TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU
www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi

ALKUUN | ILMOITTAUDU | OPETUS | KOKOUKSIA | RUKOUSPYYNNÖT | KYS/VAST | HERÄTYKSESTÄ | PELASTUS

17/1999

HYVÄÄ KESÄÄ JA HENGEN VIRVOITUSTA

1. HYVÄÄ KESÄÄ!
2. RICK JOYNER: PROFEETALLINEN ILMOITUS SEURAKUNNALLE
3. HYVIÄ UUTISIA NEW YORK
4. MITÄ TAPAHTUU, KUN JUMALAN KANSA TEKEE PARANNUKSEN (AUSTRALIASSA)?
5. COLOMBIA - TAPPOUHKAUKSIA JA HERÄTYSTÄ


SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

1. HYVÄÄ KESÄÄ!

Toronton matkamme kokemukset ja matkalla hankkimamme materiaalin tutkiminen ja sen uskossa sulattelu on ollut syvällistä kesälomaa meille viimeisen parin viikon aikana. Olemme pitäneet hiukan lomaa myös ns. tavanomaisessa merkityksessä, mutta olemme myös koettaneet käydä lävitse syvempiä uudistuksen alueita myös omassa sydämessämme. Olemme tulleet yhä syvemmin tietoisiksi Jeesuksen suuruudesta ja siitä, kuinka kipeästi ja jatkuvasti me tarvitsemme Hänen läsnäolonsa. Olemme kiitolliset Jumalan yliluonnollisesta johdatuksesta, sillä tiedämme ja olemme huomanneet, ettei mitään elämässämme tapahdu sattumalta, vaan kaikelle on Jumalan tarkoitus ja suunnitelma.

On valtavaa oppia luottamaan yhä enemmän Taivaallisen Isän suureen armoon ja rakkauteen. Tämä armon ylenpalttinen suuruus ilmestyy vasta sitten, kun asetumme Hänen vanhurskautensa valaistukseen ja alamme etsiä puhdistumista ja uudistumista. Niin kauan kun hyväksymme kompromissielämän me voimme ajatella, että kaikki on omalla kohdallamme melko hyvin. Vasta sitten kun asetumme peruuttamattomaan taistelurintamaan syntiä ja vääryyttä vastaan me tulemme ymmärtämään synnin voiman ja sen, kuinka suurta Jeesuksen pelastusta me joka hetki tarvitsemme!

Laki ilmestyi Mooseksen kautta, mutta ARMO JA TOTUUS JEESUKSEN KRISTUKSEN KAUTTA. Laki johtaa tuomioon ja rangaistuksen pelkoon, mutta Jeesus tuo PELASTUKSEN. Kaikki mitä Pyhä Henki tekee meissä tapahtuu armon ja totuuden kautta. On paljon siunatumpaa antaa Pyhän Hengen osoittaa todeksi meille synnin, kuin joutua lain kirjaimen alle. Pyhän Hengen kosketuksessa synnin valta murtuu ja näin Jeesus tekee uudistavaa ja muuttavaa työtä jokaisen nöyrän ja Herraa etsivän elämässä. Samalla ilmestyy Jeesuksen ylösnousemusvoima, joka parantaa ja vahvistaa meitä Jumalan valtakunnan elämänmuodossa.

Pyhän Hengen synnyttämä synnintunto on epämiellyttävä luonnolliselle mielelle, mutta se on todellista elämää uudelle luomukselle, joka ei halua syntiä tehdä! Monet taistelut voiton saamiseksi oman elämän alueilla voivat johtaa arvaamattomaan syviin rukouksiin ja jopa epätoivoon, ennen kuin ratkaisu tulee. Älä kuitenkaan pelkää astua tähän, sillä Jeesus on ristin sovitustyössään valmistanut sinulle läpimurron ja tien voittoon. Ilman epätoivoa ja omien syntien itkemistä ihmisen ylpeys ja omavanhurskaus ei tahdo murtua. Siinä pisteessä kun omat voimat ovat täysin kulutetut ja luottamus omaan itseensä on täysin mennyt, Jeesus ilmestyy ja osoittaa sinulle Pelastuksen tien!

On eri asia olla syyllisyyden sitoma ja itsesäälin vankina, kuin olla Pyhän Hengen herättämänä synnin tunnossa. Silloin kun Pyhä Henki toimii, Jeesus aina ilmestyy vapauttajana ja ratkaisijana ongelmiimme. Kun Pyhä Henki herättää, Hän osoittaa ne asiat, jotka ovat merkityksellisiä juuri siinä hetkessä. Pyhä Henki antaa myöskin voiman käydä Jeesuksen armoistuimen edessä lävitse oman elämän alueita, niin että täydellinen uudistuminen, voima ja virvoitus on tuloksena!

Jeesus on lähettämässä seurakuntaansa yhä syventyvän ja yllätyksellisen sydämien ravistelun herättääkseen turtuneen seurakuntansa todelliseen vakuuttuneisuuteen oikeasta ja väärästä. Tässä prosessissa Jeesus ei tule tuomitsijana, syyttäjänä tai rankaisijana, vaan Hän haluaa sovittaa seurakuntansa yhä ehyempään ja siunatumpaan yhteyteen kanssaan. Olisitko sinä valmis rukoilemaan tällaista ennennäkemätöntä ja kokematonta synnintuntoa omaan elämääsi, niin että oman elämäsi kosketus johtaisi myös ympärilläsi eläviä ihmisiä samaan synnintuntoon ja Herran kohtaamiseen?

Rakkaudella siunaten
Seppo ja Marja

2. RICK JOYNER: PROFEETALLINEN ILMOITUS SEURAKUNNALLE

Olen parin viime viikon aikana tutkinut kahta Rick Joynerin kirjaa, toinen nimeltään "The Final Guest" ja toinen "The Call". The Final Quest ilmestyy tiettävästi piakkoin suomeksi, mutta uudemmasta The Call-kirjasta en tiedä. Nämä kirjat sisältävät ainutlaatuista profeetallista ilmoitusta lopun ajan seurakunnalle ja uskon, että näissä kirjoissa julki tullutta Hengen ilmoitusta tullaan tutkimaan vielä paljon.

Rick Joyner on saanut näihin kirjoihin kokoamansa profeetallisen ilmestyksen parin viime vuoden aikana, ja nämä ilmestykset vahvistavat erityisellä tavalla Jeesuksen opetuksia ja raamattuun talletettuja lopun ajan näkyjä. Kaikki todellinen profeetallinen ilmoitus muokkaa, laajentaa ja venyttää omaa hengellistä ymmärrystämme ja panee miettimään. Niinpä nämäkin näyt saattavat hämmentää ja asettaa kyseenalaiseksi moniakin omatekoisia oppirakennelmia ja uskomuksia! Suosittelen näitä kirjoja erittäin lämpimästi jokaiselle sillä voin omakohtaisesti todistaa siitä Pyhän Hengen uudistavasta voimasta, jota olen itse kokenut näiden kautta.

Jumalan seurakunta on kohtaamassa ainutlaatuisen sisällissodan, jossa osa seurakunnasta antautuu sielunvihollisen palvelukseen, luullen tekevänsä palvelusta Jumalalle. Tämä sotatila hämmentää koko maailmaa ja erityisesti uskosta osattomat ihmettelevät tätä tilannetta. Se tulee olemaan äärimmäinen nöyryytys Kristuksen ruumiille, mutta Jeesus vie omansa voittoon näidenkin vaiheitten lävitse alkamalla vuodattaa Pyhää Henkeään myös sellaisella tavalla, jota aikaisemmin ei ole tunnettu. Uskovat, jotka elävät ylpeydessä, omavanhurskaudessa, arvokkuudessa ja kateudessa, joutuvat vangituksi vihollisen joukkoihin. Sokeudessaan he antautuvat pilkkaamiseen, juoruihin, syyttämiseen ja vikoiluun muita uskovia kohtaan ja näin taistelevat Jumalan valtakunnan edistymistä vastaan. Sokeus menee joissakin niin pitkälle, etteivät he enää vastaanota totuuttakaan. Sielunvihollinen hallitsee tätä petokseen antautunutta joukkoa pelolla ja sen lisäksi saastuttaa heitä tuomalla masennusta, häpeää ja tuomiota heidän ylle.

Saman aikaisesti Jeesus on varustamassa todellista taistelukykyistä Jumalan valtakunnan armeijaa. Jeesus ei enää anna aikaa kompromisseille, vaan Hän alkaa puhdistaa ja uudelleen varustaa seurakuntaansa tehdäkseen sen todellisesti taistelukykyiseksi. Tämä armeija saa varustuksensa ja voitelunsa ehdottoman Isän rakkauden kohtaamisesta. Jeesus vuodattaa nopeasti erityisiä Hengen lahjoja ja virkoja niiden ylle, jotka suostuvat kohtaamaan Jeesuksen myös Vanhurskaana Tuomarina, näin puhdistaen elämänsä. Pian Herra on myös lähettämässä liikkeelle lopun ajan apostolit, profeetat, evankelistat, opettajat ja paimenet. Nämä tulevat toimimaan ennennäkemättömässä voitelussa suuren sekaannuksen keskellä osoittaen ihmeitten ja voimallisten tekojen kautta kaikelle kansalle, että Jeesus on Herra. Lopun ajan armeijassa taistelee vain Jeesukselle antautunut joukko. Tilanteet ja olosuhteet tulevat sellaisiksi, ettei kukaan enää voi omalla ymmärryksellään tai kokemuksellaan ennakoida hengellisiä tapahtumia ja tilanteita. Kuuliaiset kantavat hedelmää ja tottelemattomat tekevät yhä enemmän turhaa työtä, joutuen lopulta pimeyteen, elleivät käänny. Jeesuksen kirkkaus tulee yhä ilmeisemmäksi jokaiselle Häneen liittyneelle.

Tutkiessani näitä näkyjä ja ilmestyksiä ja Herran ilmoitusta, haluan varoittaa jokaista uskovaa muutamasta asiasta. Ensinnäkin, varautukaamme suureen ahdistukseen ja järkytykseen. Monet uskonnolliset rakennelmat romahtavat ja kulissit sortuvat. Omatekoiset opit tempauksesta täytyy unohtaa. Jeesus kyllä tulee ja Hänen omansa tullaan tempaamaan taivaallisiin, mutta kaikki se tulee tapahtumaan eri tavalla kuin me nyt luulemme. Varaudu suuriin mullistuksiin ja järistyksiin kaikilla elämän alueilla ja varustaudu Pyhän Hengen voimalla ja voitelulla Jeesuksen yhteydessä. Aika tulee niin vaikeaksi, että jokaisen uskovan täytyy etsiytyä Jeesuksen armoistuinen kosketukseen henkilökohtaisesti ja päivittäin (vertaus kymmenestä neitsyeestä!). Täytä astiaasi jatkuvasti Pyhän Hengen öljyllä. Herran pelastus ja yliluonnollinen suoja tulee Hänen omilleen vihollisten silmien edessä Jeesuksen läsnäolon kautta, eikä niin että Hän veisi omansa pois taistelukentältä!

Jeesus toivoi kaikissa näissä ilmestyksissä sitä, että Hänen omansa tulisivat Hänen luokseen ja pysyisivät Hänen yhteydessään. Tulee myöskin erityinen rakkauden ja yhteyden voitelu niiden keskuuteen, jotka nöyrtyvät. Vain tätä kautta Hänen omillaan  on turva ja vain näin he voivat muuttua Hänen kaltaisekseen voidakseen palvella lopun ajan armeijassa Herran palveluksessa Hänen kunniakseen.

3. HYVIÄ UUTISIA NEW YORK!

Kathryn Riss 9.7.1999
Julkaistu Global Revival News'in luvalla

Kuusi viikkoa kestävät 'Hyviä uutisia New York' evankelioimiskokoukset, joiden tarkoitus on ravistella kaupunki Jeesukselle, alkoivat eilisiltana Madison Square Gardenilla New Yorkissa.

Se oli ilmiömäistä!

Paikalla oli useiden tuhansien ihmisten suuruinen joukko, joita ei ollut estänyt se, että Newark'in voimalan voimanjakelun häiriön vuoksi junat ja maanalaiset eivät voineet liikkua Penn'in aseman kautta. Myöskään pelonkylväjien vihamieliset julkaisut, joissa Rodney Howard-Brownen väitettiin oletettavasti olevan jonkin kaltainen kulttijohtaja eivät olleet vaikuttaneet heihin. Vihollinen on hyökännyt niin rajusti tätä työmuotoa vastaan, että odotan todella innostuneena kuinka Jumala tulee tekemään ihmeitä sen kautta! Vastustus on aina hyvin selvä merkki siitä, että Jumala tulee liikkumaan!

'Hyviä uutisia New York' itsessään on jo ihme. Kahdeksan vuoden ajan olen mieheni Richardin kanssa työskennellyt Manhattanilla. Meillä on ollut tapana liikkua päivittäin junalla Penn'in aseman kautta, joka sijaitsee välittömästi Madison Square Gardenin alapuolella. Kahden vuoden ajan, kun olen kävellyt sieltä Itäpuolelle ja takaisin päivittäin, minulla on ollut tapana rukoilla armoa, pelastusta ja herätystä New York Citylle. Eilisiltana näin juuri tuolla paikalla yli 300 ihmisen tulevan eteen ja antavan elämänsä Jeesukselle Kristukselle!

Kunnia Jumalalle!

Rodney saarnasi eilisiltana selkeästi, erinomaisesti ja voimallisesti. Ylistys Herralle siitä, ettei häntä vavisuta arvostelijat tai vihamieliset olosuhteet, vaan hän uskoo Jumalan antavan valtaisan sielujen sadon New Yorkissa ja koko sen  lähialueella. Hänen sanomansa aiheena oli Jumalan rakkaus Joh.3:16-17 pohjalta. Hän sai ihmiset vakuuttuneiksi siitä, ettei Jumala halua tuomita New York'ia kadotukseen vaan Hän haluaa pelastaa ihmiset siellä! Tämä on hyvä uutinen! Olen itse aina uskonut juuri tällä tavalla ja kiitän Jumalaa siitä, että Hän on nostanut julistajan, joka tuo sanoman perille todella tehokkaasti.

Olemme huomanneet, että tämä kampanja muistuttaa valtavasti sitä Jeesuksen vertausta, jossa kuningas järjesti poikansa häiden kunniaksi juhla-aterian, johon kutsuvieraat kieltäytyivät tulemasta, mutta jossa köyhät ja hyljityt täyttivät salin. Vaikutusvaltaiset kristityt johtajat eivät ole tukeneet 'Hyviä uutisia New York'-kampanjaa, mutta pienet ihmiset kuten me olemme saaneet osallistua! Ja liikemiehet liituraidoissaan eivät halua vapaalippuja, joita jaamme Madison Square Gardeniin, mutta köyhät ihmiset, prostituoidut, huumeiden käyttäjät, teini-ikäiset ja alkoholistit ottavat ne iloiten vastaan ja pyytävät meiltä jopa lisää ystäviään varten!

Ylistys Herralle, Hän tuo vähimmät, viimeisimmät ja kadotetut saamaan pelastuksen elämäänsä 'Hyviä Uutisia New York'-kampanjan kautta!

Olkaa hyvät ja rukoilkaa kaupunkimme puolesta, että vihollisen suunnitelmat tuhoutuisivat ja että Jumalan suunnitelmat pääsisivät vapaasti toteutumaan!

Todellakin, Herra, tuo herätys New York'iin kuten olet luvannut! Ihana ja armollinen Pelastaja! Siunaa, paranna ja kosketa kallisarvoista kansaasi, jonka puolesta kuolit pelastaaksesi! Älköön kukaan joutuko kadotukseen vaan tulkoon jokainen tuntemaan totuuden! Ota newyorkilaisten sydämet valtaasi rakkaudellasi! Muuta kaupunkimme valon kaupungiksi! Sillä Jumalan hyvyys saa meissä aikaan parannuksenteon! ME RAKASTAMME SINUA, JEESUS!!!

4. MITÄ TAPAHTUU KUN JUMALAN KANSA TEKEE PARANNUKSEN (Australiassa)?

Brian Pickering <picksaa@aus.compassnet.com.au>
Julkaistu Global Revival News'in luvalla

Rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa,

Seuraava raportti tulee Cheryl McGrath'ilta, joka kuuluu Great South Land Ministries'iin, joka järjesti parannuksenteon päivän NSW North Coast'illa osana parannuksenteon aikakautta, jota nykyään saamme seurata Australian rukousliikkeen toiminnassa.

"Noin 1500 kristittyä erilaisista kirkkokunnallisista taustoista kokoontui Coffs Harbour'iin NSW:ssä perjantaina 25. kesäkuuta Pohjoisen Rannikon Alueen parannuksenteon päivää varten. Aina niin kaukaa kuin Taree'sta etelässä ja Goonelabah'sta pohjoisessa he olivat tulleet yhteen muodostaakseen pyhitetyn edustajiston ja huutaakseen Jumalan puoleen maamme parantumisen puolesta (Joel 1:14).

Pitkin päivää, johtajat eri kirkkokunnista johtivat ihmisiä rukoukseen, parannuksentekoon ja sovitukseen samanaikaisesti kun Pyhä Henki liikkui voimallisesti niiden keskuudessa, jotka olivat paikalla. Ylistyshetken ja yksilöllisen parannuksenteon jälkeen pastori Matthew Cathcart (Congregational) keskitti huomion perinteiseen ja tavanomaiseen hajaannukseen kirkkokuntien kesken Kristuksen ruumiissa. Hän kutsui tunnustamaan Jumalan valtakunnan yhteyttä, muistuttaen heitä siitä, että vaikka Israelissa olikin 12 heimoa niin oli tarkoitettu, että olisi vain yksi valtakunta.

Pastori Colin Phillips (baptisti) puhui sen jälkeen seurakunnan taipumuksesta kätkeytyä ihmistekoisiin linnoituksiin, sulkien itseltään juuri sen yhteyden, jota Jeesus käski meidän tavoitella. Hän kehotti läsnäolevia viemään evankeliumin seurakunnan ovien ulkopuolelle.

Häntä seurasi pastori Dianne Skinner (Assemblies of God) joka kohdisti puheensa seurakunnassa esiintyvään hajaannukseen ja väärinymmärrykseen miesten ja naisten välillä, kutsuen miehiä tunnustamaan ja sallimaan naisten toimiminen "kanssaperillisinä" ja naisia antamaan anteeksi ja luopumaan kapinan ja katkeruuden aikaansaamasta feministihengestä. Paljon kyyneliä virtasi vapaasti läsnäolijoiden silmistä kun parannuksenteko ja anteeksianto ilmaistiin avoimesti ja vilpittömästi.

Isä Vincent Doyle (katolinen) johti sitten seurakunnan tekemään parannuksen historiallisesta hajaannuksesta syntyperäisten ja valkoisten australialaisten välillä. Häntä avustivat aborginaali-johtajat Elsie Smith ja Lenore Parker (anglikaani). Jälleen virtasi paljon kyyneliä kun valkoisten kristittyjen parannuksenteon rukoukset ilmituotiin. Eräs Kooriheimon rukousjohtaja Nambuccasta rukoili senjälkeen ilmaisten voimallisesti vakuuttuneisuutensa siitä, ettei hänen kansansa voi etsiä itselleen Jumalan anteeksiantamusta, jollei se myös itse ole halukas antamaan anteeksi. Kun Pyhä Henki murtautui tämän alueen läpi, sidottiin kaksi keppiä yhteen: toinen edusti Koori-kansaa ja toinen valkoihoisen Australian kansaa. Tämä profeetallinen teko tehtiin tehtiin Hesekiel 37:n esimerkin mukaan, kuvaamaan yhdistymistä Jumalan kaikkivaltiaan käden alla. Kun kepit oli sidottu yhteen, ylistyksen johtaja Janine Epere johti seurakuntaa kun he yhdessä lauloivat "Pyhän Hengen Suuri Eteläinen Maa" (=löytöretkeilijöiden aikoinaan Australialle antama nimi).

Tapahtuma loppui runsaaseen liikutusta herättäneeseen ylistykseen jossa Jeesuksen nimeä korotettiin ja julistettiin Hänen olevan Australian Herra. Saman aikaisesti Coffs Harbour'in baptistien nuorisoryhmä valmisti lipun, jossa julistettiin "Herra on minun lippuni" (2. Moos. 17:15) ja nuoret kantoivat sen sisään ja se kohotettiin korkealle seurakunnan edessä. Koko seurakunta puhkesi ylistyshuutoihin täynnä odotusta siitä mitä Jumala tulee tekemään kansamme keskuudessa, kun me nöyrrymme ja etsimme Hänen kasvojaan.

Muutamien viime päivien aikana monet ovat ilmaisseet sydämellisen kiitollisuutensa siitä että tämä tapahtuma järjestettiin pohjois-rannikolla ja monet ovat kertoneet parantumisista ja yhdistymisestä niiden yksilöiden välillä, jotka olivat tapahtumassa läsnä. Nyt odotamme Ulurun kokoontumista, ja innokkaina odotamme kaikkea sitä mitä Jumala on valmistanut kansakuntaamme varten.

5. COLOMBIA - TAPPOUHKAUKSIA JA HERÄTYSTÄ

Lähde: IRN - http://www.revivalnet.net
Randy MacMillan

"Eivät edes saatananpalvojien tappouhkaukset voi pysäyttää seurakuntaa Calissa" raportoi lähetyssaarnaaja  ja pastori Randy. Viime vuonna tapahtuneiden useiden pastoreiden mystisten kuolemantapausten jälkeen MacMillan, joka on 1500-henkisen Christian Faith Community-seurakunnan pastori, selviytyi useasta hänen henkeään uhanneesta yrityksestä. Eräs mies halusi tappaa hänet sunnuntaikokouksen aikana, mutta tuli muutamaa päivää myöhemmin tunnustamaan, että eräs kansainvälinen saatananpalvojaryhmä oli maksanut hänelle, jotta hän ampuisi MacMillanin.

"Jokin esti minua tekemästä sitä", hän sanoi. Colombian poliisi pitää raportteja uhkista oikeina, mutta samalla ei kuitenkaan pidä niitä tutkimisen arvoisina. MacMillan sanoo, että kaupunki, joka ennen oli tunnettu väkivaltaisena huumeliikennekeskuksena, on viimeaikoina kokenut kristillisen herätyksen. Seurakunnilla on yhteinen näky ja evankeliumin vaikutukset ovat nähtävissä hallituksen laitoksissa, huumemaailmassa ja rikollisuuden alueella. "Kaikkia seurakuntia on järkytetty ja me kaikki tiedämme olevamme hengellisessä taistelussa," sanoo MacMillan. "Seurakunnissa on niin paljon uusia uskovia etteivät niiden omat tilat riitä kokouksiin. Noin 50000 ihmistä osallistui rukouskokouksiin stadionilla. Mutta ei aina ole ollut näin. Useiden vuosien ajan me pastorit emme kohdanneet toisiamme kasvoista kasvoihin - toisinaan emme pystyneet edes sopimaan missä voisimme tavata. Vuonna 1993 päätimme pistää nuo pienet ristiriitamme pois välistämme ja yhdistyä. Nyt olemme esimerkiksi valinneet 12 'hengellistä vanhinta' käsittelemään kaupunkia koskevia asioita."

SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

TULTA! | www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi