TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU
www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi

ALKUUN | ILMOITTAUDU | OPETUS | KOKOUKSIA | RUKOUSPYYNNÖT | KYS/VAST | HERÄTYKSESTÄ | PELASTUS

29/1999

SAIRAITTEN PARANTAMINEN - III

1. JEESUS PELASTAA, PARANTAA JA VAPAUTTAA
2. PYHÄN HENGEN ELÄVÄKSI TEKEVÄ VOIMA
3. PARANEVATKO KAIKKI?
4. ELÄVÄN VEDEN VIRRAT
5. MORSIUSSEURAKUNNAN ERITYISASEMA
6. SMITH WIGGLESWORTH: HERRAN HENKI ON MINUN PÄÄLLÄNI


SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

1. JEESUS PELASTAA, PARANTAA JA VAPAUTTAA

Jeesus on ratkaisu jokaisen ihmisen kaikkiin ongelmiin. Hän pelastaa sielun takaisin Jumalan yhteyteen ja ikuiseen elämään taivaan kirkkaudessa. Jeesus parantaa hengen, sielun ja ruumiin sairaudet. Jeesus vapauttaa kaikista orjuuttavista, alas painavista ja tuhoavista pimeyden voimista eri elämänalueilla. Jeesus on valmistanut TÄYDELLISEN tien kaikkiin näihin, mutta ne voidaan omistaa vain uskon ja Pyhän Hengen voiman kautta.

Kukaan älköön kritisoiko omien kokemustensa mielipiteittensä perusteella sitä mitä Jeesus on tehnyt tai mitä Hän voi ja tulee tekemään. Omat kokemukset ja ihmismielipiteet ovat synnin sokaisemia ja värittämiä, mutta Jeesus itse on TOTUUS ja Hänen sanansa on totuus. Jeesus on herrain Herra, kuningasten Kuningas, täydellinen uskollisuudessa, vanhurskaudessa ja totuudessa. Jos mielemme valtaa kritiikki, epäilys tai pettymys Jumalaa kohtaan, sen lähde on pimeydestä ja sellaisesta sydämen tilasta uskovan tulee päästä eroon. Synti ja sen seuraukset ovat aiheuttaneet kuolemanvakavia ongelmia ihmisille, mutta Jeesus on tullut täydellisesti ratkaisemaan kaikki meidän ongelmamme.

Joh. 10:9-10: Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu (=tulee ehyeksi, pelastuu ja paranee), ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

Joh. 8:36: Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

2. PYHÄN HENGEN ELÄVÄKSI TEKEVÄ VOIMA

Maailmanhistorian mullistavin tapahtuma luomistyön jälkeen oli Pyhän Hengen vuodatus! Jeesus astui taivaaseen ylimmäisenä pappina murrettuaan synnin ja kuoleman lain. Sitten Hän täytti Pyhän Hengen vuodatuksen lupauksen. Ensimmäisen kerran historiassa Jeesus tuli sisäisesti asumaan syntisiin ihmisiin Pyhän Hengen voimassa, niihin, jotka Häneen uskovat.

Hyvä ystäväni, anna Pyhän Hengen valaista se suuri siunaus ja lahja, joka sinulla on Jeesuksessa aivan sinun omassa sydämessäsi! Jos Jeesus asuu sinussa, sinussa asuvat myös taivaalliset voimat! Et ole enää oman voimasi ja mahdollisuuksiesi varassa, vaan sinut on kytketty taivaallisten voimien yhteyteen, jossa uskon kautta inhimillisesti mahdottomat asiat tulevat mahdollisiksi.

Kysymys on vain siitä, antaudummeko Hänen voimansa ja läsnäolonsa todellisuuteen, johdatukseen ja vaikutukseen. Jeesus ei tee meille mitään väkisin. Hän odottaa, että me etsimme, janoamme ja kolkutamme ja sitten Hän tulee ja täyttää meidän elämämme! Antakaamme sydämemme syttyä yhä suurempaan janoon Jeesuksen todellisuuden ilmestymiseksi.

Room. 8:10-11: Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.

Paavali käyttää tässä sanaa "kuolevaiset ruumiinne". Hän tarkoittaa tätä lihallista ruumista, joka on tosin synnin tähden aikanaan tuomittu katoamaan ja häviämään. Lihallinen ruumis ei kuitenkaan ole sellaisenaan synnillinen, vaan synti ainoastaan asuu lihassa ja vaikuttaa lihan kautta. Tämä raamatunkohta sanoo selvästi, että koska 'lihan teot on kuoletettu hengellä', Pyhä Henki parantaa meidän lihallisen ruumiimme myös. Lisääntyvä Pyhän Hengen läsnäolo merkitsee aina myös lisääntyvää terveyttä. Pyhän Hengen läsnäolo parantaa sairauksista ja puhdistaa synnistä, sekä suojelee sairauden ja muilta vihollisen hyökkäyksiltä.

3. PARANEVATKO KAIKKI?

Suhteessa sairauksiin meidän on hyvä ymmärtää seuraavat näkökulmat. Täysin terve ihminen voi olla täysin hengellisesti kuollut, niin ettei hänellä enää ole mitään iankaikkisuutta tai toivoa pelastuksesta. Kuolema on tullut hänen henkeensä pysyvästi, vaikkei se näy vielä hänen ruumiinsa terveydessä. Ajan kuluessa kuitenkin hänen ruumiillinen terveytensä voi täysin romahtaa ja piilossa olleet sairauden voimat käyvät hänen kimppuunsa, eikä pelastusta ole kuoleman jälkeen. Hyvin vaikeasti sairas ihminen voi olla hengessään täysin pelastettu ja puhdistettu ja hänelle on talletettu taivaallinen perintö. Kuitenkaan jostain syystä usko oman ruumiin parantumiseen ei ole syttynyt, eikä Pyhä Henki sillä alueella päässyt toimimaan. Usein saattaa olla kysymys henkilön omasta ns. taivaskaipuusta, ettei hän itse asiassa haluakaan parantua. Tällaista henkilökohtaista valintaa jokaisen ulkopuolisen on kunnioitettava, eikä toimia typerästi tai loukkaavasti. Silti tällainen valinta ei ole todistus Jumalan täydellisen tahdon toteutumisesta.

Meillä kaikilla on määräaika tässä lihan ruumiissa ja kun se on loppunut, meidät kutsutaan taivaan kirkkauteen. Uskon, ettei kuitenkaan ole Jumalan ensisijainen suunnitelma, että kuolemme sairauksiin, vaan että Hän haluaa pitää meidät terveinä ja ottaa meidät sitten terveenä pois kun olemme saavuttaneet päiviemme täyden luvun ja suorittaneet palvelutyömme täällä loppuun. Tämän mahdollisuuden antaminen oli osa Jeesuksen sovitustyötä. Tällaista elämäntapaa pidän todellisena ja tavoiteltavana uskon elämänä. Sairaudet voivat kyllä koetella meitä, mutta Jeesus on tarkoittanut kasvattaa meidät niiden voittajiksi uskon ja Pyhän Hengen voiman kautta!

Jumala on uskollinen niille, jotka Häneen turvaavat. Tämän asenteen ylläpitäminen sydämessä on todellinen uskon kilvoitus. Katso minkä voiman ja siunauksen Herra antoi Kaalebille sen takia, että hänellä oli USKON HENKI. Kaaleb joutui kulkemaan erämaavaelluksen lävitse yhdessä epäuskoisten kanssa, mutta hän ei katkeroitunut, eikä luopunut uskosta Jumalaan. Kaikki tämä tapahtui vanhan liiton aikana, mutta mitä sitten voikaan tapahtua uudessa liitossa, joka on perustettu paljon paremmille lupauksille!

Joos. 14:10-13: Ja nyt, katso, Herra on antanut minun elää, niinkuin hän oli sanonut, vielä neljäkymmentä viisi vuotta sen jälkeen, kuin Herra puhui tämän sanan Moosekselle, Israelin vaeltaessa erämaassa. Ja katso, minä olen nyt kahdeksankymmenen viiden vuoden vanha ja olen vielä tänä päivänä yhtä voimakas, kuin olin sinä päivänä, jona Mooses minut lähetti; niinkuin voimani oli silloin, niin se on vielä nytkin: minä kykenen sotimaan, lähtemään ja tulemaan. Anna minulle siis tämä vuoristo, josta Herra puhui sinä päivänä. Sinähän kuulit sinä päivänä, että siellä asuu anakilaisia ja että siellä on suuria, varustettuja kaupunkeja. Kenties Herra on minun kanssani, niin että minä saan heidät karkoitetuksi, niinkuin Herra on puhunut." Silloin Joosua siunasi Kaalebin, Jefunnen pojan, ja antoi hänelle perintöosaksi Hebronin.

Uskonelämän ratkaiseva askel on suuntautua pois ongelmien ja vajavuuksien tutkimisesta Jeesuksen täydellisyyden tutkimiseen. Emme koskaan saa  omaa sielullista viisauttamme tyydyttäviä vastauksia kysymyksiimme, mutta Jumala tarjoaa meille Jeesusta ja Hänen yhteyttään, jossa on vastaukset ja apu aina ja kaikkiin tilanteisiin!

4. ELÄVÄN VEDEN VIRRAT

Jeesuksen ylösnousemusvoima, Pyhä Henki, alkaa vaikuttaa ihmisissä hänen henkensä kautta. Synnin tähden ihmisen henki kuoli (=joutui eroon Jumalasta) mutta kun ihminen tunnustaa Jeesuksen, Hän uudestisynnyttää ihmisen hengen ja ihminen alkaa nähdä taivasten valtakuntaan. Uskon kautta Jeesus tulee asumaan ihmisen sydämeen Pyhässä Hengessä. Tämän Pyhän Hengen läsnäolon tarkoituksena ei ole vain tuoda meille uusi toivo, vaan sen on tarkoitus kasvaa mahtavaksi elävän veden virraksi, joka vaikuttaa elämää ja parantumista kaikkialla ympärillämme!

Joh. 7:37-39: Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat." Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

Tässä kohdassa alkutesti sanoo, "joka uskoo minuun niin kuin kirjoitukset sanovat, hänen sisimmästään..". Siis kun me uskomme kirjoitusten opettamalla tavalla Jeesukseen sellaisena kuin kirjoitukset Hänet ilmoittavat, tämä usko Jeesukseen johtaa sellaiseen Pyhän Hengen voimaan ja voiteluun, josta Jeesus itse käyttää ilmaisua "hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat".  Jeesus itse oli tästä täydellinen esimerkki, mutta Hän sanoo, että myös Häneen uskoville on tarkoitettu sama mahdollisuus!

Joku voi sanoa, että minähän olen tullut uskoon joten kaikki on jo selvää, koska olen varmistanut taivasosuuteni, eikä muuta tarvita. Toinen voi sanoa, että 'olen täyttynyt Pyhällä Hengellä', koska puhun kielillä ja olen liittynyt 'raamatulliseen paikallisseurakuntaan', joten olen tehnyt jo enemmän kuin monet muut uskovat. Joku voi sanoa, että johan kalenterini on täynnä erilaisia kokouksia ja palavereita ja kuoroharjoituksia. Nämähän ovat kaikki hyviä asioita, mutta ovatko ne se, mitä Jeesus todella elämästäsi tarkoitti synnyttää kutsuessaan sinut yhteyteensä? Mitä sanot seuraavasta Jeesuksen sanasta?

Joh. 14:12: Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö,...

Jeesus kutsuu vapauteen, iloon ja rauhaan, pois syntielämästä, mutta samalla Hän kutsuu meitä syttymään Pyhän Hengen tulesta niin, että Hän voisi ilmestyä meidän elämässämme ja meidän kauttamme voimallisten ihmeitten ja merkkien toteutuessa. Jos joku sanoo, ettei Hän voi tehdä samoja tekoja kuin Jeesus, hän kieltää Jeesuksen mahdollisuuden omassa elämässään. Se ei ole nöyryyttä, vaan itsekeskeisyyttä ja epäuskoa! Kun Jeesus asuu meissä, Hän voi aina tehdä samoja tekoja meidän kauttamme. Edellytyksenä on vain se, että me antaudumme siihen uskoon, voiteluun ja pyhitykseen, jonka kautta tämä tulee mahdolliseksi! Tämä sana todella riisuu ja johtaa meidät nöyrtymään, sillä silloin me vasta ymmärrämme, kuinka paljon Jeesusta ja Hänen Pyhää Henkeä me tarvitsemmekaan!

Jos haluat todella uudistua oman voitelusi alueella, yhdy kanssani tähän rukoukseen:

"Herra Jeesus, pyydän anteeksi itsekeskeisyyttäni, omiin mahdollisuuksiini tuijottamista ja sinun mahdollisuuksiesi laiminlyömistä omassa elämässäni. Minä teen nyt parannuksen, vastaanotan ja uskon tämän sanan (Joh. 14:12) omalle kohdalleni. Haluan astua sille Pyhän Hengen kasvattavalle, uudistavalle ja muuttavalle tielle, jolla sinä Herra voi ilmestyä uudella, ihmeellisellä tavalla oman elämäni kautta. Kiitos Jeesus, että sinä autat minua tässä ja teet sen mahdolliseksi. Amen."

5. MORSIUSSEURAKUNNAN ERITYISASEMA

Tämän aikakauden loppu on muista aikakausista täysin poikkeava ja siksi me tarvitsemme juuri nyt profeetallista näkökykyä ja syvempää Hengen ymmärrystä.
Uskon, että lopun aikana tulee sellainen Pyhän Hengen vuodatus, joka täysin parantaa morsiusseurakunnasta kaikki sairaudet, vajavuudet ja vihollisen teot, kaikki synnin alueet mukaan luettuna! Jeesus valmistaa itselleen morsiamen, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä. Lopun aikana kaikki Jumalan työ ikään kuin huipentuu ja tulee täydelliseksi. Kaikki mikä on jäänyt kesken, tulee valmiiksi. Monet kokemuksiin perustuneet epäuskon opit ja rakennelmat joutuvat häpeään, kun Jumala osoittaa uskollisuutensa.

Ef. 5:24-32: Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.

Paavali rinnastaa avioliiton pyhyyden ja puhtauden Kristuksen ja seurakunnan väliseen yhteyteen. Mitä lähempänä Jeesuksen tulemus on, sitä valmiimman tulee morsiamen olla yljän kohtaamiseen. Pyhä Henki tekee tämän valmistelutyön ja siksi meidän tulee täyttyä öljyllä, tulla pysyvästi täyteen Pyhää Henkeä. Kirkkauden läsnäolossa ei voi olla enää syntiä, sairautta eikä mitään muuta pimeyttä!

Tämä seurakuntasukupolvi ei silti ole parempi kuin edelliset, vaan Jumalan armo ilmestyy vain suurempana. Jeesus kattaa lopun aikana sellaiset juhlapöydät omilleen vihollisten silmien edessä, ettei kenellekään jää epäselväksi, kuka on Herra!

Luuk. 21:34-36: Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä."

6. SMITH WIGGLESWORTH: HERRAN HENKI ON MINUN PÄÄLLÄNI

Ote kirjasta: Smith Wigglesworth: The Complete Collection of His Life Teachings
Julkaistu lehdessä Triumphs of Faith, 14.9.1914.

Katsokaapa kanssani Luukkaan evankeliumin 4. Lukuun, jakeeseen 18:

Luuk. 4:18-19: "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta."

Jeesus otti kirjakäärön temppelissä ja luki nämä sanat ja painotti sitä tosiasiaa sen työn ilmentymänä, jota Hän oli tekemässä. Uskon että Jumala on viemässä meidät tilaan, jossa me tiedämme Herran Hengen olevan päällämme. Jos emme ole päässeet siihen tilaan, Jumala haluaa tuoda meille tämän tosiasian, minkä Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 14. luvussa, "...minä rukoilen Isää ja Hän on antava teille toisen Puolustajan, joka on aina teidän kanssanne..." (jae 16). Koska Herran Henki tuli Hänen päälleen, joka on meidän Herramme, meidän tulee katsoa, että saamme saman voitelun ja että sama Henki on meidän päällämme. Vihollinen tulee varastamaan meiltä voiton, jos me sallimme hänen lyödä itsemme. Mutta tosiasia on, että Herran Henki on meidän päällämme, ja mitä minuun tulee, minulla ei ole mitään muuta sanomaa kuin se minkä Hän antaa, ja uskon, että ne merkit, joista Hän puhuu, tulevat seuraamaan. Uskon, että Jeesus oli Jumalan "Lähetetty", koko maailman syntien sovitukseksi, ja me näemme Hengen manifestaation lepäävän Hänen päällään niin että Hänen palvelutyössään oli voima. Herra herättäköön meidät siihen tosiasiaan, että vain tässä olotilassa on olemassa voimallinen palvelutehtävä.

Kun kysyin Herralta mitä sanoa näille ihmisille, mieleeni nousi tämä asia, että Puolustaja on tullut. Hän on tullut; ja Hän on tullut pysyäkseen ikuisesti. Tuleeko vihollinen lyömään sinut? Ei, sillä Puolustaja on tullut, jotta me vastaanottaisimme itsellemme ja osoittaisimme muillekin niitä merkkejä, joiden tulee seurata, niin etteivät mitkään vihollisen kavalat juonet pettäisi meitä. Ei ole mitään rajaa sille, mitä meistä voi tulla, jos me asumme ja elämme Hengessä. Rukouksen Hengessä meidät otetaan maasta suoraan taivaaseen. Hengessä Jumalan Sana näyttää avautuvan ihmeellisellä tavalla, ja vain Hengessä Jumalan rakkaus on vuodatettu meihin. Me tunnemme kun me puhumme Hengessä, että sama tuli, joka paloi Emmauksen tietä kulkeneen kahden miehen sydämissä Jeesuksen kulkiessa heidän kanssaan, palaa meidän sydämissämme. Varmasti tulee tapahtumaan kun Hän kulkee kanssamme, että sydämemme palavat; se on sama Hengen voima. He eivät voineet ymmärtää sitä silloin, mutta muutamaa tuntia myöhemmin he näkivät Hänen murtavan leipää ja heidän silmänsä avautuivat.

Mutta rakkaat, sydämiemme tulisi palaa aina. On olemassa tila, jossa voimme elää voitelussa ja Hengen vaatettamana, missä meidän sanamme ovat voiman vaatettamat. "...Älkää juopuko viinistä ... vaan täyttykää Hengellä" (Ef. 5:18). Tämä on ihmeellinen etuoikeus; ja minä näen että Johanneksen oli välttämätöntä olla Hengessä Patmos-saarella, jotta ilmestys tulisi selväksi hänelle.

Mitä tarkoittaa meille tässä sukupolvessa pysyä Hengessä? Mitään inhimillistä järkeilyä eikä inhimillistä tietoa voida verrata elämän voimaan, joka on Hengessä. Meillä on valta päästää ja valta sitoa Hengessä. On olemassa tila, jossa Pyhä Henki voi viedä meidät sellaiseen, mihin voi päästä vain Hengessä. Mutta jos hengitämme Hänen ajatuksiaan ajatuksiimme, ja elämme Pyhän Hengen voitelussa niin kuin Hän eli, silloin tulee näyttöjä siitä, että olemme Hänessä; ja teemme Hänen tekojaan. Mutta se on mahdollista vain Hengessä.

Nyt minä luen Matteuksen evankeliumista voimasta, jota emme ole vielä vaatineet omaksemme, emmekä tulekaan kykeneviksi vaatimaan tätä Hengen manifestaatiota ellemme elä Hengessä. Hän sanoo, "Minä annan teille vallan sitoa ja annan teille vallan päästää." Koska olet kykenevä sitomaan ja koska kykenet päästämään? Se on vain Hengessä. Et voi sitoa mitään inhimillisen tai luonnollisen mielen vallassa. Tämä voima ei koskaan poistunut Jeesuksesta. Koen kun saarnaan teille tänä iltana, että useimmilla meillä on suuri puute siitä. Jumala auttakoon meitä! "Herran henki on minun päälläni." Rakkaat, sillä, että Herran Henki oli Hänen päällään oli suuri tarkoitus, ja sinun upottamisella Pyhään Henkeen on erityinen tarkoitus. Meidän ei tule unohtaa, että olemme Hänen ruumiinsa jäseniä ja tämän voimalla upottamisen kautta me olemme tulleet osallisiksi Hänen jumalallisesta luonnostaan.

Ilmestyksessä sain tämän, että näin Aatamin ja Eevan ajettuna paratiisista ja liekehtivän miekan joka puolella estävän heitä pääsemästä paratiisiin. Mutta näin että kaikkialla ympärilläni oli liekehtivä miekka suojelemassa minua pahalta, ja näytti, että tämä olisi totta, jos vain sanoisin "Herra, minä tahdon" ja minä sanoin "Herra, minä tahdon". Liekehtivä miekka oli ympärilläni vapauttaen minut helvetin vallasta. Näin me olemme pelastetut pahasta. Hän on kuin tuliseinä meidän ympärillämme; sen tähden miksi pelkäisimme? Mikä ihmeellinen pelastus! Mikä ihmeellinen pelastus!

Huomaa Hesekielin luku 37. Hesekielin tarvitsi vain olla Hengessä, ja samaan aikaan kun hän oli Hengessä hänen tuli profetoida kuiville luille ja sanoa, "Kuulkaa kuivat luut Herran sana" (Hes. 37:4). Ja kun hän profetoi Herran käskyn mukaan hän näkee 'suunnattoman suuren armeijan' nousevan ympärillään. Profeetta totteli Jumalan käskyä, ja kaikkien meidän on tehtävä juuri tämä, totella Jumalaa.

Rukoilen Jumalaa, että teidän henkenne sielunne ja ruumiinne säilyisivät pyhinä ja että te aina olisitte tulessa, ja aina valmiina voitelu mukananne. Ellei näin ole, me olemme jumalallisen järjestyksen ulkopuolella, ja meidän tulisi huutaa Häntä kunnes kirkkaus tulee takaisin yllemme.

"Herran Henki on minun päälläni." On täytynyt olla syy siihen, miksi Henki oli Hänen päällään. Ennen kaikkea, tässä sanotaan, "...koska Hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; Hän on lähettänyt minut parantamaan särjettyjä sydämiä..." Mikä ilosanoma! "... julistamaan vapautusta vangituille..." Mikä ihmeellinen Henki olikaan Hänen päällään! "... ja sokeille näkönsä saamista ja sorrettujen vapauttamista, julistamaan Herran otollista vuotta" (Luuk. 4:18,19). Te lähetyssaarnaajat, jotka menette Intiaan, Afrikkaan, Kiinaan ja muihin paikkoihin, teillä on ihmeellinen ilosanoma vietävänä näille ihmisille, jotka eivät tiedä mitään Jumalasta; pelastuksen, parantumisen ja vapautumisen ilosanoma!

Rakkaudella siunaten
Seppo ja Marja

SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

TULTA! | www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi