TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU
www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi

ALKUUN | ILMOITTAUDU | OPETUS | KOKOUKSIA | RUKOUSPYYNNÖT | KYS/VAST | HERÄTYKSESTÄ | PELASTUS

22/1999

PYHÄN HENGEN VOIMASSA PALVELEMINEN IV

1. PUHDISTAUTUMINEN
2. PYHÄN HENGEN VIRAT
3. APOSTOLI | 4. PROFEETTA | 5. EVANKELISTA | 6. PAIMEN | 7. OPETTAJA
8. JENGILÄISIÄ PELASTUI BROWNSVILLESSÄ
9. KUUMAA VALKOISTA RAKKAUTTA
10. KULTAPÖLYÄ MAAILMAN SAAVUTTAMISEN AVUKSI?
11. ALBANIASSA: RUOKAIHME


SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

1. PUHDISTAUTUMINEN

Sinua tarvitaan Jumalan valtakunnan taloudenhoidossa! Sinulle on varattu niin suuri voitelu, kuin pystyt vastaanottamaan. Sinulle annetaan myöskin niin suuri tehtävä, kuin pystyt kantamaan. Sinun elämäsi ei ole ennalta määrätty olemaan joko tärkeä tai mitätön, vaan kun sinä etsit Herraa, sinä saat astua Hänen yliluonnollisiin mahdollisuuksiinsa. Herra valmistaa sinulle tien ja kutsumuksen sinun sydämesi halun ja antautumisesi mukaan. Sinua ei ole tarkoitettu jäämään osattomaksi suuresta siunauksesta ja voitelusta. Rajoitukset ovat vain sinun oman tahtosi ja suuntautumisesi alueella.

2. Tim. 2:19-21: Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: "Herra tuntee omansa", ja: "Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee." Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Jos nyt JOKU PUHDISTAA ITSENSÄ tämänkaltaisista, TULEE HÄNESTÄ ASTIA JALOA KÄYTTÖÄ VARTEN, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis.

Tässä on meidän valintamme. Jumala voi käyttää hyvin vajavaisia ihmisiä omassa palvelustyössään ja kaikki voivat kantaa hedelmää, lajinsa mukaan. Mutta suurempaan Jumalan läsnäoloon ja voiteluun pääsemiseksi tarvitaan puhdistautuminen. Tämä ei ole nyt ollenkaan lain tekoihin tai omavanhurskauteen pyrkimistä, vaan se on antautumista Pyhän Hengen muuttavaan ja puhdistavaan tuleen, jossa Jeesus itse tekee tämän puhdistustyön ja valmistaa astian sopivaa käyttöä varten. Tämä on sydämen ja elämän puhdistamista, jossa Jeesuksen muoto ja luonne pääsevät ilmestymään saviastiassamme. Tämän työn voi tehdä vain Pyhä Henki, kun me avaamme sydämemme ja elämämme Hänen kosketettavakseen.

Hebr. 4:9-13: Niin on Jumalan kansalle sapatinlepo varmasti tuleva. Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin, niinkuin Jumala omista teoistansa. Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija; eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.

Pyhän Hengen puhdistava työ lähtee Jumalan sanan vastaanottamisesta. Meidän täytyy tahdossamme ja ymmärryksessämme hyväksyä Jumalan sanan ilmoittama moraali ja Hengen lait. Jotta Pyhä Henki voisi meitä muuttaa, meidän täytyy suostua itse muuttumaan. Emme saa ottaa pois mitään siitä täytetystä Jeesuksen työstä, sillä niin kuin me uskomme niin meille tapahtuu. Kun me uskomme täyteen pelastukseen synnistä, Pyhä Henki vie meidät sellaiseen elämänmuotoon, jossa synti ei enää meitä hallitse. Kun uskomme täydelliseen parantumiseen Jeesuksen veren kautta, Pyhän Hengen voima pääsee koskettamaan meitä niin, että kaikki se tulee todeksi, ja me paranemme Jumalan voimasta kaikista sairauksistamme. Mutta jos luovutamme pois nämä Jeesuksen sovitustyön kalleimmat aarteet, emmekä kiinnitä uskoamme niihin, emme voi myöskään odottaa mitään tuloksia.

Jeesus on Jumala yli kaiken, sama eilen tänään ja iankaikkisesti. Hän tekee aina sen, minkä Hän on luvannut, eikä kukaan saata koskaan sanoa Hänelle, että tuota tai tätä et voinut tehdä. Jeesuksen sovitustyö on täydellinen ja me saamme suurella ilolla ja uskonvarmuudella omistaa kaiken siunauksen jo tässä ajassa, ja yhä täydellisempänä iankaikkisuudessa. Antakaamme uskon tarttua sydämeemme ja suuntautukaamme epäröimättä yhä enemmän meidän Mestarimme ja Herramme läheisyyteen, valmistaen itseämme hääjuhlaa varten!

Jokainen uskova on osa Jumalan valtakunnan rakennustyötä, ja jokaisella on voitelu tehdä Jumalan tekoja. Mutta jokainen ei ole ilman muuta kutsuttu tai asetettu erityiseen Hengen virkaan, sillä Pyhän Hengen virat ovat Jumalan valtakunnan erityisiä rakennuspilareita. Pyhän Hengen virkaan liittyy perusteellinen valmistautuminen ja usein elinikäinen erottautuminen ja antautuminen.

Hengen virkoja on muitakin, mutta tarkastelemme nyt viittä erityistä Hengen virkaa, jotka ovat ikään kuin Jumalan valtakunnan työtä kannattelevia peruspilareita. Jo tässä vaiheessa on hyvä muistaa, ettei mikään virka Jumalan valtakunnassa korota virassa toimivaa kenenkään yläpuolelle. Sen sijaan, jotta Jumala saattaisi korottaa palvelijansa Hengen varustuksessa korkeammalle sijalle, tämän palvelijan täytyy tulla nöyremmäksi kuin ne, joita Hän palvelee! Jeesus itse antoi tästä esimerkin pestessään opetuslastensa jalat.

Joh. 13:2-5: Ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele jo oli pannut Juudas Iskariotin, Simonin pojan, sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen, niin Jeesus, TIETÄEN, ETTÄ ISÄ OLI ANTANUT KAIKKI HÄNEN KÄSIINSÄ JA ETTÄ HÄN OLI LÄHTENYT JUMALAN TYKÖÄ JA OLI MENEVÄ JUMALAN TYKÖ, nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt.

Jeesus on tässä täydellisesti tietoinen Jumalallisesta asemastaan ja tehtävästään. Kuitenkin Hän täysin luonnollisesti ja nöyrästi alkaa palvella opetuslapsiaan tehtävässä, johon ihmiset asettivat kaikkein halpa-arvoisimpina pidettyjä orjia ja palvelijoita. Tämä suuri nöyryys kohtasi Pietarin ylpeyden, eikä hän voinutkaan ymmärtää tai ottaa sitä ehdoitta vastaan. Jos olet valmistautumassa Hengen kutsuun ja virkaan, voitko sinä ottaa vastaan jalkojen pesemisen Jeesukselta? Voitko suostua siihen, että Jeesus saa koskettaa kaikkea elämässäsi, pyhittääkseen sinut tehtäväänsä? Tai oletko valmis pesemään lähimmäistesi jalat? Oletko valmis tekemään kaikkein halvimpia palvelustöitä osoittaaksesi rakkauttasi ja huolenpitoasi?

2. PYHÄN HENGEN VIRAT

Ef. 4:11-16: Ja hän antoi muutamat 1) apostoleiksi, toiset 2) profeetoiksi, toiset 3) evankelistoiksi, toiset 4) paimeniksi ja 5) opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.

Nämä viisi virkaa (apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat) ovat seurakunnan peruspilarit. Nämä ovat Pyhän Hengen virkoja,, joten kukaan ihminen ei ota näitä tai aseta ketään näihin. Herra itse kutsuu, valmistaa, erottaa ja asettaa näihin virkoihin. Hän antaa kullekin tehtävään ja kutsumiseensa liittyvät Hengen varustukset tehtävän menestykselliseksi suorittamiseksi. Nämä virat eivät myöskään liity mihinkään inhimilliseen rakenteeseen tai organisaatioon, vaan nämä liittyvät suoraan Jumalan ohjauksessa toimivaan palvelutyöhön. Hengen virka ja inhimillinen asettamus voivat tosin jossain määrin kohdata toisensa, mutta koskaan Hengen viran voitelussa toimiva ei voi käyttää hyväkseen luonnollista asemaa.

Pyhän Hengen virkoihin liittyvän nöyryyden takia uskonnollisten ja ylpeiden ihmisten on usein vaikea tunnistaa tai hyväksyä tällaisia virkoja, mutta ne jotka ne tunnistavat, saavat niistä suuren siunauksen.

Jeesus oli suurin apostoli (apostolos = lähetetty), mitä maan päällä on koskaan ollut tai tulee olemaan. Jumala itse lähetti Hänet taivaasta maan päälle toteuttamaan maailman historian täydellisesti muuttavan pelastustyön.

Jeesus oli myöskin suurin profeetta, sillä Hän toi julki Jumalan valtakunnan sellaisella tavalla, jota kukaan ei ollut voinut ennen Häntä tai Hänen jälkeensä ilmi tuoda. Syntien sovittaminen oli kaikkein voimallisin teko, mitä kukaan profeetta koskaan voisi tehdä.

Jeesus oli myös maailman historian voimallisin evankelista. Hän julisti ennen tuntematonta ilosanomaa, antoi synnit anteeksi, paransi sairaat ja ihmiset uskoivat Häneen niin suurin joukoin, että fariseukset päättelivät: 'kohta kaikki uskovat Häneen'!

Jeesus oli myöskin kaikkein suurin paimen. Hän ei kadottanut yhtäkään, jonka Isä antoi Hänelle. Hänen rakkautensa, viisautensa ja voimansa tyydyttivät jokaisen sielun Hänen laumassaan. Vain kolmessa ja vuodessa Hän koulutti ja varusti joukon, joka tuli olemaan Hänen seuraajansa, elävä ruumiinsa Hänen kuolemansa jälkeen. Tämä siemen oli niin voimakas ja terve, että siitä on kasvanut maailmanlaajuinen elävä Jumalan lasten joukko, joka vielä tulevaisuudessa on ilmestyvä ennen näkemättömässä kirkkaudessa.

Jeesus oli myöskin kaikkein suurin opettaja. Hän opetti Jumalan valtakunnan yliluonnollisia salaisuuksia tavalla, jotka lapsikin ymmärtää. Hänen opetuksensa riittää tänäkin päivänä jokaiselle täydelliseksi pelastukseksi ja parantumiseksi ja johtaa jokaisen janoavan Taivasten valtakuntaan. Hänen opetuksessaan ei ollut ainoastaan yliluonnollinen tieto ja viisaus, vaan siinä oli myöskin Jumalan voima, joka todisti Hänen jokaisen sanansa todeksi.

Jokainen Hengen virka lähtee siis Jeesuksesta. Hän on perustus ja kallio, jonka varaan kaikki on rakennettava. Kukaan ihmisistä ei ylitä Hänen mittojaan tai voi rakentaa uutta perustusta. Jokainen Pyhän Hengen virka on vain osa Jeesuksen voitelua ja tehtävää.

Monet Hengen virat ovat vääristyneet, hämärtyneet tai peittyneet, mutta nyt on uusi aika. Kristuksen morsiamen saattaminen hääkuntoon tarvitsee kaikki Hengen virat. Varaudu siihen, että monet näkyvissä asemissa olevat katoavat äkillisesti kuvasta ja monia uusia nousee voitelussa yhtä äkillisesti toteuttamaan Jumalan työtä lopun ajassa!

3. APOSTOLI

Apostolin virkaan liittyy erityinen Jeesuksen lähettäminen. Ellei Jeesus lähetä jotakuta, vaan hän lähtee omissa nimissään tai vain inhimillisen organisaation nimissä, Paavalin mainitsemat apostoliset merkit ja voitelu eivät seuraa hänen työtään. Hän ei siis ole silloin tässä tarkoitetussa Hengen virassa. Mutta kun Jeesus itse ilmestyy ja lähettää, Hän antaa silloin erityisen valtuutuksensa ja varustuksensa sitä tehtävää varten, johon Hän lähettää. Jeesuksen valtuutus ilmenee apostolisten tunnusmerkkien toteutumisena.

Apostolin tehtävänkuvausta voidaan hyvin opiskella myös Paavalin toimintaa seuraamalla. Hänen tehtävänään oli liikkua, julistaa evankeliumia, opettaa, perustaa uusia seurakuntia ja vahvistaa jo olemassa olevia seurakuntia. Hän laski Jeesuksen perustuksen varaan uutta rakennusta ja uutta kasvua. Apostolin tehtävään liittyi ihmeitten ja merkkien seuraaminen. Tähän tehtävään liittyi myös vainoa, väkivaltaa, halveksuntaa ja monenlaista vaivaa. Apostolin tehtävänkuvaus on kiteytetty seuraaviin Paavalin sanoihin:

Room. 1:1-6: Paavalin kirje roomalaisille: Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa, hänen Pojastansa - joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa - Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme, jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa, joihin tekin, Jeesuksen Kristuksen kutsumat, kuulutte:

Paavali oli siis 1) Jeesuksen Kristuksen palvelija, 2) kutsuttu lähettiläs 3) erotettu julistamaan 4) JOTTA SYNTYISI USKON KUULIAISUUS JEESUSTA KOHTAAN KAIKISSA PAKANAKANSOISSA. Uskon, että jokainen apostoli tulee toimimaan näissä raameissa, päämääränä vain Jeesuksen antaman tehtävän toteuttaminen.

4. PROFEETTA

Profeetta tarkoittaa ensisijaisesti 'julistaja', joka julisti Jumalaa tai Jumalan ilmoittamia asioita. Vanhassa liitossa profeettaa kutsuttiin myös näkijäksi. Profeetan voiteluun kuuluu erityinen hengellinen näkökyky ja ilmestyksen lahja, joka olikin vain profeetan ominaisuus vanhassa liitossa. Nyt uudessa liitossa jokainen uskova on saanut Pyhän Hengen kautta hengellisen ymmärryksen ja näkökyvyn, ja moni tavallinen uskova saattaa toimia normaalissa elämässään vanhan liiton profeetan kaltaisessa erotuskyvyssä ja ymmärryksessä. Mutta on merkille pantavaa, että vanhan liiton aikana oli sellaisia profeettoja, joiden voitelu ilmeisesti ylittää vieläkin uuden liiton tunnettujen profeettojen voitelun (esim. Mooses, Elia, Elisa).

Uuden liiton profeetan tehtävänä ei ole antaa ensisijaista henkilökohtaista johdatusta toiselle uskovalle, eikä uuden liiton uskovan tule etsiä johdatusta 'profeetalta', vaan suoraan Jeesukselta.. Profeetta voi vahvistaa ja valaista Jumalan suunnitelman yksityiskohtia ihmisille, joille Jumala on jo suoraan puhunut. Jeesus tarkoittaa, että sinä kuulet suoraan itsellesi Jumalan äänen kuuleminen ja toimit oma-aloitteisesti sen mukaan.

Tärkeissä asioissa Pyhä Henki voi uudessakin liitossa johdattaa profeetan tehtävässä toimivan puhumaan vastuussa oleville päättäjille erikoisen merkittäviä asioita, jos vastuuhenkilöt eivät itse kykene kuulemaan Jumalan ääntä.  Tällainen on erikoistapaus ja jokaisen tulee tarkkaan harkita, onko hän asemassa tai Hengen virassa, jossa Herra voi lähettää toisten ihmisten luokse, ja onko saanut todellisen Pyhän Hengen ilmoituksen viedäkseen. Pääsääntö on, että Pyhä Henki on jokaisen uskovan sisimmässä henkilökohtaista johdatusta varten ja Hän 'johdattaa teidät kaikkeen totuuteen'.

Uuden liiton profeettojen tehtävä on edelleen vakuuttaa ihmiset Jumalan todellisuudesta, tehdä voimallisia tekoja, julistaa Jumalan ilmestymistä, näyttää seurakunnalle Hengen valoa ja oikeaa suuntaa. Profeetan tehtävänä on kyllä myös avata Jumalan salaisuuksia, joita Hän tahtoo kulloinkin seurakunnan rakentumiseksi paljastaa. Tulee pian aika, jolloin Herra on kasvattanut ja varustanut sellaisia rakkaudessa vaeltavia profeettoja, jotka Hän valtuuttaa myös toteuttamaan Jeesuksen vanhurskaita tuomioita maan päällä. Jokainen uskova varautukoon tähän ja kuulkoon ajallaan sellaista profeettaa, pelastuakseen onnettomuuksilta.

5. EVANKELISTA

Evankelistan tehtävänä on julistaa ilosanomaa Jeesuksesta. Hyvä esimerkki tästä on Filippus, joka saarnasi suuressa voitelussa Jeesusta.

Ap. t. 8:5-8: Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni halvattu ja rampa parani. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa.

Evankelistan lahjaan kuuluu kyky kohdata ihmisiä ja välittää pelastussanoma yksinkertaisesti ja selkeästi. Evankelistan voiteluun kuuluu sairaitten parantaminen ja vapauttaminen pimeyden kahleista. Tämä voitelu tulee olla, jotta ihmisten usko ei perustuisi ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan.

Ehkä onkin tarpeen todeta se, että tänä päivänä hyvin monet hengelliset työntekijät ovat ottaneet itselleen evankelistan tittelin, mutta usein heidän voitelunsa on todellisuudessa esimerkiksi kehottajan lahja.

Yksikään virka tai voitelu ei ole täydellinen tai riittävä vaan Kristuksen ruumiin koko resurssit tarvitaan. Esimerkkinä tästä on tilanne Apt. 8. Luvussa, jossa tarvittiin vielä kahden apostolin voitelu murtamaan noituuden vallan, joka esti ihmisiä Samariassa täyttymästä Pyhällä Hengellä.

6. PAIMEN

Paimenen voiteluun liittyy hyvin laaja valikoima Hengen lahjoja. Mutta ennen kaikkea paimenella tulee olla Daavidin sydämen kaltainen sydän, niin että hän kykenee vahvistamaan heikkoja, parantamaan sairaita, etsimään kadonneita ja antamaan Jumalan sanasta oikean osuuden kuhunkin hetkeen.

Jeesus on valmistamassa Hänen mielensä mukaisia paimenia, jotka Hän kouluttaa kuten Daavidin, ihmisiltä salassa ja tuntemattomuudessa, ja vasta ajallaan nostaa esiin. Jeesus tarvitsee nämä paimenet, ennen kuin herätys voi tulla, sillä Hän ei voi johtaa haavoittuneita sieluja kylmiin ja koviin seurakuntiin. Jeesuksella on todella suuri murhe tästä.

Eräs paimenen voitelun tärkeimpiä alueita on erottaa seurakunnassaan olevien ihmisten voiteluja ja kutsumusta ja vahvistaa yksilön kasvua niissä. Paimenen tehtävänä on varustaa ja lähettää palvelijoita Jumalan valtakuntaan, eikä sitoa itseensä, pitäen ihmisiä pulloruokinnassa.

Haluatko sinä kasvaa uuden sukupolven paimeneksi, jolle Herra voi uskoa herkän, kallisarvoisen ja erittäin siunatun kasvatustehtävän?

7. OPETTAJA

Opettajan tehtävänä on kasvattaa seurakuntaa Jumalan valtakunnan tuntemisessa. Hänen lahjanaan on selkeä ymmärrys, Hengen toimintatapojen tuntemus ja rakkaus totuuteen. Opettajan tehtävänä on opettaa tavallisia, luonnollisesti ymmärrettäviä Jumalan valtakunnan totuuksia, mutta ennen kaikkea hänen tehtävänään on opettaa yliluonnollista Jumalan ilmestymistä.

Hengen voitelu antaa opettajalle jatkuvasti uutta ilmestystä Jumalasta. Voidellun opettajan opetukseen liittyy Jumalan voima. Hänen opetustaan seuraavat myös ihmeet ja merkit. Jeesus itse vahvistaa sanansa sitä seuraavilla merkeillä. Jos joku ajattelee, että opettajan tehtävä on kuiva, hän ei ole vielä tullut tuntemaan voitelua, jonka Jumala antaa opettajan virkaan asettamalleen palvelijalle.

Opettajan tehtävässä tarvitaan suuri tarkkuus ja kuuliaisuus. Opettajan täytyy kyetä elämään saman ohjeistuksen mukaan, mitä hän itse toisille opettaa. Monesti enemmän kuin sanat, voi opettajan oma olemus ja elämä opettaa. Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa.

Rakkaudella siunaten
Seppo ja Marja

8. JENGILÄISIÄ PELASTUI BROWNSVILLESSÄ

Lähde: IRN http://www.revivalnet.net(16.7.99)

Kahden keskenään taistelevan jengin jäseniä tuli herätyskokoukseen Brownsville'n Assembly of God-seurakuntaan, mutta jotkut heistä lähtivät erilaisina kuin olivat tulleet. Seurakunnan johtajat Pensacolassa, Floridassa, tunnistivat mahdollisen vaikeuksien uhan, ja he erottivat ryhmät toisistaan, ohjaten toisen joukon jäsenet kappeliin ja toisen jäsenet pääsaliin, Brownsville Revival magazine-lehti raportoi. Pääsaliin sijoitettu jengi oli suunnitellut hyökkäävänsä entisen, kristityksi tulleen jäsenensä kimpuun, mutta suunnitelma ei toteutunutkaan aikomuksen mukaan. Ainakin kaksi muuta jengin jäsentä päätti myös tulla kristityksi kuultuaan saarnaajan puheen. "Silloin todella tapahtuu jotain nuorten ihmisten elämässä, kun he suostuvat palvelemaan Jeesusta jopa sen uhalla, että heidät saatetaan hakata", nuorisopastori Richard Crisco sanoi. Muutamia viikkoja myöhemmin eräs entisiltä jengiläisitä kastettiin seurakunnan tilaisuudessa. "Kiitos, että annoitte minun liittyä teidän jengiinne", hän sanoi.

9. KUUMAA VALKOISTA RAKKAUTTA

Lähde: IRN http://www.revivalnet.net(16.7.99)
<willwng@intemora.net.au>
Frank ja Rosemary Williamson

Eräänä aamuna ylistyksen ja rukouksen aikana näin kuvan Jeesuksen sydämestä, jonka väri muuttui punaisesta valkoiseksi. Se paloi intohimoista, valkoista, kuumaa rakkautta hänen seurakuntaansa kohtaan. Sitten näin linnan, jonka portin laskuristikko oli nostettu auki ja laskusilta laskettu käyttövalmiiksi. Kuninkaallinen lippu oli korotettu korkealle linnan torniin ja valtavan suuri armeija oli valmiina ratsastamaan ulos valkoisen ratsun selässä istuvan komentajansa johdolla. He tulivat parijonossa nostosillan yli tyynen rauhallisina ja lujan varmoina. Kun he pääsivät maankamaralle he jakaantuivat kahteen vastakkaiseen suuntaan ja saartoivat pian vihollisensa.

Heillä ei ollut mitään näkyviä aseita ja kysyinkin Herralta, miksi ei? Hän sanoi, että  heidän aseenaan on rakkaus. Rakkaus lopulta voittaa vihollisen, joka ei kykene pysymään pystyssä tämän rakkauden voiman ympäröimänä. Hän sanoi 'Kerroinhan sinulle jo, että rakkaus on vastaus, jota etsitään' (Hän antoi minulle tämän lauseen jo 4 vuotta sitten) 'Sinulla ei ole oikeaa käsitystä rakkauteni valtavuudesta tai sen voimasta. Jos haluat vastaanottaa tämän valkoisen, kuuman rakkauden - intohimoisen rakkauden minua ja kansaani kohtaan - pyydä ja Minä annan sen sinulle. Mutta ymmärrä, että sillä on myös hintansa. Valmistaudu siihen, että se repii sinut kahtia, etkä voi ymmärtää kuinka kestät sen. Oletko yhä halukas?'

Uskon, että kun olemme halukkaat hyväksymään tuon todella intohimoisen rakkauden tuoman kivun, joka sytyttää sydämemme tuleen, me vasta jollain tapaa pystymme alustavasti käsittämään. Kun tuo tuli tulee niin kiivaaksi, että kaikki vanha minä tulee tulen kuluttamaksi, meistä tulee kykeneviä rakastamaan muita Jeesuksen oman sydämen rakkaudella, ja silloin me alamme nähdä todellisen herätyksen tulevan...

10. KULTAPÖLYÄ MAAILMAN SAAVUTTAMISEN AVUKSI?

Lähde: IRN http://www.revivalnet.net(16.7.99)
Larry Silverman
Harvest Worship Center
Battle Creek, Michigan, USA

Jotkut ihmiset pysyvät yhä skeptisinä kultaihmeiden suhteen. Voin ymmärtää sen koska skeptisyys näyttää olevan yleinen länsimainen piirre. Antakaa minun kuitenkin kertoa vähän, mitä on tapahtunut sen seurauksena, kun kultaa on ilmestynyt. Haluan kiinnittää huomion myös siihen, mitä raamatussa sanotaan Apt. 1:3 (TLB = Elävä Raamattu-käännöksen mukaan) "... Hän ilmestyi apostoleille useita kertoja ja TODISTI HEILLE MONILLA TAVOILLA, että hän todella oli elossa."

Perjantai-iltana 13-vuotias tyttäreni kutsui kolme naapurinpoikaa kokouksiin. Hän oli useita kertoja kertonut heille kullasta, eivätkä pojat tietenkään halunneet uskoa häntä. Lopulta pojat päättivät tulla ja tarkistaa itse tämän jutun. Roger'illa on aina tapana pyytää lapsia, joiden yllä on jo kultapölyä, tulemaan rukoilemaan aikuisten puolesta. Mainitsin tästä pojille ja kehotin heitä menemään eteen rukoiltaviksi.

Jeesus tietenkin 'todisti heille, että hän todella oli elossa': heille ilmestyi kultapölyä käsiin ja se oli ilmiselvää eikä ollenkaan vaikea havaita. Toivoisin, että meillä olisi ollut kamera mukana ja suunnattuna heihin, sillä heidän kasvojensa ilmeet olivat aivan upeat. Kysyin sitten saisinko rukoilla vielä lisää heidän puolestaan ja Elävä Jumala todella järisytti kaikkia kolmea poikaa. Uskon, että heidän elämänsä ovat muuttuneet. Kaikilla kolmella on vaikea perhetausta. Kuitenkin, nyt he tulivat suoraan kosketukseen Isän Sydämen kanssa!

Tämä ilmiö on ehkä vielä enemmän maailmaa kuin seurakuntaa varten. Voitko kuvitella, mitä alkaa tapahtua heti, kun Jumala ilmestyy paikallisessa alennusmyymälässä. Me saatamme vain kulkea ohi jonkun, joka istuu pyörätuolissa ja kultapölyä ilmestyy kaikkialle hänen kasvoilleen? Mikä mahtava tilaisuus kertoa Jeesuksesta kadotetulle sielulle. En tiedä sinusta, mutta minä ainakin nauttisin nähdessäni herätyksen alkavan vaikka K-kaupassa! Innolla odotan, mitä vielä saammekaan nähdä!

Siunauksin, Larry Silverman

11. ALBANIASSA: RUOKAIHME

Lähde: IRN http://www.revivalnet.net(16.7.99)

"Joka päivä jaamme ruokaa noin 400 Kosovon albanialaiselle, jotka on majoitettu erääseen kouluun Durres'issa", kirjoittaa eräs OM (Operatio Mobilisation)-tiimin jäsen. "Lisäksi eräs vapaaehtoisryhmä matkustaa kaupungin ulkopuolelle erääseen pakolaisleiriin jakaakseen ruokaa myös siellä. Jonkin aikaa sitten, heillä oli enää vain puoli padallista papusoppaa jäljellä jaettavaksi. Tani, joka sillä kertaa oli jakamassa keittoa sanoi 'Meillä ei ole tarpeeksi ruokaa kaikille ihmisille täällä!' Dane, toinen ryhmän jäsenistä, kehotti häntä vain yksinkertaisesti jatkamaan ruuan tarjoamista. Tani täytti kupin toisensa jälkeen, kunnes kaikki yli kaksisataa henkeä olivat saaneet soppa-annoksensa. Tavallisesti tarvitaan 8 padallista keittoa 400 hengen ruokkimiseen - on siis täysin mahdotonta että puoli padallista olisi tarpeeksi 200'lle." Molemmat ryhmän jäsenet tiesivät, että Jumala oli tehnyt ihmeen. "Raamatullinen ruokkimisihme toistettiin täällä Albaniassa tämän valtavan tarpeen aikana" lähetys järjestö kommentoi.

SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

TULTA! | www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi