TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU
www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi

ALKUUN | ILMOITTAUDU | OPETUS | KOKOUKSIA | RUKOUSPYYNNÖT | KYS/VAST | HERÄTYKSESTÄ | PELASTUS

28/1999

HERÄTTEITÄ!

1. JOHN G. LAKE: JUMALALLISEN PARANTUMISEN VOIMA
2. AJANKOHTAISTA PENSACOLASTA
3. KOLME NELJÄNNESTÄ KULLASTA = JUMALA! (GOLD ~ GOD)
4. MIELENKIINTOINEN RUKOUS


SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

1. JOHN G. LAKE: JUMALALLISEN PARANTUMISEN VOIMA

Ote kirjasta John G. Lake: His Life, His Sermons, His Boldness of Faith

Minun sieluni on tottunut nauttimaan Jeesuksen kirkkaudesta yhtä hyvin kuin kuka tahansa toinenkin, mutta erilaiset elämänvaiheet rajoittivat minun kykyäni nauttia helinästä, ja Jumala palautti minut elämän perustotuuksiin. Kukaan ihminen ei olisi voinut elää siinä ympäristössä, missä minä olen elänyt suuren osan elämääni, tajuamatta sitä, että ellei ihminen saa yhteyttä elävän Jumalan TODELLISEEN VOIMAAN, tavanomaisuudesta poikkeavaan voimaan, voimaan, joka on riittävä suunnattomiin tarpeisiin ja epätavallisiin tilanteisiin, hän ei voisi elää.

Ihmiset eivät voineet elää!

Etelä-Afrikassa muutamia vuosia sitten kuume-epidemia iski yhtenä yönä maakuntaan kolmensadan viidenkymmenen mailin laajuisella alueella. Kun ajoin tämän maakunnan alueen halki löysin ihmisiä kuolleena sänkyihinsä vaimot vierellään, lapset kuolleina sängyissään elävien joukossa, kokonaisia perheitä lyötyinä, kuolemaisillaan ja jo kuolleina. Yhdessä kuukaudessa kuoli neljäsosa sen alueen väestöstä, mustia ja valkoisia. Meidän oli organisoitava armeija kaivamaan hautoja ja armeija miehiä tekemään ruumisarkkuja. Me emme kyenneet ostamaan riittävästi puuta siinä maakunnan osassa, joten me hautasimme heidät huopaan käärittyinä, tai ilman huopaa, silloin kun oli välttämätöntä säästää huovat parempaa tarkoitusta varten.

Minun seurassani oli mies, jonka ehkä jotkut teistä tuntevat. Jumala oli asettanut tämän miehen voideltuna rukoilemaan tavalla, jota en ole kenelläkään toisella koskaan nähnyt. Päiväkausia hän pysytteli orjantappurapensaan alla ja kun kuljin ohitse sitä kautta aamuisin, kuulin hänen rukouksen äänensä, ja kun palasin illalla, kuulin edelleen hänen rukouksensa äänen. Monta kertaa valmistin ruokaa ja vein sen hänelle ja sitten häiritsin häntä riittävän pitkään saadakseni hänet syömään. Tapasin sanoa, "Veli, miten menee? Oletko pääsemässä lävitse?" Hän tapasi sanoa, "En vielä." Mutta eräänä päivänä hän sanoi, "Herra Lake, minusta tuntuu tänään, että jos saisin hiukan apua uskossani, niin henkeni saavuttaisi läpimurron Jumalan luokse." Ja minä menin ja polvistuin hänen viereensä, liitin sydämeni hänen sydämeensä ja rukoilin ääneen Jumalaa.

Kun me rukoilimme, Herran Henki tuli meidän sielujemme ylle ja yhtäkkiä huomasin, etten enää ollut polvistumassa puun alla, vaan liikuin vähän kerralla puusta poispäin, ehkä 50 tai 100 jalkaa. Silmäni avautuivat vähitellen ja todistin sellaista näkymää, jollaista en ollut nähnyt koskaan aikaisemmin - valtava joukko demoneja, niin kuin lammaslauma. Henki oli tullut myös toverini päälle ja hän ryntäsi minun edelläni kiroten tämän demonien armeijan, ja ne heitettiin takaisin helvettiin, tai paikkaan, mistä ne olivat tulleet. Rakkaani, seuraavana aamuna kun heräsimme tämä kuume-epidemia oli poissa! TÄMÄ ON JUMALALLISEN PARANTUMISEN VOIMA, Jumala, joka tuhoaa sielunvihollisen.

Kun nyt otat huomioon tämän, että olen ollut mies, jolla on jonkin verran tieteellistä koulutusta, voit ymmärtää, mikä oli johdatukseni elämään, jossa kaikki tehtiin uudeksi ja erilaiseen järjestykseen tarkoitetuksi. Sen sijaan, että olisin ollut kovalla luonnollisella aineellisen elämän ja tiedon perustalla, tulin yhtäkkiä johdatetuksi Hengen maailmaan, joten sinä voit ymmärtää, millainen vallankumous tapahtui sielussani, ja kuinka vähitellen löytö löydön jälkeen minulle avautui Jumalan ihmeellisyys ja Jumalan kaikkivaltias toiminta ihmissielujen kautta.  Yhdessä Paavalin kirjeessä on huomautus, joka osoittaa todellisen avaimen menestyksekkääseen rukoukseen. Menestyksekkäässä rukouksessa on jumalallinen toiminta, jumalallinen vuorovaikutus, vuorovaikutus, joka on aivan yhtä todellinen kuin kemiallinen vuorovaikutus missä tahansa kokeessa maailmassa. Sinä saatat kaksi vastakkaista kemikaalia yhteen ja huomaat leimahduksen, kipinän tai räjähdyksen. Silloin on tapahtunut vuorovaikutus. Sinun kemikaalisi ovat läpikäyneet muutoksen. Niillä ei enää ole samoja ominaisuuksia kuin aikaisemmin. Esimerkiksi hapen ja vedyn yhdiste on vesi. Näin on myös hengen maailmassa.

Paavali antaa meille tämän avaimen: "Heidän kuulemansa sana ei hyödyttänyt heitä, sillä se ei uskossa sulautunut heihin." (Hepr. 4:2) Ihmisen sielussa tulee olla välttämättä tietty laatu ja sisältö. Tämä laatu on HENGEN VOIMA. Ja kun usko ja Henki tulevat yhteen, silloin tapahtuu vuorovaikutus. Siinä on Jumalan voiman liikkuminen. Siinä on Hengen ilmentyminen. Siinä on jumalallinen räjähdys! USKO JA JUMALA YHDISTYNEENÄ ON JUMALALLINEN PARANTUMINEN.

---------------------

Uskon, että ihmeellinen asia, jota kutsumme PELASTUKSEKSI, ja Jeesuksen Kristuksen Pyhä lausuma, "Teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä" (Joh. 3:7), on sellaisenaan tieteellinen tosiasia ja Jumalan itsensä tarkoitus ja aikomus, joka perustuu olemassaolon lakiin. Me olemme tottuneet ajattelemaan, että Jumala vaan haluaa ja meidän sydämemme muuttuvat. Mutta haluan kertoa teille rakkaat, että ihmisen sielussa on prosessi, joka sallii Jumalan tulla elämäänsä. Sinun sydämesi avautuu, koska Jumalan rakkaus koskettaa sinua, ja sydämeen, ihmiseen luonteeseen tulee elävän Hengen jumalallinen olemus, ja kiitos Jumalalle, Hän toimii ihmisessä. Synti liukenee ihmisen luonteesta ja mielestä. Jumalan Henki asettuu asumaan hänen aivosoluihinsa ja Jumalan toiminta muuttaa hänen ajatuksensa. Tulee uusi jumalallisen pyhyyden todellisuus. Jumalan armosta hän huomaa itsensä PYHITETYKSI teossa ja totuudessa, koska Jeesus asuu hänessä totuutena.

Rakkaani, Jeesuksen Kristuksen silmät ja Hänen sielunsa olivat kiinnitetyt tähän Jumalan dynaamiseen voimaan, PYHÄÄN HENKEEN. Ja Hänen pyhä elämänsä, kuolemansa, ylösnousemuksensa, astumisensa taivaan kirkkauteen olivat kaikki välttämättömiä sielun kehitysvaiheita, jotta Hän saavuttaisi Jumalan valtaistuimen, jossa Hän saattoi vastaanottaa Isältä Pyhän Hengen vuodatuksen lahjan, ja näin Hänellä on etuoikeus palvella sinun ja minun sieluani.

Niinpä minun sydämeeni on kasvanut ihmeellinen kunnioitus Jumalan väkevää Poikaa kohtaan, joka näki yli ihmisen ymmärryksen, joka katsoi kaukaisia näkyjä, joka haki sieluunsa jumalallisen luonnon väkevien voimien avainta, joka päätti meidän vapauttamiseksemme ja meidän hyväksemme ja pelastukseksemme jättää Jumalan valtaistuimen, tulla maan päälle, syntyä ihmiseksi, tulla luonnoltaan ihmisen kaltaiseksi (ei enkelten kaltaiseksi). Hän katsoi Jumalaan niin kuin ihmiset katsovat, tuli voittajaksi Hänen voimansa ja Sanaansa luottaen ja siihen uskoen, näin vahvistuen askel askeleelta Jumalan luonnossa ja Jumalan kaltaisuudessa, ja seisoen eräänä päivänä Iankaikkisena Uhrina Jumalan valtaistuimen edessä ja vastaanottaen uskollisuutensa palkkiona Pyhän Hengen täydellisen lahjan. Elämässään ihmisenä Jeesus oli Jumalan KALTAISUUDESSA, ylösnousemuksessa Häneen tuli Jumalan OLEMUS ja kirkastettuna Hän on JUMALAN TODELLISUUS, aikaansaaden näin iankaikkisen pelastuksen (Hepr. 5:9).

2. AJANKOHTAISTA PENSACOLASTA

Lindell Cooley, Brownsvillen ylistyksenjohtaja
http://www.brownsville-revival.org/

Lähde IRN: http://www.revivalnet.net  (6.9.99)

Olemme saaneet olla keskellä sellaista sadonkorjuuta, josta en ole aikaisemmin osannut edes haaveilla. Joka kerta kun kokoonnumme, satoja liittyy mukaan Jumalan Valtakuntaan! Olen niin kiitollinen Jumalalle, että Hän on sallinut minun olla osallisena tästä - ja kaiken lisäksi antanut minulle oikein eturivin paikan! Kun kerron ihmisille eri puolilla maailmaa siitä, mitä tapahtuu Brownsvillen herätyksessä, minulta uudestaan ja uudestaan kysellään tämän kaltaisia: Keitä nuo ihmiset ovat, jotka tulevat pelastukseen joka ilta? Ovatko he varmasti uusia uskovia vai ovatko he uudelleen sitoutuvia?

No, tuntuu siltä, että Jumala kutsuu kotiinsa yhtälailla tuhlaajapoikia kuin myös sellaisia, jotka eivät koskaan ennen ole tunteneet Häntä Pelastajanaan. Muuten, mistä kummasta me olemme kehittäneet sanan uudelleen sitoutua? Viimeksi kun luin Jumalan Sanaa muistaakseni siihen oli kirjoitettuna: 'Olkaa palavia tai kylmiä. Herra sanoi, jos olette penseitä (ja haaleita) Minä oksennan teidät suustani.' Joten voitaisiin sanoa, että nykyisin Jumala kutsuu tulemaan luokseen intohimoisiksi, tulenpalaviksi opetuslapsiksi, ottamaan ristinsä ja seuraamaan Häntä.

Nyt kun näin monet ovat tulossa Kristuksen luo, tajuan meidän tarpeemme oppia kuinka päästä Hänen läsnäoloonsa. Sen oppimista eivät tarvitse vain uudet uskovat vaan yhtälailla monet pyhät, jotka ovat jo pidemmänkin aikaa saattaneet olla seurakunnan yhteydessä. Hänen läsnäoloonsa astuminen edellyttää syvällistä suuntautumista ja usein myös uhrautumista.

Kun tulen Herran eteen ylistämään Häntä, tiedostan Hänen tuntevan minun sydämeni uhrin. Kun tulen Herran eteen palvomaan Häntä, tajuan että Hän tuntee sydämeni paremmin kuin minä itse. On siis täysin hyödytöntä yrittää saada aikaan jotain uskonnollista esitystä: Hän näkee suoraan kaiken lävitse, joten ole vain aito ja rehellinen. Aloita kiittämällä Häntä niistä siunauksista, joitä Hän on sinulle antanut ja kertomalla Hänelle kuinka hyvää se on kun saa tuntea Hänet. Pieni hetki muistellen Hänen hyvyyttään käynnistää ja sytyttää mainiosti. Kun alat kiittää Häntä siitä, kuinka Hän veti sinut ylös tuosta kuopasta, jonka olit itsellesi kaivanut, se auttaa sinua suuntautumaan oikealla tavalla.

Älä unohda, että Jumala on luonut sinun henkesi, sielusi ja ruumiisi. Sentähden samalla tavalla kuin itse nautit kuullessasi rakkauden ja hyväksynnän sanoja rakastamiltasi ihmisiltä NIIN HÄNKIN NAUTTII! Kerro Hänelle kuinka rakastat Häntä ja kuinka haluat päästä Hänen lähelleen ja kuinka kaipaat saada kohdata Hänet kasvoista kasvoihin.

Älä aina luota vain sanontatapoihin, joita kuulet toisten käyttävän. Ole oma itsesi ja kerro Hänelle omin sanoin kuinka sinä itse tunnet Häntä kohtaan. En halua, että nyt ymmärrät minut väärin tässä asiassa: en tarkoita, ettet saisi käyttää sanoja kuten 'halleluja' tai 'glory' , koska suomenkielessä(tai eglannin-) ei ole sanoja, jotka ne täysin korvaisivat. Se mitä tarkoitan on tämä: ANNA JUMALAN HENGEN VIRRATA LÄVITSESI YLISTYKSESSÄ.

Kun olet Hänen läsnäolossaan palvonnassa tulee aikoja, jolloin kaikki sanat ovat tarpeettomia. Tämä hiljaisuus Herran edessä on monille kristityille täysin vierasta. He kyllä osaavat huutaa, laulaa, tanssia ja olla iloa uhkuvia, mutta eivät ymmärrä mitään tuosta pyhästä hiljaisuudesta, jolloin sanat ja kaiken kaltaiset kielet särkevät ilmapiirin. Silloin Jumalan pyhyys tuntuu olevan niin lähellä, että tuntuu aivan siltä että olisi mahdollista käden ojennuksella saavuttaa ja koskettaa Häntä. Tämä on se paikka, jossa vain antaudutaan, paikka jossa kokonaan luovutamme itsemme Jumalan yhteyteen.

Monet eivät tule tälle paikalle, koska he eivät halua luopua kontrollista. Toinen syy miksi ihmiset eivät uskaltaudu tähän intiimiyden suhteeseen Jumalan kanssa, on pelko siitä, mitä toiset läsnäolevat saattaisivat ajatella tai sanoa heistä.

Tulisiko meidän antaa sen, mitä rajalliset ihmiset ajattelevat meidän ylistyksestämme, alentaa meidän tulisuutamme ja intohimoamme rajatonta Jumalaa kohtaan? Minun mielestäni ei! Pahimmillaankaan tuo arvostelijoiden ääni on kuultavissa vain joitakin vuosia, mutta meidän suhteemme taivaallisen Isän kanssa on tarkoitettu iankaikkiseksi. Niinpä minun valintani on tuhlata niin paljon ylistystä, rakkautta ja palvovaa ihailua Herrani kohtaan kuin vain kykenen ja minun on mahdollista. Ja kun minulta loppuu sanasto, pyydän Herraa antamaan minulle niitä sanoja, jotka tuottavat mielihyvää Hänelle.

Lindell Cooley, Brownsvillen ylistyksenjohtaja

3. KOLME NELJÄNNESTÄ KULLASTA = JUMALA (GOLD ~ GOD)

http://www.christianmusic.to/mcleland/
mcLeland@iafrica.com

Lähde: IRN: http://www.revivalnet.net  (27.8.99)

Kun kasvoin lapsena 70-luvulla,meillä oli juliste, jonka iskulauseeksi oli kirjoitettu "2/3 Jumalan nimestä on MENKÄÄ (GOD-GO) !!" Sillä yritettiin ilmaista lähetyskäskyn todellisuutta!! Meidän perheemme on elävä todistus tuosta sanomasta, sillä olemme nykyisin n. 10000 mailin päässä kodistamme ja suvustamme. Ei tietenkään ole  tarkoitus, että kaikkien on välttämättä lähdettävä yhtä kauas, mutta se viittaa siihen, että meidän kaikkien on lähestyttävä Jumalan meille antamalla rakkaudella sellaisia ihmisiä, joita myös Hän rakastaa, sekä välitettävä tätä rakkautta näille, jotka eivät ehkä meidän mielestämme ole niin rakastettavia!!! kuten kodittomat, prostituoidut, juopot, huumeidenkäyttäjät yms... Ja arvaa mitä, on hyvin mahdollista, etteivät he koskaan astuisi minkään seurakunnan kynnyksen yli - ainakaan useimpien tämän päivän seurakuntien!!!

Pelkään, että olemme eksyneet hyvin kauas niistä asenteista, joiden mukaan alkuseurakunta (=apostolien teoissa kuvattu seurakunta) toimi. Tänä päivänä keskitytään niin perusteellisesti ohjelmiin, rahoitussuunnitelmiin, yhdistyksen kokouksiin, lukuihin (ihmisten ja markkojen), niin että ihmissuhteet ovat vain ohuen säikeen varassa ja niinpä seurakunnissa ei juurikaan välitetä "niistä joita ei ole vielä saavutettu", jonka kaltaisten  kanssa Jeesus seurusteli KAIKEN AIKAA!!! Meidän on nyt herättävä tajuamaan se tosiasia että henkilökohtainen suhde ja kohtaaminen on elämistä hengellisessä todellisuudessa: ensinnä on meidän oma suhteemme Isään, Jeesukseen ja Pyhään Henkeen ja sen jälkeen tämän suhteen antamalla varustuksella  me kohtaamme noita, jotka ovat kirkkorakennuksen ulkopuolella ja kaduilla. Tässä on seurakunnan todellisen tarkoituksen ilmentyminen!!

Nyt kun valmistaudumme astumaan uuteen vuosituhanteen ehdotan uutta iskulausetta: "3/4 kullasta on Jumalalta!!" En edes aloita antaa KAIKKIA niitä raamatun jakeita, jotka puhuvat siitä puhtaudesta ja puhdistautumisesta, mitä tämä kultapaikkojen ja -pölyn Hengen aalto edustaa, koska kuitenkin jotkut ihmiset sanoisivat, että käytän niitä irrallaan merkityksestään! Sen sijaan kerron teille henkilökohtaisen kokemuksen ja jos valitsette uskoa sen, YLISTYS HERRALLE \\O// ja jos ette niin muistakaa, että ihminen, jolla on henkilökohtainen kokemus ei ole koskaan vastaanväittäjän armoilla!! Molemmat poikani 7,5- vuotias Eric ja 6-vuotias Ryan osallistuivat juuri äskettäin lomaraamattukoululeirille täällä Port Elizabeth'issa. Torstaiaamuna heillä oli aivan erityinen kokous, koko lapsijoukko koki JUMALAN LÄSNÄOLON!! Huone oli täynnä naurua ja jotkut kaatuivat Jumalan voiman alle ja useiden yllä oli kultapölyä!! Kun kuulin tästä olin aivan innoissani. Näin heidät myöhemmin samana päivänä sen jälkeen kun he olivat olleet pitkät ajat uimarannalla sekä käyneet vielä kylvyssäkin. KULTAPÖLYÄ OLI YHÄ EDELLEEN HEIDÄN KÄMMENISSÄÄN!!!

Nyt jos isänä mietin ja yritän listata 10 tärkeintä asiaa, joiden haluaisin toteutuvan LASTENI KOKO ELÄMÄN AIKANA, en usko että kultapölyyn peittyminen olisi mitenkään sijoittunut ensimmäiselle sijalle. Mutta ei minulla kyllä ole mitään sitä vastaankaan ja sanonkin "Herra Jeesus tee aivan sitä mitä itse haluat!!" Tämä kultapölyhän on vain ulkoinen ilmentymä, joten ajattelepa vain, mitä Jumala onkaan tehnyt sisäisessä maailmassa!!! \\O// Kun hain pojat kotiin, puhuin seurakunnan toisen pastorin kanssa. Hän kertoi eräästä toisesta pojasta, joka myös oli ollut leirillä. Tämä oli kotiin tullessaan aivan innoissaan kertonut kaikkea tapahtuneesta ja sitten heti perään lähtenyt ulos leikkimään aivan kuin nuo tapahtumat olisivat olleet luonnollisia. Hänen vanhempansa olivat hieman kummissaan siitä. Me aikuiset haluaisimme toimia ehkä erikoisuutta korostaen kuten - 'emme enää koskaan pesisi käsiämme'!!! Pastori, jonka kanssa puhuin sanoi, että itse asiassa tämä lasten suhtautumistapa onkin myönteinen asia. Kun lapset näin varhaisessa elämänvaiheessa ovat avoimet yliluonnollisille asioille niistä tulee luonnollisia heille.

Kun nämä lapset kasvavat ja sitten heidän kadulla kävellessään heidän varjonsa osuu johonkin, joka paranee ... se on luonnollista sillä niinhän sen pitääkin tapahtua. Tässäpä tämän asian ydin onkin: Yliluonnollinen on Isä Jumalan ja Jumalan Poika Jeesuksen sekä Jumalan Pyhän Hengen luonnollinen toimintatapa!!! Meidänhän tulisi olla lasten kaltaisia Jumalan Valtakuntaan liittyvissä asioissa!!! Kuluu paljon enemmän voimaa taistella sitä vastaan, mitä JUMALA ON TÄNÄ PÄIVÄNÄ TEKEMÄSSÄ JOKA PUOLELLA MAAILMAA kuin vain antautua siihen mukaan ja tulla pienen lapsen kaltaiseksi sanoen, "Jeesus, uskon, että sinä voit tehdä mitä tahansa miten tahansa haluat ja minä haluan lisää Sinua elämääni!!"

4. MIELENKIINTOINEN RUKOUS

Jammilynn@aol.com
cgbwoking@aol.com

Julkaistu Global Revival News'in luvalla

Kun pastori Joe Wright'ä oli pyydetty pitämään avajaispuhe Kansasin senaatissa uuden istuntokauden alkajaisiksi, kaikki odottivat kuulevansa tavallisia poliittisesti korrekteja yleistyksiä, mutta he saivatkin sen sijaan kuulla sävähdyttävän rukouksen, intohimoisen kutsun parannukseen ja vanhurskauteen maassamme. Vastaus siihen tuli välittömästi.

Joukko lainsäätäjiä marssi protestiksi ulos salista jo rukouksen aikana. Kuuden seuraavan viikon kuluessa 'Central Christian Church'-seurakuntaan on tullut yli 5000 puhelinsoittoa, joista vain 47'ssä on ollut kielteistä palautetta. Seurakuntaan on tullut pyyntöjä lähettää kopio rukouksesta eri puolille maailmaa kuten Intiasta, Afrikasta ja Koreasta. Radiotoimittaja Paul Harvey esitti rukouksen ohjelmassaan 'The Rest of the Story' ja sai vastaanottaa sen lähetyksen jälkeen suuremman yhteydenottotulvan kuin koskaan ennen mistään muista lähetyksestään!

Rukous:

"Taivaallinen Isä, tulemme eteesi tänään ja pyydämme sinulta anteeksiantoa ja etsimme Sinun ohjaustasi ja johdatustasi.

Me tiedämme Sinun Sanasi sanovan, 'kirottuja ovat ne, jotka palvovat epäjumalia' mutta juuri niin me olemme tehneet.

Me olemme menettäneet hengellisen tasapainomme ja etääntyneet todellisista arvoista.

Me tunnustamme että:

Olemme pilkanneet Sanasi ehdotonta Totuutta ja nimittäneet käytöstämme moniarvoisuudeksi.

Olemme palvoneet muita jumalia ja kutsuneet sitä monikultturillisuudeksi.

Olemme hyväksyneet tapainturmeltumisen ja kutsuneet sitä vaihtoehtoiseksi elämäntavaksi.

Olemme hyväksikäyttäneet köyhiä ja kutsuneet tätä arpajaisiksi.

Olemme laiminlyöneet tarpeessa olijat ja kutsuneet sitä itsesuojeluksi.

Olemme palkinneet laiskuuden ja kutsuneet sitä sosiaalihuolloksi.

Olemme tappaneet syntymättömät lapsemme ja nimittäneet tuota tekoa valinnaksi.

Olemme ampuneet abortinsuorittajia ja kutsuneet sitä oikeutetuksi.

Olemme laiminlyöneet lastemme kasvattamisen ja nimittäneet sitä omanarvontunnon rakentamiseksi.

Olemme väärinkäyttäneet valtaa ja nimittäneet sitä poliittiseksi peliksi.

Olemme himoinneet naapurimme omaisuutta ja kutsuneet käytöstämme kiihkeäksi pyrkimykseksi.

Olemme pilanneet ilmapiirimme jumalattomuudella ja pornografialla ja kutsuneet tätä ilmaisun vapaudeksi.

Olemme pilkanneet kautta-aikojen kunnioitettuja esi-isiemme arvostuksia ja kutsuneet tätä valaistuneisuudeksi.

Tutki meitä, oi Jumala, ja tunne meidän sydämemme tänään; puhdista meidät kaikestä synnistämme ja vapauta meidät. Ohjaa ja siunaa kaikkia näitä miehiä ja naisia, jotka on lähetetty ohjaamaan meitä, löytämään Sinun tahtosi työssään.

Tätä pyydän Poikasi, elävän Vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Jumalan avulla ulottukoon tämä rukous koko kansakuntamme ylle ja tulkoon se kokosydämiseksi kaipaukseksemme niin, että meitä jälleen voitaisiin kutsua kristilliseksi kansaksi, jossa on Jumalan pelko! Voit lähettää tätä rukousta niin monille kristityille ystävillesi kuin haluat. Pyrkikäämme saamaan Jumala jälleen elämäämme ja ennen kaikkea muuta myös lastemme ja lastenlastemme elämään. Aamen.

Rakkaudella siunaten
Seppo ja Marja

SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

TULTA! | www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi