TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU
www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi

ALKUUN | ILMOITTAUDU | OPETUS | KOKOUKSIA | RUKOUSPYYNNÖT | KYS/VAST | HERÄTYKSESTÄ | PELASTUS

24/1999

PYHÄN HENGEN VOIMASSA PALVELEMINEN V - RUKOUSTILANTEET

1. SOVITUKSEN VIRKA
2. PYHÄN HENGEN KANAVANA TOIMIMINEN
3. IHMISEN KOHTAAMINEN
4. PYHÄN HENGEN MANIFESTAATIOT
5. HENKILÖKOHTAINEN VARUSTAUTUMINEN RUKOUSPALVELUUN
6. LÄHETTÄMINEN


SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

1. SOVITUKSEN VIRKA

Jeesus on kutsunut sinut palvelustyöhönsä. Hän on valmistanut jo sinua ja jatkaa työtään sinussa edelleen, siirtäen sinua kirkkaudesta kirkkauteen ja voimasta voimaan. Matkalla Jeesuksen täydellistä kirkkautta kohti sinä saat palvella kanssamatkustajia Jumalan Isän rakkauden lain mukaan. Palvelemisen kautta sinä saat antaa ja jakaa siunauksia, jotka koituvat myös sinun siunaukseksi. Kaikki tämä tapahtuu kuitenkin vain rakkaudesta ja armosta, ei vaatimuksesta. Kun Jumalan rakkaus on täyttänyt sydämesi, sinä alat nähdä yhä uusia mahdollisuuksia palvella.

2. Kor. 5:18-20: Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja ANTANUT MEILLE SOVITUKSEN VIRAN. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja HÄN USKOI MEILLE SOVITUKSEN SANAN. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.

Tässä raamatunkohdassa on meidän tehtävämme ja toimintaperiaatteemme! Jeesus on antanut lähetyskäskynsä, ja meidän tehtävänämme on viedä viestiä eteenpäin. Tämä viesti on ILOSANOMA SIITÄ, ETTÄ JEESUKSESSA JUMALA ON SOVITTANUT JOKAISEN IHMISEN ITSENSÄ KANSSA JA OTTANUT TAKAISIN YHTEYTEENSÄ.

Meidän ensisijainen tehtävämme on julistaa tätä Jeesusta. Jokainen meistä tarvitsee uudestaan ja uudestaan kuulla pelastussanoman jonkun toisenkin suusta. Synnin, sairauden ja muiden pimeyden voimien kiusaama ihminen kadottaa helposti selkeän näkökulman Jeesukseen. Uskon sanalla, rakkautta välittäen me voimme rohkaista lähimmäistämme kiinnittämään katseensa siihen, mitä Jeesus on ja mitä Hän on tehnyt jokaisen meidän puolestamme.

PIENOISEVANKELIUMI OMIN SANOIN:

"Jeesus on täydellisesti antanut meidän syntimme anteeksi, joten meidän ei enää tarvitse kantaa ja pelätä synnin rangaistusta. Mutta Jeesus on tehnyt vielä enemmän tehden meidät Jumalan lapsiksi, ottaen meidät Jumalan yhteyteen. Tämän yhteyden ja Jumalaan liittämisen merkiksi Hän on vuodattanut Pyhän Henkensä. Sovituksen päämäärä on siis se, että Jeesuksen veren anteeksiantavan voiman ja Pyhän Hengen uudistavan työn tuloksena Jumala muuttaa jokaisen uskovan synnin orjasta omaksi lapsekseen. Me tulemme osalliseksi Jeesuksen perinnöstä ja Hänen jumalallisesta luonnosta. Tämä muutosprosessi on uskovan kasvamista Kristukseen ja tämän prosessin tuloksena synnin valta kukistuu uskovan elämässä. Tämä muutos tapahtuu ottamalla vastaan yhä syvällisemmin Jumalan sanan ilmoittamaa totuutta ja Hänen Pyhää Henkeään. Kun Jumalan kirkkaus valtaa meitä yhä lisää, sairaudet, synnin kiusaukset, kiroukset ja onnettomuudet joutuvat väistymään elämästämme ja me pääsemme sapatin lepoon."

Rukoustilanteessa meidän tulee selkeästi ja epäröimättä julistaa tätä Jumalan pelastavaa ja muuttavaa voimaa. Hengellinen todellisuus toimii kaiken näkyvän yläpuolella ja muuttaa näkyvän maailman Jumalan suunnitelman mukaiseksi! Jeesus on valmistanut pääsyn tähän todellisuuteen jokaiselle, joka uskoo Häneen. Jokainen, joka janoaa, saa myös astua siihen sisälle!

Sovituksen virkaan ei kuulu syyttäminen, tuomitseminen, vikoileminen tai moittiminen. Tehtävänämme ei myöskään ole osoittaa toistemme syntejä, mutta kun joku on tullut Pyhän Hengen vaikutuksesta synnin tuntoon, me voimme auttaa häntä opettamalla Jumalan valtakunnasta ja siitä kuinka synnistä voi päästä eroon.

Rukouspalvelutilanne on hedelmällinen vain siihen asti, mihin kyseinen henkilö on valmis oman sydämensä vapaan valinnan kautta astumaan. On valitettavan paljon tilanteita, joissa lähimmäisiä pakotetaan parannuksentekoon ilman että he ovat tulleet siinä asiassa sydämessään vakuuttuneiksi. Parannuksenteko vaatimuksesta tai ihmispelosta ei ole kestävä, vaan sen täytyy tulla oman sydämen vakuuttuneisuudesta, jonka voi aikaansaada vain totuudessa ja rakkaudessa julistettu Jumalan sana, jonka kautta siis Pyhän Hengen valo voi alkaa loistaa sydämiin. "Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa!"

2. PYHÄN HENGEN KANAVANA TOIMIMINEN

Jumalan valtakunnan palvelutyö tapahtuu Hengen yliluonnollisella alueella. Sen tähden me emme saa aikaan mitään ilman Jeesuksen kosketusta ja läsnäoloa. Vapauttavaa on myöskin tietää, ettei meidän siis tarvitse saadakaan aikaan mitään! Liika yrittäminen on monesti suurin este Jumalan kosketukselle. Jeesus itse tekee työnsä Pyhän Hengen kautta. Meidän tehtävänämme on vain avata sydämemme Jumalan rakkauteen lähimmäistämme kohtaan. Jumalan voima virtaa Jumalan rakkauden kautta sydäntemme lävitse. Vain siihen määrään asti kuin me rakastamme, Jumalan voima toimii kauttamme.

Kun joku pyytää rukousta, muista aina: Jumala haluaa auttaa sitä, joka tulee Hänen tykönsä. Silloin meidän ei tule enää kyseenalaistaa hänen motiivejaan tai alkaa kaivella jotain hänen elämästään. Jeesus tahtoo, että me siinä tilanteessa julistamme pelastusta hänelle. Vain Jeesus tietää, kuinka hänen sielunsa saa hoidon siinä tilanteessa. Käytännössä tämä voi tapahtua esimerkiksi niin, että me rakkaudessa ja puhtaudessa vain laskemme kätemme hänen olalleen ja annamme Jumalan rakkauden koskettaa. Kun ahdistunut ihminen kokee Jumalan rakkauden kauttamme ja kokee turvallisuutta ja luottamusta tilanteessa, hän voi avautua ja kertoa jotain, joka hänen tuleekin kertoa, vapautuakseen. Sitten Pyhä Henki pääsee toimimaan syvemmälle.

Rukouspalvelijana kenenkään ei tule erehtyä esittämään suurta taiteilijaa tai voideltua. Jos näin tapahtuu, lankeemus on suuri. Kun Jeesus kohtaa ihmistä rukoustilanteessa Hän ei kosketa tätä ihmistä meidän voitelumme takia, vaan siksi, että Hän haluaa auttaa sitä, joka on nöyrtynyt Hänen edessään. Rukouspalvelijan ei tule ottaa mitään kunniaa itselleen siitä, että Jeesus on ilmestynyt. Pois sellainen!

Palvelutilanteessa rukoilija kohtaa palveltavan elämässä vaikuttavia henkivaltoja ja vihollisuutta. Nämä pimeyden vallat ovat todellisia ja ne yrittävät koko ajan häiritä myös rukoustilannetta. Tämän vuoksi rukouspalvelijan tulee pitää huoli siitä, että hän on itse puhdistautunut Jeesuksen armoistuimen edessä ennen rukoustilannetta. Muutoin tilanne saattaa tulla hallitsemattomaksi tai tulokset huonoiksi. Kanavan täytyy olla auki kaikista tukoksista, jotta Jumalan voima voi virrata.

Rukouspalvelijan varustus on suuri usko Jeesukseen, epäluottamus omaan voimaan, rakkaus lähimmäiseen, Pyhällä Hengellä täyttyminen ja Pyhän Hengen äänen kuuleminen.

Ap. t. 3:1-10: Ja Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön yhdeksännellä hetkellä, rukoushetkellä. Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta ja jonka he joka päivä panivat pyhäkön niin kutsutun Kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä. Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almua. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi, ja Pietari sanoi: "Katso meihin." Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa. Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy." Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös; ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat, ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli; ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön, käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa. Ja kaikki kansa näki hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa; ja he tunsivat hänet siksi, joka almuja saadakseen oli istunut pyhäkön Kauniin portin pielessä, ja he olivat täynnä hämmästystä ja ihmettelyä siitä, mikä hänelle oli tapahtunut.

Tässä on esimerkki sinulle ja minulle Pyhän Hengen voiman kanavana toimimisesta! Huomaa, että Pietari sanoi: "... mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: JEESUKSEN KRISTUKSEN, NASARETILAISEN NIMESSÄ, NOUSE JA KÄY". Pietarilla ei ollut tätä parantumista itsessään, mutta hänessä asui Kristus, kirkkauden toivo! Hän ei ammentanut mahdottomassa tilanteessa omasta lähteestään, vaan Jeesuksesta. Uskon että Jeesus oli sanonut Pietarille Pyhän Hengen kautta, että sano tälle miehelle nämä sanat. Pietari oli uskon kautta vastaanottanut Jeesukselta lahjan jonka Jeesus halusi välittää tälle rammalle. Uskon kautta Pietari myös toimi sanoen sen, minkä Pyhä Henki oli käskenyt sanoa, tehden myös sen, minkä Pyhä Henki oli käskenyt tehdä, sillä Pietari sanottuaan sanat "tarttui hänen käteensä ja nosti hänet ylös".

3. IHMISEN KOHTAAMINEN

Rukoustilanteessa sinä kohtaat ihmisen, jolla on täydellisesti samat pelastuksen lupaukset ja armot kuin sinullakin. Sinä saatat kohdata ihmisen, joka on paljon varttuneempi Kristuksessa kuin sinä, mutta tässä tilanteessa sinä saat palvella Häntä. Kun näet heikon, alas painetun tai haavoitetun, muista että Jumala on sanonut:

Ps. 145:14: Herra tukee kaikkia kaatuvia, ja kaikki alaspainetut hän nostaa.

Muista myös, että edessäsi saattaa olla ihminen, joka tulee toimimaan suuremmassa voitelussa kuin kukaan aikaisemmin tuntemasi ihminen. Älä katso hänen luonnolliseen heikkouden tilaansa, vaan välitä Jumalan yliluonnollista suunnitelmaa hänelle. Muista, että hänessä sinun tulee myös nähdä Jeesuksen läsnäolo. Edessäsi on täydellisesti kunnioitettava, arvostettava iankaikkinen luomus, jonka arvo on mitattu Jeesuksen verellä, kuten sinunkin arvosi.

Ihmisen kohtaaminen tarkoittaa hänen huomaamistaan, kommunikaatiota ja kosketusta hänen kanssaan. Rukoustilanteissa tarvitaan aikaa tähän sosiaalisen yhteyden syntymiseen, sillä se on avain Hengen vaikutusten vapautumiselle. Meidän tulee katsoa toisiamme silmiin, tervehtiä rakkaudella, kuunnella erilaisia huolen ilmaisuja hermostumatta ja kiirehtimättä. Kun on syntynyt valmius fyysiseen kosketukseen, meidän tulee ymmärtää Jumalan puhtaan rakkauden pelisäännöt. On viisasta pysyä hiukan etäämmällä, mutta antaa sydämen täyttyä rakkaudella tätä henkilöä kohtaan. Käden laskeminen henkilön päälle tulee tapahtua vain kevyesti koskettaen, sillä painostava kosketus tai lääppiminen on vastenmielistä ja se sulkee vastaanoton. Määrätyissä tilanteissa lyhyt halaus voi olla paikallaan, mutta silloinkin tulee täysin tunnistaa omat rajansa. Omasta puhtaudesta riippuen toinen voi tehdä sen toisella tavalla kuin toinen.

Inhimillisiä huomionosoituksia antaessamme meidän tulee kuitenkin muistaa, että päähuomio on Jeesuksen ilmestymisessä. Rukoustilanteen tarkoitus on antaa Jeesukselle täysi mahdollisuus koskettaa lähimmäistämme. Sen vuoksi tulee välttää kaikkea liiallista touhuilua ja intoilua. Täydellinen rakkaus voi välittyä myös täydellisessä hiljaisuudessa. Rukoustilanteessa Jeesus tekee aina enemmän kuin me anomme tai ymmärrämme. Siksi ei kannata yrittää koko ajan selittää mitä Jeesus nyt tekee tai haluaa. Tärkeämpää kuin oman osaamisemme esittely on antaa vain Pyhän Hengen toimia.

Aika ajoin Pyhä Henki laskee erityisen rukouksen sanan tai ilmestyksen, jonka voimme lyhyesti tuoda esille. Sen kautta Pyhä Henki pääsee edelleen syvemmin toimimaan. Pyhän Hengen johdossa varttunut palvelija voi saada lisäohjeita tilanteen etenemisessä ja kunkin tulee silloin toimia uskonsa mukaan.

Herra voi kohdata jokaista missä tilassa tahansa. Jos halutaan käyttää enemmän aikaa rukoukseen, palveltava voi istua ja rukoilija/rukoilijat asettuvat hänen ympärilleen. Yhtä hyvin voidaan rukoilla seisaaltaan, mutta silloin on varauduttava siihen, että voimakkaan Pyhän Hengen kosketuksen seurauksena henkilö voi kaatua ja sen tulee tapahtua turvallisesti. Rukouspalvelua tulee jatkaa lattialla niin kauan kuin Pyhä Henki tilanteessa niin kehottaa. Yleinen huomaavaisuus on erityisen tarpeellista silloin kun henkilö on lattialla Pyhän Hengen työn alla.

Rukouspalvelijan tulee rukoilla silmät auki, seuraten tilanteen kehitystä, sillä yllätyksiä tulee arvaamatta. On hyvä kehoittaa palveltavaa lopettamaan ponnistelunsa kaikella tavalla ja pyytää myös lopettamaan kielillä rukoilemisen. Monet ovat niin oman suoritusvaatimuksensa sitomia, etteivät he siinä tilanteessa pysty ottamaan vastaan sitä, mitä Jumala on tarjoamassa. Siksi tarvitaan Jumalan rauhan julistamista ja Jumalan rauhassa toimimista.

Huomaavaisuuteen kuuluu myös yleinen siisteys ja hygienia. On hyvä pitää saatavilla esimerkiksi hengitystä raikastavia pastilleja, nenäliinoja tms, huolehtia omasta puhtaudesta ja käytännöllisyydestä myös vaatetuksen alueella.

4. PYHÄN HENGEN MANIFESTAATIOT

Kaikessa Jumalan valtakunnan työssä on tämä periaate: JEESUS HALUAA KOHDATA JA MUUTTAA ENSIKSI IHMISTEN SYDÄMIÄ JA AJATUSRAKENNELMIA. Jumalan valtakunta ei tule näkyvällä tavalla, vaan Pyhä Henki on sisäisesti meissä. Tämä Pyhän Hengen sisäisen läsnäolon lisääntyminen on siis Jeesuksen päämäärä ja meidän palvelutyömme päämäärä.

Mutta silloin kun Jumala alkaa koskettaa meitä, muuttaa ja uudistaa meitä, Pyhä Henki koskettaa elämässämme alueita, jotka ovat olleet omassa hallinnassamme tai sielunvihollisen painostuksen alaisena. Tämän kosketuksen seurauksena syntyy monenlaisia manifestaatioita, jotka eivät siis ole mikään paha tai negatiivinen asia. Manifestaatiot eivät ole päämäärä, mutta ne ovat seuraus Pyhän Hengen kosketuksesta. Vain Jeesus tietää mikä on kunkin manifestaation merkitys tai luonne. Meidän ei tarvitse sitä miettiä eikä tutkia. Me pyydämme vain lisää Pyhän Hengen kosketusta! Jeesus kyllä tietää mitä Hän on tekemässä.

Olemme seurakuntahistoriassa eläneet harvinaisen kuivaa ja niukkaa Pyhän Hengen läsnäolon aikaa. Vasta muutaman viime vuoden aikana Pyhän Hengen virvoitus ja uudistus on päässyt länsimaissa koskettamaan laajempia uskovien joukkoja. Tämän vuoksi on päässyt syntymään monia ihmisten rakentamia oppeja ja teorioita Pyhän Hengen toimintatavoista. Nämä teoriat ovat syntyneet sellaisten ihmisten mielissä, jotka ovat vähitellen täysin vieraantuneet Pyhän Hengen todellisuudesta. Näiden teorioiden takana on tämä lankeemus, että ihminen luulee ymmärtävänsä Jumalaa täydellisesti, ikään kuin olisi tullut Hänen vertaisekseen. Tämähän on kauhistuttava syntiinlankeemuksen ominaisuus ja tila! Uskonnolliset ihmiset luulevat, että Jumala toimii vain heidän ajatuskaavojensa sisällä eikä tee mitään sellaista, jota he eivät ymmärtäisi! Tästä syntiinlankeemuksen tilasta, eksytyksestä ja ylpeydestä Kristuksen ruumiin täytyy tulla puhdistetuksi. Eräs Pyhän Hengen manifestaatioiden tarkoitus onkin paljastaa uskovien sydämen tila, näin johtaakseen jokaisen hedelmälliseen nöyrtymiseen, janoon ja puhdistumiseen.

Kun siis rukoustilanteessa tapahtuu erilaisia manifestaatioita, ei tule kiinnittää liikaa huomioita niihin, sillä ilman muuta jotkut manifestaatiot voivat olla pelkästään eksyttäviä ja valheellisiakin. Oleellista on säilyttää avoin ilmapiiri Pyhän Hengen toimia ja kiinnittää huomio Hengen sisäiseen työhön kunkin elämässä, sekä kuulla Hengen ohjaus tilanteessa.

Jos Pyhä Henki alkaa voimakkaasti koskettaa sitä, joka palvelee, hänen tulee vetäytyä kohteliaasti etäämmäksi tai antaa toisen palvella, sillä kätten tärinä tai hallitsematon liikehtiminen häiritsee myös vastaanottamista. Meidän tulee ymmärtää se, että Pyhä Henki koskettaa jokaista täysin yksilöllisesti. Me voimme tuntea voimakkaitakin manifestaatioita, mutta toinen ei tunne mitään tai päinvastoin. On ehdottoman välttämätöntä, ettemme aseta mitään ennakko-odotuksia kaatumisen tai muiden manifestaatioden ilmenemiseksi lähimmäisemme kohdalla, sillä tällainen ennakko-odotus sulkee Pyhän Hengen virran.

Rukouspalvelutilanteessa on erotettava pois oman sielullisen maailman ja innostuksen inspiraatio ja pitäydyttävä vain Hengen inspiraatioon. On parempi pysyä hiljaa kuin puhua hallitsemattomia profetioita. Jos me jaksamme odottaa, Pyhä Henki antaa tarkan ohjeen ja vahvistuksen kyllä joka tilanteeseen. Liian nopea eteneminen on eksyttävää eikä herätä luottamusta palveltavassakaan. Rukoustilanteessa on yleensä aina läsnä ihmisiä, jotka lähtevät sielulliseen inspiraation mukaan.

Jokaisessa rukoustilanteessa tulee jonkun ottaa vastuu Herran edessä tilanteen onnistumiseksi. Tarvitaan johtajuutta, joka antaa tilaa niille, jotka muuten eivät uskalla tai ehdi tulla mukaan, kun vahvemmat ja innokkaammat jo höyryävät! Pyhä Henki tarkoittaa jakaa itse kullekin tahtonsa mukaan. Joskus tilanteen avaava osa voi tulla aivan arvaamattomalta suunnalta. Siksi tulee nöyrtyä odottamaan ja hiljentymään riittävästi. Tilanteesta vastaavan henkilön velvollisuus on tehdä tarvittaessa korjaukset ja ohjaustoimenpiteet kohteliaasti mutta lujasti.

Yleensä on parempi, että kaksi on palvelemassa yhtä, sillä silloin toinen voi keskittyä esirukoukseen ja vastaanottamaan hengessä, kun toinen kommunikoi palveltavan kanssa.

Vielä yksi tarpeellinen yksityiskohta. Nainen älköön palvelko kahden kesken miestä eikä mies kahden kesken naista, paitsi avioliitossa, olkootpa kuinka hengellisiä tahansa! Rukoustilanteissa tapahtuu sellaista sielujen avautumista, jota vihollinen on kyllä heti myös käyttämässä hyväkseen, jos emme valvo. Paras tilanne on, jos on aviopari palvelemassa.

Silti kaikessa tässä Hengen järjestys voi olla erilainen kuin inhimillinen arvokkuus ja järjestys. Kieltämättä joskus on hyödyllistä tutkia omiakin manifestaatiota, ettei vaan ala itse niihin mieltymään ja synnyttämään niitä!

Niukan voitelun aikana kristityt lankesivat kaivelemaan ihmisten sieluja julkeallakin tavalla ns. vapauttamispalvelussa. Syntyi kaikenlaista psykologista sielunhoitoa ja muuta sekoitusta, sillä ihmisten tarpeethan ovat valtavan suuret sisäisen ja ruumiillisen parantumisen ja vapautumisen alueella. Nyt on uusi aika ja Herra toimii suvereenisti Pyhän Henkensä kautta. Nyt Jeesus alkaa todella vapauttaa kansaansa. Taivas on avautumassa ja janoiset saavat juoda. Avain on vain siinä, että sielu on avoin Jeesukselle ja etsii Hänen apuaan.

Toimintajärjestys rukouspalvelutilanteessa on siis tämä: 1) Anna Pyhän Hengen koskettaa rauhassa, äläkä häiritse Hänen työtään , 2) Tee vasta sitten jotain, kun saat siihen selvän ja ymmärrettävän ohjeen Pyhältä Hengeltä. Ellet saa mitään erityisohjetta, siunaa sitä mitä Herra tekee ja ylistä Jumalaa!

5. HENKILÖKOHTAINEN VARUSTAUTUMINEN RUKOUSPALVELUUN

Avain rukouspalvelussa onnistumiseen on oma tuore yhteys Pyhään Henkeen. Jos oma sielu on maailmallisten ajatusten valtaama, hengellinen herkkyys on silloin turtunut, eikä pysty palvelemaan kunnolla. Jos huomaa tällaisen ongelman on nöyryyttä ja viisautta pyytää ensiksi rukousta omasta puolestaan ja antaa Jeesuksen puhdistavan kosketuksen tulla omaan elämään. Vastuuntuntoinen rukouspalvelija huolehtii tästä automaattisesti ennen palvelutilannetta.

Oman elämän puhtaus ja Jumalan sanan tunteminen on lähtökohta Pyhän Hengen voitelulle. Rukouspalvelutehtävä on äärimmäisen vaativa ja tärkeä. Lyhyissäkin tilanteissa voidaan saavuttaa ratkaisevia voittoja elämän puolesta kuoleman kukistamiseksi ja murtaa maahan syvällisiä sielunvihollisen varustuksia. Pyhän Hengen lahjat ovat tarkoitetut juuri tätä varten.

On vain hyvä tuntea oma heikkoutensa rukoustilanteen edessä. Silloin voi Pyhän Hengen voima laskeutua yllesi ja Jeesus pääsee toimimaan! Rukouspalvelijan tulee oppia elämään Hengen maailmassa ja näkemään Hengessä. Muuten näkyvät ongelmat ja olosuhteet sitovat rukouksen, eikä tuloksia tule. Omassa kammiossa tapahtuva seurustelu Jeesuksen kanssa on avain voiteluusi tälläkin alueella.

Rukouspalvelijan tulee säännöllisesti ottaa itse vastaan palvelua. Tässä jokaisen tulee olla itselleen täysin rehellinen ja avoin. Jos tietää elämäänsä tulleen jonkin häiriön, joka estäisi voitelua ja puhtautta, tästä tulee puhdistautua ja vapautua ennen rukouspalvelutehtävään astumista.

Hengellisessä varustautumisessa on myös tärkeää pitää laajoja yhteyksiä Kristuksen ruumiiseen. Jos jää umpinaiseen klikkiin, alkaa helposti tapahtua vääristymiä ja sokeutumista. Jeesuksen koko voitelu virtaa koko Kristuksen ruumiin kautta. Siksi on valtava siunaus olla kaikkialla, eri tilanteissa Jumalan lasten yhteydessä vastaanottamassa ja jakamassa siunauksia!

6. LÄHETTÄMINEN

Rukouspalvelutehtävä on hengellinen tehtävä, johon Herra varustaa ja asettaa. Jokaisella uskovalla on yleinen pappeus toimia Jeesuksen lähetyskäskyn mukaan. Sinä et tarvitse kenenkään ihmisen valtuutusta voidaksesi palvella, vaan sinun tarvitsee vain olla Pyhän Hengen voimassa ja voitelussa!

Jos olet vastaanottanut näitä totuuksia elämääsi, haluan nyt siunata sinua edelleen vahvistumaan ja astumaan eteenpäin rukouspalvelutyössäsi, missä tahansa Herra sinut johtaakin palvelemaan:

"Jeesuksen nimessä minä pyydän Isältä, että Pyhän Hengen voitelu yhä lisääntyy sinun elämässäsi. Herra antakoon sinussa virittyä palavaksi uusia Hengen lahjoja ja vahvistukoon kaikki ne lahjat, joissa jo toimit. Jumalan Isän rakkaus ilmestyköön sinulle lisää ja täyttäköön sinun sydämesi. Pyhän Hengen osallisuus ja kirkastettu läsnäolo kasvakoon sinussa yhä lisää. Jeesuksen veren armo, anteeksiantamus ja sovituksen voima kirkastukoon yhä lisää sinun elämässäsi. Pyhän Hengen uudistava ja parantava kosketus tehköön eläväksi sinun henkesi, sielusi ja ruumiisi, niin ettei sinulta mitään hyvää puuttuisi. Kantakoon sinun elämäsi ja palvelutyösi runsaan hedelmän kiitokseksi Jeesukselle ja kunniaksi Isälle taivaassa!"

Mark. 16:15-20: Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi." Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta.

Rakkaudella siunaten
Seppo ja Marja

SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

TULTA! | www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi