VAPAUTUMINEN

Jeesuksessa sinulle kuuluu täydellinen vapaus kaikista orjuuttavista pimeyden valloista. Jeesus tuli tekemään tyhjäksi kaikki pimeyden teot ja Hän riisui kaikki aseet hallituksilta ja valloilta pimeyden avaruuksissa! Kenet Poika tekee vapaaksi, hän on todella vapaa!

Jeesuksen tuoma vapaus kattaa kaikki elämän alueet. Jeesus on valmistanut sinulle vapauden alkoholista, huumausaineista, kuluttavista himoista, peloista, painajaisista, noituudesta, epäonnistumisen kirouksista, katkeruudesta, masennuksesta, köyhyydestä, epäonnistumisista ja niin edelleen.

Vapautumisen periaatteita:

1) Jeesus vapauttaa sinut silloin, kun liityt Häneen ja pysyt Hänessä. Jeesuksen ulkopuolella sinulla ei ole vapautta millään elämäsi alueella, vaan ainoastaan orjuus, ankeus, tuomio ja tuhoutuminen. Jeesukseen liittyminen merkitsee muutosta Hänen persoonansa kaltaisuutta kohti.

2) Vapautuminen alkaa hengen uudestisyntymisestä, mutta sielusi, mielesi ja tunteesi voivat olla vielä kiinni haavoittumisissa ja vääryyden siteissä. Näin on jokaisen ihmisen kohdalla, joka katsoo itseään totuudellisesti. Täysi vapaus on kuitenkin valmistettu ja se ilmestyy kun annamme Jeesuksen ilmestyä lisää elämäämme.

3) Jeesus vapauttaa sinut Pyhän Hengen kosketuksen kautta ilman sinun ponnisteluasi. Jeesus tarvitsee ainoastaan sen, että tunnustat avoimesti syntisi ja kosketuksesi pimeyden alueisiin ja päätät SYDÄMESSÄSI TÄYSIN HYLJÄTÄ ne. Täysi antautuminen, täysi rehellisyys ja avoimuus johtavat nopeaan vapautumiseen. Jos on tarpeen, anna jonkun voidellun uskovan palvella sinua vaikeiden siteiden alueella.

4) Ota vastaan anteeksiantamus ja anna anteeksi jokaiselle, joka on sinua vahingoittanut. Säilytä anteeksiantava elämäntapa niin pysyt vapaana.

Kun sinulla on todistus Jumalan hyväksynnästä omaksi lapsekseen, sinun minuutesi on kestävällä pohjalla. Silloin sinulla on voima kestää uskossa ja taistella synnin houkutuksia vastaan.

VAPAUS JA VASTUU

Jumala asetti luomistyössään ihmiseen vapaan tahdon. Tässäkin mielessä ihminen on Hänen kuvansa. Jumala kunnioittaa ihmisen vapaata tahtoa ja toimii vain yhteistyössä ihmisen kanssa. Jumala tosin voi koskettaa ihmistä yllätyksellisesti, mutta sitä edeltää aina ihmisen sydämen avautuminen, pyyntö ja halajaminen. Näin oli varmasti myös Saulus Tarsolaisen kohdalla ennen Damaskon tiellä tapahtunutta Jeesuksen kohtaamista.

Orjuudessa elänyt ihminen kuljettaa orjuuden mielikuvaa ja minuutta korviensa välissä, vaikka olisikin jo vapaa! Tämän vuoksi Jeesus käski opetuslapsiaan saarnaamaan mielenmuutosta. Anna Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen opettaa sinut Jumalan valtakunnan vapauteen ja vastuuseen.

Kun ymmärrämme oman vastuualueemme oikein Jumala voi toimia kanssamme yhteistyössä. Jumalan Sana opettaa meille uuden aseman, uudet oikeudet ja uuden vastuun. Meidän tulee ottaa vastuu omista asioistamme Raamatun opetuksen mukaan eikä odottaa valheellisesti ja vastuuttomasti Jumalaa toimimaan silloin kun pallo on meillä.

SYNNIN JA KUOLEMAN LAIN MURTAMINEN

Syntiinlankeemuksessa ihminen menetti yhteyden Jumalaan ja mahdollisuuden palata takaisin Hänen luokseen. Synnin kautta hallitsevasta kuolemasta tuli laki, joka sitoi ihmisen tuomioon ja kadotukseen.

Jeesus ilmestyi meille pelastukseksi ja mursi tämän synnin ja kuoleman lain. Jumala Isä määräsi jokaiselle Jeesukseen uskovalle synnit anteeksi, uudestisyntymisen ja taivaallisen perintöosan Jeesuksen kautta. Pyhä Henki on tämän perintömme lunastamisen vakuutena.

Pyhän Hengen voimassa me palvelemme Jumalaa ja vastustamme perkelettä. Kun puhumme uskon sanoja pimeyttä vastaan Jeesuksen nimessä, Pyhä Henki ryhtyy toimimaan ja karkoittaa pimeyden voimat sanamme mukaan. Tällaiseen yhteistyöhön kanssaan Jumala on meidät kutsunut! Tehtävänämme on hallita yhdessä Jeesuksen kanssa jo tässä elämässä pimeyden valtojen ylitse. Meidän osuutemme on taipua ja kasvattaa henkeämme toimimaan tässä yhteistyössä.

Vaikka leegio riivaajia oli tullut gerasalaiseen mieheen, ne eivät kyenneet estämään miestä kumartamasta Jeesusta. Riivaajat kyllä tietävät, että Jeesus on Jumalan Poika, mutta ne eivät koskaan enää kykene suudellen kumartumaan (proskyneo = suudellen kumartua palvomaan) palvoakseen Häntä. Riivaajien ainoa päämäärä on vastustaa Jeesusta ja Hänen valtakuntaansa. On mahdollista, että gerasalainen mies oli sydämessään rukoillut, että Jeesus tulisi hänen luokseen ja vapauttaisi hänet. Jeesus tuli järven ylitse ja mies näki hänet varmaan jo kaukaa. "Leegion" vaivaama mies päätti omalla tahdollaan tulla Jeesuksen luokse ja etsiä vapautusta kiduttavista riivaajahengistä. Hän palvoi Jeesusta suudellen kumartuen ja sen jälkeen Jeesus voi vapauttaa hänet kokonaan (Mark. 5:1-19).

JUMALAN VALTAKUNNAN VAPAUS

Kaikki Jumalan valtakunnassa on vapaaehtoista. Kaikki pimeyden valtakunnassa on pakottamista, orjuutta ja väkivaltaa. Kapina ja tottelemattomuus ihmisen sielussa on vain synnin hedelmää. Jeesus vapauttaa siitä ja tekee ihmisen kykeneväksi elämään Jumalan valtaherruudessa.

Jumalan valtakunnassa ei ole syntiä, sairautta, kuolemaa, heikkoutta, vihaa, pelkoa, katkeruutta, ahdistusta, himoja, yksinäisyyttä, valhetta, väkivaltaa, epäonnistumista, hylkäämistä ja niin edelleen. Taivaassa on sieluilla iankaikkinen ilo, rauha, yltäkylläisyys, valtava Jeesuksen armon ja rakkauden läsnäolo. Taivaassa on ääretön vapaus ylistää ja palvoa JEESUSTA. Osa tästä taivaasta on mahdollisuus omistaa Pyhän Hengen läsnäolon kautta jo tässä ajassa.

Jos sinua miellyttää Jumalan valtakunnan vapaus enemmän kuin synnin houkutus, sinä voit vapautua kaikesta, millä perkele sinua sitoo. Tärkeätä on, että täysin varmasti päätät sydämesssäsi, kumpaa haluat palvella, Jeesusta elämäksesi vai sielunvihollista kuolemaksesi.

MITEN VAPAUTUA ERILAISISTA PAINOSTUKSISTA?

Vapautumisen alue on erittäin merkityksellinen, laaja ja monimutkainen. Pyhä Henki opettaa jokaista vapautta etsivää, mutta silti on tarpeen etsiä hyödyllistä opetusta. Tässä voimme antaa vain muutaman keskeisen periaatteen, mutta perusteellisempi opetus löytyy valikosta PERUSTUS.

Seuraavat periaatteet auttavat vapautumisessa:

 • Palvo ja ylistä Jeesusta Vapauttajanasi, Herranasi ja Kuninkaanasi. Julista Hänen sovitustyötään ja voimaansa elämääsi.
 • Pyydä Pyhää Henkeä näyttämään elämästäsi alueita, joista riivaajien painostus on saanut alkunsa. Yleensä on kysymys alle 5-vuotiaana tapahtuneista minuuden haavoittumisista ja tuhoutumista eri syistä.
 • Tiedosta, että jokaisen painostuksen aiheuttaja on riivaajahenki tai henkiä. Ne voivat työskennellä valheellisten oppien, haavoittuneiden tunteiden, haavoittuneen minuuden ja väärien yhteyksien kautta elämässäsi.
 • Tunnusta ja irtisanoudu kaikista synneistäsi ja syntien takana olevista riivaajista, kuten hylkääminen, pelko, masennus, itsesääli, orpous jne.Pyydä Pyhää Henkeä näyttämään, mitkä sydämesi tunteet ja ajatukset liittyvät niihin. Pyri asettumaan niin suureen totuuteen ja valkeuteen, kuin se sinulle on mahdollista.
 • Anna anteeksi jokaiselle, joka on vahingoittanut tai hyväksikäyttänyt sinua. Ennen kaikkea irtisanoudu katkeruuudesta isääsi, äitiäsi tai muita elämäsi vaikuttajahenkilöitä kohtaan. Sinun ei tarvitse kunnioittaa heidän synnillisiä tekojaan, mutta sinun tulee kunnioittaa sitä vanhemmuutta, isyyttä ja äitiyttä, joka heillä on ollut Jumalan armosta sinuun nähden. Ota vastaan anteeksiantamus omaan elämääsi. Valitse elää anteeksiantamuksessa ja torju katkeruuden ajatukset.
 • Irtisanoudu omasta luonnollisesta suvustasi hengellisessä merkityksessä ja tunnustaudu Aabrahamin sukuun. Tunnusta ja irtisanoudu tiedossasi olevista isovanhempiesi ja sukusi synneistä ja epäjumalanpalveluksesta (esimerkiksi aviopuolison hylkääminen, alkoholismi, mammona, noituus, varkaudet, petokset, rasismi), jotka Pyhä Henki sinulle näyttää. Pyydä Jeesukselta anteeksiantamusta omasta ja sukusi puolesta.
 • Joka tunnustaa syntinsä ja hylkää ne saa armon. Jeesuksen tähden ja Jeesuksen nimessä voit uskoa kaikki syntisi anteeksi, vaikket pystyisi niitä edes määrittelemään tai tunnistamaankaan. Jeesus näkee sinun katuvan sydämesi ja kohtaa sinua ihmeellisellä armollaan ja rakkaudellaan. 
 • Ota vastaan päivittäin Pyhän Hengen uudistavaa ja virvoittavaa voimaa elämääsi. Avaa sydäntäsi lisää Herrallesi, palaa sisäisessä palvonnassa ja rukouksessa jatkuvaan yhteyteen Hänen kanssaan.
 • Hävitä kaikki esineet, taikakalut, amuletit ja  muistoesineet, jotka voivat sitoa sinut vääryyden harjoittamiseen. Hävitä ne hinnasta riippumatta. Älä vie toisille, vaan polta tai murenna tai heitä sellaiseen kaatopaikkaan, mistä kukaan ei niitä enää kaiva ylös.
 • Etsiydy elävien uskovien yhteyteen ja opiskele Jumalan sanaa. Harjoittele elämään Pyhän Hengen tuntemisessa ja kuulemisesssa. Pidä itsesi nöyränä, sillä silloin pysyt myöskin suojattuna Jumalan armossa.
 • Voimakkaiden sidosten murtamiseen tarvitaan yleensä sitä, että joku toinen Pyhällä Hengellä ja uskolla voideltu palvelee vapauttamisessa. Silloin sinulla on todistaja syntiä ja pimeyttä vastaan kun olet tehnyt päätöksen ja valinnan hyljätä vääryys. Tuomio synnille on näin tullut todelliseksi ja sinulla on oikeus uskoa pysyvä vapaus elämässäsi.