TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU
www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi

ALKUUN | ILMOITTAUDU | OPETUS | KOKOUKSIA | RUKOUSPYYNNÖT | KYS/VAST | HERÄTYKSESTÄ | PELASTUS

16/1999

RAPORTTI TORONTOSTA

1. KIITOS HERRALLE TORONTON MATKASTA!
2. KUINKA KAIKKI ALKOI?
3. PYHÄN HENGEN ILMOITUS TÄNÄÄN
4. SEURAKUNNAN TOIMINTATAVOISTA
5. MUISTIINPANOJA ELÄMÄSTÄ UUDISTUKSEN VIRRASSA
6. ANTEEKSIANTAMUS TEKEE PARANTUMISIHMEET MAHDOLLISIKSI


SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

1. KIITOS HERRALLE TORONTON MATKASTA!

Matkamme sujui hienosti eikä mitään ongelmia ollut. Saimme kokea monenlaista Jumalan varjelusta ja siunausta eri tilanteissa ja kohtaamisissa. Saimme myöskin mahdollisuuden osallistua lähes joka ilta Toronto Airport-seurakunnan kokouksiin. Päivät käytimme liikeasioihin ystävämme Vesan kanssa, mutta Marjalla oli mahdollisuus osallistua myös seurakunnan opetustilaisuuksiin, joita oli aamupäivisin keskiviikosta perjantaihin.

Lähdimme matkalle avoimin sydämin, sillä vaikka meillä oli odotuksia, emme silti oikein tienneet mitä odottaa! Mutta jokaisessa tilaisuudessa Herra kohtasi meitä erityisellä tavalla sanansa ja Pyhän Hengen voiman kautta. Olimme tämän kahden viikon ajan ikään kuin kiihdytetyssä muutosprosessissa, jossa joka päivä kävimme lävitse uusia asioita. Nyt jälkeenpäin täytyy vielä perusteellisemmin sulatella sitä, mitä matkan aikana olemme kokeneet.

Meidän matkammehan ajoittui kahden seminaarin väliin, jolloin väkimäärä on huomattavasti pienempi kuin seminaareissa. Seminaareilla Torontossa on aina jokin erityinen teema, mutta meidän kannaltamme tämä vapaamuotoinen kasvuprosessi oli varmaankin juuri meille paras, sillä nyt meillä oli mahdollisuus todella keskittyä käymään lävitse omia asioitamme ja vastaanottaa rukouspalvelua. Suurissa seminaareissa rukouspalveluun käytetty aika henkilöä kohden väkisinkin jää lyhyeksi. Nyt oli tilaa ja aikaa rukouspalveluun, niin että tarvittaessa voi saada useammankin kerran rukouspalvelua illan aikana. Seurakunnan palvelukoulusta (School of Ministry, huom! - ei raamattukoulu!) valmistuvat Pyhän Hengen voimalla täyttyneet nuoret sekä myös vanhemmat palvelivat valtavalla rakkaudella ja uskon voimalla.

Tässä seurakunnassahan ylistys on samanlaista, olipa läsnä 5000 tai 50 henkeä. Pyhä Henki on opettanut, että ylistys suunnataan vain Herralle, joten ylistyksen toteuttamisessa, pukeutumisessa, lavaesiintymisessä vältetään kaikkea huomion kiinnittämistä ihmisiin. Tästä lähtökohdasta johtuen ylistyksessä oli ihmeellinen vapaus ja rauha, mutta samalla voimakas Jumalan läsnäolo.

Eräs ainutlaatuisimmista kokemuksistamme matkan aikana oli ylistysryhmän osallistuminen rukouspalveluun. Erityisesti Jerymy Sinnott'in johtama ylistysryhmä tuli rukouspalvelun alettua aina alas lavalta ja kulki laulaen ja soittaen rukouspalvelua vastaanottavien keskuudessa. Me koimme erityistä Jumalan Isän rakkauden kosketusta ja taivaallista kirkkautta näissä hetkissä. Kun Jeremy Sinnott lähestyi ja kulki ohitse, hänen ympärillään vaikutti AIVAN erityinen Pyhän Hengen läsnäolo. En ole koskaan ennen kokenut kenenkään julistajan tai ylistäjän ympärillä näin voimakasta Pyhän Hengen läsnäoloa.

Monta kertaa rukouspalvelun ja ylistyksen aikana ajattelin, että on suuri kiitosaihe, että tällainen taivaallinen läsnäolo voi laskeutua johonkin seurakuntaan. Kuitenkin tämäkin seurakunta koostuu vain tavallisista ihmisistä ja on epätäydellinen monella tavalla. Avain on siinä, että herrain Herra ja kuningasten Kuningas, Jeesus saa tulla mukaan ja tuoda oman täydellisen kirkkautensa ja puhtautensa.

Meidän viimeinen kokouksemme oli tiistaina 22.6. ja silloin koimme heti ylistyksen aikana erityistä Pyhän Hengen tuoksua. Tätä tuoksua on ihanaa hengittää ja kokea. Eräs rukouspalvelussa toimiva naishenkilö kertoi ylistyksen jälkeen saaneensa erityisen näyn siinä hetkessä. Hän oli nähnyt Jeesuksen tulevan huoneeseen sisään kuninkaallisessa purppuraviitassa ja Hän oli istuutunut valtaistuimelle etuseinällä olevan ristin kohdalle. Kun tilaisuutta johtava pastori oli kutsunut esille sellaisia, joilla oli erityinen Jeesuksen kutsu elämässään, Jeesus oli ojentanut valtaistuimelta valtikkansa jokaista kohden, joilla tämä kutsu oli.

Tässä nyt alkuun muutamia vaikutteita, mutta seuraavassa koetan koota yhteen joitain tärkeitä hengellisiä näkökulmia, jotka liittyvät tähän Pyhän Hengen uudistukseen, jota myös Toronton siunaukseksi kutsutaan. Kerromme monista asioista suurella innostuksella, muttemme halua korottaa ketään ihmistä vaan haluamme ylistää sitä Jumalan armoa, joka on ilmestymässä Toronto Airport-seurakunnassa. Tämän ei tarvitse olla mikään malli, mutta kieltämättä tämän seurakunnan toiminnassa on paljon muille opiksi otettavaa!

2. KUINKA KAIKKI ALKOI?

Jokaisella Pyhän Hengen vuodatuksella on taustansa ja juurensa, mutta samalla on myös kysymys Jumalan suvereenista valinnasta. Raamattu osoittaa, että Herra ilmestyy siellä, missä sydämet ovat Hänelle avoimet ja missä etsitään Herraa ehyellä sydämellä.

John Arnott on kertonut, että jossain vaiheessa jo 80-luvulla hänen silloisessa seurakunnassaan Pyhä Henki alkoi koskettaa syvemmin ihmisiä ja ns. manifestaatioita alkoi tulla esiin. Tässä vaiheessa hän ja muu seurakunnan johto olivat kuitenkin kypsymättömiä ja taitamattomia eivätkä osanneet suhtautua Pyhän Hengen läsnäoloon riittävällä nöyryydellä. He alkoivat kritisoida ja arvioida näitä ilmenemismuotoja ja halusivat välttämättä saada tietää, mitä ne tarkoittivat ja olivatko ne Pyhästä Hengestä vai sielunvihollisesta. Tämä kriittinen henki valitettavasti sammutti lyhyessä ajassa Pyhän Hengen ja voitelu väistyi. Seurauksena oli ennennäkemättömän kuiva ja vaikea aika. John ja Carol Arnott ovat sanoneet sitä kaikkein vaikeimmaksi ajaksi elämässään.

John ja Carol aloittivat uuden Toronto Airport Vineyard-seurakunnan 1988. John Wimber, Vineyard-työnäyn perustaja, opetti alun alkaen evankelioinnista Pyhän Hengen voimalla. Hän esiintyi monesti verkkareissa ja tennistossuissa seurakunnan kokouksissa. Näin hän tahtoi riisua ihmisen esiintymishalua ja antaa tilaa Jumalan kunnialle ilmestyä. Vineyard-yhteisössä opetettiin paljon Pyhän Hengen toiminnasta ja siitä, kuinka jokainen uskova voi toimia Pyhän Hengen voitelussa parantaen sairaita, ajaen ulos riivaajia ja johtaen uskoon ja Pyhän Hengen täyteyteen ihmisiä. Tästä opetuksellisesta taustasta johtuen oli mahdollista, että laajempi joukko seurakunnan jäsenistä voitiin kutsua ja valmentaa palvelemaan rukoustilanteissa.

Vuonna 1993 eräs Toronto Airport Vineyard-seurakunnan esirukoilija sai Herralta kehotuksen alkaa koota erityistä rukouspalvelijoiden ryhmää tulevia tehtäviä varten. Seurakunnan johto otti vastaan tämän ja niinpä muutaman kuukauden aikana koulutettiin 35-40 varttunutta uskovaa rukouspalvelijoiksi. Kun sitten Pyhän Hengen vuodatus alkoi tammikuun 20. päivä 1999, oli seurakunnassa valmiina suuri joukko ihmisiä, jotka pystyivät välittämään tätä uutta voitelua yhä kasvaville ihmisjoukoille. Tästä perustasta johtuen voitiin myös muiden seurakuntien aktiiveja nopeasti kouluttaa rukouspalvelijoiksi.

Kun sitten 20.1.1994 Pyhän Hengen tuli laskeutui seurakuntaan Randy Clarkin julistuksen aikana, John Arnott ymmärsi mistä on kysymys. Herra oli antamassa uuden mahdollisuuden, mutta nyt tuli toimia toisin kuin ennen. Hän vahvisti seurakunnan johtoa ja vastuuhenkilöitä siinä, että nyt on tapahtumassa uusi Pyhän Hengen laskeutuminen ja meidän tulee vain ottaa se vastaan. Kaikki kritisointi, pohdiskelu ja yritykset arvioida ja etsiä selityksiä täytyi hiljentää. Pyhä Henki murehtuu arvostelusta ja aina on mahdollista, että Hän väistyy, ellei Häntä oteta vastaan nöyrällä sydämellä. Seurakunnan johdossa kasvoi suuri rakkaus ja ymmärrys Pyhää Henkeä kohtaan, niin että Hän on voinut toimia ja tehdä lukemattomia ihmeitä tähän päivään asti tässä seurakunnassa.

Toronton siunauksen erityinen uusi ilmestys oli juuri se, että tavalliset uskovat voivat olla suuren herätyksen voiman kanavina! On ihan eri asia seurakunnan työn kannalta, jos kokouksessa on 2-3 rukoilijaa kuin jos heitä on 40-50. Uusi ilmestys on myös se, että Pyhä Henki voi vaikuttaa yhtä suurella voimalla tavallisen uskovan rukoillessa kuin jonkun "suuren" julistajan kautta. Erityinen ilmestys on myös se, että julistajat luopuvat itsensä esille tuomisesta ja antavat tilaa monelle muullekin palvella.

Toinen uusi alue Toronton siunauksessa on henkilökohtainen Pyhän Hengen vastaanottaminen. Nyt on jokaisen uskovan aika rauhoittua, pysähtyä ja antaa Pyhän Hengen tunkeutua syvemmälle oman elämän alueille. Tämän vuoksi tämä "soaking", Pyhän Hengen läsnäolossa lepääminen, tulee olla valvottua, turvallista, järjestäytynyttä ja sille tulee antaa runsaasti aikaa. Instant-kaatumisien aika on ohi. Pyhä Henki haluaa todella aikaansaada syvällisiä muutoksia uskovien elämässä ja opettaa Jumalan Isän rakkautta levosta ja rauhasta käsin. Kun tämän hiljentymisen Herran edessä oppii seurakunnassa, sitä on helppo jatkaa kotioloissa.

Toronto Airport-seurakunnasta tuli muutamassa viikossa kansainvälinen uskovien kohtaamispaikka. Seurakunnan oli pakko siirtyä suurempiin tiloihin, uusi voitelu ei mahtunut enää Vineyard-yhteisönkään sisälle, vaan seurakunta irrottautui ja tuli itsenäiseksi työnäyksi tammikuussa 1996. Tähän päivään asti seurakunnassa on pidetty uudistuskokouksia kuutena iltana viikosta ja jokaisessa kokouksessa on uusia vieraita eri puolilta maailmaa. Kaikissa kokouksissa, joissa olimme läsnä, suurempi tai pienempi joukko antoi elämänsä Jeesukselle.

Tämän uudistuksen aikana vuodesta 1994 lähtien seurakunta on kasvanut jäsenmäärältään seitsenkertaiseksi ja se on käynnistänyt kahdeksan uutta seurakuntaa eri puolilla Kanadaa. Seurakunnan pastorit julistavat ympäri maailmaa uudistuksen sanomaa ja levittävät Pyhän Hengen tulta.

3. PYHÄN HENGEN ILMOITUS TÄNÄÄN

Tänäkin päivänä Toronto Airport-seurakunnan perussanoma on sama kuin uudistuksen alkaessa: Jumala Isä rakastaa sinua, Jeesus pelastaa sinut, Hän koskettaa sinua, parantaa sinut ja vie sinut taivaalliseen elämään, vanhurskauteen, iloon ja rauhaan Pyhässä Hengessä.

Seurakuntaan sisälle astuessa tuntee erityisen Jumalan rakkauden ja rauhan kosketuksen. Ylistäjät, julistajat, kokouksen johtajat, kokousavustajat ja rukouspalvelijat ovat tulleet ja viipyneet Jumalan Isän rakkauden kosketuksessa itse, niin että heistä heijastuu tämä valtava rauha ja rakkaus. Kokouksissa on ennennäkemätön lepo ja helppous olla ja osallistua itse ja vastaanottaa Pyhän Hengen kosketusta.

Jokainen tilaisuus aloitetaan pitkällä ylistyksellä (1-1,5 tuntia), jolloin ylistyksen johtajalla on vastuu tilanteesta. Kokouksen johtaja tai julistaja ei tule tuomaan "kehotusta" tai "profetiaa" ylistyksen aikana. Jos Pyhä Henki vaikuttaa sellaista, ylistyksen johtaja tuo sen esille Hengen virrassa. Sitten kun ylistys on ohitse, kutsutaan muutama henkilö kertomaan siitä, mitä suurta Herra on hänelle tehnyt äskettäin. Pyhä Henki vaikuttaa näiden todistuspuheenvuorojen kautta hyvin voimakkaasti.

Kokouksissa ei pidetä uhripuheita, vaan kokouksen johtaja ilmoittaa lyhyesti uhrin keräämisestä. Kymmenykset kehotetaan antamaan omalle seurakunnalle, mutta jos haluaa antaa lahjan yli sen, jokainen antakoon sen, mitä Pyhä Henki kehottaa ja minkä voi antaa iloisella sydämellä.

Kuulemamme saarnat käsittelivät mm. seuraavia aiheita:
- Jumalan Isän rakkaus/rakkaussuhde Jumalan kanssa
- anteeksiantaminen ja anteeksisaaminen
- antautuminen Jumalalle
- puhdistautuminen
- lepoon pääseminen
- Jumalan rakkaus oman palvelun motivaationa

Uudistuksessa elämisessä on kaksi avainaluetta. Toinen on elävän ja suoran jumalasuhteen ylläpitäminen ja toinen on eläminen jatkuvassa anteeksiantamisessa. Jos jompikumpi ei toimi, tulee este uudistukselle ja siinä etenemiselle.

Näkemämme, kuulemamme ja kokemamme perusteella olemme edelleen lujittuneet ja vakuuttuneet siitä, ettei Pyhän Hengen uudistukselle ole vaihtoehtoa. Pyhän Hengen uudistus on portti, jonka lävitse on uudestaan ja uudestaan kuljettava Jumalan läsnäoloon. Jokainen ihminen tarvitsee uudistumista ja Herran syvenevää kohtaamista päivittäin. Ei riitä, että on joskus "saanut torontolaisen", sillä jo seuraavana päivänä perkele on voinut riistää sen ilmestyksen ja voitelun minkä on saanut. Tämän vuoksi Pyhän Hengen uudistuksessa elämisen tulee olla pysyvä ja syventyvä jokapäiväinen elämäntapa!

Useassa rukoustilanteessa näin ilmestyksen Jeesuksen verestä seurakunnan yllä. Pyhä Henki osoitti, että on erityinen Jumalan suunnitelma, valinta ja tarkoitus toteutumassa tämän seurakunnan kohdalla. Jeesuksen veri on avannut avoimen kanavan taivaaseen ja siksi Herra voi toimia suuremmoisella tavalla siinä seurakunnassa.

4. SEURAKUNNAN TOIMINTATAVOISTA

Toronto Airport-seurakunnassa opetetaan ihmisiä kohtaamaan Jeesusta ja sitten ympärillä olevia lähimmäisiä ja muita Jumalaa tarvitsevia ihmisiä rakkaudella, armolla ja kärsivällisyydellä. Tämä varustaminen ja kasvu tapahtuu kymmenissä kotiryhmissä, jotka kokoontuvat viikottain. Seurakunnan johto kiinnittää paljon huomiota kotiryhmien ja muiden tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden tukemiseen ja varustamiseen. Jokaiselle vastuuhenkilölle opetetaan, että voidakseen palvella Pyhän Hengen voimassa, hänen tulee itse täyttyä Hengellä säännöllisesti ja vastaanottaa palvelua omiin tilanteisiinsa. Toiminnan lähtökohta on se, että Jeesus haluaa ja voi ilmestyä jokaisessa tilanteessa. Kenenkään ihmisen ei tarvitse olla täydellinen eikä toista parempi.

Kokouksissa on neljä peruselementtiä, joiden kautta Pyhä Henki toimii:

1) Ylistys, joka johtaa henkilökohtaiseen sydämen avautumiseen ja joka vapauttaa suorituspaineista.
2) Henkilökohtaiset todistukset Jumalan kosketuksista parantumisen eri alueilta.
3) Vapauttava, rohkaiseva ja armollinen julistus Jumalan rakkaudesta, anteeksiantamuksesta, voimasta sekä kutsusta jokaista uskovaa kohtaan.
4) Rukouspalvelu, jossa kunnioitetaan Pyhän Hengen läsnäoloa ja kunnioitetaan jokaista, joka janoaa kosketusta.

Nämä elementit toimivat tasapainossa ja näin ollen on mahdotonta tulla kokouksesta kuivana pois!

Monen vuoden aikana seurakunta on kypsynyt ja kasvanut sellaiseen Pyhän Hengen läsnäolon hyväksymiseen, etteivät mitkään manifestaatiot herätä kenenkään ihmettelyä tai paheksuntaa. Jokainen iloitsee siitä, että Herra saa koskettaa ja vapauttaa. Jokainen saa vastaanottaa Pyhän Hengen kosketusta istuen, maaten tai karkeloiden!

Helmi-toukokuun aikana Herra antoi sadoille ihmisille kulta-, hopea- tai muusta taivaallisesta materiaalista tehtyjä paikkoja ja kokonaan uusia hampaita. Näille tapahtumille ei ole mitään selitystä. Jumala on antanut niitä kaikenlaisille ihmisille ja eri tilanteissa. Ainoa selitys on vain Jumalan rakkauden suvereeni ilmestyminen. Eräs kultapaikan saanut naishenkilö todisti, ettei hän itsekään voinut ymmärtää, miksi juuri hän sai kultapaikan. Mutta Pyhä Henki oli sanonut hänelle, että se on siksi, että hän puhuisi Jumalan Sanoja, jotka ovat kuin "kultaomenia hopeamaljassa, ajallaan lausuttuna".

Pyhä Henki puhuu tämän kautta siitä, että meidän on aika alkaa erityisellä tavalla valvoa sitä, mitä puhumme. Jeesus haluaa ilmestyä ja tuoda yliluonnollisen läsnäolonsa ja  ratkaisunsa aina keskuuteemme. Meidän sanamme joko tuovat Hänen läsnäolonsa tai torjuvat sen.

Toronto Airport seurakunta on vastaanottanut nöyryydellä ja kiitollisuudella erityisen palvelutehtävän koko Kristuksen seurakuntaa varten. He ovat valmiit palvelemaan kärsivällisyydellä ja suurella rakkaudella monesti ahdistuneita ja vaikeasti käsiteltäviäkin vieraita niin että jatkuvia ihmeitä tapahtuu. Haluan vain siunata tätä palvelutyötä jatkumaan ja kasvamaan edelleen. Erityisen kunnioituksen haluan osoittaa tämän seurakunnan johtajille ja vastuuhenkilöille, sillä he ovat olleet ratkaisijan asemassa siinä, että Pyhä Henki on saanut ainutlaatuisen tilan ja vapauden toimia siellä.

5. MUISTIINPANOJA ELÄMÄSTÄ UUDISTUKSEN VIRRASSA

Toronto Airport-seurakunnan päiväkokouksissa viikolla 24 oli puhujana Mary Audrey Raycroft, joka kouluttaa ja opettaa seurakunnassa ja maailman laajuisesti, rohkaisten seurakunnan työntekijöitä - aivan erityisesti naisia -  astumaan palvelemaan Kristuksen ruumista täydessä Pyhän Hengen varustuksessa.

Mary Audrey lähti liikkeelle Jesaja 43:19:stä. Tässä Herra kehottaa todella kiinnittämään huomiota ajankohtaisiin muutoksiin, jotka eivät tee tyhjäksi aikaisemmin tunnettuja totuuksia, vaan joiden kautta tulevat esiin ne Jumalan lupaukset ja siunaukset, jotka on tarkoitettu juuri tälle ajalle. Kaikki Raamatun ilmoittamat lupaukset ovat aina olleet voimassa Herran omille, kuten Ps.133.  Joihinkin liittyy ajanmääre kuten Jer.31:12-13 tai niiden vastaanottamiseen tarvitaan tietty asenne (esim. jano) kuten Joh.7:37-. Efesolaiskirjeessä Paavali  toistuvasti korostaa kuinka meidän hengellisyytemme ei voi olla vain tietoa vaan sen on perustuttava myös omakohtaiselle kokemukselle. Meidän on etsiydyttävä intiimiin suhteeseen Herramme kanssa, Hoos.6:3.

Pelkästään Sanaan keskittyen ihminen kuivuu, Hengen maailmassa toimiminen saattaa paisuttaa lihallista mieltä, mutta Henki ja Sana yhdessä saa aikaan uskovassa hengellisen kasvun, joka kantaa hedelmää. Haluamme kaikki voitelun tehtävään Kristuksen ruumiissa ja maailman keskellä. Voitelu on seurausta kuuliaisuudesta ja kuulemisesta. Kun keskitymme Jeesukseen, olemme avoimet ja haluamme kuulla, niin Pyhä Henki näyttää meille Hänen tapansa toimia kussakin tilanteessa erikseen. Tällä tavalla toimien toteutamme kutsumustamme kantaa Jeesuksen läsnäoloa siellä missä liikummekin.

Hes. 47:1-12 kuvaa Jumalan virtaa ja sen vaikutuksia. Mary Audrey kehotti henkilökohtaisesti tutkimaan omaa tilaamme virran eri vaiheissa. Olemmeko antaneet Hengen kuljettaa meitä sekä eteenpäin että poikki virran määrämatkat. Hän kertasi, mitä eri syvyisiin vesiin sisältyy.

- Nilkkavesissä on aika iloita ja leikkiä; vapautua peloista ja turvattomuudesta.
- Polvivesissä veden nautinnollinen vaikutus lisääntyy; hengellisestä ylistyksestä tulee elämäntapamme ja käännymme pois epäjumalanpalveluksesta ja arvojärjestyksemme alkaa muuttua.
- Lannevesissä on aika heittää "kumisaappaat" pois: esteet tulevat ilmi ja haluamme vapaiksi niistä; tässä vaiheessa intiimi suhde Herramme kanssa saa aikaan kaipauksen puhtauteen ja puhdistautumiseen, josta seuraa hedelmällisyys.
- Kun pääsemme uimavesiin olemme antaneet kaiken kontrollin Herralle ja pääsemme osallisiksi rannalla olevien puitten hedelmistä ja lehdistä. Ps.1. kuvaa tällaista elämää.

On hyvä muistaa, että puhutaan Jumalan virrasta eikä kanavasta, joten nilkka-, polvi- ja lannevedet on käytävä joka kerta läpi vielä kun menemme uimavesiinkin!

Päästäksemme todelliseen hengelliseen uudistukseen, herätykseen ja lopunajan sadonkorjuuseen, on meidän välttämätöntä suostua yhä läheisempään henkilökohtaiseen suhteeseen Jumalan kanssa sekä aina syvemmältä käyvään anteeksiantamiseen.

Käytämme ilmaisuja kuten Taivaallinen Isä, Kristuksen morsian, Jumalan perheväki, joissa on nimenomaan kysymys olemassa olevasta henkilökohtaisesta suhteesta.
Luemme Raamatusta eri henkilöiden kuvauksia omasta suhteestaan Herran kanssa
ja Herran omasta ilmoituksesta koskien suhdettaan meihin. 2.Moos. 33:13:ssa Mooses kaipaa yhä läheisempää henkilökohtaista suhdetta Jumalaan, vaikka on ollut Hänen läsnäolossaan ja kokenut Hänen ilmestymistään jo sellaisella tavalla, johon vain harvojen Raamatussakaan kuvataan päässeen. Koko Korkea Veisu sekä esim. Hoosea 2:12- kuvaavat sitä intiimiyden tarkoitusta, syvyyttä ja rakkautta, jota Jumala kaipaa suhteessaan meihin ihmisiin.

Todellisen henkilökohtaisen ja intiimin jumalasuhteen hedelmänä on Jumalan ohjaus, Hänen äänensä kuuleminen ja Pyhän Hengen johdatus elämässä päivittäin. Se johtaa sellaiseen kypsyyteen, jossa ihminen antaa kaikessa etusijan Herralle - ei vain sitä osaa, mikä jää yli muista harrastuksista. Harjoituksen kautta voimme kouluttaa itseämme saavuttamaan todellisia tuloksia. Jeesuksen ohje Matt.6:33:ssa on todellinen. Jeesus on elämämme keskus. Päästäksemme siihen meidän on välttämätöntä käyttää aikaa kahdenkeskiseen seurusteluun Hänen kanssaan: keskusteluun ja kuuntelemiseen, 'ateriointiin', jossa suhde on tärkeämpi kuin pyynnöt ja tarpeet, jolloin murheet tai epäilykset eivät pysty enää valtaamaan ajatuksia. Ps. 23 on tarkoitettu meille jokaiselle elettäväksi elämäksi.

Meidän hengellinen perustuksemme on anteeksiantamuksessa:
a) me olemme saaneet anteeksi,
b) olemme vastaanottaneet anteeksiannon, ja
c) me annamme anteeksi toisille.

Vastaanotamme kyvyn antaa ja saada anteeksi samalla tavalla kuin pelastuksen ja hengen täyteydenkin - uskon kautta! Anteeksiantaminen on uskovalle Jumalan ilmoittama ainoa tie vapauteen ja armon kokemiseen omassa elämässään. Asian hoitaminen luovutetaan silloin Jumalalle, joka tietää kaiken ja aina saattaa asiat parhaalla tavalla päätökseen.

Meidän tulisi pyrkiä sellaiseen sydämen tilaan, että kykenemme aina Herran edessä antamaan anteeksi toisille ja itsellemme kaikki erehdykset ja rikkomukset. Joskus tunnustuksen ja parannuksenteon hetkellä voi olla tarpeen uskottu henkilö, joka todistaa anteeksiantamuksen meille. Mutta koska anteeksiantaminen on aina henkilökohtainen valinta Jumalan edessä, toiset voivat vain seistä rinnalla ja rohkaisten auttaa mielen muuttumiseen.

Anteeksiantamuksen seurauksena meidän tunteemme vapautuvat, terveytemme paranee ja sosiaaliset suhteemme eheytyvät. Kun ymmärrämme anteeksiantamattomuuden seuraukset Jumalasuhteessamme, ihmissuhteissamme sekä omassa elämässämme, valitsemme yhä nopeammin anteeksiantamisen  jopa edeltäkäsin, niin ettei edes sen oireita ehdi alkaa muodostua sisimpäämme.

Päästessämme ehyeen yhteyteen Jumalan kanssa meidän on helppo uskoa Jeesuksen täydelliseen sovitustyöhön omalla kohdallamme ja ottaa vastaan Isän rakkaus itseämme kohtaan. Olemme itse vapaat kaikesta tuomiosta ja voimme kohdata toisia ilman kielteisiä ennakkokäsityksiä. Kun päivittäin elämme Pyhän Hengen yhteydessä meidän on helpompi nähdä kuinka rakas jokainen ihminen on Jumalalle. Siitä seuraa se, että rakkaudella ja kunnioituksella suhtaudumme niin omaan kuin toistenkin elämään ja haluamme innokkaasti kertoa pelastuksen sanomaa kaikille ja tehdä valintoja, jotka edesauttavat Jumalan valtakunnan ilmestymistä.

6. ANTEEKSIANTAMUS TEKEE PARANTUMISIHMEET MAHDOLLISIKSI

Näiden päiväkokousten päätteeksi eräs Pohjois-Irlannista kotoisin ollut mies kertoi vakuuttavan todistuksen anteeksiantamisen voimasta:

Hän oli talvella osallistunut seminaariin, jonka pääsisältönä oli ollut juuri tämä henkilökohtainen jumalasuhde sekä anteeksiantaminen. Kotiin palattuaan hän oli perusteellisesti käynyt sisarensa kanssa läpi tämän sanoman. Tämä sisar oli 23 vuotta aikaisemmin, nuorena neitona, joutunut miesjoukon raiskaamaksi. Vaikka hän oli nyt naimisissa ja useamman lapsen äiti, tuo kokemus ei ollut unohtunut häneltä  hetkeksikään. Hänestä oli tullut katkera ja vihamielinen. Hänellä oli myös monenlaisia fyysisiä sairauksia ja vaivoja. Pyhän Hengen auttamana hän otti veljensä kertoman mahdollisuuden vastaan: Hän uskoi Jumalan rakkauteen itseään kohtaan ja päätti antaa noille miehille tuon anteeksiantamisen lahjan, jota he eivät ansainneet. Samalla hetkellä hän itse koki sellaisen Jumalan Voiman kosketuksen, että täyttyi ylistyksellä, arvet ja ihottuma hänen kasvoillaan, jotka olivat kiusanneet häntä tuosta päivästä lähtien, paranivat hetkessä (sekä muut vaivat myös ajan kuluessa)!!!

Hän kiirehti kertomaan vanhalle isälleen, mitä Herra oli hänelle tehnyt. Tuona samana onnettomana vuonna isää oli ammuttu päähän, ja hän oli siitä lähtien ollut halvaantuneena sekä katkera ja täynnä vihaa tuota ampujaa ja hänen ryhmäänsä kohtaan. Nähdessään ja kuullessaan nyt, mitä Jumala oli tehnyt hänen tyttärelleen, tuo vanha isä valitsi myös anteeksiantamuksen ja pyysi myös omaa vihaansa anteeksi Herralta. Sillä hetkellä elämä palasi hänen ruumiiseensa: voima hänen lihaksiinsa ja kuulo korviin. Herra puhui hänelle myös sanoen, että kun hän tästä lähtien aamuisin panee kätensä päässään olevan ampumavaurion päälle, tuo epämuodostuma ja arpi tulevat kokonaan häviämään niin kuin niitä ei olisi koskaan ollutkaan! Nyt koko sukukunta on muuttunut ja elää ylistäen Herran hyvyyttä, kertoi tämä veli.

SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

TULTA! | www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi