TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU

ALKUUN | TULTA! RY | SPIRIT & FIRE | KOKOUKSIA | TILAUKSET | NRK-KIRJEET
NRK 1-40 | NRK 41-80 | NRK 81-120 | NRK 121 - 160 | NRK 161 -


TAKAISIN

JEESUS ON HERRA

Hyvä herätyksen ystävä,

Me tarkastelemme Jeesuksen ilmestymistä aina ihmisen näkökulmasta ja ihmisen käsityskyvyn rajoituksissa, jotka muuttuvat ihmisen muuttumisen mukaan. Näissä kysymyksissä olemme meille annetun ilmoituksen äärirajoilla. Voimme ymmärtää kirjoituksista koskien Jeesusta, Isää ja Jumalan valtakuntaa vain niin paljon kuin Pyhä Henki saa meille opettaa.

Jeesuksen ilmestymisessä voidaan erottaa kolme päävaihetta:

 • Jeesus vanhan liiton Herrana (Adonai) ja Jumalan Poikana - ihmisten pimeys erotti heidät Jumalasta
 • Jeesus Ihmisen Poikana, Voideltuna, Uhrikaritsana, Ylimmäisenä Pappina - Pyhän Hengen kautta Isään liitettynä Jumalan Poikana - esikuva ihmisestä Jumalan Isän yhteydessä
 • Jeesus ylösnousseena Kuninkaana (Jumalan Poikana, Pelastajana, Parantajana, Vapauttajana, Kirkkauden Herrana) Isän valtaistuimella - nyt voimassa oleva asema ja seurakunnan ylösnousemusvoiman lähde

Jeesus ilmestyi vanhassa liitossa patriarkoille, Aabrahamille, Iisakille, Jaakobille, Moosekselle jne. salattuna Jumalana, Herrana (Adonai). Rabbit antoivat Jeesukselle nimen Adonai, koska ei haluttu turhaan lausua Jumalan Moosekselle ilmaisemaa nimeä JHVH.

 • JHVH voidaan kääntää tarkasti näin: "Minä olen se mikä Minä olen ja Minä ilmestyn itse valitsemallani tavalla salaisesta olomuodostani"

Jeesuksen ilmestyminen vanhassa liitossa oli pelottavaa synnin ja kuoleman lain alla ja ilman Pyhää Henkeä oleville ihmisille. Demonien sokaisema Israelin kansa - pakanoista puhumattakaan - ei voinut käsittää tai vastaanottaa Jumalaa, vaikka Hän lähestyi ihmisiä rakkaudessaan.

Synnin ja kuoleman lain takia Pyhä Henki ei päässyt vanhassa liitossa ihmisten sisimpään vaan Hän voi olla vain ihmisten yllä auttaakseen / varustaakseen heitä palvelutehtävissään. Vasta kun Jumala lähestyi ihmisiä Jeesuksen Voidellun, Pelastajan ja Uhrikaritsan kautta, ihmiset saivat mahdollisuuden päästä Jumalan yhteyteen (= Pyhän Hengen sisäiseen läsnäoloon) Jeesuksen vastaanottamisen kautta.

Kun ihminen vastaanottaa Jeesuksen, Pyhä Henki pääsee ihmisen henkeen, uudestisynnyttää sen ja liittää Jumalaan. Näin syntyy uusi liitto / yhteys ihmisen ja Jumalan välille. Tämän jälkeen Pyhä Henki johtaa jokaisen pelastetun syvälliseen mielen uudistamiseen, jotta Jumalan valtakunnan totuudet ja Pyhä Henki hallitsisivat elämää.

Jeesuksen yksi tehtävä Voideltuna ja Uhrikaritsana oli ilmaista Jumalan todellinen rakkaus ja olemus Isänä ja Pelastajana. Uuden liiton uskon tunnustus "Jeesus on Herra (Adonai)" liittää Jeesuksen ilmestymisen Voideltuna Hänen ilmestymiseensä Herrana (Adonai) vanhassa liitossa. Tällä julistuksella on erityinen merkitys messiaanisille juutalaisille.

Jumala on yksi / ykseys

Jeesuksen, Jumalan Isän ja Pyhän Hengen olemuksen ymmärtämisen perustus on tämä: HERRA ON YKSI / YKSEYS. Jumala on ilmestynyt kautta aikojen ihmiselle moninaisissa muodoissa mutta Hän on sama aina ja ikuisesti. Jumala Isä, Jumalan Poika ja Pyhä Henki jotka ovat yksi Jumala. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen välillä ei ole mitään ristiriitoja tai erilaisia painotuksia.

5. Moos. 6:4-6: Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi / ykseys. Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi.

Mark. 12:28-31: Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjanoppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen heille, ja kysyi häneltä: "Mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä?" Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa; ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi'. Toinen on tämä: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.' Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä".

Jumala ei ole niinkuin ihminen ja siksi me voimme ymmärtää Hänestä vain sen, minkä Hän ilmoittaa meille itsestään. Uskonnollinen logiikkamme ei pysty hahmottamaan Jumalasta sellaista, mitä Hän ei ole meille ilmoittanut. Siksi on nöyryyttä ja viisautta pitäytyä siinä, mikä on ilmoitettu ja toteuttaa sitä, minkä tiedämme Jumalan ilmoitukseksi.

5. Moos. 29:29: Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me pitäisimme kaikki tämän lain / opetuksen sanat."

Jeesus on Ainoa Isästä Syntynyt Poika

Joh. 1:14: Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainoalla Isästä syntyneellä (monogenesis) on - täynnä mielisuosiota ja totuutta. (American Standard Version käännös)

Joh. 1:18: Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainoa (Isästä) syntynyt (monogenesis) Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut. (American Standard Version käännös)

Joh. 3:16: Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan (Hänestä) syntyneen poikansa (monogenesis), ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi / tuhoutuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen / katoamaton elämä. (American Standard Version käännös)

Suomenkieliset käännökset eivät ole pystyneet välittämään "monogenesis" sanan ilmaisua tarkasti. "Monogenesis" tarkoittaa "ainoa syntynyt", jota on käännetty suomeksi "ainosyntyinen". Jumalan Poika on ainoa Jumalasta Isästä syntynyt eikä kukaan tule koskaan olemaan samassa asemassa.

Apostoli Johannes käytti "monogenesis" ilmaisua peräkkäin useassa kohdassa tekstissään, koska hän halusi ilmaista Jeesuksen ja Isän suhteesta jotain ainutlaatuista. Jeesus itse oli varmasti opettanut hänelle näistä asioista koska Johanneksella oli erityisen läheinen suhde Häneen.

Isällä ja Pojalla on yliluonnollinen jumaluuden yhteys, joka on ollut olemassa ennenkuin mitään muuta luomakuntaa olikaan. Jumalan Pojan yhteys Isään on erilainen yhteys kuin uudestisyntyneillä, Jeesuksen kautta Isän yhteyteen adoptoiduilla (uiotesia = pojaksi otetuilla) pelastetuilla. Vain Isä ja Poika ovat osallisia jumaluuden selittämättömästä ja katoamattomasta olemuksesta.

Joh. 5:26: Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut myös Pojan omistamaan elämän itsessään. (American Standard Version käännös)

Isä on kaiken jumaluuden korkein alku, lähde, auktoriteetti ja olemus. Ainutlaatuisen yliluonnollisen Isästä syntymisen ja täydellisen ehyen yhteyden kautta Jumalan Poika omistaa Isän tahdosta myös Jumalan elämän itsessään.

Jeesuksen kautta uudestisyntyneet ihmiset eivät koskaan omista Jumalan elämää itsessään samalla tavalla kuin Jeesus. Mutta Jeesuksen perinnöstä osallisina ja Jumalan Isän yhteydessä me pääsemme OSALLISIKSI Jumalasta tulevasta katoamattomasta elämästä Pyhän Hengen kautta tässä maailman ajassa. Taivaassa on toinen olotila, jota emme voi käsittää nyt.

Jeesuksen asema Isän luomistyön toteuttajana ja ylläpitäjänä

Kol. 1:12-20: ...kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa, häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itseensä kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.

Jeesus voi omistaa tämän aseman ja toteuttaa sitä, koska Hänellä Jumalan Poikana on sama yliluonnollinen Jumalan elämä / olemus kuin Isällä on. Jumalan Pojan asema Isän luovan tahdon toteuttajana ja Luomakunnan Herrana pysyy ikuisesti.

Jeesuksen syntymä Ihmisen Pojaksi Pyhästä Hengestä

Luuk. 1:30-35: Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus (JHVH pelastaa). Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman." Niin Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?" Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.

Tässä erotetaan toisistaan Pyhä Henki ja Korkeimman Voima. Tietysti Pyhä Henki myös on Jumalan voima, mutta enkeli Gabrielin sanavalinta antaa ymmärtää, että Pyhän Hengen lisäksi myös toinen voima eli Korkeimman Voima tulee koskettamaan Mariaa. "Pyhä Henki tulee sinun päällesi JA Korkeimman Voima varjoaa sinut..." Tämän Korkeimman Voiman ja Pyhän Hengen yhteisen vaikutuksen kautta Jumalan Poika syntyi ihmiseksi tähän maailmaan.

Jeesuksen tehtävän vuoksi Hänelle piti antaa nimi Jeshua (JHVH pelastaa) ja sen jälkeen Hänet pitää myöskin julistettaman Jumalan Pojaksi. Isä julisti Jeesukselle lähettäessään Hänet palvelemaan Voideltuna "Sinä olet Minun rakas Poikani, sinuun minä olen mielistynyt". Tämän julistuksen kautta Jeesuksen elämään siirtyi Voidellun asema, auktoriteetti ja palvelutyö Pyhässä Hengessä.

Uskon, että kun Jeesus ylösnousemuksessaan tuli Isän eteen, niin Isä julisti Hänelle uudelleen voimaan Hänen jumalallisen olemuksensa Ainoana Isästä Syntyneenä Poikana ja asetti Hänet hallitsemaan Kuninkaana valtaistuimellaan.

Jeesus Ihmisen Poikana, Voideltuna, Uhrikaritsana ja Ylimmäisenä Pappina

Jumalan Poika ilmestyi HETKELLISESTI maailmaan Ihmisen Poikana nimellä Jeesus (JHVH pelastaa) suorittaakseen pelastustyön. Jeesus ilmestyi opetuslapsille VAIN 40 PÄIVÄN AJAN Ylösnousseena Herrana. Tänä lyhyenä aikana Hän johti opetuslapset uudestisyntymiseen ja Pyhän Hengen tulessa upottamiseen, jotta seurakunta syntyisi maan päälle. Taivaaseen astumisensa jälkeen Jeesus on ilmestynyt maailmassa ensisijaisesti Pyhän Hengen kautta.

Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus ilmestyy seurakunnassaan NYT JA JATKUVASTI uuden liiton Jumalana, Kirkkauden Kuninkaana ja Herrana, seurakunnan päänä, Pelastajana, Parantajana, Vapauttajana Isän valtaistuimelta. Hän on täydellinen tie Isän yhteyteen Pyhän Hengen tulessa ja voimassa jokaiselle pelastetulle.

Matt. 16:13-17: Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen: "Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?" Niin he sanoivat: "Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi jonkun muun profeetoista". Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Se Voideltu (Kristus), elävän Jumalan Poika". Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa (Pyhän Henkensä kautta).

Vain Pyhä Henki voi ilmaista ihmisille että Jeesus Voideltuna Ihmisen Poikana on myös Jumalan Poika. Tämä on järjelle käsittämätön todellisuus. Pyhän Hengen tehtävänä on kirkastaa Jeesus meille, meissä ja meidän kauttamme muille. Siksi Pyhän Hengen tulessa upottaminen on äärimmäisen välttämätöntä, että voisimme saada yhä lisää ilmestystä Jeesuksesta ja vastaanottaa Häntä lisää elämäämme.

Jeesus kuoli Ihmisen Poikana, Isä herätti Hänet kuolleista ja sen jälkeen korotti ylösnousemuksessa rinnalleen Jumalan olemukseen hallitsemaan valtaistuimellaan. Jeesuksen ylösnousemus Jumalan Poikana Jumalan Isän yhteyteen ja jumaluuteen oli erilainen kuin pelastettujen ylösnousemus tulee olemaan Jeesuksen kanssaperillisinä Taivaassa.

Mark. 8:31: Ja hän alkoi opettaa heille, että Ihmisen Pojan piti kärsimän paljon ja joutuman vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineiden hyljittäväksi ja tuleman tapetuksi, ja kolmen päivän perästä nouseman ylös.

Jeesus ei kuollut Jumalan Poikana, koska se oli mahdotonta ja tarpeetonta. Hän kuoli Ihmisen Poikana pelastaakseen synnin orjuuteen joutuneet ihmiset. Jeesus Ihmisen Poikana oli Jumalan uusi luomistyö eikä mikään ihmisen lankeemuksen historia rajoittanut Isän suunnitelmaa. Jumalan pelastussuunnitelma ylitti myös kaiken sielunvihollisen käsityskyvyn. Isä toteutti suunnitelman kun "aika oli täytetty". Meillä on nyt äärimmäisen siunattu asema omistaa kaikki Jeesuksen kautta ilmestynyt Isän pelastava ja uutta luova hyvyys USKON KAUTTA HÄNEEN.

Joh. 10:17-19: Sentähden Isä minua rakastaa, koska minä annan (henkeni) / sieluni (psyyke), että minä sen jälleen ottaisin. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen; sen käskyn minä olen saanut Isältäni." Niin syntyi taas erimielisyys juutalaisten kesken näiden sanain tähden.

Jeesuksen jumalallinen olemus ei tietenkään voinut kuolla näkyvän maailman ja demonisaation olosuhteissa, koska Hänen jumalallinen olemuksensa Isän yhteydessä on pysyvästi tämän maailman järjestystä korkeammassa kirkkaudessa. Vaikka Jeesus kuoli Ihmisen Pojan olemuksessa, Hänen jumalallinen olemuksensa säilyi Isän voimasta ja Isä palautti tämän olemuksen Jeesuksen ylösnousemuksessa.

Jeesus ilmestyi Voideltuna ja kuoli Ihmisen Poikana

 • kantaakseen meidän rangaistuksemme, Jumalasta eroon harhautumisemme ja kaikki sen seuraukset - kärsien meille kuuluneen Jumalasta ikuisesti eroon johtavan rangaistuksen meidän puolestamme
 • maksaakseen meistä verensä kautta lunastushinnan - mitätöiden synnin ja kuoleman lain - mahdollistaakseen meidän henkemme uudestisyntymisen ja Isään liittämisen Hänen vastaanottamisensa kautta
 • sovittaakseen meidät Isän kanssa - toteuttaakseen meissä uuden luomistyön - niin, että pääsemme Hänen kirkkautensa yhteydessä osallisiksi jatkuvasta uudesta luomistyöstä, jossa Jumala tekee meistä sellaisia kuin Hän on tarkoittanut
 • antaakseen meille ilmestyksen Isästä ja johtaakseen meidät yliluonnolliseen rakkaussuhteeseen Isän kanssa - että elämämme yliluonnollinen ja ikuinen tarkoitus toteutuisi
 • antaakseen meille esikuvan ja tavoitteen Isän kirkkauteen liitetystä ja pimeydestä vapautetusta ihmisestä Jumalan valtakunnassa - että meistä tulisi täysi-ikäisiä Jumalan poikia / tyttäriä / Jeesuksen Voidellun seuraajia jo tässä ajassa ja täydellisessä muodossa Taivaan kirkkaudessa.

Jeesus ylösnousseena Kuninkaana (Jumalan Poikana, Pelastajana, Parantajana, Vapauttajana, Kirkkauden Herrana) Isän valtaistuimella

Matt. 28:18-20: Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni... ...opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä aikakauden täyttymykseen asti."

Jeesus ilmaisee tällä lausumallaan, että Isä on antanut Hänelle auktoriteetin toteuttaa kaiken pelastustyön ihmisiä koskien sekä toteuttaa kaiken pimeyden tuomitsemisen ja tuhoamisen kun sen aika tulee. "Kaikki valta Taivaassa ja maan päällä" viittaa yksiselitteisesti Jeesuksen asemaan Kuninkaana Jumalan Isän valtaistuimella.

Jumala antoi ihmiselle auktoriteetin hallita maata. Kun Jeesus oli ottanut Ihmisen Pojan muodon ja toteuttanut Isän antaman tehtävän täydellisesti, Isä antoi Jeesukselle auktoriteetin myös maata koskien. Isä antoi Jeesuksen maailmassa olevan seurakunnan pääksi, jonka kanssa ja kautta Jeesus Herrana toteuttaa auktoriteettiaan maan päällä voideltujensa kanssa yhteistyössä.

Fil. 2:5-11: Olkoon teillä näet se mieli, joka oli Voidellulla (Kristuksella) Jeesuksellakin (Ihmisen Poikana), joka Jumalan muotoisena ollessaan ei katsonut saaliikseen olla Jumalan vertainen, vaan tyhjensi itsensä, otti orjan hahmon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen...

 • vaikka Jeesuksella oli Jumalan elämä itsessään, Hän asetti itsensä Jumalaa Isää alempaan asemaan - siksi Hänelle oli mahdollista tyhjentää itsensä ja tulla ihmisen kaltaiseksi

...nöyryytti itsensä, ollen kuuliainen kuolemaan asti, nimittäin ristin kuolemaan. Sen tähden onkin Jumala Hänet korkealle korottanut ja antanut Hänelle nimen, joka on kaikkia nimiä korkeampi, jotta kaikki polvet notkistuisivat Jeesuksen nimeen, sekä taivaallisten että maallisten ja maan alaisten olentojen ja jokainen kieli tunnustaisi Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. (Saarisalon käännös).

Kirjoituksista näemme, että Isä hallitsi valtaistuimellaan ennen Jeesuksen korottamista hallitsemaa Hänen valtaistuimellaan. Ylösnousemuksessa Isä KOROTTI Jeesuksen tähän asemaan, koska tämä kuului Isän pelastussuunnitelmaan. Jumala Isä antoi Hänelle nimen / arvovallan / olemuksen, joka on kaikkia nimiä korkeampi. Jumala Isä korotti Jeesuksen Taivaassa Jumalan asemaan itsensä rinnalle toteuttamaan Jumalan valtakunnan ilmestymisen myös maan päälle.

1. Kor. 15:25-28: Sillä Hänen tulee hallita, "kunnes on pannut kaikki viholliset jalkainsa alle". Viimeisenä vihollisena kukistetaan kuolema. Sillä "kaiken on alistanut jalkainsa alle". Mutta kun sanoo, että kaikki on alistettu, on ilmeistä, että jää lukuunottamatta Hän, joka on alistanut kaiken Hänen allensa. Mutta kun kaikki on alistettu Hänen allensa, silloin itse Poikakin alistetaan sen alle, joka on alistanut kaiken Hänen allensa, jotta Jumala olisi kaikki kaikissa. (Saarisalon käännös)

Kun Jeesus on suorittanut kaikki aikakaudet ja vaiheet kattavan pelastustyönsä loppuun, Hän luovuttaa valtaistuimen jälleen Isälle. Tämä on meille käsittämätöntä Isän ja Ainosyntyisen Pojan yhteyttä rakkaudessa, jumaluudessa, kirkkaudessa, kaikkivaltiudessa ja voimassa.

Pelastettujen asema Jeesuksen veljinä / sisarina / kanssaperillisinä

1. Joh. 3:2: Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.

1. Joh. 4:16-17: Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.

Pyhän Hengen tehtävänä tässä aikakaudessa on muuttaa pelastetut Jeesuksen kaltaisuutta kohti. Tämä ei tarkoita tulla Hänen vertaisekseen jumaluudessa vaan tulla Hänen kaltaisekseen Pyhän Hengen voitelussa. Jeesuksen Voidellun olomuodon, olemuksen, suhteen Isään, voitelun ja palvelutyön täytyy tulla ilmi seurakunnassa.

Tässä aikakaudessa me olemme kutsutut vastaanottamaan Jeesus ja muuttumaan kohti Hänen muotoaan. Tässä muutosprosessissa "vanha ihminen" on määrätty kuoletettavaksi ja uuden luomistyön tulee nousta esiin Pyhän Hengen voitelussa. Tämä tapahtuu ahtaan portin läpi käymisen kautta, koska luonnollinen ihminen on tottunut hallitsemaan omilla sielunsa voimilla. Päämääränämme on Pyhän Hengen johtama tila, jossa me johdamme omaa elämäämme uudestisyntyneen henkemme voimalla Pyhän Hengen inspiraation mukaan.

Room. 8:14: Sillä kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan poikia (täysi-ikäisiä perillisiä).

Mitä tarkoittaa vertaus Karitsan häistä?

Matt. 22:29-30: Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa.

Jeesus sanoi Häntä kiusanneille saddukeuksille merkittävän tiedon ylösnousemuksesta. Jumalan voima vaikuttaa ylösnousemuksessa niin paljon, että meidän tässä maailmassa rakentamamme mielikuvat, tämän maailman rakenteet ja järjestys menettävät merkityksensä ja tilalle tulee uusi taivaallinen järjestys, joka ei ole mitenkään riippuvainen siitä, mitä olemme kuvitelleet tässä maailmassa. Taivaassa ei ole avioliittoja vaan kaikki pelastetut ovat Jeesuksen läsnäoloon liitettyjä enkelten kaltaisia henkiolentoja.

Jeesus kuvasi ylösnousemuksessa Häneen liittyvää seurakuntaa käyttäen vertauskuvana hääjuhlaa. Kysymys ei ole kuitenkaan inhimillisen avioliiton kaltaisesta liittymisestä Jeesukseen. Kysymys on toisenlaisesta / yliluonnollisesta yhteydestä hengellisessä ulottuvuudessa. Ylösnousemuksessa Jeesukseen sulautuminen on paljon syvempää ja ehyempää kuin esimerkiksi aviopuolisoitten liittyminen toisiinsa "yhtenä lihana" tässä maailman ajassa.

Ef. 5:31-33: "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä.

Paavali ilmaisee että seurakunnan liittyminen Jeesukseen on suuri salaisuus. Avioliittoon yhtyminen antaa jonkin vajavaisen mielikuvan tästä yliluonnollisesta tapahtumasta. Nyt me katsomme niinkuin kuvastimesta, arvoituksen tavoin. Vasta Taivaassa me tulemme näkemään / kokemaan Jeesuksen ja seurakunnan yhteen liittymisen koko kirkkauden.

Pyhä Henki muuttaa meitä "voimasta voimaan ja kirkkaudesta kirkkauteen". Yhteytemme Jeesukseen kasvaa / syvenee ja seurakunnan kirkkaus / palveluvoima lisääntyy. Tulee päivä, jolloin pelastettujen täysi luku on tullut sisälle Taivaaseen. Aikakautemme saavuttaa täyttymyksen ja Jeesus tulee noutamaan meitä pilvessä Taivaaseen ja uusi aikakausi alkaa Taivaassa ja maan päällä. Kiitos Herralle!

Yhteenveto Jeesuksen asemasta Taivaassa ja seurakunnan liittymisestä Häneen:

 • Jeesus Taivaassa on Isän kirkkauden kaltaisessa Jumalan olomuodossa - siksi Hän voi toteuttaa koko pelastuksensa sisällön niiden elämässä, jotka uskovat Häneen - siksi voimme täydellä luottamuksella antautua Häneelle, turvautua Häneen ja luottaa Hänen voimaansa kaiken pelatuksen toteuttamisessa meidänkin elämässämme.
 • Jeesuksen kautta Isä lähettää Pyhän Hengen jokaisen pelastetun siunaukseksi - Isän täysi lupaus toteutuu Jeesuksen syvenevän vastaanottamisen kautta.
 • Ylösnousemukseen korotettu seurakunta saa yliluonnollisen aseman / muodon Jeesuksen kirkkaudesta - Ihmisen Pojan / Jeesuksen Voidellun kanssaperillisenä - mutta ei Jumalana eikä Jumalan vertaiseen asemaan korotettuna - saamme tietää tämän olotilan luonteen vasta ylösnousemuksen jälkeen.
 • Kaikki Taivaassa asuvat ovat Isän kirkkauden yliluonnollisessa läpivalaisussa ja loistossa - ei ole mitään mikä muistuttaa tämän maailman järjestystä - emme voi nykyisellä kapasiteetillamme tavoittaa sitä, mikä tulee ilmestymään meihin ylösnousemuksessa - mutta Pyhä Henki opettaa ja varustaa meidät siihen, mikä on valmistettu Jeesuksessa tätä aikakautta varten.

Rakkaudella siunaten
Seppo

TAKAISIN


Tulta! ry | Käräjäkuja 1 B 56, 01510 Vantaa | puh. 050-3057780
e-mail: seppo.valimaki@kolumbus.fi | kotisivu: www.tulta.net
Pankkiyhteys: FI67 5732 7440 0222 33

TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU