HENGEN VIRAT
7. NOUSE JULISTAJAN PALVELUTEHTÄVÄÄN!

Antaudu Jumalan Isän parantavan rakkauden kosketukseen. Anna Jeesuksen parantaa sydämesi haavat ja vapauttaa sinut vääristä motiiveista, valheellisesta inspiraatiosta ja omista pyrkimyksistäsi. Lapseuden hengessä olet vapautettu suorituspaineista ja näyttämisen tarpeesta. Olet vapaa tekemään sen, minkä Isä sinulle näyttää. Tutki paljon Raamattua ja opi tuntemaan Jumalan tahto ja toimintatavat.

Liity elävään ja puhtaaseen rukousyhteyteen, jossa voit harjoitella ja testata omia lahjojasi. Opi erottamaan hengellinen ja sielullinen. Uskonnollinen mielikuvitus ei ole profeetallista voitelua. Enkelinäyt ja lihallisuus voivat esiintyä samanaikaisesti, joten pysy nöyränä. Puhu uskon sanoja ja odota niiden toteutuvan, kun ihmiset ottavat ne vastaan. Ota nöyrästi vastaan palautetta. Jos olet puhunut omiasi, tunnusta erehdyksesi ja tee parannus.

Älä synnytä 'profeetallista' ilmestystä luonnollisten tapahtumien perusteella. Todellinen profeetallinen ilmestys tulee suoraan Jumalasta ennen kuin mitään luonnollista todistetta on olemassakaan. Elisa varoitti Israelin kuningasta ENNEN KUIN vihollinen oli ehtinyt toimia! (2. Kun. 6:8-12)

Älä etsi suuria näkyjä, vaan kohtaa ihmisiä tässä ja nyt. Tavoittele herkempää rakkautta, tarkempaa ilmestystietoa ja vahvempaa Jumalan uskoa. Kuuntele Jeesuksen ääntä ja puhu Hänelle. Ole uskollinen Hänen sinulle antamissa tehtävissään. Anna Hänen johdattaa ja kasvattaa sinua nöyryydessä, puhtaudessa ja uskollisuudessa. Hän korottaa sinut ajallaan.

Kohtaa yhtä ihmistä ja ota tavoitteeksesi voittaa hänet Jeesukselle niin, että hän paranee, vapautuu, täyttyy Pyhällä Hengellä ja muuttuu Jeesuksen Voidellun muotoa kohti. Tässä sinä kohtaat myös oman epäuskosi ja etsit yhä läheisempää yhteyttä Jeesukseen. Kun olet voittanut yhden, sinä voit voittaa tuhat ihmistä.

Julista, opeta ja herätä uskoa ihmisiin. Opeta ihmisiä omistamaan uskossa kaiken, minkä Raamattu lupaa pelastetuille. Älä profetoi parantumisia, vaan julista ilosanomaa nöyrille, herätä uskoa omistaa parantuminen, opeta vastaanottamaan uskossa ja pysymään vahvana Pyhän Hengen tulessa kaikkea epäuskoa vastaan. Paranna sairaita, vapauta vangittuja ja julista särkyneen sydämen eheytymistä ja Isän siunauksia (Jes. 61:1-3).

Profeetallinen sana on elävää vettä Taivaasta. Jumalan rhema-sana on elävä ja voimallinen. Se on niin kuin vasara, joka kallion särkee. Jokaisen sydän saa Pyhän Hengen todistuksen siitä, että se on tullut Jumalalta. Sen vuoksi sinun ei tule langeta itsetehostukseen vaan puhua selkeästi ja yksinkertaisesti sen, minkä Herra sinulle antaa.

Katso ihmisiä ja asioita Jumalan valtaistuimen näköalasta ja voimasta. Täytä sydämesi Jumalan Isän rakkaudella. Silloin näet, kuulet, ymmärrät ja uskot oikein. Jumala kutsuu hyvyydellään, ei pimeyden onnettomuuksilla. Jumala voi varjella kansakunnat luonnon tuhovoimilta, sodilta, ja muilta onnettomuuksilta, jos ne kääntyvät Hänen puoleensa. Siihen tarvitaan joku, joka julistaa Jumalan Sanaa kansalle.

Tunne vastuusi, sillä ihmiset odottavat saavansa kuulla sanan Jumalan Isän sydämeltä, kun ryhdyt profetoimaan heille. Jokaisella julistetulla sanalla on suuri vaikutus tässä maailmassa. Valheellinen profetointi avaa tietä pettymyksille, katkeruudelle, eksytykselle ja noituudelle. Sielullinen tuhoprofetia tai tuomioprofetia hämmentää ja sammuttaa uskoa. Tietäjähengestä tuleva väärä profetia kutsuu tuhon demoneja kansan tai ihmisten ylle. Se palvelee pimeyttä eikä Jumalaa. Pysy erossa tällaisesta.

Jeesus on kutsunut sinut sovituksen virkaan ja antaa sinulle sovituksen sanoja. Sen vuoksi älä lausu tuomioita, uhkauksia, äkkijyrkkiä tai ehdottomia väittämiä. Älä julista tarkkoja päivämääriä, aikarajoja, henkilöiden nimiä, tai nimeä toiselle esimerkiksi elämänkumppania - sellainen on julkeutta ja tyhmyyttä!

Älä ota kunniaa ihmisiltä, vaan anna kunnia Jumalalle. Ota rehellinen kiitos vastaan nöyryydessä! Kun kuolet ihmiskunnialle, henkesi on vapaa liikkumaan Jumalan maailmassa. Silloin olet tunteeton myös vainolle, joka on tuleva osaksesi silloin kun kirkkauden Henki lepää ylläsi.

Ylpeys johtaa ihmiset ylittämään Jumalan asettamia rajoja ja yrittämään enemmän, kuin heillä on todellisesti kutsumusta, kykyjä tai voitelua. Profeetallisessa palvelutehtävässä voitelun säilyttämisen edellytys on nöyryys ja kuuliaisuus. Silloin pystyt tunnistamaan oman vaikutusalasi ja pysymään siinä, missä oma voitelusi toimii. Et voi manipuloida Jumalaa tai saada Häntä mukaan mihinkään, mikä on sinun omaa ideaasi. Sinun tulee oppia seuraamaan Häntä ja mukautumaan Hänen tahtoonsa.

2. Kor. 10:12-13: Sillä me emme rohkene lukeutua emmekä verrata itseämme eräisiin, jotka itseänsä suosittelevat; mutta he ovat ymmärtämättömiä, kun mittaavat itsensä omalla itsellään ja vertailevat itseään omaan itseensä. Me taas emme rupea kerskaamaan yli määrän, vaan ainoastaan sen määrätyn vaikutusalan mukaan, minkä Jumala on asettanut meille määräksi, ulottuaksemme teihinkin asti.

Uuden profeetallisen palvelutehtävän tulee nousta Suomessa. Herätys ei tule sillä, että suomalaiset kulkevat niin kuin sopulilauma sekavien "profeettojen" perässä. Herätys tulee. kun Suomen miehet ja naiset nousevat niihin palvelutehtäviin ja voiteluihin, jotka Jumala on valmistanut!

Kysy siis Herralta, mikä on sinun kutsumuksesi, voitelusi ja palvelutyösi! Sano Hänelle, että haluat antautua Hänen palvelustyöhönsä Pyhän Hengen voimassa. Eloa on paljon, mutta työväkeä vähän. Jeesus puhdistaa sinut ja ottaa sinut työhön viinitarhaansa. Hän tietää minkälaista tekoa sinä olet ja tietää kuinka tehdä sinusta astian jaloa käyttöä varten. Ylistys ja kunnia Herralle!

HENGEN VIRAT