TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU
www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi

ALKUUN | ILMOITTAUDU | OPETUS | KOKOUKSIA | RUKOUSPYYNNÖT | KYS/VAST | HERÄTYKSESTÄ | PELASTUS

30/1999

SAIRAITTEN PARANTAMINEN - IV

1. KUTSU
2. VIELÄ MINÄ OSOITAN TEILLE TIEN, VERRATTOMAN TIEN!
3. RAKKAUDEN KAUTTA VAIKUTTAVA USKO
4. JUMALAN TUNTEMINEN
5. KUINKA JEESUKSEEN RAKASTUNUT JA HÄNESTÄ HUUMAANTUNUT SEURAKUNTA YLISTÄÄ?
6. JOHN G. LAKE: JUMALAN RAKKAUS PARANTAA


SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

1. KUTSU

Hyvä ystäväni, kutsun sinua ainutlaatuiseen, vertaansa vailla olevaan elämänmuotoon! Tämä elämänmuoto on uskon elämä Pyhän Hengen taivaallisessa voimassa ja voitelussa ja siinä on se ihmeellinen olemus, että se vaan kasvaa, laajenee, rikastuu ja kirkastuu, kun sitä tietä kulkee. Haluaisitko panna kätesi sairaitten päälle ja nähdä heidän parantuvan? Haluaisitko vapauttaa ahdistettuja, synnin ja vääryyden kiusaamia ihmisiä riivaajien ja pahuuden vallasta? Haluaisitko nähdä Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusvoiman ilmestyvän omassa elämässäsi ja oman elämäsi kautta? Jos haluat näitä siunauksia elämääsi, tässä on tie, jolla se ilmestyy:

Fil. 3:7-11: Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella; TUNTEAKSENI HÄNET JA HÄNEN YLÖSNOUSEMISENSA VOIMAN JA HÄNEN KÄRSIMYKSIENSÄ OSALLISUUDEN, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista.

Tämän raamatunkohdan loppuosan tulee kuulua alkutekstin mukaan seuraavasti:
"... että JOLLAKIN TAVALLA pääsisin ylösnousemiseen kuolleista." Paavali ei siis aseta ylösnousemusta epävarmaksi tai horjuvaksi todellisuudeksi, vaan hänen vaikuttimensa on, että HÄNKIN PÄÄSISI YLÖSNOUSEMISEEN KUOLLEISTA. Paavali päättää, että hänen ratkaisunsa päästäkseen ylösnousemiseen kuolleista on päästä elämään Jeesuksessa ja uskon vanhurskaudessa jo tässä ajassa! Tämä päämäärä on Paavalilla horjumaton ja se sisältää seuraavat elämänvalinnat:

1) Hyljätä omat tavoitteet, omat voitonpyrkimykset ja ansiot.
2) Suunnata kaikki pyrkimykset Jeesuksen Kristuksen ja Pyhän Hengen voiman tuntemiseen.
3) Hyljätä kaikki omavanhurskauden pyrkimykset ja antautua täysin armon varaan.
4) Hyväksyä Jeesuksen tähden tulevat kärsimykset.
5) Hyväksyä lihan kuolettaminen.

Nämä ovat todella voimakkaita pyrkimyksiä ja saatat herkästi sanoa, etten minä tuohon pysty. En minäkään siihen pysty omassa voimassani, mutta sitä varten meillä on Pyhä Henki, joka "auttaa meidän heikkouttamme". Syy miksi Paavali voi lausua kaiken tämän hyvin suurella päättäväisyydellä löytyy seuraavasta jakeesta:

Fil. 3:12: Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, KOSKAPA KRISTUS JEESUS ON VOITTANUT MINUT.

Jeesus voitti Paavalin Damaskon tiellä ja sitä seuranneessa kolmen päivän paastossa ja rukouksessa. Paavalin vanha elämä osoittautui täysin arvottomaksi ja Jeesus näytti hänelle uuden kirkastetun elämän Hänen yhteydessään. Paavali sai täydellisen anteeksiantamuksen uskovien vainoamisesta ja tuhoamisesta ja muista synneistään. Jeesuksen rakkaus ja kirkkaus voittivat täysin hänet omakseen. Paavali antautui Jeesuksen kohtaamisen edessä ja luopui kaikista aseista Häntä vastaan. Sen tähden hän saattoi sanoa kuningas Agrippankin edessä:

Ap. t. 26:19: Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä,...

Onko Jeesus Kristus voittanut sinut sellaisella tavalla, että olet riisuutunut kaikista omista pyrkimyksistäsi ja tavoitteistasi? Vai onko sielusi kiinni vielä jossain uskonnollisessa järjestelmässä, mammonassa, toisissa ihmisissä, perinnäissäännöissä tai omissa haluissasi, synneissäsi, katkeruudessasi tai pettymyksissäsi? Haluaisitko kohdata Jeesuksen sellaisella tavalla, että Hän saa voittaa sinut täysin omakseen ja poistaa kaiken epävarmuuden, pelon, synnin painostukset ja parantaa sairautesi, eheyttää ja vapauttaa sinut taivaalliseen elämänmuotoon, palvelemaan ja elämään ylösnousemusvoimassa?

Tämä siunaus ja mahdollisuus ei ole ollenkaan estetty minkään nykyisen elämäntilanteesi tai olosuhteen takia. Jeesus on täydellinen Pelastaja, Herra ja Jumala ja kun sinä tulet Hänen luokseen, Hän nostaa sinut vapauteen kaikesta pahasta ja kaikesta mikä sinua sitoo!

Jos haluat tehdä tällaisen antautumisen ja valinnan, rukoile tämä rukous kanssani:

"Rakas Jeesus, asetan sinut elämäni ensimmäiseksi ja suurimmaksi päämääräkseni. Haluan pitää kaiken muun arvottomana Sinun tuntemiseesi verrattuna. Haluan luopua kaikesta, mikä estäisi minua pääsemästä lähemmäksi Sinua. Annan Jeesus sinulle kaikki voittoni ja tappioni, iloni ja suruni, voimani ja heikkouteni, rikkauteni ja puutteeni, terveyteni ja sairauteni, menneisyyteni, nykyisyyteni ja tulevaisuuteni. Rakas Jeesus, Sinä saat voittaa minut täysin omaksesi!  Haluan vastaanottaa ja elää Sinun vanhurskaudessasi ja kirkkaudessasi, joka tulee minulle uskon kautta Sinulta. Haluan voittaa Jeesus sinut omakseni ja tulla tuntemaan Sinun ylösnousemisesi voiman. Haluan myös pitää pelkkänä ilona, jos minua Sinun kalliin nimesi tähden vainotaan! Haluan kasvaa ja muuttua yhä lisää Sinun kaltaisuuteesi. Kiitos Jeesus!"

2. VIELÄ MINÄ OSOITAN TEILLE TIEN, VERRATTOMAN TIEN!

Jumalan valtakunnan järjelle käsittämätön ihme on se, ettei Jeesus tarvitse ihmisen uskonnollista tietoa tehdäkseen ihmeitä hänen kauttaan, vaan Hän tarvitsee vain antautuneen sydämen, jota Hänen rakkautensa saa johtaa. Tämän vuoksi Jeesus voi yhtä hyvin käyttää lapsia kuin ketä tahansa muutakin.

Toinen Jumalan valtakunnan ihmeellisyys on se, että Jeesus haluaa ja  voi käyttää keskeneräisiä ja vajavaisia ihmisiä, jotka vain asettavat yksinkertaisen sydämen uskon Hänen armoonsa ja voimaansa. Jeesus voi käyttää vieläpä enemmän sellaista, joka on tietoinen vajavuudestaan ja heikkouksistaan kuin sellaista, joka luulee jotain saavuttaneensa. Paavali osoittaa (2. Kor. 4:7), että voitelun ilmitulemiseksi meidän saviastiamme luonteen täytyy tulla ilmi, "... ETTÄ TUO SUUNNATTOMAN SUURI VOIMA OLISI JUMALAN EIKÄ NÄYTTÄISI TULEVAN MEISTÄ."

Pyhän Hengen voima on valtava ja armolahjat ovat moninaiset ja ihmeelliset, mutta ilman rakkautta ne eivät hyödytä mitään. KAIKEN PALVELUTYÖN AVAIN ON JUMALAN RAKKAUS, sillä rakkaus panee liikkeelle Jumalan voiman, joka voittaa kaikki vastukset ja olosuhteet. Rakkaudella täyttynyt sydän ei toimi ylemmyydestä käsin, ei paina alas ketään, ei etsi vikoja, ei omaansa, ei halua vahingoittaa, vaan se toimii Jumalan epäitsekkäiden vaikuttimien mukaan. Rakkaus ei näe mitään estettä parantumiselle, koskapa Jeesus on jokaiselle, kaikissa olosuhteissa ja aina täydellinen pelastus. Rakkaus ei katso kenenkään ulkomuotoon, ominaisuuksiin tai asemaan, vaan rakkaus näkee Jumalan täydellisen suunnitelman jokaisen kohdalla ja on valmis antautumaan taisteluun vihollisen aiheuttamien ongelmien, tuhojen ja esteiden poistamiseksi!

Rakkaus on valmis kohtaamaan kärsivien ihmisten elämän tuskia tullakseen heidän rinnalleen tasaveroisena, ei ylemmyydestä käsin. Sairasta auttaa kuitenkin vain vähän se, jos hän havaitsee, että me myös tunnemme niitä pimeyden voimien aiheuttamia tuntemuksia, joita sairas tuntee. Mutta kun me suostumme tuntemaan sen rakkauden ja halun parantaa ja pelastaa, joka taivaallisen Isän sydämellä on jokaisen kärsivän tähden, niin silloin tämän Isän sydämen sykkeen tunteminen panee liikkeelle taivaalliset voimat ja ihmeitä ja voimallisia tekoja alkaa tapahtua!

1. Kor. 13:4-10: Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista.

Jos etsimme suurempaa voitelua, meidän tulee etsiä suurempaa rakkautta! Jumalan rakkaus on ainoa ja suurin valtuutus palvella ihmisiä. Rakkaus on täydellinen, ja kun se täyttää vajavaisen ihmisen sielun, Jeesuksen muoto ja täydellisyys on tullut häneen! Silloin katoaa vajavaisuus ja vajavaisuuksiin huomion kiinnittäminen. Jumalan valtakunnan näköalat tulevat rakkauden kautta silmiemme eteen ja Pyhän Hengen lahjat virittyvät ennennäkemättömällä tavalla toimimaan. Rakkauden valtaama ihminen on täynnä Jeesusta, eikä hän tunnusta mitään vihollisen voimaa Jumalaa suuremmaksi!

3. RAKKAUDEN KAUTTA VAIKUTTAVA USKO

Kuinka paljon uskovat ponnistelevatkaan oman yrittämisen tiellä turhaan etsien uskoa ja Pyhän Hengen voitelua. Uskoa ei voi synnyttää järjen kautta, vaan se tulee sydämestä Jumalan kosketuksen, Hänen elävän sanansa ja seurusteluyhteyden kautta. Kun me avaudumme seurustelemaan rukouksessa ja palvonnassa Jeesuksen kanssa, silloin Pyhä Henki voi opettaa meitä suoraan, puhua meille Jumalan rhema-sanoja, puhdistaa synnistä ja sisäisistä lukkiutumista, jotka aina taistelevat uskoa vastaan. Jumalan yksinkertainen ja täydellinen ratkaisu uskon voiman saamiseksi on KOHDATA JUMALAN ISÄN RAKKAUS JA ANTAUTUA SILLE!

Gal. 5:6: Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan RAKKAUDEN KAUTTA VAIKUTTAVA USKO.

Jeesuksen rakkauden voima on ihmeellinen. Kun minä tietämällä tiedän ja elän ehyesti siinä tuntemisessa, että Jeesus rakastaa minua täydellisellä rakkaudella ja haluaa vain tehdä hyvää minulle, silloin minä voin olla täysin avoin hänelle. Tietäessäni ja kokiessani Hänen rakkautensa, en koskaan epäile Hänen vaikuttimiaan, kun Hän toimii tai vaikuttaa minuun tai puhuu minulle. Tämä rakkaus tekee oloni Hänen läsnäolossaan täysin turvalliseksi. Jeesuksen rakkauden kokeminen vaikuttaa minuun niin, että Hänen rakkautensa tähden alan erityisellä tavalla kunnioittaa Hänen tahtoaan ja pyrkiä elämään niin, ettei Hänen tarvitse murehtua minun tähteni. Hänen rakkautensa tähden sydämeni vain kiinnittyy Häneen ja haluaa päästä yhä lähemmäksi Häntä, sillä Hänen rakkaudessaan on elämäni täyttymys ja tyydytys, jolle ei ole mitään vertaistaan!

Usko (=luottamus ja kuuliaisuus) syntyvät luonnostaan rakkauden ilmapiirissä. Rakkaussuhde on sydänten seurustelua ja keskustelua. Jeesus ilmoittaa itsensä niille, jotka Häntä rakastavat. Hän puhuu omilleen, rakastetuilleen, odottaen heidän myös kuuntelevan ja antautuvan Hänen rakkaudenosoituksiinsa. Rakkauden kosketuksessa ei ole mitään vaatimusta, pakottamista tai uhkaa, vaan kaikessa on sydämen vapaa into ja heittäytyminen tähän virtaan.

Jumalan rakkauden kokeminen vapautti Aabrahamin lähtemään silloisesta miljoonakaupungista ja liike-elämän keskuksesta seuraamaan Jumalaa siihen maahan jonka Hän oli osoittava. Aabrahamin usko ei perustunut vanhaan tai uuteen testamenttiin, tai kuningas Jaakon käännökseen tai laajaan valikoimaan raamatun selitysteoksia, vaan hänen uskonsa perustui Jeesuksen henkilökohtaiseen kohtaamiseen ilmestyksen hengessä! Huomaa, että Jeesus itse todistaa tästä seuraavasti:

Joh. 8:56: "...Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että HÄN OLI NÄKEVÄ MINUN PÄIVÄNI; JA HÄN NÄKI SEN JA ILOITSI."

Tässä on tämä salaisuus: täyttyä Pyhällä Hengellä niin, että me alamme nähdä Jeesuksen rakkauden, Hänen voimansa suuruuden ja todellisuuden näkyvän maailman yläpuolella ja suurempana kuin mikään muu luotu!

4. JUMALAN TUNTEMINEN

Onko Jumalan tunteminen järjessä olevaa tietoa, vai kokemusperäistä todellisuutta? Tarvitaanko Jumalan tuntemiseen kokemuksia, eikö kirjoitettu sana riitä? Vastaus tähän kysymykseen löytyy tutkimalla vanhan liiton kirjoituksia, joissa opetetaan Jumalan tuntemista.

Heprean ja aramean kielessä on sana "jada", jota raamatun teksteissä käytetään yli 1000 kertaa merkityksessä "tuntea, tietää". Tällä sanalla on neljä eri merkityksen tasoa ja sisältöä:

1) tietää havaintojen ja ajattelemisen kautta
2) tietää, tuntea kokemisen kautta
3) tietää oppimisen ja palautteen kautta
4) tehdä tunnetuksi ilmestyksen kautta

Jumalan tunteminen sisältää siis nämä neljä eri tasoa, jotka eivät ole vaihtoehtoisia tai ristiriitaisia, vaan ne luonnostaan kuuluvat ihmisen ja Jumalan väliseen yhteyteen. Me tulemme tuntemaan Jumalaa havaintojen ja ymmärryksemme kautta, me saamme kokea ja tuntea Jumalaa kokemusten kautta, me opimme tuntemaan Jumalaa omakohtaisen oppimisen kautta ja Jumala myöskin ilmestyy meille, opettaen meitä tuntemaan Häntä lisää. Kaikki nämä tasot tarvitaan, jotta voisimme oppia tuntemaan Jumalaa sellaisena kuin Hän on todellisuudessa.

Jumalan ja ihmisen välinen suhde ei voi olla tietämisen suhde, vaan sen tulee olla elävä vuorovaikutteinen kokemisen ja vastaanottamisen suhde. Nyt Jumala on lähestymässä omiaan synnyttääkseen yhä intiimimmän rakkaussuhteen hääkutsuun valmistautuvan morsiusseurakunnan kanssa. Tämä intiimi suhde ei siis ole vaihtoehto, tai jokin siunaus lisää, vaan se on välttämättömyys, jotta hääsalin ovet avautuisivat! Vaikka Jumala tekee kaiken tämän suurella rakkaudella ja kärsivällisyydellä, meidän tulee ymmärtää ajan ainutlaatuinen vakavuus ja valvoa omaa tilaamme.

Ajattelepa tätä luonnollista vertausta. Eräs mies on tutustunut tulevaan morsiameensa kirjeenvaihdon kautta. Molemmat ovat ahkerasti kirjoitelleet toisilleen ja lukeneet toistensa kirjeitä. Sitten sulhanen päättää tulla henkilökohtaisesti tapaamaan morsiantaan. Luonnollisesti morsian varaa kaiken yhdessä käytettävissä olevan ajan kahdenkeskiseen seurusteluun ja tutustumiseen. Eihän hän sulhasen henkilökohtaisessa läsnäolossa vetäydy lukemaan aikaisemmin saamiaan kirjeitä ja herkistelemään niiden ääressä! Sitten kun sulhanen on lähtenyt taas omiin tehtäviinsä, morsian saattaa jälleen selata saamiaan kirjeitä ja mietiskellä mitä sulhanen niissä on sanonut. Tämä osoittaa, mikä ero on persoonallisella kokemusperäisellä Jumalan kohtaamisella verrattuna vain järjen kautta hankittuun tuntemiseen. Molemmat tarvitaan, mutta hääjuhlan lähestyessä on syytä tutustua henkilökohtaisemmin kuin pelkästään kirjeitten muodossa!

Vain Jumalan kohtaaminen ja kosketus muuttaa meitä. Tieto ei muuta mitään, mutta Pyhän Hengen kosketus ja voima muuttavat! HALU SYDÄMEN MUUTTUMISEEN JA ANTAUTUMINEN TÄHÄN MUUTOKSEEN JOHTAVAT TAIVAALLISEEN ELÄMÄÄN.

5. KUINKA JEESUKSEEN RAKASTUNUT JA HÄNESTÄ HUUMAANTUNUT SEURAKUNTA YLISTÄÄ?

Jeesus kohtasi samarialaisen naisen Jaakobin lähteellä. Hän kohtasi naisen syvimmän tarpeen ja antoi hänelle samalla erään syvällisimmistä opetuksista yhteyden harjoittamisesta Jumalan kanssa!

Joh. 4:23-24: Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo.  Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa."

Tässä raamatunkohdassa Jeesus käyttää sanaa "proskyneo", joka on tässä käännetty "rukoilla". Kreikan kielen sanalla "proskyneo" on paljon värikkäämpi ja selvempi merkitys kuin vain "rukoilla", sillä se tarkoittaa kirjaimellisesti "suudellen kumartaa kohti". Me voimmekin ymmärtää Jeesuksen opetuksen paremmin, kun luemme sen esimerkiksi seuraavasti:

MUTTA TULEE AIKA JA ON JO, JOLLOIN TODELLISET PALVOJAT SUUDELLEN KUMARTUVAT ISÄÄ KOHTI HENGESSÄ JA TOTUUDESSA; SILLÄ SENKALTAISIA PALVOJIA MYÖS ISÄ TAHTOO. JUMALA ON HENKI JA HÄNTÄ PALVOVIEN TULEE SUUDELLEN KUMARTAA HÄNTÄ KOHTI HENGESSÄ JA TOTUUDESSA.

Tällainen palvontahan ei voi olla järjellistä suorittamista ja mekaanista toimintaa! Jumalan mielen mukaisen palvonnan tärkein instrumentti on Pyhän Hengen virittämä sydän! Kumartaen Isää kohti tapahtuvassa suudelmassa on syvä kunnioitus, mutta samalla se on syvä ja herkkä tunteiden ilmaisu, jossa myös Jeesus itse ilmaisee armonsa ja rakkautensa palvovaa sielua kohtaan. Ajattele, kuinka valtavaa on antautua tuntemaan ja kokemaan Jumalaa tällaisella tavalla! Jeesus sanoo, että TÄLLAISIA PALVOJIA MYÖS ISÄ TAHTOO!

Rakkauden täyttämä ja huumaama sydän ei enää valita, nurise tai kritisoi. Silloin sydän on täynnä Jeesuksen todellisuutta, kaikki aistit ja havainnointi suuntautuvat Häneen. Omat teot ovat unohtuneet, väistyneet, synti ja syyllisyys on puhdistettu, Jumalan kirkkaus loistaa silmien edessä ja siinä ilmestyvät Jumalan rakkauden teot meille pelastukseksi ja siunaukseksi! Tällaiseen ylistykseen pyrkikäämme!

Taivaassa ei ole enää taistelua synnin ja vääryyden kanssa, joten siellä on täysi vapaus ylistää. Katso miten se tapahtuu ja totuttaudu siihen jo täällä ajassa, sillä tämä näky on jokaisen täällä elävän uskovan todellisuutta arvaamattoman pian!

Ilm. 4:2-11: Ja kohta minä olin hengessä. Ja katso, taivaassa oli valtaistuin, ja valtaistuimella oli istuja. Ja istuja oli näöltänsä jaspis- ja sardionkiven kaltainen; ja valtaistuimen ympärillä oli taivaankaari, näöltänsä smaragdin kaltainen. Ja valtaistuimen ympärillä oli kaksikymmentä neljä valtaistuinta, ja niillä valtaistuimilla istui kaksikymmentä neljä vanhinta, puettuina valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli päässänsä kultaiset kruunut. Ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää; ja valtaistuimen edessä paloi seitsemän tulisoihtua, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä. Ja valtaistuimen edessä oli ikäänkuin lasinen meri, kristallin näköinen; ja valtaistuimen keskellä ja valtaistuimen ympärillä oli neljä olentoa, edestä ja takaa silmiä täynnä. Ja ensimmäinen olento oli leijonan näköinen, ja toinen olento nuoren härän näköinen, ja kolmannella olennolla oli ikäänkuin ihmisen kasvot, ja neljäs olento oli lentävän kotkan näköinen. Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on." Ja niin usein kuin olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistuimella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti, lankeavat ne kaksikymmentä neljä vanhinta hänen eteensä, joka valtaistuimella istuu, ja kumartaen rukoilevat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti, ja heittävät kruununsa valtaistuimen eteen sanoen: "Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut."

6. JOHN G. LAKE: JUMALAN RAKKAUS PARANTAA

Ote kirjasta: John G. Lake: His Life, His Sermons, His Boldness of Faith
Osa saarnasta: Compassion (Rakkauden täyttämä sääli)

-----------

Kerran Etelä-Afrikassa rukoilimme sairaan rouvan puolesta, jonkin aikaa ilman tulosta. Sitten sanoin: "Otan sisareni mukaan ja menen rukoilemaan hänen puolestaan." Rukoilimme jälleen, eikä tullut voittoa. Päivä tai kaksi jälkeenpäin me menimme kaupunkiin erääseen suureen ostoskeskukseen. Kun seisoimme siellä, Herran Henki sanoi minulle. "Mene rukoilemaan hänen puolestaan nyt." Sanoin sisarelleni: "Heti kun olet valmis, me menemme ja rukoilemme tuon sairaan rouvan puolesta."

Menimme ja näin kuinka hän kouristeli tuskassa ja ahdistuksessa, ja sitten minä panin käsivarteni hänen ympärilleen ja painoin hänen päänsä lähelle sydäntäni. Ja silloin, yhtäkkiä, jotain vapautui sielussani: ja siinä hetkessä (en ollut edes alkanut rukoilla) hän vapautui ahdistuksestaan ja kärsimyksestään. Jumalallinen virta liikutti häntä ja tiesin, että hän oli parantunut. Sitten panin hänet takaisin sänkyyn ja lähdimme pois ylistäen Jumalaa.

Ja vielä yksi tapaus; ja haluan kertoa tämän teille jotta se auttaisi ja siunaisi teitä. Tunsin miehen Etelä-Afrikassa, joka oli kiihkeä metodisti. Hänellä oli kymmenen poikaa, kaikki (paikallisia) metodistisaarnaajia, ja kolme tytärtä, kolme kaunista tytärtä, pyhiä naisia, ihana perhe, yksi ihanimmista perheistä mitä olen koskaan tuntenut. Vanha herrasmies oli sairauden lyömä ja hänen kärsimyksiensä tuska oli niin suuri, että näytti olevan vain yksi keino - se oli huumata hänet tunnottomaksi.

Kun vuodet kuluivat, hänestä tuli morfiinin ystävä. Hän kertoi minulle, että hän oli polttanut 24 savuketta, juonut pari litraa viskiä ja käyttänyt suunnattoman määrän morfiinia joka päivä. Ajattele sitä.

Niinpä tämä vanha mies, 73-vuotiaana, oli huumattuna tunnottomaksi suurimman osan päivästä. Rukoilin hänen puolestaan lakkaamatta 16 tuntia tuloksetta. Willliam Duggin, yksi minun työntekijöistäni, kuuli hänen tilanteestaan ja tuli minun avukseni; ja muistan kuinka hän seisoi hänen vierellään ja rukoili hänen puolestaan Jumalan voimassa. Jostain syystä ei tullut vastausta.

Katselin tätä miestä kouristuksissaan, kunnes hänen tyttärensä pyysi minua, että antaisimme hänelle morfiinia, ja antaisimme hänen kuolla tunnottomana, mieluummin kuin nähdä hänet kärsimässä enempää. Ja sanoin, "Ei, minä olen vastaanottanut sinun sitoumuksesi ja myös hänen, että elämä tai kuolema, me taistelisimme tämän taistelun voittoon."

Sillä hetkellä kun seisoin siinä katsellen kauheita kouristuksia ja hänen paljasta jalkaansa, joka pisti esiin sängyn pohjalta, tuli tämä minun mieleeni. "Hän kantoi meidän sairautemme" (Matt. 8:17). Ja kurottauduin, tartuin hänen jalkoihinsa ikään kuin rautaisella otteella; ja jotain, mikä on liian syvää ilmaista missään muodossa, minkä tunnemme, purkautui läpi sielussani ja yhdessä hetkessä näin hänen makaavan hiljaa, Jumalan parantamana.

Monena päivänä sen jälkeen olen kävellyt hänen kanssaan valtavan maatilan maita, joilla oli 50000 appelsiinipuuta ja 50000 sitruunapuuta, ja vanha mies kertoi minulle rakkaudestaan Jumalaan, ja Hänen läsnäolonsa rikkaudesta, ja minä sain palkkioni, kiitos Jumalalle.

--------------

John G. Lake: Seikkailuja Jumalan kanssa:

Läheisessä kaupungissa Etelä-Afrikassa, missä olin palvelemassa, oli kukkuloita ja kallionkielekkeitä - ikään kuin kallioita toinen toisensa päällä. Tapasin kiivetä niille saadakseni olla yksin ja levätäkseni. Eräänä päivänä huomasin naisen tuovan nuoren lapsen ja asettavan hänet yhden kallionkielekkeen päälle. Nainen jätti lapselle hiukan vettä ja ruokaa. Minusta se näytti vaaralliselta, koska lapsi olisi saattanut pudota ja loukata itsensä. Kuitenkin sitten huomasin, että lapsi oli rampa eikä voinut ollenkaan liikkua. Menin hänen luokseen ja laskin käteni lapsen päälle ja rukoilin. Välittömästi hän pinkaisi alas rinnettä tavoittaakseen äitinsä. En välittänyt tavata ketään ja vetäydyin rinteelle pois näköpiiristä.


Rakkaudella siunaten
Seppo ja Marja

SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

TULTA! | www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi