TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU
www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi

ALKUUN | ILMOITTAUDU | OPETUS | KOKOUKSIA | RUKOUSPYYNNÖT | KYS/VAST | HERÄTYKSESTÄ | PELASTUS

27/1999

SAIRAITTEN PARANTAMINEN - II

1. LUOTTAMUS JUMALAN TÄYDELLISEEN RAKKAUTEEN
2. JUMALAN VALTAISTUIMEN NÄKÖKULMA
3. USKON OLEMUS
4. YHTEISTYÖ PYHÄN HENGEN KANSSA
5. PITÄKÄÄ USKO JUMALAAN!
6. HERÄTYS ISKI CALDWELL'IIN TEKSASISSA


SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

1. LUOTTAMUS JUMALAN TÄYDELLISEEN RAKKAUTEEN

Joh. 3:16-17: Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi (=tuhoutuisi), vaan hänellä olisi iankaikkinen (=katoamaton, ikuisesti kestävä) elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi (=tulisi ehyeksi ja terveeksi, pelastuisi ja parantuisi).

Jumalan lahjoittama katoamaton ja häviämätön elämä meillä on Jeesus itse Pyhässä Hengessä, asuen sydämissämme. Tämä elämä on meillä siitä alkaen kun me uskomme Jeesukseen ja se vaikuttaa elämässämme niillä alueilla, millä asetamme luottamuksemme Häneen.

Jumalan rakkaus on maailmankaikkeuden suurin alati uutta luovan voiman vaikutin ja lähde Jumalassa. Jumalan rakkaus ei ole passiivinen tunnetila, vaan tämä rakkaus aina toimii ja ilmentää itseään. Ilman Pyhän Hengen kirkastavaa voimaa meidän on mahdoton käsittää pientäkään osaa tästä valtavasta rakkaudesta. Herra, anna meille viisauden ja ilmestyksen Henki sinun tuntemisessasi, että me tavoittaisimme ja käsittäisimme lisää Sinun rakkautesi todellisuutta!

Jumalan rakkauden suurin kohde on hänen luomansa ihminen. Syntiinlankeemus ei pystynyt lamauttamaan Jumalan rakkautta, vaan Hän etsi yhä täydellisemmän ratkaisun tuodakseen ilmi ihmeellisen rakkautensa ihmistä kohtaan. Hän ei Jeesuksen kautta ainoastaan pelastanut meitä synnistä, vaan Hän otti meidät pojikseen ja tyttärikseen ja teki taivaallisesta elämästä osallisiksi. Meidät on taivaassa korotettu jopa enkeleitä korkeammaksi!

Synnin ja luonnollisen lyhyen näkökulmamme ja sokeutemme vuoksi emme tahdo nähdä tätä Jumalan rakkauden valtavaa luonnetta ja voimaa. Siirrä nyt syrjään synnillisen ja kapinallisen mielesi väittämät ja anna Pyhän Hengen avata sinulle Jumalan suuren rakkauden voiman! Älä anna synnin turmeleman näkyvän, vielä keskeneräisen ja uutta luomista odottavan maailman todistaa mitään valhetta sinulle koskien Jumalan rakkautta, vaan anna Pyhän Hengen viedä sinut Jumalan valtaistuimen eteen ja näyttää sinulle Hänen rakkautensa äärettömän ja käsittämättömän voiman luonteen.

Jeesuksen pelastustyön ainoa ja yksinomainen motiivi ja päämäärä oli Jumalan rakkauden ilmestyminen. Ajattele Jumalaa Isänä, joka mieluummin antoi oman Poikansa kuolemaan, jottei Hänen luomansa ihmissuku hukkuisi syntiinsä. Ajattele sitä, että Jeesus riisuutui taivaallisesta kirkkaudesta ja tuli ihmiseksi, jotta sinä ja minä pelastuisimme. Ajattele sitä, kuinka Jumalan rakkaus tänä päivänä on sama muuttumaton voiman lähde, joka ei koskaan antaudu sielunvihollisen edessä. Eihän Isä, joka antoi oman Poikansa kuolemaan, kiellä mitään hyvää niiltä, jotka Häntä rakastavat, ja sitä Häneltä anovat! Jumala teki ihmiselle kaiken valmiiksi oman uskonsa ja voimansa kautta ja meidän ihmisten tarvitsee enää kääntyä Hänen puoleensa ja uskoa se, mitä Hän on meidän hyväksemme tehnyt! TEHKÄÄ PARANNUS JA USKOKAA ILOSANOMA!

2. JUMALAN VALTAISTUIMEN NÄKÖKULMA

Kun kohtaamme MINKÄ TAHANSA sairauden omassa tai lähimmäisemme elämässä, meidän tulee katsoa tilannetta Jumalan valtaistuimelta käsin. Sen tähden meidän tarvitsee tuntea Jumalan sanan ehyt, väkevä ja muuttumaton ilmoitus Jeesuksen täydellisestä sovitustyöstä. Mutta me tarvitsemme jokaiseen tilanteeseen myös Pyhän Hengen ilmoituksen, kuinka ratkaisu tulee ja miten se vastaanotetaan niissä olosuhteissa.

Omat sielulliset ponnistelumme eivät paranna ketään. Mikään rukous tottumuksen vuoksi tai oman hengellisyyden todistamiseksi ei auta. Huuto tai hyppiminen, sitominen ja päästäminen eivät tee vaikutusta Jumalaan tai riivaajiin tai sairauden henkiin. Mutta jos sydämesi nojaa täydessä, lujassa luottamuksessa ja kuuliaisuudessa Jeesukseen, Isä itse kunnioittaa sinua ja riivaajat vapisevat, vaikka olisit ihan hiljaa.

Jokaisessa tilanteessa Jumalan yliluonnollisen ratkaisun vastaanottamiseksi tarvitaan jonkun henkilön elävä usko. Tällainen usko voi olla jollain esirukoilijalla, joka ei ole edes tilanteessa mukana, tai sitten sillä, joka palvelee, tai sillä, jonka puolesta rukoillaan taikka sitten niillä, jotka ovat tuoneet henkilön Jeesuksen kosketettavaksi. Elävä usko näkee jokaisessa tilanteessa rajoittamattoman Jumalan yli ymmärryksen käyvät mahdollisuudet, kuulee vastauksen ja toimii ohjeen mukaan!

Mark. 5:22-24: Niin tuli muuan synagoogan esimies, nimeltä Jairus, ja lankesi hänet nähdessään hänen jalkojensa juureen, pyysi häntä hartaasti ja sanoi: "Pieni tyttäreni on kuolemaisillaan; tule ja pane kätesi hänen päällensä, että hän tulisi terveeksi ja jäisi eloon." Niin hän lähti hänen kanssansa. Ja häntä seurasi suuri kansan paljous, ja he tunkeutuivat hänen ympärilleen.

Ajattelehan, mitä synagoogan esimiehen sydämessä on ensin täytynyt tapahtua, jotta Hän tulee pyytämään apua Jeesukselta, jota vastaan fariseukset ja kirjanoppineet olivat jo nousseet? Kun Jeesus julisti Nasaretin synagoogassa vastaanottaneensa voitelun, hänet yritettiin heti syöstä alas jyrkänteeltä! Tämä synagoogan esimies asetti tällä teollaan mahdollisesti jopa oman virka-asemansa kyseenalaiseksi. Mutta hänelle merkitsi enemmän hänen tyttärensä elämä enemmän kuin kaikki muu. Niinpä hän ylitti kaikki uskonnolliset raja-aidat, nöyrtyi ja tuli pyytämään apua Jeesukselta. Näin tehdessään hänen täytyi sydämessään tunnustaa Jeesus Jumalan Voidelluksi, jolla on valta parantaa kaikki sairaat. Jeesus vastasi tähän Jairuksen pyyntöön, mutta suuri väkijoukko tungeksi edelleen hänen ympärillään ja Hänen matkantekonsa hidastui. Monet ihmiset halusivat koskettaa Häntä ja myöskin eräs verenjuoksua sairastanut nainen kosketti Jeesusta ja parani.

Mark 5:35-36: Hänen vielä puhuessaan tultiin synagoogan esimiehen kotoa sanomaan: "Tyttäresi kuoli; miksi enää opettajaa vaivaat?" Mutta Jeesus ei ottanut kuullakseen, mitä puhuttiin, vaan sanoi synagoogan esimiehelle: "Älä pelkää, usko ainoastaan."

Luonnollisessa tasossa tilanne näytti menneen ohitse ja kuolema oli korjannut satonsa. Mutta Jumalan valtaistuimen edessä tilanne oli ihan toisenlainen. Jairus uskoi Jeesuksen voivan parantaa sairaan, mutta usko kuolleista herättämiseen ilmeisesti horjui, koskapa Jeesus rohkaisi isän uskoa, jotta hän edelleen uskoisi Jumalan mahdollisuuteen. Jos isä ei tässä tilanteessa enää olisi uskonut, hän olisi voinut kieltää Jeesusta enää tulemasta kotiinsa, kuten palvelijat ehdottivatkin.

Mark. 5:37. Ja hän ei sallinut kenenkään muun seurata mukanansa kuin Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen, Jaakobin veljen.

Jeesus ei ottanut mukaansa kuin ne opetuslapset, joilla Hän tiesi olevan uskon Jeesuksen voimaan tässäkin tilanteessa, kuolleista herättämiseen asti. Jeesus kulki Jumalan valtaistuimen näkökulmassa, pelkästään uskon varassa, eikä hän halunnut mukaan sellaisia, jotka olisivat alkaneet kiistellä Hänen kanssaan, onko mahdollista herättää kuolleita vai ei. On monia uskon koetuksia ja taisteluja, joissa on välttämätöntä erottautua pois epäuskoisten joukosta.

Mark. 5:38-40: Ja he tulivat synagoogan esimiehen taloon; ja hän näki hälisevän joukon ja ääneensä itkeviä ja vaikeroivia. Ja käydessään sisään hän sanoi heille: "Mitä te hälisette ja itkette? Lapsi ei ole kuollut, vaan nukkuu." Niin he nauroivat häntä. Mutta hän ajoi kaikki ulos ja otti mukaansa lapsen isän ja äidin sekä ne, jotka olivat hänen kanssaan, ja meni sisälle sinne, missä lapsi makasi.

Pelkästään luonnollisen näkökulman varassa elävät ihmiset itkivät ja vaikeroivat tapahtunutta. Mutta Jeesus eli Hengen todellisuudessa, eikä siinä ollut kuolemalla valtaa. Pyhä Henki oli jo näyttänyt ratkaisun Jeesukselle ja Hän oli vain toteuttamassa tätä pelastusta. Tämä häliseminen ja vaikerointi ärsytti Jeesusta ja Hän halusi julistaa näille vaikeroiville sieluille Jumalan valtakunnan näkökulmaa, joka on TOTUUS! Mutta ihmiset eivät uskoneet Häntä, ja sen jälkeen ei ollut muuta mahdollisuutta, kuin ajaa heidät pois. Jeesus, vaikka oli Jumalan Poika, ei voinut parantaa kotikaupungissaankaan kuin muutamia, epäuskon tähden. Jeesus otti mukaansa vain viisi ihmistä, isän ja äidin, sekä kolme aikaisemmin tähän tilanteeseen valitsemaansa opetuslasta.

Mark. 5:41-43: Ja hän tarttui lapsen käteen ja sanoi hänelle: "Talita kuum!" Se on käännettynä: Tyttö, minä sanon sinulle, nouse. Ja heti tyttö nousi ja käveli. Sillä hän oli kaksitoistavuotias. Ja he joutuivat suuren hämmästyksen valtaan. Ja hän kielsi ankarasti heitä antamasta kenellekään tietoa tästä ja käski antaa tytölle syötävää.

Jeesus liikkui nyt uskon maailmassa, hengellisessä Jumalan valtakunnan todellisuudessa. Tässä valtakunnassa ei ole kuolemaa ja Pyhän Hengen ilmoituksen kautta Jeesus tiesi, että Isä herättää tytön kuolleista. Siksi Jeesus sanoi, ettei tyttö ole kuollut, vaan hän nukkuu. Jeesus tunnusti vain Hengen ilmoittaman todellisuuden, eikä puhunut sitä vastaan. Nyt Pyhä Henki antoi Hänelle USKON SANAT, joiden kautta elämä palasi tyttöön. Nämä sanat olivat myös valtavat Jumalan rakkauden sanat, sillä hepreankielessä tämä kuuluu: "TALITA (=tyttö-karitsa), KUMI (=nouse)! Jeesuksen valitsemat viisi seuralaista joutuivat hämmästyksen valtaan, mutta Jeesus ei hämmästellyt tapahtumaa, sillä Pyhä Henki oli vain ohjannut Hänet toimimaan ja silloin Isä teki teon, jonka Hän oli Pojalleen ilmoittanut.

Jeesus toimi luonnollisesti yliluonnollisessa, sillä Hän käski antaa tytölle syötävää, koskapa se olisi saattanut unohtua hämmennyksen tähden. Mutta Jeesus eli edelleenkin yliluonnollisessa Hengen todellisuudessa. Siksi Hän ankarasti kielsi näitä ihmisiä kertomasta tapahtuneesta kenellekään. Jeesus tiesi, että kuolleista herättäminen raivostuttaa uskonnolliset henget niin, että fariseukset olisivat saattaneet vaatia Häntä tapettavaksi ennen aikaa ja tavalla, joka ei olisi täyttänyt kirjoituksia!

3. USKON OLEMUS

Hebr. 11:1-2: Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen.

Tämä sanankohta voidaan myöskin kääntää näin: "Ja usko on toivottujen asioiden perustus ja olemus, näkymättömien asioiden todiste ja varmuus. Sillä tämän kautta saivat vanhimmat todistuksen."

Tämä Jumalan uskon kaltainen usko on sydämen täydellinen luottamuksen tila. Tähän tilaan ei mahdu vaihtoehtoja tai kompromisseja. Kun sydän kiinnittyy ehyellä uskolla Jeesukseen, se merkitsee kiinnittymistä Jeesuksen todellisuuteen ja mahdollisuuksiin. Jeesukselta uskossa odotettu ratkaisu ei siis ole tunnetila, kuvitelma, ajatus tai toivomus, vaan se on JUMALALLINEN TODELLISUUS HENGEN MAAILMASSA, joka tulee varmasti ilmi luonnollisessa maailmassa.

Tällainen usko on Jumalan ominaisuus, eikä se siksi mahdukaan ihmisen ymmärrykseen. Pyhän Hengen täytyy opettaa ja synnyttää se sydämiimme Jumalan sanan kautta. Usko taistelee järkeä vastaan, joten on välttämätöntä lakata miettimästä järjen avulla uskon ratkaisuja! On olemassa inhimillinen, luonnollinen usko, mutta se riittää vain ymmärryksen alueella. Jumalan usko toimii järjen yläpuolella, Hengen maailmassa. Elävän uskon kautta saatu todistus riittää vastaukseksi. Uskon kautta saatu Jumalan vastaus on sama kuin todellisuus, sillä Jumala muuttaa näkyvän todellisuuden uskossa vastaanotetun todellisuuden mukaiseksi Pyhän Henkensä voimalla!

Luuk. 7:2-5: Ja eräällä sadanpäämiehellä oli palvelija, joka sairasti ja oli kuolemaisillaan ja jota hän piti suuressa arvossa. Ja kuultuaan Jeesuksesta hän lähetti juutalaisten vanhimpia hänen tykönsä ja pyysi, että hän tulisi parantamaan hänen palvelijansa. Kun nämä saapuivat Jeesuksen tykö, pyysivät he häntä hartaasti ja sanoivat: "Hän ansaitsee, että teet hänelle tämän; sillä hän rakastaa meidän kansaamme, ja hän on rakentanut meille synagoogan."

Tämäkin parantumisihme lähti liikkeelle rakkaudesta. Sadanpäämies rakasti palvelijaansa niin paljon, että oli valmis etsimään apua Jeesukselta. Sadanpäämies lähetti juutalaisten vanhimpia, jotta varmemmin saataisiin Jeesuksen huomio, muttei itse lähtenyt edes mukaan. Omaan uskonnolliseen kulttuuriinsa liittyen nämä vanhimmat vielä perustelivat pyyntönsä sanoen: "Hän ansaitsee, että teet hänelle tämän!" Tämä oli täysin inhimillinen ajatus, sillä eihän kukaan voi ansaita sitä yliluonnollista armoa, mikä vaikuttaa pienessäkin parantumisessa! Jeesus parantaa pelkästään rakkaudesta ihmiseen ja siinä jokainen on täysin saman arvoinen. Jeesus halua parantaa kaikki samalla tavalla, mutta uskon määrä ja suuntautuminen vaikuttavat sen, että toinen voi ottaa sen vastaan ja toinen ei.

Luuk. 7:6-7: Niin Jeesus lähti heidän kanssansa. Mutta kun hän ei enää ollut kaukana talosta, lähetti sadanpäämies ystäviänsä sanomaan hänelle: "Herra, älä vaivaa itseäsi, sillä en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle; sentähden en katsonutkaan itseäni arvolliseksi tulemaan sinun luoksesi; vaan SANO SANA, NIIN MINUN PALVELIJANI PARANEE.

Sadanpäämies vahvistui uskossa ja tuli myöhemmin vakuuttuneeksi siitä, ettei Jeesuksen edes tarvinnut tulla hänen kotiinsa tätä varten. Sadanpäämiehelle riitti se, että JEESUS SANOO SANAN, JOLLOIN HÄNEN PALVELIJANSA PARANEE. Sadanpäämies piti itseään niin paljon halvempana kuin Jeesus, ettei halunnut vaivata Häntä tulemaan kotiinsa asti. Elävä usko kiinnittyy Jumalan antamaan rhema-sanaan. Kun Pyhä Henki on ilmoittanut Jumalan tahdon ja sanan tilanteeseen, se riittää ratkaisemaan kaiken!

Luuk. 7:8-10: Sillä minä itsekin olen toisen vallan alaiseksi asetettu, ja minulla on sotamiehiä käskettävinäni, ja minä sanon tälle: 'Mene', ja hän menee, ja toiselle: 'Tule', ja hän tulee, ja palvelijalleni: 'Tee tämä', ja hän tekee." Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli häntä, kääntyi ja sanoi kansalle, joka häntä seurasi: "Minä sanon teille: en ole Israelissakaan löytänyt näin suurta uskoa." Ja taloon palatessaan lähettiläät tapasivat palvelijan terveenä.

Nyt sadanpäämies selittää, mikä on hänen uskonsa perusta. Hän yksinkertaisesti ymmärtää, tunnustaa ja on vakuuttunut, että Jeesus on Jumalan Voideltu. Hän ymmärtää, tunnustaa ja on vakuuttunut siitä, että kaikki pimeyden vallat ja olosuhteet ovat Jeesukselle alamaiset. Hänen tarvitsee vain saada käskysana esimieheltä, jonka vallassa on käskeä asiat tapahtumaan! Sadanpäämies ei siis uskonut parantumiseen, vaan Jeesukseen, jolla on valta parantaa sairaat! Sadanpäämies uskoi, että palvelijat voivat tuoda tämän vastauksen ilman, että hän itse edes on kuulemassa sanaa henkilökohtaisesti Jeesukselta!

Tämän arvovallan vaikutustavan ymmärtämiseksi sadanpäämiehen täytyi itse suostua auktoriteetin alaiseksi. Hän oli oppinut siihen työssään ja nyt hän toteutti samaa elämänasennetta hengelliseen auktoriteettiin.

Mutta erikoisinta tässä tilanteessa on se, ettei Jeesus edes sano mitään käskysanaa, vaan parantumiseen riittää, että palvelijat osoittavat isäntänsä uskon Jeesukseen parantajana. Tämän uskon vaikutuksesta parantuminen tapahtui ennen kuin palvelijat ehtivät takaisin, vaikka olivat lähellä kotiaan! Jeesus kunnioitti sadanpäämiehen uskoa. Hänelle ei tarvinnut selittää asioita, riitti täydellinen uskossa nojautuminen ja Hänen arvovaltansa tunnustaminen! Sadanpäämiehen usko teki hänen palvelijansa terveeksi. Uskon kiinnittäminen Jeesukseen on samaa kuin kytkeä sähkömoottori voimavirtaverkkoon. Palvelijoiden lähettäminen Jeesuksen luokse oli riittävä todiste uskosta. Tämänkaltaisesta uskosta Jeesus antaa voimakkaan todistuksen. Sadanpäämies ei ollut juutalainen, vaan pakana (gentile = ei-juutalainen), mutta silti hänellä oli enemmän uskoa kuin israelilaisilla!

4. YHTEISTYÖ PYHÄN HENGEN KANSSA

Käytännön rukoustilanteessa on siis oleellista saada Pyhän Hengen ohjaus tilanteeseen. Jotta voisimme kuulla Pyhää Henkeä, meidän täytyy olla virittyneitä kuulemaan Hänen ääntään. Tämä taas on mahdollista vain siten, että me seurustelemme jatkuvasti Jeesuksen kanssa ja osoitamme kuuliaisuutta kaikelle sille, mitä Hän puhuu kirjoitetun sanansa ja Pyhän Henkensä kautta. Jeesus näkee onko meillä uskoa vai ei ja Hän antaa uskon tehtäviä vain silloin kun uskoa ja kuuliaisuutta on.

Jos emme opi ylläpitämään uskoa ja kuuliaisuutta jokapäiväisessä arjessamme, emme voi odottaa uskon tekoja silloin kun yhtäkkiä kohtaamme jonkin tehtävän. Voidaksemme olla Jeesuksen käytössä meidän tarvitsee siis pysyä Hänen yhteydessään jatkuvasti. Silti monta kertaa Jeesus armossaan antaa meille aikaa etsiytyä Hänen luokseen, kuullaksemme ja vastaanottaaksemme Hänen ratkaisunsa johonkin ongelmaamme, vaikka olisimme menettäneetkin hetkeksi virityksemme.

Uskon yhteistyö Pyhän Hengen kanssa lähtee liikkeelle täydestä levosta. Me tiedämme, ettei meillä ole ratkaisuja, mutta yhtä varmasti me tiedämme, että Jeesuksella on ratkaisu. Silloin me voimme rauhassa hiljentyä, kuunnella, valmistautua ja lähteä liikkeelle vasta sitten, kun olemme saaneet ohjeet.

Seuraavat toimintaperiaatteet auttavat sinua sairaitten parantamisessa:

1) Luota ainoastaan Jeesuksen täyteen sovitukseen ja mahdollisuuteen. Älä rakenna mitään ihmisten mielipiteiden, kokemusten tai arvailujen varaan. Muista aina, että Jumalalle on kaikki mahdollista, pitäydy Jumalan valtaistuimen näköalassa. Luota Pyhän Hengen voimaan ja läsnäoloon joka tilanteessa. Asetu lepoon Herrassa, ennen kuin lähdet liikkeelle.

2) Anna Jumalan rakkauden vallata sydämesi lähimmäistäsi kohtaan, joka tarvitsee Jeesuksen kosketuksen. Varo, ettet syytä mistään, etkä vaadi mitään. Näe Jeesus korotettuna Golgatan ristille lähimmäisesi täydelliseksi pelastukseksi. Katso myös Jeesusta kirkkauden Herrana Isän valtaistuimella, josta kaikki voima lähtee. On terveellistä miettiä mitä tekisit ja toivoisit, jos olisit itse samassa tilanteessa, kuin apua tarvitseva lähimmäisesi!

3) Julista Jeesusta täydellisenä sovituksena synnistä, sairaudesta ja kuolemasta joka tilanteessa. Älä julista omaa uskoasi, omia tekojasi, vihollista, tai epäilyksiä, vaan julista Jeesusta.

4) Luo turvallinen ja rauhallinen keskusteluilmapiiri. Jos tilanteessa syntyy jostain syystä hengellinen ristiriita, älä ryhdy kiistelemään, vaan toimi niin kuin Pyhä Henki osoittaa. Etsi todellinen hengen ja sydämen yhteys rukoiltavan ja itsesi kanssa. Jos ristiriita erilaisten näkemysten välillä on paha, älä yritä väkisin, vaan pyri sellaiseen rukoustilanteeseen, jossa on läsnä vain ihmisiä, joiden usko on samassa linjassa sinun kanssasi. Keskity rukoiltavan tarpeisiin ja kunnioita hänen toivomuksiaan.

5) Kuuntele, mitä Pyhä Henki sinulle puhuu. Toimi ohjeen mukaan heti, kun olet sen ymmärtänyt. Älä yritä järkeillä, vaan toimi sen mukaan kuinka Pyhä Henki on ohjannut. Ole kärsivällinen ja uskollinen, sillä ratkaisuun pääsemiseksi voidaan tarvita monta vaihetta. Muista, ettei sinun tarvitse yrittää ratkaista ongelmaa, vaan Jeesus on sen jo tehnyt!

6) Anna Pyhän Hengen toimia, älä häiritse Pyhän Hengen työtä omalla touhuilullasi. Älä ole tunkeileva tai yritä pakottaa mitään. Vain Pyhän Hengen toimintatapa tuottaa tuloksia. Älä hiero, taputtele tai muuten keskitä huomiota itseesi ja lihallisuuteesi! Mikään lihallinen touhu ei lisää uskoa eikä voitelua, vaan päinvastoin sekoittaa!

7) Kun Pyhän Hengen kosketus on tullut, anna Hengen työn tapahtua loppuun asti. Pyydä sitten asianomaista todistamaan kosketuksesta tai tekemään jotain sellaista, joka osoittaa hänen vastaanottaneen parantumisen.

8) Jos henkilö on lääkärinhoidon alaisena, kehota häntä jatkamaan hoitoa tai lääkkeiden käyttöä niin kauan kunnes oireet häviävät ja lääkäri on todennut parantumisen. Tämä ei rajoita Pyhän Hengen parantavaa voimaa ja todellinen parantuminen kestää aina lääketieteellisen arvioinnin.

Jos joku kokee Pyhän Hengen kehottavan esimerkiksi jättämään lääkkeet uskon tekona, tämän kehotuksen tulee rukoiltavan henkilön saada itse suoraan Pyhältä Hengeltä. Tällaisesta toimenpiteestä tulee olla todella varma ja uskon tulee olla sitä vastaavalla tasolla ja jokaisen tulee tiedostaa ottavansa täysin henkilökohtaisen vastuun seuraamuksista. Mutta kannattaa silti muistaa, että tällainenkin valinta voi olla todellinen mahdollisuus uskossa parantumiseen.

9) Kehota asianomaista antamaan kunnian parantumisesta Jeesukselle ja anna myös itse kunnia Jeesukselle. Älä ota vastaan mitään kiitosta, joka ei sinulle kuulu.

10) Nyt lähimmäisesi usko Jeesukseen on kasvanut, joten kehota häntä antautumaan lisää Jeesukselle. Pyhällä Hengellä on aina enemmän annettavaa, kuin me pystymme ammentamaan. Rukoile hänelle lisääntyvää voitelua parantumisen alueella. Kehota elämään vanhurskasta ja puhdasta elämää terveyden säilyttämiseksi.

Vastaanota jatkuvasti lisää Pyhää Henkeä. Pyydä, että Herra antaa sinulle yhä uusia mahdollisuuksia palvella ja harjaantua sairasten parantamisessa. Opettele seurustelemaan Pyhän Hengen kanssa ja tunnistamaan Hänen ääntään ja toimintaohjeita. Kahdenkeskinen seurustelu Jeesuksen kanssa päivittäin avaa sinulle tämänkin alueen!

Rakkaudella siunaten
Seppo ja Marja

5. PITÄKÄÄ USKO JUMALAAN

Lähde: Smith Wigglesworth/The Complete Collection of His Life Teachings
Ote saarnasta 9.12.1922, julkaistu lehdessä The Pentecostal Evangel

Meillä on ihmeellinen Jumala, Jumala jonka tiet ovat tutkimattomat ja jonka armo ja voima ovat rajattomat. Olin eräänä päivänä Belfastissa ja tapasin erään seurakunnan veljen. Hän sanoi minulle: "Wigglesworth, olen murheissani. Minulla on ollut paljon surua viimeisten viiden kuukauden aikana. Seurakunnassani oli nainen, joka kykeni aina rukoilemaan siunauksen taivaasta alas kokouksiimme. Hän on vanha nainen, mutta hänen läsnäolonsa on aina innoittava. Mutta viisi kuukautta sitten hän kaatui ja katkaisi reisiluunsa. Lääkärit panivat hänet kipsiin ja viiden kuukauden kuluttua he mursivat kipsin. Mutta luut eivät olleet asettuneet kunnolla kohdalleen ja niin hän kaatui ja katkaisi reisiluun uudelleen."

Hän vei minut rouvan kotiin ja siellä nainen makasi sängyssä huoneen oikealla seinustalla. Sanoin hänelle, "No, mitä nyt kuuluu?" Hän sanoi, "He ovat lähettäneet minut kotiin parantumattomana. Lääkärit sanovat, että minä olen niin vanha etteivät minun luuni enää kiinnity yhteen. Luussani ei ole ravinteita eivätkä he enää voineet tehdä mitään minulle ja he sanoivat, että minun on maattava sängyssä lopun elämääni." Sanoin hänelle, "Voitko uskoa Jumalaan?" Hän vastasi, "Kyllä, siitä lähtien kun kuulin, että te olitte tulleet Belfastiin minun uskoni on elpynyt. Jos te rukoilette, minä uskon. Tiedän, ettei ole mitään voimaa maan päällä, joka voi saattaa minun reisiluuni yhteen, mutta tiedän, ettei mikään ole mahdotonta Jumalan kanssa." Minä sanoin, "Uskotko että Hän tulee kohtaamaan sinua nyt?" Hän vastasi, "Uskon."

On suurenmoista nähdä ihmisten uskovan Jumalaan. Jumala tiesi kaiken tästä jalasta ja että se oli katkennut kahdesta kohdasta. Sanoin naiselle, "Kun rukoilen, jotain tapahtuu." Hänen aviomiehensä istui siinä; hän oli ollut sidottuna tuoliinsa neljän vuoden ajan eikä voinut astua askeltakaan. Hän huudahti, "Minä en usko. Minä en usko. Ette saa minua koskaan uskomaan." Sanoin, "Selvä," ja laskin käteni hänen vaimonsa päälle Jeesuksen nimessä. Sillä hetkellä kun kädet koskettivat häntä hän huudahti, "Olen parantunut!" Sanoin, "Minä en auta sinua nousemaan. Jumala tekee sen kaiken." Hän nousi ja käveli huoneessa edestakaisin ylistäen Jumalaa.

Vanha mies oli hämmästynyt siitä, mitä oli tapahtunut hänen vaimolleen ja hän huudahti, "Saata minut kävelemään, saata minut kävelemään." Sanoin hänelle, "Sinä vanha syntinen, tee parannus." Hän huudahti, "Herra, Sinä tiedät että uskon." Luulen ettei hän tarkoittanut sitä, mitä hän sanoi; kaikesta huolimatta Herra oli täynnä sääliä. Jos Hän pitäisi syntimme meitä vastaan, missä me kaikki silloin olisimme? Jos me täytämme ehdot, Jumala aina kohtaa meidät, jos me uskomme, että kaikki on mahdollista. Laskin käteni hänen päälleen ja voima kulki vanhan miehen ruumiin lävitse, ja jalkojen lävitse, jotka ensimmäisen kerran neljään vuoteen saivat voiman kantaa häntä, ja hän käveli edestakaisin, sisään ja ulos. Hän sanoi, "Ooh, mitä suuria asioita Jumala onkaan tehnyt meille tänä iltana!"

" ... kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva" (Mark. 11:24). Janotkaa Jumalaa ja te saatte janon Jumalalta ja Hän kohtaa teidät niillä alueilla janossanne, jossa kurottaudutte Häntä kohden yksinkertaisessa uskossa.

6. HERÄTYS ISKI CALDWELL'IIN TEKSASISSA

Kathy Maddox/BVRN
<bvren@integrityonline19.com>

Julkaistu Global Revival News'in luvalla

(Caldwell  sijaitsee noin 35 minuutin ajomatkan päässä Bryan-College Station'ista, joka taas on noin tunnin matkan päässä Houston'ista.)

Glen Chmelar soitti ja kertoi herätyksen iskeneen pieneen seurakuntaan Caldwell'issa. Hän kertoi seurakunnassa pidetyn jokailtaisia kokouksia, jotka vetävät ihmisiä tulemaan ja osallistumaan joka puolelta aluetta. Kaiken kaltaisia parantumisia (esim. näkökyky, selkävaivat...) on raportoitu tapahtuneen. Deon Hockey tuli vierailevaksi puhujaksi ja sen vuoksi, mitä siellä alkoi tapahtua, hän peruutti kaikki tulevat sopimuksensa ja aikoo pysyä paikalla niin kauan kuin on tarpeen.

Glen kertoi, että Jumalan läsnäolo on niin voimakas, että jotkut ihmiset ovat olleet ikään kuin jäädytettyinä kokoushuoneen seinää vasten jopa yli tunnin ajan. Ylistystä ja palvontaa on jatkunut kerrallaan pari tuntia yhteen menoon. Kun joku on juossut alttarille ja kumartunut kasvoilleen Herran edessä, parikymmentä muuta on seurannut perässä. Kymmeniä ihmisiä kaatuu yhtäaikaisesti lattialle Jumalan voiman vaikutuksesta

Ihmisiä tulee koko ajan kaikkialta ympäristöstä seurakunnan kokouksiin. Kun heiltä kysytään, miten he ovat saaneet tietää näistä kokouksista, he kertovat kuulleensa jonkun parantuneen täällä ja se veti heitäkin tulemaan. Me olemme astuneet ihmeiden ja merkkien vaiheeseen seurakunnan aikakaudessa. Nämä ovat merkkejä siitä, että Jumala YHÄ EDELLEEN elää. Jumala YHÄ EDELLEEN parantaa. Jumala YHÄ EDELLEEN puhuu. Jumala YHÄ EDELLEEN rakastaa lapsiaan. Ja Jumala YHÄ EDELLEEN välittää.

SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

TULTA! | www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi