TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU
www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi

ALKUUN | ILMOITTAUDU | OPETUS | KOKOUKSIA | RUKOUSPYYNNÖT | KYS/VAST | HERÄTYKSESTÄ | PELASTUS

39/1999

OMAAN KUTSUMUKSEEN KASVAMINEN

1. JEESUS KUTSUU JA LÄHETTÄÄ
2. SUORA YHTEYS JEESUKSEEN
3. OPETUSLAPSEN KUTSU - AABRAHAMIN KUTSU
4. KONFLIKTI USKONNOLLISEN VALTAJÄRJESTELMÄN KANSSA
5. PYHÄN HENGEN JOHDATTAMAT TYÖNÄYT


SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

1. JEESUS KUTSUU JA LÄHETTÄÄ

Jeesus varustaa sinua koko ajan kasvavaa ja vahvistuvaa palvelutehtävääsi varten. Monet elämässäsi tapahtuneet tilanteet ja vaiheet ovat olleet valmistamista kutsumukseesi. Jotkut tilanteet ovat vakuuttaneet sinut synnin kuolettavasta ja turmiollisesta vaikutuksesta ja siksi haluat siitä eroon ja auttaa muitakin pimeydestä valkeuteen. Jotkut omat ongelmasi ja tarpeesi ovat pakottaneet sinua etsimään Jumalan ilmestymistä ja ratkaisuja omaan elämääsi. Kun olet kohdannut Jumalan avun omassa elämässäsi olet samalla tullut kykeneväksi auttamaan muita. Jumala on sallinut elämääsi koetuksia ja vastoinkäymisiäkin, jotta henkesi terästyisi ja harjaantuisi Hengen voimassa ja luottamuksessa Jumalaan. Elämälläsi on ajallinen ja iankaikkinen Jumalan asettama tarkoitus. Etsimällä Herraa, kuulemalla Pyhän Hengen johdatusta ja kasvamalla Hengen uudistamaan elämään sinä pääset tähän taivaalliseen suunnitelmaan sisälle ja toteuttamaan Herran Jeesuksen valtakunnan rakentamista!

Matt. 28:18-20: Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Jeesus haluaa tehdä kaikki kansat opetuslapsikseen! Jeesukseen uskova ihminen voi pysyä passiivisena ja lihallisena ja pelastaa oman sielunsa kadotuksesta, ikään kuin tulen läpi (1. Kor. 3:15). Tällainen uskova ei kuitenkaan ole kykenevä johdattamaan muita pelastuksen tielle tai parantamaan sairaita tai osoittamaan muulla tavalla Jumalan voiman todellisuutta. Jeesus ei tarkoitakaan tällaista passiivista ja voimatonta uskon elämää suuressa lähetyskäskyssään. Hän tahtoo, että maailmaan tulee miljoonia ja miljoonia Pyhällä Hengellä täytettyjä ja tulella sytytettyjä opetuslapsia toteuttamaan Jumalan valtakunnan ilosanoman julistamisen kaikille kansoille!

Seurakunnan tehtävänä on julistaa taivasten valtakunnan ilosanomaa, joka johtaa ihmiset parannukseen, parantumaan sairauksistaan ja vapautumaan riivaajien vallasta sekä täyttymään Pyhällä Hengellä. Tähän työhön Jeesus tarvitsee opetuslapsia, jotka antautuvat Pyhän Hengen muuttavaan työhön, jotta voitelu voi langeta heidän ylleen. Tällaiset opetuslapset muuttuvat Hänen kaltaisikseen ja alkavat tehdä niitä tekoja, joita Hänkin teki.

Jeesus ei ole voinut uskoa Jumalan valtakunnan julistamisen tehtävää enkeleille, vaan tehtävä on annettu opetuslapsille! He ovat Hänen äänensä, kätensä ja jalkansa tässä näkyvässä maailmassa. Kun sinä saat Pyhän Hengen voiman, Herra kutsuu sinutkin tähän taivaalliseen tehtävään, joka on ilmaistu profeetta Jesajan suulla:

Jes. 61:1-3: Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Siionin murheellisten päähän - antamaan heille - juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, ja heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet", "Herran istutus", hänen kirkkautensa ilmoitukseksi.

Tullessaan erämaasta Hengen voimassa Jeesus luki tämän kohdan Jesajan kirjasta, sillä nyt Hän oli astumassa julkisesti omaan kutsumustehtäväänsä. Tämä oli voitelun tarkoitus Jeesuksen kohdalla ja tämä tulee olemaan jokaisen Jeesusta seuraavan opetuslapsen kutsumus ja tehtävä. Aamen, totisesti näin on tapahtuva!

2. SUORA YHTEYS JEESUKSEEN

Jeesuksen kutsu elämässämme alkaa hengen uudestisyntymisestä ja silmien avautumisesta näkemään taivasten valtakuntaan. Pyhän Hengen vaikutuksesta me alamme myös ymmärryksen kautta johtaa elämäämme uuteen suuntaan. Hän opettaa suuntaamaan koko elämän yhä ehyemmin Jeesuksen esikuvan mukaan. Kaikki, mikä on ristiriidassa Jeesuksen esikuvan ja julistuksen kanssa, tulee antaa Pyhän Hengen tuleen puhdistettavaksi. Synnin palaminen Pyhän Hengen tulessa on "suloinen tuoksu Herran edessä", niin kuin oli tämän esikuvallinen tapahtuma polttouhrialttarilla Mooseksen lain mukaisessa uhripalveluksessa.

Kutsuessaan kaksitoista opetuslastaan Jeesus otti heidät henkilökohtaiseen kasvuyhteyteen kanssaan ja johdatti heidät elämänmuotoon, joka poikkesi oleellisesti luonnollisesta elämäntavasta sen ajan yhteiskunnassa. Hän johdatti opetuslapset taivasten valtakunnan salaisuuksiin opettamalla heitä jatkuvasti ja antamalle heidän nähdä, kuinka Hän paransi sairaita ja ajoi ulos riivaajia. Jeesus vapautti opetuslapsensa uskonnollisesta koneistosta ja hallintavallasta, jotta he olisivat kykeneviä täysin antautumaan Pyhän Hengen johdatukseen.

Jos sinäkin tahdot tulla Jeesuksen opetuslapseksi, Hän irrottaa sinut uskonnollisesta järjestelmästä ja opettaa sinut uudenlaiseen henkilökohtaiseen kuuliaisuuteen Pyhälle Hengelle. Jokaisen ihmisen täytyy oppia uskon elämän alkeet ja perusteet ja päästä uskovien yhteyteen. Elävien uskovien yhteydessä Pyhä Henki voi opettaa ja eheyttää niin että terve hengellinen kasvu toteutuu. Pienempi elävien uskovien yhteys on parempi kuin kuollut ja kylmä seurakuntaorganisaatio, sillä uskonnollisuuden lamauttava vaikutus estää kasvun itsenäiseen ja vastuulliseen hengelliseen elämään. Nuorena uskovana jokainen tarvitsee kokeneempien yhteyttä, suojaa, opetusta ja tukea, jossa voi kasvaa Hengen lahjojen käytössä ja lujittua uskossa ja Jumalan sanan tuntemisessa.

Jonain päivänä Herra johdattaa opetuslapseksi suostuneen astumaan ulos rakenteista ja suojaverkostoista kasvamaan omaa palvelutehtävää ja kutsumustaan varten. Jokaisella opetuslapsella on henkilökohtaisen kohtaamisen aika vain Jumalan kanssa, kuten Elialla oli Keritin purolla. On sellaisia Hengen alueita, joita Jeesuksen täytyy opettaa jokaiselle opetuslapselleen henkilökohtaisesti ja yksilöllistä suunnitelmaa noudattaen. Oman julistustyön edellytyksenä on Jumalan sanan sisäinen ilmestyminen Pyhän Hengen opettamana.

Matt. 13:10-11: Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja sanoivat hänelle: "Minkätähden sinä puhut heille vertauksilla?" Hän vastasi ja sanoi: "Sentähden, että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu.

Gal. 1:11-12: Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista; enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut.

3. OPETUSLAPSEN KUTSU - AABRAHAMIN KUTSU

Jeesuksen opetuslapseksi antautuminen johtaa samalle tielle ja samoihin koettelemuksiin, jotka myös Jeesus kohtasi, sillä tänäkin päivänä vaikuttavat samat uskonnolliset riivaajat. Ne tulevat koettelemaan jokaisen Pyhän Hengen voiteluun astuvan opetuslapsen kutsumuksen, uskon ja rakkauden totuuteen. Voitelulla on hintansa, mutta mikään hinta ei ole liian kallis Jeesuksen ilmestymiselle syntisten pelastajana, sairaitten parantajana ja riivaajien sitomien vapauttajana. Jeesus kutsuu opetuslapsia julistamaan ilosanomaa nöyrille, eikä siis tule pysähtyä taistelemaan niiden uskonnollisesti kylläisten kanssa, jotka vastustavat Pyhää Henkeä. Maailma on edelleen täynnä janoisia, etsiviä ja pelastusta kaipaavia ihmisiä, joita Hän haluaa meidän kohtaavan!

Jeesuksen palvelutyön olennaisia piirteitä olivat:

1) Yhteys taivaalliseen Isään = ylistys, palvonta, rukous Hengen yhteydessä
2) Täyttyminen Pyhällä Hengellä = Pyhä Henki tuli Hänen ylleen ja jäi Hänen päälleen kun Johannes upotti Hänet Jordanilla
3) Kuuliaisuus Isälle = Pyhän Hengen äänen kuuleminen ja noudattaminen
4) Uskonnollisen valtajärjestelmän ulkopuolella toimiminen = uuden ennalta tuntemattoman toteuttaminen, toimintakyky Hengen voimassa

Jeesus on opetuslapsen esikuva kaikessa: elämässä, antautumisessa, kuuliaisuudessa, palvelutyössä ja taivaaseen astumisessa. Jeesus on kulkenut edellä ja viitoittanut ihmeellisen, kirkastetun taivastien niille, jotka Häntä lähtevät seuraamaan.

Luuk. 9:24: Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen.

Jeesuksen opetuslapset kadottivat elämänsä sen aikaisessa yhteiskunnassa. He joutuivat luopumaan luonnollisista ammateistaan ja kasvoivat seurakunnan perustaviksi apostoleiksi, toimiakseen Hengen alueilla ja voitelussa luonnollisten palvelutehtävien sijasta. Tämä sama hinta on opetuslapseksi suostumisessa tänäkin päivänä. Jeesus kutsuu sinut pois tutusta ja turvallisesta isäsi kaupungista, seurakunnasta ja maasta johdattaakseen sinut siihen maahan ja siihen tehtävään, jonka hän on sinulle valmistanut siunaukseksi ja elämäsi täydelliseksi tyydytykseksi.

Kun mietit omaa kutsumustasi ja alat valmistautua siihen, se johtaa sinut väistämättä ristiriitaan olemassa olevien uskonnollisten valtajärjestelmien kanssa. Tämä johtuu siitä, että uskonnollisuudessa edelleen vaikuttaa perkele, murhaaja. Uskonnollinen sydän ei ole puhdistautunut eikä ole suostunut kuuliaisuuteen Jeesukselle. Uskonnollisuus vastustaa Jumalaa ja pyrkii säilyttämään inhimillisen rakenteiden ja perinteiden valheellisen turvallisuuden ja se hyväksyy muutoksenkin vain silloin, kun se on jollain tavalla ihmisen kontrollissa ja järjellisesti hyväksyttävissä.

Mutta Jeesus haluaa tehdä radikaaleja, järisyttäviä uudistuksia ja muutoksia. Hän haluaa täyden antautumisen ja avoimen kohtaamisen kanssaan hääjuhlassa! Jeesus haluaa muuttaa lamaantuneen ja voimattoman seurakunnan voittoisaksi sotajoukoksi vihollista vastaan. Jeesus haluaa korjata valtavan määrän sieluja taivaaseen lopun aikana ja osoittaa voimansa ja kirkkautensa kansansa keskuudessa. Tähän työhön Hän tarvitsee rohkeita sieluja, jotka ovat itse valmiit muuttumaan ja uskaltautuvat heittäytymään Hengen virtaan, jota vain Jeesus johtaa ja kontrolloi. Aabrahamin lapsille kuuluu tämä kutsu astua pois vanhasta ja lähteä valtaamaan uutta Jumalan voimassa ja johdatuksessa.

1. Moos. 12:1-3: Ja Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä."

Kun me astumme opetuslapsen tielle, me astumme samaan elämänmuotoon kuin Aabrahamkin. Meillä on myös sama tehtävä ja kutsumus: olla siunaukseksi niiden ihmisten keskuudessa, joiden yhteydessä me elämme. Suurin siunaus, minkä voimme ihmisille tuottaa, on johdattaa heitä pelastukseen, parantaa sairaita, vapauttaa riivaajista, johdattaa Pyhän Hengen täyttämään taivaselämään tässä ajassa ja valmistautumaan Jeesuksen kohtaamiseen taivaassa.

4. KONFLIKTI USKONNOLLISEN VALTAJÄRJESTELMÄN KANSSA

Aloittaessaan palvelutyönsä Jeesus kohtasi uskonnollisen valtajärjestelmän, joka välittömästi aikoi tuhota Hänet (Luuk. 4:28-30). Jeesus tiesi tämän taistelun kyllä etukäteen ja siksi Hän varoi joutumasta sen hampaisiin ennen aikaansa. Hän ei sallinut fariseusten tai kirjanoppineiden kontrolloida ja rajoittaa omaa toimintaansa, vaan Hän toimi itsenäisesti Pyhän Hengen johdossa ja voimassa. Jeesus suuntasi palvelutyönsä janoisiin ja kärsiviin ihmisiin, jotka ottivat Hänet vastaan. Jeesuksen ajan uskonnollisten johtajien suurin kiukku ja viha johtuikin siitä, etteivät he voineet kontrolloida Jeesuksen toimintaa. Tämä huipentui fariseusten toteamukseen Lasaruksen kuolleista herättämisen jälkeen:

Joh. 11:46-48: Mutta muutamat heistä menivät fariseusten luo ja puhuivat heille, mitä Jeesus oli tehnyt. Niin ylipapit ja fariseukset kokosivat neuvoston ja sanoivat: "Mitä me teemme, sillä tuo mies tekee paljon tunnustekoja? Jos annamme hänen näin olla, niin kaikki uskovat häneen, ja roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä maan että kansan."

Kun Pyhä Henki vuodatettiin Jerusalemissa ja kaupungissa syntyi herätys joutuivat opetuslapset (apostolit) kohtaamaan samat riivaajat, jotka myös alkoivat väijyä heidän henkeään.

Ap. t. 5:29-33: Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte. Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta. Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat." Kun he sen kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä, ja he tahtoivat tappaa heidät.

Fariseusten sydäntä viilsi apostolien ehdottomuus ja täydellinen antautuminen Jumalalle, koska he ymmärsivät, että he ovat menettäneet valtansa näiden ihmisten kontrolloimiseksi. Kohta apostolit olisivat opettamassa kansaa kuulemaan enemmän Jumalaa kuin fariseuksia ja näin uskonnollisten johtomiesten harjoittama kansan alistaminen ja manipulointi tulisi paljastetuksi ja loppuisi!

Samat periaatteet vaikuttavat tänäkin päivänä, kun joku uskova antautuu täysin Pyhän Hengen johdatukseen ja kuuliaiseksi Jumalalle. Tällaiset tapaukset ovat häpeällisiä Kristuksen ruumiille eikä niitä paljon hyödytä edes mainita. Oleellista on vain se, että Jeesukselle antautuvat opetuslapset oikealla tavalla ymmärtävät tällaisten tilanteitten väistämättömyyden. Jeesus haluaa puhdistaa kansansa uskonnollisesta hapatuksesta ja lihallisuudesta, jotka ovat synnin vaikutusta. Tällainen puhdistuminen on edellytys Pyhän Hengen voitelulle ja se on myös edellytys sille, että uskovat pääsevät Karitsan hääjuhlaan!

Kiinassa vaikuttaa kaksi seurakuntamuotoa. Toinen on kommunismin ehdottoman vallan hyväksyvä muotojumalinen kirkkojärjestelmä ja toinen on maanalainen seurakunta, joka tunnustaa vain Jumalan ehdottoman auktoriteetin. Sanomattakin on selvää, ettei Pyhä Henki paljon vaikuta tässä kommunismin alle antautuneessa kirkkojärjestelmässä, vaikka se saakin toimia julkisesti ja melko vapaasti. Sen sijaan maanalaisessa seurakunnassa tulee noin 30000 ihmistä uskoon päivittäin ja voimallisia ihmeitä ja merkkejä tapahtuu. Todelliset uskovat antautuvat Kiinassakin vankeuteen, kidutukseen ja kuolemaan ennen kuin hylkäävät Jeesuksen arvovallan kaiken Herrana ja Kuninkaana!

5. PYHÄN HENGEN JOHDATTAMAT UUDET TYÖNÄYT

Hengellisessä työssä vaikuttaa seuraava lainalaisuus. Ensiksi on Pyhän Hengen synnyttämä HERÄTYS, sitten ihmiset pyrkivät organisoimaan ja vakiinnuttamaan Hengen vaikutuksen oman mielensä mukaiseksi ja rakentavat organisaation. Näin herätys muuttuu HERÄTYSLIIKKEEKSI. Vähitellen inhimillinen organisointi rajoittaa ja karkottaa Pyhän Hengen niin, että jäljelle jää USKONNOLLINEN ORGANISAATIO, josta tuleekin uuden Pyhän Hengen vuodatuksen vastustaja. Tämä vaikutus on olemassa katoavaisuuden ja synnin tähden ja Jumalan ratkaisu siihen on synnyttää uutta ja tuoretta pilaantuneen vanhan tilalle.

Biologisen elämän jatkumisen edellytys on jatkuva solujen jakautuminen ja samanlainen uudistuminen on edellytys Kristuksen ruumiin elinvoimaisuudelle tässä maailmanajassa. Erilaiset työnäyt syntyvät, kasvavat aikansa ja toteuttavat tehtäväänsä. Elleivät ne uudistu sisäisesti, ne menettävät kyvyn toteuttaa Jumalan tarkoittamaa tehtävää ja kuolevat pois. Vuodattaakseen siunauksiaan Jumala synnyttää jatkuvasti uutta, jonka täytyy syrjäyttää vanhaa.

Jes. 43:15-21: Minä, Herra, olen teidän Pyhänne, minä, Israelin Luoja, olen teidän kuninkaanne. Näin sanoo Herra, joka teki tien mereen ja polun valtaviin vesiin, joka vei sotaan vaunut ja hevoset, sotaväen ja sankarit kaikki; he vaipuivat eivätkä nousseet, he raukenivat, sammuivat niinkuin lampunsydän: Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? Niin, minä teen tien korpeen, virrat erämaahan. Minua kunnioittavat metsän eläimet, aavikkosudet ja kamelikurjet, koska minä johdan vedet korpeen, virrat erämaahan, antaakseni kansani, minun valittuni, juoda. Kansa, jonka minä olen itselleni valmistanut, on julistava minun kiitostani.

Jokainen uusi työnäky tarvitsee ihmisiä, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä palvelemaan yhdessä. Uskonnollisuus yrittää synnyttää näennäistä yhteyttä vaatimuksen ja hallinnan kautta, mutta todellinen yhteys syntyy puhtaasta sydämestä ja yhteisestä Pyhän Hengen antamasta innoituksesta ja näystä toimia.

1. Joh. 1:7: Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

2. Tim. 2:22: Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä.

Jumala puhdistaa uuden siemenen erilaisten koetusten kautta. Tämän vuoksi Hän sallii vainon uutta Hengen vuodatusta kohtaan. Sydänten täytyy tulla puhdistetuksi kaikesta vanhasta ja katkeruudesta, sillä vain silloin uusi Hengen näky kirkastuu ja uusi turmeltumaton kasvu saa alkunsa. Silti sanon suurella vakavuudella: Herra armahtakoon, ettemme olisi niiden joukossa, jotka vastustavat Pyhää Henkeä!

Uusien hengellisten voitelujen ja työnäkyjen syntyminen koettelee vanhoja astioita. Jos sinulla on kasvamassa sisimmässäsi oma työnäky, huomaat, että oma seurakuntasi tai työyhteytesi ei toimikaan oman sisäisen näkysi mukaan. Anna vaan oman näkysi kasvaa sydämessäsi ja siunaa muita toimimaan sen näyn mukaan, mikä heillä on. Vahvistu näyssäsi ja tutki mitä askeleita voit ottaa sen toteuttamiseksi. Anna Herran avata sinulle oma uusi tie, jota voit vapaasti kulkea toteuttaen sitä, minkä Herra on sinulle antanut. Tulee aika, jolloin sinulla täytyy olla rohkeus irrottautua kokonaan vanhasta ja astua omaan kutsumukseesi.

Askeleita omaan hengelliseen palvelutehtävään:

1) Jumalan sanan tunteminen. Opiskele sanaa, tutki oma-aloitteisesti alueita, joita Pyhä Henki sinulle näyttää. Anna Hengen opettaa sinulle myös sellaisia totuuksia, joita kukaan ei vielä julista. Kuuntele opetusta monista lähteistä ja erityisesti sellaisten julistajien opetusta, joiden omassa elämässä Jumala vahvistaa sanansa sitä seuraavilla merkeillä. Tutki kaikki ja pidä se, mikä on hyvää.

2) Pyhän Hengen tunteminen. Opettele täyttymään jatkuvasti ja lisää Pyhällä Hengellä. Etsi Pyhän Hengen parantavaa ja uudistavaa voimaa omaan elämääsi. Tutki ja opiskele Pyhän Hengen lahjoja ja toimintatapoja palvelemalla lähimmäisiäsi heidän tarpeissaan. Harjoittele päivittäistä yhteistyötä Pyhän Hengen kanssa ja ole kuuliainen pienissäkin asioissa.

3) Vahvistu uskossa. Jumalan sana ja Pyhä Henki synnyttävät sisimpääsi uskon. Kaikki Jumalan valtakunnassa on uskon aluetta ja siksi sinä tarvitset jatkuvasti ehyen uskon lujuuden toimiaksesi. Pyhän Hengen uudistus toimii myös uskon kautta, eikä mikään voitelu pysy tai kasva kuin uskon voimassa! Ota vastaan kaikkea uutta Hengen ilmestystä, sillä se on perusta jälleen uuteen syvempään uskon ulottuvuuden kasvamiseksi.

4) Uskovien yhteys. Etsiydy sellaisten uskovien yhteyteen, jossa voit olla oma itsesi ja jossa ehyesti nöyrrytään ja antaudutaan Pyhän Hengen ja Jumalan sanan puhdistavaan kosketukseen. Alamaisuus Kristuksen ruumiin yhteydelle on välttämätöntä, sillä se kasvattaa luonnettasi ja antaa todellisen kosketuksen hengelliseen palvelutyöhön. Kuitenkaan ei ole hyödyllistä yrittää inhimillisin perustein olla hedelmättömässä ja ahtaassa työyhteydessä vaan antaa Pyhän Hengen johdattaa avarammille vesille. Anna Herran johdattaa sinut sellaiseen työyhteyteen, jossa voit kasvaa ja kypsyä ihmisenä ja hengellisenä vastuunkantajana. Älä sido ihmisiä itseesi äläkä anna sitoa itseäsi sielullisin sitein, vaan säilytä Hengen vapaus ja kasva jatkuvasti Jumalan antamaa kasvua.

5) Palvele Pyhän Hengen alueilla. Jumalan valtakunnan työ tapahtuu yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa. Kun harjaannut johdattamaan yksilöitä uskoon, rukoilemaan sairasten puolesta, vahvistamaan heikkoja uskossa ja johdattamaan heitä Pyhän Hengen voimaan sinä kasvat Hengen voimassa ja opit hengellisen taistelun periaatteet. Kun voitelusi kasvaa Herra avaa sinulle laajemmat vaikutusmahdollisuudet. Älä odota tätä ihmisiltä, sillä osa uskovista tulee nousemaan sinunkin voiteluasi vastaan. Anna Pyhän Hengen voitelun murtaa raja-aitasi ja elämääsi rajoittavat ajatusrakennelmat ja perinteet.

6) Vastaanota lisää Pyhän Hengen ilmestystä. Kirjoita muistiin ja talleta tärkeät elämääsi koskevat Herran ilmestykset ja puhuttelut. Valmista itseäsi saamasi näyn suunnassa niillä toimenpiteillä, jotka Pyhä Henki ohjaa sinut tekemään. Palvelutehtäväsi avautuu askel askeleelta eikä tule odottaa kerralla punaista mattoa jalkojen alle kun olet lähtemässä liikkeelle. Anna Pyhän Hengen vahvistaa itseäsi jatkuvasti Jumalan Isän rakkaudessa ja rakkaudessa kärsiviin ja janoisiin sieluihin.

7) Anna sydämesi muuttua ja puhdistua. Olosuhteet eivät koskaan ole palvelutehtäväsi ja voitelusi este, vaan esteet ovat omassa sydämessäsi. Kun sydämesi on puhdas ja vapaa Herra voi vuodattaa minkälaisen voitelun tahansa yllesi ja viedä sinut mihin tahansa suunnitelmaansa yliluonnollisen nopeasti! Hengellinen varustaminen tapahtuu Jumalan Isän rakkauden henkilökohtaisessa kohtaamisessa.

8) Kasva palvelijana. Jeesus tarvitsee nöyriä ja antautuneita palvelijoita! Jokaisella on oma kutsumus, voitelu ja palvelutehtävä ja ne liittyvät toisiinsa Hengen yhdyssiteellä. Kun me ymmärrämme oikein voitelun ja Jeesuksen kutsun omalla kohdallamme me osaamme myös kunnioittaa toistemme voitelua ja tehtävää, pysyen itse uskollisena sille, mihin Herra on kutsunut. Etsiydy palvelemaan sellaisen vanhemman julistajan yhteydessä, jonka voit ottaa esikuvaksesi ja opettajaksesi, kunnes astut itsenäiseen palvelutyöhösi.

1. Tess. 5:23-24: Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.

Rakkaudella siunaten
Seppo ja Marja

SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

TULTA! | www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi