TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU
www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi

ALKUUN | ILMOITTAUDU | OPETUS | KOKOUKSIA | RUKOUSPYYNNÖT | KYS/VAST | HERÄTYKSESTÄ | PELASTUS

1/1999

PYHÄN HENGEN VOITELU

1. MITÄ TARKOITTAA PYHÄN HENGEN VOITELU?
2. ELIAN VIITTA
3. ELIAN VIITAN HINTA
4. VIIKON TEHTÄVÄ


SISÄLLYSLUETTELO | SEURAAVA OPETUSKIRJE | TULTA!-SIVUT ALKUUN

1. MITÄ TARKOITTAA PYHÄN HENGEN VOITELU?

Jeesus kehotti opetuslapsiaan odottamaan Pyhän Hengen vuodatuksen lupauksen täyttymistä. Jeesus sanoo tästä tapahtumasta:

Ap. t. 1:8: "... vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka..."

Tässä kohdassa suomalainen sekä vanha (1938) että uusi (1992) käännös ilmaisevat tärkeän asian epätarkasti. Esimerkiksi kuningas Jaakon käännös, ruotsalainen 1917 käännös sekä JKR-käännös ilmaisevat asian alkukreikan tekstin mukaisesti. Tämä kohta tulisi kuulua, lainatakseni JKR-käännöstä, seuraavasti:

Ap. t. 1:8: KUN PYHÄ HENKI TULEE (ON TULLUT) TEIDÄN PÄÄLLENNE, te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa, Samariassa ja maan ääriin saakka."

Kun ihminen tulee uskoon, Pyhä Henki tekee hänen henkensä eläväksi ja hän 'alkaa nähdä Taivasten valtakuntaan'. Jeesus tulee silloin asumaan hänen sisimpäänsä Pyhässä Hengessä. Uskova syntyy silloin uuteen elämään, joka johtaa Hänet takaisin Jeesuksen yhteyteen taivaassa. Ilman uudestisyntymistä ihminen pysyy pimeydessä eikä voi nähdä taivasten valtakuntaa.

Joh. 3:3: Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa."

Jeesuksen vastaanottamisen perusteella jokaisessa uskovassa on siis läsnä määrätty Pyhän Hengen voitelu. Kun Jeesus kohtasi opetuslapset ylösnousemisensa jälkeen, Hän puhalsi heidän ylleen ja sanoi: "Ottakaa vastaan Pyhä Henki". Ymmärrämme, että opetuslapset uudestisyntyivät tässä tilanteessa ja he vastaanottivat Pyhän Hengen, josta Jeesus sanoi:

Joh. 14:26: Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

Uudestisyntymisessä Jeesus tulee jokaisen uskovan sydämeen ja sen merkitsee määrättyä Pyhän Hengen läsnäoloa. Mutta tämä on vasta alku sillä kirkastetulla tiellä, jolla Jeesus on valmis ilmestymään paljon suuremmalla voimalla jokaisen uskovan elämässä. Lisääntyvä Jeesuksen ilmestyminen tapahtuu Pyhällä Hengellä täyttymisen kautta. Jeesuksen tarkoitus ja päämäärä jokaista pelastettua kohtaan on, että tämä jatkuvasti,  uudestaan ja uudestaan tulee UPOTETUKSI PYHÄÄN HENKEEN! Sillä sana 'kastaa Pyhällä Hengellä' tarkoittaa sananmukaisesti 'upottaa Pyhään Henkeen'. Vielä senkin jälkeen, kun Jeesus oli kohdannut opetuslapset ylösnousemisensa jälkeen ja puhaltanut heihin Pyhän Hengen Hän sanoi:"... KUN PYHÄ HENKI TULEE (ON TULLUT) TEIDÄN PÄÄLLENNE, te saatte VOIMAN..."

Tämä suurempi voitelu on JEESUKSEN TODISTAJAN TEHTÄVÄÄ VARTEN. Jeesuksen todistajana oleminen tarkoittaa sitä, että uskovat tulevat tekemään samoja tekoja, kuin Jeesuskin teki. Näin he tulevat olemaan  JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUSVOIMAN ILMESTYMISEN TODISTAJIA (=SILMINNÄKIJÖITÄ) kaikkialla missä on palvelemassa!

Jumalan valtakunnan todellisuus ilmestyy ihmeiden ja voimallisten tekojen kautta, jotka tulevat seuraamaan kun Jeesusta julistetaan Pyhän Hengen voimassa. Silloin ihmisten usko tulee perustumaan Jumalan voimaan, eikä ihmisviisauteen tai järkeisoppeihin. Jotta opetuslapset olisivat tulleet kykeneviksi toimimaan tässä voiman ulottuvuudessa, heidän oli välttämätöntä vastaanottaa suurempi Pyhän Hengen voitelu. Tämän voitelun vastaanottamiseksi uudestisyntyminen on vain ensimmäinen askel. Sen jälkeen alkaa Pyhän Hengen syvempi opetus, uudistava ja puhdistava kosketus, jonka kautta synnin, sairauden ja pimeyden valta alkaa perusteellisesti kukistua uskovan elämässä. Pyhän Hengen lisääntyvä läsnäolo merkitsee lisääntyvää uskoa, vanhurskautta, rauhaa ja iloa. Synnin valta ja läsnäolo vähenee vähenemistään ihmisen sielussa ja hän tulee kykeneväksi elämään yhä ehyemmin taivasten valtakunnassa ja palvelemaan yhä suuremmassa voitelussa.

Mal. 3:1-3: Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot. Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niinkuin kultasepän tuli ja niinkuin pesijäin saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa.

Voitelu on Jumalan läsnäolo Pyhässä Hengessä, jonka kautta Jumalan teot tapahtuvat tässä näkyvässä maailmassa. Pyhän Hengen läsnäolon kautta toimivat kaikki Hengen lahjat. Pyhän Hengen lisääntyvän läsnäolon kautta Herra valmistaa ja asettaa valitsemansa ihmiset hengellisiin virkoihin. Tällaisiin virkoihin asetetut ihmiset toimivat virkansa mukaisissa valtuuksissa ihmeitten, merkkien ja tunnustekojen seuratessa. Voidakseen toimia Jeesuksen suorassa ohjauksessa tällaisten 'Jumalan virkamiesten' tulee olla tietyllä tavalla Jumalalle erotettuja ja heidän tulee elää erityisessä kuuliaisuudessa ja nöyryydessä. Suurempi voitelu ei ole enää Pyhän Hengen sisäistä näkymätöntä läsnäoloa, vaan se on Hänen konkreettista, tuntuvaa ja havaittavaa läsnäoloaan palvelijansa yllä, joka läsnäolo aina seuraa tätä palvelijaa, missä tahansa hän liikkuukin!

Ef. 4:11-12: Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen...

2. ELIAN VIITTA

Ota esikuvaksesi Elisa ja katso, miten hän valmistautui vastaanottamaan kaksinkertaisen voitelunsa! Elia oli Elisalle hengellinen isä ja myös kaikin tavoin Elisan turva, kasvattaja ja esikuva. Kun Elia kutsui Elisan heittämällä viittansa hänen harteilleen, se oli vastaus Elisan sydämen huutoon ja janoon Jumalan kohtaamiseksi. Elian viitasta välittyi isän rakkaus, Jumalan läsnäolo ja kutsumus, jonka Elisa vastaanotti empimättä. Sen jälkeen Elisa antautui palvelemaan Eliaa esimerkillisellä uskollisuudella ja nöyryydellä. Tämän antautumisen palkkana oli kaksinkertainen voitelu!

Profeetan voitelu ei voinut olla yhtä aikaa Elian ja Elisan päällä, vaan voitelu laskeutui Elisan ylle vasta Elian ylöstempaamisen yhteydessä. Nyt uudessa liitossa Pyhä Henki elää ja vaikuttaa kaikissa uskovissa moninkertaisessa määrässä eikä Pyhän Hengen voitelu ole mitenkään määrättyihin ihmisiin rajattu.

Elisan mahdollisuus saada voitelu edellytti, että hän oppii Elian elämäntavat ja hänen yhteytensä Jumalaan, joka tarvitaan virassa toimimiseen. Nyt uudessa liitossa me emme enää ole tällä tavalla ihmisistä riippuvaisia, vaan Pyhä Henki voi suoraan opettaa ja valmistaa jokaisen Jumalan palvelijan. Silti on tarpeen ja suuri siunaus oppia vanhemmilta uskovilta asioita, joita itse ei vielä tunne. Palvelijaksi kasvaminen toteutuu silloin, kun suostuu käytännön elämässä palvelemaan epäitsekkäästi ja uskollisesti niitä ihmisiä, jotka Herra on antanut itse kunkin lähimmäisiksi.

On myöskin välttämätöntä toimia elävän uskovan seurakunnan yhteydessä, sillä Jeesus ilmestyy aina myös uskovien yhteyden kautta. Jeesus kokoaa yhteen ja eheyttää seurakuntaansa ja siksi on luonnollista, että lisääntyvä Pyhällä Hengellä täyttyminen johdattaa uskovat myös ehyempään sydänten yhteyteen. Pyhän Hengen suora ohjaus uudessa liitossa johdattaa meidät itsenäisiksi ja kuuliaisiksi Jeesukselle ja samalla kasvattaa meistä palvelijoita, jotka ovat vapaat ihmispelosta mutta täynnä Jumalan Isän rakkautta ja armollisuutta lähimmäisiä kohtaan.

Voimme rinnastaa Elisan kuuliaisuuden ja elämäntavan Elian kanssa omaan kuuliaisuuteemme ja elämäämme Pyhän Hengen yhteydessä. Me tarvitsemme täydellisen antautumisen, nöyrtymisen, kestävyyden ja kuuliaisuuden voidaksemme vastaanottaa Elian viitan, mikä tarkoittaa siis Pyhän Hengen voitelua hengellistä virkaa varten.

Amerikkalainen herätyssaarnaaja Rodney Howard-Browne janosi kiihkeästi Pyhän Hengen uutta ja syvempää kosketusta ja huusi Jeesusta avukseen. Silloin Pyhä Henki tuli hänen ylleen ja kosketti häntä suurella voimalla niin että neljäntenä päivänä Rodney luuli kuolevansa tämän voiman vaikutuksesta. Hän pyysi Jeesusta pienentämään voiman määrää ja sen jälkeen erityinen Hengen läsnäolo oli hänen yllään vielä kahden viikon ajan ja jatkoi varustamista. Jeesus sanoi hänelle, ettei hän ollut silloin vielä kypsä toimimaan saamassaan voitelussa, vaan hänen täytyi kasvaa palvelutyössään ja kutsumuksessaan. Rodney toimi muutamia vuosia tavanomaisena julistajana, ilman että mitään tavallisuudesta poikkeavaa voitelua tuli ilmi. Ihmisiä tuli uskoon, parani ja täyttyi Pyhällä Hengellä pienessä määrin, mikä oli 'tavanomaista' ahkerasti ja uskollisesti toimivalle julistajalle. Muutaman vuoden kuluttua Rodney myös muutti perheensä kanssa Yhdysvaltoihin ja toimi kiertävänä julistajana matkustaen jatkuvasti ympäri suurta maata.

Vuonna 1989 tämä voitelu alkoi purkautua erityisellä tavalla hänen kokouksessaan New Yorkin osavaltion pohjoisosassa. Ihmiset alkoivat saada erittäin voimakkaita Pyhän Hengen kosketuksia suoraan penkkeihin, pudota lattialle, täyttyä Pyhällä Hengellä, vapautua ja parantua. Voitelu vaikutti erityisesti suurta ja läpimurtavaa Hengen iloa ja itkua, jonka kautta ihmisten sisäinen maailma puhdistui, parani ja eheytyi. Tässä kokouksessa Pyhä Henki alkoi koskettaa ihmisiä suoraan ilman, että heidän puolestaan rukoiltiin tai että Rodney olisi muuten vaikuttanut tilanteeseen. Pyhä Henki vain laskeutui ja alkoi toimia ennen kokemattoman voimakkaalla tavalla. Tämä oli lähtölaukaus Pyhän Hengen uudistukselle länsimaissa ja se alkoi sitten levitä erilaisia kanavia pitkin ja purkautua ilmi yhä uusissa seurakunnissa. Tämä voitelu on ollut Rodneyn palvelutyössä läsnä kaikkialla missä hän on liikkunut tähän päivään asti.

3. ELIAN VIITAN HINTA

Rodney sai jonkun ajan kuluttua voitelun tultua ilmi kutsun erääseen raamattukouluun, joka taisi olla myös seurakunta. Siellä raamattukoulun johtaja ilmaisi, että olisi parempi jos Rodney muuten vain saarnaisi 'tuoreen' saarnan ilman naurua, ettei hän nyt vain haluaisi leimautua 'naurupastoriksi'. Rodney ajatteli, että hänen täytyy olla kuuliainen seurakunnan johtajan toivomukselle. Rodney sanoi Herralle, ettei hän halua olla kapinallinen ja siksi pyytää, ettei nyt tällä kertaa tapahtuisi mitään naurua tai muuta sellaista. Rodney alkoi saarnata ja jokainen sana kimposi takaisin niin kuin kalliosta. Parinkymmenen minuutin kuluttua Rodney tajusi oman virheensä. Hän teki sisimmässään parannuksen siitä, että oli kieltänyt Pyhää Henkeä ilmestymästä. Välittömästi Pyhän Hengen läsnäolo laskeutui saliin ja voimakas Hengen kosketus tuli ihmisiin. Samalla Herra puhui väkevällä äänellä Rodneylle: "Poikani, minä voin antaa voiteluni jollekin toiselle, jos se ei kelpaa sinulle!" Tämä täysin pysäytti Rodneyn ja hän sanoi, että Herra, sinun voitelusi kelpaa minulle, anna anteeksi.

On olemassa sellainen palvelun ja voitelun ulottuvuus, jota ei voi Jumalan tarkoitusta vahingoittamatta alistaa ihmisten mielipiteiden alle. Herra käski profeetta Hesekieliä puhumaan sen, mitä Hän sanoo 'kuulkoon tai olkoon kuulematta'. Me voimme uskovina valita koko ajan, hyväksymmekö me sen voitelun, jonka Herra on meille antanut, vai taivummeko me ihmismielen mukaisesti kompromisseihin. Jos alamme tehdä kompromisseja voitelun ja ihmisten mielipiteiden välillä me menetämme tämän voitelun vähitellen.

Jeesus ei luopunut voitelustaan koskaan. Hän hyväksyi sen, että mihin tahansa Hän tuli, riivaajat ilmaisivat itsensä, uskonnolliset johtajat vainosivat Häntä ja luonnollisen mielen vallassa olevat ihmiset ylenkatsoivat Hänet. Mutta tämän vastapainona Hän ajoi ulos riivaajat, paransi sairaat, teki monia ihmeitä ja voimallisia tekoja, herättäen jopa kuolleita ja saavuttaen lopulta täydellisen voiton kaikesta vihollisen vallasta tullen meidän täydelliseksi Pelastajaksemme.

Pyhän Hengen voitelulla on hintansa. Oletko valmis maksamaan sen hinnan, mikä sinun on olosuhteissasi maksettava päästäksesi täyteen kutsumukseesi ja voiteluusi? Oletko valmis kohtaamaan uskonnolliset vainoojat ja luopumaan määrätystä mukavuudesta, minkä kompromissielämä tarjoaa lihallesi? Uskallatko astua yksin Herraan ja Hänen ohjaukseensa turvaten eteenpäin yleistä mielipidettä vastaan ja tulla ymmärtämättömien ihmisten taholta naurunalaiseksi? Uskallatko luopua inhimillistä tukipisteistä, astua eteenpäin ilman suosittelijoita ja kannattajia, seuraten vain sisäistä kutsuasi ja ilmestystäsi? Janoatko Hengen voimaa ja voitelua enemmän kuin mitään muuta elämässäsi?

4. VIIKON TEHTÄVÄ

Sinun elämälläsi on Jumalan itsensä määräämä tarkoitus ja tehtävä. Tämä ei vielä ole ollenkaan tullut ilmi. Kaikella elämässäsi on tarkoitus. Jumala voi kääntää jokaisen tappiosi moninkertaiseksi siunaukseksi. Olosuhteesi eivät rajoita sinua, vaan rajoitukset ovat sinun sydämessäsi. Kun sydämesi avautuu Herralle, Hän täyttää sinut voimallaan ja nostaa yli kaikkien ongelmien ja esteiden, kuljettaen sinut täydellisessä voittosaatossa eteenpäin!

Katso elämääsi Jumalan rajattoman voiman ja rakkauden näkökulmasta. Aseta hengelliset todellisuudet korkeammalle sijalle kuin näkyvät olosuhteesi. Hän on luonut sinut, antanut sinulle luonnollisia kykyjä ja valmiuksia, joissa olet saanut harjaantua. Uudestisyntymisen jälkeen Hän on alkanut rakentaa sinuun hengellisiä kykyjäsi ja valmiuksiasi. Tähänastinen elämäsi on ollut vain valmistautumista tulevaan. Jumalan armo Jeesuksessa tarkoittaa muun muassa sitä, ettet ole sidottu menneisyytesi epäonnistumisiin tai ongelmiin, vaan Jeesus kuljettaa sinua eteenpäin. On tärkeää, että nostat rohkeasti pääsi Jumalan edessä ja alat vastaanottaa Hänen kutsuaan ja voiteluaan. Jeesushan ei rakenna sinun voimasi tai kykysi varaan, vaan Hän rakentaa sinun sydämen valintasi ja uskosi varaan. Sinun antautumisesi perustalle Hän tulee laskemaan oman voimansa ja kirkkautensa, joka vie sinut Jumalan valtakunnan palvelutyöhön!

1) Palauta mieleesi niitä tärkeitä asioita, mitä Pyhä Henki on sanan, sisäisen todistuksen tai profeetallisen ilmoituksen kautta sinulle puhunut.

2) Kokoa rukoillen saamasi Hengen ilmoitus ja anna Pyhän Hengen ilmaista sinulle tämän päivän tilanteeseesi Hänen suunnitelmassaan. Arvioi muutostarpeet ja uudet suunnat. Älä mieti miten se on mahdollista tai kuinka voisit sen ymmärtää. Sano Herralle: "Jeesus, tässä minä olen, haluan olla sinun käytettävissäsi. Tee minusta sellainen, miksi olet minut tarkoittanut! Vie minut sinne minne Sinä tarkoitat!"

3) Mieti minkälaisissa tilanteissa Jeesus on toiminut sinun kauttasi. On tärkeää, että ymmärrät ja oikealla tavalla arvostat omaa voiteluasi ja kutsumustasi myös itse. Se mitä olet kokenut on vasta alkua, 'etkä tiedä vielä mikä sinusta tulee'!

4) Jos koet joitain erityisiä esteitä voitelussasi eteenpäin pääsemiseksi, tuo ne rukouksessa Herralle. Jeesus näkee sinun esteesi paremmin kuin sinä ja Hän on vievä sinut tahtomaansa päämäärään silloin kun olet Hänen kanssaan yhteistyössä.

5) Odota ihmeitä toimien aktiivisin uskon askelin Pyhän Hengen ohjausta etsien ja seuraten. Rohkaise myös mielesi tekemään niitä ratkaisuja ja valintoja, jotka tiedät Pyhän Hengen todistuksen kautta tarpeellisiksi ja välttämättömiksi kutsumuksessasi edetäksesi.

2. Tim. 2:19-22: Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: "Herra tuntee omansa", ja: "Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee." Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä.

Rakkaudella siunaten
Seppo ja Marja

SISÄLLYSLUETTELO | SEURAAVA OPETUSKIRJE | TULTA!-SIVUT ALKUUN

TULTA! | www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi