TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU
www.tulta.net | tulta@tulta.net tai seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi

ALKUUN | ILMOITTAUDU | OPETUS | KOKOUKSIA | RUKOUSPYYNNÖT | KYS/VAST | HERÄTYKSESTÄ | PELASTUS

152/2005

KUINKA TULEE RUKOILLA?

1. RUKOUS ON KUUMA LINJA ISÄN SYDÄMELLE
2. JEESUS SINUSSA JA SINÄ HÄNESSÄ
3. JUMALAN USKO
4. USKOSI ON SINUT PELASTANUT
5. USKO VASTAANOTTANEESI
6. ELÄVÄ USKO
7. TÄYDELLINEN TEKO


SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

1. RUKOUS ON KUUMA LINJA ISÄN SYDÄMELLE

Hyvä herätyksen ystävä,

Uutena luomuksena sinä olet Jumalan lapsi, Jeesuksen kanssaperillinen ja Hänen edustajansa täällä maailmassa. Pyhä Henki on avannut sinulle kuuman linjan Jumalan valtaistuimelle. Sinulla on ainutlaatuinen rakkaussuhde Jumalaan Isään Jeesuksen kautta. Hän puhuu sinulle ja sinä voit kuulla ja seurata Hänen ääntään. Sinä puhut Hänelle ja Hän kuulee sinua. Rukouksen ja palvonnan kanavan kautta sinulla on pääsy taivaallisiin ja taivaallisilla pääsy sinun elämääsi!

Rukous on dynaamista VUOROPUHELUA Jumalan kanssa kirkkauden pilven alla. Siinä Jeesuksen läsnäolo ja todellisuus tulevat alati uudella ja innostavalla tavalla elämääsi. Taivas avautuu sinulle ja Jumalan tahto ilmestyy sinulle. Pyhän Hengen pilvi virvoittaa ja varustaa sinut Isän rakkaudessa. Hän lähettää sinut Hengen voimassa tärkeisiin valtakuntansa tehtäviin.

Rukousyhteys on taivaallinen kuuma linja, rakkauden purkauskanava ja komentoyhteys sinun ja Jeesuksen välillä. Tämän yhteyden perustus on rakkaussuhteesi Jumalaan lapseuden hengessä. Olet kytketty Isään ja Hänen voimaansa. Hänen rakkautensa virtaa sinuun ja sinun kauttasi maailmaan. Tämä on rukouksen todellinen sisältö!

Matt. 6:5-6: Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.

Kaikki kutsumukset, voitelut ja palvelutyöt saavat alkunsa intiimissä rukoushetkessä, jossa taivaallinen Isä koskettaa sinua ja puhuu sinulle. Henkilökohtainen rukouselämä on kestävän hengellisen voitelun edellytys, sillä siinä elämääsi laskeutuu Pyhän Hengen voima ja tuo yhä suuremman ilmestyksen Jeesuksesta. Sen tähden varaa tästä lähtien erityinen aika intiimiin seurusteluun taivaallisen Isäsi kanssa. Hän on jo odottanut saada kohdata sinua rakkaudellaan, voimallaan ja suunnitelmallaan.

2. JEESUS SINUSSA JA SINÄ HÄNESSÄ

Voitokkaan rukouselämän lähtökohta on Jeesuksen valmistama asemasi Jumalan poikana ja tyttärenä. Jos olet epävarma asemastasi, tee parannus ja antaudu uudestaan Jeesukselle ja ota vastaan täysi pelastus. Taivaallinen Isä on edeltä määrännyt sinulle tämän aseman Jeesuksessa. Hän katsoo sinua rakkaan Poikansa täydellisen sovitustyön kautta ja toimii kanssasi tästä asemastasi käsin. Jumalan Sana ilmoittaa tämän totuuden. Älä anna tunteittesi tai vihollisen valheitten ryöstää kuninkaallista asemaasi vaan kiinnity Sanaan ja elä sen ilmoituksen mukaisesti!

Koko Jeesuksen pelastustyö on Jumalan lahja sinunkin hyväksesi. Oikeutesi vastaanottaa rukousvastauksia perustuu siihen, mitä Jeesus on tehnyt. Sinulla on oikeus anoa Isältä Jeesuksen nimessä kaikkea, mitä tarvitset. Jumalan Sana osoittaa, että sinulla on Jeesuksen nimessä oikeus anoa sielun pelastumista, parantumista, vapautumista kirouksista ja riivaajien vallasta, elämän suunnitelmaa, siunausta, aviopuolisoa ja lapsia, Pyhän Hengen voimaa ja palvelutyötä, taloudellista ja yhteiskunnallista menestystä vanhurskaudessa jne. Sinulla on oikeus anoa näitä myös lähimmäistesi, kaupunkisi ja maasi puolesta. Tämä oikeus perustuu yksinomaan Jeesuksen täytettyyn työhön, jonka perusteella Isä on hyväksynyt sinut lapsensa asemaan.

Joh. 15:7-8: Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni.

Koska Jeesus itse asuu sinun sydämessäsi, Hän vaikuttaa koko ajan taivaallista muutosta elämässäsi. Hän muuttaa sydämesi, ajatuksesi, silmäsi ja korvasi toimimaan Hänen aisteinaan ja Hänen rakkautensa vaikuttimista käsin. Jeesus sinussa vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen, että Hänen hyvä tahtonsa toteutuisi sinussa ja sinun kauttasi tässä maailmassa. Pyhä Henki osoittaa sinulle rukousaiheet ja tarpeet, jotka ovat Jumalan tahdon mukaisia. Jumala haluaa antaa sinulle aina enemmän kuin rukoiletkaan, sillä Hän on hyvä Isä, rikas antaja kaikille, jotka Häntä avuksensa huutavat.

Kun rukoilet uskossa Pyhän Hengen johdatuksen mukaan, sinä synnytät edeltä käsin valmistettuja tekoja. Jeesus lähettää voimansa toimimaan rukoustesi mukaan. Kun sitten lähdet liikkeelle Pyhän Hengen ajoituksen ja johdatuksen mukaan, tie on avattu valmiiksi.

Voittaaksesi pimeydeltä alueita sinä tarvitset voimakasta uskoa ja auktoriteettia. Vihollinen on juonittelija, ilkeä ja itsepäinen. Se yrittää käyttää jokaisen heikkoutesi estääkseen voittosi. Mutta Jeesus on riisunut häneltä aseet ja sinä voitat vihollisesi USKON KAUTTA JEESUKSEN NIMESSÄ. Uskon sanasi Jeesuksen nimessä ovat äärimmäisen voimakkaat, vaikket sitä itse edes tuntisi tai kokisi. Vastaanota Pyhältä Hengeltä suunnitelma ja toimintatapa jokaiseen hetkeen. Rukoile Sanan ilmoituksen todellisuudesta käsin äläkä omista tunteistasi käsin! Usko vastaanottavasi, koska rukoilet Hänen tahtonsa mukaan ja tiedät Isän aina kuulevan sinua.

Jeesuksen sovitustyö on voimassa hyväksesi aina. Hänen valmistamansa siunaukset tulevat elämääsi silloin, kun itse elät anteeksiantamuksessa muihin ihmisiin nähden. Anteeksiantamattomuus pidättää sinulta rukousvastaukset, sillä oikeutesi Jumalan armolahjoihin on voimassa vain anteeksiantamuksessa. Kun olet todellisesti vastaanottanut anteeksiantamuksen, sinulla on kyky ja halu antaa kaikille lähimmäisillesi anteeksi. Sinä et ole ainoastaan saanut synnillisiä tekojasi anteeksi, vaan JEESUS ON OTTANUT ELÄMÄSTÄSI POIS KOKO SYNNIN RANGAISTUKSEN, OLEMUKSEN JA MÄÄRÄN.

Jeesus on valmistanut sinulle niin valtavan vapauden ja siunaukset, ettei mikään katkeruudessa janottu vanhojen tappioiden hyvitys ole niihin verrattavissa. Sen vuoksi haluat elää kokonaan anteeksiannettuna ja anteeksiantamuksessa. Koska tiedät kuinka paljon olet saanut anteeksi, et voi pidättää Jumalan rakkautta ja siunauksia lähimmäiseltäsikään. Jeesus sinussa johtaa elämään anteeksiannettuna ja anteeksi antaen. Tämän vuoksi Jeesus liitti anteeksiantamisen opetuksen moniin kohtiin, joissa Hän opetti rukouksesta.

Joh. 11:41-44: Niin he ottivat kiven pois. Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi: "ISÄ, MINÄ KIITÄN SINUA, ETTÄ OLET MINUA KUULLUT. MINÄ KYLLÄ TIESIN, ETTÄ SINÄ MINUA AINA KUULET; mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut." Ja sen sanottuansa hän huusi suurella äänellä: "Lasarus, tule ulos!" Ja kuollut tuli ulos…

Katso lapseuden Hengen voimaa Jeesuksessa! Kuoleman edessä ja inhimillisen surun, syytöksien ja epäuskon mylläkässä Hän ilmaisee horjumattoman luottamuksensa Isään. Olosuhteet ja ongelmat eivät merkitse mitään, vaan sisäinen elämä ja rakkaussuhde Isän kanssa johtavat Jeesuksen yli esteiden. Jeesus haluaa täyttää sinut tämän kaltaisella lapseuden Hengellä, jossa sinulla on ehyt luottamus Isän hyvyyteen ja haluun täyttää kaikki elämäsi tarpeet. Anna Pyhän Hengen vahvistaa asemasi Jumalan poikana/tyttärenä Jeesuksen kautta. Hylkää synnin orjan asema ja orpouden henki sillä olet kokonaan pelastettu ja Jumalan oma. Kuulut Hänen perhekuntaansa ikuisesti.

Jeesuksen kuoleman kautta valmistettu perintöosa on jo nyt sinun käytettävissäsi. Jotkut luulevat, että Jeesuksen perintö on käytettävissä vasta sitten kun uskova kuolee. Mutta sehän on hullua, sillä perintöhän jaetaan perillisille varallisuuden haltijan eikä perillisen kuoltua! Jeesus on kuollut, että sinä saisit elää. Perintö on jaettu ja sinulla on oikeus ottaa omaksesi se, mikä sinulle kuuluu. Sinua varten on Pyhän Hengen voitelu, uuden luomuksen asema, parantuminen, pysyvä terveys, menestys, siunaus, kutsumus ja tehtävä Jumalan voideltuna NIMENOMAAN alkaen jo täällä maailmassa. Tämä asema on sitä varten, että Jeesus voisi suorittaa loppuun seurakuntansa kautta sielujen pelastamisen taivaaseen. Olet osa Hänen taivaallista suunnitelmaansa jo täällä ajassa.

3. JUMALAN USKO

Matt. 6:7-13: Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan. RUKOILKAA SIIS TE NÄIN: ISÄ MEIDÄN, JOKA OLET TAIVAISSA! PYHITETTY OLKOON SINUN NIMESI; TULKOON SINUN VALTAKUNTASI; TAPAHTUKOON SINUN TAHTOSI MYÖS MAAN PÄÄLLÄ NIINKUIN TAIVAASSA; anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme; ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme; äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, [sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.

Lähtökohta rukoukseen on lapseuden henki: "Isä meidän!" Tämän jälkeen Jeesus kehottaa opetuslapsia rukoilemaan Jumalan valtakunnan (=valtaherruuden) ilmestymistä voimakkailla käskysanoilla! Kreikankielen verbi on tässä suoraan käskevä. Jeesuksen opettama rukous voitaisiin hyvin kääntää suomeksi myös seuraavilla sanoilla: "Sinun valtaherruutesi, TULE MYÖS MAAN PÄÄLLE! Sinun tahtosi, TOTEUDU MYÖS MAAN PÄÄLLÄ!" Olet asetettu taivaallisiin yhdessä Hänen kanssaan ja sinun tehtävänäsi on julistaa Jumalan tahtoa tapahtumaan tässä maailmassa.

"Isä meidän" rukouksen sanoissa kreikankielen verbin muoto on aoristi, mikä tarkoittaa aikaan tai paikkaan rajaamattomia tapahtumia. Se kuvaa hetkellistä tapahtumaa, jonka loppuunsaattaminen, kesto tai toistuminen ei ole etukäteen määritelty. Tämähän on juuri tarkalleen se, kuinka Pyhä Henki toimii! Hänen kosketuksensa ei ole rajoitettu aikaan tai paikkaan, vaan Hänen kosketuksensa tulee juuri siihen hetkeen rajoittamattomalla tavalla. Pyhän Hengen kosketus voi yhdessä silmänräpäyksessä uudestisynnyttää, parantaa, vapauttaa tai tehdä luovan ihmeen kenessä tahansa, jolloin siis tapahtuu Jumalan tahto täällä maailmassa.

Jeesus kehottaa opetuslapsia rukoilemaan voimakkailla käskysanoilla Jumalan valtakunnan tulemista! Tietysti sinun tulee koko ajan puhua Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen ilmoittamia käskysanoja eikä omia mielipiteitäsi voidaksesi toimia Jeesuksen kanssa yhteistyössä. Katso mitä Jesaja sanoo rukouksen alueista:

Jes. 62:7: Älkää antako hänelle lepoa, ennenkuin hän on asettanut ennallensa Jerusalemin, tehnyt sen ylistykseksi maassa.

Jes. 45:11: Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä ja Israelin Luoja: Pyytäkää minulta tulevia asioita; käskekää te minua koskien minun poikiani ja kätteni tekoja. (Suomennos American Standard Version käännöksestä)

Ymmärrä asemasi Raamatun ilmoituksen mukaan. Älä rakenna omien tai toisten sielullisten järkeispäätelmien varaan! Usko on Jumalan ominaisuus ja Hän toimii kaikessa Sanansa mukaan ja USKON asemassa. Uutena luomuksena sinä olet kutsuttu USKON elämään, jossa liikut Jumalan maailmassa ja Hänen ajatuksissaan.

Voittaaksesi viholliselta sinulle luvattua maata, sinun tulee toimia jumalallisessa auktoriteetissa. Jeesus on pelastustyöllään oikeuttanut sinut käyttämään Jumalan auktoriteettia HÄNEN NIMESSÄÄN. Kasvata henkeäsi jumalalliseen käskyvaltaan nöyryydessä ja kuuliaisuudessa, niin saat nähdä ihmeitä elämässäsi!

1. Piet. 4:11: Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen.

Jeesuksen verellä puhdistetun ja synnistä vapaaksi ostetun seurakunnan tulee hyljätä lapselliset uskomukset ja tietämättömyys Jumalan valtakunnan (=valtaherruuden) ilmestymisestä. Sinua on kohdannut valtava armo, sillä Jeesus on ottanut elämästäsi pois synnin vallan. Et ole enää synnin ja pimeyden palveluksessa vaan olet Jumalan suurlähettiläs! Nouse siihen asemaan, joka on jo valmistettu sinulle. Tämä on ilosanoma, jonka apostolit opettavat meille. Hyväksy se omaksesi, usko ja iloitse!

Mark. 11:22-25: Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Pitäkää usko Jumalaan (p.o. JUMALAN USKO). Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne."

Jumalan Sana ilmoittaa meille Hänen ajatuksensa ja suunnitelmansa. Kun tunnet Jumalan Sanan, saat kyvyn ajatella ja uskoa niin kuin Jumala ajattelee ja uskoo. Jumala uskoo täysin oman Poikansa Jeesuksen täydelliseen pelastustyöhön jokaisen ihmisen hyväksi. Hän uskoo, että olet vapaa synnistä ja että olet Hänen omansa. Hän uskoo, että sinulla on Jeesuksen nimessä oikeus käyttää arvovaltaa pimeyden ja luonnollisten olosuhteiden ylitse. Hän uskoo, että olet Hänen lapsensa ja että sinä voit ottaa vastaan suuria lahjoja ja siunauksia Häneltä, todelliselta Isältäsi. Uusi luomuksesi on Jumalasta syntynyt ja sinä kykenet siksi uskomaan niin kuin Jumala uskoo. Pidä sinäkin Jumala usko!

Korkein ja suorin uskon auktoriteetti vihollista ja ongelmia vastaan toimii käskysanojen kautta. Emme pyytele viholliselta mitään vaan meidän tulee tallata hänet jalkojemme alle Jeesuksen nimessä. Jumala on jo määrännyt tuhon perkeleelle, Hänen joukoilleen ja teoilleen. Jeesus on antanut sinulle oikeuden puhua Jumalan sanoja elämäsi vuoria vastaan Hänen nimessään. Pyhän Hengen voitelu on ylläsi ja Hän odottaa saada vahvistaa sanasi sitä seuraavilla ihmeillä ja merkeillä!

4. USKOSI ON SINUT PELASTANUT...

Room. 10:6-10: Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin: "Älä sano sydämessäsi: Kuka nousee taivaaseen?" se on: tuomaan Kristusta alas, tahi: "Kuka astuu alas syvyyteen?" se on: nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? "Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi"; se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

Uskosta tuleva oikeamielisyys tuntee, tietää ja omistaa Jeesuksen täyden sovitustyön. Kaikki on jo valmistettu eikä mitään ole jäänyt vajaaksi. Jeesus on tässä ja nyt voimassaan sinun kanssasi. Pyhä Henki on ylläsi ja odottaa uskon sanojasi, jotka Hän saisi vahvistaa ihmeillä ja voimallisilla teoilla. Uskon sana laskeutuu sydämeesi ja silloin sinun tulee puhua se suullasi, jotta uskosi tulisi eläväksi.

Jeesus vapautti Pyhän Hengen voiman koskettamaan ihmisten elämää uskon sanojensa kautta. Häntä salaa koskettanut verenjuoksua sairastanut nainenkin tarvitsi vielä Jeesuksen sanat tullakseen täysin ehyeksi. Jumalan voima vapautuu uskon sanojen ja uskon tekojen kautta. Hylkää passiivisuus ja mykkä epäusko. Julista Jumalan suuria tekoja, puhu uskon sanoja niin Hänen valtaherrautensa ilmestyy silmiesi edessä.

Jaak. 2:18-22: Joku ehkä sanoo: "Sinulla on usko, ja minulla on teot"; näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Eikö Aabraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Sinä näet, että USKO VAIKUTTI HÄNEN TEKOJENSA MUKANA, JA TEOISTA USKO TULI TÄYDELLISEKSI…

Matt. 9:27-30: Ja kun Jeesus kulki sieltä, seurasi häntä kaksi sokeaa huutaen ja sanoen: "Daavidin poika, armahda meitä." Ja hänen mentyänsä huoneeseen sokeat tulivat hänen tykönsä; ja Jeesus sanoi heille: "Uskotteko, että minä voin sen tehdä?" He sanoivat hänelle: "Uskomme, Herra." Silloin hän kosketti heidän silmiänsä ja sanoi: "TAPAHTUKOON TEILLE USKONNE MUKAAN." Ja heidän silmänsä aukenivat…

Mark. 10:51-52: Ja Jeesus puhutteli häntä sanoen: "Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin?" Niin sokea sanoi hänelle: "Rabbuuni, että saisin näköni jälleen." Niin Jeesus sanoi hänelle: "MENE, SINUN USKOSI ON SINUT PELASTANUT (=pelastanut, parantanut, tehnyt täysin ehyeksi)." Ja kohta hän sai näkönsä ja seurasi häntä tiellä.

Luuk. 7:48-50: Sitten hän sanoi naiselle: "Sinun syntisi ovat anteeksi annetut." Niin ateriakumppanit rupesivat ajattelemaan mielessänsä: "Kuka tämä on, joka synnitkin anteeksi antaa?" Mutta hän sanoi naiselle: "SINUN USKOSI ON SINUT PELASTANUT (=pelastanut, parantanut, tehnyt täysin ehyeksi); MENE RAUHAAN."

Luuk. 8:47-48: Kun nainen näki, ettei hän pysynyt salassa, tuli hän vavisten, lankesi hänen eteensä ja ilmoitti kaiken kansan kuullen, mistä syystä hän oli koskenut häneen ja kuinka hän oli kohta tullut terveeksi. Niin hän sanoi hänelle: "TYTTÄRENI, USKOSI ON SINUT PELASTANUT (=pelastanut, parantanut, tehnyt täysin ehyeksi); MENE RAUHAAN."

Luuk. 17:15-19: Mutta yksi heistä, kun näki olevansa parannettu, palasi takaisin ja ylisti Jumalaa suurella äänellä ja lankesi kasvoilleen hänen jalkojensa juureen ja kiitti häntä; ja se mies oli samarialainen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi: "Eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet? Missä ne yhdeksän ovat? Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa ylistämään, kuin tämä muukalainen?" Ja hän sanoi hänelle: "NOUSE JA MENE; SINUN USKOSI ON SINUT PELASTANUT (=pelastanut, parantanut, tehnyt täysin ehyeksi)."

Luuk. 18:35-43: Ja hänen lähestyessään Jerikoa eräs sokea istui tien vieressä kerjäten. Ja kuullessaan, että siitä kulki kansaa ohi, hän kyseli, mitä se oli. He ilmoittivat hänelle Jeesuksen, Nasaretilaisen, menevän ohitse. Niin hän huusi sanoen: "Jeesus, Daavidin poika, armahda minua!" Ja edelläkulkijat nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan; mutta hän huusi vielä enemmän: "Daavidin poika, armahda minua!" Silloin Jeesus seisahtui ja käski taluttaa hänet tykönsä. Ja hänen tultuaan lähelle Jeesus kysyi häneltä: "Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin?" Hän sanoi: "Herra, että saisin näköni jälleen." Niin Jeesus sanoi hänelle: "SAA NÄKÖSI; SINUN USKOSI ON SINUT PELASTANUT (=pelastanut, parantanut, tehnyt täysin ehyeksi)." Ja heti hän sai näkönsä ja seurasi häntä ylistäen Jumalaa. Ja sen nähdessään kaikki kansa kiitti Jumalaa.

Jumala tekee sinulle sinun uskosi mukaan. Uskosi tulee ilmi sanoistasi ja teoistasi. Puhu sen vuoksi samaa, mitä Raamattu puhuu. Pidättäydy puhumasta uskonrukouksia ja anomiasi siunauksia vastaan, sillä muuten vihollinen varastaa ne sinulta. Kiitä, ylistä ja palvo Herraa sen sijaan! Sinä tarvitset ELÄVÄN JA YHDENSUUNTAISEN USKON, JOLLA OJENTAUDUT OMISTAMAAN SEN, MINKÄ JUMALA ON JO SINULLE LUVANNUT.

5. USKO VASTAANOTTANEESI

Suuntaudu rukouselämässäsi Raamatun opetuksen mukaisesti. Usko Jeesuksen täyteen pelastustyöhön ja Jumalan hyvään tahtoon ja siunauksiin sinua varten. Sinun ei tule edes yrittää "ylipuhua" Jumalaa vastaamaan rukouksiisi, koska Hän on jo Jeesuksessa lähettänyt sinulle täydellisen vastauksen. Sen sijaan sinun tulee ylipuhua oma järkesi ja sielusi epäusko hyväksymään Jumalan järjestyksen ja siunaukset. Sinun tulee puhua omalla suullasi mykkää epäuskon demonia vastaan, joka on sinun todellinen ongelmasi! Ole Jumalalle alamainen ja vastusta perkelettä niin se pakenee sinusta!

Hepr. 11:6: Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.

Usko, että Jumala on todellisesti olemassa ja että Hän on hyvä. Jumala palkitsee SEN, ETTÄ SINÄ ETSIT HÄNTÄ. Hän ei palkitse sinun omia tekojasi tai suorituksiasi, sillä ne eivät tee Häneen mitään vaikutusta. Häneen tekee vaikutuksen sinun sydämesi palvonta, rakkaus, etsintä ja halajaminen. Hän ilmaisee itsensä sinulle silloin, kun etsit Häntä ehyellä sydämellä. Kun Hän ilmestyy, Hänellä on rikkaat lahjansa ja siunauksensa mukanaan. Etsikää ensin Jumalaa ja Hänen vanhurskauttaan, niin sen jälkeen kaikki muu teille annetaan!

Luuk. 18:6-8: Niin Herra sanoi: "Kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo! Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?"

Olemme kuulleet opetusta, että uskovien pitäisi yrittää saada vastauksia Jumalalta vaatimalla apua itsepäisesti, niin kuin väärältä tuomarilta. Näin ei tule toimia, sillä Jumala ei ole kuin väärä tuomari. Kielteinen ja valheellinen jumalakuva tulee pimeydestä. Väärä jumalakuva johti yhden leiviskän saaneen miehen hautaamaan sen maahan ja siten menettämään siunaukset. Jumala ei halua itseään kutsuttavan tai ajateltavan väärämieliseksi tuomariksi, sillä Hän on rakastava ja armollinen Isä, rikas antaja kaikille, jotka Häntä avuksi huutavat.

Jeesus opettaa meitä suuntautumaan KOKO SYDÄMESTÄMME Jumalaan päin, koska se on meidän oikea asemamme elämässämme pelastettuina, Hänen lapsinaan ja Jeesuksen kanssaperillisinä. Hän opettaa meitä lapseuden henkeen, jossa olemme koko ajan Hänen siipiensä suojassa, jossa henkemme, sielumme ja ruumiimme on turvassa. Lapsen asemassa meillä on oikeus ja kehotus anoa tarpeisiimme ja taivaallinen Isä vastaa omilleen PIAN. Jumala on koko ajan sinun puolellasi ja ratkaisusi ovat jo annetut Jeesuksessa. Kasva uskossa vastaanottamaan sen, minkä tarvitset.

Jumala tietää, että ihminen tarvitsee jatkuvasti Hänen apuaan. Elämme tarvekeskeisessä maailmassa, jossa Hän on valmistautunut antamaan kaiken tarvittavan avun meille koko ajan. Älä koe syyllisyyttä suurienkaan tarpeittesi tähden, sillä tarvitset paljon Jumalan apua ja siunauksia tässä maailmassa. Hän on sinun Isäsi, joka antaa sinulle kaiken, mitä anot ja tarvitset. Tule levossa, luottamuksessa ja iloiten taivaallisen Isäsi luokse. Ano, etsi, kolkuta ja pyydä Häneltä niin Hän antaa sinulle NOPEASTI sen mitä anot. Vahvistu uskossasi ottamaan vastaan nopeasti ja paljon. Usko oikeuteesi vastaanottaa siunauksia NOPEASTI Jeesuksen nimessä.

Joh. 15:7-9: JOS TE PYSYTTE MINUSSA JA MINUN SANANI PYSYVÄT TEISSÄ, NIIN ANOKAA, MITÄ IKINÄ TAHDOTTE, JA TE SAATTE SEN. Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani.

Huomaa, että Jeesus kehottaa meitä anomaan MYÖS OMIA TARPEITAMME VARTEN! Meidän luonnollinen ja jumalallinen elämäntapamme on tuoda Isälle tiettäväksi tarpeemme lapseuden Hengessä. Mutta enemmän kuin tuoda tarpeitamme, me tulemme Isän luokse palvoen Häntä ja antautuen Hänen rakkautensa parantavaan kosketukseensa. Hänen kirkkautensa läsnäolossa me saamme vapauden uskoa suuria elämäämme.

Luuk. 11:9-13: Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!"

Jumalan valtaherraus ilmestyy maailmassa Pyhän Hengen kautta. Kun Pyhän Hengen voima tulee yllesi, sinä pelastut, paranet, vapaudut ja muutut toiseksi ihmiseksi. Pyhässä Hengessä sinä saat Hengen lahjat, joista usko on yksi suurimpia. Kun usko syntyy sydämessäsi ja suusi alkaa puhua uskon sanoja, Pyhä Henki luo uuttaa ja vaikuttaa olosuhteissasi, jotta anomasi siunaukset tulisivat ilmi elämässäsi.

6. ELÄVÄ USKO

Luuk. 17:5-6: Ja apostolit sanoivat Herralle: "Lisää meille uskoa." Niin Herra sanoi: "Jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle: 'Nouse juurinesi ja istuta itsesi mereen', ja se tottelisi teitä.

Jeesus ei suostunut "lisäämään" uskoa opetuslapsille, vaan Hän opetti uskon todellisesta olemuksesta. Uskon määrää on mahdoton mitata ihmisjärjellä, koska usko on jumalallinen yliluonnollinen todellisuus. Jeesus korosti sitä, että uskon tulee olla ELÄVÄÄ LUOTTAMUSTA JUMALAAN. Usko kiinnittyy suureen ja väkevään Jumalaan ja Hänen lupauksiinsa. Jumala kylvää tämän siemenen sydämiimme Sanansa ja Pyhän Henkensä kautta. Pyhän Hengen työn kautta tämä uskon siemen kiinnittyy myös meidän sydämiimme ja elämäämme alkaen tuottaa jumalallista hedelmää. Uskon kasvattaminen on meidän vastuullamme. Sen vuoksi me tutkimme Sanaa, harjoitamme aktiivista uskon elämää ja vastaanotamme Pyhää Henkeä. Sinun tehtävänäsi on vaalia uskoa sydämessäsi ja Jumala tulee kyllä sitten pitämään huolen voiman ilmestymisestä.

Elävän uskon syntymiseksi sinun tarvitsee tutkia Jumalan Sanaa, sillä se ilmoittaa sinulle, kuinka Jumala rakastaa sinua ja mitä sinä voit uskoa omaksesi. Sana opettaa myös, kuinka sinun tulee elää ja uskoa, jotta voisit omistaa Hänen lupauksensa. Pyhä Henki ilmestyy sinulle myös suoraan ja opettaa sinulle, kuinka voit oman elämäsi yksittäisissä tilanteissa uskoa itsellesi ratkaisuja. Uskon siemen sinussa on Jeesuksen läsnäolo. Hänessä sinulla on täydellinen ja hyvä kasvusuunnitelma, eteneminen ja täyttymys.

Seurustelu Jumalan kanssa, Hänen rakkaudessaan lepääminen, Hänen Sanansa mietiskely, ylistys ja palvonta kasvattavat Jumalan suunnitelmaa ja uskoa elämässäsi. Kun toimit aktiivisesti uskon askelissa, vaellat vanhurskaudessa ja pyhyydessä ja silloin uskosi kasvaa edelleen. Nouset Hengen voimassa uskon tasolta toiselle ja Herra tulee puhumaan sinulle yhä uutta ja korkeampaa ilmestystä ja suunnitelmaa.

Kaikki riidat, taistelut, viha, kiroukset yms. synnit tuhoavat uskon siementä sydämessäsi. Valvo elämääsi ja tiedosta kuinka kallisarvoista on pysyä uskossa, vanhurskaudessa ja nöyryydessä. Jumalan suuri suunnitelma on toteutumassa elämässäsi. Eilinen on koko ajan anteeksiannettu sinulle. Mikään muu kuin oma epäuskosi tai tottelemattomuutesi ei pidätä sinua pääsemästä siunauksiin Jeesuksen nimessä. Voit astua täysillä eteenpäin Jumalan hyvyydessä ja armossa.

Usko ei yritä ratkaista ongelmia, vaan USKO OMISTAA RATKAISUN. Et voi käsittää kuinka Jumala tuo ratkaisuja elämääsi, mutta sinun tulee luottaa, että Hän on sen tekevä. Pyhä Henki on myös antava sinulle tarkat toimintaohjeet siitä, mikä kuuluu sinun osuuteesi ihmeitten vastaanottamisessa.

Yleensä Jumala toimii vain silloin, kun teet jotain tavallisuudesta poikkeavaa. Silloin kun astut ulos luonnollisen ymmärryksen ja rutiinin urasta, Hän ilmestyy ja alkaa toimia elämässäsi. Jokainen ongelma edessäsi on Jumalan mahdollisuus, jotta sinä pääsisit pois orjuudesta, alamittaisuudesta, keskinkertaisuudesta ja mitättömyydestä! Katso tästä lähtien ongelmiasi Jumalan yliluonnollisen ilmestymisen mahdollisuuksina, eikä masennuksen aiheina!

Room. 10:11-13: Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään." Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu."

7. TÄYDELLINEN TEKO

Jaak. 1:2-8: Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja KÄRSIVÄLLISYYS TUOTTAKOON TÄYDELLISEN TEON, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset.

Uskon koetukset puhdistavat sydämen. Vasta vanhurskaudessa sinuun kasvaa ehyt usko, jolla vastaanotat siunauksesi. Uskossa omistettujen vastausten viipyminen koettelee sydämen. Siinä tulessa paljastuu, onko sydämessä epäuskoa, vihaa, katkeruutta, syytöstä, murehtimista tai muuta synnin valtaa, joka estää Jumalan kirkkautta laskeutumasta elämääsi. Anna Jumalan Sanan totuuden, Isän rakkauden, Jeesuksen veren ja Pyhän Hengen kirkkauden puhdistaa sydämesi vääristä motiiveista, NIIN TÄYDELLINEN TEKO TULEE ILMI ELÄMÄSSÄSI.

Sinä tarvitset kärsivällisyyttä, jotta USKON TEKO TULEE ILMI elämässäsi. Kärsivällisyys tuottaa täydellisen Jumalan ilmestymisen, jonka tuloksena on parantuminen, eheys ja yltäkylläisyys. Harjoita siis tätä aluetta, jotta uskossa ojentautumisesi saavuttaisi päämäärän, jonka olet asettanut. Sielunvihollisen ei tarvitse kuin harhauttaa sinut kärsimättömyyteen ja silloin menetät Jumalan siunauksia. Kärsivällisyys on Jumalan ominaisuus ja se kuuluu uuteen luomukseesi.

Jaak. 1:5-8: Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa (=OTTAVANSA OMAKSEEN), kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään.

Alkukreikan teksti käyttää jakeessa 8 sanan 'saavansa' merkityksessä sanamuotoa 'lambano', joka tarkoittaa sananmukaisesti 'ottavansa' tai 'saada otetta'. Ongelma ei ole siinä, ettei Herra pystyisi tai haluaisi antaa omilleen vaan siinä ettei epäuskoisilla ole kykyä OTTAA USKOSSA OMAKSEEN sitä, mitä Herra olisi antamassa.

Jeesus puhui samasta alueesta viikunapuun kohdalla. Horjuva usko tai ajoittainen usko on voimaton. Se on niin kuin käsi, joka ajoittain ojentuu ottamaan vastaan, mutta kääntyy sitten pois jälleen. Tai se on kuin käsi, jossa ei ole ojentautuessaan voimaa tarttua lupaukseen ja ratkaisuun niin, että voisi tuoda sen omaan elämään pysyvästi.

Kysymys on sydämen uskosta, ei järkeisuskosta. Järjessä tapahtuva 'myöntyminen' hyväksymään Jumalan valtakunnan todellisuutta ei ole sydämen uskoa. Sydämen usko on sisäinen järkähtämätön asettuminen Jumalan Sanan lupauksen varaan, jota luonnolliset tosiasiat, olosuhteet, järjen päätelmät taikka tunteet eivät horjuta. Sydämen usko on Jumalan uskoa ja sillä sinä otat vastaan yliluonnolliset ratkaisut.

Sydämen usko tulee Jumalan Sanan kuulemisesta. Sinun tulee vastaanottaa ja mietiskellä Jumalan Sanaa niin paljon, että sen ilmoittamasta hengellisestä todellisuudesta tulee suurempi auktoriteetti sinulle kuin luonnollisesta ymmärryksestäsi tai näkyvistä olosuhteista. Tee työtä tällä alueella, sillä Jumalan uskon siemen on jo sinussa. Anna sen kasvaa ja se tulee tuottamaan hyvän hedelmän.

Jaak. 4:1-3: Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole; te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa; te riitelette ja taistelette. Teillä ei ole, sentähden ettette ano. Te anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne.

Jaakob luettelee tässä monia hengellisiä ongelmia, jotka estävät rukousvastausten saamisen. Jumala ei estä vastauksia, vaan erilaiset elämää hallitsevat syntiongelmat estävät uskosi voiman. Syntielämä tuhoaa uskoa ja epäusko johtaa lisääntyvään syntiin. Himot tekevät ihmisen kärsimättömäksi ja sokaisevat hänen mielensä. Tarpeet vääristyvät eikä silloin voi erottaa, mikä on todellinen tarve ja mikä vain himon synnyttämä harha. Tällaisista ongelmista täytyy päästä irti ennen kuin todellisia ratkaisuja alkaa tulla. Jeesus on valmistanut pelastuksen tässäkin asiassa. Tehkää parannus ja uskokaa ilosanoma! Etsikää ensin Häntä ja Hänen vanhurskauttaan niin sen jälkeen kaikki muu teille annetaan!

Matt. 6:31-34: Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?' Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa."

Murehtiminen on väärä suuntautuminen, joka johtaa kuluttamaan voimia turhaan. Murehtimisessa on pelkoa ja epäuskoa, joka tulee synnin vaikutuksesta ihmisen elämään. Jos sydämessäsi on tällainen ongelma, anna se ensin Jeesuksen puhdistettavaksi. Hän on kantanut senkin ruumiissansa ristille. Sinun ei tarvitse enää olla sen orjuudessa. Olet vapautettu uskomaan ehyesti Jumalaan, ylistämään ja palvomaan Herraa. Nouse siis ylös itsesäälin ja masennuksen kuopasta, tunnusta Hänelle sydämesi tila ja ota vastaan Hänen parantava rakkautensa. Ratkaisusi tulevat uskon kautta. Sen tähden kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, sillä siihen elämäntapaan Jeesus on sinut pelastanut!

1. Tim. 6:10-12: Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen (=katoamattomaan) elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä.

Fil. 4:6-9: Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa; mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.

Rakkaudella siunaten
Seppo ja Marja

SISÄLLYSLUETTELO | EDELLINEN | SEURAAVA | TULTA!-SIVUT ALKUUN

TULTA! | www.tulta.net | seppo(piste)valimaki(at)kolumbus(piste)fi