HERÄTYS
7. JUMALA EI TUOMITSE VANHURSKAITA SYNTISTEN KANSSA

Pakanakansojen aikakausi täyttyy tempauksessa. Antikristuksen eli vihan aika täyttyy ns. viimeisellä tuomiolla, jolloin Jeesus tulee maan päälle Kirkkauden Herrana ja tuhoaa antikristuksen ja sen joukot sekä ratkaisee ketkä voivat jatkaa Hänen hallintovaltansa alla tässä maailmassa.

Jumala ottaa ensin pois Pyhällä Hengellä täytetyn seurakunnan. Antikristuksen tulemus on suuren hengellisen muutoksen aika. Kysymys ei ole jatkuvasta luopumuksen lisääntymisestä, vaan koko hengellisen ympäristön rajusta muutoksesta – myös Pyhän Hengen tehtävä tulee muuttumaan antikristuksen aikakautena.

Jumala ei tuomitse pelastettuja, koska he ovat jo sovitetut Hänen yhteyteensä. Jumalalle ei myöskään ole mieleen jumalattoman kuolema. Hän tulee pelastamaan paljon ihmisiä vielä antikristuksen ajastakin…

Hes. 18:23: Olisiko minulle mieleen jumalattoman kuolema, sanoo Herra, Herra; eikö se, että hän kääntyy pois teiltänsä ja elää?

Aabrahamin ja Lootin vaiheet osoittavat, ettei Jumala tuomitse syntisiä yhdessä vanhurskaitten kanssa. Enkelit eivät voineet tuhota Sodomaa ja Gomorraa ennen kuin Loot ja hänen lähiperheensä olivat poistuneet kaupungista.

2. Piet. 2:6-9: Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi; sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla. Näin Herra tietää pelastaa jumaliset koetuksesta / testistä, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät…

Uudessa liitossa Jeesuksen omat ovat täysin vapaat tuomiosta, koska he ovat ottaneet vastaan sen sovituksen, jonka Jeesus on valmistanut Golgatan ristillä.

Joh. 5:24: Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.

Ole vakuutettu Jumalan Isän rakkaudesta ja Jeesuksen Kaikkivaltiudesta toteuttaa Jumalan valtakunnan hyvä ja täydellinen suunnitelma pelastettujen siunaukseksi. Sielunvihollisella on vain Jumalan määräämä aika ja toimintavapaus tässä maailmassa. Kaikki on Jumalan hallinnassa. Hän suojelee rakkaansa eikä salli heille tapahtuvan mitään pahaa. Hän erottaa omansa suojapaikkaansa eikä antikristus voi heitä koskettaa tai tuhota. Me odotamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä eikä antikristuksen ilmestymistä!

1. Piet. 4:12-13: Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita.

HERÄTYS