USKON ELÄMÄN ASKELEET

Uskon elämän keskeiset alueet elämässäsi ovat:

  • Pelastus
    Kun olet syntynyt uudesti ylhäältä, Jumala on Jeesuksessa lahjoittanut sinulle oikeuden tulla Jumalan lapseksi, kasvaan Hänen pojakseen / tyttärekseen. Tämä merkitsee asemaa Jeesuksen kanssaperillisenä ja oikeutta omistaa kaikki hengelliset siunaukset Jeesuksessa.
  • Upotuskaste
    Raamatullinen kaste upottamalla veteen on uskoon tulemisesta seuraava askel. Upotuskaste ei ole sielun pelastuskysymys vaan lihan kuolettamisen kysymys tätä aikaa varten sekä hengellistä kasvua varten taivaaseen valmistautumiseksi. Tästä on seuraavassa lisää opetusta.
  • Jatkuva täyttyminen Pyhällä Hengellä
    Jokainen uskoon tullut saa Pyhän Hengen sydämeensä silloin kun Hän ottaa vastaan Jeesuksen. Silloin Jeesus tulee asumaan häneen Pyhässä Hengessä. Jumalan suunnitelma on täyttää ihmistä Pyhällä Hengellään yhä lisää. Koko uskonelämä on lisääntyvää Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen vastaanottamista. Raamatullisen upotuskasteen ymmärtäminen ja sen ottaminen auttaa ratkaisevasti uskovaa täyttymään lisääntyvästi Pyhällä Hengellä.

Jeesuksen pelastustyö johtaa sinut uuteen elämään Jumalan yhteydessä ja Hänen siunaustensa vastaanottamisessa.