TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU
www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi

ALKUUN | ILMOITTAUDU | OPETUS | KOKOUKSIA | RUKOUSPYYNNÖT | KYS/VAST | HERÄTYKSESTÄ | PELASTUS

37/1999

VAPAUTEEN - IV

1. AJATUSMAAILMAN VAPAUTUMINEN
2. OIKEAN OPETUKSEN RATKAISEVA VAIKUTUS
3. OMAT KOKEMUKSEMME EIVÄT SAA OLLA USKOMME PERUSTANA
4. JUMALAN MIELEN MUKAISET AJATUKSET
5. EPÄRAAMATULLISTEN USKONTOJEN JA OPPIEN SYNNYTTÄMÄT PAINOSTUKSET
6. MINUUDEN EHEYTYMINEN JEESUKSEN KALTAISUUTEEN


SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

1. AJATUSMAAILMAN VAPAUTUMISEN LÄHTÖKOHTA

Ihmisen sielun kolme osa-aluetta, tahto, mieli ja tunteet liittyvät kerroksittain toisiinsa ja ne vaikuttavat koko ajan toisiinsa. Olemme aikaisemmassa osassa todenneet, että ihmisellä on vapaa tahto. Tämän tosiasian ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta voisimme alkaa oikealla tavalla nähdä elämämme todellisia valintoja. Ymmärrämme, että ihmisen tunteet vaikuttavat hyvin paljon siihen, mitä ihminen alkaa tahtoa. Samoin ihmisen ajatusmaailma, mieli, vaikuttaa voimakkaasti siihen, mitä ihminen tahtoo.

2. Kor. 10:3-5: Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi; sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja VANGITSEMME JOKAISEN AJATUKSEN KUULIAISEKSI KRISTUKSELLE...

Paavali ei tarkoita tässä sitä, että hänellä olisi jokin erikoislaatuinen kyky vangita toisten ihmisten ajatuksia kuuliaisiksi Kristukselle, vaan hän tarkoittaa, että tässä taistelussa Jumalaa vastustavia linnoituksia ja ajatusrakennelmia vastaan hänellä, niin kuin meillä jokaisella muulla uskovalla, on tämä kyky ja mahdollisuus Jeesuksen nimessä ja Pyhän Hengen voimalla VANGITA OMAT AJATUKSEMME KUULIAISEKSI KRISTUKSELLE!

Ajatusmaailman vapautumisen peruslähtökohta onkin tämä: me voimme valita ajatukset, joiden annamme jäädä ja viipyä mielessämme. Vaikka mieleemme tulvahtelee monenlaisia ajatuksia, hyviä ja huonoja, voimme valita, mitä ajatuksia me jatkuvasti viljelemme sielussamme. Tietoinen ajatusmaailmamme on tahdon alainen ja voimme käyttää omaa tahtoamme päättämään, missä ajatuksemme viipyvät. Sielunvihollinen voi synnin ja riivaajien vaikutuksen kautta saattaa ajatusmaailmamme eriasteiseen sekavuuteen, mutta Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen voiman avulla voimme niin tahtoessamme päästä täysin selkeään ja raittiiseen ajatusmaailmaan. Ajatusmaailman uudistuminen on tosin pitkäaikainen muutosprosessi ja siinä tarvitaan kärsivällistä panostamista ja suuntautumista oikeaan tietoon ja opetukseen Jumalasta ja Jumalan valtakunnasta.

2. OIKEAN OPETUKSEN RATKAISEVA VAIKUTUS

Hyvä ystäväni, kehotan sinua painamaan mieleesi seuraavan aivan ratkaisevan perustotuuden ihmisen elämästä ja uskosta. Jeesus opetti tämän Norvel Hayes nimiselle palvelijalleen ja se muutti monia käsityksiä myös minun uskonelämässäni:

IHMINEN USKOO, NIIN KUIN HÄNET OPETETAAN USKOMAAN!

Tästä totuudesta seuraa muun muassa:

1) Ihminen ei "luonnostaan" usko oikein, ellei hän saa oikeaa opetusta. Tämän vuoksi on tärkeää antaa Jumalan väärentämättömän sanan ja Pyhän Hengen opettaa ja syventää hengellisiä perustotuuksia koko ajan. On olemassa hiekalle rakennettuja uskomuksia, olettamuksia ja perinnäissääntöjä, joiden varaan rakennettuna uskonelämä romahtaa tai täysin vääristyy.

2) Ihminen voi oppia uskomaan enemmän, lujemmin ja ehyemmin, kunhan hän saa tervettä opetusta. Olemme itse joutuneet monta kertaa uudelleen arvioimaan ja irtisanoutumaan monista opetuksista, joita olemme olleet kuulemassa. Kun olemme puhdistaneet pois ajatuksistamme valheellisia oppeja ja käsityksiä, uskomme Jeesuksen suuruuteen ja voimaan on vain lujittunut ja monet horjumiset ovat loppuneet.

3) Terveen uskonelämän kannalta on hyvin merkityksellistä se, minkälaista uskon ja opetuksen yhteyttä me itse kukin ylläpidämme. Ihmisten mielipiteet vaikuttavat toisiinsa ja niitä omaksuu tiedostamattaankin. Seura tekee kaltaisekseen, ja siksi emme enää tilaakaan Seura-lehteä!

4) Kristuksen ruumis tarvitsee Pyhän Hengen voitelemia opettajia, ja uskovien tarvitsee saada kuulla heitä. Ei ole tervettä sulkeutua pieneen seurakuntaan, joka asettuu muiden yläpuolelle, sillä hyvin äkkiä tällaisen ryhmän opetus voi alkaa vääristyä. Jokaisen uskovan tulee rohkeasti käydä vastaanottamassa opetusta eri lähteistä ja eri palveluviroista, saadakseen hengellisesti monipuolista ja tervettä ruokaa.

Vapautuminen merkitsee aina mielen ja ajatusmaailman uudistumista. Tähän tarvitaan työtä ja ponnistelua. On paljon helpompi oppia täysin uutta, kuin oppia pois vanhasta väärästä opitusta. Tässä tarvitaan määrätietoista tahdon valintaa ja kestävää rakkautta totuuteen. Mutta kun sydämemme rakastaa vain totuutta, me olemme valmiit tekemään paljonkin työtä löytääksemme sen! Kun me etsimme totuutta, Pyhä Henki opettaa meille ja vastaa meille meidän kysymyksiimme. Jokaisella uskovalla on maailmankaikkeuden täydellisin opettaja jatkuvasti seuranaan, jos vain haluaa Häntä kuunnella!

Joh. 14:26: Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

1. Joh. 2:27: Mutta te - teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä.

3. OMAT KOKEMUKSEMME EIVÄT SAA OLLA USKOMME PERUSTANA

Jokaisella ihmisellä on taipumus pitää itse kokemiaan asioita totuuksina. Sielunvihollinen tietää tämän ja siksi se yrittää saattaa jokaista ihmistä haavoittaviin kokemuksiin, jossa ihminen tulee hyljätyksi, petetyksi, epäonnistuu, joutuu hyökkäysten kohteeksi ja niin edelleen. Nämä kokemukset tallentuvat ihmisen muistiin ja niistä tulee jokaiselle ihmiselle eräänlainen elämän vertailuasteikko, jonka mukaan uusia asioita pohtii ja ratkoo.

Kenenkään ei tarvitse kieltää omia kokemuksiaan, vaan päinvastoin parantumiseen tarvitaan kielteisimpienkin kokemusten läpikäynti Jeesuksen kanssa. Mutta meidän on EHDOTTOMASTI ASETETTAVA Jumalan sana ja Hänen todellinen ilmoituksensa kaikkien omien kokemustemme yläpuolelle, sillä kokemuksiimme sisältyy petosta, valhetta ja muuta vihollisen valtaa. Kokemuksemme eivät ole mikään kalliopohja, vaan hyllyvä suo, jolla rämpiminen johtaa vain epäuskoon. Mutta Jumalan sana on muuttumaton ja ainoa kestävä uskonelämän perustus.

Epäuskon ja pelon kokemukset muuttuvat ihmisten mielissä vähitellen elämää ohjaaviksi säännöiksi ja niitä aletaan pitää myös totuuksina. Oman viisauden nimissä ja katkeruutensa tähden ihminen kehittää uusia valheellisia oppeja aivan tyhjästä. Jeesus varoitti omaksumasta ja nojaamasta tällaisiin perinnäissääntöihin. Itse asiassa Hän kaikessa toiminnassaan rikkoi näitä valheellisia oppeja ja osoitti niiden typeryyden ja vaarallisuuden.

Mark. 7:13: Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet. Ja paljon muuta samankaltaista te teette."

Jeesus sanoo tässä, että perinnäissäännöt tekevät tyhjäksi Jumalan sanan! Jos uskovat menettävät Jumalan Sanan totuuden, he menettävät koko Jumalan valtakunnan perustuksen. Tämän vuoksi meidän onkin hyvin suurella avoimuudella ja muutosalttiudella tarkasteltava itse kunkin omia elämäntapoja ja uskonnollisia tottumuksia ja luottamuksen kohteita. Jos haluamme täyteen totuuteen, niin silloin on antauduttava Pyhän Hengen opettamaan henkilökohtaiseen omaksuttujen oppien ja perinnäissääntöjen paljastamiseen ja niistä puhdistautumiseen.

Esimerkkejä tällaisista uskonelämän ratkaisevista kannatinpilareista ovat:

1) Rakastaako Jumala minua ja hyväksyykö hän minut tällaisenani?

Kokemuksesi ja tunteesi eivät välttämättä todista Jumalan rakkautta sinulle, mutta aito, väärentämätön Jumalan sana osoittaa, että Jumala rakastaa sinua valtavalla rakkaudella koko ajan, ja hän on jo hyväksynyt sinut Kristuksessa Jeesuksessa omaksi lapsekseen ja kanssaperilliseksi yhdessä Jeesuksen kanssa. Jumalan sanan lisäksi myös Pyhä Henki todistaa täydellisen Jumalan rakkauden, sillä JUMALAN RAKKAUS ON VUODATETTU SYDÄMIIMME PYHÄN HENGEN KAUTTA.

Sielunvihollisen väärentämä Jumalan Isän kuva onkin monille esteenä ehyelle uskolle ja antautumiselle. Jumalan yhteydessä ei ole sijaa synnille ja siksi me tarvitsemme Jeesuksen veren puhdistamaan elämämme, mutta Jumalan Isän sydämellä on ainutlaatuinen, ihmeellinen rakkauden ja siunauksen täyttämä paikka vain sinua varten! Siksi onkin tärkeää tutkia Jumalan kirjoitetun sanan ilmoitusta Jeesuksesta ja antaa Pyhän Hengen opettaa totuuden Jumalan rakkaudesta.

2) Parantaako Jeesus kaikki minun sairauteni?

Olet saattanut kauankin rukoilla jonkin sairauden tai vaivan parantumisen puolesta, mutta ratkaisua ei vielä olet tullut. Tätä kokemusta et voi kuitenkaan asettaa Jumalan itsensä ilmoituksen yläpuolelle koskien Hänen haluaan ja voimaansa parantaa kaikki sairaudet! Tutkiessamme Jeesuksen omia sanoja ja Jeesuksen palvelutehtävää Pyhän Hengen valossa me saamme täysin varman ja lujan käsityksen, että Jeesus on valmistanut parantumisen kaikille ja kaikista sairauksista. Nämä parantumiset tapahtuvat lisääntyvästi elämämme pyhittymisen kautta, jolloin Pyhän Hengen läsnäolo ja voima pääsee yhä enemmän koskettamaan kaikkia elämämme alueita ja herättämään meissä ehyempää ja laajempaa uskoa Jeesuksen parantavaan ja pelastavaan voimaan.

3) Voinko voittaa synnin elämässäni?

Omassa elämässäsi voi olla jatkuva taistelu meneillään synnin kiusoissa ja niiden voittamiseksi. Tämä taistelu on hyvä ja välttämätön asia, sillä ellei sinulla ole taistelua, et voi koskaan voittaakaan! Tässä taistelussasi sinä kuitenkin tulet voittamaan yhdessä Jeesuksen kanssa! Jumalan sana osoittaa horjumattomasti sen, että me voimme Jumalan armon ja Pyhän Hengen uudistavan työn kautta päästä elämässämme rauhan tilaan, jossa riivaajat ja himot eivät enää kiusaa meitä, vaan Jumalan rauha, armo ja vanhurskaus vallitsevat. Tämä on pelastuksen yksi ratkaisevista päämääristä, vaikkakin sen saavuttaminen voi viedä paljonkin aikaa ihmisen elämässä.

Jos me emme pysty näkemään näitä Jumalan valtakunnan pääperiaatteita ehyesti silmiemme edessä, me emme pysty uskossa suuntautumaan ja tarttumaan mihinkään kestävään, vaan me horjumme jatkuvasti. Jumalan valtakunnan päämäärien ja totuuksien tulee olla jatkuvasti silmiemme edessä, vaikka emme niitä vielä olisi saavuttaneetkaan. Jumalan armon kautta jokainen ehyellä sydämellä kilvoitteleva joutuu kohtaamaan oman lihansa kuolettamisen välttämättömyyden, täydellisen tyhjentymisen ja sitten vasta tullaan uskon elämän vapauteen, jossa armo kantaa joka tilassa! Pyhä Henki tuli opetuslasten ylle tulisina kielinä, koska Hänen yksi tehtävänsä on polttaa pois saastaisuus ihmisten sieluista!

Hengelliseen kasvuun kuuluu kyky alkaa erottaa omassa elämässään ja kuulemassaan opetuksessa asioita, joita ei enää purematta niele. Kypsä uskova pystyy vastaanottamaan tervettä opetusta ja ojennustakin loukkaantumatta, sillä hän ymmärtää kaiken tapahtuvan vain iankaikkiseksi parhaaksi. Oleellista on vain se, että Pyhä Henki ja Jumalan sana saa koetella nämä opetukset ja ojentamiset. On tilanteita, joissa ulkopuolinen saattaa erottaa paremmin jonkin asian. Tämän vuoksi on siunattua nöyryyttä ja viisautta kysyä luotettavilta uskovilta palautetta ja neuvoa omaan elämäänsä.

Room. 12:2: Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, VAAN MUUTTUKAA MIELENNE UUDISTUKSEN KAUTTA, TUTKIAKSENNE, MIKÄ ON JUMALAN TAHTO, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

4. JUMALAN MIELEN MUKAISET AJATUKSET

Taistelu, voitto tai tappio sielunvihollista vastaan tapahtuu ensisijaisesti meidän ajatusmaailmamme alueella. Jos olemme ajatusmaailmassa Jumalan valtakunnan ajatuksissa, me elämme silloin uskossa ja uskon näköaloissa ja koemme voittoa vihollisesta. Mutta jos antaudumme pimeyden ajatuksiin ja viihdytämme itseämme katkeruudella, vihalla, väkivallalla tai muulla saastaisuudella, meidän sielumme valtaa pimeys ja seurauksena on vain masennus, epäusko ja epätoivo. Jeesuksen pelastava voima on silti täydellisempi ja suurempi kuin mitä ajatuksissamme koemme ja ymmärryksellämme käsitämme. Sisäinen henkemme tarttuu uskon näköalaan silloinkin, kun ajatusmaailmamme ja tunteemme eivät siihen pysty. Henki itse meidän henkemme kanssa todistaa, että olemme Jumalan lapsia!

Sitä, mitä ihminen ajattelee mielessään, sitä hän todellisuudessa on! Ajatukset synnyttävät hänen puheensa ja tekonsa ja näin jokaisen sisäinen maailma tulee ilmi hänen elämänsä valintoina ja ratkaisuina. Siis, ollaksemme kestävästi Jumalan valtakunnassa, meidän ajatuksiemme tulee olla Pyhän Hengen valaisemia ja puhdistamia. Meidän tulee valvoa, ettemme antaudu pimeyden petollisiin ja turmiollisiin ajatuksiin. Pimeiden ajatusten hautominen on kuin käärmeen elättämistä sisimmässään. Tarvitaan vain määrätty aika, kunnes se puraisee levittäen myrkkynsä koko elämään. Siksi valvokaamme ennen kaikkea ajatuksemme Kristuksessa Jeesuksessa!

Sananl. 4:20-23: Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni. Älkööt ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään; sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee.

Hyvä ystäväni, haluan vakuuttaa sinulle, että Jeesuksen sovitustyön ansiosta ja Pyhän Hengen voiman sekä Jumalan kirjoitetun sanan avulla sinä voit saavuttaa myös ajatusmaailmassasi täyden voiton kaikesta pimeyden houkutuksista ja painostuksista. Uskovana ihmisenä sinulla on Pyhä Henki puolustajanasi ja sinä voit valita tahdollasi nousta perkeleen houkutuksia ja juonitteluja vastaan. Voit valita luopua pahoista ajatuksista ja kiinnittää ajatuksesi Jeesukseen, Jumalan Isän rakkauteen, Jumalan valtakunnan hyviin ja kunnioitettaviin päämääriin ja totuuksiin. Et ehkä aluksi voi tehdä tätä kestävästi, mutta älä silti kiinnitä huomiotasi lankeemuksiisi tai epäonnistumisiisi. Päätä sydämessäsi nousta jälleen, omistaen Jeesuksen ikuisesti kestävän ja täydellisen sovituksen armon kohdallesi uudestaan ja uudestaan. Sinä voitat aina silloin, kun päätät nousta. Jeesus kutsuu sinua koko ajan nousemaan, sillä Hän on jo ratkaissut syntiongelmasi! Jeesus puhdistaa sinut nyt, aina ja iankaikkisesti kaikesta tunnustamastasi ja Hänelle luovuttamastasi synnistä ja vääryydestä!

Fil. 4:6-9: Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja JUMALAN RAUHA, JOKA ON KAIKKEA YMMÄRRYSTÄ YLEMPI, ON VARJELEVA TEIDÄN SYDÄMENNE JA AJATUKSENNE KRISTUKSESSA JEESUKSESSA. Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, SITÄ AJATELKAA; mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.

5. EPÄRAAMATULLISTEN USKONTOJEN JA OPPIEN SYNNYTTÄMÄT PAINOSTUKSET

Jokaisen eksyttävän opin ja uskonnon takana on erilaisia demonisia voimia. Kysymys ei ole viattomasta väärästä käsityksestä, vaan viettelevistä demoneista, jotka ottavan vallan ihmisistä valheellisilla opeilla ja käsityksillä. Nämä opit peittävät Jumalan valtakunnan ja johtavat ihmisiä kadotukseen. Esimerkkejä tällaisista voimakkaista, demonisista opeista ovat islamilaisuus, mormonismi, jehovalaisuus, vapaamuurarius, scientologia ja erilaiset kansanperinteet ja noituudet.

Kun ihminen hyväksyy tällaisiin uskontoihin liittyvän opin, orjuuttavat ja tuhoavat demonit saavat vallan alkaa painostaa näitä ihmisiä. Ensisijaisesti ne tietysti pyrkivät sitomaan ihmisen sielun, niin ettei hän voisi nähdä Jeesusta pelastajana ja ottaa Häntä vastaan sekä antautua Hänelle. Eksyttävät demonit tulevat valkeuden enkeleinä ja vahvistavat ihmisen ylpeyttä antamalla jotain salaista, erikoista tietoa. Ne saattavat myös antaa yliluonnollisia tuntemuksia ja jopa demonisia kykyjä. Mutta näihin tarttumisen seurauksena tulee hengellinen turmelus ja kiroukset sairauksien, onnettomuuksien ja saastaisuuden muodossa oman ja perheen ylle, jotka vaikuttavat kolmanteen ja neljänteen polveen asti.

Ap. t. 19:18-20: Ja monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa. Ja useat niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet, kantoivat kirjansa kokoon ja polttivat ne kaikkien nähden; ja kun niiden arvo laskettiin yhteen, huomattiin sen olevan viisikymmentä tuhatta hopearahaa. Näin Herran sana voimallisesti kasvoi ja vahvistui.

Yksikin kosketus esimerkiksi spiritismiin aiheuttaa sieluun painostuksen ja tällaisetkin kosketukset tulee tunnustaa ja niiden vaikutuksista irtisanoutua. Jeesuksen veri puhdistaa kyllä täysin kaikesta, mutta tässä puhdistautumisessa täytyy olla täysin rehellinen ja avoin. Kaikki kirjallisuus, rituaaliesineet ja liittymät tällaisiin harrastuksiin ja uskontoihin täytyy katkaista ja hävittää.

Uskovat eivät aina ymmärrä tällaisten sidonnaisuuksien painostavaa voimaa, vaan luottavat ylimalkaiseen synnin tunnustamiseen. Mutta ellei vääryyttä tuoda julki, vihollisella säilyy painostusmahdollisuus uskoon tulemisen jälkeenkin. Syntien tunnustaminen ylimalkaisesti ei yleensä riitä tällaisten vahvojen sidonnaisuuksien katkeamiseen. Jos olet ollut tällaisissa kosketuksissa, voit puhdistautua käymällä alueet lävitse jonkin kypsän, näistä alueista vapaan, luotettavan uskovan/uskovien kanssa ja antamalla hänen/heidän palvella sinua:

1) Anna Pyhän Hengen muistuttaa ja paljastaa elämässäsi kaikki kosketukset pimeyteen ja demonisiin oppeihin.

2) Luota Jeesuksen täyteen sovitukseen, tunnusta kosketuksesi ja sitoutumisesi tällaisiin valheellisiin oppeihin. Tunnusta, että mm. noituus ja vainajahenkien kutsuminen on kuolemansynti Mooseksen lain mukaan.

3) Irtisanoudu omalla suullasi todistajien läsnäollessa tai kirjallisesti järjestöistä, jotka harrastavat okkultismia tai raamatun vastaisia oppeja. Hylkää kaikki opit ja käsitykset, mitkä olet niissä yhteyksissä vastaanottanut. Hävitä kaikki kirjallisuus, kultti- ja palvontaesineet ja asiakirjat, jotka sitoisivat sinua tällaisiin oppeihin ja yhteyksiin.

4) Irtisanoudu kaikista valoista ja lupauksista, jotka olet tehnyt tällaisiin vääryyksiin sitoutuessasi. Irtisanoudu kaikesta valheesta, riippuvuudesta ja kontrollista, joka voi vaikuttaa vielä elämääsi. Irtisanoudu kaikista ennustuksista, tuomioista tai käskyistä mitä pimeyden yhteyksissä olet vastaanottanut.

5) Pyydä anteeksi Jeesukselta, pyydä Jeesuksen veren täyttä puhdistavaa voimaa yllesi, ota vastaan täysi anteeksiantamus. Ota vastaan Jumalan sanan totuus ja Jumalan lapseuden täysi siunaus Jeesuksessa.

1. Joh. 1:9: Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja PUHDISTAA MEIDÄT KAIKESTA VÄÄRYYDESTÄ.

6) Anna anteeksi kaikille, jotka ovat vietelleet sinua näille teille. Tutki, onko tarvetta antaa laajemminkin Pyhän Hengen puhdistaa sieluasi katkeruudesta.

5) Sulje kaikki kanavat henkimaailmaan ja opettele kuulemaan vain Pyhän Hengen ääntä. Ruoki ymmärrystäsi Jumalan väärentämättömällä sanalla ja vastaanota päivittäin Pyhän Hengen uudistavaa voimaa. Pysyttele jatkuvasti elävien uskovien lähiyhteydessä ja erottaudu pois saastuttavista yhteyksistä.

2. Kor. 4:1-2: Sentähden, kun meillä on tämä virka sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu, vaan OLEMME HYLJÄNNEET KAIKKI HÄPEÄLLISET SALATIET, NIIN ETTEMME VAELLA KAVALUUDESSA EMMEKÄ VÄÄRENNÄ JUMALAN SANAA, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä.

6. MINUUDEN EHEYTYMINEN JEESUKSEN KALTAISUUTEEN

Kun ihmisen tietoinen mieli valitsee elää ja ajatella Jumalan valtakunnan mukaisesti, Pyhä Henki pääsee tekemään uudistavan ja parantavan työn alitajunnankin alueilla. Silloin paranevat syvätkin traumat, painajaiset ja raskaat muistot. Parantumisen avaimina ovat meidän tietoiset valintamme. Tietoinen parannuksenteko vapauttaa Pyhän Hengen toimimaan kaikilla sielun ja elämän alueilla, joita parannuksenteko koskee.

Ihmisen lankeemuksen lähtökohta oli hänen oman ymmärryksensä houkutus. Hyvän ja pahan tiedon puun kirouksesta me voimme päästä pois antamalla Pyhän Hengen puhua, opettaa ja johdattaa meitä päivittäin. Elämäntapanamme tulee olla joka hetkinen, täydellinen riippuvuus Pyhästä Hengestä. Silloin Hän voi opettaa meitä ja me kykenemme oppimaan uutta ja muuttumaan. Pyhä Henki opettaa meitä tutkimaan kaiken ja pitämään sen, mikä on hyvää. Kun hengellinen ymmärryksemme kirkastuu näkemään Jeesuksen täyden pelastustyön, me saavutamme kallioperustan.

Tunteiden eheytyminen ja vääristä opeista luopuminen poistaa demoniset painostukset elämästä ja sielumme saa rauhan. Silloin sielu voi vastaanottaa ja välittää Jumalan Isän ehdotonta, armahtavaa rakkautta. Anteeksiantamuksessa eläminen vapauttaa kirouksista ja tuomioista armon ja siunauksen elämään, jossa Jumalan valtakunta tulee todelliseksi.

Jumalan kirkkauden kohtaaminen vakuuttaa sielumme Hänen voimastaan ja tulevasta siunauksesta. Silloin sydämessä elänyt kielteisyys muuttuu myönteisyydeksi. Kaikki haavoittuneisuudesta johtunut itsekeskeisyys muuttuu armolliseksi rakkauden jakamiseksi. Umpikujat avautuvat ja Jumalan siunaukset vapautuvat elävän veden virtoina lähimmäistemme ja omaksi siunauksemme.

Luuk. 6:36-38: Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen. Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin."

Rakkaudella siunaten
Seppo ja Marja

SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

TULTA! | www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi