TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU
www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi

ALKUUN | ILMOITTAUDU | OPETUS | KOKOUKSIA | RUKOUSPYYNNÖT | KYS/VAST | HERÄTYKSESTÄ | PELASTUS

11/1999

JUMALALTA VASTAANOTTAMINEN

1. VAIN JEESUKSEN VEREN KAUTTA
2. JUMALAN VALTAISTUIMELTA KÄSIN
3. USKO ON SYDÄMEN LUOTTAMUS
4. KUINKA VASTAANOTTAA?
5. SYDÄMEN MUUTOS ON VÄLTTÄMÄTÖN
6. OTA VASTAAN!
7. VAPAUTETTU OMAN MIELENI VANKILASTA
8. AJATUKSIANI


SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

1. VAIN JEESUKSEN VEREN KAUTTA

Meillä on sinulle ilouutinen: Jeesus, Pelastaja, on kuollut sinun puolestasi, että saisit katoamattoman elämän ja siunauksen Jumalan yhteydessä, jo tässä ajassa ja myös iankaikkisuudessa!

Jeesuksen verellä on lihallinen ja hengellinen muoto, joita on mahdoton ymmärryksessä käsittää, mutta sydämissämme me voimme sen käsittää. Jeesus syntyi Marian kohtuun Pyhän Hengen vaikutuksesta. Jeesukseen ei tullut perintötekijöitä Mariasta tai jostain muusta ihmisestä, vaan Hän syntyi AINOASTAAN PYHÄN HENGEN VAIKUTUKSESTA. Tämän vuoksi Jeesuksen veressä ei ollut alun alkaenkaan mitään synnin, sairauden tai muun pimeyden vallan osallisuutta. Jeesuksella ei ollut mitään perinnöllisiä heikkouksia tai sairauksia, vaan Hän oli täydellisesti puhdas ja vapaa synnistä. Jeesuksessa ilmestyi "toinen Aadam", joka lunasti syntiin langenneen ensimmäisen Adamin suvun ja Hänen kauttansa alkoi uusi sukukunta, jota kutsutaan myös Jumalan lapsiksi.

Jeesus vuodatti verensä luonnollisen veren muodossa ristin tiellään, alkaen Getsemanesta ja päätyen Golgatalle. Tämä veri tuli täydelliseksi sovitukseksi, sillä siinä ei ollut mitään virhettä, jota enää voitaisiin tai jota pitäisi korjata ja täydentää. Kaikki oli jo täydellistä, ja siksi Jeesuksen lunastus sai iankaikkisen voiman koskemaan kaikkea luomakuntaa. Mutta koska Jeesuksen veren alkuperä on Pyhästä Hengestä, Hänen verellään on myös taivaallinen katoamaton muoto. Sillä "mikä on lihasta syntynyt on liha, mutta mikä on hengestä syntynyt on henki". Katoamattoman, iankaikkisen ominaisuutensa tähden Jeesuksen veri ei voinut hävitä Golgatalla, vaan se sai myös taivaallisen muodon, jonka Jeesus iankaikkisena ylimmäisenä pappina toi Jumalan Isän armoistuimen eteen niiden hyväksi, jotka Häneen uskovat. Jeesuksen veri on jatkuvasti ja iankaikkisesti läsnä myös taivaallisessa Jumalan maailmassa, jossa tämä kallis veri puhuu samaa sovitusta ja armoa kuin täällä. Maassa ja taivaassa on Jeesuksen veren sinetti, joka sulkee pois pimeyden voiman jokaisen elämästä, joka uskon kautta omistaa Jeesuksen veren sovituksekseen, nyt ja iankaikkisesti!

2. JUMALAN VALTAISTUIMELTA KÄSIN

Jumalan valtaistuin on myös kahdessa paikassa: "korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki".

Jumalan armoistuin on taivaallisen maailman korkeimmalla paikalla, jossa Jeesus, kuningasten Kuningas armonsa kautta hallitsee. Mutta tämän armoistuimen tulee olla myös sinun sydämesi korkeimmalla paikalla, jos olet ottanut Jeesuksen vastaan! Uskon kautta Jeesukseen sinun sydämessäsi on myöskin Hänen verensä läsnäolo. Iankaikkisen veren sively on sydämesi pihtipielissä sinetöiden sinun elämäsi Jeesukselle. Anna Pyhän Hengen kirkastaa tämä Jeesuksen veren läsnäolo omassa sydämessäsi ja elämässäsi!

USKON KAUTTA JEESUKSEEN HÄNEN VERENSÄ YLILUONNOLLINEN JA KATOAMATON VOIMA SOVITTAA JA VAPAUTTAA SINUT NYT, AINA JA IANKAIKKISESTI KAIKESTA SYNNISTÄ JA VÄÄRYYDESTÄ!

Kun me uskossa pääsemme näkemään oman elämämme tältä Jumalan sovituksen ja armon valtaistuimelta käsin ja Jeesuksen kautta, me pääsemme otolliseen asemaan vastaanottaaksemme muitakin Jumalan siunauksia elämäämme. Ensimmäinen ja suurin siunaus on pääsy Jumalan yhteyteen, Hänen lapsekseen. Mutta tästä lapsen asemasta ja lapsioikeudesta seuraa myös muita siunauksia, jotka alkavat vaikuttaa Jeesuksen kautta heti uskoon tultuamme.

Kun me etsimme ratkaisua ja apua Jumalalta, meidän oma näkökulmamme saattaa olla sokaistunut joillekin asioille, jotka Jumala kyllä näkee. Sen vuoksi emme aina osaa rukoilla niin kuin rukoilla tulisi, emmekä myöskään niin ollen saa aina niitä rukousvastauksia, joita odottaisimme. Jumalan päämäärä elämässämme on iankaikkinen ja ajallinen siunaus. Taivaan arvomaailma on kuitenkin täysin erilainen kuin tämä synnin turmelema maailmallinen arvomaailma ja tästä johtuu monia ahdistuksia uskovan elämässä. Yhteys Jumalaan on enemmän kuin Hänen lahjansa, sillä Jeesuksen yhteyden kautta meillä on kaikki, mitä Hänessä on elämää, siunausta, vanhurskautta, iloa ja rauhaa.

Tie Jumalan siunauksiin ja ratkaisuihin on siis usein erilainen kuin me kuvittelemme. Luonnollinen mielemme on koko ajan tarjoamassa Jumalalle "hyviä ratkaisuja", jotka eivät ollenkaan johtaisi parhaimpaan lopputulokseen! Vain pysymällä Pyhän Hengen ohjauksessa me oivallamme oikean etenemistavan. Yleensä uskonelämän pettymykset johtuvat siitä, että olemme asettaneet odotuksia itsellemme tai tehneet oman olettamuksemme, johon olemme odottaneet Jumalan tulevan mukaan. Kun kuvittelemamme vastaus ei sitten olekaan tullut, me ajattelemme, että Jumala olisi pettänyt meidät! Eihän näin ole, vaan olemme vain itse pettäneet itseämme.

Koko ajan lähtökohtanamme tulee olla varmuus ja vakuuttuneisuus siitä, että JUMALA ON HYVÄ, EIKÄ HÄNEN SUHTAUTUMISENSA MEIHIN MUUTU, VAIKKA ME LANKEASIMMEKIN. Oleellista on tulla tuntemaan Hänet, kuulla ja ymmärtää Hänen tahtonsa ja tiensä elämässämme!

3. USKO ON SYDÄMEN LUOTTAMUS

Jumalalta vastaanottaminen perustuu sydämen yhteyteen Jumalan kanssa. Tämä yhteys toimii luottamuksen ja kuuliaisuuden kautta. Usko ei ole jotain omasta voimasta kehitettyä teoriaa tai oppia, vaan se on yksinkertaisesti sydämen täyttä luottamusta Jumalaan ja Hänen apuunsa. Uskoon ei koskaan liity mitään pakonomaista, vaatimusta, todistelua tai pänttäämistä. Usko on sydämen tila, jossa vallitsee täydellinen lepo, rauha ja vakuuttuneisuus niiden asioiden suhteen, joita odotetaan tapahtuvaksi. Uskon olemus ei siis ole koskaan mikään suoritus, mutta uskon läsnäolo sydämessä johtaa kylläkin aktiivisiin ja erikoisiinkin uskon tekoihin.

Sydämessä oleva ahdistus, pelko tai muu levottomuus taistelee tätä uskon ja levon tilaa vastaan. Tällaisessa tilanteessa meidän tulee rauhoittaa sydämemme ja vahvistaa yhteyttämme Jumalan kanssa rukouksen, ylistyksen tai sanan lukemisen kautta.

Jumala haluaa kasvattaa meidän sydämemme täysin levolliseksi ja rauhalliseksi kaikkien ahdistusten keskelläkin. "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö!" Koetuksen kohtaaminen koettelee sydämemme perustukset. Aina kun jokin heikkous paljastuu sydämessämme, Jeesus on valmistautunut kohtaamaan meidät ja parantamaan meidät siitä. Hän kolkuttaa sydämemme ovelle odottaen, että avaamme Hänelle sydämemme, jotta Hän voisi täydellisesti parantaa, hoitaa ja uudistaa meidät.

Älä ollenkaan masennu siitä, jos huomaat langenneesi pois uskon ja luottamuksen tilasta. Nouse jaloillesi, tunnusta itsellesi ja Jeesukselle oma surkea tilasi, ota vastaan Hänen iankaikkisen verensä ylivoimainen puhdistusvoima ja jatka matkaasi iloiten ja suuressa uskon varmuudessa YHDESSÄ JEESUKSEN KANSSA! Sillä sinun uskosi alkaja ja täydelliseksi tekijä on YKSIN JEESUS. Älä yritäkään rakentaa oman voiman ja kykysi varaan, vaan ainoastaan Jeesuksen varaan.

Sielunvihollinen hyökkää ennen kaikkea sydämesi rauhaa vastaan, jotta hän voisi suistaa sinut epäuskon tilaan. Elä kuuliaisuudessa, nöyryydessä, rakkaudessa ja armossa sekä uskovien yhteydessä, niin olet suojattu pahan palavilta nuolilta.

4. KUINKA VASTAANOTTAA?

Ihmisen halu tulla itseriittoiseksi johti hänet syömään kielletystä puusta. Riippuvuus Jumalasta on vanhurskautta, mutta riippumattomuus Jumalasta on syntiä. Riippuvuus Jumalasta on nöyryyttä, riippumattomuus Jumalasta on ylpeyttä. Tästä synnin tilasta johtuen ihmisellä onkin käsittämätön vaikeus vastaanottaa Jumalan läsnäoloa ja siunausta.

Nyt Jumala on Jeesuksessa jo antanut meille kaiken. Meidän ei enää lainkaan tarvitse yrittää "ylipuhua" Jumalaa antamaan meille siunauksia, vaan meidän tulee antaa Pyhän Hengen opettaa oma sydämemme vastaanottamaan enemmän sitä, mikä on jo meille varattu. Kyvyttömyys vastaanottaa on synnin seuraus ja synnillinen tila. Voidaksemme parantua siitä, meidän on tunnustettava se.

Tehkäämme parannus kaikesta nurinasta, katkeruudesta, syytöksestä, masennuksesta, murehtimisesta ja pelosta. Antakaamme sydämissämme ja suullamme täysi kunnia Jumalalle ja Hänen ihmeelliselle pelastukselleen. Antakaamme Pyhän Hengen puhdistaa sydämemme epäuskon vallasta ja vastaanottakaamme Jeesuksen läsnäolo, Hänen rauhansa ja yliluonnollinen uskonsa sydämiimme!

Kun sydämemme pääsee kirkastettuun rauhan tilaan Jeesuksen yhteydessä, me pääsemme myös todelliseen uskon rohkeuteen. Sellaisessa tilassa näemme ja tunnemme niin kuin Jeesus näkee ja tuntee. Silloin janoamme sitä, mitä myös Jeesus janoaa ja silloin me sydämissämme uskomme sen, mitä olemme rukoilleet ja anoneet. Silloin meillä on myöskin oleva se, minkä olemme uskoneet vastaanottaneemme. Silloin kaikki on mahdollista sille, joka uskoo.

Uskon siunauksien lähtökohta on Jeesus, sillä luonnollinen ihminen ei voi niitä synnyttää eikä käsittää. Jeesus puhuu Pyhän Henkensä kautta sydämillemme asioita, joita Hän haluaa antaa meidän ja lähimmäistemme siunauksiksi. Hän avaa meille enemmän taivaallisia aarteita, kuin sydämemme ymmärtäisi pyytääkään. On tärkeä tiedostaa, että Jumalan sanan mukaiset sydämemme halut ovat syntyneet Pyhän Hengen vaikutuksesta. Jeesus haluaa meidän alkavan janota juuri näiden asioiden syntymistä ja toteutumista. Hän tarvitsee sinun ja minun sydämeni rukoilemaan, kasvattamaan ja synnyttämään näitä Jumalan valtakunnan asioita.

Silloin kun tiedät, että motiivisi on sama kuin Jeesuksen motiivi, sinun uskosi räjähtää taivaalliseen voimaan, sillä Jeesuksen ylösnousemusvoima on asian synnyttämisen takana!

5. SYDÄMEN MUUTOS ON VÄLTTÄMÄTÖN

Jumalan valtakunnan elämäntapa on antaa ja vastaanottaa. Joka runsaasti kylvää, hän saa myös korjata runsaasti satoa. Joka antaa, se pystyy myös vastaanottamaan. Kitsas sydän ei halua antaa, mutta sellaisella ei myöskään koskaan ole mitään riittävästi. Itsekäs sydän on suurin este vastaanottamiselle, sillä motiivit saada Jumalalta ovat silloin yleensä väärät.

Huomaa, mitä Jeesus sanoo leiviskävertauksen (Matt. 25:14-30)lopussa:

"Sillä jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on."

Itsekäs, kitsas ja nurja sydän näkee Jumalan rikkauden ja hyvyyden vääristyneenä. Tällainen sydän ei ota vastaan armoa, vaan kätkee Jumalan hyvyyden ja lahjat maahan. Sitten tulee aika, jolloin on tehtävä tili. Ne, jotka ovat oppineet antamaan, saavat lisää. Ne, jotka eivät olleet siihen oppineet, joutuvat siunauksien ulkopuolelle.

Pyhä Henki on tuonut viime aikoina tämän antamisen alueen ERITTÄIN voimakkaasti esille. Jumala on valmistamassa kansaansa todellisten siunausten vastaanottamiseen. Ensin täytyy itsekkyyden, ahneuden ja kitsauden murtua sydämissä, jotta antamisen ja vastaanottamisen siunaus vapautuisi.

Uskon, että sydämen avautuminen näkemään ja kuulemaan lähimmäisten elämän käytännöllisiä ja hengellisiä tarpeita avaa mahdollisuudet kaikille muille siunauksille.

Jumala tarkoittaa, että jokainen antaa siitä mitä hänellä on antaa. Toisella on aikaa, hän voi antaa sitä, toisella on varoja, hän voi antaa sitä. Jokaisella meistä on joitain kykyjä, joita toisella ei ole, ja niin me voimme palvella toisiamme niillä. Me voimme myöskin palvella hengen tarpeiden alueella. Mutta meidän on rakastettava ja palveltava aina myös käytännön toimin, jotta olisimme totuudessa. Antamista ei saa rajoittaa "seurakuntaan", sillä se voi johtaa uskonnolliseen petokseen. Jumalan silmissä on otollista antaa jokaiselle hädänalaiselle, ja erityisesti sellaisille, jotka ihmisten kunnian mukaan kaikkein vähiten ansaitsisivat antamista ja siunausta. Olkaamme taivaallisen Isän lapsia tälläkin alueella!

Toinen ratkaiseva sydämen muutos on tulla ylistäjäksi. Silloin kun me olemme valmiit antamaan kiitoksen, kunnian ja ylistyksen Jumalalle, me astumme siunausten vastaanottamiseen.

6. OTA VASTAAN!

Sinulle kuuluu Jumalan täysi armo ja siunaus! Jeesuksessa sinut on myöskin valittu vastaanottamaan kaikki taivaalliset lahjat. Omista Jumalan armo ja rakkaus sydämessäsi, äläkä anna järkeilysi ja sielunvihollisen valheitten enää kiusata sinua. Meillähän ei ole koskaan tarjota Jeesukselle mitään suoritusperustetta siunauksien vaihtokauppana, vaan me olemme alusta loppuun täysin Hänen armonsa, rakkautensa ja siunaustensa varassa. Siksi me saamme rauhoittaa sydämemme omista heikkouksistamme tai ponnisteluistamme ja iloita itse Jeesuksen rikkaudesta ja lahjoista.

Anna kaikki esteesi Jeesukselle, anna Hänen rakkautensa muuttaa sydäntäsi. Ota lisää vastaan Häntä itseään, niin Hänen kanssaan sinä saat myös kaiken muun. Anna Jumalan rakkauden vapauttaa sinut näkemään itsesi siunausten vastaanottajana JA kylväjänä. Etsi mahdollisuuksia kylvää siunauksia lähimmäisillesi!

Jeesus on maailman suurin antaja. Hän on jo antanut henkensä sinun edestäsi, eikä Hän sen ohella antaisi kaiken muunkin, mitä elämääsi tarvitaan! Jeesus iloitsee siitä, että sinä vain otat vastaan. Silloin kun sydämesi on avautunut antamaan, Jeesus voi johdattaa eteesi myös muita, joille voit antaa edelleen. Näin saat yhä suuremman siunauksen ja ilon. Varat ja siunaukset eivät koskaan lopu taivaallisista varastohuoneista, joten ole huoletta. Omista niin paljon siunauksia itsellesi, kuin sydämessäsi olet valmis muille jakamaan!

Tämähän on kaikki armosta, sillä ilman sitä me olisimme täysin hävinneet! Jeesuksen armo ja rakkaus on ihmeellinen. Hän ilmestyy lisää, auttaa, vahvistaa, pelastaa ja parantaa. Iloitkoon sinun sydämesi Pelastajan läsnäolosta ja voimasta! Anna sydämesi rauhoittua kaiken maailmallisen hälinän ja menon keskellä taivaallisen kirkkauden läsnäolossa. Jeesus puhuu sinulle, koskettaa sinua ja kuljettaa sinua voittosaatossa!

Rakkaudella siunaten
Seppo ja Marja

7. VAPAUTETTU OMAN MIELENI VANKILASTA

Lähde: SPREAD THE FIRE huhtikuu 96/Jennifer Holmes

Kohtasin Jumalan uudistuksessa ja olen muuttunut ihminen vierailtuani TACF-seurakunnassa.

Olin ollut Pelastusarmeijan yhteydessä kaksi ja puoli vuotta. Aviomieheni on kasvanut Pelastusarmeijan keskellä; meidät vihittiin tuon kirkkokunnan sisällä ja asumme Orillia'ssa, Ontario'ssa, Kanadassa.

Jumala oli kutsunut minua menemään Toronton lentokentän seurakuntaan jo useampia viikkoja. Saatoin kuulla Hänen äänensä anoppini sanojen kautta, kun hän kuvaili tunnettaan siitä että ikään kuin paino olisi nostettu hänen yltään silloin, kun osallistui ja vastaanotti rukousta. Jumala tunsi kaikki taisteluni, päivittäiset vaikeuteni - ne lukemattomat kerrat, jolloin yritin pakottautua selviytymään päivän läpi tuntien itseni onnettomaksi, yksinäiseksi ja masentuneeksi ilman mitään varsinaista syytä. Tiesin, että minulla oli paljon, josta sain olla kiitollinen, mutta mieleni ei antanut minun lakata ajattelemasta sellaisia asioita, joita olisin voinut tehdä, joita minun olisi pitänyt tehdä tai joita en kyennyt tekemään. Tunsin olevani raskaasti syyllisyyden ja murehtimisen taakoittama.

Heti siitä hetkestä kun astuin TACF'n ovista sisään tunsin Pyhän Hengen läsnäolon ja Jumalan rakkauden. Saatoin kuulla naurun ja tunsin Jumalan hoitoa musiikin kautta ja mieleni teki vain tanssia käytävillä. Jumalan rakkaus oli aivan käsin kosketeltava. Koko tapahtuma oli aivan valtava. Katselin ihmisiä, jotka - jopa pienet lapset - karkeloivat, nauroivat ja tärisivät, kun Jumalan läsnäolo oli heidän yllään. Ja niin oudolta kuin se minusta näyttikin kaikki samalla tuntui hyvältä ja oikealta.

Olin vähän vastahakoinen menemään rukoiltavaksi, sillä pelkäsin kaatuvani. Kun lopulta vihdoin vastaanotin rukousta, lepäsin lattialla 'mattovastaanotolla' ja nauroin Hengessä. Saatoin tuntea kuinka Jumala täytti minua. Hän on asentanut sisäisen rauhan minuun. Uskoni on syventynyt ja olen päässyt lähemmäksi Jumalaa kuin koskaan aikaisemmin. Lentokentän seurakunnassa koin, miltä Jumalan rakkaus todella tuntuu. Lopulta minusta tuntui, että minun tuli uhrata elämäni Hänelle. Sydämeni on aina kuulunut Jumalalle muttei mieleni. Lopultakin annoin Jumalan ottaa haltuunsa kaiken.

Mieleni on puhdistunut koska Hän on vapauttanut minut itsetuhon ajatusten vankilasta, minkä vihollinen oli rakentanut. Minulla ei ole enää mitään merkkejä masennuksesta ei edes outoja, äkillisiä järkytyksiäkään - vain Jumalan rakkautta. Nyt kun koen Jumalan rakkautta, kykenen välittämään sitä myös toisille varsinkin omille lapsilleni. Hän on asettanut kätensä sydämelleni ja antanut minulle mielenrauhan!

8. AJATUKSIANI

Lähde: SPREAD THE FIRE helmikuu 96/Carol Carter

Vuosia ajattelin että hedelmänkantaminen tarkoittaa jumalallista ja pyhää elämäntapaa sekä hyvien tekojen tekemistä. Sen jälkeen kun olin maannut tunteja selälläni Pyhän Hengen voiman alla, nuo sanat ovat alkaneet elää uudella tavalla...

...Paraskin tulkintani jumalallisesta ja pyhästä elämästä oli ollut vain surkeaa jäljitelmää Jeesuksesta Kristuksesta. Tarvitsin Hänen omaa myötätuntoaan ihmisiä kohtaan. En voinut kantaa hedelmää ellei Hänen rakkautensa, armonsa ja lempeytensä virrannut lävitseni. Hänestä irrallisena en voinut tehdä yhtään mitään.

Mikäli muistat, Jeesus antoi vain yhden käskyn: ... 'Rakastakaa toisianne samalla tavalla kuin minä olen rakastanut teitä ...' Tämän käskyn pitäminen on mahdotonta omin voimin. Parhaimpana päivänämmekään emme pysty rakastamaan niitä, jotka ovat ei-rakastettavia. On välttämätöntä, että Isän rakkaus saa vapaasti virrata kauttamme. Ja tuo rakkaus virtaa vain kun sielumme on puhdistettu - tavalla johon tarvitaan Pyhän Hengen aikaansaama hurrikaaninvahvuinen tuuli sekä läpimäräksi kasteleva sade. "Joten heitä luotasi pois tuo pelon sateenvarjo ja anna Pyhän Hengen liotuksen tapahtua elämässäsi." Sano vain: 'Lisää Herra! Haluan enemmän Sinua!'

SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

TULTA! | www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi