TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU
www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi

ALKUUN | ILMOITTAUDU | OPETUS | KOKOUKSIA | RUKOUSPYYNNÖT | KYS/VAST | HERÄTYKSESTÄ | PELASTUS

21/1999

PYHÄN HENGEN VOIMASSA PALVELEMINEN III

1. KAIKEN PERUSTUKSENA ON JEESUKSEN VEREN...
2. ANTEEKSIANTAMUS JA SOVITUS
3. PYHÄN HENGEN LÄSNÄOLOSSA ON JEESUKSEN VEREN...
4. JUMALAN ARMO ILMESTYY PELASTUKSEKSI
5. PYHÄN HENGEN LAHJOJEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ
6. PYHÄN HENGEN LAHJAT
7. KUINKA VIRITTÄÄ PALAVAKSI?


SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

1. KAIKEN PERUSTUKSENA ON JEESUKSEN VEREN TUOMA SOVITUS

Vanhan liiton profeetat tiesivät, että Jumalan kohtaaminen lihassa oli kuoleman paikka syntiinlankeemuksen tähden. Mutta vaikka Jeesuksen veren sovitus ei ollut vielä ilmestynyt, silloinkin ilmestyi Jumalan armo! Vanhassa liitossa oli kolme miestä, jotka pääsivät niin lähelle Jumalan armoa ja elämään Hänen voimansa läsnäolossa, että Herran täytyi itse ottaa heidät pois maailmasta! Nämä miehet olivat Haanok, Mooses ja Elia. He kohtasivat ylösnousemusvoiman luonnollisessa lihassaan, saivat syntinsä anteeksi, puhdistettiin ja niin he elivät Jumalan yhteydessä näkemättä tavallisen kuolevaisen lihan kuolemaa. Myös Jaakob ymmärsi kohdanneensa armon omassa elämässään Jabbok-virralla käymässään taistelussa hengen ja lihan välillä:

1. Moos. 32:30:Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, "sillä", sanoi hän, "minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut."

Jumala ei ole koskaan halunnut pelastaa vain muutamia, vaan Hänen tahtonsa on, että jokainen pelastuisi! Jumala lisäsi läsnäoloaan Israelin kansan keskuudessa Mooseksen kautta antamansa temppelipalveluksen kautta. Jumalan läsnäolo oli ilmestysmajan kaikkein pyhimmässä, mutta sinne saattoi ylimmäinen pappi mennä vain kerran vuodessa veriuhri mukanaan. Voidakseen kohdata Jumalaa ilman tuhoutumista syntiin langennut ihminen tarvitsi suojakseen veren tuoman sovituksen. Tämä liitto oli vajavainen ja esikuvaa uudesta paremmasta liitosta.

Jumala etsi täydellistä ratkaisua sovittaakseen syntiin langenneen ihmiskunnan takaisin yhteyteensä. Antamalla Jeesuksen, oman Poikansa taivaallinen Isä valmisti täydellisen sovituksen ihmisen ja itsensä välillä. Tämän sovituksen täydellisen luonteen toi ilmi ja sinetöi Pyhän Hengen vuodatus.

Me voimme uskoa vain siihen, minkä me hengessämme näemme ja ymmärrämme. Sen tähden päästäksemme täyteen Pyhän Hengen voimaan ja voidaksemme julistaa täyttä pelastuksen armoa me tarvitsemme syvällisen ilmestyksen Jeesuksen ristillä suorittamasta sovituksesta.

Joh. 16:7: Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.

Jeesuksen täytyi suorittaa loppuun tehtävänsä Jumalan Karitsana ennen Pyhän Hengen vuodatusta. Hänen täytyi kärsiä, vuodattaa verensä ja kuolla ristillä, ottaa päälleen kaiken pimeyden vallan, rangaistuksen, tuomion, hylkäämisen, häpeän, väkivallan, taudit, sairaudet ja heikkoudet jne. Hänen oli mentävä tuonelaan saatanan eteen, riisuakseen synnin, syyllisyyden, rangaistuksen ja tuomion aseet pimeyden hallituksilta ja valloilta ja nousta sieltä Jumalan voimassa, ryöstäen saaliin kuolemalta ja tulla Isän valtaistuimelle ylösnousemusvoimassa, hallitakseen iankaikkisesti. Vasta tämän jälkeen Jeesus saattoi vuodattaa Pyhän Henkensä.

Ristillä Jeesus sanoi: "Se on täytetty!" Tämä oli maailmanhistorian käännepiste hengen maailmassa! Synnin valta oli murrettu, sovitus oli aikaansaatu iankaikkisen, katoamattoman ja täydellisesti viattoman Jumalan Pojan veren kautta! Silloin temppelin esirippu repesi ja tie kaikkein pyhimpään, Jumalan läsnäoloon sovitettuna synnistä, avautui. Samalla Jumala osoitti, että vanhan liiton temppeli ei enää soveltunut Hänen asumuksekseen. Tästä lähtien Hän oli asuva omiensa sydämissä, Pyhän Hengen kautta, jonka Hän on vuodattava. Alkoi uusi Jumalan valtakunnan armotalouskausi, jonka aikana ihmiset saavat pelastua uskon kautta Jeesukseen, kasvaa ja palvella Pyhän Hengen voiman kautta.

2. ANTEEKSIANTAMUS JA SOVITUS

Anteeksiantamus tarkoittaa syntien saamista anteeksi ja syyllisen armahtamista kaikesta ansaitsemastaan rangaistuksesta. Mutta sovitus tarkoittaa enemmän. Nyt Jeesuksen veren kautta me emme ole ainoastaan saaneet anteeksi syntejämme, vaan me olemme sovitetut Jumalan kanssa. Jeesuksen sovitus sisältää myös itse synnin juuren ja olemuksen poistamisen meistä.

1. Joh. 1:9: Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän 1) ANTAA MEILLE SYNNIT ANTEEKSI ja 2) PUHDISTAA MEIDÄT KAIKESTA VÄÄRYYDESTÄ.

Tässä kohdassa sana vääryys tarkoittaa kaikkea synnin olemusta ja luontoa meissä. Jos me tunnustamme syntisen luontomme ominaisuudet päästäksemme niistä eroon, Jeesuksen veri puhdistaa meidät ja Pyhän Hengen uudistavan työn kautta me muutumme. Nämä esteet eivät ole enää voittamattomia, vaan ne ovat ainoastaan ihmisen tahdon vallan asioita. Jeesuksen veren tähden jokainen, joka tahtoo pelastua, tulee pelastumaan. Jokainen joka tahtoo täyttyä Pyhällä Hengellä, voi täyttyä. Jokainen, joka tahtoo muuttua mielensä uudistumisen kautta, voi muuttua. Jokainen, joka haluaa luopua sydämensä pahuudesta, voi muuttua ja uudistua. Synnin ja kuoleman laki ei enää voi estää ihmistä tulemasta Jumalan yhteyteen eikä Jumalan voiman kosketusta ihmiseen. Vain ihmisen oman valinta voi sen estää. Mutta edelleenkin Jumala pelastaa vain ne, jotka siihen suostuvat.

2. Kor. 5:18-20: Mutta kaikki on Jumalasta, joka ON SOVITTANUT MEIDÄT ITSENSÄ KANSSA KRISTUKSEN KAUTTA JA ANTANUT MEILLE SOVITUKSEN VIRAN. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: ANTAKAA SOVITTAA ITSENNE JUMALAN KANSSA.

Jumala ei muutu, joten sovituksen lähtökohta on, että me suostumme muuttumaan! Synnin tähden ihmiseen tuli ominaisuuksia, joita ei Jumalassa ole. Voidaksemme elää Jumalan tarkoittamassa yhteydessä Hänen kanssaan, meidän tulee luopua sellaisista ominaisuuksista, jotka synnin tähden ovat tulleet meihin erottamaan meitä Jumalasta.

Synnin aikaansaamia ominaisuuksia ihmisessä ovat ylpeys, riippumattomuus, kateus, viha, katkeruus, saastaisuus, haureus, murhat, epäjumalanpalvelus ja muu sen kaltainen. Nämä ovat synnin tähden tulleet, mutta Jeesuksen veri on aikaansaanut sovituksen, niin että me pääsemme niistä vapaiksi.

Synnin tähden ihmiseen on myös tullut sairaus ja kuolema. Jumalassa ei ole mitään sairautta, kuolemaa tai muuta pimeyttä, vaan Hänessä on vain täydellinen, katoamaton elämä. Jeesuksen veri on sovittanut meissä myös sairaudet, niin että me pääsemme Jumalan yhteyteen. Jumalan läsnäolo on Pyhän Hengen läsnäolo ja siinä on aina kaikkea sairautta parantava voima. Mitä lähempänä olemme Jumalaa, sitä enemmän Hänestä tuleva elämän voima koskettaa ja vaikuttaa meissä, parantaen, vahvistaen ja uudistaen meitä.

3. PYHÄN HENGEN LÄSNÄOLOSSA ON JEESUKSEN VEREN LÄSNÄOLO

Jeesus on täydellinen ylimmäinen pappi, joka suorittaa tätä palvelustehtävää taivaassa iankaikkisesti. Hänessä on jatkuvasti sovituksen veren läsnäolo, jotta Hän voisi täydellisesti pelastaa ne, jotka Häntä avukseen huutavat.

Ilm. 19:11-13: Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse, ja HÄNELLÄ OLI YLLÄÄN VEREEN KASTETTU VAIPPA, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana.

Jeesus on ainoa, joka on arvollinen kantamaan sovituksen verta. Se ilmestyy aina vain Hänen kauttaan. Meidän tehtävämme on julistaa Jeesusta ja Hänen sovitustaan. Kun Jeesus ilmestyy Pyhän Hengen kautta, Hän ilmestyy sovituksen veri mukanaan. Sen tähden mikään pimeyden valta ei voi Häntä pidättää eikä vastustaa.

Vanhassa liitossa veriuhrit olivat vajavaisia ja hengellisen, täydellisen esikuvia. Nyt Jeesuksen veri toimii Pyhän Hengen voiman kanssa, joten meidän ei tarvitse yrittää "sivellä verta" jotenkin luonnollisen ymmärryksen kautta. Me saamme kosketuksen Jeesuksen iankaikkiseen vereen huutamalla avuksemme Häntä, vastaanottamalla Pyhää Henkeä, asettamalla SYDÄMEMME LUOTTAMUKSEN HÄNEN TODELLISUUTEENSA.

Joh. 15:26-27: Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin HÄN ON TODISTAVA MINUSTA. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani."

Pyhä Henki todistaa Jeesuksesta täydellisesti. Kaikki Jumalan Isän täydellisyys, Jeesuksen täydellisyys ilmestyy Pyhän Hengen voiman kautta meille. Pyhän Hengen yhteys on meidän yhteytemme Jumalaan, sillä Pyhä Henki on Jumala.

Joh. 16:13-15: Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, SILLÄ HÄN OTTAA MINUN OMASTANI JA JULISTAA TEILLE. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että HÄN OTTAA MINUN OMASTANI JA JULISTAA TEILLE.

Meillä ei ole mahdollisuutta palvella hyödyllisesti Jumalan valtakunnan työssä ilman Pyhää Henkeä. Pyhän Hengen voitelu merkitsee yhteistyötä Jumalan kanssa. Ei ole voitelua ilman läheisyyttä ja yhteyttä Jumalaan. Vain sitä myöten kun me suostumme puhdistumaan ja muuttumaan, me pääsemme lähemmäksi Jumalaa. Mitä enemmän olemme Pyhän Hengen kosketuksessa, sitä enemmän me muutumme, koska vain Hän pystyy muuttamaan meidät.

4. JUMALAN ARMO ILMESTYY PELASTUKSEKSI

Pyhän Hengen voimassa palveleminen on mahdollista vain silloin, kun elämme itse Jumalan armon ja rakkauden kosketuksessa. Me tarvitsemme päivittäin ja jatkuvasti Pyhän Hengen suojan ja läsnäolon voidaksemme palvella Hengen antamilla lahjoilla ja Jumalan mielen mukaisesti. Kun olemme itse saaneet tuoreen kosketuksen Jumalan armoistuimelta, meillä on mistä jakaa. Jeesus tahtoo, että me jatkuvasti valvomme itseämme niin että Hän voi käyttää meitä missä tilanteessa tahansa. Hengessä valvominen ja itsensä puhtaana pitäminen on avain Pyhän Hengen voimaan. Mehän emme julista itseämme ja omia ideoitamme, vaan Herraa Jeesusta Kristusta pelastukseksi jokaiselle, joka Häntä etsii. Pyhä Henki meissä ja meidän kanssamme todistaa Jeesuksesta.

Room. 8:1-6: Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. Sillä LIHAN MIELI ON KUOLEMA, MUTTA HENGEN MIELI ON ELÄMÄ JA RAUHA...

Palveleminen Pyhän Hengen voimassa lähtee ELÄMÄN, TULEVAISUUDEN JA TOIVON julistamisesta. Se on Hengen mieli ja ilosanoman sisältö. Meidän ei tule koskaan katsoa kenenkään olosuhteisiin, mahdottomuuteen tai mahdollisuuksiin. Pyhä Henki kykenee nostamaan ja parantamaan kenet tahansa ja missä tahansa tilanteessa. Jeesus haluaa, että me julistamme JEESUKSEN KATOAMATONTA JA HÄVIÄMÄTÖNTÄ ELÄMÄÄ kaiken synnin, sairauden, kuoleman ja pimeyden keskelle.

Pyhä Hengen sanat ovat rohkaisun, kehotuksen ja rakentumisen sanoja. Meidän tulee tarkoin varjella ajatuksemme ja kielemme, ettemme julista tuomioita tai syytöksiä, sillä se on pimeyden ruhtinaan työtä. Antakaamme itsemme Jumalalle eläväksi uhriksi, julistaaksemme Jeesusta ja Hänen ihmeellisiä tekojaan jokaiselle vain pelastukseksi, kaikkiin olosuhteisiin, ilman rajoituksia!

5. PYHÄN HENGEN LAHJOJEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

1. Kor. 12:4-13: Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama; ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama; ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi... ... Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo. Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin; sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.

1) Pyhän Hengen lahjat ovat Jumalassa, eikä kukaan ihminen omista niitä. Me voimme ihmisinä vain harjaantua välittämään näitä lahjoja muille siunaukseksi. Me olemme saviastioita, kanavia, joiden kautta Jeesus ilmestyy.

2) Pyhän Hengen voimavaikutukset ovat moninaiset. Lahjoja on erilaisia ja toimintatapoja on erilaisia. Meidän ei tule yllättyä, pelätä tai torjua meille uusien Hengen vaikutusten toimintaa. On olemassa vääristyneitä ja valheellisia hengellisiä ilmiöitä, mutta meidän tulee enemmän luottaa Jumalaan kuin sielunviholliseen. Epävarmassa tilanteessa Pyhä Henki on valmis opettamaan jokaista täyteen totuuteen. Pelko ja kriittisyys estävät Pyhän Hengen toimintaa ja niistä täytyy päästä eroon ennen kuin pääsemme eteenpäin.

3) Pyhän Hengen ilmoitus on tarkoitettu yhteiseksi hyödyksi, Jumalan armon ilmestymiseksi, toiselle lahjaksi annettavaksi. Jos joku on esimerkiksi parantunut, hän voi todistaa siitä ja rohkaista muita. Kylvämällä eteenpäin sitä, mitä itse on saanut, siunaukset moninkertaistuvat.

4) Meidän tulee enemmän etsiä itse Pyhää Henkeä kuin Pyhän Hengen lahjoja. Hän jakaa sitten itse kullekin niin kuin Hän tahtoo. Pyhässä Hengessä on kaikki mahdolliset Jumalan ilmestymisen muodot, jotka ilmenevät tässä aikakaudessa. Jokainen voi toimia missä tahansa Pyhän Hengen lahjassa, mutta silti jollain voi olla jokin erikoinen palvelualue.

5) Kaikki Pyhän Hengen lahjat toimivat ja virittyvät terveellä tavalla vain, jos me toimimme rakkaudessa. Jumalan rakkauden valtaamana me näemme Jumalan silmin asioita, saamme kosketuksen Hänen sydämeensä ja tahtoonsa. Jumalan rakkauden kosketuksessa syntyy USKO, jonka kautta voimallisia tekoja voi tapahtua.

6) Meidän tulee ymmärtää universaalin Kristuksen ruumiin salaisuus. Maailmassa elää vain yksi Kristuksen ruumis, johon kuuluvat kaikki, jotka ovat Hänet vastaanottaneet. Jeesus ei toimi meidän karsinoittemme kautta, vaan Hän näkee vain sydämet. Kukaan ei voi palvella hedelmällisesti, jos hän ajattelee lakihenkisesti, oppi- tai tunnustuskuntakeskeisesti, näkemättä koko Kristuksen ruumista. Kaikki Pyhän Hengen vuodatus ja herätykset on tarkoitettu koko Kristuksen ruumiin siunaukseksi.

7) Pyhän Hengen lahjojen kautta Jeesus voi parhaiten ilmestyä ja todistaa elävänsä. Kun uskosta osaton saa kosketuksen Jeesukseen jonkun Pyhän Hengen lahjan kautta, hänen uskonsa ei enää perustu ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan.

6. PYHÄN HENGEN LAHJAT

1. Kor. 12:8-10: Niinpä saa Hengen kautta toinen 1) viisauden sanat, toinen 2) tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta; toinen saa 3) uskon samassa Hengessä, toinen taas 4) terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä; toinen lahjan 5) tehdä voimallisia tekoja; 6) toinen profetoimisen lahjan, toinen 7) lahjan arvostella henkiä; toinen 8) eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas 9)lahjan selittää kieliä.

Tavallisesti nämä lahjat ryhmitellään seuraavasti:
a) ilmestyksen lahjat: viisauden sanat, tiedon sanat, henkien erottaminen
b) julistamisen lahjat: profetoiminen, eri kielillä puhuminen, kielten selittäminen
c) voimatekojen lahjat: uskon lahja, terveeksi tekemisen lahjat, voimalliset teot

Monet näistä lahjoista toimivat yhtä aikaa, eikä aina ole hyödyllistä yrittää liian pitkälle eritellä näitä Hengen vaikutuksia. Oleellisempaa on tunnistaa Hengen virta ja toimia sen mukaan uskossa. Ryhmässä on tärkeää kasvaa yhteisesti Hengen lahjojen käyttämiseen, antamalla jokaisen palvella ja kasvaa harjoituksen kautta.

1. Viisauden sanat

Pyhä Henki antaa yliluonnollisen ymmärryksen tai neuvon, kuinka toimia jossain tilanteessa. Tämä tarkoittaa nykyhetkeä tai tulevaisuutta. Viisauden sanojen kautta voi tulla Jumalan siunaus ja ratkaisu jokaiseen ongelmatilanteeseen. Viisauden sanat voivat myöskin antaa syvemmän tulkinnan Jumalan sanasta johonkin tilanteeseen. Pyhä Henki tarjoaa meille jatkuvasti viisauden sanoja, selittäessään meille kirjoituksia ja Jumalan valtakunnan salaisuuksia.

2. Tiedon sanat

Tiedon sanat paljastavat jostakin tilanteesta, henkilöstä tai asiasta sellaisen muuten salassa olevan tiedon, joka auttaa Jumalan siunausta ilmestymään, joka synnyttää uskoa ja rakentaa seurakuntaa. Tiedon sanat tulevat Hengen kautta sisäiseen ihmiseemme ja ne voidaan tuoda julki tavallisen puheen, profetian tai kielten selittämisen kautta. Tiedon sanat toimivat usein parantamisen lahjojen kanssa.

3. Henkien erottaminen

Kysymyksessä on yliluonnollinen aistimiskyky hengen maailmaan, jossa voi tunnistaa eri ihmisten ja tilanteiden takana vaikuttavia hengellisiä voimia. Jokainen uskova oppii tottumuksesta erottamaan henkiä, mutta tässä on kysymyksessä erityinen aisti, jonka tehtävänä on palvella parantumisissa, vapautumisissa ja myös suojella seurakuntaa. Huom! Tämän lahjan terve toimiminen on mahdollista vain kun sydän on todella puhdistunut ja antautunut. Muuten henkilö erottaa toisissa pääasiassa niitä henkiä, jotka hänellä itsellään on!

4. Profetoiminen

Profetoiminen tarkoittaa alun alkaenkin 'julistaa'. Se ei uudessa liitossa ollenkaan tarkoita 'ennustaa' tai paljastaa tulevia asioita. Nämä tehtävät liittyvät profeetan virkaan. Profetoiminen ja profeetan virka on tarkasti erotettava, sillä monet profetoimisen lahjaa käyttävät saattavat olettaa tehtävästään enemmän kuin tulisi. Profetoiminen on tarkoitettu rakentumiseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. Terveen profetian sanan kautta seurakunta rakentuu suuresti ja Hengen ilmoitus lisääntyy.

5. Eri kielillä puhuminen

Tämä ei tarkoita jokaiselle uskovalle kuuluvaa kielillä puhumisen lahjaa. Nyt on kysymyksessä Pyhän Hengen vaikutuksesta julki puhuttavat sanat, toisten rakentumiseksi. Nämä sanat voivat olla ns. enkelten kielillä, jolloin niihin tarvitaan selitys tai sitten nämä sanat voivat tulla jollakin vieraalla kielellä tarkoitettuna sille tai niille, jotka sitä kieltä ymmärtävät. Missään tapauksessa ei ole kysymys luonnollisesti opitusta kielestä, vaan suoraan Hengen vaikutuksessa tapahtuvasta yliluonnollisesta puhumisesta.

6. Kielten selittäminen

Tämä lahja on rinnastettavissa profetian lahjaan. Joku saa Pyhän Hengen vaikutuksesta edellä mainitun kielillä puhutun sanoman, johon tarvitaan selittäminen. Kielten selittäminen ei ole kielenkääntämistä, joten selitys voi olla lyhyempi tai pidempi kuin kielillä puhuttu jakso. Oleellista on ilmi tuotu Hengen ilmoitus. Pyhä Henki haluaa tuoda ilmi Jumalan valtakunnan salaisuuksia monella tavalla ja siksi on tärkeää, että pyrimme olemaan Hengessä virittyneet, niin että kielillä tuotuun sanomaan voi joku aina tuoda selityksen.

7. Uskon lahja

Uskon lahja on eri asia kuin jokaiselle uskovalle kuuluva pelastavan uskon lahja tai usko Jeesukseen yleisesti. Uskon lahja toimii erityisessä tilanteessa, kiinnittyen Jumalan antamaan hengelliseen todellisuuteen, toimien luonnollisen mielen vastaisesti, usein pidemmänkin ajan ja vastaanottaen ihmeen, voimallisen teon, parantumisen tms. Uskon lahja toimii usein esirukouspalvelutehtävän kanssa sekä monien muiden lahjojen kanssa.

8. Terveeksi tekemisen lahjat

Tämä lahja tarkoittaa Pyhän Hengen varustusta tuoda parantumisia hengen, sielun ja ruumiin alueille, Jumalan armon osoituksena. Näihin lahjoihin liittyy myös erityinen uskon lahja. Tähän alueeseen kuuluu riivaajien ulosajaminen ja sielujen vapauttaminen erilaisista kahleista. Näiden lahjojen tulisi olla jokaisen evankelistan palveluvarustus.

9. Voimalliset teot

Voimalliset teot ovat Pyhän Hengen voimavaikutuksia, joissa luonnonlait, uskonnolliset, talouselämän tai yhteiskuntaelämän tunnetut lainalaisuudet syrjäytyvät Jumalan ilmestymisen tieltä. Uskon lahja toimii tämän alueen kanssa yhdessä. Ruokkimisihmeet, myrskyn tyynnyttäminen, temppelin puhdistaminen ja kuolleitten herättäminen ovat esimerkkejä Jeesuksen tekemistä voimallisista teoista.

7. KUINKA VIRITTÄÄ PALAVAKSI?

1. Mieti, mitä lahjoja olet jo käyttänyt, ehkä tiedostamattasikin.

2. Puhu paljon kielillä, sillä sen kautta sinun hengellinen ihmisesi virittyy Pyhän Hengen aaltopituudelle.

3. Anna Pyhän Hengen paljastaa, jos on jokin este elämässäsi, etteivät Pyhän Hengen lahjat voi toimia tai lisääntyä. Yleensä tällaisia esteitä ovat katkeruus, lihallisuus, kontrolli, pelot, noituuden siteet, sydämen kylmyys, itsekkyys tms. Kaikista näistä voi vapautua tunnustamalla ne ja antamalla Pyhän Hengen koskettaa.

4. Etsiydy sellaiseen uskovien yhteyteen, jossa voit harjoitella ja palvella Pyhän Hengen lahjoilla.

5. Anna Pyhän Hengen inspiroida sisintäsi astumaan aina yhä eteenpäin rakkaudessa ja armossa. Anna Jumalan rakkauden vallata sydämesi kohdatessasi lähimmäistäsi. Silloin Pyhä Henki voi käyttää sinua.

6. Lue Jumalan sanaa ja erityisesti Jeesuksen toimintaa. Tutki kuinka PH:n lahjoilla varustetut Jumalan palvelijat elävät ja toimivat.

7. Etsi, janoa ja rukoile virittymistä ja lahjoihin astumista. Jumala ei pidätä sinulta mitään, vaan kun pääset yhä suurempaan Hengen täyteyteen, sitä enemmän Pyhän Hengen lahjat toimivat kauttasi.

8. Älä katso itseesi, vaan Jeesukseen. Ota riskejä, älä pelkää epäonnistua ja menettää kasvojasi, sillä vaihtoehtona on menettää Jumalan siunauksia!

9. Luota Jumalan Isän rakkauteen sinua ja lähimmäistäsi kohtaan.

10. Ota vastaan ohjausta, pyydä palautetta, ole nöyrä ja avoin.

Rakkaudella siunaten
Seppo ja Marja

SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

TULTA! | www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi