TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU
www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi

ALKUUN | ILMOITTAUDU | OPETUS | KOKOUKSIA | RUKOUSPYYNNÖT | KYS/VAST | HERÄTYKSESTÄ | PELASTUS

13/1999

KUTSUMUKSEN TUNNISTAMINEN JA SIIHEN KASVAMINEN

1. KUTSUMUKSEN VASTAANOTTAMINEN ON VASTAAMISTA JEESUKSEN RAKKAUTEEN!
2. KORKEA KUTSUMUS
3. JOKAISELLA ON OMA VARUSTUS JA TEHTÄVÄ
4. VOITELU ON SIELLÄ, MISSÄ KUTSUMUKSESIKIN
5. VIIKON TEHTÄVÄ
6. RAPORTTI BROWNSVILLEN PALVELUKOULUN OPPILAALTA


SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

1. KUTSUMUKSEN VASTAANOTTAMINEN ON VASTAAMISTA JEESUKSEN RAKKAUTEEN!

Jumalan valtakunnan perustus on ARMO Jeesuksessa, Jumalan Voidellussa Pelastajassa. Jeesus kutsuu meitä jokaista armollaan ja rakkaudellaan. Synnin ja kuoleman valta on voitettu ja nyt on armon aikakausi. Jumalan valtakunnan kutsumus on kutsu elämään armossa ja armosta sekä julistamaan armoa.

Armonsa takia Jumala ei koskaan vaadi tai sido ketään omaan suunnitelmaansa. Mutta elämämme suurin siunaus on ottaa vastaan Hänen armonsa ja suostua elämään sen sisäpuolella. Jumala on kaikkivaltias, Hän on menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden Jumala. Jumala on aikaa suurempi, sillä Hän on senkin luonut. Jumala on täysin riippumaton ajasta, Hän näkee esteettömästi menneet, nykyiset ja tulevat tapahtumat. Kuitenkaan Jumala ei ennalta määrää meidän kohtaloamme, sillä meidän omat valintamme vaikuttavat ratkaisevasti siihen, mitä meistä tulee.

Meidän on välttämätöntä tiedostaa Jumalan valtasuuruUs, kaikkivaltius ja rajoittamattomuus voidaksemme päästä todellisiin uskon tekoihin ja Jumalan yliluonnollisiin mahdollisuuksiin. Jeesus on tullut meidän sovittajaksemme menneistä, nykyisistä ja tulevista synneistä. Kaikki on jo ollut Hänen päällään. Monet asiat omassakin sydämessämme tulevat meille yllätyksenä, mutta Pyhä Henki paljastaa ne silloin, kun meillä on valmius ottaa vastaan Jeesuksen puhdistava ja parantava kosketus kyseisiin asioihin. On valtavan rohkaisevaa ja turvallista tietää, että Jumala on jo nähnyt meissä kaiken, eikä Hänen tarvitse perua mitään lupauksiaan tai suunnitelmiaan hetkellisten epäonnistumistemme takia!

Jumalan valtakunnan ilmestymisessä myös tänne maan päälle ei ole mitään epävarmaa tai sattumanvaraista. Jeesus tulee takaisin hallitsijana, astuen Öljymäelle ja perustaa iankaikkisen rauhan valtakunnan sen jälkeen, kun pimeyden vallat on tuomittu, sidottu ja ajettu tuliseen järveen. Tämä tulee tapahtumaan ihmisistä riippumatta. Mutta armossaan ja rakkaudessaan Jeesus kutsuu meitä mukaan työtovereikseen tähän ihmeelliseen tapahtumaketjuun. Jumalan työ ei ole riippuvainen sinusta tai minusta, mutta jos voimme päästä Hänen suunnitelmaansa, se takaa meille kaikkein suurimman ajallisen ja iankaikkisen siunauksen ja ilon. Vain palvelemalla Jeesusta me voimme edistää Jumalan valtakunnan tulemusta.

2. Piet. 3:11-12: Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!

Jokaisella meillä voi olla useita kutsumuksia, jotka jäävät täyttymättä. Synnin ja tottelemattomuuden takia me jatkuvasti tuhlaamme täällä ajassa Jumalan antamia mahdollisuuksia. Jumala ei meitä siitä syytä, mutta "veljiemme syyttäjä" kyllä muistaa sen. Armosta huolimatta tottelemattomuudella on silti oma hintansa, mutta se ei estä Jumalaa avaamasta uutta suunnitelmaa meille sitten, kun kuuliaisuus alkaa. Kerran kirkkaudessa me joudumme huomaamaan kaikki laiminlyöntimme, emmekä voi silloin mitään selittää tai puolustella. Silloin me tarvitsemme Jeesuksen ihmeellisen rakkauden pyyhkimään pois kaikki kyyneleemme. Jeesus on taivaassakin ainoa kirkkauden lähde ja Hänen suuruutensa nähdessämme meidän rakkautemme ja kunnioituksemme Häntä kohtaan saa aivan uudet ulottuvuudet.

Kutsumukseen vastaaminen on vastaamista Jeesuksen rakkauteen. Silloin kun "Jumalan rakkaus vaatii meitä", meillä on oikea motivaatio toimia. Kun Jeesus on pelastanut, parantanut, vapauttanut ja uudistanut meidät, tehtävänämme on palvella ja auttaa muita löytämään saman Jeesuksen.

Pelastuksen sanan kuultuamme me tulemme vastuullisiksi toimimaan saamamme opetuksen mukaan, ja silloin kaikkein suurin siunaus on totella nopeasti, tehdä ehyitä ja selkeitä valintoja Jeesuksen puoleen. Armo ei ole sitä varten, että me vitkastelisimme ja niskuroisimme, vaan siksi, että tultuamme todelliseen synnin tuntoon, me saamme armahduksen ja puhdistumisen jatkaaksemme eteenpäin Jumalan suunnitelmassa.

2. KORKEA KUTSUMUS

2. Tim. 1:8-11: Älä siis häpeä todistusta Herrastamme äläkä minua, hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa, hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja, mutta nyt ilmisaatettu meidän Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta, jonka julistajaksi ja apostoliksi ja opettajaksi minä olen asetettu.

Paavali kehottaa Timoteusta nimenomaan olemaan rohkea todistuksessaan Herrasta. Paavali itse varoi "julistamasta itseään", mutta sen sijaan hän halusi osoittaa Jumalan Hengen ja voiman, jottei ihmisten usko perustuisi ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan. Tämä on kutsumuksen punainen johtolanka. Jeesuksen tulee kirkastua elämämme ja palvelumme kautta. Hän tarvitsee kahdenlaisia todistajia eli marttyyrejä. Toisten tulee olla valmiit luopumaan tästä näkyvästä maailmasta kerralla ja siirtyä taivaaseen. Toisten tulee luopua joka päivä omasta luonnollisen mielensä mukaisesta elämästään kutsumuksensa hyväksi.

Voidakseen varustaa kutsumukseen astuvan ja siinä elävän ylösnousemusvoimallaan Jumala joutuu riisumaan hänet omasta voimastaan ja kyvystään. Tämän vuoksi kutsumukseen liittyy yleensä myös sellaisia vaiheita ja koetuksia, joita ei voi ihmisjärjellä ymmärtää, vaan ne voidaan ymmärtää vain Hengen opetuksen kautta. Pietari ei voinut ymmärtää Jeesuksen kutsumukseen kuuluvaa ristin kuolemaa ja sitä, että juuri se oli Hänen kutsumuksensa päätehtävä! Samoin on tänä päivänä. Monet lihalliset uskovat eivät tänäkään päivänä halua hyväksyä ristiä, lihan kuolemaa ja häväistystä, koska se on vastoin heidän luonnollista mieltään. Sen tähden ei näy herätystä, parantumisia, vapautumisia eikä voimallisia tekoja heidän elämässään.

Astuessasi kutsumukseesi, sinä astut inhimilliseen mahdottomuuteen. Niin kauan kuin ajattelet, että voit itse sen suorittaa, et ole vielä vastaanottanut koko Jumalan kutsua. Vasta sitten, kun kohtaat tehtävän ja olosuhteet, joista selviytyäksesi tarvitset Jumalan jatkuvan yliluonnollisen johdatuksen, avun ja voiman, olet tullut kutsumukseesi! Oletko valmis tällaiseen elämäntapaan?

3. JOKAISELLA ON OMA VARUSTUS JA TEHTÄVÄ

Jumala on luonut sinut ja siksi vain Hän voi johdattaa sinut elämäsi parhaimpaan siunaukseen ja tyydytykseen jo tässä ajassa. Jokainen uskova on kutsuttu liittymään Jeesukseen, mikä tulee täydellisyydessä tapahtumaan vasta taivaassa. Mutta täällä ajassa meillä on myös oma kutsumuksemme ja tehtävämme. Jumala on luonut jokaiseen ihmiseen ominaisuuksia ja kykyjä, joita tarvitaan juuri hänen  aikaansa ja tehtäväänsä varten. Luonnollisen tason kutsumus on myös Jumalasta ja Hänen armoaan.

Liittymällä Jeesukseen ulottuvillemme tulee luonnolliseen ja hengelliseen kutsumukseemme aivan uusia Pyhän Hengen avaamia mahdollisuuksia, jotka muuten jäisivät saavuttamatta. Jumalan tahto on, että luonnollinen kutsumuksemme ja hengellinen kutsumuksemme toimivat sopusoinnussa ja tasapainossa elämässämme.

Elämä Jeesuksen yhteydessä on sydämen sisäistä elämää Hengessä, sillä Jeesus sanoo, että "taivasten valtakunta on sisäisesti teissä". Kun Jeesus elää sydämessämme ja kun elämme Hänen Henkensä ohjauksessa, me elämme Jumalan valtakunnan elämää jo tässä ajassa. Tämä sydämen sisäinen elämä ei ole riippuvainen tehtävästä, ammatista tai muusta ympäristöolosuhteesta, vaan sydämen salatusta suhteesta Jumalaan. Jos Jeesus saa johdattaa sinua Hengellään 24 tuntia vuorokaudessa, sinä olet täyspäivätoiminen Jumalan valtakunnan työntekijä, mutta vaikka olisit pastori ja eläisit puolella sydämellä, et olisi kokopäivätoiminen Jumalan valtakunnan työntekijä!

Taivaassa on vain yksi mittari, jolla ihmiset mitataan suhteessa Jeesukseen. Tämä mittari on JUMALAN TUNTEMINEN, mikä tarkoittaa sitä määrää, minkä kukin on oppinut elämään ja vastaanottanut JUMALAN RAKKAUTTA. Jumalan valtakunnassa monet yksinkertaista ja vaatimatonta elämää eläneet tavalliset ihmiset saattavat olla paljon edellä esimerkiksi joitain näkyvissä uskonnollisissa tehtävissä toimivia ihmisiä. Monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi.

Jumala voi kutsua toteuttamaan yliluonnollista suunnitelmaansa minkä tahansa maallisen (mutta vanhurskaan) ammatin puitteissa. Yliluonnolliset teot ja yliluonnollinen kutsumus voivat toteutua liike-elämässä, terveydenhuollossa, armeijassa, hallinnossa, opetustoimessa ja niin edelleen.

Kutsumus on tie Jeesuksen tuntemiseen. Tämän vuoksi tehtävät vaihtuvat ja kasvua ja muutosta tapahtuu uusille alueille. Jos Herra on kutsunut sinut työnjohtajana, Hän kasvattaa sinua siinä. Mutta uskon vahvistuessa Hän voi avata sinulle Pyhän Hengen voiman kautta sellaisia uusia mahdollisuuksia, joita ei muuten voisi tavoittaa. Äskettäin kuulin tapauksen, jossa Herra oli kutsunut erään pastorin liike-elämään ja siunannut Häntä erityisesti sillä alueella. Jeesus haluaa ilmestyä vielä paljon suuremmalla voimalla työpaikoilla, harrastustilaisuuksissa ja kodeissa. Jokainen paikka mihin jalkanne astutte, on oleva teidän!

Ns. hengellinen työ on vain yksi kutsumuksen alue. Uudessa liitossa Jeesuksen yleinen pappeus ja Pyhän Hengen vuodatus vapauttaa ja varustaa jokaisen uskovan Jeesuksen todistajan tehtävään. Tämän todistajan tehtävän kautta Jeesus haluaa osoittaa ihmeet ja merkit, voimalliset teot ja parantumiset jokaisen uskovan kautta kaikilla yhteiskunnan alueilla. Jeesus haluaa, että me olemme valona maailmassa niiden ihmisten keskellä, joiden kanssa elämme ja työskentelemme. Jeesuksen todistajina uskovat voivat tuoda työtovereille henkilökohtaisen Jumalan kosketuksen tai yliluonnollisen ratkaisun tai siunauksen käytännön työssä.

Tämä voiteluhan riippuu vain uskovan sisäisen elämän laadusta Jumalan yhteydessä, eikä hänen ammatistaan lainkaan. Sitten, jos omassa ammatissa/työssä on jotain, joka alkaa rajoittaa Jumalan ilmestymistä tai omaa hengellistä kasvua, on kyllä aika rukoilla johdatusta uusiin kuvioihin.

Apostolin, profeetan, opettajan, evankelistan ja paimenen virat ovat erityisiä hengellisiä virkoja. Näiden virkojen tehtävänä on kasvattaa Kristuksen ruumista yhä täydellisempään ja suurempaan Jumalan tuntemiseen. Vain osa ihmisistä on kutsuttu näihin virkoihin, sillä niihin liittyy ainutlaatuinen, henkilökohtainen valmistautuminen ja varustautuminen. Näihin virkoihin ei tulisi kenenkään pyrkiä ilman selvää kutsumusta, eikä myöskään kenenkään tulisi asettaa näihin virkoihin ketään sellaista, jota Herra ei ole siihen kutsunut (Jerobeamin Nebatin pojan synti / 2. Aik. 13.luku).

Apostoli Paavalin esimerkin perusteella tällaiseen virkaan ei tarvita ns. kirkollista asettamusta, mutta kylläkin hengellisten vanhempien kautta tapahtuva Pyhän Hengen mukainen "Jumalalle erottaminen". Jumala voi kutsua näihin virkoihin mistä tahansa maallisesta työstä, eikä kutsun tai voitelun edellytyksenä ole raamattuopistoja tai vastaavia tutkintoja. Paavalihan todistaa, että hän itseasiassa joutui pitämään täysin roskana oman korkean uskonnollisen koulutuksensa! Koulutuksen näihin virkoihin voi antaa vain Pyhä Henki, ja opetuksen vastaanottajalta tarvitaan vain kuuliaisuus ja antautuminen.

Valitsemalla opetuslapsikseen vain maallikoita Jeesus osoitti uuden aikakauden alkamisen, jossa Pyhä Henki vuodatetaan "kaiken lihan päälle". Jokainen ihminen voi nyt saada Pyhän Hengen kautta yliluonnolliset lahjat, joita vanhassa liitossa oli vain profeetoilla. Koulutustavallaan Jeesus osoitti, että Taivasten valtakunnan evankeliumi on niin yksinkertaista, että lapsikin voi sen ymmärtää. Jeesus ei opettanutkaan järkeisoppia, vaan sydämen ja mielen avartumista ja muuttumista Jumalan rakkauteen. Jokainen maallista työtä tekevä voi saada riittävästi opetusta kirjoituksista ottaakseen vastaan Jeesuksen ja Pyhän Hengen voiman ja sitten astuakseen todelliseen Jumalan valtakunnan palvelustyöhön omalla alueellaan.

4. VOITELU ON SIELLÄ MISSÄ KUTSUMUKSESIKIN!

Jeesus haluaa tehdä elämäsi mielekkääksi ja siunatuksi. Siksi Hänellä on varattuna uusia lahjoja, kykyjä ja ominaisuuksia Pyhän Hengen voitelun kautta kuhunkin tehtävään. Uuteen tehtävään astuminen merkitsee luopumista vanhasta. Uudessa Hengen koulussa vanhat eväät eivät auta, vaan joka päivä on ammennettava uutta.

Meillä jokaisella on elämässämme useita onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksia. Epäonnistuminen ei ole merkki sinun kyvyttömyydestäsi, mutta se voi olla merkki siitä, ettet enää ole kutsumuksesi alueella. Olet saattanut langeta siitä pois tai sitten Herra haluaa sinun siirtyvän uuteen. Veden loppuminen Keritin purolla oli väistämätön. Elian ei hyödyttänyt rukoilla veden lisääntymistä, vaan kasvaakseen Jumalan suunnitelmassa hänen oli astuttava yliluonnollisesta elämiseen. Sarpatin lesken luona hän söi joka päivä "viimeistä" ruoka-annosta, mutta kuitenkin taas seuraavana päivänä oli öljyä ja jauhoja lisää.

Jos Herra on kutsunut sinut olemaan Hänen todistajansa käytännön elämässä, et saavuta voitelua uskonnollisessa ympäristössä. Jos taas olet kutsuttu vain hengelliseen virkaan, pysy erilläsi liike-elämästä! Todelliset Hengen virat tarjoavat palvelijalleen "denarin" päivässä, ja se tulee armosta, ei ansaitsemisen kautta. Liike-elämän lait ovat toiset, eikä niitä voi sekoittaa toisiinsa ilman ongelmia.

Koetus, ahdistus ja inhimillinen epäonnistuminen eivät ole vanhurskaan elämässä mittari kuuliaisuudesta, uskosta tai voitelusta, vaan ne ovat välttämätön Jumalan koulu uusiin Hengen ja voitelun ulottuvuuksiin. Koetuksen kestäminen tarvitaan uuteen astumiseksi. Jumalan asettamalla ajalla elämän lopullinen ja täydellinen siunaus ilmestyy, sillä Jeesus on uskollinen sanalleen jossa Hän sanoo: "Minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys".

5. VIIKON TEHTÄVÄ

Kutsumuksesi on sinun sydämessäsi. Tutki mikä sinua todellisesti eniten innoittaa ja miten sinä haluaisit tässä ajassa kanssaihmisiäsi palvella. Huomaa, että Pyhän Hengen lahjat ovat joka tapauksessa sinun käytettävissäsi, teitpä mitä tahansa työtä. Omat luonnolliset lahjasi ja kiinnostuksen alueesi ovat myös Jumalan asettamia. Älä väheksy niiden arvoa, sillä Herra tarvitsee sinua omalla paikallasi. Jumala on tarkoittanut kaiken inhimillisen, rakkaudessa tehdyn lähimmäisen ja yhteiskunnan palvelutyön siunaamaan sinua ja muita sinun kauttasi.

1) Kertaa kutsumuksesta kirjoitettu osa nettisivullamme www.tulta.net/kutsumus.htm

2) Palauta mieleesi mitä näkyjä, ilmestyksiä tai muuta Hengen ilmoitusta Herra on sinun sydämeesi suoraan antanut. Huomaa, että kymmeniä vuosia sitten saamasi näky voi vasta nyt ehkä alkaa toteutua. Ajalla ei ole merkitystä, vaan sillä, mitä Herra on puhunut. Herra puhuu myöskin harkitusti ja pitkäjänteisesti. Hänen kutsumuksensa ja tarkoituksensa sinun elämääsi varten ovat varma ja luja. Älä kuuntele ulkopuoleltasi tulevia profetioita tai lausuntoja, sillä oman elämäsi kutsumus on sinun, perheesi ja Herrasi välinen asia, ja Hän puhuu sen vain sinulle, vaikka voi sen myöhemmin erityisistä syistä vahvistaa jonkun toisen kautta.

3) Kun olet selkiyttänyt näkysi ja kutsumuksesi itsellesi, pysähdy laskemaan kustannukset. Tutki, mitä muutosta, ponnistelua, valmistautumista ja varustautumista tarvitset tullaksesi päteväksi ja päästäksesi tehtävääsi. Oletko valmis maksamaan tämän hinnan? Rukoile tähän voitelua ja varustusta Jeesukselta. Hän kutsuu ja myös varustaa sinut.

Testi:

Jos olet päätymässä johonkin merkittävään ratkaisuun tulevaisuutesi suhteen, käy vielä Pyhän Hengen kanssa lävitse seuraavat kysymykset, jotka auttavat motiivisi selvittämisessä. Elämän suuntaaminen on suuri ratkaisu oman ja perheesi kannalta ja epäonnistunut valinta tulee kalliiksi.

Onko motiivisi ratkaisuun jokin näistä:

a) Oletat, että tämä olisi nyt paras/helpoin vaihtoehto K/E.
b) Haluat tehdä niin koska monet muutkin tekevät K/E.
c) Työnteko ja maailma ahdistaa K/E.
d) Sinulla on unelma olla "suuri Jumalan palvelija" K/E.
e) Pastorit suosittelevat ja houkuttelevat Jumalan ratkaisuna sinulle K/E.
f) Oletat, että ongelmat loppuvat tämän ratkaisun jälkeen K/E.
g) Ihmiset lupaavat sinulle "täydellistä Jumalan siunausta" K/E.
h) Epäilet, koska kukaan muu ei ole tehnyt sellaista K/E.
i) Ratkaisu näyttää "jumaliselta ja pyhältä" K/E.
j) Epäuskon takia olet hylännyt 1. vaihtoehdon K/E.
k) Pyhä Henki sisimmässäsi todistaa päivät ja yöt, että tämä on sinun tiesi K/E.
l) Ajattelet, että jotain on pakko tehdä K/E.
m) Haluat hiukan kokeilla, toimisiko kyseinen ratkaisu K/E.

Jos olet vastannut K muihin kuin kohtaan k) on ilmeistä, että tarvitset vielä lisäharkintaa ja johdatusta! Älä tee mitään ratkaisua tai toimenpiteitä ennen kuin voit vastata K vain kohtaan k)!

4) Pyydä Pyhää Henkeä osoittamaan ensimmäiset askeleesi näyn suuntaan. Kun ymmärrät mitä voit tehdä, tee se viivyttelemättä. Ensimmäiset askeleet voivat olla vaatimattomat, mutta ne ovat kaikkein ratkaisevimmat, sillä ilman niitä jäät paikoillesi, eikä suunnitelmasi etene lainkaan. Herra antaa sinulle uutta ja näyttää tietä eteenpäin sen mukaan kuinka etenet.

5) Luota kutsumuksesi toteutumisessa enemmän Herraan kuin itseesi! Pyhä Henki puhuu sinulle ja sinä voit kuulla Hänen äänensä täysin selvästi! Valmistaessaan sinua kutsumukseensa Jeesus joutuu koskettamaan elämässäsi kipeitä ja arvaamattomiakin alueita. Älä masennu, sillä joudut joka tapauksessa kulkemaan puhdistavan tulen kautta! Elämäsi on Jumalalle tärkeä ja arvokas. Yhdessä Jeesuksen kanssa sinä voit tehdä elämästäsi kuninkaallisen seikkailun!

Rakkaudella siunaten
Seppo ja Marja

6. RAPORTTI BROWNSVILLEN PALVELUKOULUN OPPILAALTA

Julkaistu Global Revival News'in luvalla

Guatemala on pienehkö valtio keskellä Keski-Amerikkaa. Sen kansa on ollut keskellä sisällissotaa viimeiset 30 vuotta. Ja nyt Jumala liikkuu Guatemalassa!

Tämä matka oli minulle ensimmäinen Brownsvillessä olo aikanani. Se ei ollut ollenkaan sitä, mitä odotin siltä. En ole koskaan elämässäni ennen tuntenut itseäni niin nöyräksi. Olin ajatellut, että Brownsvillen opiskelijat saarnaisivat, panisivat kädet tarvitsevien päälle ja näkisivät kuinka valtavasti Jumala toimisi ihmisten kautta. Jumala liikkui kyllä valtavalla tavalla, mutta ei ollenkaan sillä tavalla kuin olin kuvitellut. Olen aina lukenut 1.Kor.13. lukua mutten ole koskaan ennen nähnyt sitä yhtä ilmeisenä kuin nyt ollessani Guatemalassa. Olen nähnyt kuinka rakkaus voi aukaista ovet, jotka eivät koskaan aukenisi muulla tavoin.

Olimme Living Water Ministries'in vieraina. Heidän ohjelmansa "Adoptoi lapsi" on eräs parhaista tavoista levittää ilosanomaa, jonka koskaan olen nähnyt. Nämä ihmiset ovat menneet vuorille sekä kaupunkien keskuksiin ja alkaneet huolehtia lapsista. Heidän mottonsa on periaatteessa tämä: voita lapsi, lapsen kanssa voitat perheen, perheen kanssa voitat kylän, kylän kanssa voitat alueen, alueen kanssa voitat maan ja maan kanssa voit voittaa maailman.

Joka tapauksessa me olimme ylenpalttisen siunattuja kun saimme vierailla näissä keskuksissa joka puolella Guatemalaa. Vierailimme lasten luona heidän kodeissaan. Nämä ihmiset ovat köyhiä, rutiköyhiä! Eräs pieni tyttö, jonka luona kävimme, asui rakennuksessa, joka oli pienempi kuin useimmat englantilaiset autotallit (varmasti pienempi kuin kaikki amerikkalaiset autotallit). Hän asui yhdessä huoneessa vanhempiensa, kolmen sisaruksensa ja isoäidin kanssa. Hänen isänsä ja äitinsä sekä vanhemmat sisarukset olivat menneet rannikolle (yli 200 mailin päähän), jotta he työllään voisivat ansaita vähän rahaa, jolla sitten  hankkisivat siementä kylvääkseen maalleen, joka ei ole paljon postimerkkiä suurempi. Hänen kasvonsa valaistuivat ilosta kun kävimme. On jotenkin vaikea yrittää kuvailla sitä, mitä tapahtui, sillä sanat eivät tee oikeutta tapahtuneelle.

Kävimme myös Guatemala Cityssä suurella alueella, jonka nimi on 5.vyöhyke. Ette voi käsittää millainen paikka se on ellette ole käyneet Afrikan tai Intia slummeissa. Näihin paikkoihin verrattuna sotavyöhykkeet ovat viehättäviä. Mutta se ilo, joka lapsilla oli kanssamme sai minut aivan ymmälleni. Istuin lattialla ja aivan hukuin lapsiin, jotka halusivat vain päästä syliin. Nämä lapset todella saivat sydämeni! Keskukset jakavat ruokaa, antavat lääketieteellistä apua ja opettavat Jeesuksesta. No, millaista hedelmää tämän kaltainen järjestö tuottaa, ehkä kysyt. Jokaisella tälläisellä ruokintapaikalla on oma seurakunta, jota johtaa paikallinen mies, joka useimmissa paikoissa on itse ollut lapsena tässä ohjelmassa ja kasvanut nyt aikuiseksi. Myöskin eräät lääkärit ovat aikoinaan lapsena olleet tämän työn kohteena.

Oletko ajatellut lähteä maailmalle lähetystyöhön?  Jos et, niin mieti miksi et! Suuri lähetyskäsky kutsuu meitä lähtemään kaikkeen maailmaan. Jos et itse tee sitä, voit ainakin tukea niitä, jotka tekevät. Lähetystyöntekijöiden tukeminen ei saisi olla vain sitä, mikä jää ylitse lahjoista ja uhreista seurakunnassa. Useimmat lähetystyöntekijät yhdessä tuovat Kristuksen yhteyteen vuodessa enemmän ihmisiä kuin me kaikki muut yhdessä koko elämämme aikana. Joskus voisi olla terveellistä tuntea vähän syyllisyyttä siitä, kun syömme vatsamme täyteen tai tuhlaame rahojamme sellaisia määriä, joilla joku lapsi voitaisiin ruokkia kuukauden tai kaksi!

Jos joku on kiinnostunut siitä mitä 'Living Water Ministries'-järjestö tekee, tässä on heidän sähköpostiosoitteensa, josta voit saada lisää tietoja englanninkielellä
<aac@gme.org> <tai www.lwm.gme.org>. Tämä olisi erityisen hyvä kohde rahoillesi!

Se siitä ja tässä lisää muusta:

Tommy Tenney (God Chasers-järjestöstä) vieraili Brownsvillessa ja saarnasi meille keskiviikkoiltana, torstaina kahdesti ja vielä perjantaiaamuna. Hän on mies, jolla on todellinen nälkä Jumalan ilmestymiseen. Hän haastoi ihmisiä etsimään kovemmin Jumalan kasvoja. On välttämätöntä, että todella etsimme Jumalaa samalla puhdistautuen, jotta meistä tulisi sellaisia astioita, jotka kykenevät kestämään Jumalan kirkkauden ilmestyessä.

Hän kysyi, missä Jumala onkaan useimmissa seurakunnissamme. Missä on kuningasten Kuningas? Kuinka voit sijoittaa Jumalan ihmisten tekemiin ohjelmiin ja tapahtumiin. Ei Hän sovi niihin! Myöskin mieti sitä, mitä varten voitelu on olemassa? Se on Hänen tarkoituksiaan varten eikä meidän! Me voimme lähestyä ja ylistää Häntä. Mutta senkään ei pidä tapahtua meidän siunauksiamme varten. Nainen alabasteripullonsa kanssa kuvaa hyvin voitelua. Tuoksuvoide tulee vuodattaa Kuninkaan ylle jolloin meihin roiskuu samalla pisaroita siitä. Voitelussa me ensisijaisesti ylistämme Jeesusta, emmekä käytä sitä vain oman hyvänolon saavuttamiseen.

Lähde: Christopher Patrick; Brownsville Shool of Ministry, Pensacola,USA

SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

TULTA! | www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi