HISTORIAA
13. AFRIKAN CATCH THE FIRE -KONFERENSSI PRETORIASSA

Pretoriassa, Etelä Afrikassa oli aivan ihmeellinen Catch The Fire (tartu tuleen!) Afrikka- konferenssi 4.-7. helmikuuta, jossa puhujina olivat John ja Carol Arnott Torontosta, Kanadasta. Likimäärin 6000 uskovaa kaikkialta Afrikasta ja muualta maailmasta osallistui konferenssiin. Ylistys ja palvonta nousi korkeammalle tasolle kuin koskaan aikaisemmin. Useita ihmeitä ja merkkejä nähtiin päivittäin. Aivan kuten Brasiliassa, Jumala vaihtoi tavallisia hammaspaikkoja kultaisiin. Eräällä ystävälläni on nyt 10 kultapaikkaista hammasta suussaan!

Afrikka on tulessa! Heti alkajaisiksi torstaina me julistimme profeetallisesti, että AFRIKKA on TULESSA Jeesukselle! Enää ei tätä maanosaa kutsuta 'pimeäksi Afrikaksi' vaan valo on saavuttanut sen! 'Jabulani (= laula ilosta) oi Afrikka, Herra sinun Jumalasi on noussut nyt sinun rinnallesi!' Nyt on Afrikan vuoro! Uinuva jättiläinen on heräämässä. Valtava sotajoukko on herätetty henkiin elävän Jumalan Henkäyksellä, ja se nousee ja valtaa tämän maanosan. Afrikka palaa Jumalan tulesta.

Torstai-iltana (4. helmikuuta) John Arnott julisti kuinka meidän kaiken aikaa tulisi olla valmiina Herran tulemukseen. Jeesuksen tulo voi olla paljon lähempänä kuin ajattelemme. Nyt kysytään: oletko intohimoisesti rakastunut Jeesukseen? Näetkö silmissäsi vain Hänet? Oletko unohtanut kaikki toiset 'rakastajat'? Jos näin ei ole, et kuulu hänen morsiameeseensa ja jäät hääjuhlan ulkopuolelle kuten ne viisi tyhmää neitsyttä.

Perjantaina John puhui Jumalan valtakunnasta, joka on sekä tulevaisuutta MUTTA myös NYKYHETKEÄ varten. Sen jälkeen me 'revimme taivaat auki' jotta valtakunta (Jumalan täydellinen hallinta ja valta) pääsisi murtautumaan maalliseen olemassaoloomme. Jeesus sanoi: Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle ... TÄÄLLÄ ja NYT ... kaikille jotka uskovat sen. Jumala kaipaa valtakuntansa hallinnon murtautumista kaikkialle maailmassa juuri nyt ja juuri siellä missä olemme. Jälleen tapahtui useita ihmeparantumisia, kun seisoimme 'avoimen taivaan alla' ja Jumala salli valtakuntansa tulla ilmi keskuudessamme.

Uskon, että VALTAKUNTA-TÄÄLLÄ-JA-NYT-totuuden palauttaminen on yksi niistä lopullisista totuuksista, joita Jumala tänä päivänä kiireellisesti uudistaa kaikkialla maailmassa. NYT on aika Jumalan kirkkauden täyttää maan samalla tavalla kuin vedet peittävät meret. Jumalan kaipaus on, että Hänen kirkkautensa pääsee ilmi Hänen puhdistetun morsiusseurakuntansa kautta, kun nämä tavalliset miehet, naiset ja lapset tekevat jopa suurempia tekoja kuin Jeesus teki. Nyt on aika HÄNEN VALTAKUNTANSA hallita MAANPÄÄLLÄ.

Lauantaina Carol kertoi oman elämäämuuttavan sanomansa "katkeruuden tuomiosta", jonka kautta meitä haastettiin tutkimaan oma sydämemme koskien menneisyyden haavoittumisia. Jumala ei halua, että me ainoastaan annamme anteeksi vanhemmillemme ja muille ne synnit, joita he ovat tehneet meitä vahingoittaen, vaan Hän odottaa meidän myös kunnioittavan vanhempiamme. Sentähden useimpien meistä täytyy tunnustaa oma tuomionsyntimme vanhempiamme kohtaan. Näiden tuomionsyntien tähden monet ovat langenneet yhä uudelleen toistuvien hylkäämisten, hyväksikäyttöjen, petosten, riippuvuuksien, moraalittomuuksien ym. uhreiksi. Kun näistä synneistä tehtiin parannus hengelliset kahleet ja sielun siteet murtuivat ja vangitut pääsivät vapaiksi!

Sunnuntai aamuna John käsitteli joitakin niistä tekosyistä, joita meillä monilla on siitä, miksi emme ole Jumalan käytössä, esimerkiksi varain puute tai puheviat (kuten Mooses) jne. Jumala kuitenkin pyytää ainoastaan, että tuomme sen vähäisen, mitä meillä on uhratavaksi. Aivan kuten Mooses toi sauvansa. Heti kun Jumalan voima oli tuon yksinkertaisen sauvan takana, sen kepin kautta tehtiin valtavia tekoja! Meitä pyydettiiin mainitsemaan Jumalan edessä nuo esteet, jotka meillä itsekullakin oli ja sallimaan Hänen vastata meille.

Sunnuntai-iltana Carol kertoi näkynsä "Jumalan miekasta". Hän varoitti yleisöä siitä vakavuudesta, joka liittyy tämän kaksiteräisen miekan (edustaa Voiman voitelua) ottamisessa. Sillä ei ole ainoastaan valtava voima vihollisen varustusten tuhoamiseen, vaan jos tuon miekan ottavan henkilön elämässä on mitään kätkettyä syntiä, se tappaa tämän ihmisen. Se kiireellisyys ja vakavuus, jolla Jumalan Henki puhui hänen kauttaan, toi ihmisiin todellisen jumalanpelon. Sellaisten, jotka eivät ole täysin varmoja, olisi parempi astua taaksepäin aivan kuten osa miehistä Gideonin armeijassa teki. Tuli täysin selväksi, että Jumala oli erittäin vakavissaan tässä asiassa ja että Hän varoitti meitä siitä, ettei Hän enää sietäisi asioita, joita Hän on menneisyydessä sietänyt. Aika on liian lyhyt!

Tämän jälkeen Jumalan Armo ilmestyi, kun ne jotka halusivat tehdä parannuksen kutsuttiin tulemaan juosten Hänen armoistuimelleen. Sadat tulivat etualalle vastaanottamaan armon. Lopuksi John ja Carol kulkivat rivi riviltä myöhäiseen yöhön välittääkseen "Jumalan miekan"-voitelun kaikille, jotka halusivat ottaa vastaan syvemmän voimanvoitelun. Rakennus näytti aivan taistelukentältä, kun monet makasivat lattialla voitelun alla ja samanaikaisesti toiset käyttivät miekkaansa tuntikausia tuhoten hengellisiä linnoituksia. Olen varma siitä, että Afrikka tulee kokemaan tämän hengenvuodatuksen tulokset!

Afrikka palaa Jumalan tulesta! Kuulkaa Juudan leijonan karjunta Afrikasta!

Teidän Hänessä Monika Nel (Pretoria, Etelä-Afrikka) 15.2.99 NEL MB nel-mb@acaleph.vista.ac.za Julkaistu Global Revival News'in luvalla

HISTORIAA