TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU
www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi

ALKUUN | ILMOITTAUDU | OPETUS | KOKOUKSIA | RUKOUSPYYNNÖT | KYS/VAST | HERÄTYKSESTÄ | PELASTUS

38/1999

VAPAUTEEN - V

1. VAPAUDEN LÄHTÖKOHTA ON ANTEEKSIANTAMUS
2. KIROUSTEN KATKAISEMINEN
3. KYLVÄMINEN JA NIITTÄMINEN
4. JEESUKSEN MINUUS


SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

1. VAPAUDEN LÄHTÖKOHTA ON ANTEEKSIANTAMUS

Jumalan valtakunnan elämä avautuu siitä, että vastaanotamme anteeksiantamuksen synneistämme Jeesuksen sovitustyön perusteella. Jeesuksen sovitus kattaa kaikki synnit ja niistä johtuvat rangaistukset. Jeesuksen veri on iankaikkinen ja täydellinen uhri, jonka kautta meidät on kokonaan vapautettu kaikesta tuomiosta, syyllisyydestä ja rangaistuksesta. Jeesuksen veren kautta me voimme vastaanottaa Pyhän Hengen puhdistavan, uudistavan ja eläväksi tekevän voiman, joka poistaa kaiken synnin juuriston, ytimen ja olemuksen meistä.

Tämä uusi hengen tila edellyttää, että me myös elämme täydessä anteeksiantamuksessa kaikkiin lähimmäisiimme nähden. Rakkauden laki jo opettaa siihen, mutta Jeesus opettaa myös monien muiden kuvien ja vertausten kautta, että meidän on ehdottomasti elettävä anteeksiantamuksessa säilyttääksemme itse siunauksen, jonka olemme vastaanottaneet.

Matt. 6:14-15: Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi; mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

Matt. 18:32-35: Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle: 'Sinä paha palvelija! Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit; eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi, niinkuin minäkin sinua armahdin?' Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijain käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Näin myös minun taivaallinen Isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi."

Hyvä ystäväni, uskon voimakkaasti siihen, että monien sairauksien/kiusojen lähde sekä rukousvastausten ja siunausten este uskovien elämässä on heidän anteeksiantamaton, katkera, armoton tai kriittinen elämänasenne. Tällainen elämänasenne pysäyttää armon ja siunauksien virran. Meillä ei olekaan mitään muuta siunauksen lähtökohtaa, kuin anteeksiantamus. Jos me sen menetämme, kaikki pimenee. Anteeksiantamattomuus lähimmäisiämme kohtaan antaa riivaajille oikeuden tulla kiduttamaan ja rusikoimaan elämäämme sairauksilla ja monilla ankarilla vaivoilla. Siksi tutkikaamme nyt erityisellä nöyryydellä ja herkkyydellä itseämme ja antakaamme Pyhän Hengen uudistaa asenteemme ja sydämemme armoon ja rakkauteen.

Matt. 18:21-22: Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?" Jeesus vastasi hänelle: "Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän.

Anteeksiantamus ei ole vain hetkellinen valinta vaikeissa tilanteissa, vaan anteeksiantamuksen tulee olla uskovien jatkuva elämäntapa. Jeesus on tässä meidän esikuvamme. Jeesus jakoi anteeksiantamusta kaikille ihmisille, jotka hän kohtasi. Hän ei pidättänyt tätä siunauksen virtaa kenenkään nöyrtyvän kohdalla. Hän antoi anteeksi jokaiselle sairaalle hänen syntinsä ja paransi hänen sairautensa. Jokainen, joka tuli Jeesuksen luo tunnustaen Hänet Jumalan Voidelluksi, sai mukaansa täydellisen anteeksiantamuksen lahjan ja todistuksen. Sen vuoksi hänen opetuslapsensa elivät suuressa rauhassa ja ilossa ja heidän joukkoonsa liittyi jatkuvasti lisää ihmisiä sen ilon ja siunauksen tähden, jota he saivat kokea Jeesuksen läsnäolosta ja armon hengestä.

Meillä uskovina on kuninkaallisen lähettilään tehtävä julistaa tätä täydellistä anteeksiantamusta Jeesuksen nimessä. Jeesus tahtoo että Hänen täydellinen sovitustyönsä ja armahduksensa tulee jokaisen ihmisen ulottuville.

Joh. 20:21-23: Niin Jeesus sanoi heille jälleen: "Rauha teille! Niinkuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät." Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: "Ottakaa Pyhä Henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt."

Huomaa tämän asian tärkeys! Ensimmäinen tehtävä, jonka Jeesus antoi opetuslapsille ylösnousemisensa jälkeen oli käsky antaa syntejä anteeksi. Jeesus sanoo tässä käskyssä, että opetuslapsilla on valta antaa syntejä anteeksi, mutta heillä on myös valta pidättää syntejä. Tämän kaiken tulee tapahtua Pyhän Hengen ohjauksessa ja Jeesuksen nimessä. Tämä ihmeellinen valtuutus ja suuri vastuu johtaa meidät vain yhteen toteamukseen. Jos me emme elä anteeksiantamuksessa, meillä ei ole mahdollisuuksia hengelliseen palvelutyöhön!

Anteeksiantamattomuus estää hengellisen palvelutyön, sillä se sulkee Pyhän Hengen virran lähimmäistenkin kohdalla. Kaikki hyödyllinen Jumalan palvelus toimii vain anteeksiantamuksen, armon vaikutusalueella. Anteeksiantamus on siis meille uskoville vapaudessa elämisen ja palvelemisen ehdoton, välttämätön ja muuttumaton edellytys.

"Jeesus, näytä minun sydämeni todellinen tila ja puhdista minut kaikesta synnin, katkeruuden ja anteeksiantamattomuuden saastasta. Muuta minun sydämeni täydessä armossa eläväksi ja täyttä armoa jakavaksi, elävän virran lähteeksi!"

2. KIROUSTEN KATKAISEMINEN

Tarkastelemme tämän otsikon alla nyt sellaisia hengellisiä rasituksia, joita voi uskovan elämään vaikuttaa hänen oman sydämensä ulkopuolelta. Tällaisia vaikutuksia ovat muun muassa sukukiroukset, tietämättömyydessä tehdyt liitot pimeyden voimien kanssa, tuhoavat puheet, okkulttiset kiroukset ja ennustuksien vastaanottaminen. Erityisenä alueena tähän kuuluvat erilaiset tuhoprofetiat, jotka ammentavat voimansa vääristä raamatun tulkinnoista ja katkerasta sydämestä.

Sukukiroukset

Demoneja on rajoitettu määrä ja niiden voima on rajoitettu. Sen vuoksi ne pyrkivät hallitsemaan sukukunnittain, siirtämällä kirouksen jumalattoman elämäntavan kautta sukupolvelta toiselle. Tällaiset kiroukset katkeavat kyllä, kun mies ja vaimo perustavat ja rakentavat avioliiton Jumalan valtakunnan perustalle ja hylkäävät esi-isien synnilliset tavat ja perinnäissäännöt. Olemme kuitenkin huomanneet, että määrätyt raskaat ns. kuolemansynnit Mooseksen lain mukaan voivat uskoon tulemisenkin jälkeen painostaa perheen elämää. Raskas, painostava vaikutus murtuu vasta sitten kun itse kuolemansynnin olemus suvun piirissä on tunnustettu, tuomittu ja hyljätty Jumalan edessä ja Jeesuksen nimessä. Tällaisia syntejä ovat esimerkiksi varkaudet, murhat, juoppous, aviopuolison hylkääminen, muu haureus, petokset, Jumalan kieltäminen, ahneus, noituuden harjoittaminen, ei-kristilliset uskonnot ja opit.

Näiden kohdalla on voimassa kaikki samat vapautumisen periaatteet kuin yksilönkin kohdalla. Jokainen voi oman sukunsa edustajana tunnustaa tällaiset tiedossa olevat synnit kuolemansynteinä Mooseksen lain mukaan ja pyytää niistä anteeksiantamusta ja sovitusta Jeesuksen nimessä. Esirukoilija voi uskossa ottaa vastaan anteeksiantamuksen Jumalalta  niin kuin Daniel otti vastaan anteeksiantamuksen Israelin kansan synneistä, ja kansa vapautui Baabelin orjuudesta (Dan.9:1-23). Parempi on vielä, jos tällaisen rukouksen voi rukoilla yhdessä omaan sukuun kuulumattomien uskovien kanssa, jotka voivat käskeä tunnustettuja kirouksia murtumaan Jeesuksen nimessä.

Monien sukukirouksien voima on asenteissa ja elämäntavoissa. Uskovien tuleekin luopua oman sukunsa vääristyneistä elämäntavoista ja ajatusrakennelmista ja antaa mielensä uudistua Jumalan sanan mukaiseen elämään. Silloin kirouksien voima vasta murtuu lopullisesti.

Liitot pimeyden voimien kanssa

Synnin tilassa elävä ihminen on sokea hengellisille asioille ja silloin pimeyden voimat voivat eksyttää, kuljettaa ja sitoa moniin pimeyden siteisiin. Tällaisia pimeyden sidonnaisuuksia aiheuttavat mm. liittojen tekeminen verellä vahvistamalla, valat, lupaukset ja sitoumukset sellaisten lähteiden kanssa, jotka eivät tunnusta Jeesusta. Edelleen tällaisia ovat kasteet, joita ei tehdä Jeesuksen nimeen, erilaiset rituaalimenot, sekä vierailut epäjumalien demonisilla alttareilla.

2. Kor. 6:14: Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?

2. Joh. 1:10-11: Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi; sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa.

Ilm. 18:4: Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.

Liitot ja kosketukset pimeyden demonien kanssa saattavat ihmisen osallisiksi siitä rangaistuksesta, jonka Jumala on näille demoneille määrännyt. Kun uskova alkaa todella puhdistaa elämäänsä kaikesta saastutuksesta, Pyhä Henki kyllä muistuttaa salaisistakin ja kätketyistä asioista ja tuo tarpeelliset asiat valkeuteen. Muista kuitenkin, ettei uskova puhdista elämäänsä pelosta ja syyllisyydestä käsin, vaan rakkaudesta valkeuteen ja totuuteen! Joka tunnustaa syntinsä ja hylkää, hän saa armon. Jeesuksen veri on uuden liiton veri, jonka voima murtaa kaikki epäpyhät liitot.

Tuhoavat puheet

Jumalan sana osoittaa, että sanoilla on valtava voima. Me voimme kylvää sanoillamme elämää tai kuolemaa. Itse sana "kirous" tarkoittaakin "kielteinen, paha, tuhoava puhe" jotain ihmistä vastaan. Hyvin harvoin uskovat todella tajuavat kielteisen pahan puheen suuren voiman. Katso mitä Jaakobin kirje sanoo pahasta puheesta:

Jaak. 3:5-6: Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli, ja kuinka suuren metsän se sytyttää! Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma; kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä.

Jokainen, joka on ollut erilaisten pahojen puheiden ja tuomioiden kohteena, joutuu käymään anteeksiantamuksen niitä kohtaan, jotka ovat häntä kironneet. Vasta sitten hän voi vapautua niistä ajatuksista ja pahan palavista nuolista, jotka on joutunut ottamaan vastaan. Jeesuksen nimessä tehty ja läpikäyty anteeksianto tekee jokaisen kirouksen voimattomaksi. Kirouksen kohteeksi joutuneen tulee pyytää Pyhää Henkeä uudistamaan hänen mielensä. On välttämätöntä hyljätä omaksutut valheet koskien omaa elämäänsä ja persoonaansa.

Jeesus kutsuu meitä puhumaan elämän ja siunauksen sanoja. Hän kuljetti profeetan kuolleitten luitten äärelle (Hes. 37. luku) ja käski julistamaan elämää niille. Tämä on uuden liiton uskovien tehtävä.

1. Piet. 4:10-11: Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen.

Okkulttiset kiroukset ja ennustukset

Jumalan sana osoittaa, että aiheeton kirous on voimaton. Silloin kun uskovat ovat luopuneet synnin harjoittamisesta ja elävät anteeksiantamuksessa, eivätkä tuomitse ketään, he ovat täydellisen suojan alla. Jeesuksen veri on uskovien suojana, eikä mikään pimeyden voima voi riistää tätä uskovien yltä. Kenenkään uskovan ei tarvitse pelätä jonkun new age tai muun okkulttisen ryhmän voimaa, jos itse vaeltaa valkeudessa ja Pyhän Hengen täyteydessä.

Okkulttisella kirouksella onkin voima vain silloin, jos uskova tavalla tai toisella ottaa itse sen vastaan tai itse sitoo itsensä sellaiseen. Tällainen sidonnaisuus voi syntyä okkulttisen kirjallisuuden, musiikin tai seurapiirin kautta. Uskovien tulee kokonaan irtisanoutua kaikista lupauksista, ennustuksista ja lausumista, mitä on sellaisista lähteistä hyväksynyt. Kaikki tällaisiin liittyvät esineet, kirjallisuus ja muut asiakirjat on hävitettävä.

Jos on itse ollut spiritismissä niin syvällä, että on vastaanottanut demonisia voimavaikutuksia omaan käyttöönsä, tai avannut sielunsa vainaja/tietäjähengille, täytyy puhdistautumiseen paneutua perusteellisemmin. Kaikki Pyhän Hengen ulkopuolelta tulevat yliluonnolliset lähteet, lahjat ja voimavaikutukset täytyy kokonaan hyljätä. Sielun sulkeminen pimeyden ääniltä ja oppiminen vastaanottamaan vain Pyhän Hengen inspiraatiota vaatii aikaa, ehkä kuukausia tai jopa vuosia. Profetioita ei tule tuoda esille eikä osallistua rukouspalveluun, ennen kuin on täysin varma puhdistumisesta.

Okkultismi tarkoittaa pyrkimystä hankkia salatietoa, johon sielunvihollinen houkuttaa ihmisen ylpeyttä. Salatiedolla ja muilla pimeyden aseilla sielunvihollinen tarjoaa mahdollisuutta päästä toisia ylemmäksi tai päästä kontrolloimaan toisen ihmisen elämää pimeyden aseilla. Usein tällaisen harrastuksen takana on katkeruus ja hylkäämiset, jolloin tämä okkultismi ikään kuin kompensoi oman sielun heikkoa tilaa. Noita Simonin sydän oli täynnä katkeruutta ja kiinni vääryyden siteissä, eikä hänellä ollut osuutta Jumalan valtakuntaan (Apt. 8:9-24). Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon. Nöyrä ja hiljainen sydän onkin suojattu monilta perkeleen kavalilta juonilta.

Tuhoprofetiat

Uskovien keskuudessa vaikuttaa eräs ikävä kirouksen muoto, joka uudestaan ja uudestaan kietoo ihmisiä pauloihinsa. Tämä on katkeruudesta ja kielteisyydestä lähtevä valheellinen profetointi ja profeetallisen sanan tulkitseminen.

Kielteisyyttä, tuhoa ja valhetta kylvävät profetiat voivat hyvin voimakkaasti sitoa uskovia, niin että he eivät kykene julistamaan pelastavaa ilosanomaa eivätkä palvelemaan terveesti Pyhän Hengen lahjoilla. Katkeruuteen ja kielteisyyteen taipuvat uskovat ovat herkkiä vastaanottamaan "ankaraa sanaa" tai tuomioita korostavia profeetallisia tulkintoja. Jotkut pitävät oikean profetian merkkinä sitä, että siinä on ankaran tuomitseva ja jyrkkä sävy! Mutta kaikki tällainen profetointi ja julistus onkin todellisuudessa enemmän sielullista kuin hengellistä!

Tällaisia tilanteita arvioitaessa on tarpeen muistaa seuraavat periaatteet:

1. Kor. 13:8-9: Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista.

1. Kor. 8:2-3: Jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä, niinkuin tietää tulee; mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee.

Uskonnollinen tietommekin on vajavaista, mutta jos me pääsemme elämään rakkaudessa, se tuo meihin Jeesuksen täydellisyyden. On parempi elää rakkaudessa ja Pyhän Hengen täyteydessä, kuin yrittää tietää ja tulkita profeetallista ilmoitusta yli sen mihin meidät on kutsuttu.

Meidän tulee uskovina varjella sydäntämme kaikelta kielteisyydeltä ja pelolta. On ratkaisevan tärkeää, että Jumalan Isän rakkaus ja Jeesuksen pelastustyön suuruus ja todellisuus ilmestyvät meidän henkilökohtaisessa elämässämme. Silloin me tulemme vapaaksi tuomiosta ja rangaistuksen pelosta. Rakkauden kautta vaikuttavan uskon kautta me voimme vasta alkaa ymmärtää oikein profeetallisia kirjoituksia ja Jumalan valtakunnan ilmestymistä. Jeesus ei kutsu meitä julistamaan tuomioita tai tuhovoimia, vaan Jumalan rakkautta, elämää, pelastusta, valkeutta ja totuutta.

1. Joh. 4:12: Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä.

1. Joh. 4:17-18: Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.

3. KYLVÄMINEN JA NIITTÄMINEN

Jumalan valtakunnan eräs voimakkaimpia vaikutuksia on kylvämisen ja niittämisen laki:

Luuk. 6:37-38: Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin."

Tämä antamisen siunaus toimii myös rakkauden kautta vaikuttavan uskon kautta. Jeesus antoi ensin meille kaikkensa, sitten me annamme Hänelle kaikkemme. Sen jälkeen Hän uudistaa meidän oman mielemme rakkauteen, armoon, uskoon ja anteliaaseen sydämen tilaan. Rakkauden kautta me voimme antaa omastamme, kylvää hyvää ja korjata moninkertaistuvaa satoa. Jumala Isä on kaikkein suurin antaja maailmankaikkeudessa. Kaikki on lähtöisin Hänestä, ja me ihmisinä olemme vain Hänen rakkautensa vastaanottajia. Sen tähden Jumalan Isän siunaus tulee erityisellä tavalla jokaisen ihmisen elämään, joka on valmis antamaan elämästään toisten hyväksi. Me voimme antaa aikaamme, varojamme, rakkauttamme, Jumalan meille opettamaa viisautta, palvella Pyhän Hengen armolahjoilla ja niin edelleen.

2. Kor. 9:6-11: Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää; niinkuin kirjoitettu on: "Hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti." Ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät, niin että te kaikessa vaurastuen voitte vilpittömästi harjoittaa kaikkinaista anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle.

Me voimme antaa tarvitsevalle, siunata varoillamme, omaisuudellamme ja muilla resursseillamme tarvitsevia lähimmäisiämme ja Jumalan valtakunnan työtä. Monet köyhyyden ja ahtauden kiroukset katkeavat ja kylvämisen ja niittämisen lain siunaus alkaa vaikuttaa hyväksemme, kun sydämemme vapautuu antamaan ilosta ja rakkaudesta Jumalaan ja lähimmäistämme kohtaan.

4. JEESUKSEN MINUUS

Jeesuksen pelastustyön päämäärä on vapauttaa ihmiset pimeyden vallasta ja muuttaa heidät synnin palvelijoista Jumalan palvelijoiksi ja edelleen korottaa taivaallisen kirkkauden muotoon, Jeesuksen yhteyteen ja Hänen kaltaisuuteensa.

Ef. 4:13-16: ...kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.

Pelastava työ alkaa tässä maailmassa hengen uudestisyntymisellä ja uuden luomuksen vahvistumisella elämään Jumalan valtakunnan elämää. Jeesus haluaa kasvattaa meidät Jumalan sanan ja Pyhän Hengen uudistavan sisäisen työn kautta niin, että me pääsemme eroon "perkeleellisestä luonnosta ja tulemme jumalallisesta luonnosta osallisiksi".

Persoonallisuutemme vapautuminen lähtee hengen vapautumisesta ja siitä, että meidän uudestisyntynyt henkemme, uusi luomus Jeesuksessa Kristuksessa saa johtaa elämäämme. Jeesus haluaa poistaa meistä syntisen minuuden ja antaa meille vanhurskaan minuuden, Hänen luontonsa kaltaisuuden.

2. Kor. 5:16-17: Sentähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan; jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.

Jumala kutsui Abramin lähtemään Kaldean Uurista ja perustamaan uuden suvun, uskossa Jumalaan elävien suvun. Paavali opettaa, että jokainen Jeesukseen uskova on Aabrahamin siementä. Aabrahamin suku on erotettu muista luonnollisista sukukunnista ja tämän suvun perintönä on Jeesuksen täydellinen, turmeltumaton siunaus ja perintö.

Gal. 3:27-29: Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan.

Uskovina me emme enää etsikään minuuttamme omasta suvustamme, kansallisuudestamme tai ammattikunnista tai edes seurakunnista, vaan Jeesuksesta. Lähtiessämme seuraamaan Jeesusta me olemme tehneet saman valinnan kuin Aabraham. Olemme lähteneet seuraamaan Jeesusta, tietämättä minne saavumme, täysin luottaen Hänen johdatukseensa. Meidän identiteettimme on Aabrahamin suku, joka elää uskosta ja vastaanottaa Jumalan lupauksia. Tämä minuus Jeesuksessa vapauttaa kaikesta tämän maailman ruhtinaan orjuudesta ja synnin ja pimeyden vallasta ja johdattaa meidät taivaalliseen elämään ja yhä lisääntyvään kirkkauteen tulevina päivinä!

1. Piet. 2:9-10: Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut."

Rakkaudella siunaten
Seppo ja Marja

SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

TULTA! | www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi