TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU
www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi

ALKUUN | ILMOITTAUDU | OPETUS | KOKOUKSIA | RUKOUSPYYNNÖT | KYS/VAST | HERÄTYKSESTÄ | PELASTUS

32/1999

SAIRAITTEN PARANTAMINEN - V

1. VAPAUTEEN TUOMIOSTA!
2. "...JUMALAN TEKOJEN PITI TULEMAN HÄNESSÄ JULKI..."
3. PYHÄ HENKI TUOMITSEE SYNNIN JA PIMEYDEN
4. EI ENÄÄ MITÄÄN TUOMIOTA
5. HALUATKO LÄHTEÄ LIIKKEELLE JULISTAMAAN TODELLISTA JEESUSTA?
6. PUHDISTAVA TULI


SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

1. VAPAUTEEN TUOMIOSTA!

Hyvä ystäväni, Jeesus kutsuu sinua tänään astumaan aivan uuteen uskon ja rakkauden ulottuvuuteen. Hän tahtoo ilmestyä paljon suuremmalla voimalla sinun elämässäsi kuin tähän asti on tapahtunut. Hän tahtoo kohdata ensiksi sinua itseäsi sellaisella armolla ja voimalla, joka täysin vakuuttaa sinut Hänen hyvyydestään, armostaan, rakkaudestaan ja kaikkivaltiudestaan voimansa suuruudessa!

Joh. 3:16-17: Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen (=katoamaton, häviämätön, loppumaton) elämä (siitä asti ja niillä alueilla, joilla hän on uskonsa kiinnittänyt Jeesukseen). Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi (=tulisi ehyeksi, pelastuisi, parantuisi).

Jumala tuomitsi sielunvihollisen ja hänen kanssaan langenneet enkelit iankaikkiseen kadotukseen ja eroon Jumalasta, sillä heille ei ollut mahdollista valmistaa pelastusta ja sovitusta. Mutta luodessaan ihmisen Jumala tiesi ihmisellä olevan mahdollisuuden langeta, koska Jumala antoi ihmiselle vapaan tahdon. Jumala on aina ollut kaikkinäkevä, kaikkitietävä ja kaikkialla läsnä, joten mikään tässä maailmankaikkeudessa ei tapahdu ilman, että Jumala on jo sen nähnyt ja tiennyt.

Ihmisen syntiinlankeemus ei siis tullut Jumalalle yllätyksenä, mutta ei Jumala myöskään odottanut pahinta tapahtuvaksi tai johtanut ihmistä lankeemukseen. Lankeemus tapahtui vain siksi, että käärme houkutti ihmisen, jolla oli mahdollisuus valita kuuliaisuus Jumalaa kohtaan tai astua oman tahdon tielle. Jumalalla oli täydellinen pelastussuunnitelma syntiinlankeemuksen varalta ja se oli Jeesuksen, Jumalan Pojan lihaksi tuleminen ja täydellinen syntien sovittaminen.

Jumala asetti oman Poikansa syntiuhriksi meidän edestämme ja näin Jumala TÄYDELLISESTI poisti synnistä johtuvan rangaistuksen ja tuomion yltämme. Tie kaikkein pyhimpään avautui ja Jeesus pääsi tulemaa jokaisen Häneen uskovan sydämeen. Paavali sanoo, että Pyhä Henki on lunastuksen sinetti, sillä se osoittaa todeksi, ettei Jumalalla ole enää mitään tuomiota, rangaistusta tai syytöstä ihmistä kohtaan!

Meidän taistelumme ja kilvoituksemme onkin nyt päästä vapaaksi siitä tuomiosta ja syyllisyydestä, jota sielunvihollinen tarjoaa. Tässä tarvitaan kyllä mielen ja ymmärryksen muuttumista, mutta ennen kaikkea siinä tarvitaan Pyhän Hengen lisääntyvää voitelua. Ongelmiemme juuret ovat synnissä, joka on hengellinen ulottuvuus, ja jota järki ei voi käsitellä tai voittaa. Me tulemme synnin voittajiksi vain Pyhän Hengen sisäisen todistuksen ja läsnäolon kautta. Pyhä Henki on Jumalan valtakunnan substanssia, ainetta, todellisuutta, joka tuo kaikkialle tullessaan elämän, vapauden, rauhan, rakkauden, anteeksiantamuksen, ilon, ystävällisyyden, hyvyyden ja niin edelleen. Tässä Hengen uudessa tilassa ei enää vaikuta tuomio tai syyllisyys.

Room. 8:2-3: Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

Pyhän Hengen mukana toimiva ELÄMÄN HENGEN LAKI JEESUKSESSA vapauttaa meidän sielumme kaikesta syyllisyydestä, tuomiosta ja kirouksesta. Mitä enemmän me annamme Pyhän Hengen vallata sieluamme, ruumistamme ja koko elämäämme, sitä enemmän Jeesus pääsee vaikuttamaan, tuomaan parantumista, eheytymistä ja siunauksia.

2. "...JUMALAN TEKOJEN PITI TULEMAN HÄNESSÄ JULKI..."

Joh. 9:1-7: Ja ohi kulkiessaan hän näki miehen, joka syntymästään saakka oli ollut sokea. Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: "Rabbi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän?" Jeesus vastasi: "Ei tämä tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki. Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt; tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä maailman valkeus." Tämän sanottuaan hän sylki maahan ja teki syljestä tahtaan ja siveli tahtaan hänen silmilleen ja sanoi hänelle: "Mene ja peseydy Siiloan lammikossa" - se on käännettynä: lähetetty. - Niin hän meni ja peseytyi ja palasi näkevänä.

Tässähän me heti näemme syyn, joka on tänäkin päivänä suurin parantumisen ja parantamisen este. Nähdessään sokean opetuslasten mieleen tulee ensimmäisenä SYYTÖS sokeaa vastaan. Vaikka he ovat jo kauan olleet Jeesuksen seurassa ja olleet ARMON HENGEN kanssa kosketuksessa, heidän sydämensä oli kiinni syytöksessä ja tuomiossa. Ei ihme, että opetuslapset kykenivät vain hetken parantamaan sairaita, kunnes tämä sielunvihollisen syyttävä voima ja epäusko sammutti heidän voitelunsa! Opetuslapset tarvitsivat siis lisää Pyhän Hengen voitelua ja Jeesus tiesi sen ja Hän oli myös vuodattava Hengen niille opetuslapsille, jotka halusivat Hänet vastaanottaa.

Vastauksellaan opetuslapsille Jeesus haluaa johdattaa heidät kokonaan pois syyttäjän valtapiiristä, josta ei mitään ratkaisuja tule. On varmasti selvää, että kyllä tämä mies ja hänen vanhempansakin olivat syntiä tehneet. Mutta he EIVÄT OLLEET TEHNEET SITÄ SYNTIÄ, JONKA SEURAUKSENA SOKEUS OLI TULLUT MIEHEN ELÄMÄÄN. Tämän miehen sairauden juuret olivat syvemmällä, eikä olisi ollut mitään hyötyä, vaikka sairauden syykin olisi tullut ilmi. Hyötyä on vain siitä, että TULEE RATKAISU. Jeesus on ilmestynyt meille tuomaan ratkaisuja! Hän itse on ratkaisu, eikä silloin tarvitse tietää mitään toisarvoista tai jopa eksyttävää riivaajien viisautta.

Jeesus sanoo opetuslapsille vastauksena heidän kysymykseensä: "...JUMALAN TEKOJEN PITI TULEMAN HÄNESSÄ JULKI...". Mitkä Jumalan teot sitten tässä sitten tulivat ilmi?

1) Syntien anteeksiantamus.

Jeesus ei pidä syntiä minään ongelmana, sillä eihän se olekaan Hänelle mikään ongelma. Kohdatessaan sokean Jeesus siinä hetkessä ottaa hänen syntinsä päälleen ja poistaa siitä johtuvan tuomion ja parantumisen esteen. Jeesus osoittaa vain vapauttavan rakkautensa sokeaa kohtaan. Hän ei vaadi mitään syntien tunnustamista tai parannuksentekoharjoituksia sokealta, vaan Hän tuo vain täydellisen ratkaisun.

2) Tuomion poistaminen sokean yltä ja opetuslasten sydämistä.

Julistaessaan vapauttavan sanan koskien opetuslasten syntiin syyttävää kysymystä Jeesus tuomitsee syyttäjän vallan opetuslasten sydämissä. Hän johtaa sanallaan opetuslapset parannuksenteon paikalle. Sairasta ei pidä alkaa syyttää tai etsiä lisää vikoja, koska se ei ole Kristuksen mieli.

3) Jeesus kehottaa tekemään Jumalan valtakunnan työtä.

Jeesus osoittaa itse kaikessa esimerkin, jota me voimme ja jota meidän tulee seurata. Jumala haluaa parantaa sairaita ja vapauttaa vangittuja opetuslasten kautta yhä enemmän tänäkin päivänä. Tätä työtä tulee tehdä siksi, että JEESUS ON MAAILMAN VALKEUS. Hän tuo kaikkialle tullessaan elämää, terveyttä, rauhaa, anteeksiantamusta ja voiton pimeydestä. Sen tähden opetuslastenkaan ei tule tuoda syytöksiä, vikoilua tai muuta pimeyttä ihmisten elämään, varsinkaan kohdatessaan sairaita ja heikkoja!

4) Uskonnollisen ylpeyden ja viisauden käsittely.

Jeesus sylkee maahan ja tekee siitä tahtaan! Sokeahan ei tätä voinut nähdä, mutta tämän tulikin opetuslasten nähdä. Jeesus asettaa jälleen kerran vastakkain järjen kaavailut ja yksinkertaisen kuuliaisuuden + sydämen uskon. Voimme vain arvella mitä opetuslasten sisimmässä liikkui, kun Jeesus teki näin. Ehkä jotkut ajattelivat, ettei se voi näin lapsellista ja yksinkertaista olla! Täytyisihän kai sitä nyt sentään Mooseksen lain määräämiä uhreja tai ainakin kunnon kuulustelu toteuttaa! Miehen sairaushan on niin vakava, ettei se ihan helpolla lähde! Jeesus halusi osoittaa opetuslapsille, kuinka arvotonta ja hyödytöntä on toimia ymmärryksen alueella. Ainoa mikä ratkaisee, on kuulla Pyhän Hengen ääni kuhunkin tilanteeseen.

5) Parantava sana ja ojentautuminen uskossa

Jeesus panee tahtaan sokean silmille. Jeesus koskettaa sairasta! Hänen kosketuksessaan on jotain ainutlaatuista, sillä siinä on anteeksiantamus, sovitus, parantuminen. Miksi parantuminen ei tapahtunut vielä tässä kosketuksessa? Jeesus antoi sokealle mahdollisuuden harjoittaa omaa uskoaan sanomalla hänelle: "Mene ja peseydy Siiloan lammikossa". Tämä tilanne oli opetukseksi opetuslapsille ja yhä suuremmaksi siunaukseksi sokeallekin. Sokea kuulee Herran sanan ja tekee sen mukaan. Silloin myös tapahtuu Jumalan ihme, Hänen sanansa mukaan. NÄIN TAPAHTUU TÄNÄKIN PÄIVÄNÄ!

3. PYHÄ HENKI TUOMITSEE SYNNIN JA PIMEYDEN

Joh. 16:7-11: Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion: Synnin, koska he eivät usko minuun; vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe; ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.

Pyhän Hengen tehtävänä on siis osoittaa kaikille ihmisille todeksi 1) SYNTI 2) VANHURSKAUS ja 3) TUOMIO. Analysoimme nyt tarkemmin näitä osa-alueita ymmärtääksemme oikein Pyhän Hengen työn ja Jeesuksen pelastussuunnitelman.

1) Synnin, koska he eivät usko minuun

Pyhä Henki vakuuttaa ihmissydämen sen syntisyydestä (=herättää synnintunnon) ja osoittaa myös, että ilman uskoa Jeesukseen synti pitää vallassaan. Pyhä Henki kutsuu jokaista Jeesuksen luokse ja synnyttää janon Hänen etsimisekseen.

2) ...vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö

Jeesuksen kuoleminen ristillä meidän syntiemme puolesta johti ylösnousemusvoiman ilmestymiseen. Jeesus oli ottanut päälleen kaiken mahdollisen maailmassa vaikuttavan synnin, pahuuden, vääryyden ja kuoleman. Siitä huolimatta perkele ei voinut pitää Jeesusta vankinaan, vaan Isä julisti Hänet vanhurskaaksi saatanan valtaistuimen edessä ja korottaa Jeesuksen omalle valtaistuimellensa, oikealle puolelleen kunniapaikalle. Näin taivaallinen omalla päätöksellään teki mitättömäksi kaiken synnin tuomion ja rangaistuksen niiden elämässä, jotka uskovat Jeesukseen. Näin taivaallinen Isä julistaa täyden vanhurskauden jokaiselle, joka sydämen uskon kautta on Jeesuksessa. Jeesus on mennyt meidän ylimmäisenä pappinamme ja edelläkävijänämme Isän luokse ja vetää luokseen jokaisen, joka Häneen uskoo. Tämä on Jumalan itsensä julistama syntien anteeksiantamus ja syyttömäksi ja viattomaksi määrääminen uskon kautta Jeesukseen (=uskon vanhurskaus).

3) ...tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu

Huomaa, että tässä sanotaan "koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu". Pyhän Hengen tehtävänä ei siis ole tuomita ihmistä tai osoittaa ihmistä tuomituksi tai sitoa ihmistä minkään tuomion alle, vaan osoittaa, että Jumalan tuomio on  voimassa nimenomaan sielunvihollista ja hänen joukkojaan kohtaan. Pyhän Hengen tehtävänä koskien uskovia on päinvastoin todistaa, että Jeesukseen uskovat ovat Jumalan lapsia.

Room. 8:16: Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.

Mikä on sitten Pyhän Hengen osoittama tuomio pimeyden valtakuntaa kohtaan? Saamme tähän hyvin suoran ja yksiselitteisen vastauksen Jeesuksen omasta suusta esimerkiksi seuraavassa raamatunkohdassa.

Matt. 12:28: Mutta jos minä Jumalan Hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne.

Jumalan tuomio riivaajia ja pimeyden valtoja kohtaan tulee siis ilmi ja todeksi, siinä, että Jeesus ajaa ulos riivaajia ja parantaa sairaita Pyhän Hengen voimalla. Vielä enemmän tämä tuomio pimeyttä vastaan osoittautuu todeksi, kun Jeesukseen uskovat myös ajavat ulos riivaajia ja parantavat sairaita! Näetkö ystäväni tämän, että Jumala tuomitsee vain sielunvihollisen ja hänen joukkonsa, mutta on valmistanut täyden sovituksen Jeesuksen kautta jokaiselle ihmiselle.

Jeesus haluaa, että uskovat tuomitsevat ensin synnin omassa elämässään ja antavat Pyhän Hengen puhdistaa sydämensä. Sitten Hän vuodattaa Pyhän Hengen voitelun, jotta nämä uskovat saavat yhdessä Hänen kanssaan olla tuomitsemassa pimeyden valtoja! Pyhän Hengen voitelu osoittaa, että perkeleen joukot ja teot tulevat tyhjäksi Jeesuksen nimessä ja näin tuomio on yhä lisääntyvässä määrin pimeyden joukkojen yllä, kunnes ne lopulta syöstään tuliseen järveen!

4. EI ENÄÄ MITÄÄN TUOMIOTA!

Ainoa asia, joka sitoo uskovat takaisin tuomioon, on se että uskovat saatuaan anteeksi edelleen tuomitsevat muita. Mutta tästä elämäntavastahan voi helposti päästä eroon pitämällä suunsa kiinni ja valvomalla ajatuksiaan!

Anteeksiantamuksen vastaanottaminen velvoittaa meitä elämään myös toisiimme nähden anteeksiantamuksessa. Anteeksiantamuksen tulee olla uskovan pysyvä ja jatkuva elämäntapa, ja silloin pysymme täydessä vapaudessa ja siunaus voi virrata. Silloin voimme uskoa suurella vapaudella suuria siunauksia ja ihmeellisiä rukousvastauksia itsellemme!

Luuk. 6:36-37: Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen. Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.

Tuomio ja syyllisyys ilmenevät ihmisten sydämissä monella tavalla. Sairaan kohdalla tuomio voi olla lääkärin lausunto tai jonkun muun antama lausunto, josta tulee voittamaton pelon ja epäuskon ies. Tuomion voi aiheuttaa tunnustamaton synti ja se, ettei sydän avaudu Jumalalle. Mutta tämän Jumalalle avautumisen ja armon vastaanottamisen esteenä on usein kielteinen, väärä kuva Jumalasta. Tämä on seurauksena omista isäkokemuksista lapsena ja myöhemmin sitten uskovanakin saaduista iskuista. Edelleen tuomio voi johtua väärästä opetuksesta ja jostain raamatun tulkinnasta, joka keskittyy synnin ja syyllisyyden osoittamiseen ja todistamiseen.

Eräs voimakas tuomio sairaita kohtaan tulee siitä, että seurakunnan kokouksissa sanotaan uskoon tulemista ainoaksi tärkeäksi asiaksi elämässä. Tämän ajattelutavan takia seurakunnissa ei edes vakavasti yritetä rukoilla sairaitten puolesta. Jos joku ajattelee että parantuminen on toisarvoista, hän vaihtakoon loppuiäkseen elämänsä jonkun vammaisen tai parantumattomasti sairaan kanssa ja minä tulen vaikkapa kymmenen vuoden kuluttua kysymään häneltä uudestaan mielipidettä parantumisen merkityksestä! Kehotan tällaista henkilöä myöskin lukemaan Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumitekstejä ja kysymään itse Herralta, miksi Hän sitten paransi sairaita.

Kun sitten ihminen vastaanottaa ympäristöstään todistusta ja voimakasta painostusta tuomion muodossa, seurauksena on se, että ihminen alkaa myös tuomita itse itsensä. Hän ei enää näe itseään mahdollisena vastaanottamaan täyttä armoa, vaan hän ajattelee olevansa sen ulkopuolella. Ehkä joskus tulee sellainenkin ajatus, että sairaus on Jumalan tarkoittama rankaisu hänen synneistään ja näin ikään kuin tapahtuisi jokin sovittaminen. Näinhän ei missään tapauksessa ole, sillä jos se olisi ollut pelastuksen tie, niin kyllä Jeesus olisi sen osoittanut!

Kaikki sairaus on pimeydestä eikä Jumala niiden kautta opeta ketään, sillä sairaus sammuttaa uskoa ja rasittaa Hengen vapautta. Jumala on vuodattanut Pyhän Henkensä sitä varten, että HÄN OPETTAA MEILLE KAIKEN JA HÄN MUISTUTTAA MEITÄ KAIKESTA! Sairaus ei myöskään tee ketään nöyremmäksi, vaan voi tapahtua jopa päinvastoin. Mutta kun Pyhän Hengen murtava, parantava, eheyttävä voima koskettaa ihmissydäntä, niin silloin tapahtuu taivaallisia asioita.

Sairauksien suhteen meidän on todella annettava Pyhän Hengen tuulettaa ja muuttaa ajatusrakennelmiamme! Uskon, että Jeesuksen esimerkin mukaan seurakunnassa tulisi ensin parantaa sairaita, sitten kutsua heitä pelastukseen ja sen jälkeen opettaa Jumalan valtakunnan elämänmuotoon. Olen kauan rukoillut Herraa, että Hän muuttaisi seurakunnat sellaisiksi, joissa rakastetaan sairaita ja parannetaan heitä. Jeesus haluaa, että paimenet parantaisivat sairaita, vahvistaisivat heikkoja ja etsisivät kadonneita. Jeesus haluaa, että vahvat tukisivat heikompia ja rohkaisisivat horjuvia. Jeesus haluaa poistaa sairaitten ja heikkojen yltä kaiken tuomion, häpeän ja ylenkatseen, jota lihavuudessaan vahvat osoittavat seurakunnissakin heitä kohtaan.

Haluaisitko sinä antaa Jeesuksen armon Hengen, rakkauden ja voitelun laskeutua elämääsi, jotta toivottomat, hyljätyt, masentuneet, yksinäiset, sanomattomissa tuskissa ja ahdistuksissa elävät PARANTUISIVAT SAIRAUKSISTAAN JA JEESUS ELÄMÄN HERRANA JA KUNINKAANA ALKAISI ILMESTYÄ UUDELLA TAVALLA?

5. HALUATKO LÄHTEÄ LIIKKEELLE JULISTAMAAN TODELLISTA JEESUSTA?

Room. 10:13-15: Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu (=tulee ehyeksi, pelastuu, paranee)." Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: "Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!"

Lähimmäistemme mahdollisuudet pelastua ja parantua riippuvat oleellisesti siitä, pääsevätkö he kuulemaan elävää julistusta Jeesuksesta pelastajana ja parantajana. Onko ketään, joka haluaa astua Pyhän Hengen voitelussa eteenpäin, luottaen vain Herraan ja Hänen sanaansa. Kuka on valmis luopumaan nykyisistä ympyröistään antautuakseen niin Herralle, että Hänen voitelunsa voi laskeutua pelastavana ja parantavana taivaallisena siunauksena etsivien ja janoisten ylle? Kuka on valmis julistamaan kaikille sairaille sellaista yksinkertaista ja voimakasta ilosanomaa Jeesuksen täydellisestä sovitustyöstä, jonka kautta usko parantumiseen voi herätä ja jonka julistuksen Herra voi aina vahvistaa sitä seuraavilla merkeillä ja ihmeillä?

Jos sinä tahdot tätä, hän ottaa sinun elämäsi riemuiten käyttöönsä, puhdistaa, uudistaa ja varustaa sinut. Kun annat elämäsi tällä vakavuudella ja päätöksellä Hänen eteensä, Hänen kätensä laskeutuu sinun yllesi. Hänen puhdistava tulensa alkaa yhä syvemmin koskettaa elämääsi ja muuttaa sinua käyttöönsä yhä paremmin sopivaksi. Hän vuodattaa sydämeesi herätyksen tulen ja janon, joka etsii vain Jeesuksen suurempaa ilmestymistä, rakastaa vanhurskautta ja vihaa vääryyttä! Hänen yliluonnollinen läsnäolonsa ja voitelunsa alkaa ilmestyä odottamattomalla tavalla elämäsi kautta parantavana, pelastavana ja uudistavana voimana. Pyhän Hengen voitelu muuttaa kaiken sinun elämässäsi. Hän avaa uudet tiet, uudet mahdollisuudet, uudet siunaukset, mutta se tapahtuu puhdistumisen ja antautumisen kautta!

Rakkaudella siunaten
Seppo ja Marja

6. PUHDISTAVA TULI

http://www.juno.com
Traci Morin <sea.otter@mindspring.com>

Näen teidät lapset ja sen, missä tilanteessa te tänään olette. On tuskallista nähdä teidät tuossa tilassa, missä olette: jotkut teistä koette tuskaa tai te ette ymmärrä tätä painetta, jonka alaisena lapseni tänään ovat. Nämä paineet, joita tunnette, lapseni, tuovat esiin asioita, joita ette tienneet elämässänne olevankaan. Tämä on hyväksi ja Minä aiheutan sen. Tiedän, että tunnette painostusta kaikilla elämänne alueilla. Teistä saattaa jopa tuntua siltä, kuin olisitte räjähtämäisillänne ettekä ymmärrä sitä. Haluan selittää lapsilleni mitä olen tekemässä. Näiden asioiden, jotka ovat joutuneet aallokon kouriin täytyy poistua. Haluan vuodattaa Henkeni lasteni ylle. Myöhäisempi sade on tulossa pian ja lasteni on välttämättä poistettava joitakin asioita elämästään ollakseen valmiit siihen. Juuri sitä varten on tuo tuli, jonka toisinaan tunnette polttavan. Tuli tuo epäpuhtaudet puhdistusaallokkoon. Nämä epäpuhtaudet ovat sairaita ja tautisia ajatusrakennelmien ja totuttujen tapojen verkostoja, jotka Minun lasteni on nähtävä itsessään ja irrottauduttava niistä. Sallin sen tapahtua kaikille lapsilleni niin, että he pääsisivät vapauteen. Jos Minun lapseni ovat halukkaita näkemään ne ja käsittelemään ne elämästään - ja käsittelemään sen ylpeyden, joka on estänyt niitä aikaisemmin tulemasta esiin, - Minun lapseni pääsevät nopeasti oikeaan Jumalan lasten vapauteen niin, että voin käyttää lapsiani jopa voimallisemmin kuin aikaisemmin.

Muistakaa kuinka Sanani puhuu miekasta osana teidän sota-asuanne - Ef.6:17 "Hengen miekka" - käytän tätä karsiakseni ja puhdistaakseni kaikkia lapsiani, koska he elävät langenneen maailman keskellä ja ovat omaksuneet niin paljon siitä. Mutta kun lapseni taipuvat ja ovat halukkaat sekä yhteistyökykyiset  puhdistettaviksi eivätkä kapinoi Minua vastaan tai syytä paholaista kaikista tuskistaan, silloin Minä kykenen vapauttamaan heidät. Kristuksen ruumis on ollut valtavan paineen alaisuudessa tästä aikakaudesta johtuen ja aika on lyhyt. Teidän miekkanne on hyökkäysase vihollista vastaan. Minä käytän sitä myös karsiakseni teistä pois menneistä johtuvat sairaat mielen asenteet: turvattomuudet, itsevihan, hylkäämisen, yksinäisyyden, anteeksiantamattomuuden niitä kohtaan, jotka ovat teitä loukanneet, asiat, joista on luovuttava, arvottomuudesta johtuva kyvyttömyys pysyä Minun yhteydessäni, jne. Nähkää aina että te olette Minun lapsiani: Minun hyväksymiäni ja omakseni ottamia. Muistakaa, että Minä valitsin teidät ensin, ette te valinneet Minua.

Jälleen, Minun miekkani perkaa ja lävistää sydämen asenteet vakuuttaakseen Minun lapseni niin, että se johtaa heidät parannuksen tekoon. Tämä iskee sielun syviin alueisiin. Kun tätä prosessia käydään läpi, se on kuin oltaisiin sielun pimeän yön keskellä. Kukaan ei pidä siellä olemisesta ja kun Minun lapseni ovat siellä, mielen todelliset asenteet tulevat esiin ja paljastuvat niin, että lapseni voivat tunnustaa ne Minulle. Jotkut tulevat hyvin vihaisiksi eivätkä enää palaa, mutta jotkut lapsistani tulevat luokseni ja antavat ne Minun hoitooni. Olen elämänantaja! Se voi tuntua kovalta, mutta se on eräs askel kypsyyteen ja kasvuun siihen mikä Minä todella olen: hyvä Isä, joka todella rakastan lapsiani laskeakseni heidät irti ja vapaiksi niin että kaikki Minun lapseni voisivat todellisesti tuottaa jopa enemmän hedelmää kuin tähän asti.

Lapset, te olette pääsemässä uudelle tasolle, jolla ette ole koskaan ennen olleet. Koittakoon vapaus kallisarvoisille lapsilleni. Lapset, nähkää itsenne kallisarvoisina. Olen ylpeä kaikista lapsistani, jotka ovat valmiit luopumaan ylpeydestään nähdäkseen mikä heissä sai aikaan sen, että he toimimisen sijasta mieluummin reagoivat asioihin. Sen jälkeen lapseni voivat kasvaa suuremmassa tietoisuudessa siitä, keitä he ovat, koska Minä loin teidät sellaisiksi kuin te olette. Pysykää minussa, sekä myöskin kasvakaa ja oppikaa lisää siitä, keitä te olette. Vien lapseni syvemmälle ja korkeammalle kuin aikaisemmin - ikään kuin kotkat liitämään taivaalla - ja annan heille enemmän voitelua ja voimaa kuin koskaan ennen. Antakaa Minulle menneisyytenne, joka piti teitä vankeinaan. Jos Minun lapseni haluavat nähdä menneisyytensä, antavat sen Minulle ja ottavat vastaan Minun Sanani totuutena, eivätkä enää usko menneisyytensä valheita tai noita 'vanhoja nauhoja, jotka soivat heidän päässään', silloin teistä tulee paljon vapaampia.

Jotkut lapsistani ovat tyytyväisiä siihen, missä he nyt ovat vaelluksessaan. Toiset haluavat päästä paljon korkeammalle, mutta siinä on aina hintansa. Se on tuo puhdistustyö, jonka läpi vien lapseni poistaakseni nuo kahleet, jotka sitovat lapseni paikalleen. Joitakin se pelottaa, koska heillä ei ole luottamusta ja he pysyvät mieluummin siinä, mikä on tuttua. Jotkut lapsistani ovat valmiit hyväksymään työni heissä päästäkseen vapaiksi.

Haluan rohkaista kaikkia lapsiani tänään hyväksymään sen, mitä olen tekemässä heille niin, että voin pukea lapseni uusiksi viinileileiksi ja poistamaan heistä vanhat viinileilit. Vanhan viinileilin ominaisuuksia ovat ne synnin asenteet, jotka lapseni ovat kehittäneet vuosien kuluessa sen vuoksi, kun joku seurakunnassa tai sen ulkopuolella loukkasi heitä tai ovat syntyneet pienenä lapsena koettujen vahingoittamisten tuloksena.

Rauha olkoon kanssanne.

Lapset, tietäkää että rakastan teitä ja että tulen pian hakemaan morsianta. Tulkaa luokseni ja pysykää minussa ja hyväksykää tämä karsimisen aikakausi, koska pian tulevat myöhäisemmät sateet ja haluaisin kaikkien lasteni ottavan vastaan uudet viinileilit.

SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

TULTA! | www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi