TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU
www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi

ALKUUN | ILMOITTAUDU | OPETUS | KOKOUKSIA | RUKOUSPYYNNÖT | KYS/VAST | HERÄTYKSESTÄ | PELASTUS

19/1999

PYHÄN HENGEN VOIMASSA PALVELEMINEN II

1. JUMALA TAHTOO PUHUA SINULLE!
2. ENNAKKO-OLETTAMUS JOHTAA LANKEEMUKSEEN
3. JEESUS TOIMI VASTOIN IHMISTEN PERINNÄISSÄÄNTÖJÄ JA OLETTAMUKSIA
4. USKO TULEE JUMALAN ÄÄNEN KUULEMISESTA
5. VOITELU ON YHTEISTYÖTÄ JEESUKSEN KANSSA
6. RADIKAALI LASTENPASTORIEN KONFERENSSI
7. IHMEKOKOUKSIA NEW SOUTH WALESISSA, AUSTRALIASSA


SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

1. JUMALA TAHTOO PUHUA SINULLE!

Jeesus on kutsunut sinut lähiyhteyteensä, jossa Hän haluaa puhua sinulle ja elää sinun kanssasi ja sinä saat jakaa elämäsi Hänen kanssaan. Jeesus haluaa puhua sinulle ystävänäsi, rakastajanasi, mutta myös Vanhurskaana Tuomarina, jonka arvovalta on käsittämättömän korkea ja ihmeellinen. Jeesus on Jumalan Karitsa, joka kuoli meidän edestämme. Mutta Hän on myös Juudan jalopeura, jonka kädessä on koko maailmankaikkeuden omistuskirja.

Rakkautensa tähden Jeesus kutsuu sinua myös Hänen työtoverikseen suorittamaan Jumalan valtakunnan tehtäviä. Jeesuksen palveluksessa sinä astut elämäsi suurimpaan siunaukseen ja tulet tekemisiin sellaisten asioiden ja taivaallisten tulevan ajan voimien kanssa, jotka täysin ihastuttavat ja hurmaavat sinut. Jeesus antaa sinulle sellaisia asioita ja tehtäviä, jotka ihmeellisellä tavalla tyydyttävät sinun sielusi kaipauksen ja janon ja antavat suurimman elämän täyttymyksen.

Kun sinä asetut Jeesuksen rintaa vasten, sinä saat kuulla Hänen sydämensä äänen ja oppia Hänen rakkauttaan. Jeesus puhuu sinulle taivaallisia salaisuuksia ja avaa aarreaitastaan sanomattoman ihmeellisiä rikkauksia.

1. Kor. 2:6-10: Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat, vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltämäärännyt ennen maailmanaikoja meidän kirkkaudeksemme, sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut - sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet - vaan, niinkuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat." Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin.

Pyhä Henki puhuu sinulle Jumalan salaisuudet ja antaa sinulle jokaiseen hetkeen tarvitsemasi neuvon. Jumala voi puhua sinulle silloinkin, kun et ole virittänyt hengellistä aistiasi kuuntelemaan, mutta vielä enemmän Hän puhuu sinulle, kun virität sydämesi kuuntelemaan ja tarkkaamaan Hänen ilmoitustaan. Pyhän Hengen ilmoituksen voit kuulla vain sydämesi vastaanottimella. Hengen ilmoitus ei koskaan mahdu sinun järkeesi, mutta sydämesi, hengellinen sisimpäsi on luotu vastaanottamaan Jumalan ääntä ja sinä voit kuulla paljon ja ihmeellisiä asioita. Jumala puhuu laajempia näkyjä ja asioita usein unien ja unessa tapahtuvien ilmestysten kautta, koska silloin Hän pystyy helpoimmin ohittamaan ihmisen luonnollisen järjen voiman ja kontrollin. Mutta sinäkin voit harjaannuttaa henkeäsi ja asettaa luonnollisen ymmärryksesi hallitsijan sijasta palvelijan asemaan omassa elämässäsi! Kielillä rukoileminen vahvistaa tätä hengellistä ihmistä ja kurittaa järjen ylivaltaa, joten harjoita sitä paljon niin vahvistut ennennäkemättömän nopeasti.

2. ENNAKKO-OLETTAMUS JOHTAA LANKEEMUKSEEN

Paratiisissa ihminen oli ehyessä keskusteluyhteydessä Jumalan kanssa. Jumala puhui ja ihminen kuuli ja teki Jumalan ohjeen mukaan. Paratiisissa Jumala antoi ihmiselle itsenäisyyden toimia ja valita tekemisiään. Ihminen sai päivisin toteuttaa Jumalan antamia suunnitelmia, mutta illan viileydessä Jumala tahtoi erityisesti seurustella hänen kanssaan. Tässä läheisessä seurusteluyhteydessä Adam oli tullut tuntemaan Jumalan rakkauden, hyvyyden ja uskollisuuden.

Kun käärme toi ihmiselle eksyttävän kiusauksensa, ihminen teki ratkaisevan virheellisen valinnan. Käärme puhui valhetta ja ehdotti ihmiselle toimenpidettä, jonka Jumala oli kieltänyt. Ihminen olisi voinut välttää tämän lankeemuksen, jos hän olisi yksinkertaisesti pysynyt Jumalan ohjeessa tai kysynyt vielä uudelleen Herralta. Mutta sen sijaan ihminen oletti ja hyväksyi sen, että käärmeen tekemä ehdotus toisi sen hyvän, mitä käärme lupasi. Vain Jumala tiesi tarkasti tällaisen ratkaisun seuraamukset ja ihmisen olisi tarvinnut ehdottomasti kuulla Jumalan ohjetta eikä luottaa omaan arvostelukykyynsä.

Samalla tavalla lankeemus tulee meidän eteemme. Käärme elää yhä ja tekee ehdotuksia, jotka voivat tulla jonkun ihmisen kautta tai omasta puhdistamattomasta ajatusmaailmastamme. Jos me sitten harkitsematta antaudumme ennakko-olettamuksiin, joihin emme ole vastaanottaneet Pyhän Hengen todistusta, me teemme vääriä ja tuhoisia päätöksiä. Monet ahdistukset ja onnettomuudet uskovien elämässä johtuvat elämän valinnoista ja ratkaisuista, joita on tehty kuulematta Herraa. Mutta vaikka väärien valintojen seuraukset voivat olla tuskallisia kantaa, Jeesus on Pelastaja näissäkin olosuhteissa ja valmistaa nöyrtyville uuden siunauksen tien kuuliaisuuden kautta.

Jeesus on nyt antanut Pyhän Henkensä meihin niin, että me voimme kuulla Pyhän Hengen todistuksen oikeasta tai väärästä valinnasta aina kun sitä haluamme.

Joh. 16:13: Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, JOHDATTAA HÄN TEIDÄT KAIKKEEN TOTUUTEEN. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

Eräs Pyhän Hengen tehtävä on johdattaa uskovat täydelliseen valkeuteen ja totuuteen. Me voimme päästä kuulemaan Pyhän Hengen täydellistä johdatusta vasta sitten, kun hyväksymme olevamme täysin Hänestä riippuvaisia. Jos pidämme oikeutenamme tehdä ratkaisuja oman ennakko-olettamuksemme varassa, me suljemme Pyhän Hengen vaikutusmahdollisuuden pois.

Nöyryys tarkoittaa oman heikkouden tiedostamista ja tunnustamista. Nöyrä sydän ei luota itseensä, vaan etsii varmuuden ja vahvistuksen Jumalalta. Silloin ei enää uskalla tehdä ennakko-olettamusta oman viisautensa varassa, vaan toimii vasta sitten, kun Pyhä Henki on antanut vahvistuksen! Eräs Pyhän Hengen tehtävä onkin opettaa uskovia sellaiseen elämäntapaan, jossa ei enää oleta mitään oman kokemuksen tai tiedon perusteella, vaan odottaa jokaiseen tilanteeseen Jumalan ainutlaatuista 'rhema'-sanaa.

3. JEESUS TOIMI VASTOIN IHMISTEN PERINNÄISSÄÄNTÖJÄ JA OLETTAMUKSIA

Oikeastaan kaikki, mitä Jeesus teki ja miten Hän syntyi ja eli, oli ihmisten odotusten ja olettamusten vastaista. Maailmankaikkeuden suurin Jumala ja Kuningas syntyy eläinsuojaan. Maailman suurin opettaja ei käynyt yhtään fariseusten raamattukoulua, mutta silti Hän opetuksellaan kumosi kaikki kirjanoppineiden vastaväitteet. Kaikkein vanhurskain ihminen tuli kaikkein syntisimmäksi ottamalla ihmiskunnan syntitaakan päälleen. Maailman rikkain Jumalan Poika tuli kaikkein köyhimmäksi, että me hänestä rikastuisimme.

Uskonnollisuus on täynnä perinnäissääntöjä, kaavoja ja ennakko-olettamuksia,  joiden varaan ihmiset rakentavat turvallisuuttaan. Jeesuksen elämä ja palvelu murskasi nämä perinnäissäännöt ja kaavat jotta Hän, Iankaikkinen Kallio ja Perustus voisi tulla ihmisten elämän todelliseksi turvaksi ja perustaksi. Kaikkialla missä Pyhä Henki toimii, tapahtuu sama. Jokaisessa herätyksessä Pyhän Hengen täytyy murskata ihmisjärjen synnyttämät ajatusrakennelmat ja osoittaa ne hyödyttömiksi.

Jeesuksen palvelutyössä nähdään Hänen ainutlaatuinen ja yksilöllinen ihmisten kohtaamisensa. Hän ei kohdannut ketään kaavan mukaan, vaan Hän puhui jokaiselle ainutkertaisia elämän sanoja ja toimi yksilöllisesti. Kun hän paransi sairaita, joka kerta Pyhä Henki ohjasi Hänelle uuden toimintatavan. Opetuslapset eivät kerta kaikkiaan voineet oppia mitään menetelmää, jolla sairaita parannetaan. Heidänkin täytyi tulla tietoisiksi Pyhän Hengen jokahetkisestä ja yksilöllisestä ohjauksesta voidakseen parantaa sairaita ja ajaa ulos riivaajia. Vasta katselemalla Jeesusta ja Hänen toimintaansa läheltä opetuslapset pääsivät käsittämään Hengen toimintatapoja.

Matt. 16:21-23: Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: "Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko." Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: "Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten."

Jeesus näki Pietarin ajatusten takana tämän käärmeen, eksyttäjän, eikä siksi ole outoa, että Hän näin voimakkaasti reagoi tähän. Pietari sai ajatuksen omasta luonnollisesta turmeltuneesta päästään ja hyväksyi tämän totuutena. Tällaisissa kohtaamisissa määräytyvät oikeat ja väärät valinnat. Mikä tahansa ajatus, johon ei ole saanut Pyhän Hengen vahvistusta, vaan joka ylirohkeasti hyväksytään ohjeena, voi olla todellisen turmion ja eksytyksen valinta. Itsensä kieltäminen tarkoittaa myös oman viisautensa kieltämistä. Silloin vasta pystyy asettamaan Jumalan viisauden todelliseksi ratkaisujen lähtökohdaksi.

Me emme uskovina osaa automaattisesti tehdä oikeita ratkaisuja. Jumala ei myöskään ohjaa meitä ohi meidän tahdonvalintojemme. Me tarvitsemme ehdottomasti Pyhän Hengen todistuksen ratkaisuihimme, jotta voimme valita oikein. Palvelutilanteissa Pyhän Hengen voitelu väistyy, jos alamme edetä oman ennakko-olettamuksemme varassa, ilman Pyhän Hengen antamaa todistusta. Seurauksena on vain paljon huutoa ja lihan voimaa, mutta vähän tuloksia. Ennakko-olettamus on vaarallisin uskovan harhauttaja ja siitä voi vapautua vain nöyrtymällä.

4. USKO TULEE JUMALAN ÄÄNEN KUULEMISESTA

Kreikankielisissä raamatun alkuteksteissä käytetään pääasiassa kahta eri sanaa merkityksessä 'sana'. Toinen on 'logos', joka merkitsee yleisesti ilmoitettua tai kirjoitettua sanaa. Toinen on 'rhema', joka merkitsee 'elävää sanaa', puhuttuna tai ilmoitettuna jotakin hetkeä ja tilannetta varten. 'Rhema'-sanaa on esimerkiksi käytetty aina silloin, kun Jumala puhuu jollekin suoraan tiettyyn tilanteeseen. 'Logos'-sana voidaan ymmärtää yleisemmin vain sanana, joka on olemassa, esimerkiksi kirjoitettu raamatun sana.

Matt. 4:4: Mutta hän vastasi ja sanoi: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta (rhema)sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.'"

Alkuteksti käyttää tässä sanaa 'rhema'. Jeesus tarkoittaa siis, että ihminen tarvitsee jokaiseen koetuksen hetkeen Jumalalta tulevan sanan, joka on ratkaisu siihen hetkeen. Tämä Jumalalta tuleva 'rhema'-sana on enemmän kuin mikään luonnollinen ruoka tai apu ja siksi tämä 'rhema'-sana tulee ottaa toiminnan ohjeeksi ja perustaksi. Pyhä Henki voi nostaa esille tällaisen 'rhema'-sanan esimerkiksi raamatun kirjoituksista, tai sitten se voi olla suora Hengen ilmoitus ilman mitään viitettä luonnollisiin muistikuviin. Ellei Pyhä Henki nosta jotain sanaa esille, nämä meidän luonnollisessa muistissamme olevat raamatunlauseet ja sanat ovat 'logos'-sanoja, jotka eivät kanna sitä uskon voitelua, joka 'rhema'-sanoihin sisältyy.

Uskonnollinen ennakko-olettamuksiin perustuva mieli toimii 'logos'-sanojen varassa. 'Logos'-sanojen varaan rakennettu usko ei kuitenkaan ole todellista eikä se synnytä mitään tuloksia. Se onkin vain julkeutta ja ylirohkeaa olettamusta siitä, mitä luullaan Jumalan kulloinkin tekevän.

Room. 10:17: Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

Tarkemmin alkutekstistä kääntäen tämä kohta voidaan myös ilmaista:

"Usko tulee sanomasta, mutta sanoma Jumalan Voidellun rhema-sanan kautta."

Usko tulee siis siitä, että Jeesus puhuu 'rhema'-sanoja meidän sydämellemme. Me saamme kyllä määrätyn uskon perustuksen kirjoitetusta sanasta ja meidän tulee ymmärtää siitä Jumalan valtakunnan järjestys ja lainalaisuudet. Mutta vasta kun sydämemme avautuu reaaliaikaiselle, jatkuvalle kuuntelulle, jossa Jeesus saa puhua kuhunkin tilanteeseen elämän sanoja, me pääsemme elävien uskon tekojen alueelle!

Me voimme tehdä voimallisia uskon tekoja juuri tällä tavalla. Olemme kohtaamassa jonkun ongelman, johon ei ole inhimillistä ratkaisua. Silloin kuuntelemme mitä Jeesus sanoo siihen tilanteeseen Pyhän Hengen kautta. Kun Jeesus on ilmoittanut ohjeensa, me vain yksinkertaisesti teemme sen mukaan. Koetuksemme on siinä, ettemme ryhdy mihinkään ennen kuin olemme saaneet Mestarin ohjeen. Toinen koetus on siinä, ettemme tee mitään etukäteisolettamusta Jumalan ratkaisusta. Kun Jumala sitten puhuu väkevän 'rhema'-sanansa meidän ongelmaamme, meidän on helppo kiinnittää uskomme tähän sanaan. Usko on tullut Jumalan ratkaisun kuulemisesta ja sen mukaan toimimisesta. Silloin myös tapahtuu meidän uskomme mukaan.

Jeesus haluaa, että meidän sydämemme on joka hetki avoin Hänen äänelleen, jotta Hän voi puhua meille todellisia parantavia, pelastavia ja vapauttavia 'rhema'-sanoja aina kun kohtaamme lähimmäisiämme.

5. VOITELU ON YHTEISTYÖTÄ JEESUKSEN KANSSA

Palvelu Pyhän Hengen voimassa on yksinkertaisesti yhteistyötä Jeesuksen kanssa. Me luemme raamattua ja saamme uskon Jeesukseen ja opimme Jumalan valtakunnan toimintaperiaatteet. Raamatusta me opimme kuinka Jumala on toiminut eri tilanteissa ja se kasvattaa meidän hengellistä ymmärrystämme. Raamatusta me opimme Jeesuksen pelastussanoman sisällön ja kuinka soveltaa sitä omaan elämäämme.

Mutta sitten kun opimme kuuntelemaan Häntä joka päivä ja joka hetki elämämme auktoriteettina ja johdattajana, me astumme elävien uskontekojen tielle. Mutta on välttämätöntä lukea, hyväksyä ja soveltaa kirjoitettua Jumalan ilmoitusta omaan elämään, ennen kuin Pyhä Henki pääsee todella puhumaan. Tottelemattomuuden ja synnin harjoittamisen tilassa ihmisen hengelliset korvat ja erotuskyky ovat turtuneet, eivätkä erota Jumalan ääntä. Synnin tilassa tarvitaan ensin ymmärryksen kautta luettua Sanaa, jonka mukaan voimme ojentautua ja tehdä parannusta. Vasta kun näin puhdistamme elämämme tämän maailman saastutuksesta ja erotamme aikaamme Jumalalle me kykenemme vastaanottamaan Häneltä suurempia asioita.

Jeesus tahtoo, että me palvelemme siitä yltäkylläisyydestä käsin, jota olemme vastaanottaneet itse Jumalan kohtaamisessa. Jokainen ihminen tarvitsee jatkuvaa Pyhän Hengen tankkausta voidakseen palvella hyödyllisesti. Jeesus antaa kyllä janoavaiselle juoda. Seurusteluhetkissä Jeesuksen kanssa Hän puhuu, opettaa, parantaa ja koskettaa, sekä varustaa. Lihan heikkouden tähden ihmisillä on vajavainen kyky kuulla, ja siksi meidän tulee ponnistella voidaksemme kuulla paremmin ja enemmän Jumalalta.

Kaikki Hengen lahjat toimivat ja kehittyvät vain harjoituksen kautta. Jo saadut kyvyt ja ominaisuudet alkavat myös kuihtua, ellemme jatkuvasti harjoita niitä. Jeesuksen kosketus vetää meitä yhä enemmän puoleensa. Hänen kirkkautensa katseleminen peittämättömin kasvoin muuttaa meitä ja meidän arvojärjestyksemme muuttuu. Mitä tärkeämmäksi Jeesus tulee meidän elämässämme sitä vähemmän me käytämme aikaa maailmallisiin huveihin. Pyhän Hengen kosketus nostaa aina yhä korkeammalle Hengen tuntemisen ja elämän alueille. Lisääntyvä Herran kirkkauden jano ohjaa meitä luopumaan hengen vireyttä turruttavista harrastuksista ja suuntaamaan sielumme yhä enemmän Häneen. Tämä on sisäinen kasvun ja puhdistautumisen prosessi, joka päättyy Karitsan häihin!

Rakkaudella siunaten
Seppo ja Marja

6. RADIKAALI LASTENPASTORIEN KONFERENSSI

Peter Leavers, Wales, UK

Julkaistu Global Revival News'in luvalla

29.4 - 1.5. välisenä aikana Rock Church Gainesville'ssä isännöi Mark Harper'in Lastenpastorien konferenssia jossa palveli neljä pääpuhujaa yhdessä työryhmien opettajien kanssa. Se oli erilainen lastenpastorien konferenssi kuin entiset! Siitä lähtien kun Mark sai kosketuksen Toronton virrasta, uusi näky on elänyt hänen sydämessään siitä kuinka tuoda lapset Pyhän Hengen läsnäoloon.

Pääpuhujina Markin lisäksi olivat Vann Lane Brownsville Assembly of God, Pensacola, Floridasta, David Walters Good News Ministries'istä ja John Tasch joka on lasten lähetystyön johtaja North Carolina'sta. Lähes 500 lastenpastoria rekisteröityi konferenssiin. Teemana oli tuoda lapset sisään herätykseen ja ilmeistä oli että lastenpastoreiden oli itse saatava se ensin. He olivat todella nälkäisiä kun puhujat John Tasch'in johdolla jo ensimmäisenä iltana rukoilivat satojen puolesta. Vann Lane johti rukousta toisena iltana jälleen toisten puhujien avustamana ja jälleen palveltiin yhä useampia nälkäisiä ihmisiä. Paikalla oli myös lukuisa joukko nuoria ja lapsia, jotka osallistuivat kokouksiin ja rukoukseen sekä vastaanottivat myös rukousta.

David Walters saarnasi seuraavana aamuna aiheesta "Radikaali saarnaaminen lapsille" ja se kerta kaikkiaan yllätti ihmiset todella kun he näkivät kuinka suuri joukko nuoria ja lapsia vastaanotti sellaiseen syvällisen ja voimallisen sanoman. David sanoikin että paras tapa opettaa ihmisiä julistamaan radikaalisti lapsille on tehdä niin itse ja antaa ihmisten nähdä mitä tapahtuu!

Mark Harper saarnasi lauantai-illan kokouksessa, joka oli perheitten ja lasten herätyskokous. "Pyhä Henki poisti minusta kananpojan" oli hänen sanomansa ja sen jälkeen oli alttarikutsu lapsille Pyhällä Hengellä täyttymistä varten. Monet lapset täyttyivät ja puhuivat kielillä ja heitä rohkaistiin julistamaan ja todistamaan ystävilleen yleisissä kouluissa. Mark sanoi että USA'ssa aikuisilla ei ole lupa saarnata yleisissä kouluissa, mutta lapset voivat tehdä sen. Jokaista palveltiin myös. David Walters kutsui luokseen kymmenvuotiaan tytön, joka oli vahvasti voitelun alla, ojensi hänen kätensä ja osoitti niillä useita ihmisiä samalla kun hän itse rukoili. Jokainen jota hän osoitti pienen tytön käsillä kaatui Pyhän Hengen vaikutuksesta.

Kathie Walters rukoili monien puolesta joka puolella rakennusta ja he vapautuivat. Rock Church'in lastenpastori Norman Cruickshank teki suuren työn ylistyksessä ja monia hänen omia lapsiaan Herra käytti konferenssin aikana.

First Methodist Church - Baxley, Georgia

David ja Kathie Walters pieneen Baxleyn kaupunkiin seuraavana sunnuntai-iltana lastenpastorikonferenssin jälkeen. Pastori Michael Ricker Ensimmäisestä metodistiseurakunnasta Baxley'ssä oli todistanut kokeneensa herätystä omassa seurakunnassaan. Hän oli nähnyt aivan ihmeellisen näyn. Hänet oli nostettu taivaisiin ja hän näki siellä useita suuria ovia. Hän saattoi nähdä oven raosta suuren valkoisen hevosen. Hevosen selässä istui Herra kuninkaallisessa muodossaan. Jeesuksen takana oli valtavat määrät ihmisiä. Hän näki hevosen polkevan etujaloillaan kuten hevoset tekevät kun ne ovat lähdössä portista. Samalla kun hevonen polki maata se potki ilmaan kultapölyä. Tuli tuuli joka puhalsi kultapölyn portista ulos.

Hän kutsui meitä tulemaan ja pitämään sunnuntai-illan kokouksen. Me eksyimme matkalla ja saavuimme perille vähän myöhässä odottaen näkevämme kaksi-kolmekymmentä ihmistä pienessä kirkossa, mutta sen sijaan me löysimme kirkkorakennuksen joka oli aivan täyteen ahdettuna sadoista ylistäjistä, joukossa paljon lapsia ja nuoria. Ylistys oli todella keskittynyttä ja kesti noin puolitoista tuntia. Jokainen lauloi suurella intohimolla. David saarnasi ja Pyhä Henki laskeutui joukon ylle. Lapset ja nuoret kerääntyivät eteen liittyäkseen Jumalan armeijaan ja alkoivat rukoilla ensin toistensa puolesta ja lähtivät siten liikkeelle rukoilemaan seurakunnassa olevien aikuisten puolesta. Ihmiset eivät halunneet lähteä pois ja oli lähes puoli yö kun vihdoin lopetimme. Monet lapsista ja nuorista olivat olleet uskossa vasta muutaman päivän ajan. Eräs pieni poika joka voitelun valtaamana rukoili Davidin kanssa ihmisten puolesta oli tullut uskoon vasta tuon samana aamuna. Seurakunnan pastori ei ollut koskaan käynyt Pensacolassa, Torontossa tai muissa herätyksen paikoissa. Kathie oli rukoillut nälkäisiä ihmisiä ja täällä heitä oli niin paljon että jono meni kolme kertaa ympäri kirkon. Pastori Ricker sanoi että hän tuli pastoriksi tänne kuusi vuotta sitten ja viimeiset neljä vuotta he ovat eläneet herätyksen keskellä. Jumala oli koskettanut häntä hänen käytyään Intiassa, missä hän oli kuullut erään evankelistan opettavan rukouksesta.

Nykyisin heidän seurakunnassaan on rukouskokous joka aamu klo 6.30 ja heidän torstai-illan rukouskokouksiinsa osallistuu aina noin 160 henkeä. Tämä on todella ihmeellinen ilmiö noin pienessä kaupungissa kaukana kaikista. Jumala ei kunnioita ihmisiä tai paikkoja, Hän liikkuu kaikkialla. Näiden neljän herätysvuoden kuluessa kukaan ei ole koskaan maininnut missään heistä eikä heidän seurakuntansa herätystä ole millään tavoin korotettu, eikä heitä ole kutsuttu puhujavieraiksi.

David Walters
Good News Ministries

7. IHMEKOKOUKSIA  NEW SOUTH WALES'ISSA, AUSTRALIASSA

Ian Turton
>river@trump.net.au<

Julkaistu Global Revival News'in luvalla

Kesäkuu 99 - Aivan uskomattomia kokouksia Jervis Bay'ssa NSW'ssa.
Monet ihmiset paranivat, mukaan luettuna eräs rouva, jonka toinen korva oli ollut kuuro yli 10 vuoden ajan, paljon ihmisiä parani välittömästi myös kovista kivuista.

Monet saivat kulta- ja hopeapaikkoja hampaisiinsa ja kultapölyä esiintyi myös. Suuri joukko ihmisiä pelastui ja täyttyi Pyhällä Hengellä. Eräs kaveri pelastui maatessaan lattialla sen jälkeen kun Jumalan kirkkaus oli iskenyt häneen. Eräs rouva, joka oli saanut kulta ja hopea paikkoja, meni hammaslääkärinsä luo kokouksia seuranneena maanantaina ja tämä vahvisti paikkojen olevan kullasta ja hopeasta. Pyysimme häntä antamaan vahvistuksensa kirjallisena. Eräs uskossaan kylmennyt rouva oli kutsuttu erääseen kokoukseen ja hänelle oli kerrottu kullasta sekä pyydetty häntä tarkistamaan hampaansa ennen kokousta. Välittömästi vielä ollessaan puhelimessa rouva tarkisti hampaansa ja paikat olivat kaikki tummia. Viidentoista minuutin kuluttua hän soitti takaisin ystävälleen ja huusi että hänen paikkansa olivat nyt muuttuneet kultaisiksi. Saman illan kokouksessa hän antoi uudelleen elämänsä Kristukselle. Ja kun hän oli voiman alla lattialla hänen nuori tyttärensä oli hänen yllään itkien esirukouksessa. Sitten tämä tytär pelastui. IHMEELLISTÄ!

Monet lapset ovat todella kokeneet kirkkauden kosketuksen ja monet ovat joutuneet sellaisen ylistyksen valtaan, että aika ja paikka ovat menettäneet merkityksensä. Monet ovat todistaneet kuinka Herra on todella vaikuttanut, muuttanut ja elävöittänyt heidän elämänsä.

Raportti Melbournesta kertoo, että siellä eräs rouva meni lääkärin luo jälkitarkastukseen sairaan lapsensa kanssa, jolla oli todettu keuhkokuume. Lääkäri pani merkille että lapsi oli toipunut huomattavan nopeasti. Rouva kertoi, että lapsen puolesta oli rukoiltu seurakunnassa ja lääkäri vastasi, että hän oli todistanut lisääntyvässä määrin toistenkin potilaittensa kohdalla tapahtuneen parantumisia samalla tavalla. Rouva kertoi myös ystävästään, joka oli saanut kultapaikkoja kokouksessa ja kuinka tämän hammaslääkäri oli varmentanut, että paikat olivat muuttuneet. Lääkäri juoksi tapaamaan hammaslääkäriä, joka vahvisti kertomuksen. Tämä lääkäri on varmaan hyvin lähellä pelastumistaan kun kaikki tämä tapahtuu hänen läheisyydessään.

Voitelu Hobartissa on myös uskomaton, hyvin monet rukoilevat ja esirukoilevat täyden herätyksen puhkeamiseksi. Joku kuvaili, että rukoiltaessa vaikuttaa siltä kuin oltaisiin  konehuoneessa.

SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

TULTA! | www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi