TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU
www.tulta.net | tultary@tulta.net tai seppo.valimaki@tulta.net

ALKUUN | ILMOITTAUDU | OPETUS | KOKOUKSIA | RUKOUSPYYNNÖT | KYS/VAST | HERÄTYKSESTÄ | PELASTUS

112/2002

ANTAUDU KOKONAAN JUMALALLE!

1. HERÄTYS KUTSUU ANTAUTUMAAN
2. ANTAUTUMINEN JEESUKSELLE
3. ANTAUTUMINEN JOHTAA TÄYTTYMÄÄN VOIMALLA
4. MIKSI KANNATTAA ANTAUTUA KOKONAAN?
5. LUOVU KOMPROMISSIELÄMÄSTÄ

SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

1. HERÄTYS KUTSUU ANTAUTUMAAN

Hyvä herätyksen ystävä!

Jeesus kutsuu seurakuntaansa kokonaan omakseen. Tähän kutsuun on mahdollista vastata vain kyllä tai ei. Pinnallisen ja kevyen antautumisen aika on ohitse. Nyt on todellisen sydänten sisimpien alueitten luovuttamisen aika. Kun sydämet avautuvat Jeesukselle kokonaan, Hän puhdistaa ja täyttää seurakuntansa kirkkaudellaan. Hän halajaa sitä enemmän kuin kukaan uskaltaa ajatellakaan ja Hän tulee sen myös tekemään.

Jumalan valtakunnassa toimii tämä periaate: jos antaudut Jeesukselle osittain, Hänen voimansa tulee sinuun vain osittain, mutta kun antaudut Hänelle kokonaan, Hän tuo koko pelastuksensa sinun hyväksesi. Antautumisesi määrä ratkaisee voitelusi suuruuden. Jeesuksen kutsu ja valinta on henkilökohtainen: Hän odottaa juuri sinun sydämesi vastausta Hänen kutsuunsa.

Uskon elämä on ENNEN KAIKKEA MUUTA yhteyttä Jeesuksen kanssa. Se tarkoittaa elämää ja palvelua Hänen läsnäolossaan ja voimassaan. Tie tähän on muutos ja uusi elämäntapa, jossa Jeesuksen jatkuva ja voimakas läsnäolo elämässäsi on mahdollista. Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Siksi kun Hän tulee elämääsi, se merkitsee, että sinä muutut! Jeesuksen läsnäolossa sinä tulet tänään olemaan erilainen kuin eilen ja muuttumaan jatkuvasti.

Room. 6:16: Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?

Joh. 3:20-21: Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki…

Antautuminen on tahdon valinta. Jokainen ihminen antautuu niille asioille, joita Hänen sydämensä arvostaa ja kaipaa. Koska rakastat Jeesusta, haluat lisää Hänen valkeuttaan. Kukaan ei voi estää sinua antautumasta täysin Jeesukselle, jos vain niin itse päätät. Jeesus on avannut sinullekin tien kaikkein pyhimpään!

Hebr. 10:19-23: Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että MEILLÄ JEESUKSEN VEREN KAUTTA ON PÄÄSY KAIKKEINPYHIMPÄÄN, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta, ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija", NIIN KÄYKÄÄMME ESIIN TOTISELLA SYDÄMELLÄ, TÄYDESSÄ USKON VARMUUDESSA, SYDÄN VIHMOTTUNA PUHTAAKSI pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä; pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen;

Jeesus on meille uusi, elävä tie Jumalan Isän täydelliseen läsnäoloon. Hän on avannut sen jokaiselle Häneen uskovalle käydä. Koska Jeesus on meidän kaikkien syntiemme täydellinen sovittaja, ylimmäinen pappi ja esirukoilija, VOIMME TULLA VALKEUTEEN JA ANTAA HÄNEN VERENSÄ VIHMOA SYDÄMEMME PUHTAAKSI KAIKESTA SYNNISTÄ.

Kun Pyhän Hengen vuodatus tuli Jerusalemiin, Pietari kehotti kansaa ANTAMAAN PELASTAA ITSENSÄ. Kukaan ei voi itse pelastaa itseään, vaan Jeesus on jokaisen Häneen uskovan täydellinen Pelastaja. Hän voi kuitenkin pelastaa vain ne, jotka antavat Hänen pelastaa itsensä. Kysymys on Jeesukselle antautumisesta. Se valinta merkitsee samalla sitä, että ihminen silloin lakkaa antautumasta synnille.

Ap. t. 2:38-41: Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu." Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehotti heitä sanoen: "ANTAKAA PELASTAA ITSENNE tästä nurjasta sukupolvesta." Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

Älä koskaan sano, ettei Jeesus voi pelastaa sinua siitä tai tästä onnettomuudesta, sairaudesta, synnistä, heikkoudesta tai muusta ongelmastasi, sillä Jeesus on jo ratkaissut kaikki nämä ongelmasi ja KYKENEE TÄYDELLISESTI PELASTAMAAN, PARANTAMAAN JA VAPAUTTAMAAN SINUT! Antaudu uskossa Hänelle niin, että Hänen pelastava voimansa saa tulvia elämäsi kaikille alueille!

2. ANTAUTUMINEN JEESUKSELLE

Jeesukselle antautumisen ensimmäinen askel on vastaanottaa Hänen Sanansa. Sen jälkeen antautuminen Jeesukselle johtaa lisääntyvään Pyhällä Hengellä täyttymiseen. Se on suostumista Hänen persoonalliseen läsnäoloonsa elämän kaikilla alueilla ja kaikissa tilanteissa. Silloin taivut Hänen väkevän, ihmeellisen ja kirkastetun persoonansa jatkuvaan kosketukseen sekä vuorovaikutukseen Hänen kanssaan. Näin sinä taivut Hänen tahtoonsa, tavoitteisiinsa ja päämääriinsä. Pyhän Hengen uudistavan työn tuloksena muutut Hänen luonteisekseen ja alat ajatella, puhua ja toimia Hänen tavallaan.

Kol. 1:25-28: ...täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan, sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: KRISTUS TEISSÄ, KIRKKAUDEN TOIVO. Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa.

KRISTUS SINUSSA ei ole ajatus Jeesuksesta tai kuvitteellinen asia, jota toivotaan. KRISTUS SINUSSA on Hänen todellisuutensa ilmestymisensä tässä ja nyt Pyhän Hengen voimassa. KRISTUS SINUSSA on Voidellun läsnäolo sinussa. Hän on Pyhän Hengen läsnäolon kautta sinussa. Silloin sinussa tulee ilmi Hänen ylösnousemusvoimansa, parantuminen, eheys, vanhurskaus, puhtaus, pyhyys ja kaikki muu, mitä Jeesus on.

Sydämesi voi antautua Jeesukselle vasta sitten kun olet vakuuttunut Jumalan rakkaudesta. Jumalan Sana todistaa tämän ymmärryksesi tasolla ja Pyhä Henki sisäisen tuntemisesi tasolla. Kun antaudut lisää Pyhän Hengen kosketukseen, vakuutut lisää Jumalan rakkaudesta ja hyvyydestä sinua kohtaan. Antautumisesi on luonnostaan vähittäistä, koska vastustavien pimeyden varustusten täytyy ensin sulaa, murtua ja väistyä. Mutta kun antaudut vaikkapa 100 päivän ajan täysillä Jeesukselle, olet muuttunut toiseksi ihmiseksi! Kun antaudut Jeesukselle 1000 päivän ajan jatkuvasti, koko elämäsi sisältö ja puitteet ovat muuttuneet toisenlaisiksi ja Jumalan kirkkaus lepää elämässäsi!

Antautumiseen tarvitaan kuningatar Esterin kaltaista nöyryyttä. Hän antautui valmistettavaksi ja kaunistettavaksi kuninkaan kohtaamista varten. Tämä kauneudenhoito kesti vuoden ja siinä Ester suostui vastaanottamaan kaiken sen neuvon ja ohjauksen, minkä tehtävää suorittavat hoitajat antoivat. Sinäkin tarvitset pitkäjänteistä antautumista ja nöyryyttä, jotta Pyhä Henki saa valmistaa sinut kuninkaan kohtaamista varten!

3. ANTAUTUMINEN JOHTAA TÄYTTYMÄÄN VOIMALLA

Jeesus kutsuu voimakkaasti jokaista ihmistä luokseen ja yhteyteensä. Synnin turmelema ajatusmaailma ja valheet estävät ihmisiä kuulemasta ja ymmärtämästä tätä selvästi. Kaikki, mitä sielunvihollinen tekee ihmiselle tähtää siihen, ettei ihminen kääntyisi Jumalan puoleen. Tällaisia vihollisen aseita ja Jumalan valtakuntaa vastustavia aseita ovat pelko, hylkäämiset, petokset, väkivalta, hyväksikäyttö ja muut onnettomuudet. Nämä ovat kylväneet ihmisten sydämiin vihan, kapinan, epäuskon ja katkeruuden, jotka vastustavat antautumista Jumalalle. Mutta Jeesuksen veren kautta on valmistettu tie ulos kaikista näistä!

Joh. 1:17: Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.

Jeesus on tuonut täydellisen valon ja totuuden sielunvihollisen kylvämän valheen ja pimeyden keskelle. Suurin totuus on se, että Jumala on hyvä, eikä Hänessä ole mitään pimeyttä. Jumala lähetti rakkaudestaan ihmislapsia kohtaan oman ainoan Poikansa Jeesukseen, ettei yksikään, joka Häneen uskoo hukkuisi. Jumala antoi Jeesuksen tulla ihmiseksi ja kuolla heidän puolestaan, ettei kukaan ihminen enää koskaan epäilisi Hänen rakkauttaan. Jumala sälytti Jeesuksen päälle kaiken synnin, kaiken synnin rangaistuksen, tuomiot ja seuraamukset, että jokainen Jeesukseen uskova pääsisi niistä TÄYDELLISESTI vapaaksi. Kiitos Herralle! Tämä on totuus ja siksi jokainen evankeliumin Sanan vastaanottanut voi antautua täysin Jeesukselle.

Jumalasuhde on kuin hengitystä. Sinun täytyy jatkuvasti suostua tyhjentymään, avautumaan ja antautumaan, jotta Jeesus saa muuttaa sinua ja täyttää sinua voimallaan. Kun avaat sydämesi Jeesukselle, Hän pääsee koskettamaan sinua. Silloin sinä hengität itseesi Hänen voimaansa ja vahvistut uskossa ja voitelussa.

Jos yrität koko ajan vain vahvistaa itseäsi uskon voimassa ilman syvenevää antautumista Jeesukselle, ajaudut sielullisten voimien alueelle. Pyhän Hengen voima 'vuotaa' tavalla tai toisella astiastasi ja sinun täytyy avautua vastaanottamaan lisää Jeesukselta. Se on päivittäistä riippuvuutta Hänestä. Jos se nöyryyttää sinua, niin silloin sinun tarvitseekin nöyrtyä!

Jeesuksen läsnäolossa viipyminen on etuoikeus. Se on taivasta maan päällä, jossa Jeesus kohtaa, täyttää ja uudistaa omansa uudella viinillä ja voimalla! Kun astiasi on täynnä öljyä, sinun on helppo elää rohkeassa uskon varmuudessa, Pyhän Hengen ilmestykset tulevat helposti sydämeesi, voit palvella rakkaudessa ja niin edelleen. Antaudu elämäntapaan, jossa täytyt päivittäin Pyhällä Hengellä. Etsi kosketus Jumalan valtaistuimeen ennen kuin aloitat mitään päivittäin. Silloin kuulet oikein, pysyt oikealla tiellä ja kasvat Herran tuntemisessa.

Antautuminen Jeesukselle ei ole missään tapauksessa luopumista omasta tahdon vallasta. Antautuminen on oman tahdon vapaaehtoista taivuttamista ilolla noudattamaan Jeesuksen tahtoa. Jeesus tarvitsee sinun horjumattoman tahtosi, jolla päätät julistaa Hänen Sanaansa. Hän tarvitsee päättäväisyytesi vastustaa pimeyden valtoja, sillä se on sinun tehtäväsi tässä maailmassa!

Jaak. 4:6-7: Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon." Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.

Jos ihminen luovuttaa tahdon valtansa toisen käyttöön, ihminen menettää oman persoonallisuutensa. Silloin hänen tahtonsa alistajaksi ja hyväksikäyttäjäksi tulee joko toinen ihminen tai jokin demoni. Jeesus on tullut vapauttamaan sinut perkeleen orjuudesta ja vahvistamaan henkesi ja tahtosi olemaan Jumalalle alamainen ja vastustamaan järkähtämättömästi pimeyden valtoja! Tämä on ihmisen oikea ja todellinen asema ja minuuden lähtökohta.

Uskonnollisuus opettaa, että antautuminen Jeesukselle tarkoittaa luopumista aktiivisesta toiminnasta, onnistumisen pyrkimyksistä, mielekkäistä tavoitteista ja niin edelleen. Mutta tämä on valhe, sillä antautuminen Jeesukselle tarkoittaa liittymistä Hänen taivaalliseen kykyynsä, loppumattomaan energiaansa, yliluonnollisiin ihmeisiin, merkkeihin ja voimallisiin tekoihin! Jeesus on maailmankaikkeuden dynaamisin apostoli, julistaja, parantaja, evankelista, profeetta, paimen ja niin edelleen. Nouse Jumalan voimaan, Jeesus odottaa sinua jo!

Jeesukselle antautumattomassa sydämessä on linnoituksia, joissa ja joista käsin sielunvihollinen vaikuttaa. Niissä hallitsee itsekkyys, pelko, himot, kovuus ja ylpeys. Jeesuksen rauha ei täytä elämää, vaan seurauksena on loppuun palaminen, voimattomuus, sekaannus, tappiot, masennus, avioerot jne. Tällaiset ihmiset voivat pukeutua uskonnolliseen hartauteen ja huojua surumielisinä ja apeina niin kuin kaislat tuulessa. Väärä rauha, näytelmä, spekulointi ja passiivisuus peittävät sydämen kovuuden. Sydänten taipumattomuus Jeesukselle estää vastaanottamasta Hänen ylösnousemusvoimaansa ja pitää heidät voihkimassa ristin juurella ja 'pienellä paikalla'. Todellisuudessa tällaiset ihmiset ovat taipuneet uskonnollisille valheen hengille, jotka estävät heitä nousemasta ja kokemasta Jumalan voimaa. Hylkää tällainen elämäntapa ja kehota toisiakin tekemään samoin!

Antautuminen Jeesukselle on suostumista rakkauden lakiin, jossa luovut omista himoistasi ja haluistasi, tehdäksesi sen sijaan Jeesuksen tahdon mukaisia asioita. Suostu jatkuvaan ja syvenevään yhteyteen Jeesuksen kanssa sekä elämään jatkuvassa Hengen johdatuksessa! Itse asiassa Jeesus kutsuu sinua suostumaan samaan, mihin Israelin kansa suostui erämaassa, nimittäin elämään Hänen pilvensä jatkuvassa, polttavassa, syntiä kuluttavassa, mutta yliluonnollista elämää tuovassa läsnäolossa!

4. MIKSI KANNATTAA ANTAUTUA KOKONAAN?

Pyhä Henki muuttaa sydämesi ja ohjaa sinut rakastamaan ja palvelemaan lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Silloin tulet luonnostasi kykeneväksi noudattamaan rakkauden lakia. Seurustelet Pyhän Hengen kanssa ja vastaanotat Hänen syvempää läsnäoloa päivittäin. Haluat iloiten olla kaikkien Jeesuksen omien kanssa yhteydessä yli ihmisten asettamien rajojen.

Antautuminen Jeesukselle vapauttaa sinut kaikesta salailusta ja näyttelemisestä. Et enää kätke mitään elämässäsi Häneltä vaan elät valkeudessa kaikilla elämäsi alueilla. Et enää pelkää mitään rangaistuksia tai vihollisen juonia. Olet päässyt Hänen turvaansa.

Kun luovut tietoisesti ja päättäväisesti Jeesusta vastustavista ajatusrakennelmista ja ihmisten teorioista voit nopeasti ja iloiten sisäistää Jumalan valtakunnan elämäntavan. Silloin Pyhä Henki voi tuoda jatkuvasti sinulle viisauden ja tiedon sanoja, parantumisten lahjoja tai muuta Jeesuksen ylösnousemusvoimaa lähimmäistesi ja itsesi siunaukseksi.

Joh. 15:7: Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.

Kun antaudut kokonaan Jeesukselle, silloin Hän tuo sinulle kaiken, mitä Hän on ja mitä Hänellä on! Enempää et voi saada keneltäkään muulta. Jeesuksessa sinulla on kaikki mitä tarvitset 'elämääsi ja jumalisuuteesi'. Kun olet täysin antautunut Jeesukselle, et enää antaudu sielunviholliselle. Silloin kukaan ei enää ryöstä rukousvastauksiasi tai muita Jumalan siunauksia elämästäsi.

Antautuminen Jeesukselle tekee mahdolliseksi, että Hän voi tuoda korvauksen ja hyvityksen kaikesta siitä, mitä sielunvihollinen on elämästäsi varastanut ja tuhonnut. Jeesuksen veren täydellisen voiman kautta vapaudut kaikista menneen elämäsi painolasteista ja uudet siunaukset tulevat elämääsi. Jeesus on tullut, että sinulla olisi täydellinen, katoamaton, häviämätön ja yltäkylläinen elämä Hänessä.

5. LUOVU KOMPROMISSIELÄMÄSTÄ

2. Kor. 4:3-4: Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.

Tämän maailman ruhtinas yrittää peittää evankeliumin kirkkauden. Uskonnollisessa elämässä tämän peittävän vaikutuksen nimi on KOMPROMISSIELÄMÄ. Jokainen julistettu kompromissi ottaa jotain pois Jumalan Sanan alkuperäisestä ilmoituksesta ja antaa tilaa tämän maailman ruhtinaalle ja vähentää Jumalan voiman ilmestymisen mahdollisuutta. Jumala voi vahvistaa vain Sanansa! Kompromissilla turmeltua sanaa Hän ei voi vahvistaa.

Otetaan kaksi esimerkkiä. Olet kuuntelemassa julistajaa, joka julistaa Jumalan Sanaa niin kuin se on kirjoitettu. Hän opettaa sen tapahtuvan, minkä Jumalan Sana sanoo tapahtuvan. Silloin huomaat Pyhän Hengen voiman laskeutuvan ja Jumalan vahvistavan Sanansa sitä seuraavilla merkeillä.

Sitten olet toisessa julistustilaisuudessa, jossa julistetaan samasta raamatun käännöksestä ja samoista jakeista. Mutta niihin lisätään kompromissin hiiva. Se näkyy julistajasta, joka puhuu tappion masentamalla äänellä. Kuulijan annetaan vaivihkaa ymmärtää, ettei julistettua sanaa välttämättä tarvitse noudattaa. Tämä vaikuttaa sen, että sana Jeesuksen sovituksesta menettää myös voimansa ja ihmiset poistuvat syyllisyys sydämissään. Tämä syyllisyys takaa sen, että heidän täytyy tulla taas jonkin ajan kuluttua vastaanottamaan tämä uskonnollinen huumeannos. Lopputulos on, ettei Jumalan voima ilmesty tällaisessa ympäristössä.

Onko Jumalan Sana nyt tullut voimattomaksi? Ei, sillä Jumalan Sana on elävä ja voimallinen, mutta SEKOITUS, JOSSA ON JUMALAN SANAA JA TÄMÄN MAAILMAN AJATTELUA ON VOIMATON.

Herätys kutsuu jokaista Jeesuksen omaa uuteen puhdistettuun ajattelu- ja elämäntapaan, jossa ei enää tehdä kompromissia Sanan opetuksen suhteen eikä synnin kanssa.

Kompromissiajattelun tulee murtua sinussa ennen kuin herätys voi tulla elämääsi. Sinun täytyy alkaa ajatella ehdottomasti suhteessa Jumalan Sanan totuuteen. Voit antautua kokonaan, voit pelastua kokonaan, voit parantua kokonaan, voit vapautua kokonaan, voit vastaanottaa Pyhän Hengen täyden lahjan jne. Jumalan Sana osoittaa, että tämä on sinulle mahdollista.

Älä enää ajattele tai usko, ettei se ole sinulle mahdollista! Se on mahdollista juuri sinulle, sillä Jeesuksen veren voima riittää siihen ja on valmistanut sinulle tien! Älä sano, ettei sinulla ole mitään annettavaa Jumalalle - Jeesus haluaa suojaansa äärettömän kalliin ja kuolemattoman sielusi, muuttaa ja täyttää sen läsnäolollaan. Anna elämäsi kokonaan ja ehdoitta Hänelle!

Antautumisen rukous:

"Kiitos Jeesus, että olet pelastanut minut. Kiitos Jeesus siitä, että olet hyvä eikä Sinussa ole mitään pimeyttä. Haluan nyt antautua Sinulle syvemmin kuin koskaan aikaisemmin. Luovutan pois kaiken tietoisen ja tiedostamattoman vastustukseni. Luovutan Sinulle katkeruuteni, tappioni, ongelmani, sairauteni, heikkouteni ja kaiken mikä minua painaa. Uskon täydellä sydämen varmuudella, että Sinä parannat ja vapautat minut niistä kaikista. Julistan suullani pelastuksen todellisuutta elämääni. Haluan antautua palvomaan Sinua ehyemmin kuin koskaan ennen. Haluan tulla täyteen Sinua ja kirkkauttasi. Tule Jeesus, ja täytä minua lisää Pyhällä Hengelläsi. Haluan muuttua Sinun kaltaiseksesi kaikilla elämäni alueilla. Haluan antautua kokonaan ja ehdoitta Sinulle. Kiitos Jeesus täydestä pelastuksestasi! Aamen!"

Rakkaudella siunaten
Seppo ja Marja

SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU | www.tulta.net | tultary@tulta.net