TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU
www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi

ALKUUN | ILMOITTAUDU | OPETUS | KOKOUKSIA | RUKOUSPYYNNÖT | KYS/VAST | HERÄTYKSESTÄ | PELASTUS

34/1999

VAPAUTEEN - I

1. "JOKA JANOAA, HÄN TULKOON JA JUOKOON..."
2. KUTSU VAPAUTEEN JA VAPAUTTAMAAN
3. VAPAUTTAMINEN ON MAHDOLLISTA VAIN VOITELUN AVULLA
4. ONNISTUNUT VAPAUTTAMISTILANNE
5. VARO NÄITÄ!
6. VOIKO USKOVASSA OLLA RIIVAAJIA?
7. JUMALAN PÄÄMÄÄRÄ: KRISTUKSEN TÄYTEYS MEISSÄ!
8. ARGENTIINA: RUKOUS JA MAANJÄRISTYS
9. BRASILIASSA GOIANIA'N VARAPORMESTARI JULISTAA KAUPUNGIN JEESUKSELLE


SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

1. "JOKA JANOAA, HÄN TULKOON JA JUOKOON..."

Jeesus kutsuu sinua tänään yhä suurempaan Pyhän Hengen voimaan. Hän haluaa muuttaa sinua, uudistaa sinua ja täyttää sinua sellaisella Pyhän Hengen voimalla, joka tekee sinut kykeneväksi tekemään niitä tekoja, joita Jeesus itse teki.

Joh. 14:11-13: Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.

Hengessäni minä näen tapahtuneen näin:

Jeesus menee täydellisenä perkeleen valtojen ja voimien voittajana, kaikkien syntien ja rangaistusten sovittajana Isän valtaistuimelle ja sanoo Isälle: "Nyt on aika vuodattaa Pyhä Henki, sillä minä olen poistanut syntiinlankeemuksesta asti voimassa olleen esteen Jumalan ja ihmisen väliltä. Minä haluan mennä takaisin opetuslasteni luokse ja se tapahtuu Pyhän Hengen vuodatuksen kautta. Jokainen, joka minuun uskoo, on oikeutettu saamaan Pyhän Hengen voiman, joka todistaa minusta ja kirkastaa minut. Jokainen synnistä luopunut on saava Pyhän Hengen voitelun, niin että hän on kykenevä tekemään niitä tekoja, joita minä tein Israelin kansan keskuudessa. Haluan vuodattaa niin paljon Pyhää Henkeä, että minun lapseni voivat tehdä suurempiakin tekoja kuin mitä minä tein, sillä minä haluan kukistaa pimeyden vallat ja pelastaa ihmiset perkeleen vallasta!"

Joh. 14:16-18: Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.

Jeesus vuodatti Pyhän Henkensä viidentenäkymmenentenä päivänä ristiinnaulitsemisestaan noin sadan kahdenkymmenen opetuslapsen ylle. Heti tästä Hengen vuodatuksesta syntyi ennennäkemätön herätys Jerusalemissa, joka jatkui ja syveni, niin että kansa sai nähdä Jeesukseen uskovien tekevän samoja tekoja kuin Jeesuskin oli tehnyt, ja suurempiakin tapahtui. Suuria joukkoja ihmisiä tuli uskoon, enkeli vapautti Pietarin vankilasta, Jumalan voima löi kuoliaaksi valheelle antautuneet Ananiaan ja Safiiran ja pilkkaavan Herodeksen, Pyhä Henki tempasi Filippuksen Gassan tieltä Asdodiin, ja paljon suuria ihmeitä ja voimallisia tekoja tapahtui.

Ap. t. 5:14-15: Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä miehiä että naisia suuret joukot. Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkuhun heistä.

Jeesuksen palvelutehtävän avain Ihmisen Poikana, siis samanlaisena ihmisenä kuin kuka tahansa meistä, oli vastaanottaa Pyhän Hengen voitelu. Tämä mahdollisuus on sinulla ja minulla tänä päivänä täydellisesti ja vapaasti tarjolla! Sinun tarvitsee vain janota, antautua janoamaan, tulla hengellisesti köyhäksi ja etsiä uutta Jumalalta. Pelastuksen lähde on jatkuvasti avoinna, ja Jeesus täyttää jatkuvasti jokaista janoavaa Pyhällä Hengellään!

Joh. 7:37-38: Nyt juhlan viimeisenä päivänä (Hosanna rabba) Jeshua seisoi ja huusi: "Jos joku on janoinen hän tulkoon (jatkuvasti) minun luokseni ja juokoon (jatkuvasti)! Jokaisen sisimmästä, joka asettaa luottamuksensa minuun niin kuin kirjoitukset sanovat, on virtaava elävän veden virrat!" Nyt hän sanoi tämän Hengestä, jonka Häneen luottavat olivat saava myöhemmin - Henkeä ei ollut vielä annettu koska Jeshua ei ollut vielä kirkastettu. (David Stern: Jewish New Testament)

2. KUTSU VAPAUTEEN JA VAPAUTTAMAAN

Jes. 61:1-3: Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Siionin murheellisten päähän - antamaan heille - juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, ja heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet", "Herran istutus", hänen kirkkautensa ilmoitukseksi.

Jeesus kutsuu sinua ja minua täyttämään ihmeellistä palvelutyötään. Hän kutsuu ensin vapauteen ja sitten vapauttamaan. Jeesuksen Kristuksen evankeliumin julistaminen lähtee aina siitä, että on ensin itse vastaanottanut sen ja sitten saanut voitelun ja valtuutuksen julistaa eteenpäin. Ilosanoman julistamisen tulee lähteä voitosta käsin, sillä ilosanomammehan on, että "meidät on yhdessä Jeesuksen kanssa asetettu taivaallisiin".

Voittoa voi julistaa vain silloin kun sydän elää tässä voitossa. Henkilökohtainen Jeesuksen kohtaaminen Vapauttajana vakuuttaa, synnyttää voittoisan uskon sydämessä. Silloin tulee kykeneväksi vahvistamaan muitakin. Kun Jeesus saa asua ja hallita sydämissämme, niin silloin Hänen voittoisa henkensä puhuu meidän hengelle jatkuvasti vain voittoa, emmekä me taivu mihinkään tappioon tai epäuskoon enää!

Ilm. 6:1-2: Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi yhden niistä seitsemästä sinetistä, ja kuulin yhden niistä neljästä olennosta sanovan niinkuin ukkosen äänellä: "Tule!" Ja minä näin, ja katso: valkea hevonen; ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin seppele, ja hän lähti voittajana ja voittamaan.

Tässä on kuva Pyhän Hengen voimassa liikkeelle lähtevästä Jeesuksen armeijasta. Tämä armeija elää voitonseppele sydämessään, he toimivat Jumalan vanhurskaan sanan ohjaamina ja sen varassa. Tällä armeijalla on voittoisat sota-aseet, joilla vihollisen joukot tuhotaan. Mutta kaikkein tärkeintä on tämä: Jeesuksen sotajoukko lähtee VOITTAJANA JA VOITTAMAAN. Sotilailla ei ole tappiomielialaa, he ovat jo voittaneet. Sotilailla ei ole myöskään pelkoa tappiosta, sillä he TIETÄVÄT JEESUKSEN VALTAHERRAUDEN JA SUURUUDEN JA SEN, ETTÄ HÄNEN KAUTTAAN HE OVAT JO VOITTANEET!

Tämä voitto on sinun ja minun omaisuutta jo tänään. Pyhän Hengen kosketus ja voitelu tuo aina vain lisää voittoja. Omassa voimassa yrittäminen johtaa tappioihin, mutta Pyhän Hengen voimassa toimiminen tuo aina kirkastetun voiton. Vastaanottakaamme lisää Hänen Pyhää Henkeään, jotta voisimme elää yhä lujemmassa voitossa vastustaessamme syntiä ja kaikkea pimeyttä!

3. VAPAUTTAMINEN ON MAHDOLLISTA VAIN VOITELUN AVULLA

Ilman Hengen ohjausta ja voitelua emme kykene käsittelemään kenenkään sielun ja sydämen arimpia asioita ja herkimpiä alueita. Ja sittenkin, vaikka Pyhä Henki ohjaa meitä toimimaan tilanteessa, kaiken todellisen työn ja vapauttavan ja parantavan kosketuksen tekee Pyhä Henki. Näissä tilanteissa Pyhä Henki toimii omalla tavallaan ja me pysymme itse riittävän etäällä, ettei Hengen työ esty tai häiriinny. Jeesus itse on meidän sielujemme paimen ja sielujemme hoitaja, joten älkäämme itse yrittäkö hoitaa toistemme sieluja! Meidän tehtävänämme on vain rakastaa lähimmäisiämme ja näin valmistaa tietä Jeesuksen ilmestymiselle, jotta Hän saa koskettaa, puhdistaa ja eheyttää lähimmäisemme sielua ja elämää.

1. Piet. 2:25: Sillä te olitte "eksyksissä niinkuin lampaat", mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö.

Vapautuminen on mahdollista vasta sellaisessa tilanteessa, jossa vapautumista etsivä itse haluaa tehdä ehyen ja todellisen päätöksen luopua vääryydestä ja valheesta. Tällöin ei välttämättä tarvita edes ketään ulkopuolista avustajaa. Joka tunnustaa syntinsä ja hylkää, hän saa armon. Jumala katsoo vain sydämen kääntymistä ja tilaa, ja kohtaa heti nöyrtyvää ja vuodattaa Pyhän Henkensä ja voimansa Häntä janoavalle.

Kuivuuden aikana ajauduttiin kaikenlaiseen ihmisvoimalla yrittämiseen, mutta nyt kun Herra vuodattaa Pyhää Henkeään ainutlaatuisella tavalla Hän vapauttaa, parantaa ja eheyttää suoraan ihmisiä ilman mitään rukouspalvelua! Keskustelua ja rukouspalvelua tarvitaan kuitenkin edelleen tilanteissa, joissa on vaikeuksia vastaanottaa suoraan Pyhän Hengen kosketusta ja Jumalan rakkautta.

4. ONNISTUNUT VAPAUTTAMISTILANNE

1) Jumalan sanaa ja Jumalan valtakunnan evankeliumia julistetaan ja opetetaan SUURELLA, AVARALLA RAKKAUDELLA, SUURELLA USKOLLA JA VARMUUDELLA, ilman teatteria, esittämistä tai liioittelua.

2) Sanan kuultuaan vapautusta etsivä henkilö saa uskon sisimpäänsä siihen, että hänkin voi vapautua. Samalla hän tekee päätöksen haluaako hän alkaa todella etsiä vapautumista, hinnasta välittämättä. Totuuden vastaanottaminen voi heti johtaa vapautumiseen, eikä henkilö tarvitse mitään "vapauttamispalvelua".

3) Kun vapautumista etsivä pyytää rukouspalvelua, tulee varmistaa että tilanne on ymmärretty oikein. Jokainen vapauttamistilanne vaatii aikaa, eikä kannata olettaa, että muutamassa minuutissa sielun syvät ongelmat tulisivat käsitellyksi. Sen tähden voimme rukoilla lyhyesti tilanteen edistymiseksi, mutta sen jälkeen tulee sopia rauhallisesta ja pienessä valikoidussa joukossa tapahtuvasta perusteellisemmasta keskustelusta ja rukouspalvelusta.

4) Vapauttamistilanteen tulee olla mahdollisimman tavanomainen ja luonteva. Henkilökohtaisen luottamuksen saavuttaminen on avain mahdollisuuteen palvella hyödyllisellä tavalla. Kysymys on yhtä paljon kyvystä kohdata ihminen ihmisenä rakkaudella, kuin toimimisesta Pyhän Hengen armolahjojen kautta. HENKILÖKOHTAISEN RAKKAUDEN VÄLITTÄMINEN AVAA SYDÄMEN VASTAANOTTAMAAN JUMALALTA.

5) Vapauttamistilanteessa saattaa ilmentyä monenlaisia tunnepurkauksia ja muita manifestaatioita. Tällaisia manifestaatioita ei tule pelätä tai ihmetellä, vaan keskittyä siihen, mitä Pyhä Henki tekee sydämessä. Jos valheelliset henget yrittävät alkaa johtaa tai harhauttaa tilannetta, tulee rauhallisesti palata itse asian ytimeen. Jokainen esille tuleva synti tulee julistaa sovitetuksi ja anteeksiannetuksi Jeesuksen nimessä, jos henkilö sen tunnustaa ja haluaa hyljätä.

6) Syntien ja ahdistusten takaa löytyvät ongelmien todelliset juuret, joista vapautuminen vasta päästää synnin sitovasta voimasta. Tällaisia juuria ovat hylkäämiskokemukset, turvattomuus, noituus, kiroukset, pelot, kontrolli, petokset, väkivalta ja niin edelleen. Näihin alueisiin palataan myöhemmin tarkemmin.

7) Jokaisen keskustelun ja vapauttamistilanteen jälkeen on tarpeen säilyttää ja pitää yhteyttä palveltavaan henkilöön. Jokainen vapautuminen ja uskon askel koetellaan ja siksi tarvitaan jatkuvaan yhteyttä ja rukoustukea. On syytä varautua yhä uusiin rukoustilanteisiin, sillä vapautumisen lähtiessä alkuun alkaa tulla esille yhä syvemmällä olevia ongelmia. Mitä suurempi Pyhän Hengen voitelu pääsee vaikuttamaan, sitä nopeammin saavutetaan pysyvä vapaus ja eheys.

5. VARO NÄITÄ!

1) Ongelmakeskeinen, syyttävä, kriittinen tai kielteisyyteen ajautuva ilmapiiri. Tällaisen seurauksena voi olla uusi riivaajien manifestaatio ja tilanne voi riistäytyä käsistä. Jos huomaat tällaisen virheen, pyydä julkisesti anteeksi, hiljenny ja pyydä Pyhää Henkeä ohjaamaan uudelle paremmalle tielle tilanteessa.

2) Hallitseva, pakottava, vaativa tai manipuloiva lähestymistapa. Jos näin toimit, tarjoat lähimmäisellesi vain omia riivaajiasi ja tuloksena on uusia ongelmia. Sydämen avautuminen on äärimmäisen herkkä alue, eikä se voi tapahtua väkisin. Pyydä jatkuvasti lisää herkkyyttä, kärsivällisyyttä ja armoa itsellesi palvelutilanteessa.

3) Antautuminen sielullisiin tunteisiin ja lääppimiseen. Vapauttamistilanteessa on oleellista, että Pyhä Henki saa koskettaa henkilökohtaisesti ja hoitaa tilanteen kuntoon. Sielulliset tunteenosoitukset voivat "tuntua" hyvältä, mutta ne eivät edesauta vapautumista. Jumalan rakkaus ei ole sielullinen tunne, vaan sydämen kautta virtaava Pyhän Hengen todellisuus. Jumalan rakkaus on aina puhdas, korrekti eikä tunkeile tai käytä tilannetta hyväksi. Tunkeileva tunteiden osoittaminen herättää pelkoa aiheestakin, mutta Jumalan rakkaus synnyttää turvallisuuden.

4) Ajautuminen toimimaan oman ymmärryksen varassa. Vapauttaminen on taistelua henkivaltoja vastaan, eikä se onnistu sielullisen viisauden ja ymmärryksen varassa. Vaikka olisit ollut näkemässä tuhannen ihmisen vapautumisen, et voi koskaan arvata kokemuksesi perusteella, mistä jonkun uuden henkilön tilanteessa on kysymys. Voit onnistua vain Pyhän Hengen johdatusta seuraten, toimien uskossa ja rakkaudella.

5) Yhtä syntistä raukkaa ahdistelee viisi hillitöntä sielunhoitajaa! Vapauttamistilanteessa voi olla vain yksi pääasiallinen keskustelukumppani vapautusta etsivän kanssa. Lukuisten irrallisten ideoiden ja mielipiteiden esittäminen vain hämmentää lähimmäistäsi, joka muutenkin on jo ahtaalla. Jos tilanteessa on useampia mukana, on sovittava kuka hoitaa päävastuun ja muut rukoilevat taustalla. Sopivin välein tilannetta johtava voi pysähtyä ja kysyä, onko Herra antanut jollekin muulle ajatuksia tai uutta ilmestystä tilanteeseen.

6. VOIKO USKOVASSA OLLA RIIVAAJIA?

Eräs uskovien vapautumista suuresti estävä valhe on se, ettei uskovassa voisi olla riivaajia. Tosin mikään riivaaja ei voi omistaa uskovaa kokonaan, mutta riivaajat voivat kyllä sitoa, painostaa ja orjuuttaa myös uskovia niillä elämän alueilla, joita hän ei ole antanut Jeesuksen hallintaan. Vasta tämän tosiasian tunnustaminen omalla kohdalla tekee mahdolliseksi vapautua.

Uskova voi jossain tilanteessa täyttyä Pyhällä Hengellä ja profetoida taivaallisia näkyjä. Sitten hän voi seuraavana päivänä joutua kiusaukseen ja antautua synnille. Sydämessä oleva synnin olemus voi vetää edelleen alaspäin, jolloin uskova alkaa vastustaa ja murehduttaa Pyhää Henkeä ja näin joutua yhä syvemmälle riivajahenkien valtaan.

Pimeyden henget pyrkivät vaikuttamaan meihin ajatus- ja tunnemaailmamme kautta. Jos me hyväksymme jonkun sielunvihollisen valheen tai opin, tätä valhetta vaikuttava henki asettuu sitomaan ja orjuuttamaan meitä. Mutta kiitos Herralle, me voimme antautua lisää Pyhälle Hengelle, luopua perusteellisemmin synnillisestä elämästä ja antautua lisää Jeesukselle.

1. Joh. 1:9: Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

7. JUMALAN PÄÄMÄÄRÄ: KRISTUKSEN TÄYTEYS MEISSÄ!

Jumalan päämäärä seurakuntaa kohtaan ilmenee selkeästi Paavalin kirjeessä efesolaisille. Päämääränämme on KASVAA JEESUKSEN KAIKKEEN TÄYTEYTEEN JA KIRKKAUTEEN. Tässä kasvuprosessissa tarvitaan erilaisia palveluvirkoja ja lahjoja. Meillä on aika kasvaa ja aika kasvattaa, aika ottaa vastaan ja aika jakaa saamaamme hyvää.

Ef. 4:11-16: Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.

Jeesuksen täyteys tarkoittaa taivaallista elämänmuotoa, jossa synti ja sen seuraukset ja vaikutukset eivät enää hallitse eivätkä kiusaa elämää. Sovituksen päämääränä on johtaa ihminen takaisin Jumalan yhteyteen VAPAUTTAMALLA SYNNIN ORJUUDESTA. Jeesuksessa elävät uskovat paranevat sairauksista ja vastaanottavat kaikkea muuta hyvää ja siunausta elämäänsä Jumalalta. Silti lopullinen ratkaisu on taivas. Pyhän Hengen voiman avulla uskovat vapautuvat kaikista sielun ja tunnemaailman ongelmista ja ahdistuksista. Näin me voimme elää taivaallista elämää jo tässä ajassa. Voimme elää täydessä rakkaudessa, ilossa ja sydämen levossa ja rauhassa kaikissa olosuhteissa. Voimme ajaa ulos riivaajia, parantaa sairaita ja vapauttaa vangittuja, jotta Jeesus kirkastuisi yhä lisää tässä ajassa ja ahdistetut sielut vapautuisivat!

Elämä Jeesuksessa on elämää Pyhän Hengen voimassa ja vapaudessa. Mikään elämänmuoto ei vedä vertoja tälle ihanuudelle. Tämä ei ole teoriaa, vaan se on suurempi todellisuus kuin näkyvä maailma ympärillämme! Näkyvä maailma on nimittäin tuomittu katomaan, mutta hengellinen maailma on pysyvä. Kaikki elämän täyteys ja siunaus saavutetaan Jeesuksessa. Meidät on kutsuttu täyteen vapauteen, sapatin lepoon Pyhän Hengen voimassa, sillä sitä varten Jeesus kuoli ristillä.

Avatkaamme sydämemme, antautukaamme, taipukaamme ja suostukaamme Pyhän Hengen puhdistavaan tuleen kaikilla elämämme alueilla ja kilvoitelkaamme kohti Jeesuksen täydellistä kirkkautta!!

8. ARGENTIINA: RUKOUS JA MAANJÄRISTYS

J.Conrad Lampan
The2ndCall@aol.com

Julkaistu Global Revival News'in luvalla

Tänä syksynä 11. syyskuuta tapahtui Buenos Aires'issa, Argentiinassa, jotain hyvin epätavallista: Yli 450000 evankelikaalista KAIKISTA kirkkokunnista kokoontui pääkadulle (joka on maailman levein katu: 120m leveä) ja tuo joukko täytti useiden kortteleiden suuruisen alueen. Minuuttia vaille neljä iltapäivällä, kun he rukoilivat koko alue tärisi!

Kaksi epätavallista asiaa tapahtui: ensinnäkin kaikki evankelikaaliset seurakunnat osallistuivat sellaisella yhteydellä, etteivät pastorit tuoneet ollenkaan esiin nimiään eikä minkään kaltaista nimilistaa ollut edes nähtävillä. Oli vain Kristuksen ruumis, joka rukoili yhteydessä.

Sitten minuuttia vaille neljä iltapäivällä se paikka tärisi. Monissa taloissa/asunnoissa huonekalut vain siirtyivät pois paikoiltaan. Mielenkiintoista kylläkin oli se, että paikat, joissa järistyksen vaikutus oli suurin, olivat tiedotusvälineitten tilat: radiotalot, TV-asemat ja lehtien toimitukset. Nämä ottivat yhteyttä seismiseen virastoon saadakseen vahvistuksen mahdollisesta liikkeestä San Andreaksen murtumassa, mutta heidän mittarinsa eivät olleet rekisteröineet minkään kaltaisia maankuoren liikettä. Jotkut ehdottivat että äänentoistolaitteiden ääni yhdessä ihmisjoukon huutoäänen kanssa olisi saattanut aiheuttaa järistyksen. Mutta pian joku muistutti, että monissa poliittisissa kokouksissa, joita oli pidetty samalla paikalla, oli ollut jopa paljon kovampi ääninen meteli eikä mitään ollut tapahtunut. Eräs sanomalehti raportoi: "kummallista kyllä, täsmälleen tuohon aikaan evankelikaaliset rukoilivat".

Mielenkiintoista on myös se, että tuolla alueella on muutamia maanalaisia huoneistoja, joita vapaamuurarit käyttävät omiin menoihinsa! Paholaisen päämajoja ravisteltiin siis myös!!!

Media on yrittänyt löytää monia selityksiä, mutta me tiedämme, mitä tapahtui: "Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla...." (Apt.4:31)

Olemme juuri palannet Argentiinasta, jossa osallistuimme 'Kolmanteen Läpimurto-konferensssiin', jota johti Claudio Freidzonin seurakunta. Myöhemmin lupaan lähettää lisää raportteja tuosta kokontumisesta.

Pastori J.Condrad Lampan

9. BRASILIASSA GOIANIA'N VARAPORMESTARI JULISTAA KAUPUNGIN JEESUKSELLE

Joel News
Azusa@aol.com

Julkaistu Global Revival News'in luvalla

Heinäkuun 22.-26. päivinä pidettiin Goiania'ssa, jota kutsutaan Brasilian 'rukouspääkaupungiksi', suuri esirukoilijoiden kokous. Amaury Braga, joka on Dawn-järjestön Latinalaisen Amerikan koordinaattori ja yksi järjestäjistä, raportoi 25.elokuuta näin:

Konferenssissa meitä oli keskimäärin 6-7 tuhatta henkeä ja kokoyön-rukoustilaisuuteen osallistui 20000 henkeä. Herra lähetti keskuuteemme ihmisiä yli 20 kansakunnasta. Voi, millainen aika meillä olikaan! Konferenssin huippukohtia olivat ne yksinkertaiset asiat joita Jumala salli meidän tehdä.

1. Ensimmäisenä iltana: Avajaisissa juhlimme myös lehtimajan juhlaa. Varapormestari (varsinainen pormestari oli joutunut lähtemään matkalle) julisti kaupungin Jeesuksen omaisuudeksi ja ojensi kaupungin avaimen seurakunnalle ja esirukoilijoille.

2. Toisena päivänä saimme kuulla joitakin raportteja muutamasta kansakunnasta ja koko esirukoilijoiden joukko rukoili näiden maitten puolesta. Tapasin erään vaatimattoman miehen, joka kirjoittaa julisteita, joissa on sanomia Jeesuksen nimessä ja neulaa näitä kylttejään puihin ja seiniin kaikkialla Goiania'ssa. Hän kysyi, saisiko hän kertoa, mitä hän itse asiassa teki. Me olimme aivan ihastuksissamme, kun olimme kuulleet hänen kertomuksensa. Hän on erään autoparkin valvoja ja ansaitsee vähemmän kuin 100 US$ kuukaudessa. Hän ostaa kylttien alustat, maalaa ne ja naulaa niitä joka puolelle. Hän on jo nyt valmistanut 6000 julistetta, joissa Jeesuksen nimi tuodaan esiin. Koko kaupunki on täynnä tätä sanomaa. Me pesimme hänen jalkansa ja Herran Kirkkaus laskeutui siihen.

3. Kolmantena päivänä meillä oli sekä aamukokous että illalla kokoonnuimme jalkapallostadionille rukoilemaan. Mikä taivaallinen hetki meillä olikaan! Veljet Afrikasta (Etelä Afrikka ja Uganda) sekä Brasiliasta julistivat ja johtivat rukoushetkeä. Myöskin ylistysaika oli aivan erityinen!

4. Sunnuntaina meillä oli iltakokous - valtava hetki Herran edessä! Hänen läsnäolossa oli todella keskuudessamme.

5/6. Kahtena viimeisenä päivänä keskipiste oli evankelioimisessa soluseurakuntien kautta. Eräs pastori Manauksesta kertoi kuinka hänen seurakuntaansa, jossa kolme vuotta sitten oli vähemmän kuin 3000 jäsentä, kuuluu tänä päivänä yli 17000 jäsentä.

Tässä vielä joitakin todistuksia asioista, jotka ovat tapahtuneet konferenssissa tai joidenkin viikkojen sisällä sen jälkeen:

a) Itse kokouksissa tapahtui paljon ihmeitä ja parantumisia. Ihmisten käsistä pisaroi öljyä enemmän kuin koskaan ennen.

b) Eräs äiti toi keskosena syntyneen vauvansa konferenssiin (hän matkusti 1000 km bussilla lapsen kanssa) ja konferenssin aikana Herra kohtasi vauvaa, joka tuli täydellisesti kultapölyn peittämäksi. Palattuaan kotiinsa, hän vei vauvan lääkärin tutkittavaksi ja tämä todisti että lapsi oli kasvanut, paino lisääntynyt lähes puolitoista kiloa eikä vauva ollut enää alipainoinen. Halleluja, mikä ihme!

c) Me vuokrasimme lentokoneen rukoillaksemme kaupungin yllä ja vallataksemme kaupungin ilmasta käsin saman aikaisesti kun joukot rukoilivat, marssivat ja lauloivat kaupungin keskustassa julistaen kaupunkia Jeesukselle. Yliyönrukoushetkessä me olimme mainostaneet suunnittelevamme ottaa mukaamme koneeseen öljyä, viiniä ja raamatun ja siten voitelisimme kaupungin ylhäältä käsin ja vapauttaisimme Jumalan Sanan kaupungin ylle. Mutta me emme voineet tehdä niin, koska lentäjä (uskova) sanoi, että se on vastoin ilmailulain säädöksiä. Joten me kunnioitimme lakia ja luovuimme suunnitelmastamme. Pari viikkoa myöhemmin eräs esirukoilija tuli todistamaan  sanoen: "Kun te lensitte ylitsemme ja kaadoitte viinin sitä putosi t-paidalleni, jota en ole pessyt sen jälkeen vaan pidän sen matkamuistona Jumalalta." Kun me sanoimme ettemme olleet tehneet sitä hän vastasi: "Minä näin viinin putoavan ja tulevan suoraan lentokoneesta. Halleluja!" Eräs toinen nainen soitti meidän rukousohjelmaamme radiossa ja todisti, että hän oli saanut Pyhän Hengen kasteen juuri sillä hetkellä kun koneemme lensi hänen kotitalonsa ylitse.

d) Kolme viikkoa myöhemmin varapormestari soitti seurakuntaan ja pyysi pastoria järjestämään vielä yleisen kokouksen, jossa kiitoksen kera julkistettaisiin kaupungin luovuttaminen Jeesukselle. Rukousliikkeen vuoksi hengellinen ilmapiiri on nykyisin avoimempi kuin koskaan ennen. Sitten osavaltion maaherra, joka ei ole uskova (vielä) kysyi varapormestarilta, voisivatko pastorit rukoilla myös hänen puolestaan kun he rukoilevat kokouksen aluksi. Eiko olekin ihmeellistä?!

e) Konferenssin lopussa me olimme rukoilleet jokaisen paikalle edustettuna olleen kansan puolesta ja annoimme heille jokaiselle tulisoihdun esikuvana siitä, että he veisivät tulen kotimaahansa. Englantilaisen Judy Lane'n mukaan, juuri kun heidän ryhmänsä saapui Heathrow'n lentokentälle palohälytys alkoi toimia. Rakennus piti tyhjentää ihmisistä vaikka missään ei näkynyt paloa.

Tapahtui paljon parantumisia, kuten myös monia muita asioita, joita on mahdotonta kertoa sähköpostitse. Mitä me voimme sanoa? Jumala on todella hyvä! Ensi vuonna meillä on taas uusi konferenssi (jos Jumala suo) ja me kutsumme teidät mukaan jo nyt. Se saattaa olla heinäkuun alussa, mutta sitä ei ole vielä täysin varmistettu.

Ian Norman
inorman@dove.net.au

Rakkaudella siunaten
Seppo ja Marja

SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

TULTA! | www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi