TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU
www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi

ALKUUN | ILMOITTAUDU | OPETUS | KOKOUKSIA | RUKOUSPYYNNÖT | KYS/VAST | HERÄTYKSESTÄ | PELASTUS

3/1999

HENGELLINEN JOHTAJUUS

1. HENGELLINEN JOHTAJUUS
2. BRASILIAN ESIRUKOILIJAT


SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

1. HENGELLINEN JOHTAJUUS

Jeesus on kutsunut sinut hengelliseksi johtajaksi ja vaikuttajaksi!

Jeesus on maailmankaikkeuden todellinen johtaja ja kuningas. Hänen johtajuuttaan ei kukaan voi haastaa tai asettaa kyseenalaiseksi. Hänen johtajuudessaan on taivaallinen voima, joka toteuttaa Jumalan tahdon taivaassa ja maan päällä.

Asemamme Jeesuksen yhteydessä määräytyy Hänen ominaisuuksistaan ja Hänen tahdostaan. Nämä ominaisuudet tulevat meihin ensiksi ymmärryksen kautta kun mielemme uudistuu Jumalan Sanan mukaiseen elämäntapaan. Jumalan Sanan vastaanottaminen valmistaa sydämemme vastaanottamaan Pyhää Henkeä, jonka kautta Jeesuksen muoto ilmestyy meihin.

Ap. t. 5:32:  "...Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös PYHÄ HENKI, JONKA JUMALA ON ANTANUT NIILLE, JOTKA HÄNTÄ TOTTELEVAT."

Pyhän Hengen läsnäolo meissä on Jeesuksen läsnäolo, vanhurskaus ja elämä. Tämän vuoksi meissä vaikuttaa myös Jeesuksen johtajuus arvovalta aina, kun me olemme Hänen tahdossaan. Kun toimimme Pyhän Hengen johdossa, meidän ei tarvitse, eikä myöskään tule, peljätä tai arkailla ketään eikä mitään!

Jumalan pelastussuunnitelman yliluonnollinen armo ja kirkkaus on ihmeellinen. Hän ei ole ainoastaan pelastanut meitä synnin ja tuomion rangaistuksesta ja kirouksista, vaan Hän on tehnyt meidät osallisiksi Jeesuksesta. Hän ottaa meidät uudestisyntymisen kautta pojikseen ja tyttärikseen ja kanssaperillisiksi Jeesuksen kanssa! Tämä on käsittämätön armo ja siunaus. Kaikki tämä taivaallinen todellisuus tulee meidän omaisuudeksemme Pyhän Hengen läsnäolon kautta.

Ef. 2:4-7: mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut - ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.

Jumala on kutsunut sinut ainutlaatuista ja tärkeää tehtävää varten, jonka vain sinä voit suorittaa. Voidaksesi suorittaa tehtäväsi, sinun tulee kasvaa hengellisessä johtajuudessa. Tämä johtajuus ei ole riippuvainen sinun asemastasi tämän näkyvän maailman hallinnossa, yrityksissä tai seurakunnissa, vaan se riippuu vain sinun antautumisestasi ja kuuliaisuudestasi Pyhälle Hengelle!

Jeesus tahtoo, että sinä nouset Pyhän Hengen voimassa ja otat vastaan uudenlaisen johtajuuden kyvyn ja voiman voidaksesi suorittaa Hänen tarkoittamat tehtävät elämässäsi. Sinulla ei nyt tarvitse olla kykyjä siihen, sillä Jeesus antaa ne sinulle. Hän muuttaa sinut kaltaisuuteensa Pyhän Hengen voimalla!

2. Kor. 3:18: Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

Miten voimme kasvaa Pyhän Hengen johtajuudessa?

  1. Voimme alkaa vastaanottaa yhä tarkempaa ohjausta ja suuntautua yhä enemmän uskon tekoihin omassa elämässämme.
  2. Voimme johtaa jonkun lähimmäisemme Jeesuksen luokse, pelastukseen, parantumiseen, vapautumiseen, pimeydestä valkeuteen tai muuhun siunaukseen.
  3. Voimme vaikuttaa jokaisessa ihmisten kohtaamisessa elämää, vanhurskautta, iloa ja rauhaa. Voimme muuttaa kielteisyyden myönteisyydeksi, vihan rakkaudeksi, epätoivon toivoksi ja pahan hyväksi lukemattomilla tavoilla.
  4. Voimme vahvistaa heikkoja, suojella turvattomia ja antaa omastamme toisen hyväksi.
  5. Voimme kasvattaa omat lapsemme Jeesuksen tuntemiseen ja johtaa heidät Jumalan valtakunnan mukaiseen elämään.
  6. Voimme kutsua ystäviämme, sukulaisiamme ja naapureitamme luoksemme ja osoittaa heille Jumalan rakkautta. Oma esimerkkimme, valintamme ja elämämme todistavat heille Jeesuksesta ja me voimme opettaa heille Jumalan valtakunnan salaisuuksia.
  7. Kun olemme johdattaneet jonkun ihmisen Jeesuksen tuntemiseen, tehtävänämme on antaa hänelle jatko-opetusta, huolehtia hänestä ja johtaa hänet syvemmälle Jeesuksen tuntemiseen.
  8. Kun tunnistamme Pyhän Hengen ohjauksen ja olemme tutustuneet Pyhän Hengen lahjoihin, voimme alkaa jakaa Jumalan siunauksia ihmisille missä tahansa heitä kohtaammekin!
  9. Kun toimimme yhteistyössä jonkun johtajuudessa kypsemmän palvelijan kanssa me saamme käytännön kokemusta ja opimme asioita, joita ei teoria voi opettaa.
  10. Kun pysymme jatkuvassa kasvussa ja muutoksessa, me etenemme ja samalla me tarvitsemme lisää Jeesusta avuksemme. Silloin me emme pysähdy rakentamaan näkyvien rakenteiden varaan, vaan iankaikkisten ja katoamattomien perustusten varaan.

Kaikki palvelummehan on vain niiden lahjojen käyttöön ottamista, jotka Jumala on meille antanut. Jokainen meistä voi uskoon tulemisen ja Pyhällä Hengellä täyttymisen jälkeen antaa siitä, mitä olemme itse vastaanottaneet.

Kutsumuksesi ja kasvusi mukaan Jumala voi asettaa sinut johtamaan kotipiiriä, pienryhmää, raamattupiiriä, ylistystä, rukouspalvelua ja niin edelleen. Oikealla ajalla Jeesus voi antaa sinulle oman työnäyn tai suuremman johtamisvastuun, jonka toteuttamiseksi sinun tulee olla kykenevä johtamaan Pyhän Hengen mukaisella tavalla ihmisiä ympärilläsi.

Pyhän Hengen johtajuus

Jeesus on kaikessa meidän täydellinen esikuvamme. Voimme nähdä Jeesuksen muotoa monissa uskollisissa Jumalan palvelijoissa, mutta täydellisen kuvan me näemme vain Jeesuksessa. Hänestä me opimme kaiken, mitä Jumalan valtakunnan työssä tarvitaan.

Joh. 5:19-23: Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee. Sillä Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee; ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. Sillä niinkuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle, että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt.

Jeesuksen johtajuuden julistus on tässä. Hän ei vetoa omiin kykyihinsä tai suunnitelmiinsa, vaan Hän on kiinnittynyt ja liittynyt Jumalan Isän taivaalliseen tahtoon ja suunnitelmaan. Tämän vuoksi Jeesus on myös kiinnittynyt Jumalan Isän, Kaikkivaltiaan voimaan, jolloin kuolleista herättäminenkään ei ollut mahdotonta Hänelle!

Tästä Jeesuksen julistuksesta me voimme poimia nyt muutamia avainalueita oman palvelutyömme kehittämiseksi:

1) Meidän johtajuutemme ja arvovaltamme lähtee Jeesuksen kunnioittamisesta ja Hänen arvovaltansa hyväksymisestä. Tämän valinnan tulee alkaa näkyä ulospäin meidän elämässämme. Sydämen sisin valinta on palvella rakkauden vaikuttimesta lähtien.

2) Ymmärtämällä, sisäistämällä ja hyväksymällä oman luonnollisen mahdottomuutemme me pääsemme asemaan, jossa Jeesus voi ilmestyä kauttamme. Tämä merkitsee oman ylpeyden kuolettamista ja asettumista täydellisesti Jumalan armon ja voiman varaan.

3) Jeesus haluaa ilmaista meille itsensä ja näyttää meille sitä, mitä Hän on tehnyt, on tekemässä ja tulee tekemään. Hän opettaa meitä kirjoitetun sanan ja Pyhän Henkensä kautta.

4) Jeesus nostaa kutsuu ja asettaa meidät kantamaan paljon hyvää ja kestävää hedelmää. Pyhä Henki muuttaa meidät passiivisesta synnin orjuudesta aktiivisiksi Jumalan palvelijoiksi.

5) Kun me asetumme kuuliaisuuteen, Jeesus alkaa näyttää meille lisää tekojaan ja alkaa yhä enemmän puhua meille. Hän alkaa kehottaa Henkensä kautta meitä toimimaan Hänen tahtonsa toteuttamiseksi yhä suuremmassa Pyhän Hengen voitelussa.

Hyvä ystäväni, kaikki tämähän on ihan yksinkertaista! Me vaan tulemme nollaksi ja Jeesus tulee kuninkaaksi ja Herraksi meidän sielussamme ja elämässämme!

Joh. 6:28-29: Niin he sanoivat hänelle: "Mitä meidän pitää tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme?" Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt."

Tämä vastaus osoittaa meille, että me emme itse asiassa koskaan ole tekemässä Jumalan tekoja, sillä vain Isä voi tehdä teot, jotka ovat Hänen! Usko Jumalaankin on Jumalan teko, eikä meidän oma suorituksemme. Mutta me voimme avata sydämemme ja elämämme niin Jeesukselle, että Hänen läsnäolonsa voi vallata meidät ja silloin Hänen voimansa voi virrata meidän kauttamme. Jumalan tahto on, että me tulemme Hänen voimansa kanaviksi, jotta Hänen hyvä ja armollinen tahtonsa voisi alkaa tapahtua yhä enemmän meidänkin kauttamme.

KAIKKI ON ARMOSTA!

Johtajuuden puhdistuminen

Me emme ole vielä valmiit, mutta Jeesus tekee meidät kykeneviksi. Hengellisen johtajan tärkein tehtävä on seurustella Jeesuksen kanssa, jotta hän voisi kasvaa, muuttua ja vastaanottaa toimeksiantonsa todelliselta Johtajalta. Eräs hengellisen johtajan todellinen turvatekijä on jatkuva riippuvuus Jeesuksen avusta ja läsnäolosta. Niin kauan kuin tämä hengellinen köyhyys vallitsee sydämessä, Jumalan valtakunnan suunnitelma ja tahto tapahtuu tämän johtajan kautta.

Kasvu Jumalan valtakunnan työssä on jatkuva sydämen puhdistumisen ja uudistumisen prosessi. Antautuminen tähän muutokseen on luonnollisen mielen ja lihan vastaista ja siinä puhdistetaan kaikki sydämen salaisimmatkin ajatukset, motiivit ja aikomukset.

Johtajan sydämen puhtaus on erittäin tärkeää, sillä hänellä voi olla suuri vaikutusvalta monien ihmisten elämään. Monet kypsymättömät uskovat kuuntelevat jatkuvasti vain ihmisen kautta tulevaa ilmoitusta eivätkä antaudu suoraan Pyhän Hengen ohjaukseen. Jeesus haluaa, että johtajat johtavat laumansa  Jeesuksen yhteyteen ja tuntemiseen, eivätkä sido ketään itseensä tai muihin ihmisiin ja olosuhteisiin.

Jeesus tulee puhdistamaa seurakuntansa vääristä paimenista ja turmeltuneesta johtajuudesta. Hän kutsuu esiin Daavidin hengessä palvelevia paimenia. Jeesus vapauttaa lampaansa hallinnan ja painostuksen vallasta. Hän vapauttaa seurakuntansa paimenista, jotka hyväksikäyttävät laumaansa. Jeesus palauttaa seurakuntaansa Pyhän Hengen voitelun kunnioituksen ja todellisuuden. Hän tulee opettamaan uskovat todelliseen nöyryyteen ja toinen toisensa palvelemiseen ja kunnioittamiseen. Tulee ilmestymään uusi rakkauden yhteys, joka vastustamattomalla tavalla alkaa kiinnostaa uskosta osattomia. Uusi seurakunnan ensirakkaus ja sen kautta palava Hengen tuli synnyttää todellisen herätyksen ja suuren lopun ajan sadonkorjuun!

Jeesus haluaa nyt nostaa esille uudenlaisen johtajuuden seurakunnassaan ja palauttaa Pyhän Hengen arvovallan seurakunnan toiminnassa ja johtamisessa. Tässä johtajuudessa ilmenevät Jeesuksen todelliset johtajaominaisuudet! Nyt on aika puhdistautua sekoituksesta ja ottaa vastaan uusi viini. Tuli on laskeutunut ja se on polttava heinät ja oljet ja kaiken, mikä ei ole Jumalasta. Jumalan kansan alas painamisen aika on ohitse ja nyt on aika nousta suurempiin näkyihin ja kutsuihin. Tähän tarvitaan todellisia johtajia, jotka toimivat Pyhän Hengen arvovallassa ja johtajuudessa!

Viikon tehtävä

Jeesus kutsuu sinua toteuttamaan Jumalan valtakunnan kaikkein kirkastetuinta ja ihmeellisintä läpimurtoa lopun ajan herätyksessä. Hän tarvitsee paljon lisää uskollisia työmiehiä tähän sadonkorjuuseen. Riippumatta tilanteestasi Hänen kutsunsa ja voitelunsa on sinun ylläsi. Hän on jo merkinnyt sinut ja valmistanut sinua. Nyt on sinun aikasi nousta Hänen edessään vastaanottamaan suurempaa johtajuutta ja näkyä!

1) Anna Pyhän Hengen läsnäolon laskeutua elämääsi. Etsi, janoa, kolkuta ja ota vastaan! Voidaksesi johtaa Jumalan Isän tahdon mukaan, sinun täytyy ensin tulla tuntemaan Hänen rakkautensa ja sydämensä sinua ja kaikkia ihmislapsia kohtaan. Anna Pyhän Hengen tutkia kaikki sinun oppisi ja motiivisi ja anna Herran rakentaa palvelutyösi ja seurakuntansa.

2) Anna Pyhän Hengen vapauttaa sinut ihmispelosta, joka sitoo sinut vääriin yhteyksiin ja estää sinua menemästä eteenpäin. Anna todellisen Jumalan pelon ja kunnioituksen tulla sen sijaan sisimpääsi.

3) Sinun henkesi on voinut olla pitkäänkin ristiriidassa ja ahdistunut kohdatessasi vääristynyttä johtajuutta. Anna anteeksi, antaudu Jeesukselle lisää, anna Pyhän Hengen puhdistaa sisimpäsi kaikesta katkeruudesta ja turhautumisesta.

4) Olet saattanut joutua ottamaan vastaan valheellisia syytöksiä siksi, että olet toiminut Pyhän Hengen ohjauksen mukaan, mutta johtajasi eivät ole sitä ymmärtäneet. Hylkää väärät syytökset, anna anteeksi, luovu väittelyistä ja taisteluista heidän kanssaan. Jeesuksen todistajana sinä olet väistämättä myös osallinen vainosta, joka kohtaa muodossa tai toisessa. Pidä lujana ja varmana se, minkä olet Herralta saanut!

5) Anna Pyhän Hengen vapauttaa sinut yhteyksiin, joissa toimii terve Pyhän Hengen johtajuus. Älä anna sielullisten oppikysymysten tulla esteeksi. Tutki vain, saako Pyhä Henki tilaisuuden ilmestyä ja johtaa toimintaa.

6) Ellei sinulla ole ulottuvillasi tällaista yhteyttä, voit alkaa rakentaa sitä sellaisten ihmisten kanssa, jotka 'etsivät Herraa ehyellä sydämellä'. Kotipiiri, raamattupiiri tai vastaava voi toimia todellisen Jeesuksen ilmestymisen kanavana vaikka siinä olisi vain kaksi tai kolme jäsentä!

1. Tess. 5:23-24: Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. HÄN, JOKA TEITÄ KUTSUU, ON USKOLLINEN, JA HÄN ON SEN MYÖS TEKEVÄ.

Rakkaudella siunaten
Seppo ja Marja

2. BRASILIAN ESIRUKOILIJAT

Omistettu kaikille naisille, jotka "vain" rukoilevat kotona.

Julkaistu Global Revival News'in luvalla

Brasilia: Esirukousliike muuttaa Goianian

Paikalliset esirukousjohtajat raportoivat, että evankelikaalisten kristittyjen määrä Goianiassa, joka on 1,2 miljoonan asukkaan kaupunki lähellä Brasiliaa, on kasvanut 8%:sta 45%'in viimeisten kuuden vuoden aikana. Aikaisemmin kaupunki oli spiritismin linnake. Monet paikalliset pastorit ovat sitä mieltä, että tämä ilmiömäinen kasvu, jossa sadat tuhannet ihmiset ovat muutaman vuoden sisällä löytäneet Jeesuksen, johtuu siitä kiihkeästä rukoustoiminnasta, jota ovat johtaneet pääosin kristityt naiset. Se alkoi yli kymmenen vuotta sitten, kun pieni 5 naisen ryhmä alkoi rukoilla kaupungin puolesta. Silloin pastori kielsi Elizabeth Cornelioa, joka on kotirouva ja äiti sekä eräs liikkeen alkuunpanijoista, rukoilemasta muista seurakunnista olevien uskovien kanssa. "Muitten seurakuntien jäsenet eivät ole hengellisiä sisaria ja veljiä , korkeintaan hengellisiä serkkuja", hän sanoi. Suunnilleen kuusi vuotta sitten Elizabeth kutsui kristittyjä useista eri seurakunnista yhteen yksimielisesti rukoilemaan sekä kaupungin että tämän synnin puolesta, jonka vuoksi hänet oli karkotettu omasta seurakunnastaan. Ne 850, jotka osallistuivat tähän ensimmäiseen kokoukseen, olivat alku tälle maailman laajimmalle esirukousverkostolle, jossa 188000 naista joka aamu rukoilee kaupunkiensa puolesta. He ovat yhteydessä toisiinsa radio-ohjelman kautta, jota suorassa lähetyksessä johtaa Elizabeth Cornelio ja hänen läheinen johtajakumppaninsa Elizabeth Albernaz.

372 uutta seurakuntaa yhdessä kuukaudessa:

Jokainen kaupungin seurakunnista on kasvanut ja useita uusia seurakuntia on perustettu, he raportoivat. Esirukoilijat, pääosin naisia, rukoilevat tavallisesti ihmisten kodeissa heidän vapautumisekseen demonisista voimista, esirukoilevat ja rukoilevat profeetallisesti tai rukoilevat kaduilla, jonkin vielä saavuttamattoman kaupunginosan puolesta. He ovat usein kokeneet, että alueelle, jolla he ovat olleet rukoilemassa päivän ajan, perustetaan uusi seurakunta. He sanovat: "Rukous saa ihmiset uskomattoman avoimiksi evankeliumille ja siksi se on erottamaton osa seurakuntien perustamista. Sehän on pyyntö, joka on osoitettu Hänelle, joka sanoi 'minä tulen rakentamaan seurakuntani!'" Uskovat eräästä kirkkokunnasta rukoilivat ja paastosivat 40 päivää vuoden 1998 lopulla ja perustivat sitten 372 uutta seurakuntaa pelkästään tammikuun 1999 kuluessa.

Ketkä ovat todelliset avainjohtajat?

Vaikka joillakin pastoreilla yhä edelleen on vaikeuksia työskennellä toisten kristittyjen kanssa, nämä naiset ovat saavuttaneet jotain, mitä monet johtavat pastorit pitävät mahdottomana. He työskentelevät nykyisin yli 80 paikallisen kirkkokunnan kanssa, he ovat kouluttaneet yli 5000 rukousjohtajaa ja antaneet Jumalan kansalle näyn hengellisestä muutoksesta ja kokonaisten kaupunkien pelastumisesta - se on tulenliekki, joka on jo alkanut levitä moniin eri osiin Brasilia ja muita maita.

"Rukous estää verilöylyn"

Joitakin aikoja sitten Goianian vankilassa tapahtunut dramaattinen vankien pakoyritys ja panttivankitilanne saattoi poliisit ylivoimaiseen tilanteeseen. He lähestyivät esirukoilijoita ja pyysivät heitä rukoilemaan tämän raiteiltaan suistuneen tilanteen vuoksi. Elizabeth Cornelio ei ainoastaan saanut liikkeelle tuhansia esirukoilijoita, vaan hänelle annettiin myös suora puhelinlinja vankilaan niin, että hän saattoi kohdistaa rukoukset ajankohtaisen tilanteen mukaan. Koko kaupunki näki suorana kuinka draama kääntyi ylösalaisin päättyen ilman verenvuodatusta täsmälleen kello 5 iltapäivällä niin kuin oli jo profetoitu. Paikallisen sanomalehden otsikot julistivat "rukous estää verilöylyn!"

Kultapölyä käsissä ja kasvoissa

Goianiassa on äskettäin koettu erikoislaatuinen ilmiö (samaa on kerrottu tapahtuneen myös Sveitsissä, Israelissa ja Etelä Afrikassa): Rukouksen jälkeen naisilla on usein erittäin hienoa, selvästi näkyvää kultapölyä kasvoilla ja käsissä. Ensihämmennyksestä toivuttuaan he kokosivat osan pölystä ja veivät sen paikallisen kultasepän tutkittavaksi, joka julisti pölyn olevan puhtainta kultaa mitä hän on koskaan nähnyt. Esirukoilijat näkevät tämän selittämättömänä ilmaisumuotona siitä raamatullisesta ilmiöstä, jossa joillakin ihmisillä, kuten Mooseksella, oli "loistavat kasvot" Jumalan kohtaamisen jälkeen. He varoittavat kuitenkin ulkoisten ilmiöiden korostamisesta ja etsimisestä: "Jeesus on yksin riittävä!" Laaja esirukouskonferenssi tullaan järjestämään Goianiassa heinäkuussa 1999, jolloin odotetaan 50000 ihmisen osallistuvan yörukoukseen paikallisella stadionilla.

E.Albernaz&E.Cornelio

SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

TULTA! | www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi