TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU
www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi

ALKUUN | ILMOITTAUDU | OPETUS | KOKOUKSIA | RUKOUSPYYNNÖT | KYS/VAST | HERÄTYKSESTÄ | PELASTUS

23/1999

USKO JUMALAN OIKEUDENMUKAISUUTEEN

1. VANHURSKAS ISÄ VAI VÄÄRÄ TUOMARI?
2. AVAUDI VASTAANOTTAMAAN JUMALALTA
3. VANHAN JA UUDEN LIITON SIUNAUS ON TÄYDELLISENÄ JEESUKSESSA
4. LUOTTAMUS JUMALAN HYVYYTEEN
5. VIRVOITUSTA VÄSYNEILLE
6. 'HYVIÄ UUTISIA, NEW YORK!'


SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

1. VANHURSKAS ISÄ VAI VÄÄRÄ TUOMARI?

Hyvä ystäväni, olet saattanut elämässäsi joutua monenlaisten epäoikeudenmukaisuuksien, vääryyksien, onnettomuuksien, sairauksien ja jopa rikosten kohteeksi. Sinä olet saattanut joutua lapsena riistetyksi, niin ettet ole saanut äidin tai isän rakkautta. Olet saattanut joutua luopumaan lapsen oikeuksistasi käsittämättömistä syistä ja jäädä monista sellaisista siunauksista osattomaksi, jotka olisivat aina kuuluneet sinulle. Nyt minulla on sinulle ilosanoma! Jeesus on ilmestynyt saattamaan ennalleen sinun elämäsi, hyvittämään sinulle sen, mitä varas on sinulta varastanut, korvaamaan tuhoojasirkkojen syömän vuodentulon!

Joh. 10:10: Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

Sielunvihollinen tuo maailmaan sairaudet, hylkäämiset, väkivallan, vihan, syytökset, tappion, köyhyyden, riiston ja niin edelleen. Tällaiset pimeyden kosketukset tuhoavat jokaisen ihmisen sydäntä. Ja siihenhän sielunvihollinen juuri pyrkiikin, nimittäin saattaakseen näin ihmisten sydämet epäuskoon, epäilyksiin ja epäluottamukseen Jumalaa kohtaan. Mutta nyt Jeesus on tullut tekemään tyhjäksi tämänkin perkeleen työn. Jeesuksen todellisuus vapauttaa sinut kaikista pimeyden kosketuksista ja johtaa sinut ehyeen uskallukseen koskien Jumalan rakkautta ja oikeudenmukaisuutta sinuakin kohtaan!

Luuk. 18:2-7: Hän sanoi: "Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi: 'Auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan.' Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut. Vaan sitten hän sanoi mielessään: 'Vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni.'" Niin Herra sanoi: "Kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo! EIKÖ SITTEN JUMALA TOIMITTAISI OIKEUTTA VALITUILLENSA, JOTKA HÄNTÄ YÖTÄ PÄIVÄÄ AVUKSI HUUTAVAT, JA VIIVYTTÄISIKÖ HÄN HEILTÄ APUANSA? MINÄ SANON TEILLE: HÄN TOIMITTAA HEILLE OIKEUDEN PIAN..

Tässä vertauksessa Jeesus puhuu leskivaimosta, joka uskoi väärämielisen tuomarinkin taipuvan, kun hän ei anna pyynnössään periksi. Mutta Jeesus ei ollenkaan halua meidän suhtautuvan Taivaalliseen Isään niin kuin väärämieliseen tuomariin! Jos me epäilemme Jumalan halua auttaa täysin oikeudenmukaisesti meitä, meiltä puuttuu se myönteinen, vapaa rohkeus, joka tarvitaan vastaanottaaksemme Jumalan ratkaisuja. Tällaisessa horjuvassa tilassa me saatamme ajautua vaatimaan ratkaisuja Jumalalta ja jopa katkeroitua, tai päätyä rukoilemaan vain tavan vuoksi. Pyhä Henki haluaa nyt vapauttaa sinut epävarmuudesta Jumalan oikeudenmukaisuutta kohtaan niin että saat uuden vapauden luottaa ja vastaanottaa ihmeitä Jumalalta! Jumala on hyvä ja täydellinen kaikessa valkeudessa ja totuudessa.

Jeesuksen opetus tässä raamatunkohdassa on tämä: Oikeamielisen luonteensa takia Jumala vastaa omilleen nopeasti, eikä missään tapauksessa viivytä apuansa. Luottaen tähän ominaisuuteen meidän rukouksemme tulee olla kestävää. Jeesus tahtoo, että meidän sisimpämme vaan alkaa levätä Jumalan siunausten omistamisen varmuudessa, niin ettemme koskaan luovuta tätä luottamusta pois. Voi olla, että me tarvitsemme sellaista rukousta, joka jatkuu yötä päivää, ennen kuin puhdistumme ja oma epäuskomme murtuu! Meidän ei tule yrittää taivutella Jumalaa omiin haluihimme, vaan meidän tulee asettua avoimesti Hänen eteensä ja antaa Hänen puhua elämäämme siunauksia!

Luuk. 18:8: Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?

Me tiedämme, että lopun aikoina vääryyden vallan sallitaan tulla ilmi enemmän kuin koskaan aikaisemmin, jotta Jumalan voima ja kirkkaus tulisi yhä suuremmalla voimalla ilmi. Nyt juuri Jeesus on varustamassa omiaan ennennäkemättömällä voitelulla. Lopun aikana nämä vääryyden vallat koskettavat ihmisiä sellaisella tavalla, ja se herättää kansat huutamaan yhä lujemmin Herran ilmestymistä. Mutta Pyhän Hengen voiman torjuneet, tylsistyneet uskovat eivät näe eivätkä koe Jumalan voimaa vaan alkavat luopua Jumalan ilmestymisen mahdollisuudesta, vaipuen vain pimeyden ja masennuksen näköaloihin. Lopulta nämä sokeat uskovat antautuvat hyökkäykseen niitä uskovia vastaan, jotka ovat vastaanottamassa Pyhän Hengen voimaa ja voitelua. Ei ihme, että Jeesuskin profeetallisessa Hengessä hämmästelee tällaista tapahtumaa!

Jumalan hyvyyteen uskomiseksi jokainen uskova tarvitsee välttämättä Pyhän Hengen uudistusta, opetusta, valoa, parantavaa voimaa ja kosketusta. Ilman tätä öljyastiaa meidän uskomme sammuu ja matka yljän vastaanottamiseksi saattaa keskeytyä. Tyhmien neitsyiden kohtalo (Matt. 25:1-13) on mahdollinen, jos henki sammuu synkeydeksi ja kriittisyydeksi.

Tämän ajan uskonelämän ratkaisevin kysymys onkin: VOINKO LUOTTAA TAIVAALLISEEN ISÄÄN RAKASTAVANA JA OIKEUDENMUKAISENA JUMALANA, JOKA PITÄÄ MINUSTA AINA HUOLEN?

Ja vastaus tähän on myös selvä ja kirkas: VOIN, SILLÄ JEESUS ON ILMESTYNYT PELASTUKSEKSI SYNNISTÄ, KUOLEMASTA JA KAIKESTA VÄÄRYYDESTÄ! Isän rakkaus ja vanhurskaus on ilmestynyt pelastukseksi, ja siksi me voimme täysin luottaa Häneen.

2. AVAUDU VASTAANOTTAMAAN JUMALALTA

Sinä voit tulla kaikkien ongelmien kanssa Jeesuksen luokse. Haluan vakuuttaa sinua siitä, että Jeesus parantaa sinut myöskin epäluottamuksesta ja epäilyksistä koskien Jumalan rakkautta, hyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta sinua kohtaan. Älä pelkää tunnustaa tällaisia ongelmia, jos niitä havaitset sielussasi. Sano Jeesukselle, että hylkäät kaikki sellaiset ajatukset ja mielikuvat, jotka sanovat Jumalasta jotain kielteistä. Hylkää sellaiset ajatukset, että Jumala vastaa vain vaivoin tai pitkän ajan kuluttua, Sillä nämä ajatukset ovat juuri epäuskon olemus ja voima sielussa. Ne yksin riittävät siihen, ettet pääse vastaanottamaan Jumalan siunauksia täysimääräisesti! Jumala on hyvä, eikä hänessä ole mitään pimeyttä.

Niin Herra sanoi: "Kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo! Eikö sitten Jumala toimittaisi OIKEUTTA valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille: HÄN TOIMITTAA HEILLE OIKEUDEN PIAN...

JEESUS ON TÄMÄ VANHURSKAUS JA OIKEUS, jonka Jumala on lähettänyt meille! Jumalan hyvät suunnitelmat, kaikki elämä ja siunaus toteutuvat Jeesuksen kautta. Mikä tahansa epäoikeudenmukaisuus, onnettomuus tai vaiva sinua on kohdannut, Jumala Isä on TOIMITTANUT SINULLE OIKEUDEN JEESUKSESSA KRISTUKSESSA tässä asiassa.

Tämä oikeus sisältää myös velvoitteen. Toinen puoli on se siunaus, minkä Jeesus tuo tullessaan, ja toinen puoli on irtisanoutuminen ja puhdistuminen synnistä, minkä Jeesus myös tuo tullessaan. Oikeutemme Jeesuksessa Kristuksessa toteutuu tämän kaksiteräisen miekan kosketuksen kautta. Jeesus toimittaa meille Jumalan Isän rakkauden mukaisen oikeuden ottamalla päälleen kaiken meidän syntimme, sairautemme ja rangaistuksen, niin että meidän palkaksemme JÄÄ VAIN SIUNAUKSEN MALJA, SIUNAUKSEN PALKKA ISÄLTÄ, JOKA AIKOJEN ALUSTA ALKAEN ON RUNSAASTI PÄÄTTÄNYT SIUNATA NIITÄ, JOTKA TULEVAT HÄNEN LUOKSEEN. Uskotko tämän?

3. VANHAN JA UUDEN LIITON SIUNAUS ON TÄYDELLISENÄ JEESUKSESSA

Mooseksen laissa oli ilmoitettu liiton oikeudet ja velvoitukset. Jokainen, joka piti liiton velvoitukset, sai omistaa liiton oikeudet. Jo tämä esikuvallinen vanha liitto tarjosi valtavat siunaukset Israelin kansalle.

5. Moos. 28:1-10: "Jos kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra, sinun Jumalasi, asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä. Ja kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut, jos kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä. Siunattu olet sinä kaupungissa ja siunattu olet kedolla. Siunattu on sinun kohtusi hedelmä ja maasi hedelmä ja sinun karjasi hedelmä, raavaittesi vasikat ja lampaittesi karitsat. Siunattu on sinun korisi ja sinun taikinakaukalosi. Siunattu olet tullessasi ja siunattu olet lähtiessäsi. Herra antaa sinun voittaa vihollisesi, jotka nousevat sinua vastaan; yhtä tietä he lähtevät sinua vastaan, mutta seitsemää tietä he sinua pakenevat. Herra käskee siunauksen seurata sinua jyväaitoissasi ja kaikessa, mihin ryhdyt; hän siunaa sinua siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa. Herra korottaa sinut hänelle pyhitetyksi kansaksi, niinkuin hän valalla vannoen on sinulle luvannut, jos sinä noudatat Herran, sinun Jumalasi, käskyjä ja vaellat hänen teitänsä. Ja kaikki kansat maan päällä näkevät, että Herra on ottanut sinut nimiinsä; ja he pelkäävät sinua...

Nämä siunaukset ovat vain esikuvallisia siitä siunauksesta, mikä meillä on Jeesuksessa uudessa liitossa. Uusi liitto Jeesuksen veren kautta antaa kaikki vanhan liiton siunaukset, mutta vielä enemmän! Uusi liitto avaa tien myös iankaikkiseen taivasyhteyteen Jumalan kanssa. Jeesus teki mahdolliseksi sen, mitä vanha liitto ei kyennyt tekemään siksi, että ihmiset tekivät edelleen syntiä. Huomaa tämä, Jeesus tuli täyttämään kaiken, mitä ihmiset eivät voineet laissa täyttää! Siksi sinun siunauksesi ja ratkaisusi on täydellinen Jeesuksessa!

Room. 8:3-4: Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.

Room. 10:4: Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.

Tässä ilmaisu 'lain loppu (telos)' pitäisi oikeastaan kääntää 'lain päämäärä, tavoite, lopullinen täyttymys'. Tämä ei siis tarkoita sitä, että laki olisi lakannut olemasta, vaan sitä että Jeesuksessa laki (rakkauden laki) on tullut täydelliseksi. Hänessä on siis Jumalan valtakunnan oikeudenkäytön ylin toteutuminen. Vanhurskaana Tuomarina Hänellä on valta ja tehtävä  antaa kaikki synnit anteeksi jokaiselle, joka uskoo Häneen ja antautuu Hänelle. Mutta vanhurskaana tuomarina Hänen tehtävänään on myös poistaa kokonaan synnin valta ja juuret kansastaan Pyhän Hengen tulen ja voiman avulla. Vanhurskaana Tuomarina Jeesuksella on myös valta aikanaan hävittää kaikki pimeyden voimat, yhdessä pyhien sotajoukon kanssa.

Määrätyllä tavalla olet jatkuvasti taivaallisen korkeimman oikeuden edessä. Ne alueet, jotka olet antanut Jeesukselle, ovat tulleet sovitetuksi ja puhdistetuksi Hänen verensä kautta, mutta ne, joissa luotat itseesi tai johonkin muuhun, tulevat sinun tuomioksesi. Jos annat elämäsi kaikki alueet Jeesuksen veren alle ja Pyhän Hengen kosketettavaksi, Jumala käskee elämääsi OIKEUDEN, joka merkitsee valtavaa, käsittämätöntä, ajallista ja taivaallista siunausta!

Sinä pääset uskon kautta vastaanottamaan elämääsi taivaallisia siunauksia Jeesuksen nimessä ja Hänen kauttaan. Jeesus on sinun taivaallinen perintösi. Hänessä sinulla on katoamaton, häviämätön elämä siitä alkaen, kun olet turvannut elämäsi Häneen. Pyhä Henki on vuodatettu, että Hän täyttäisi sinut ja puhdistaisi sinut synnistä ja KAIKESTA VÄÄRYYDESTÄ. Tämä tarkoittaa, että Pyhän Hengen parantavan ja uudistavan työn kautta kaikki pimeyden alueet voivat sinussa puhdistua, jos vain annat siihen Hänelle luvan. Lisääntyvä puhdistuminen johtaa lisääntyvään totuuteen ja Jeesuksen siunauksen ilmestymiseen.

2. Piet. 1:2-8: Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, niin pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa.

4. LUOTTAMUS JUMALAN HYVYYTEEN

Avain Jumalan siunauksiin pääsemiseksi on luottamus Jumalan hyvyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Jeesus on kantanut synnin palkan, tullen rangaistuksi ja kirotuksi sinun puolestasi, ja siksi Taivaallinen Isä voi nyt antaa sinulle siunauksen palkan. Jumala on uskollinen, oikeudenmukainen ja hyvä Jumala. Hänellä on kirjattuna sinua varten vain siunaukset. Elämän kirja on verellä puhdistettu, eikä siihen ole kirjoitettuna sinua vastaan mitään syntiä tai erhettä.

Myönteinen usko voi syntyä vain siitä, että alkaa ymmärtää Jumalan hyvyyden. Jumalan hyvyyden tajuaminen vasta johtaa oikeanlaiseen Jumalan pelkoon, sillä kun uudestaan ja uudestaan kohtaa Jumalan armon käsittämättömän syvyyden, alkaa pelottaa tästä armosta pois joutuminen. Jumalan pelko on myöskin sitä, että me huomaamme, kuinka suuri, muuttumaton, kaikkivoiva, kaikkinäkevä ja kaikkitietävä Hän on. Silloin me ymmärrämme, kuinka vaarallista ja tyhmää on toimia Häntä vastaan. Mutta nöyrtyvä, taipuva mieli käsittää sen suuren siunauksen, mikä on kätkettynä yhteyteen Jumalan kanssa. Ylpeyttä ja syntiä vastaan tulee Jumalan viha, mutta nöyrtyvä saa ihmeellisen rakkauden ja armon kosketuksen elämäänsä.

Hebr. 11:6: Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.

Pyhä Henki opettaa meille Jumalan hyvyyttä. Jumalan rakkaus on vuodatettu meihin Pyhän Hengen kautta (Room. 5:5). Kun me antaudumme lisää ja lisää Pyhälle Hengelle, me saamme lisääntyvän kosketuksen Jumalan hyvyydestä. Jumalan hyvyys on todella jotain sellaista, joka menee yli ymmärryksemme. Vain Pyhä Henki, joka täyttää koko sielumme, voi sen meille opettaa! Yksi syvimmistä Jumalan totuuksista on, että JUMALA ON HYVÄ. Tämän totuuden täytyy tulla järjen tiedosta sydämen omaisuudeksi, jotta voisimme olla siitä täysin vakuuttuneet.

Tutki seuraavaa, niin Pyhä Henki avaa sinulle lisää Jumalan hyvyyttä!

1. Hiljenny ja pyydä Pyhää Henkeä paljastamaan, onko sisimmässäsi epäluottamusta Jumalan hyvyyteen, niin että se rajoittaisi sinua siunausten vastaanottamisessa.

2. Anna kaikkien epäluottamusta aiheuttaneiden elämänkokemusten tulla silmiesi eteen ja tunnista, mitä kylvöä niistä on sisimpääsi jäänyt.

3. Irtisanoudu Jeesuksen nimessä kaikista Jumalan Isän rakkautta vääristävistä ajatuksista ja tuntemuksista. Pyydä Jeesusta vuodattamaan verensä puhdistavan ja sovittavan voiman kaikkiin tilanteisiin, jotka ovat tulleet nyt ilmi. Anna anteeksi kaikille ihmisille, jotka ovat epäluottamusta ja vahinkoa sinulle aiheuttaneet.

4. Tunnusta, että Jumala on hyvä ja että Hän palkitsee ne, jotka häntä ahkerasti etsivät. Luovuta taistelusi, omat yrityksesi vaikuttaa Jumalaan, oman edun tavoittelusi, vaatimukset ja syytökset Jumalaa kohtaan ja päätä turvata TÄYDELLISESTI JEESUKSEEN.

5. Anna Pyhän Hengen koskettaa ja hoitaa sinua. Mieti Jumalan hyvyyttä ja mieti, kuinka voisit yhä enemmän antautua luottamaan Hänen hyvyyteensä.

Rakkaudella siunaten
Seppo ja Marja

5. VIRVOITUSTA VÄSYNEILLE

Jon Cressey
J.W.Cressey@shu.ac.uk

Julkaistu Global Revival News'in luvalla

12. toukokuuta1999 tietoisuuteni valtasi pitkäksi aikaa se asia, että huolimatta siitä, että kokoajan tapahtuu suuria asioita, jotkut kokevat vain ylivoimaista hengellisen 'väsymyksen' tunnetta. Päivittäin kuiskitaan kuulopuheita herätyksestä. Wes Campbell'in kaltaiset julistajat eri maissa kiirehtivät Jumalan käden ilmestymistä tulessa ja jylinässä ja läsnäolossa, odottaen aikaa, jolloin sadat tuhannet virtaavat pelastukseen Jeesuksessa. Tutustuin kuvauksen Mike Bickle'n näystä, jonka sisältönä on pystyttää Daavidin ilmestysmaja ja  kansainvälinen rukouksen huone. Vaikka niin paljon on tekeillä, monet ovat väsyneitä, mutta uskon, että Herra on tuomassa virvoitusta ja virkistystä heille.

Päivän kuluttua ilta yhteentoista, tunsin todella pakottavaa tarvetta ryhtyä etsimään Herraa koskien herätystä ja Herran käden ilmestymistä Englannin suhteen.
Minulla oli ollut tuo tunne hengessäni jo iltakuudesta, mutta muiden asioiden suorittamisen kiire sai minut ohittamaan sen kunnes en enää voinut tehdä niin.

"Jon, minun kansani on kyllä suuntautunut minuun päin. Mutta kun olen kutsunut heitä tulemaan yksityisyyteen kanssani, he ovat niin kiireisiä. He tulevat kyllä luokseni ja etsivät kättäni ja siunauksiani, mutta he epäröivät lähestyä etsimään minun kasvojani. He eivät vieläkään ole ymmärtäneet, että nautin saadessani vierailla heidän keskuudessaan voimassani kun he etsivät minua. Minä kaipaan että he tulisivat luokseni sellaisina kuin ovat, mutta he yrittävät valmistautua - tulla valmiiksi - ja siten viivyttävät ilmestymiseni päivää. He eivät tajua, että kun he tulevat minun valkeuteni piiriin niin minä puhdistan heidät, kosketan heitä, parannan ja asetan heidät ennalleen. Minä rakastan heitä todella paljon ja kaipaan suurempaa ja syvempää henkilökohtaista yhteyttä heidän kanssaan. Tämä tulee kyllä vielä tapahtumaan, sillä minä jatkuvasti vedän heidän sydämiään puoleeni. Minä tunnen heidän kaipauksensa olla myös minun läheisyydessäni. Tunnen jokaisen unelman ja kiihkeän pyrkimyksen heidän sydämessään. Pyhä Henkeni on sytyttämässä heitä ja intiimin suhteen henkäys puhaltaa nyt läpi kaikkien kansojen. Odottakaa niin näette! Syvä rakkaus Poikaani kohtaan pyyhkii juuri nyt yli seurakunnan."

Sitten minusta tuntui siltä, että minun pitäisi kysyä Herralta niistä uutisista, joissa kerrottiin äskettäin tapahtuneista mailien laajuisista tornadomyrskyistä Kansasissa.
Hän sanoi, 'mitä sinä ajattelen sen  merkitsevän?' Sanoin, 'onko se profeetallisen tuulen puhallusta? Mutta mitä kaikki tuo tuho sitten merkitsee?' Hetken aikaa vain seisoin ja katselin ulos ikkunastani. Jonkin ajan kuluttua Pyhä Henki puhui minulle.

'Se oli epätavallinen tuuli. Herra tekee epätavallisia asioita kansansa keskuudessa juuri nyt. Hän haluaa saada heidän huomionsa suuntautumaan itseensä. Hänen syvällinen rakkautensa ihmiskuntaa kohtaan on yläpuolella ymmärryksesi, paljon enemmän ja laajempaa kuin voit käsittää. Hänen rakkautensa Isää kohtaan on niin syvä, että Hän kaipaa saada tuoda kaikki, jotka vain haluavat tulla, Isän todelliseen läsnäoloon. Jos vain katselisit sydämesi silmillä näkisit Isän etkä perääntyisi. Hän on täynnä rakkautta ja myötätuntoa. Mikään ei ole Hänelle liian suurta tai liian vähäistä.

Etkö näe! Tämä hengenvuodatus, jonka nyt näet on vain aivan pieni merkki rakkaussuhteesta Jumalan ja ihmisen välillä. Tule sellaisena kuin olet, älä viivyttele! Aika on lyhyt ja vielä on paljon tehtävää. Älä menetä toivoasi, monet niistä asioista, joita olet pyytänyt tulevat pian tapahtumaan. Nämä ovat kultaisten tilanteiden päiviä.'

Jon Cressey

6. HYVIÄ UUTISIA NEW YORK - UUTISIA

22. ja 24.7.1999 / Kathryn Riss

Julkaistu Global Revival News'in luvalla

Jumalan armo laskeutui Madison Square Garden'iin kun Rodney Howard-Browne hakkasi nurin helvetin portteja uskon ja anteeksiannon sanoin. Afrikkalaissyntyinen evankelista pyysi 3000 päistä läsnäolijoiden joukkoa nousemaan seisomaan, tarttumaan yhdessä toistensa käsiin ja siunaamaan niitä, jotka ovat vastustaneet tätä sielujenvoittamiskampanjaa. "Me seisomme täällä huolimatta veljiemme vastustuksesta. Haluan siunata kaikkia  vihollisiamme tänä iltana, ja haluan rukoilla," Rodney-veli julisti kättentaputusten kaikuessa salissa.

Hyväksyttyään Jumalan kutsun saarnata evankeliumia Garden'issa huolimatta pienestä osanotosta ja vähäisestä vastauksesta niiltä 34000 seurakunnalta, joita oli kutsuttu osallistumaan, Howard-Browne julisti, "nyt tapahtuu sellaisia vaikutuksia kuin puskeva oinas olisi liikkeellä. Katsokaa vaan - katsokaa vaan, mitä Jumala on tekemässä muutaman seuraavan viikon kuluessa!"

"Jotkut ihmiset sanoivat, ettemme koskaan saisi Madison Square Gardenia käyttöömme - mutta me saimme! He sanoivat, ettemme koskaan kykenisi maksamaan kuluja siitä - mutta me olemme jo maksaneet kaiken! He sanoivat, ettemme jaksaisi edes yhtä viikkoa - mutta me jaksoimme! He sanoivat, että kolmea viikkoa emme varmasti kestä - mutta me olemme tehneet senkin!"

"Jo nyt (23.7) 16408 sielua on voitettu Herralle Jeesukselle Kristukselle tämän kampanjan kuluessa. Ja nuo ovat vain ne, joilta meillä on ratkaisukortti! Ihmiset kertovat rukoilleensa niin monien ihmisten kanssa, etteivät he ehdi täyttää kortteja."

Howard-Browne'n asenteen vahvisti puhujavierailija Reinhard Bonnke, joka sanoi, "Jumalan Henki näytti minulle tämän auditoriumin olevan liian pieni ja se tulee tapahtumaan vielä tämän kampanjan aikana!" Bonnken oma ensimmäinen joukkoevankeliointikampanja, Botswanassa Afrikassa vuonna 1974, alkoi vain 100 läsnäolijan joukosta mutta kasvoi kunnes stadion tuli täpötäyteen yli 10000 hengen yleisöstä, kirkkohistorijoitsija H.V. Synan'in mukaan.

24.7.- Rodney ilmoitti, että 17182 sielua on pelastunut 'Hyvia Uutisia New York'-kokousten kautta. Ja tänä iltana vielä 107 henkeä lisää vastasi alttarikutsuun.

SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

TULTA! | www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi