TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU
www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi

ALKUUN | ILMOITTAUDU | OPETUS | KOKOUKSIA | RUKOUSPYYNNÖT | KYS/VAST | HERÄTYKSESTÄ | PELASTUS

35/1999

VAPAUTEEN - II

1. JUMALA ON LUONUT IHMISELLE VAPAAN TAHDON
2. JUMALA PITÄÄ IHMISEN VASTUULLISENA VALINNOISTAAN
3. JEESUS VETOAA SINUN VAPAASEEN TAHTOOSI
4. JEESUS ON ESIKUVAMME VAPAAN TAHDON TOTEUTTAMISESSA
5. KUINKA SYVÄLTÄ IHMINEN VOI VALITA VAPAUTUMISEN?
6. TAHDON VAPAUTTAMINEN
7. ESIMERKKI VAPAUTUMISESTA KUN TAHTOELÄMÄ VAPAUTUI
8. PROFETIA CATCH THE FIRE-KONFERENSSISSA


SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

1. JUMALA ON LUONUT IHMISELLE VAPAAN TAHDON

Vapautumisen ja Jumalan valtakunnan elämän aivan perustavia totuuksia on YMMÄRTÄÄ JA OMISTAA TÄMÄ TOTUUS, että Jumala loi ihmiselle täysin vapaan tahdon. Tästä vapaasta tahdosta seurasi vastuu omista valinnoista.

1. Moos. 1:27: Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

Jumala loi ihmiseen ominaisuudet, jotka heijastavat Hänen ominaisuuksiaan ja muotoaan. Eräs Jumalan yliluonnollinen ominaisuus on Hänen rajoittamaton tahtonsa, jota Hän toteuttaa oman täydellisen vanhurskauden mukaan. Jumala loi myös ihmiselle täydellisesti riippumattoman tahdon, jota ihminen voi toteuttaa oman sydämensä vanhurskauden mukaan.

1. Moos. 1:28: Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet."

Jumala antoi ihmiselle tehtävän, joka ei olisi ollut mahdollinen ilman ihmisen omaa suvereenia tahtoa. Jumala sanoi "... TÄYTTÄKÄÄ MAA JA TEHKÄÄ SE ITSELLENNE ALAMAISEKSI; JA VALLITKAA MEREN KALAT JA TAIVAAN LINNUT JA KAIKKI MAAN PÄÄLLÄ LIIKKUVAT ELÄIMET...". Kuinka ihminen voisi hallita ja tehdä jotain itselleen alamaiseksi, ellei hänellä ole omaa itsenäistä tahtoa? Voidakseen toimia yhteistyössä Jumalan kanssa ihmisellä täytyi olla oma vapaa tahto.

Paratiisissa antoi ihmiselle vapaan valinnan mahdollisuuden olla kuuliainen Jumalalle tai valita oman tahtonsa tie. Tämän osoitukseksi Jumala asetti paratiisiin yhden puun koetukseksi ihmiselle. Jos ihminen valitsisi Jumalan tahdon, hän ei söisi tästä puusta. Kun käärme tuli houkuttamaan ihminen kuitenkin valitsi oman tiensä, riippumattomuuden Jumalasta ja näin tapahtui suuri onnettomuus, jonka seurauksia me kaikki kannamme.

Miksi Jumala antoi ihmiselle vapaan tahdon? Tämä on yksinkertaisesti Jumalan rakkauden ja vanhurskauden tähden. Jumala halusi alun alkaen, että ihminen tulee Hänen yhteyteensä omasta vapaasta tahdostaan ja palvoo Jumalaa ymmärrettyään Jumalan rakkauden ja hyvyyden. Jumala ei halunnut luoda mitään robottia, joka huutaa aamenta tahdottomasti, mikä ei ollenkaan ilahduttaisi Jumalan Isän sydäntä. Mutta kun ihminen itse päättää tulla Jumalan luokse ja ylistää Häntä ja etsiytyy Hänen suojelukseensa, se ilahduttaa ja liikuttaa Jumalan Isän sydäntä.

2. JUMALA PITÄÄ IHMISEN VASTUULLISENA VALINNOISTAAN

Syntiinlankeemuksessa sielunvihollisen valhe peitti ihmisen sielun, niin ettei ihminen enää uskonut vapaaseen tahtoonsa. Ilman Pyhän Hengen suojaa ihmisellä ei ollut voimaa valita hyvää ja taistella syntiä ja vääryyttä vastaan. Tämä on synnin orjuus, josta Jeesus tuli meidät vapauttamaan!

Katso kuinka Jumala suhtautui Kainiin, kun synti houkutti häntä veljessurmaan:

1. Moos. 4:6-7: Ja Herra sanoi Kainille: "Miksi olet vihastunut, ja miksi hahmosi synkistyy? Eikö niin: jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi; mutta jos et hyvin tee, niin väijyy synti ovella, ja SEN HALU ON SINUUN, MUTTA HALLITSE SINÄ SITÄ!"

Syntiinlankeemuksesta huolimatta Jumala vahvisti Kainia antaen hänelle henkilökohtaisen valtuutuksensa hallita syntiä. Jumala ei voinut tehdä sitä Kainin puolesta, sillä vastuu Kainin valinnoista oli hänen omansa. Puhumalla Kainille näin Jumala halusi säästää Adamin ja Eevan perheen ja koko ihmiskunnan siltä kiroukselta, minkä verenvuodatus oli tuova ihmisen elämään ja tulevaisuuteen. Mutta Kain oli omalla tahdollaan päättänyt tässäkin tehdä toisin. Hän ei kuunnellut Jumalan neuvoa, eikä etsinyt Hänen apuaan omaan ahdistukseensa, vaan valitsi murhaajan tien.

Jumala on aina pitänyt ihmisen tahdon valinnan kunniassa, eikä sortanut sitä millään tavalla. Sielunvihollinen sensijaan aina pakottaa, vaatii, viettelee, houkuttaa, manipuloi ja alistaa ihmistä mitä ilkeimmällä ja tuhoavammalla tavalla. Jumala on aina kutsunut palvelijansa ja profeettansa vapaaehtoisen valinnan kautta. Jumala puhui esimerkiksi Aabrahamille ja kutsui häntä lähtemään pois omasta maastaan ja kaupungistaan siihen maahan, jonka Jumala oli hänelle osoittava. Aabraham sai valita tahtoiko hän tehdä niin vai ei. Sama periaate on toteutunut kaikissa Jumalan kutsuissa ja ilmestymisissä. Israelin kansan erämaavaellus oli yhtä suurta oppituntia siitä, kuinka tärkeää on oppia nöyryydestä käsin asettamaan tahto tottelemaan Jumalaa ja luottamaan Häneen. Samalla se osoitti kuinka vakavaa on ajautua uudestaan ja uudestaan tottelemattomuuden tielle. Koko ajan ihmiset saivat valita, tahtoivatko he seurata Jumalan suunnitelmaa vai eivät. Näiden valintojen mukaiset seuraamukset tulivat sitten heidän elämäänsä.

3. JEESUS VETOAA SINUN VAPAASEEN TAHTOOSI!

Joh. 5:6: Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle: "TAHDOTKO TULLA TERVEEKSI?"

Tässä on parantumisen ja vapautumisen avain! Tahdotko parantua, tahdotko vapautua, tahdotko puhdistua, tahdotko antautua Jumalalle, tahdotko, tahdotko...?

Jeesuksen täytyi havahduttaa ja palauttaa ongelmien keskellä painivan miehen peruskysymykseen, tahtooko hän parantua. Vastaus tähän kysymykseen riitti Jeesukselle, niin että Hän voi parantaa miehen, vaikkei mies oikein tuntenutkaan Jeesusta. Synnin, sairauden ja kuoleman valta pyrkii saattamaan ihmisen sellaiseen mielentilaan, että hän hyväksyy tuomionsa, sairautensa ja vankilansa. Jumalan tahto on kuitenkin koko ajan vain PELASTAA, PARANTAA JA VAPAUTTAA! Tähän Jumala tarvitsee ihmisen halun ja tahdon pelastua ja parantua.

Kaanaan häissä Jeesus kysyi: "Mitä sinä TAHDOT minusta, vaimo?...". Samoin Jeesus kysyi sokealta Bartimeukselta: "Mitä TAHDOT, että minä sinulle tekisin?". Edelleen Jeesus sanoi rikkaalle nuorukaiselle: "Jos TAHDOT olla täydellinen, niin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua." Kun monet opetuslapset loukkaantuivat Jeesuksen puheeseen Hän sanoi: "TAHDOTTEKO tekin mennä pois?"

Kuinka sitten ihminen voi päästä tilanteeseen, jossa hän alkaa haluta parantumista, vapautumista ja puhdistumista, jos pimeyden valta on kovin pitkälle tuhonnut hänen elämänhalunsa ja voimansa? Ratkaisu tähän on SANOMA JEESUKSESTA, JUMALAN VOIDELLUSTA, JOKA ON TULLUT PELASTAMAAN, PARANTAMAAN JA TEKEMÄÄN EHYIKSI KAIKKI KADOTUKSEN TUOMION ALLE JOUTUNEET. Kun me julistamme Jeesusta uskossa, kirjoitusten mukaan, sairaalle ja ahdistetulle herää USKO siihen, että hänkin voi pelastua.

4. JEESUS ON ESIKUVAMME VAPAAN TAHDON TOTEUTTAMISESSA

Jeesus on esikuvamme kaikessa, myös vapaan tahdon toteuttamisessa Jumalan kunniaksi ja Hänen suunnitelmansa toteuttamiseksi. Jeesuksessa me näemme täysin puhtaan ja vapaan tahdon, jonka Hän vapaaehtoisesti alisti kuuliaisuuteen Isälle! Jeesuksella ei ollut mitään sielullisia ahdistuksia tai kriisejä oman tahtoelämänsä kanssa, vaan Hän oli täysin vapaa, varma ja luja siinä mitä Pyhä Henki Hänelle kulloinkin opetti. Jeesus teki kaiken vapaasta tahdostaan. Kukaan ei voinut pakottaa Häntä mihinkään. Jeesuksen tahdon vapaus johti fariseukset raivon valtaan, sillä he olivat tottuneet orjuuttamaan kansaa ja huomasivat, että tätä miestä he eivät kykene orjuuttamaan. Jeesus ei suostunut siihen, että kukaan olisi millään mielistelylläkään tai muulla tavalla sitonut Hänen liikkumavapauttaan Pyhässä Hengessä. Vieläpä koskien omaa ristiinnaulitsemistaan Jeesus sanoi:

Joh. 10:17-18: Sentähden Isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. EI KUKAAN SITÄ MINULTA OTA, VAAN MINÄ ANNAN SEN ITSESTÄNI. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen; sen käskyn minä olen saanut Isältäni."

Miksi Jeesus saattoi olla näin vapaa omassa tahdossaan? Jeesus oli vapaa synnin tuomasta valheesta ja orjuudesta, joka olisi voinut varjostaa Hänen tahtoelämäänsä. Jeesus oli täynnä Pyhää Henkeä jatkuvasti ja siksi Hänellä oli ehyt yhteys Isän kanssa. Ihmisenä Jeesus osoitti, että jos ihminen on vapaa synnin perimästä, hän on vapaa toteuttamaan ihmeellisellä tavalla Jumalan suunnitelmaa. Tähän synnistä vapaaseen tilaan Hän tuli lunastamaan jokaisen ihmisen, joka Häneen uskoo.

Jumala on ilmoittanut itsensä täydellisesti Jeesuksen kautta, joka Ihmisen Poikana vaelsi Israelin kansan keskellä, teki kaikkea hyvää, paransi sairaita ja ajoi ulos riivaajia. Heprealaiskirjeen kohdassa sanotaan myös, että Jeesus oli "hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva". Kaikki mitä Jeesus ihmisenä oli, heijasti Jumalan kuvaa. Hänessä, toisessa Adamissa, nähdään kuva, joka Adamissa olisi ollut ilman syntiinlankeemusta!

5. KUINKA SYVÄLTÄ IHMINEN VOI VALITA VAPAUTUMISEN?

Vapautumisen ensimmäinen lähtökohta on ihmisen oma halu päästä eroon sieluvihollisen kiusaavasta ja tuhoavasta vaikutuksesta. Jeesus osoittaa monessa palvelutilanteessaan, ettei ole mitään rajaa sille, kuinka syvältä ihminen voi valita pelastua, kun hän vaan kuulee ja vastaanottaa sanoman Jeesuksesta. JOKAINEN IHMINEN, VAIKKA KUINKA RIIVATTUNA, VOI VASTAANOTTAA PELASTUKSEN SANAN JA TÄYSIN VAPAUTUA!

Mark. 5:1-19: Ja he tulivat toiselle puolelle järveä gerasalaisten alueelle. Ja kohta kun hän lähti venheestä, tuli häntä vastaan haudoista mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. Hän asusti haudoissa, eikä kukaan enää voinut häntä kahleillakaan sitoa; sillä hän oli monta kertaa ollut sidottuna jalkanuoriin ja kahleisiin, mutta oli särkenyt kahleet ja katkonut jalkanuorat, eikä kukaan kyennyt häntä hillitsemään. Ja hän oleskeli aina, yötä ja päivää, haudoissa ja vuorilla, huutaen ja runnellen itseään kivillä. Kun hän kaukaa näki Jeesuksen, juoksi hän ja kumartui maahan hänen eteensä ja huutaen suurella äänellä sanoi: "Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan, Korkeimman, Poika? Minä vannotan sinua Jumalan kautta, älä vaivaa minua." Sillä hän oli sanomaisillaan sille: "Lähde ulos miehestä, sinä saastainen henki." Ja Jeesus kysyi siltä: "Mikä on nimesi?" Niin se sanoi hänelle: "Legio on minun nimeni, sillä meitä on monta." Ja se pyysi pyytämällä häntä, ettei hän lähettäisi niitä pois siitä seudusta. Niin siellä oli lähellä vuorta suuri sikalauma laitumella. Ja ne pyysivät häntä sanoen: "Lähetä meidät sikoihin, että menisimme niihin." Ja hän antoi niille luvan. Niin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin. Silloin lauma, noin kaksituhatta sikaa, syöksyi jyrkännettä alas järveen; ja ne hukkuivat järveen. Ja niiden paimentajat pakenivat ja kertoivat siitä kaupungissa ja maataloissa. Ja kansa lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut. Ja he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät riivatun, jossa legio oli ollut, istuvan puettuna ja täydessä ymmärryksessään; ja he peljästyivät. Näille kertoivat näkijät, mitä oli tapahtunut riivatulle ja kuinka sikojen oli käynyt. Ja he alkoivat pyytää häntä poistumaan heidän alueeltaan. Ja hänen astuessaan venheeseen se riivattuna ollut pyysi häneltä saada olla hänen kanssaan. Mutta hän ei sitä sallinut, vaan sanoi hänelle: "Mene kotiisi omaistesi luo ja kerro heille, kuinka suuria tekoja Herra on sinulle tehnyt ja kuinka hän on sinua armahtanut."

"...KUN HÄN KAUKAA NÄKI JEESUKSEN, JUOKSI HÄN JA KUMARTUI MAAHAN HÄNEN ETEENSÄ...". Jos mies oli täysin riivaajien vallassa, johdattivatko riivaajat nyt hänet pelastukseen Jeesuksen luokse? Tai tulivatko nämä riivaajat nyt Jeesukselle alamaisiksi ja tekivät parannuksen, kumartaessaan Häntä? Eivät, vaan MIEHEN OMA TAHTO JA HALU VAPAUTUA johti hänet juoksemaan Jeesuksen luo ja kumartamaan Hänen eteensä!

Gerasalainen mies tuli omasta tahdostaan Jeesuksen eteen ja kumartui hänen eteensä. Riivaajat eivät suostu kumartamaan Jeesusta, vaan niissä on ilkeä ja katkera, loppumaton kapina Jeesusta vastaan. Riivaajat eivät johda ketään pelastukseen, vaan ne haluavat tuhota jokaisen ihmisen, kehen käsiksi pääsevät. Riivaajat alkoivat kuitenkin puhua miehen kautta, sillä niiden oli pakko paljastaa läsnäolonsa Jeesuksen arvovallan edessä. Riivaajien puhehan ei ole harvinaista paremmissakaan perheissä! Ajatellaan nyt vaikka ilkeää riitelyä ja rähjäämistä! Vaikka leegio riivaajia puhui miehen kautta, mies tahdollaan osoitti valitsevansa Jeesuksen. Silloin Jeesus voi käskeä riivaajia lähtemään ja mies vapautui täysin.

Varmistaakseen vapautumisen Jeesus käski miehen todistaa vapautumisestaan ja alkaa elää puhdasta elämää. Mies tarvitsi aikaa eheytyäkseen omaistensa luona, eikä hän ollut vielä sopiva opetuslapseksi. Jeesus sanoi hänelle: "Mene kotiisi omaistesi luo ja kerro heille, kuinka suuria tekoja Herra on sinulle tehnyt ja kuinka hän on sinua armahtanut."

Johtopäätös mietittäväksemme:

JOS GERASALAINEN MIES PYSTYI LEEGION RIIVAJIA ASUESSA HÄNESSÄ JUOKSEMAAN JEESUKSEN LUOKSE JA KUMARTUMAAN HÄNEN ETEENSÄ, MINÄKIN PYSTYN TULEMAAN OMIEN KIUSAAJIENI KANSSA JEESUKSEN LUOKSE, NÖYRTYMÄÄN HÄNEN ETEENSÄ, OTTAMAAN VASTUUN OMASTA TAHDOSTANI JA LUOPUMAAN VÄÄRYYDESTÄ, JOKA NIIN HELPOSTI MINUT KIETOO!

Huom. Leegio tarkoittaa roomalaista legioonaa, johon aluksi kuului 3000-4000 miestä ja myöhemmin 5000-6000 miestä.

6. TAHDON VAPAUTTAMINEN

Jumalan Sanan mukaan on täysin selvää ja varmaa, että ihmisellä on edelleenkin vapaa tahto. Jeesuksen pelastuskutsu vetoaa tähän vapaaseen tahtoon, mutta sielunvihollisen valheet voivat monella tavalla harhauttaa ihmisiä luulemaan aivan muuta itsestään. Kun orjuuttaja on riittävän paljon nujertanut ihmisen tahtoa, hänellä on vaikeuksia uskoa, että todellisuudessa hänellä edelleen on oma vapaa tahto.

Room. 7:18: Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. TAHTO MINULLA KYLLÄ ON, MUTTA VOIMAA HYVÄN TOTEUTTAMISEEN EI;

Tässäkin Paavali osoittaa, että TAHTO MINULLA KYLLÄ ON! Nyt kun meillä on tämä tahto, jolla me voimme valita, janota, etsiä Herraa, niin Jeesus on vuodattanut meille avuksemme ja puolustajaksemme Pyhän Henkensä, JOKA ON MEIDÄN VOIMAMME! Kun me asetamme tahtomme toteuttamaan Jumalan tahtoa, Pyhä Henki antaa meille siihen voiman! Pyhä Henki on meidän voimamme ja Hänessä me voimme kaiken! Kiitos Herralle!

Room. 8:15: Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!"

2. Tim. 1:7: Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen.

Tahdon vapauttaminen

"Rakas Jeesus, kiitos sanastasi ja Pyhästä Hengestä, joka johtaa minut kaikkeen totuuteen. Ymmärrän nyt, että minulla Jumalan kuvana on täysin vapaa ja itsenäinen tahto. Haluan luopua kaikista sielunvihollisen orjuuksista, hallintayrityksistä, painostuksista ja epäilyksistä, ihmismielen mukaisista opeista ja valheista, jotka ovat valehdelleet minulle ja estäneet minua omistamasta itselleni täysin vapaata tahtoa. Teen parannuksen ja luovun kaikesta vastuuttomuudesta, jonka olen elämässäni hyväksynyt. Puhdista Jeesus minut kaikesta sekaannuksesta ja epäpuhtaudesta tahtoelämäni alueella.

Jeesuksen nimessä omistan nyt Jumalan lahjana ja Jumalan luomistyönä persoonassani oman ja itsenäisen vapaan tahdon. Otan tästä lähtien täydellisen vastuun omista valinnoistani ja etsin niihin Jumalan tahdon. Tästä lähtien minä voin valita omalla tahdollani mitä minä teen. En anna enää kenenkään ulkopuolisen hallita, pakottaa, orjuuttaa, manipuloida tai muuten vaikuttaa painostavasti tai sitovasti minun tahtoelämääni. Annan vapaaehtoisesti koko elämäni Jeesukselle alamaiseksi ja tahdon tästä eteenpäin valita tekemiseni, puheeni ja ajatukseni Hänen mielensä ja rakkauden lain mukaisesti. Luovun kaikesta kapinasta ja tottelemattomuudesta. Tähän pyydän Jeesus sinun apuasi ja vahvistavaa Pyhän Hengen voimaa ja läsnäoloa.

Tästä lähtien minä voin vastustaa pimeyden valtoja ajatusmaailmassani, puheessani ja tekemissäni. En enää anna omaa tahtoani minkään valheellisen hengen tai kenenkään ihmisen valtaan. Haluan käyttää tästä eteenpäin vapaata tahtoani vastustamaan syntiä ja vääryyttä ja julistamaan Jumalan valtakuntaa omassa ja lähimmäisteni elämässä. Haluan asettaa tahtoni vapaudesta käsin yhteistyöhön Pyhän Hengen kanssa ja olla Jeesukselle kaikessa alamainen ja kuuliainen. Kiitos Jeesus vapaudesta!"

7. ESIMERKKI VAPAUTUMISESTA TAHTOELÄMÄN VAPAUDUTTUA

Uusseelantilainen evankelista Bill Subritsky kertoo erikoislaatuisen tapauksen eräästä nuoresta naisesta, jota vaivasi erityinen riivaajahenki. Tämä nainen oli tietoinen tästä kiusaajasta, hän oli uskossa ja etsi vapautusta monien julistajien kokouksissa. Tämä riivaajahenki oli niin röyhkeä, että se alkoi aina puhua kun naista yritettiin vapauttaa siitä. Riivaaja vastasi näille rukoilijoille, ettette te saa minua lähtemään. Ja näin kävi kerta toisensa jälkeen myös Bill Subritskyn rukoillessa hänen puolestaan.

Sitten kului useita kuukausia ja Bill Subritsky tapasi naisen jälleen. Hän huomasi heti, että tämä oli tullut vapaaksi. Koska tapaus oli jäänyt hänenkin mieleensä erityisen outona, hän kysyi naiselta, mitä on tapahtunut. Nainen kertoi, että hän oli muutama kuukausi sitten muuttanut asumaan yksin, pois äitinsä taloudesta. Tällä äidillä oli voimakas uskomus siihen, ettei uskovassa voi olla riivaajia. Nainen oli irtisanoutunut äitinsä holhouksesta ja jatkanut raamatun lukemista ja ylistämistä omassa uudessa kodissaan. Eräänä päivänä tämä riivaaja oli alkanut huutaa naisen sisällä: "En kestä tätä valoa, en kestä tätä kirkkautta!" Sitten se oli paennut pois ja nainen oli tullut täysin vapaaksi. Kiitos Herralle!

Avaimena vapautumiseen oli vastuun ottaminen omasta elämästään ja Jumalan kirkkauden (=Pyhän Hengen!) vastaanottaminen sanan ja ylistämisen kautta. Pyhässä Hengessä on niin suuri voima, että voimakkainkin riivaaja joutuu väistymään Hengen läsnäolon lisääntyessä riittävästi sielussa. Ihmisen oma valinta etsiä Herraa, astua valkeuteen ja puhtauteen ratkaisi vapautumisen!

8. PROFETIA CATCH THE FIRE-KONFERENSSISSA

Toronto Airport Christian Fellowship
7.10.1999

Hesekielin päivinä Herra sanoi hänelle: "Etsin miestä muurin aukossa, mutta en löytänyt yhtään". Ja niin minä teen silloin työni itse. Jokaisessa sukupolvessa etsin niitä, jotka vastaavat kutsuun. Ja tässäkin sukupolvessa etsin miehiä ja naisia, jotka käsittävät sadonkorjuun. Ja Herra sanoo, että minä tulen löytämään ne ihmiset, jotka antavat itsensä minun tarkoituksiani varten, jotka antavat minun ensin puhdistaa heidät ja ensin nostaa heidät korkeuksiin nähdäkseen Hänen kasvonsa, jota he rakastavat. Ja kun he ovat nähneet Hänen kasvonsa, Hän lähettää heidät sadonkorjuuseen ja he kokoavat heidät yksitellen, tusinoittain, sadoittain ja lyhteet kerätään talteen.

Ja Herra sanoo, että tänä aikana ja hetkenä juuri minä olen koonnut itselleni kansan ja minä sanon sinulle, että minä itse varustan sinut voimalla. Sillä minä lähetän Henkeni aallon, jotta te oppisitte ratsastamaan tämän aallon harjalla. Sillä se ei ole teidän väkevyydellänne tai voimallanne vaan se on minun Hengelläni sanoo Herra. Opetan teidät tänä aikana ratsastamaan tämän aallon harjalla ja tämän aallon harjalla te edistytte ja aallon harjalla te löydätte minun voimani, joka tukee teitä.

Jos olette tällä harjalla, antakaa minun Henkeni voiman tukea teitä ja varmasti te saavutatte peltonne ja tulette korjaamaan sen sadon. Sillä tämä on se päivä, jolloin olen tuonut takaisin Siionin vangitut, kyllä, kun te olitte niin kuin unta näkeväiset. Ja minä olen täyttänyt teidän suunne naurulla ja minä olen irrottanut teidän kielenne ilohuutoihin ja sitten olen vienyt teidät kansojen joukkoon julistamaan, että Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan, Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan! Me olemme iloiset! Vapauta meidät vankeudesta, oi Herra, oli kansani huuto, mutta vielä tämän ilohuudon keskellä minä sanon teille, että ne jotka ovat kyynelin kylväneet, tulevat korjaamaan ilohuudoin ja ne jotka ovat kulkeneet siellä ja täällä ja itkien kantaneet minun ilosanomani julistuksen tehtävää, varmasti te tulette jälleen huutamaan ilosta ja tuomaan satonne mukananne.

Minä etsin näitä sadonkorjaajia tähän korjuutyöhön. Haluatko sinä olla yksi näistä sadonkorjaajista, etsin ja kysyn sinulta, tahdotko olla yksi näistä sadonkorjaajista. En pakota sinua, en työnnä sinua, en jatkuvasti kutsu sinua, mutta nyt kysyn sinulta, haluatko olla yksi näistä sadonkorjaajista, sallitko minun viedä sinut sadonkorjuuseeni. Sanotko minulle, vastaatko minulle kyllä, tässä olen, lähetä minut?

Rakkaudella siunaten
Seppo ja Marja

SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

TULTA! | www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi