TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU
www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi

ALKUUN | ILMOITTAUDU | OPETUS | KOKOUKSIA | RUKOUSPYYNNÖT | KYS/VAST | HERÄTYKSESTÄ | PELASTUS

7/1999

NYT ON AIKA UNELMOIDA JUMALAN NÄKYJÄ!

1. JUMALA ON ANTANUT KYVYN UNELMOIDA
2. JUMALA PUHUU NÄKYJEN JA UNIEN KAUTTA
3. JUMALA AVAA YLILUONNOLLISTA NÄKYJEN JA...
4. JUMALAN KOHTAAMINEN UNELMASSA
5. KUINKA ELÄÄ JUMALAN UNELMIEN KANSSA?
6. NÄYN TOTEUTUMINEN JA TOTEUTTAMINEN
7. VIIKON TEHTÄVÄ


SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

1. JUMALA ON ANTANUT KYVYN UNELMOIDA

Seurasimme Floridassa käydessämme erään kristittyjen toteuttaman koulun toimintaa, tosin vain lehdistön välityksellä. Tämä koulu omistautui kouluttamaan ja kasvattamaan sellaisia yhteiskunnan vähäosaisia ja hyljättyjä lapsia, joilla ei ollut enää mahdollisuuksia normaalissa koulumaailmassa. Eräs asia kosketti erityisellä tavalla sydäntäni.

Tämä koulu kiinnitti voimakkaasti huomiota turvallisten rajojen synnyttämiseen oppilaille. Heidät opetettiin noudattamaan ohjeita ja kunnioittamaan esivaltaa. Joku ns. vapaan kasvatuksen ihannoija saattoi sanoa, että kyseinen kasvatusmenetelmä on liian rajoittava.

Mutta mitä tämä koulun toimintatapa saikaan aikaan! Muutamassa vuodessa sisäisessä kaaoksessa ja ahdistuksessa eläneet lapset eheytyivät ja he alkoivat oppia nopeasti uusia asioita. Kaikkein ratkaisevin todiste koulun toiminnan onnistumisesta oli asiantuntijoiden mielestä se, että lapset alkoivat uskoa, että heilläkin on mahdollisuuksia elämässä. He alkoivat suunnitella ja unelmoida omasta tulevaisuudestaan hyviä asioita! Ennen tämän koulun eheyttävää vaikutusta nämä lapset elivät täydellisessä synkkyydessä ja apatiassa, tehden tyhmyyksiä hetken mielijohteesta. Nyt elämä oli voittanut heissä ja sen merkiksi he alkoivat unelmoida omasta tulevaisuudestaan ja suunnitella mitä heistä tulee ja mitä he alkavat opiskella. He saivat voiman ja kyvyn alkaa ponnistella omien tavoitteittensa toteutumiseksi.

Jumala on luonut ihmisen henkeen kyvyn unelmoida. Jumala voi puhua ihmiselle hyvin voimakkaasti tämän kanavan kautta. Unelmointi on tapa vastaanottaa, tavoittaa ja kohdata Jumalan ajatuksia ja suunnitelmia. Sielunvihollinen yrittää turmella ihmisen kyvyn unelmoida Jumalan kanssa. Synnin takia himot voivat täyttää sen unelmoinnin alueen, jonka Jumala on tarkoittanut ihmiselle seurusteluun Hänen suunnitelmiensa kanssa. Jeesuksen pelastava ja puhdistava voima ulottuu myös meidän unelmiemme alueelle. Pyhä Henki voi täyttää meidän olemuksemme niin, että me tulemme yhä kykenevimmiksi vastaanottamaan hengessämme Jumalan unelmia ja tekemään niistä Hänen avullaan tosia omassa elämässämme!

2. JUMALA PUHUU NÄKYJEN JA UNIEN KAUTTA TUODAKSEEN HYVIÄ RATKAISUJA

Monet merkittävät keksintöjen ja patenttien aikakaudet ajoittuvat yhteen herätyksen aikojen kanssa. Tämähän on luonnollista ja pikemminkin odotettavissa, sillä Jumala on kaiken viisauden ja tiedon lähde. Ymmärrän, että valtaosa elämää palvelevista keksinnöistä on tullut Jumalaan uskovien ihmisten ja kansojen kautta. Jumala voi silti rakkaudessaan ja huolenpidossaan antaa viisautta ja keksintöjä sellaisillekin ihmisille, jotka siinä hetkessä eivät vielä Häntä tunne.

Jumala puhuu näkyjen ja unien kautta. Tietoisuus Jumalan suunnitelmasta ja toimintatavasta antaa suuren turvallisuuden elämässä. Vaikka tilanteet eivät aina ratkeasikaan Jumalan antaman näyn mukaan, nämä näyt olisivat olleet Jumalan parhaita ratkaisuja tilanteisiin. Säilyttäkäämme aina nämä Jumalan näkökulmat, jotta voisimme tulevaisuudessa yhä herkemmin ohjautua toimimaan Pyhän Hengen ohjauksen mukaan.

Joissain vaikeissa hengellisissä ratkaisutilanteissa olen saanut yöllä ilmestyksiä Jumalan näkökulmasta ja tavoitteesta kyseiseen ongelmaan nähden. Ilmestyksessä olen ollut tilanteessa ja nähnyt kuinka Jumala haluasi tilanteen toimivan ja toteutuvan. Jumalan ratkaisu on aina ollut rakkaudesta lähtevä ja täydellistä yhteyttä ja rauhaa rakentava. Näyssä olen itse ollut Jumalan rakkauden valtaamana ja samoin toiset osapuolet. Näyn mukaan toimiminen olisi avannut mahdollisuuden suureen siunaukseen. Monta kertaa nähtyäni tällaisen näyn olen itkenyt, koska olen tiennyt silloin, kuinka ihmeellisen siunattu Jumalan haluama ratkaisu olisi siinä hetkessä. Sitten kun olen mennyt kyseiseen neuvottelutilanteeseen, Jumalan antama ohje on toiminut ja ratkaisu on tullut. Joskus on kuitenkin tapahtunut myös niin, että ihmisten ylpeys ja kovuus ovat estäneet Jumalan parhaan ratkaisun toteutumisen.

3. JUMALA AVAA YLILUONNOLLISTA UUTTA NÄKYJEN JA UNIEN KAUTTA

Abram asui Kaldean Uurissa, sen aikaisessa suurkaupungissa, keskellä kaikenlaista noituutta, epäjumalanpalvelusta ja saastaisuutta. Hän asui kansan ja suvun keskellä joka ei enää tuntenut Jumalaa, eikä osannut palvoa Häntä. Sitten hän yhtäkkiä vastaanottaa Jumalan puhuttelun. Koska Jumala on Henki, Hän puhuu ihmiselle hengen kautta. Vastaanottaessaan Jumalan ilmoituksen Abramin ajatuksissa on ollut ratkaiseva valinta. Hän olisi voinut ajatella, että jospa minä vain itse kuvittelin tämän. Hän olisi voinut ajatella päänsä vain hiukan seonneen kuumuuden takia ja siten hyljätä Jumalan ilmoituksen. Tai sitten hänen sisimpäänsä olikin tullut jokin kiistämätön, unohtumaton, väärentämätön todistus yliluonnollisen Jumalan kosketuksesta ja kutsusta. USKO hänen sisimmässään tarttui tähän ilmoitukseen.

Jumala puhuu sinulle samalla tavalla. Hän puhuu sinulle näkyjen, unien, ilmestysten ja sisäisen äänen, mutta joskus myös ikään kuin korvin kuultavan äänen kautta. Se, voitko kuulla ja vastaanottaa tämän Hänen äänensä riippuu siitä, oletko virittänyt vastaanottimesi Jumalan aaltopituudelle. Kysymys on oleellisesti myös siitä, että VOITKO USKOA JUMALAN PUHUVAN SINULLE! Tämän maailman himot, murheet ja tavoitteet saattavat estää henkeäsi virittymästä vastaanottamaan, kun Jumalan Henki vain odottaa tilaisuutta saadakseen sinun huomiosi...

Jumalan näyt kohtaavat aina inhimillisen mahdottomuuden. Ne ovat meidän järkeämme suurempia, käsittämättömämpiä ja jopa pelottavia. Toiveajattelu rajoittuu ihmisen omiin mahdollisuuksiin, mutta Jumalan näyt haastavat yliluonnollisen vastaanottamiseen.

4. JUMALAN KOHTAAMINEN UNELMASSA

Ihmisen sisäisten näkyjen, vaikutteiden ja unelmien inspiraatio voi tulla monesta lähteestä. On  olemassa meidän oman ajatusmaailmamme tuotteita, sitten on sielunvihollisen kylvämiä ajatuksia, mutta SITTEN ON PYHÄN HENGEN INNOITTAMIA TAIVAALLISIA AJATUKSIA JA UNELMIA!

Raivaa sisimmästäsi roskat pois! Anna Jeesuksen veren koskettaa syvimpiäkin ajatus- ja mielikuvamaailmojasi ja ota vastaan Jumalan näyt ja ilmestykset. Sinä voit hiljentyä ja antautua Jumalan kohtaamiseen unelmien tasolla. Sydämessäsi on olemassa sellainen kohtaamispaikka, jossa henkesi voi yhtyä Jumalan Hengen ilmoitukseen ja näin voit vastaanottaa taivaallisen suunnitelman.

Voidaksesi päästä tähän, sinun täytyy asettaa elämäsi Jumalan osoittamaan järjestykseen, sillä muuten synnin tuottamat häiriötekijät eivät anna sinulle rauhaa vastaanottaa selkeätä Jumalan ilmoitusta. Unelmointi on siunattu asia. Jeesus haluaa seurustella sinun kanssasi ja jakaa kanssasi omat unelmansa ja suunnitelmansa tätä ja tulevaakin aikaa varten!

Jokainen Jumalan ilmoituksen kohtaaminen edellyttää sisäisen maailman avartamista, sillä Jumalan ajatukset ovat valtavan paljon korkeammat kuin meidän ajatuksemme. Pyrkiessämme kohtaamaan Jumalaa unelmissamme meidän tulee luopua suppeasta ja kaavamaisesta ajattelusta. Meidän tulee antaa pelottavan suurillekin ja oudoille unelmille tila ilmestyä!

Hab. 1:17: Saako se sentähden tyhjentää pyydyksensä, aina surmata kansoja säälimättä?

Tässä profeetta näkee hengessään vihollisen tuhovoiman ja alkaa murehtia tilannetta ja etsii kysymyksiinsä vastausta Jumalalta. Sitten hän tekee ratkaisevan valinnan:

Hab. 2:1: Minä seison vartiopaikallani, asetun varustukseen ja tähystän, nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu, mitä hän valitukseeni vastaa.

Profeetta asettuu Jumalan eteen. Hän seisoo vartiopaikallaan, ottaa päälleen Jumalan varustuksen ja alkaa tähystää hengessään. Hän haluaa kuulla, mitä Jumala puhuu ja vastaa.

Jumalan näkyjen vastaanottaminen on mahdollista parhaiten silloin, kun sinun sydämesi on herkistynyt etsimään uusia ratkaisuja. Herra alkaa puhua sinulle silloin, kun et enää ole tyytyväinen vallitsevaan tilanteeseen, vaan haluat löytää Herran kanssa uusia mahdollisuuksia. Joskus, emme ehkä edes tiedä kuinka usein, Herran täytyy saattaa määrätyt purot kuivumaan ja määrätyt ovet sulkeutumaan elämässämme, jotta me innostuisimme etsimään uutta Herran ilmestymistä! Kun sisimpäsi valtaa todellinen jano ja nälkä, Herra alkaa puhua sinulle!

5. KUINKA ELÄÄ JUMALAN UNELMIEN KANSSA?

Jumalan ilmoitus johtaa aina ikään kuin äärettömyyden eteen. Jumala puhuu jotain, joka siinä hetkessä näyttää päivän selvältä, koska me näemme sen hengessämme. Sitten kun alamma järjessämme sitä pohtia, se herättää valtavan paljon kysymyksiä ja hämmennystä. Mutta USKO ei perustukaan järkeen, vaan sydämessä tapahtuvaan kiinnittymiseen Jumalan todellisuuteen. Sentähden meidän täytyy oppia asettamaan järkemme hengelle alamaiseksi.

Hab. 2:1-3: Ja Herra vastasi minulle ja sanoi: "Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea." Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy.

Tässä on Jumalan ohje Habakukin ongelmaan ja sinun ja minun ongelmiin myös! Herra antaa näyn, ratkaisun, suunnitelman ja ilmoituksen. Tämä näky tulee aina ennemmin kuin sen toteutuminen. Herra haluaa, että me vastaanotamme näyn, kirjoitamme sen lujasti muistiin ennenkaikkea sydämiimme. Kun tulee näyn toteutumisen aika silloin on edettävä nopeasti. Silloin on juostava ja näyn tulee olla niin selvä, ettei sitä enää silloin tarvitse tutkia ja terävöittää!

Herra etukäteen varoitti profeetta pettymyksestä. Näyn toteutumisen aika ei ole aina meidän tiedossamme tai näköpiirissämme. Herra on täysillä antamansa näyn takana ja haluaa toteuttaa sen. Herran antama näky toteutuu varmasti silloin kun profeetta uskossa pitää siitä kiinni, vaikka sen toteutuminen näyttäisi viipyvän!

6. NÄYN TOTEUTUMINEN JA TOTEUTTAMINEN

Vaikka Herra on täysin uskollinen ja luja lupaukselleen ja antamalleen näylle, nämä näyt toteutuvat kuitenkin määrätyllä tavalla ehdollisesti. Jumala antoi Adamille ja Eevalle näyn paratiisin viljelemisestä. Näky oli varmasti selkeä ja kirkas, sillä silloin ei vielä mikään synnin valta ollut näkyä sumentamassa. Mutta tottelemattomuuden tähden tämä näky ei voinut toteutua. Ihminen omalla valinnallaan teki näyn toteutumisen mahdottomaksi.

Jumala on antanut Israelin kansalle näyn maasta, joka tulee heidän omakseen. Synnin ja tottelemattomuuden takia tämäkään näky ei vielä ole päässyt toteutumaan. Vain Daavidin ja Salomon aikana kansa pääsi lähimmäksi Jumalan antamaa näkyä Israelin valtiosta. Ymmärrämme, että tänäkin aikana on voimakas pimeyden henkien taistelu tämän näyn toteutumista vastaan.

Haluan herättää sinun henkesi siihen vakavaan vastuuseen, mikä meillä ihmisillä on koskien Jumalan antamia näkyjä. Monet näyt tulevat aikana, jolloin tarvitaan vielä syvällistä puhdistautumista ja kärsivällisyyttä kysyvää valmistautumista näyn toteutumisedellytysten syntymiseksi. Jumala ei kuitenkaan ole mitenkään horjuva tai epävarma tällaisissa asioissa. Vain ihmisen oma epäuskoinen mieli horjuu ja saattaa koetuksen tullen luopua Jumalan antamasta näystä.

Jumala toteuttaa saamasi näyn yhteistyössä kanssasi. Hän on sinun todellinen takuumiehesi, vaikkeivät pankkiiritkaan luottaisi sinuun! Hän ei missään vaiheessa tarvitse sinun voimaasi näyn toteuttamiseen, sillä Hän itse on Voima. Mutta Jumala tarvitsee sinun sydämesi antautumisen, uskon ja luottamuksen, jotta Hänen voimansa voi asettua sinuun ja silloin sinä tulet kykeneväksi toteuttamaan Jumalan näkyjä.

Jumalan näyn kanssa eläminen erottaa sinun henkesi ja sielusi toisistaan. Sinun täytyy oppia elämään sydämen sisäisessä näyssä ja samanaikaisesti kärsiä olosuhteissa, jotka ovat vastoin näyn päämäärää. Sen tähden näky täytyy kirjoittaa ennen kaikkea sydämeen, jotta se eläisi, kasvaisi ja toteutuisi oikealla ajalla.

7. VIIKON TEHTÄVÄ

Jumala on luonut sinun sydämesi vastaanottamaan rajoittamattomia Jumalan näkyjä. Sinä et koskaan voi ymmärtää niitä järjessäsi, mutta sydämesi voi ottaa ne vastaan. Jumala on hyvä Jumala ja Hän antaa vain siunausta ja menestystä tuovia näkyjä. Sinun sydämesi on Jumalan mahdollisuus, sillä Hän haluaa asettaa sinuun jonkin taivaallisen ajatuksensa, suunnitelmansa ja näkynsä, jotta sinä toteuttaisit sen yhdessä Hänen kanssaan! Hän aloittaa kanssasi sinun uskosi mukaan. Ensimmäinen näkysi on pienempi, kuin seuraava, jonka Hän antaa. Sillä Herra on kasvun, onnistumisen, siunauksen ja yltäkylläisyyden Jumala.

Seuraavassa muutamia vihjeitä, jotka auttavat sinua vastaanottamaan ja toteuttamaan Jumalan näkyjä elämässäsi:

1) Anna Jeesuksen puhdistaa ajatus- ja mielikuvamaailmasi. Anna taivaallisten, hyvien ja puhtaiden ajatusten ja unelmien vallata sydämesi.

2) Kun herkistät sydämesi Jumalan edessä, Pyhä Henki alkaa puhua sinulle. Hän avaa sinun silmäsi näkemään uusia asioita ja paljastaa olosuhteissasi muutostarpeita.

3) Etsi Herran kohtaamista enemmän kuin ongelmiesi ratkaisua, sillä Herra itse on sinun ratkaisusi kaikkeen! Ongelmiin käpertyminen voi estää kuulemasta ja vastaanottamasta Jeesuksen ilmestymistä tilanteeseesi. Anna Jumalan rakkauden, hyvyyden ja ihanuuden inspiroida henkeäsi Hänen suunnitelmiinsa.

4) Kun Herra on puhunut sinulle näyn, merkitse se muistiin. Tutki sitä sydämessäsi ja anna sen alkaa kasvaa ja vahvistua siellä. Älä tuhoa näkyäsi järkeilylläsi!

5) Oikealla ajalla sinun on tarpeen tuoda näkysi julkisuuteen. Sinä voit alkaa puhua siitä läheistesi kanssa ja vain niiden kanssa, jotka voivat tukea sinua näyn toteuttamisessa. Kehittämisvaiheessa olevaa näkyä ei hyödytä paljastaa sellaisille, jotka eivät voi sitä ymmärtää tai tukea!

6) Kun olet tuonut näkysi julkisuuteen, sinun tulee Pyhän Hengen ohjauksen mukaan alkaa tehdä toimenpiteitä näyn toteutumisen suuntaan. Kaikki toimenpiteesi saatat joutua tekemään uskon varaisesti, sillä olosuhteet eivät välttämättä ole näyllesi suotuisat. Etenemällä Pyhän Hengen ohjauksessa tarpeelliset ovet kuitenkin avautuvat ja näky alkaa toteutua.

7) Päätä olla uskollinen näyllesi mistään esteistä välittämättä. Koska et ole toteuttamassa omaa näkyäsi, vaan Herran näkyä sinua varten, takanasi ovat jumalalliset resurssit. Mikään inhimillinen mahdottomuus ja este eivät ole todellinen este Jumalan kanssa toimiessasi. Jeesus tulee näyttämään ratkaisun ja ulospääsyn jokaiseen tilanteeseen aina, kun toimit yhteistyössä Hänen kanssaan. Näkysi suuruus tai pienuus eivät ratkaise mitään, vaan oleellista on, että toteutat sen, minkä Herra on sinulle antanut.

5. Moos. 8:10-18: Kun sinä syöt ja tulet ravituksi, niin ylistä Herraa, sinun Jumalaasi, siitä hyvästä maasta, jonka hän on antanut sinulle. Varo, ettet unhota Herraa, sinun Jumalaasi, ja muista noudattaa hänen käskyjänsä, oikeuksiansa ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan. Kun sinä syöt ja tulet ravituksi, kun rakennat kauniita taloja ja asut niissä, kun karjasi ja lampaasi lisääntyvät ja kun hopeasi ja kultasi lisääntyy ja kaikki, mitä sinulla on, lisääntyy, niin älköön sydämesi ylpistykö, äläkä unhota Herraa, sinun Jumalaasi, joka vei sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä, kuljetti sinua suuressa ja hirmuisessa, myrkyllisten käärmeiden ja skorpionien ja kuivien, vedettömien maiden erämaassa, vuodatti sinulle vettä kovasta kalliosta  ja antoi erämaassa sinulle mannaa syödä, jota sinun isäsi eivät tunteneet - nöyryyttääksensä ja koetellaksensa sinua ja lopuksi sinulle hyvää tehdäksensä. Älä ajattele sydämessäsi: 'Oma voimani ja oman käteni väkevyys on hankkinut minulle tämän rikkauden', vaan MUISTA, ETTÄ HERRA, SINUN JUMALASI, ANTAA SINULLE VOIMAN HANKKIA RIKKAUTTA PITÄÄKSEEN LIITTONSA, jonka hän valalla vannoen teki sinun isiesi kanssa, niinkuin tähän päivään saakka on tapahtunut.

Rakkaudella siunaten uusia näkyjä toteuttamaan!
Seppo ja Marja

SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

TULTA! | www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi