TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU

ALKUUN | TULTA! RY | SPIRIT & FIRE | KOKOUKSIA | TILAUKSET | NRK-KIRJEET
NRK 1-40 | NRK 41-80 | NRK 81-120 | NRK 121 - 160 | NRK 161 -


TULTA! SIVUT | KORONAVIRUS PDF TIEDOSTONA

KORONAVIRUKSEN VOITTAMINEN
= HERÄTYKSEEN VALMISTAUTUMINEN

Hyvä herätyksen ystävä,

Olemme siirtymässä nykyisen aikakautemme täyttymykseen. Pyhä Henki on nostamassa seurakuntaa siihen muotoon ja asemaan, jonka Jumala Isä on tarkoittanut ilmestymään tässä aikakaudessa. Valmistaudumme suureen muutokseen ja Jeesuksen kirkkauden ilmestymiseen Hänen seurakunnassaan ja maan päällä. Kirjoitin tästä uuden vuoden tervehdyksessäni:

Luonnollista taustaa

Koronaviruksen aiheuttama tilanne ei ole mikään yllätys. Tätä ennen on ollut mm. sikainfluenssaa, lintuinfluessaa, sars-influenssaa, joihin epidemioihin on kuollut huomattavasti enemmän ihmisiä kuin koronavirukseen tähän asti. Näistä on selvitty pääasiassa siksi, että oireet tartunnan saaneilla olivat helposti havaittavissa. COVID-19 voi olla lähes oireeton jopa 90 prosentilla tartunnan saaneista, mutta silti nämä levittävät tartuntaa.

Kiinan valtio salasi epidemiaa 2-3 kuukautta, jona aikana se pääsi leviämään kiinalaisten turistien ja siirtotyöläisten kautta Eurooppaan ja muualle maailmaan. Valheellinen tiedotus ei tuonut ilmi koronaviruksen petollista ja syvälle ulottuvaa luonnetta. Tauti oli valloillaan Kiinassa jo viime vuoden marraskuussa ja se oli pian myös WHO:nkin tiedossa. Kuitenkin WHO:n pääjohtaja ylisti tammikuussa Kiinaa, kuinka se oli esimerkillisesti ottanut haltuun tilanteen. Monien maiden hallitukset uinahtivat eivätkä huomanneet tilanteen vaarallisuutta. USA:n presidentti Trump oli ainoa, joka ryhtyi nopeasti radikaaliin Kiinan eristämiseen.

Koronaviruksen synnyttämä kansainvälinen kaaos, ihmishenkien menettäminen ja taloudelliset valtavat tappiot johtavat kaikkia kansoja arvioimaan uudelleen riippuvuuttaan Kiinan rahoituksesta ja halpatuotannosta. Tilanne paljastaa Kiinan häikäilemättömän ja tuhoavan asenteen ihmisarvoa ja henkilökohtaista vapautta kohtaan.

Hallitukset sulkevat lähes kaiken sosiaalisen yhteyden ja liiketoiminnan kansakunnissa tilanteessa, jossa kuolleisuus saattaa olla vain samaa luokkaa kuin vuosittain riehuvissa flunssaepidemioissa. Äärimmäisen jyrkät toimenpiteet näyttävät olevan välttämättömiä luonnollisesta näkökulmasta katsottuna. Olemme hallituksen luonnollisen auktoriteetin alaisia ja meidän tulee noudattaa näitä päätöksiä ja ohjeita.

Maissa, joissa arvostetaan jokaisen ihmisen elämää, on ryhdytty massiivisiin toimiin väestön suojelemiseksi. Tämä on hyvä asia ja sen takia Jumala auttaa kukistamaan tämän epidemian nopeasti.

Herätys Jeesuksen ilmestymiseksi seurakunnassa ja kansojen keskuudessa

Jumala on tässä mukana. Hän haluaa havahduttaa meidät huomaamaan ajan merkit ja Jeesuksen lähestymisen. Hän tulee ”peljästyttämään” syntisten sydämet ja horjuttamaan maailmallisen valheturvan. Hän kutsuu kaikkia sieluja kääntymään Hänen puoleensa. Hän kutsuu omiaan puhdistamaan omaa elämäänsä ja latautumaan lisää Pyhällä Hengellä. Kysymys on ravistelusta, joka valmistaa täyttymyksen ajan herätykseen ja Jeesuksen tulemukseen.

Viruksen alkuperää ei ole selvitetty julkisuudessa. Nykyisen tiedon perusteella viruksen leviämiseen ihmiseen on tarvittu tahallisia toimia muodossa tai toisessa. Tilanteen salamyhkäisyys lisää virukseen liittyviä pelkoja. Valtamediat levittävät tarkoituksellisesti paniikkia, koska sellaiset uutiset saavat julkisuutta. Ihmisten eristäminen, liike-elämän sulkeminen, kansalaisvapauksien rajoittaminen ja rangaistusten käyttöönotto tuottavat nopeasti uusia pahoja ongelmia.

Konkurssit, taloudellinen ahdinko, sosiaalinen eristyneisyys, sielujen pelkotilat synnyttävät mielenterveysongelmia, itsetuhoisuutta ja ahdistusta. Perheväkivalta ja lasten hyväksikäyttö lisääntyy, koska normaalin elämän tasapainottava vaikutus puuttuu.

Nyt meidän tulee rukoilla nopeaa Jeesuksen ilmestymistä ihmisten sydämissä ja pimeyden suunnitelmien kukistumista. Meidän kansamme tulee herätä ja nousta uuteen Pyhän Hengen puhdistamaan tilaan.

Yksilöuskovan ja seurakunnan nouseminen Jumalan uskossa

Tilanne haastaa meidät etsimään Jumalan uskoa, jolla voimme voittaa pahan palavat nuolet. Tämä on Jumalan kohtaamisen mahdollisuus. Jeesus odottaa meidän tulevan lähemmäksi Häntä. Antaudu syvempään henkilökohtaiseen Pyhässä Hengessä ja tulessa upottamiseen.

Antaudu uuteen ja palavaan syväkiintymyssuhteeseen Jeesuksen ja Jumalan Isän kanssa. Sinunkin päämääräsi on Jumalan uskossa nouseminen ja koko elämäsi vapautuminen, parantuminen ja uudistuminen Pyhän Hengen voimassa.

Tämä koetus paljastaa ihmisten sydämet. Tulee ilmi kuka todellisesti asettaa turvansa Jeesukseen ja kuka vain muodollisesti yrittää luottaa Häneen järkeisuskonsa voimalla. Nousee esiin sekaannusta, vääriä profeettoja ja uskonnollista kiihkoa. Paljastuu uskonnollista korruptiota ja valheellisuutta. Tapahtuu ennen näkemätöntä valheturvan, turmeluksen, uskonnollisen petoksen paljastumista ja kansakuntien puhdistumista. Tämä on lujemman perustuksen ja kestävämpien näkyjen etsimisen aikaa.

Kun kuohutus on mennyt ohitse, Pyhä Henki on täyttänyt sydämiä ja vakuuttanut ihmiset Jeesuksen todellisuudesta voimakkaammin kuin koskaan ennen.

Jumalan kohtaamiset Israelin kanssa antavat näkökulmaa

Vanhan liiton aikana Jumalan täytyi sallia vitsauksia Israelin kansan keskuuteen palauttaakseen heitä yhteyteensä. Silloin Jeesuksen pelastustyö ei ollut vielä tapahtunut eikä kansalla ollut Pyhää Henkeä. Jumalan täytyi toimia uppiniskaisen ja ylpeän ihmissuvun kanssa hyvin radikaalilla tavalla.

Israelin kansalla oli erityisasema, jonka takia tapahtui sellaista, mitä me emme nykyajassa käsitä. Jumalan täytyi löytää ihmisiä, jotka suostuvat liittoon Hänen kanssaan. Jumalan täytyi myös kasvattaa Israelia ankaruudella, jotta kansa pysyisi puhtaana ja Hän voisi lähettää Poikansa kansan keskuuteen Messiaana ja Uhrikaritsana.

Suunnitelmansa toteuttamiseksi Jumalan täytyi löytää, kutsua, varustaa sekä tuoda esiin mm. Hanna ja Simeon esirukoilijoina, Sakarias ja Elisabet sekä Johannes Kastaja Jeesuksen airueina. Tarvittiin Maria ja Joosef Jeesuksen kasvattajavanhempina sekä 12 janoista miestä, jotka voivat vastaanottaa Hänen kutsunsa opetuslapseuteen ja pysyä siinä.

Lähimpien ihmisten lisäksi tarvittiin juutalaisten neuvosto, joka otti vastuun Jeesuksen surmaamisesta Uhrikaritsan tehtävän toteutumiseksi. Vielä tarvittiin Rooman valtakunta, jonka sisällä apostolit pystyivät matkustamaan. Syntyneestä uuden liiton seurakunnasta tuli välittömästi kansainvälinen vaikuttaja.

Vitsaukset vanhassa liitossa kasvattivat Jumalan kunnioittamiseen

Jumala vapautti Israelin kansan Egyptin orjuudesta Mooseksen kautta lähettämillään vitsauksilla. Faaraon ja Egyptin kansan uppiniskaisuuden murtamiseen tarvittiin näitä. Nämä vitsaukset eivät kuitenkaan koskettaneet Israelin kansaa vaan Herra suojeli heidät. Kun tuli äärimmäinen vitsaus esikoisten surmaamisen muodossa Herra antoi kansalleen suojan. Heidän tuli asettua koteihinsa, vihmoa ovien pihtipielet teurastetun lampaan verellä ja nauttia pääsiäisateria.

2. Moos. 12:21-23: Ja Mooses kutsui kaikki Israelin vanhimmat ja sanoi heille: "Menkää ja ottakaa lammas kutakin perhekuntaanne kohti ja teurastakaa pääsiäislammas. Ja ottakaa isoppikimppu, kastakaa se vereen, joka on maljassa, ja sivelkää ovenpäällinen ja molemmat pihtipielet sillä verellä, joka on maljassa. Älköönkä kukaan menkö ulos talonsa ovesta ennen aamua. Sillä Herra kulkee rankaisemassa egyptiläisiä; mutta kun Herra näkee veren ovenpäällisessä ja molemmissa pihtipielissä, menee hän sen oven ohi eikä salli tuhoojan tulla teidän taloihinne teitä vitsauksella lyömään.

Pyhän Hengen aikakautena usko Jeesukseen ja Pyhän Hengen läsnäolo on pelastettujen henkilö- ja perhekuntakohtainen suoja pimeyden vitsauksia vastaan. Jumalan kansa on sekoittunut kaikkien kansojen joukkoon ja sen vuoksi myös he joutuvat tuntemaan ja kokemaan jotain niistä vitsauksista, joita uskottomat kohtaavat.

Jumala erotti Israelin kansan yhteyteensä Moosekselle antamiensa opetusten ja temppelipalveluksen kautta. Erämaassa kansalla oli vastuu omasta elämästään ja suhteestaan Jumalaan Mooseksen opetuksia noudattamalla. Kansan uppiniskainen luonne johti ongelmiin, joiden poistamiseen tarvittiin ankaraa kättä.

Nyt Pyhän Hengen aikakaudessa Jeesus toimii yhdessä seurakuntansa kanssa. Seurakunnan nöyrtyminen ja puhdistuminen on Jumalan valtakunnan ilmestymisen edellytys. Tämä kansainvälinen kaaos on haaste seurakunnille ja yksityisille uskoville nousta hallitsemaan Jeesuksen kanssa alkeisvoimien yläpuolella.

Koorahin kapina Moosesta vastaan (4. Moos.16:1-50) johti Jumalan tuhoavan tulen ilmestymiseen. Nyt ei ole tällainen aika. Me elämme nyt Pyhän Hengen aikakautta, jossa Isän rakkaus ilmestyy erityisellä tavalla synnyttäen ja kasvattaen seurakuntaa. Samalla me näemme pimeyden vaikutuksien lisääntymistä ympärillämme. Seurakunta ”vahvistuu heikkoudesta, tulee väkeväksi sodassa ja ajaa pakoon muukalaisten sotajoukot”.

Olemme rukoilleet kauan herätystä ja kansojen kääntymistä Jumalan puoleen. Nyt on syntynyt maailmanlaajuinen hälytystila. Tässä on erityinen Jeesuksen ilmestymisen tarkoitus ja mahdollisuus. Aikakauden täyttymys ei ole jatkuvaa vapaaehtoista hillumista, vaan siihen liittyy Jeesuksen väkevän käden ohjausta. Tämän tarkoitus on johtaa seurakunta uuteen voimaan ja voiteluun Pyhän Hengen vaikuttaman synnintunnon, puhdistumisen ja uudistumisen kautta.

Pyhä Henki vahvistaa seurakunnan voittamaan Jeesuksen kanssa

Koronavirus ei sinänsä ole Jumalasta vaan se on pimeyden alkeisvoima. Mutta Jumala sallii sen tulevan esille, koska maailma täytyy herättää valheturvan lumouksesta. Jumalan valtakunnassa elävät voivat torjua viruksen, mutta Jeesuksen ulkopuolella eläville se ei ole mahdollista. Tämä synnyttää jakoviivan epäuskon ja Jumalan uskon välillä.

Koronaviruksen aiheuttama pandemia ei ole vanhan liiton aikaan verrattava vitsaus, vaan tämä on hälytys, herätys, ravistelu. Jumala haluaa tämän olevan lyhytaikainen ja siksi seurakunnan tulee nousta nopeasti.

Seurakunnan tulee etsiä Jumalaa, täyttyä Pyhällä Hengellä, puhdistua ja etsiä Jumalan ilmestymistä ja sovitusta kansakunnille. Tämä koetus loppuu, kun Pyhä Henki on saanut tehdä tarpeellisen puhdistuksen ja uudistamisen seurakunnassa ja kun kansakuntien sydämissä on tapahtunut Jumalan tarkoittamaa kääntymistä.

1. Kor. 10:13-14: Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen koetus (peirasmos); ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä koeteltavan yli voimienne, vaan salliessaan koetuksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Sen tähden, rakkaani, paetkaa pois epäjumalanpalveluksesta.

Koronaviruksen aiheuttama kaaos on uusi Jumalan valtakunnan ilmestymisen mahdollisuus. Jeesus on jo valmistanut tästä pääsyn. Hän tuo sen ilmi Hänen kasvojensa etsimisen kautta. Pyhä Henki auttaa löytämään ratkaisut ja tuhoaa tämän lajin koronavirukset.

Pimeys on suurempi kuin näemme – kirkkaus tulee olemaan suurempi kuin nyt ymmärrämme

Ihmiskunta – ja seurakuntakin – on viime vuosikymmeninä villiintynyt tavalla, joka ei voi jatkua. Korruptio kansakunnissa on pahempaa kuin mitä on tullut julkisuuteen. Jumala ei voi sallia ihmisten sielujen turmeltumista loputtomiin, vaan jossain vaiheessa Hän vaatii kääntymistä.

Ap. t. 17:26-28: Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä; sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme…

Jumalan seurakunnan tulee käydä edellä puhdistautumisessa ja uudistumisessa. Sen kautta Pyhän Hengen voitelu tulee kansojen keskuuteen ja johtaa kansojen kääntymiseen Jumalan puoleen. Kun se tapahtuu, uudet siunaukset vapautuvat.

1. Tim. 2:1-4: Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

On paljon ihmisiä, jotka eivät halua kuulla mitään Jeesuksesta, mutta jotka heräävät vasta sitten kun heidän oma elämänsä tai rakkaittensa elämä on vaarassa. Koronaviruksen aiheuttama kaaos kestää vain niin kauan kuin tarvitaan maailmanlaajuiseen sydänten kääntymiseen. Pyhä Henki tietää ja toteuttaa Jeesuksen tavoitteen.

Pyhä Henki on läsnä tässä tapahtumassa kaikkialla maailmassa ja vakuuttaa kuninkaita, hallituksia, johtajia ja kansalaisia tilanteen vakavuudesta. Koronavirus itsessään on vähäinen vastustaja ja ongelma, mutta ihmisten sydänten pimeys maailmanlaajuisesti on suuri ongelma Jumalan edessä.

Jeesukseen turvaavien ja heidän perheittensä sydämet ja elämä ovat Karitsan veren suojassa niin kuin silloin, kun kuoleman henki surmasi esikoiset Egyptissä. On huomattavaa, että koronaviruksen leviäminen on voimakkainta sellaisilla alueilla, joilla on paljon turmelusta, uskonnollista petosta ja Jumalan vastustamista.

Pyhän Hengen tuli odottaa sinuakin. Nyt on otollinen aika ja pelastuksen päivä. Omista Jeesuksen valtavat lupaukset, antaudu Pyhän Hengen ja tulen kosketukseen.

Pyhän Hengen tulessa Jeesus varustaa sinut Isän rakkauden tulella, Ilmestyksen Hengen voimalla ja Jumalan uskolla. Tämänkin koetuksen keskellä Hän nostaa sinut voittajana ja voittamaan lisää. Nyt on Jeesuksen kirkkauden ilmestymisen aika sinunkin elämässäsi.

Ennen näkemättömän laajat vaikutukset

Jumalan seurakunta on maailmanlaajuinen. Tällä hetkellä koronavirusta vastaan taistellaan ainakin 187 maassa. Mikään maa ei voi suhtautua välinpitämättömästi tähän tilanteeseen. Ravistelu on maailmanlaajuinen ja tapahtuu saman aikaisesti kaikkien kansojen keskuudessa.

Mikään kansainvälinen tapahtuma, sodat, kulkutaudit, luonnonmullistukset jne. ei ole saanut aikaan tämän kaltaista kansainvälistä paniikkia ja toimintaa viruksen leviämisen estämiseksi. Kansojen johtajat, hallitukset, eduskunnat, valtionhallinto, yritysmaailma sekä yksityiset ihmiset ovat taistelussa mukana. Vanhat rajat ja kaavat murtuvat ja on etsittävä uusia toimintatapoja.

Kukaan ei tiedä vielä, mitä seurauksia tällä tulee olemaan. Kansakunnat, talouselämä, seurakunnat ja koko maailma tulevat muuttumaan. Nyt tulee nousta Jumalan valtaistuimen eteen ja vastaanottaa uusia näkyjä Jumalan valtakunnan ilmestymiseksi. Ihmisten sydämet on järkytetty ja valmius Jeesuksen vastaanottamiseen kasvanut. Seurakunnan tulee nähdä tämä uutena Jumalan valtakunnan julistamisen mahdollisuutena.

Vaikka nyt on kokoontumisrajoituksia, meillä on Pyhän Hengen lisäksi myös puhelimet, televisio ja internet, jonka kautta herätyksen viestintä voi jatkua ja kehittyä yhä intensiivisemmäksi. Aika on täyttynyt kansakuntien herättämiseksi ja valmistamiseksi Jeesuksen tulemusta varten.

"… mutta kansa, joka on otettu Minun nimiini, nöyrtyy, rukoilee ja etsii Minun kasvojani…"

2. Aikak. 7:14-16: …mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Nyt minun silmäni ovat avoinna, ja minun korvani tarkkaavat rukouksia tässä paikassa. Ja nyt minä olen valinnut ja pyhittänyt tämän temppelin, että minun nimeni olisi siinä iäti; ja minun silmäni ja sydämeni tulevat aina olemaan siinä.

Jeesukseen uskovat ihmiset ovat nyt Hänen temppelinsä ja kansansa. Pyhän Hengen tulessa upottaminen on Hänen kirkkautensa kasvojen todellista etsimistä. Silloin kun seurakunta nousee sille paikalle, mikä sille kuuluu, Jumala ilmestyy ja tekee heidän koko maansa jälleen terveeksi.

Herran silmät tarkkaavat sinua ja minua Hänen työtovereinaan. Jeesus odottaa, että me etsimme Hänen läsnäoloaan, täytymme Pyhällä Hengellä ja tulella. Tässä voimassa me julistamme suurta ilosanomaan, sidomme särkyneitä sydämiä, parannamme sairaita, vapautamme vangittuja ja tuomme ilmi Jumalan Isän mielisuosiota ja kirkkautta. Näin kansakunnat kääntyvät ja Jumalan valtakunta ilmestyy maan päälle.

Vanhan liiton vitsaukset lakkasivat heti, kun oli tapahtunut Jumalan tarkoittama kääntyminen ja puhdistautuminen. Ensimmäinen kääntyminen tulee tapahtua Jumalan seurakunnassa. Seurakunnan kääntyminen johtaa kaikkien kansakuntien kääntymiseen Jumalan puoleen. Pyhä Henki valmistaa kaikkia ihmisiä kaikkialla suureen muutokseen, joka päättyy seurakunnan tempaukseen ja Jeesuksen toiseen tulemukseen.

Rukoukseni

Hiljenny Herran edessä ja kokoonnu muutaman uskovan ystäväsi kanssa julistamaan ja etsimään Jeesuksen kosketusta. Anokaa Pyhän Hengen vuodatusta, herätystä ja koronaviruksen sekä sen vaikutusten kukistumista:

"Rakas Jeesus, tunnustan omasta ja kansani puolesta Sinut Jumalanamme ja Kuninkaanamme kansamme yllä ja keskuudessa. Tule Pyhä Henki ja osoita, missä minun ja kansani tulee kääntyä. Puhdista ja uudista minut ja koko kansamme. Herätä kansani rukoilemaan ja etsimään Sinun kasvojasi. Anna minulle uusi voima ja voitelu julistaa Sinun ilmestymistäsi kansakuntien keskuudessa."

"Rakas Jeesus, lähetä Pyhä Henkesi valaisemaan, herättämään ja ravistelemaan sydämiä. Haluan puhdistua ja täyttyä Pyhällä Hengellä ja tulella niin, että voin tehdä monista ihmisistä Sinun opetuslapsiasi. Upota minua lisää Pyhässä Hengessä ja tulessa. Muuta minut ja uudista minut Sinun valtakuntasi työhön."

"Rakas Jeesus, me tarvitsemme valtavasti särkyneitten sydänten eheytymistä. Paranna minut ja anna minun kansalleni uutta Isän rakkauden kosketusta, Pyhän Hengen ilmestystietoa ja Jumalan uskoa. Vapauta ja paranna minut ja kansani uskonnollisesta petoksesta, kaikesta alaikäisyydestä ja heikkoudesta."

"Rakas Jeesus, tee yliluonnollinen ja väkevä työsi minussa ja kansani keskuudessa. Haluan nousta siihen asemaan, jonka olet ostanut minulle lunastuksesi kautta. Nousen hallitsemaan elämässäni Sinun kanssasi ja Pyhän Hengen voitelussa. Sinun nimessäsi minä julistan koronaviruksen nopeaa ja yliluonnollista häviämistä pois tästä maailmasta."

"Rakas Jeesus, anna lääkäreille, sairaanhoitajille, hallituksille ja kansojen johtajille yliluonnollista viisautta tehdä oikeita luonnollista elämää koskevia ratkaisuja koronaviruksen torjumiseksi. Anna tiedemiehille ja lääkeyrityksille viisautta ja resursseja löytää nopeasti uusia lääkkeitä koronavirusta vastaan. Tulkoon kaikki tehokkaat uudet lääkkeet nopeasti käyttöön. Tulkoon kaikesta kiitos, kunnia ja ylistys Jeesus sinulle."

"Rakas Jeesus, anna kansojen johtajille, hallituksille ja viranomaisille viisautta ja voimaa elvyttää talouselämä nopeasti uuteen nousuun. Jeesus auta, ettei tule mitään lamautumista, masennusta, itsemurhia, vihollisen hyökkäyksiä ja tuhoutumisia. Jeesuksen nimessä myös liike-elämä kääntyköön sinun puoleesi ja kunnioittakoon sinua."

”Rakas Jeesus, vaikuta kansakuntien sydämissä vanhurskasta johtajuutta, joka pystyy tuomitsemaan ja irrottautumaan Kiinan ihmisarvoa tuhoavasta valtapyrkimyksestä ja globalisaatiosta. Tulkoon suuri puhdistuminen ja herätys Kiinaan Jeesuksen nimessä!”

"Rakas Jeesus, puhdista oma ja kansani sydän kaikesta ahneudesta, itsekkyydestä, turmeluksesta ja sydämen kovuudesta. Rakas Jeesus, auta minua ja kansaani elämään vanhurskaasti – hiljaista ja rauhallista elämää Pyhän Hengen voitelussa – ja tuomaan ilmi sinun valtakuntaasi. Kiitos Jeesus, että vaikutat tämän!"

Rakkaudella siunaten
Seppo

TULTA! SIVUT


Tulta! ry | Käräjäkuja 1 B 56, 01510 Vantaa | puh. 050-3057780
e-mail: seppo.valimaki@kolumbus.fi | kotisivu: www.tulta.net
Pankkiyhteys: FI67 5732 7440 0222 33

TULTA! NETTIRAAMATTUKOULU