TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU
www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi

ALKUUN | ILMOITTAUDU | OPETUS | KOKOUKSIA | RUKOUSPYYNNÖT | KYS/VAST | HERÄTYKSESTÄ | PELASTUS

14/1999

"TULE JA SEURAA MINUA!"

1. KOLMEN KOHDAN OHJELMA
2. TE OLETTE MAAN SUOLA
3. ULOSPÄIN SUUNTAUTUMINEN
4. VIIKON TEHTÄVÄ
5. HERÄTYS MENEE KANSAN KESKELLE HONDURASISSA


SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

1. KOLMEN KOHDAN OHJELMA

Luuk. 9:23: Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän a) kieltäköön itsensä ja b) ottakoon joka päivä ristinsä ja c) seuratkoon minua..."

a) Itsensä kieltäminen

Uudestisyntymisessä Jeesus herättää ihmisen hengen elävään yhteyteen kanssaan. Jeesuksen pelastuksen vastaanottamisen kautta ihminen pääsee takaisin yhteyteen Jumalan kanssa ja Pyhän Hengen kautta Jumalan elämä pääsee vaikuttamaan ihmiseen. Näin hän todellisesti herää kuolemasta elämään. Tässä uudessa elämässä uskovaan alkaa vaikuttaa Jumalan vanhurskaus, joka vastustaa syntiä, valhetta ja vääryyttä. Voidakseen elää Jumalan elämää ja kasvaakseen lähemmäksi Jumalaa ihmisen täytyy suostua Jumalan sanan ja Pyhän Hengen vaikuttamaan puhdistumiseen ja elämän muutokseen, mikä on välttämätöntä.

Itsensä kieltäminen tarkoittaa siis vanhan luonnollisen mielen uudistumista Jumalan sanan ja Hengen mukaiseksi. Uskovan täytyy tulla kuuliaiseksi Jumalan tahdolle ja alkaa noudattaa sitä. Mutta tämä ei tarkoita oman arvonsa ja identiteettinsä kieltämistä, vaan päinvastoin! Juuri Jumalan valtakunnassa ja Hänen suunnitelmassaan vasta ihmisen todellinen arvo ja ainutkertaisuus tulee ilmi.

b) Päivittäisen ristin ottaminen

Jeesuksen elämäntehtävän huipentuminen oli ristin tie Golgatalla. Kehottaessaan meitä ottamaan ristimme Hän tarkoittaa, että meidän tulee päättäväisesti suorittaa loppuun Jumalan antama elämäntehtävämme. Kenenkään meistä ei enää tarvitse osallistua mihinkään ristisaattoon, sillä on ollut yksi täydellinen edelläkävijä, Jeesus Kristus, jonka tehtävänä oli astua yksin se tie. Sen vuoksi ymmärrä oikein, mitä Jeesus tässä tarkoittaa.

Jeesuksella on sinun elämääsi varattuna ainutlaatuinen kutsumus ja tehtävä. Voit toteuttaa sen vain itsesi kieltämisen kautta, sillä muuten harhaudut pois Jumalan suunnitelmasta. Jeesus sanoo tässä, että kysymys on päivittäisestä tehtävän toteuttamisesta. Joka päivä on toimitettavana jotain uutta Jumalan valtakunnan suunnitelmassa.

Joudut toteuttamaan Jumalalta saatua kutsumustasi epäuskoisten, vihamielisten, ylpeiden ja ymmärtämättömien ihmisten keskellä. Hyvin harvat saattavat todellisuudessa tukea tai ymmärtää sinua, mutta sinun tulee kuitenkin mennä uskollisesti ja suuressa Pyhän Hengen ilossa ja voimassa työssäsi eteenpäin.

Jeesuksestakin nähdään muutamissa tilanteissa, että hän tuskastui olosuhteisiin ja ihmisten epäuskoon. Samoin oli Paavalillakin, sillä hän sanoi haluavansa mieluummin olla Herran kanssa taivaassa, kuin täällä maailmassa. Kuitenkin toteuttaakseen tehtävänsä hän päätti suorittaa sen loppuun kunniakkaasti. Kysymyshän on Jumalan rakkauden ja armon virrassa kulkemisesta.

c) "...seuratkoon minua..."

Nyt tulemme alueelle, jossa tahdon sinun hengessäsi todella havahtuvan ja avartuvan näkemään enemmän kuin tähän asti!

Koko Jeesuksen elämä oli edelläkävijän tehtävä jossa on syvempiä profeetallisia ulottuvuuksia kuin olemme ehkä käsittäneetkään. Kun luet Jeesuksen elämästä, ota pois uskonnolliset silmälaput ja anna Pyhän Hengen valaista se koko kuva, minkä Jeesus on sinun edelläkävijänäsi kulkenut. Jeesus kutsuu meitä muun muassa seuraavanlaiseen elämäntapaan:

1) Täysin riippuvainen Jumalasta, täysin riippumaton ihmismielipiteistä.
2) Määrätietoisuus tehtävän toteuttamisessa, ilman pelkoa, ahdistusta tai stressiä.
3) Rakkauden lain toteuttaminen vastoin uskonnollisia perinnäissääntöjä.
4) Seurustelu syntisten kanssa heidän YSTÄVÄNÄÄN.
5) Seuraajien valinta "oppimattomien" joukosta, ilman kirjanoppineiden raamattukoulua.
6) Opettaminen ja sairaitten parantaminen toreilla, kodeissa, teillä ja aitovierillä, pahennusta herättävät saarnat ja parantumisihmeet synagoogissa, veneessä, vuoren rinteillä ja niin edelleen.
7) Lasten asettaminen esikuvaksi taivasten valtakunnan kansalaisina.
8) Kovasydämisyyden, tekopyhyyden ja omavanhurskauden tuomitseminen, jopa pahennusta herättävällä tavalla.
9) Jumalan armon julistaminen jokaiselle, joka uskoo Häneen, ei enää tuomiota, ei syytöksiä, vaan armahdus ja täydellinen sovitus ja uusi elämä.
10) Julistaa välittömästi synnit anteeksi julkisyntisille "saastaisille" ihmisille.

Jeesuksen ajan uskonnollisessa kulttuurissa jokainen näistä toimintatavoista merkitsi vallankumousta. Uskonnollinen johtajisto oli sekaantunut kaikkeen maalliseen hallintoon. Yleistä uskonnollista oppia ja mielipidettä vastaan asettuminen oli vaarallista.

Kirjanoppineisuus oli jakanut kansan "puhtaisiin" ja "saastaisiin". Jumalan Moosekselle antamat opetukset (torah=opetus), joissa jo oli veriuhrien tuoma sovitus, muuttuivat yhä ankarammiksi laeiksi, niin että lopulta oli noudatettavana yli kuusisataa perinnäissääntöä. Jumalan kuva Israelin puolustajana ja armollisena rakkauden ja pelastuksen Jumalana oli täysin vääristynyt. Synagoogista oli muodostunut maallistuneita vallankäytön keskuksia, joista Pyhän Hengen voitelun tuntemus oli hävinnyt. Jumalan Poika ajettiin niistä ulos Hänen voitelunsa takia. "Puhtaita" ja "saastaisia" erottava tuomion ja hylkäämisen muuri sai valtavan voiman omavanhurskaasta ja sokeasta uskonnollisuudesta. Näin Jeesuksen aikana.

2. TE OLETTE MAAN SUOLA

Jeesus sanoo, että Häneen uskovat ovat maan suola. Suolan tehtävänä on estää pilaantuminen. Kun suola sulautuu ruoka-aineisiin, ruoka säilyy kauan ja pysyy terveellisenä ja maukkaana. Meidän elämämme ja työmme tulee heijastaa ympäristöömme Jumalan pelastavaa voimaa. Jumalan valtakunnan suola suojelee pilaantumiselta perheitä, kaupunkeja ja kokonaisia kansoja ja tekee niistä terveitä. Mutta samoin kuin suolan tulee liueta ruokaan kokonaan, meidän tulee rakkaudessa sulautua elämään lähimmäistemme kanssa voidaksemme toteuttaa tehtävämme.

Jeesus haluaa, että me uskovina elämme ihmisten yhteydessä. Yhteys tuo mahdollisuuden rakastaa lähimmäistämme. Rakkauden lain toteuttaminen on lähtökohta Jumalan valtakunnan ilosanoman julistamiselle. Muutama kysymys oman sydämemme koettelemiseksi:

1) Osoitanko rakkautta lähimmäiselleni siksi, että saisin hänet käännytetyksi, vai siksi, että rakastan häntä Jumalan Isän ehdottomalla rakkaudella?

2) Osoitanko rakkautta SAMALLA TAVALLA uskoon tulleelle ja sellaiselle, joka onkin torjunut oman käännyttämisyritykseni?

3) Pystynkö jatkuvasti rakastamaan ja julistamaan Jumalan armoa, vai ryhdynkö tuomitsemaan tai puhumaan kirousta veljeni/sisareni ylle, joka ei "suostu pelastumaan"?

4) Alanko suhtautua kielteisesti sellaisiin, jotka eivät ymmärrä omaa työnäkyäni tai jotka eivät liity omaan seurakuntaani?

Niin kauan, kuin yritän tehdä Jumalan valtakunnan työtä omaksi kunniakseni tai omalla voimallani, en pystykään läpäisemään tätä testiä.  Mutta kun Jumalan rakkaus saa muuttaa oman sydämeni, kun en enää rakenna omaa valtakuntaani tai omaa seurakuntaani, vaan Jumalan valtakuntaa, minä voin rakastaa kaikkia, palvella kaikkia ja tehdä hedelmällistä työtä!

3. ULOSPÄIN SUUNTAUTUMINEN

Me elämme nyt maailmanhistorian suurimman Pyhän Hengen vuodatuksen keskellä. Jeesus on valmistamassa seurakuntaansa ja maailmaa lopun ajan sadonkorjuuseen, joka tulee olemaan kaikkein ihmeellisin ja kirkastetuin tapahtuma seurakunnan historiassa.

Seurakunta on monissa maissa vieläkin lamaantunut ja tarvitsee Pyhän Hengen elvyttävää voimaa. Mutta Pyhä Henki virtaa juuri nyt kohdatakseen jokaista janoavaa. Taivas on auki ja sinä voit ottaa vastaan koko ajan lisää, lisää, lisää ja lisää...

Pyhä Henki on antamassa aivan uutta ilmestystä, uutta avautumista, uutta rohkeutta ja uusia keinoja ja kanavia ilosanoman julistamiseksi. Jeesus haluaa, että uskovat vapautuvat laitos- ja järjestelmäajattelusta, joka siirtää vastuun jollekin tuntemattomalle. Jeesus tahtoo HENKILÖKOHTAISIA SEURAAJIA!

Jeesus kehottaa meitä menemään kansan joukkoon ja kohtaamaan ihmisiä siellä. Pyhä Henki vuodatettiin yläsalissa, mutta seurakunta alkoi toimia toreilla, pylväskäytävillä ja kaikkialla missä ihmiset liikkuivat. Erilaisten uskonnollisten suojamuurien ylittäminen on välttämätöntä, jotta herätys voi tulla. Ja ensimmäiseksi suojamuurien tulee hävitä omasta ajattelutavastamme. Siihen tarvitaan Pyhän Hengen vuodatuksen vastaanottaminen.

Avautuminen ulospäin ei tarkoita sitä, että seurakunta siirtää oman uskonnollisen toimintamallinsa ravintolaan, ulkoilmakokoukseen, torikokoukseen tai ostoskeskukseen, vaan se tarkoittaa sitä, että JOKAINEN USKOVA ALKAA HENKILÖKOHTAISESTI KOHDATA LÄHIMMÄISIÄÄN PYHÄN HENGEN VOIMALLA.

Jeesus haluaa, että sinä ja minä vastaanotamme sellaisen ilmestyksen ja Pyhän Hengen voiman omaan elämäämme, että pystymme henkilökohtaisesti julistamaan Taivasten valtakunnan ilosanomaa jokaiselle, joka haluaa kuulla. Jeesus haluaa, että sinä johdat itse uskon tielle jokaisen ystäväsi, työtoverisi tai perheenjäsenesi, joka sitä haluaa. Jeesus haluaa, että sinä ajat ulos pahat henget niistä, jotka haluavat puhdistautua ja tekevät parannuksen. Jeesus haluaa, että sinä itse panet kätesi sairasten päälle siellä, missä heidät kohtaatkin: kadulla, työpaikalla, junassa, bussissa, ravintoloissa, kodeissa ja niin edelleen.

Tarvitaan erilaisia seurakuntia ja palvelutehtäviä Kristuksen ruumiin rakentamiseen, mutta Jeesus tahtoo, että uskovista OIKEAAN AIKAAN tulisi myös hengellisesti täysi-ikäisiä. Ymmärryksen saaneiden uskovien on aika alkaa opettaa vastauskoontulleita henkilökohtaisen huolenpidon kautta. Seurakuntien maitopulloruokinnasta pitää siirtyä kasvun mukaan vahvaan ruokaan. Uskonnollisten toimintojen toteuttaminen ilman hedelmää on hyödytöntä resurssien tuhlausta, mutta Jumalan valtakunnan julistaminen PYHÄN HENGEN VOIMASSA synnyttää paljon ja kestävää hedelmää.

Jeesuksella oli jatkuvasti suuria vaikeuksia itsetyytyväisten fariseusten kanssa, eikä Hän osoittanut mitään ymmärtämystä heitä kohtaan. Mutta Jeesus kohtasi tarvitsevia, avoimia, janoisia ja nöyriä ihmisiä suurella rakkaudella ja armolla. Hän teki sapattina monia ihmeitä rakkaudesta ihmisiin, osoittaen rakkauden lain olevan suuremman kuin sapattikäskyn. Näin Hän osoitti, että Jumalan Isän sydän ja suhtautuminen ihmisiin on aina tällainen. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon! Jumalan valtakunnan ilosanomahan on niille, jotka JANOAVAT, TAHTOVAT, ETSIVÄT, KUULEVAT JA OTTAVAT VASTAAN. Etsikäämme heitä ja palvelkaamme heitä ilolla!

4. VIIKON TEHTÄVÄ

Seurakunta on historiansa rajuimman muutoksen edessä. Jeesus tietää tarkalleen, kuinka tämä muutos tapahtuu. Kenelläkään ihmisellä, seurakunnalla tai järjestöllä ei ole skenaariota siitä, mitä tulee tapahtumaan. Kukaan hengellinen johtaja ei kykene antamaan toimintaohjeita, kun Pyhän Hengen tulimyrsky tulee. Vain Pyhä Henki itse kykenee siihen.

1) Anna Pyhän Hengen antaa uutta ja avarampaa näkökulmaa omaan elämääsi. Uskaltaudu ylittämään uusia kynnyksiä Jumalan valtakunnan ilosanoman julistamiseksi. Rukoile ihmisten ja tilanteiden puolesta ja odota johdatuksen avautumista.

2) Älä hämmenny omasta heikkouden tunnostasi. On hyvä olla täysin riippuvainen Pyhän Hengen voimasta. Muista, ettet ole koskaan yksin, sillä Jeesus on sinun kanssasi. Jos palvelet rakkaudessa ja totuudessa, Pyhä Henki auttaa sinun heikkouttasi ja tulee sinun voimaksesi, niin että ihmeitä tapahtuu! Jeesus vastaa itse sanastaan, jota julistat.

3) Herkistä hengelliset korvasi ja silmäsi näkemään ja kuulemaan. Jumalan mahdollisuus on KAIKKIALLA, missä kohtaat toisen ihmisen. Jeesus tietää, mitä kukin tarvitsee, ja mikä avaa Hänen sydämensä. Pyhä Henki voi antaa sinulle tiedon ja viisauden sanoja tai muuta ilmestystietoa, joka voi ratkaisevasti muuttaa lähimmäisesi tilanteen ja suhteen Jumalaan.

4) Luota siihen, että Jeesus vetää ihmisiä puoleensa ja että jokainen ihminen sisimmässään tarvitsee kohdata Jeesuksen pelastajanaan ja parantajanaan. Ulkomuoto ja olosuhteet eivät ratkaise mitään, vaan sydämen tila. Suostu kantamaan ristin häväistystä, sillä se kuuluu uskovan elämään.

5) Odota myönteisellä innolla ja mielenkiinnolla kohdataksesi erilaisia ihmisiä. Uudet olosuhteet tarjoavat uusia mahdollisuuksia. Odota Pyhän Hengen puhuvan sinulle ja sinun kauttasi.

ÄLÄ YRITÄ MUUTTAA IHMISIÄ VAAN RAKASTA HEITÄ JUMALAN RAKKAUDELLA JA ANNA JUMALAN MUUTTAA HEITÄ! Ennen kaikkea, sinä olet täysin siunattu onnistumaan ja menestymään kaikessa. Herra on Sinun kanssasi.

Siunausta toivottaen, rakkaudella
Seppo ja Marja

5. HERÄTYS MENEE KANSAN KESKELLE HONDURASISSA

Julkaistu Global Revival News'in luvalla

Kun me (Amerikassa ja Englannissa)länsimaissa suunnittelemme ja teemme strategioita minkälainen tämä herätys tulisi olemaan, olisimme viisaita jos katsoisimme eteläisiin maanosiin saadaksemme ohjeita. Tässä seuraavana eräs esimerkki, joka loistaa majakan tapaan uudistetulle seurakunnalle.

Hondurasissa, keskellä Comayaguelan erästä kaikkein köyhintä osaa, toimii pieni seurakunta ja toiminta keskus, Centro Evangelica Vida Eterna eli "CEVE" kuten sitä hellästi kutsutaan. Heidän pieni pyhäkkönsä, johon mahtuu 300 kylkikyljessä kiinni istuen, on täpötäynnä kaikkien kolmen viikonloppukokouksen aikana. Tulevina viikkoina heidän uuden kokoussalinsa pitäisi valmistua. Siihen tulee mahtumaan 1200 henkeä vierivieressä, ja sen myös odotetaan täyttyvän kokonaan heti kolmen kokouksen tarpeiksi. Parkkitilat eivät kuitenkaan ole mikään ongelma. Kukaan ei omista autoa! CEVE aloitti työnsä toukokuussa 1996. Sen monenlaiset rakennukset ovat nousseet seutukunnan ainoan siihen aikaan käytettävissä olleen maa-alueen rinteille ... nimittäin kaatopaikan. Alueen muuttuminen on kuin symbolista siihen mitä Herra tekee näiden ihmisten sydämissä.

Kaikki alkoi 1995 kun Jose'Alberto Arias, Nazaretilais-pastori yhdessä 30 muun hondurasilaispastorin kanssa sai Michael Thompsonilta kutsun osallistua uudistuskokouksiin "Tab"issa Melbourne'ssa Floridassa. Alberto ei ollut koskaan käynyt Yhdysvalloissa, joten hän vastaanotti kutsun ilman mitään ennakko-odotuksia. 'Tab' oli isännöinyt jokailtaisia uudistuskokouksia tuohon aikaan jo useiden kuukausien ajan, siitä lähtien kun paikallinen kristillinen radioasema haastatellessaan vierailevaa evankelistaa nimeltään Randy Clark, oli joutunut kokonaan Pyhän Hengen valtaamaksi.

Kuten usein tapahtuu tällaisten pyhiinvaeltajien kohdalla, Albertosta ei "tuntunut", että hän olisi saanut paljon mitään Melbournessa, mutta kun hän palasi 500 jäseniseen Nazarine-seurakuntaansa koko taivas repesi auki: ihmiset itkivät, nauroivat, vapisivat ja kaatuivat maahan joka puolella rakennusta! Ei kestänyt kauan aikaa kun kirkkokunnan johtajat saivat tietää, mitä oli tapahtumassa. He toimivat nopeasti. Alberto erotettiin kirkkokunnasta ja seurakunta luovutettiin toiselle pastorille. 200 näistä vastauudistuneista kristityistä lähti Alberton kanssa perustamaan CEVE'ä ja he liikkuivat Pyhän Hengen tulen kanssa.

Alberto ja hänen ystävänsä olivat aina aikoneet palvella köyhiä, mutta tavalla tai toisella heidän hyvät aikomuksensa eivät olleet koskaan näyttäneet pääsevän irti suunnittelupöydältä. Mutta nyt, täytettyinä tuoreella rakkaudella Jeesukseen, he lähtivät tavoitteeseensa. He suuntautuivat alueelle, joka kaupungissa tunnettiin nimellä La Zona Roja (Punainen Vyöhyke). Alueelle oli keskittynyt enemmän kuin 30 ilotaloa. He alkoivat palvella prostituoitujen lapsia: he antoivat heille ruokaa ja vaatteita. He opettivat heitä lukemaan ja varustivat heidät koulupuvuilla, jotka vaadittiin yhteiskunnallisen koulunjärjestelmään osallistuvilta. (Uniformut ovat ennakkoehto kouluun osallistumiselle, ja siksi kaikkein köyhimmät lapset jäävät osallistumisen ulkopuolelle.) Ajan kuluessa nämä lapset alkoivat luovuttaa elämänsä Pelastajalle. Pian nämä lapset alkoivat kertoa Hyviä Uutisia äideilleen, jotka myös alkoivat kääntyä Jeesuksen puoleen. Tämän päivän tilanne on se, ettei tuolla alueella ole enää yhtään ilotaloa jäljellä! Ja kaupungin pormestari on allekirjoittanut lain joka kieltää niiden ylläpidon! Sillä välillä seurakunta paisui näistä uusista uskovista: 1500 kaiken kaikkiaan! Mutta Alberto ja hänen kumppaninsa eivät pysähtyneet tähän. Köyhyyden ongelma Hondurasissa, kuten useimmissa muissakin maissa, on se, että se periytyy loputtomasti sukupolvelta toiselle. Kun ei ole rahaa niin lasten odotetaan lähtevän kaduille jo hyvin varhaisesta iästä lähtien hankkimaan sen verran ruokaa, että pysytään elossa. Monet heistä on hylätty kadulle ilman että kukaan huolehtisi heistä. Seurakunnan ihmiset alkoivat kouluttaa vanhempia ja työskennellä viranomaisten kanssa saadakseen nämä lapset kouluun, samalla kun he tarjosivat ruokaa, he antoivat opetusta ravitsemuksessa ja hygieniassa. He jopa alkoivat auttaa perheitä parantamaan asuinolosuhteitaan. Täällä ei ole ollenkaan epätavallista, että jopa 6 tai 10 henkinen perhe ahtautuu hökkeliin, jossa on vain yksi huone. Ja vielä pahempaa on, että he jakavat tuon suojansa vielä koiran, sian ja muutaman kanan kanssa. Ei ole siis mikään ihme, että sairaudet riehuvat siellä.

Amerikkalaisten ja muualtakin lähetettyjen ihmisten ja varojen avulla, he alkoivat rakentaa perheille uusia koteja, joihin tehtiin erilliset tilat ihmisille ja eläimille, sähköt ja joissakin tapauksissa jopa vesijohdot vedettiin sisälle taloihin. Hondurasissa kaikki lapset käyvät koulua kahdessa vuorossa; lapset menevät joko aamulla tai iltapäivällä kouluun. Alberto ja hänen ystävänsä paneutuivat pelastamaan tuon "tuottamattoman ajan". He rakensivat lisää tiloja noille entisille kaatopaikkaläjille, voidakseen tarjota valvottuja harjoitusluokkia lapsille heidän kouluaikatauluunsa sopien. Chapiz, joka on asiantunteva käsityöläinen vetää puunveistoryhmää pojille. Keittoluokka on täynnä nuoria tyttöjä, jotka työskentelevät säteilevästi hymyillen valkoisissa kokin päähineissä ja siististi sidotuissa esiliinoissa. Tietokoneluokassa 10-vuotias Santos esittelee ylpeänä äskettäin kehittelemäänsä Microsoft Power Point esitystään, istuessaan yhden työaseman (yht. 5 kpl) edessä. Siellä on myös ompeluhuone, jonne on sijoitettu yksitoista ompelukonetta. Nuoret ompelijattaret opettelevat tekemään itselleen omia koulureppuja. Kudontaluokan erikoisuus on käsinkudottu tortillanlämmittäjä (yksinkertaisesti "välttämättömyys" aikaansa seuraavissa kodeissa Hondurasissa). Tämän ammattikoulun lisäksi siellä on apteekki, josta vapaasti jaetaan lääkkeitä tarvitseville, sekä kokoaikainen lääketieteellinen klinikka, jota johtaa henkilökunnan lääkäri Daniel.

"Me palvelemme köyhistä köyhimpiä." sanoo Alberto, "Minusta tuntuu että Jumala rakastaa heitä kaikkein eniten." Seurakuntaan kuuluvista 700 lapsesta 200:lla on tukija, useimmilla USA'sta, jotka lahjoittavat $20 kuukausittain. Tämä takaa sen että heidän tukemansa lapsi saa tuon monitahoisen koulutuksen. Alberto on äskettäin koonnut tämän ohjelman muotoon, jota nimitetään 'Children's World-Eagle's Nest' (suom. Lasten Maailma-Kotkan Pesä) Tämä nimi valittiin, koska kotkat ovat tunnettuja siitä, että ne suojelevat ja kouluttavat poikasensa. Päämääränä on että 2000 lapselle saadaan tukijat tämän kesän loppuun mennessä.

Kohtasin Alberton ja nämä CEVE-ihmiset juuri tällä viikolla kun toin tyttäreni Angel'in Hondurasiin. Hän oli tuntenut Jumalan ohjaavan hänet tähän maahan, mutta ne harvat kontaktit, jotka meillä olivat eivät toimineet. Sitten ystävämme Tony Nashvillen seudulta suositteli meitä ottamaan yhteyttä Albertoon. Sekä Angel että minä itse olemme hyvin iloisia teimme niin. Olen täällä vain muutamia päiviä, mutta Angel tulee viipymään täällä ainakin heinäkuun keskivaiheille ja auttaa heitä Kotkan Pesä-projektissa. Uskon että tulen välittämään pian kuulumisia myös häneltä. Nyt kun olemme nähneet omin silmin tämän Jumalan työn täällä, aiomme vaimoni Annien kassa ehdottomasti alkaa tukea muutamia lapsia. Toivon että rukoillen harkitset mahdollisuuksiasi liittyä joukkoomme.

Siunauksin Comayaguelasta, Hondurasista,
Rick Stivers

SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

TULTA! | www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi