TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU
www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi

ALKUUN | ILMOITTAUDU | OPETUS | KOKOUKSIA | RUKOUSPYYNNÖT | KYS/VAST | HERÄTYKSESTÄ | PELASTUS

36/1999

VAPAUTEEN - III

1. TUNTEET OVAT ELÄMÄN MAKU
2. SYDÄMEN SÄRKYMINEN
3. HAAVOITTAVIA KOKEMUKSIA
4. TOIMINTAOHJEITA VAPAUTTAMISTILANTEESEEN
5. TUNTEIDEN PARANTUMISPROSESSI
6. ELÄMÄ TERVEESSÄ YHTEYDESSÄ
7. RAKKAUSSUHTEESSA JUMALAAN ISÄÄN!


SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

1. TUNTEET OVAT ELÄMÄN MAKU

Elämämme sisältö ja mielekkyys määräytyy hyvin ratkaisevalta osalta niistä tunteista, joissa me elämme päivittäin. Jumala on luonut meille tunteet joiden kautta me voimme kokea rakkautta, iloa, yhteyttä, kiintymystä, innostusta, syttymistä, hellyyttä, rauhaa ja kaikkea elämän rikkautta. Myönteiset tunteet ovat osa hengellistä kokemista, eivätkä ne ole "sielullisia", niin kuin monesti väitetään. Synnin takia ihmisen kyky kokea tunteita tosin on lukkiutunut ja vääristynyt. Siksi monet kokemamme tunteet ovatkin kielteisiä ja tuhoavia.

Jeesus oli ihmisenä kaikkein herkin ja tunteellisin ihminen mitä maan päällä on ollut. Hän liikuttui, itki, nauroi, innostui, eli elämäänsä niin laajalla tunneasteikolla, että se jopa herätti pahennusta uskonnollisten fariseusten keskuudessa. Pyhän Hengen uudistava työ johtaakin koko ajan lisääntyvään vapauteen elää ja kokea rikkaasti myönteisiä ja rakentavia tunteita. Jeesuksen pelastavaa voimaa kuvaa kreikankielen sana "sozo", joka voidaan kääntää "tehdä ehyeksi, pelastaa ja parantaa". Ymmärrämme tästäkin, että Jeesuksen sovitus ja Pyhän Hengen työ koskettavat siis hyvin suurelta osalta juuri meidän tunnemaailmamme parantamista ja eheyttämistä.

Hes. 11:19-20: Ja minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne, ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja annan heille lihasydämen,  niin että he vaeltavat minun käskyjeni mukaan ja noudattavat minun oikeuksiani ja pitävät ne; ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.

Tässä Jumala puhuu "yhdestä sydämestä", joka tarkoittaa ehyttä, jakamatonta sydäntä. Hän puhuu myöskin "lihasydämestä", jonka ymmärrämme tarkoittavan rakkauden täyttämää, herkkiä, myönteisiä ja eläviä tunteita kokevaa sydäntä. Tämän sydämen tilan synnyttäminen on Pyhän Hengen työn yksi tärkeä ulottuvuus Kristuksen ruumiissa. Sillä vaikka rakkaus on enemmän kuin tunne, niin elämä ilman rakkauden tuntemista, kokemista ja välittämistä on tyhjää uskonnollisuutta. Me tiedämme, että "rakkauden kautta vaikuttava usko" on ainoa toimiva ja hedelmällinen uskon tila, joten siihen meidän kannattaa nyt pyrkiä joka tilassa.

Hyvä ystäväni, jos koet elämässäsi kielteisyyttä, masentuneisuutta, ahdistuksia, pelkoja, hallitsemattomia tunnepurkauksia, kylmyyttä, kyvyttömyyttä rakastaa, sulkeutuneisuutta tai muuta sellaista, Jeesus on tullut sinun pelastajaksesi kaikista näistä synkistä tunteista ja johtamaan sinut myönteisiin tunteisiin, rakkauteen ja iloon Pyhässä Hengessä.

Jos elämässäsi on voittamattomilta tuntuvia himoja ja painostuksia, niiden takana on tunne-elämäsi ja minuutesi haavoittuminen. Älä syytä itseäsi, vaan avaudu Jeesukselle, anna Jumalan Isän rakkauden koskettaa ja eheyttää sinut. Jeesuksen pelastustyö tarkoittaa koko persoonallisuutesi eheyttämistä!

2. SYDÄMEN SÄRKYMINEN

Jumala on luonut ihmisen sydämen oman äänensä vastaanottimeksi ja Jeesuksen asunnoksi. Haavoittunut sydän ei kykene elämään kestävässä ja myönteisessä uskossa kuin ajoittain, jonkun hyvän hetken ajan. Tämän vuoksi Jeesus todella haluaa eheyttää jokaisen lapsensa sydämen niin että uskon rohkeus ja Jumalan voima voivat vallata heidän elämänsä.

Ihmisen sydäntä haavoittavat tilanteet voidaan johtaa seuraavasta Jeesuksen vertauksesta lammastarhasta:

Joh. 10:1-5: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä; ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä."

Jumala on luonut jokaisen ihmisen sydämeen oven, jota Jeesus käyttää. Hän kolkuttaa tälle ovelle ja antaa jokaiselle ihmiselle vapauden avata tai jättää avaamatta. Tämä ovi on ihmisen tahdon ovi. Sielunvihollinen ei kunnioita ihmisen tahtoa, vaan se tunkeutuu väkivaltaisesti, luvatta ja salaa aidan ylitse. Rikkoessaan tämän henkilökohtaisen turvallisuuden suojan vihollinen käyttää aseinaan väkivaltaa, pelkoa, uhkaa, vihaa, hylkäämistä, murhaa, himoja ja muuta sen kaltaista. Kun sielunvihollinen on murtanut ihmisen sydämen turvallisuuden, tilalle on tullut pelko, epävarmuus ja turvattomuus. Tämän jälkeen näistä erilaisista peloista tulee ihmisen elämän valintoihin ja persoonallisuuteen voimakkaasti vaikuttava väkevä voima, jota ihminen ei useinkaan edes itse aina tiedosta, ennenkuin Pyhä Henki alkaa opettaa häntä näissä asioissa.

Haavoittuminen kääntää ihmisen sisäänpäin ja tekee itsekeskeiseksi. Jeesus vapauttaa kaikista haavoittumisen seuralaisistakin, itsekkyydestä, itsesäälistä ja masennuksesta.

3. HAAVOITTAVIA KOKEMUKSIA

Elämässä on miljoonia mahdollisuuksia joutua haavoitetuksi ja jokaisella meistä voi olla jokin aivan ainutlaatuinen tilanne, jonka me tiedämme olleen tuhoava. Silloin se on alue joka tulee käsitellä.

Melkein säännönmukaisesti suurimmat vauriot ihmisen tunne-elämään ovat syntyneet lapsuusaikana. Vanhempien synnin harjoittaminen ja kyvyttömyys turvata lapsen elämää ja kasvua ovat avanneet portit sielunviholliselle tunkeutua tuhoamaan lasten sydämiä ja tunnemaailmaa. Tämän vuoksi tunne-elämän eheyttämisprosessissa täytyy avautua tunnistamaan ja käsittelemään lapsuuden varhaisimpiinkin muistoihin liittyviä kokemuksia. Joskus on tarpeen ulottaa tarkastelu jopa odotusaikaan, sillä myös äidin kohdussa lapsi on sielunvihollisen hyökkäyksille altis, ellei perheessä ole hengellistä suojaa.

Vapauttamistilanteessa ei tule ajautua ongelmakeskeisyyteen, vaan etsiä ratkaisuja. Seuraavassa on kuitenkin muutamia esimerkkejä ongelmia aiheuttavista tilanteista, jotka kohdalle sattuessa on yleensä tarpeen selvittää ja käsitellä:

- ei toivottu lapsi
- abortin yritykset odotusaikana
- turvattomaan tilaan jääminen lapsena
- vanhempien ero
- isän/äidin kuolema
- liian monta lasta, hoitoa/huomiota vaille jääminen
- ristiriitainen koti
- vakavat sairaudet tai onnettomuudet
- hyväksikäyttö (seksuaalinen, pakottaminen työhön tms.)
- sisarukset sortaneet
- koulukiusaus
- tahdon sortaminen, hallinta
- vanhempien alkoholismi
- perheen epäjumalanpalvonta (mammona, väärät uskonnot, itsekkyys)
- rakkauden, hyväksynnän ja huolenpidon ehdollistaminen

Toinen suuria haavoja aiheuttava elämänympäristö on seurakunnat. Tämä johtuu siitä, että hengellisissä yhteyksissä ihmiset yleensä avaavat sydäntään ja luottavat siihen, että Jeesus toimii seurakunnan palvelijoiden tai johtajien kautta. Ongelmia tuleekin heti, kun hallinta- ja valtapyrkimykset, kilpailu ja tukahdutetut himot syrjäyttävät Pyhän Hengen johdatuksen ja läsnäolon kohtaamisissa. Silloin kun jostain uskonnollisesta yhteisöstä puuttuu Jumalan rakkaus, puhtaus ja nöyryys, elämä siellä voi käydä vaaralliseksi hengen, sielun ja ruumiin terveydelle. Esimerkkejä haavoittumia aiheuttavista tilanteista hengellisissä yhteyksissä ovat muun muassa:

- syyllistävä lakihenkinen opetus (ansaitseminen, suoritusvaatimukset)
- hylkääminen/sitominen
- tunkeutuminen henkilökohtaisiin asioihin
- julkinen häpäiseminen
- juorut
- tuomiot ja kiroukset
- hallinta ja pakottaminen
- väärä opetus

Jotkut eivät näytä haavoittuneen pahemmin, vaikka joku toinen on tullut hyvin pahoin lyödyksi samoissa olosuhteissa. Kenenkään ei tulekaan verrata itseään johonkin toiseen ja kieltää kärsimäänsä onnettomuutta, sillä herkkyys haavoittumiselle on hyvin yksilöllistä. Tämän vuoksi kaikki tilanteet tulee tutkia avoimesti ja kärsivällisesti Pyhän Hengen ääntä kuunnellen. Pyhä Henki nostaa esiin käsiteltäväksi kypsyneen ongelman ja silloin siitä saadaan voitto lyhyessä ajassa.

Kaikissa hengellisissä tilanteissa toimii tämä periaate: sielunvihollinen pyrkii käymään jokaisessa perheessä kaikkein heikoimman ja suojattomimman kimppuun. Murheellista on se, etteivät hengellisesti sokeat vanhemmat usein tajua lainkaan, mitä heidän lapsilleen tapahtuu.

Kenelläkään ihmisellä ei ole sellaista elämäntilannetta tai ongelmaa, jota Jeesus ei pysty ratkaisemaan ja käsittelemään. Tämä on lähtökohta jokaiselle ihmiselle, joka etsii vapautumista.

4. TOIMINTAOHJEITA VAPAUTTAMISTILANTEESEEN

Seuraavassa muutamia ohjeita, jotka on hyvä muistaa rukoustilanteissa. Näitä periaatteita soveltaen voit tehokkaasti palvella ja voit myös soveltaa niitä omaan elämääsi ja oppia Pyhän Hengen johdattamana lisää arvokkaita Jumalan valtakunnan salaisuuksia.

1) Tunnemaailman vapautumisen alueella ollaan välittömästi tekemisissä demonisten voimien kanssa ja siksi tarvitaan uskon rohkeus, oman elämän puhtaus ja Pyhän Hengen suoja palvelutilanteessa. Käytä Pyhän Hengen opettamia käskysanoja riivaajia vastaan ja käske Jeesuksen nimessä ja Hänen arvovallallaan niitä lähtemään sen jälkeen, kun lähimmäisesi on tunnustanut haluavansa niistä luopua. Palvele yhdessä toisen luotettavan henkilön, esim. aviopuolisosi kanssa.

2) Sielunvihollinen pyrkii salaamaan tekonsa ja kätkemään mahdollisimman syvälle voimakkaimmat aseensa ihmistä vastaan. Tämän vuoksi täydellinen rehellisyys ja avautuminen on tarpeellista kestävän voiton saavuttamiseksi. Avautumiseen tarvitaan aikaa ja rakkautta. Etene vain sen mukaan kuin lähimmäisesi avautuu.
Anna henkilön itse kertoa ongelmansa, vaikka itse sen jo tunnistaisitkin.

3) Sielunvihollinen yrittää saattaa uhrinsa häpeään, yksinäisyyteen, hyljätyksi sekä syviin arvottomuuden tunteisiin. Ylpeyden, lakihenkisyyden, jyrkkyyden ja hyökkäävän käytöksen takana on yleensä syvä haavoittuminen. Tämän vuoksi kohtaa lähimmäisesi vapauttamistilanteessa erityisellä kunnioituksella, arvostuksella, rakkaudella ja kärsivällisyydellä. Suostu kuuntelemaan kielteisiä asioita, mutta älä anna niiden tarttua omaan sieluusi.

4) Älä osoittele tai yritä mennä itse koskettamaan ihmisen sisimpiä tunnealueita, vaan anna Pyhän Hengen koskettaa. Luo lähimmäisesi ympärille mahdollisimman rauhallinen ja turvallinen keskusteluilmapiiri. Älä yritä samaistua tunteisiin, vaan auta lähimmäisesi Jeesuksen läsnäoloon. Riittää, että osoitat hänelle suurta armahtavaa Jumalan Isän rakkautta.

5) Kun lähimmäisesi kertoo sinulle elämänsä arimpia kokemuksia ja salaisuuksia, hän uskoo sinulle äärimmäisen vaarallista räjähdysainetta. Jos annat tämän salaisuuden vuotaa Jumalan armon merestä omien juorujesi kautta ulkopuolisten tietoon, perkele tulee käyttämään tämän mahdollisuuden tuhotakseen sinun palveluyhteytesi ja myös sinulle uskoutuneen henkilön luottamuksen.

6) Monien ahdistavien ja kuluttavien syntien takana ovat juuri syvät haavoittumiset. Sen vuoksi ei kannata keskittyä pohtimaan synnillisten tekojen kauheutta, vaan etsiä tämän synnillisen siteen ja vankilan perustukset ja juuret. Kun synnin ja vääryyden juuri katkaistaan Jumalan sanan totuudella ja Pyhän Hengen voimalla, niin silloin synnilliset himot ja painostukset loppuvat.

5. TUNTEIDEN PARANTUMISPROSESSI

Tunteiden eheytyminen tapahtuu vain silloin, kun ne voidaan tunnistaa, tunnustaa ja antaa Jeesuksen puhdistettavaksi. Heti alusta alkaen on hyvä ymmärtää, että parantuminen on pitkä prosessi ja määrätyllä tavalla se jatkuu koko elämän ajan.

2. Kor. 3:17-18: Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

Jumalan Isän rakkauden täyttämässä ilmapiirissä haavoittunut ihminen vasta uskaltautuu avautumaan ja kertomaan ongelmistaan. Jumalan Isän rakkauden kokeminen on myös ainoa voima, joka eheyttää haavoittuneen sydämen. Yleensä ihmiset sanovat ensin, ettei heillä ole mitään ongelmia, koska he ovat koko ikänsä oppineet suojautumaan hyökkäyksiltä ja peittämään sisimpäänsä vaikeita ja tuhoavia asioita. Pyhän Hengen voitelu ja Hengen lahjat ovat Jumalan Isän toimivaa, aktiivista rakkautta, jonka vaikutuksesta parantuminen tapahtuu.

1. Joh. 1:7: Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

1. Joh. 1:9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

Henkilökohtaisen vapautumisen ja parantumisen keskeisiä vaiheita ovat:

1) Nähdä ja uskoa omat ongelmat Jeesuksen sovittamina ja kantamina. On hyvin tavallista, että vihollinen on pimittänyt joitain ulottuvuuksia ja kyseisen henkilön vaikeimmiksi kokemia pelastuksen alueita Jeesuksen sovitustyössä. Jumalan sanan ja Jeesuksen elämän ja sovitustyön tutkiminen yhä uudelleen Pyhän Hengen valossa kirkastaa Jeesuksen sovituksen täydellisyyden ja suuruuden jokaiselle Häntä etsivälle.

2) Antaa Pyhän Hengen paljastaa ja nostaa esille yhä syvempiä ongelmia ja häiriöitä sielussa. On tarpeen uskaltautua katsomaan omaa elämäänsä todellisena ja peittämättömänä. Jos jokin ongelma alkaa polttaa sielussa, on ilmeistä, että Pyhä Henki haluaa sen käsiteltävän. Joskus voi Jumala johdattaa kohtaamaan umpikujan, joka pakottaa tarkastelemaan elämää kirkkaammassa valossa.

3) Salattujen tapahtumien, jopa rikoksien julki tuominen. Sielunvihollisen valta murtuu ratkaisevasti silloin, kun vain omaan sisimpäänsä kätketty salaisuus tulee Kristuksen ruumiin laajempaan tietoisuuteen. Mahdolliset oikeudelliset näkökulmat tulee käsitellä erikseen ja etsiä niihin Pyhän Hengen johdatusta.

4) Koetun vääryyden ja tuhoutumisen tunnistaminen. Tämä on kipeä tilanne, mutta se on välttämätöntä, jotta voit luovuttaa sen Jeesukselle. Jumala on luonut ihmiselle sellaisen arvokkuuden ja koskemattomuuden, jota kenelläkään ei ole oikeutta rikkoa tai häpäistä. Jumala on myös antanut vanhemmille velvollisuuden kasvattaa ja turvata jokaisen lapsen elämä, antaa turvallinen koti, kasvatus, suoja ja huolenpito koko lapsuuden ajan. Lapsella ei ole kykyä käsitellä itse ongelmiaan ja määrätyllä tavalla Jumala suojeleekin lapsen ymmärtämästä joitain asioita. Jotkut ongelmat voidaan tiedostaa, kohdata ja hoitaa vasta aikuisena Jeesuksen avulla. Koetut tuhoavat tilanteet eivät missään tapauksessa ole lapsen syytä, vaan vastuu on vanhemmilla tai muilla aikuisilla/vahvemmilla siinä tilanteessa.

5) Jos joku on itse ollut osallisena tuhoamassa toisten ihmisten elämää vahingossa tai tarkoituksellisesti, se tulee käsitellä ja tuoda valkeuteen perusteellisesti. Tehtyihin synteihin ja laiminlyönteihin etsitään Jeesuksen anteeksiantamus. Jos tämän jälkeen tarvitaan vielä sovitus ihmissuhteiden välillä. Jos tilanne vaatii joitain korvauksia, ne tulee sopia ja hoitaa. Jos kysymyksessä on merkittävä rikos, sen tunnustaminen viranomaisille on ilmeisesti edellytyksenä vapautumiselle, vaikka asia käsiteltäisiinkin hengellisesti. Anteeksisaamisen lisäksi on tapahduttava oikeudenmukainen sovitus ristiriitojen välillä.

6) Vapautta etsivä henkilö luovuttaa kaiken kokemansa vääryyden Jeesukselle ja antaa anteeksi kaikille niille, jotka ovat rikkoneet häntä vastaan. Anteeksiantamus on ensivaiheessa tahdon valinta: "Minä haluan Jeesuksen tähden antaa hänelle anteeksi!" Vasta myöhemmin anteeksiantamus muuttuu Pyhän Hengen työn kautta myönteisiksi rakkauden ja armon tunteiksi kyseistä henkilöä kohtaan.

7) On tarpeellista tunnustaa rakkautta ja kunnioitusta omia vanhempiaan ja hengellisiä vanhempiaan kohtaan. Tämä ei tarkoita, että pitäisi hyväksyä heidän väärät tekonsa, vaan sitä, että on Jumalan järjestyksen mukaista kunnioittaa vanhemmuutta, isyyttä ja äitiyttä, "että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä".

8) Vapauden säilyttämiseksi tulee elää puhdasta ja totuudellista elämää ja latautua päivittäin Jumalan sanalla ja Pyhällä Hengellä. Pyhän Hengen jatkuva ja syvenevä kosketus on pelastuksen tie mistä tahansa ongelmasta.

9) Ajatusmaailman uudistuminen, elämäntapojen muuttaminen, oman asuin/elämänympäristön puhdistaminen ja synnillisistä yhteyksistä irrottautuminen on seurausta todellisesta elämän uudelleen suuntaamisesta Jeesukseen.

6. ELÄMÄ TERVEESSÄ YHTEYDESSÄ

Jumalan Sana opettaa meitä kasvamaan Jeesukseen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että me irrottaudumme väärästä riippuvuudesta ihmisistä. Pyhän Hengen johdattamina me irrottaudumme epäuskoa, kielteisyyttä ja pimeyttä kylvävistä ihmissuhteista, ellei meillä ole Pyhän Hengen antamaa kutsua, voitelua ja valtuutusta julistaa Jeesusta näille ihmisille.

Tunteiden parantumisen edellytyksenä on eräänlainen rauhoittuminen suuntautumaan uusiin elämän arvoihin ja mahdollisuuksiin. Silloin täytyy pyrkiä välttämään katkeruutta, riitaa tai muita painostuksia kylväviä yhteyksiä.

2. Tim. 2:21-23: Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja.

7. RAKKAUSSUHTEESSA JUMALAAN ISÄÄN!

Hyvä ystäväni, Jumala on luonut sinut rakkaussuhteeseen kanssaan! Sinun ei tarvitse millään tavalla yrittää ansaita Isän rakkautta tai yrittää osoittautua Hänelle kelvolliseksi, sillä Hän jo rakastaa sinua paljon suuremmalla rakkaudella kuin olet käsittänytkään. Tämän rakkauden todistuksena Hän antoi ainosyntyisen Poikansa Jeesuksen kuolemaan sinun tähtesi.

Jeesus kutsuu sinua nyt lapsisuhteeseen Isän kanssa. Hän haluaa vapauttaa sinut orjuuden hengestä, suorituskristillisyydestä, lainalaisista teoista ja häpeästä, jotka ovat synnin seurausta. Uskaltaudu Jeesuksen kosketukseen, uskaltaudu puhumaan Hänelle sielusi tuskat, tunteet ja ahdistukset. Voit luottaa täysin Häneen, sillä Hän vain rakastaa sinua! Anna armon Hengen laskeutua elämääsi ja vastaanota yhä syvempi anteeksiantamus, sovitus, rauha ja lepo sieluusi.

Room. 8:15: Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!"

Rakkaudella siunaten
Seppo ja Marja

SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

TULTA! | www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi