LIITTOYHTEYS
1. LIITTOYHTEYS JA JEESUKSEEN SULAUTUMINEN

Jumala on ihmisen Luoja ja Isä. Hänellä on oman luomistyönsä kautta rakkaus luomakuntaansa ja erityisesti ihmisiä kohtaan, jotka Hän on luonut omaksi kuvakseen. Hänen suurin kaipauksensa on vapauttaa ihminen pimeyden vallasta ja toteuttaa oma kirkkautensa suunnitelma ihmisiä kohtaan.

Jumala on omalta puoleltaan täydellisesti liitossa sinun kanssasi sinun luomisestasi alkaen. Sinä olit Hänen ajatuksissaan Taivaassa jo ennen kuin synnyit ihmiseksi tähän maailmaan. Jumalan on liiton Jumala. Hän on uskollinen liitossaan sinun kanssasi. Hän loi sinut liittonsa yhteyteen toteuttamaan oman elämäsi suunnitelmaa samalla kun toteutat Jumalan valtakunnan suunnitelmaa.

Ihmisen syntiinlankeemus katkaisi Jumalan yhteyden ja Hänen yhteydessään toteutuvan elämän ja palvelutyön. Mutta Jumala on myös Pelastaja. Jeesuksen kautta Isä toi pelastuksen jokaiselle ihmiselle. Hän antoi Jeesuksen ja Hänen kauttaan ilmestyvän pelastuksen lahjana kaikille ihmisille. Ihmisten tulee vain hyljätä pimeys ja antautua Jeesukselle sekä antautua muuttumaan Hänen kaltaisikseen.

Jumala on kutsunut jatkuvasti ihmisiä takaisin yhteyteensä. Hän teki omalta puoleltaan jo liiton Nooan kanssa, Aabrahamin kanssa ja myös Israelin kansan kanssa Mooseksen kautta. Sitten Hän valmisti ja toteutti täydellisen liiton jokaisen ihmisen kanssa Jeesuksen pelastustyön kautta. Hän antoi pelastetuille Pyhän Henkensä ja Hänen kauttaan ikuisen yhteyden Häneen.

Pyhä Henki ja enkelit ovat maailmassa kutsuakseen ihmisiä pelastukseen eli Jeesuksen vastaanottamiseen. Isä kutsuu kaikkia ihmisiä Pyhän Hengen ja tulen ikuiseen yhteyteen kanssaan. Jumala on Henki ja sen tähden ihminen voi olla Hänen kanssaan liitossa vain hengen kautta. Sitä varten Jumala uudestisynnyttää ihmisen hengen, kun tämä ottaa vastaan Jeesuksen.

Pyhä Henki pelastetuissa on Jumalan Isän ja Jeesuksen todellisuus. Sen tähden syntiä Pyhää Henkeä vastaan ei saa anteeksi. Pyhä Henki kutsuu Jeesuksen vastaanottamiseen ja siinä on jokaisen ihmisen ainoa pelastuksen mahdollisuus. Kukaan ei tule Jeesuksen luokse, ellei Isä häntä vedä Pyhässä Hengessä ja enkelien palvelutyön kautta.

Kun koet Jumalan kutsuvan sinua, se on äärimmäisen arvokas, kriittinen ja ainutlaatuinen hetki. Sinun ei tule menettää sitä mahdollisuutta. Pimeyden voimat ovat ympärilläsi ja pyrkivät estämään pääsyäsi vapaaksi. Et voi tulla Jeesuksen luokse, ellei Jumala Isä vedä sinua ja karkota demonien orjuutta ja häirintää ympäriltäsi. Ota siis Jumalan kutsu vastaan tässä maailmassa. Antaudu Jeesukselle nopeasti, täyty Pyhällä Hengellä ja tule Jumalan yhteyteen yhä ehyemmin.

Jumala on pyhä ja Hänen kanssaan liitossa voi olla vain Hänen pyhyytensä kaltaisuudessa oleva ihminen. Aadamilla oli tämä tila ennen syntiinlankeemusta Jumala vanhurskauttaa ihmisen. Mutta Jeesuksen kautta pelastetuilla on vielä korkeampi asema Jumalan yhteydessä kuin Aadamilla. Isä ottaa pelastetut Jeesuksen kautta lapsikseen, pojikseen, tyttärikseen Pyhän Hengen tulessa.

Liiton olemus sellainen, että kumpikin liiton osapuoli tulee osalliseksi toisen osapuolen omaisuudesta, elämästä, ongelmista, mahdollisuuksista, uhista, vahvuuksista ja heikkouksista. Pyhän Hengen yhteyteen sulautumisen kautta pelastetut tulevat olemaan osa Jumalaa ja Hänen suunnitelmaansa yliluonnollisella tavalla.

Liiton kumppanit ovat sidotut toistensa menestykseen tai tappioon. Liiton osapuolilla on yhteinen liiton ilmaisema päämäärä ja toimintatapa sen saavuttamiseksi. Jeesuksen sovitustyön kautta Jumala teki pelastetuista yhtä vanhurskaita kuin Hänen Ainosyntyinen Poikansa on. Jumalalla on usko tähän todellisuuteen Jeesuksen kanssa. Sinun tarvitsee vain yhtyä tähän Jumalan uskoon.

Pakanallinen käsitys Jumalan yhteydestä on, että ihminen ajattelee Jumalaa, suorittaa Hänelle palveluksia ja rukoilee Häneltä apua. Jumalan valtakunta ei toimi tällä perustuksella. Sinun tulee täydellisesti hyljätä omavanhurskaus ja suorituskristillisyys. Kaikki Jumalan valtakunnassa toimii Jumalan uskoon liittymisen kautta. Etsi ensin Pyhän Hengen voitelua ja Jeesuksen vanhurskautta niin sen jälkeen sinulla on usko ja ilmestys omistaa kaikki mitä sinulle kuuluu Jeesuksessa.

Uskonnollinen käsitys Jumalan yhteydestä on, että Jumala on ihmisestä erillinen auktoriteetti. Ihmisen tulee noudattaa lain käskyjä, jotta hän miellyttäisi Jumalaa. Kun ihminen miellyttää Jumalaa, Hän antaa ihmiselle siunauksia, jos niitä rukoillaan riittävästi. Hylkää tämäkin väärä käsitys. Sinä saat Jumalan siunaukset vain siksi, että Jumala rakastaa sinua ja on antanut kaikki syntisi anteeksi Jeesuksessa. Siirry anteeksiantamuksen elämäntapaan ja vahvistu Jumalan rakkaudessa, ilmestystiedossa ja uskossa. Silloin Isä tulee antamaan sinulle enemmän kuin sinä osaat anoa tai ymmärtää.

Jeesuksen kautta sinä pääset Jumalan läsnäoloon, yhteyteen, vaikutukseen, suunnitelmiin ja työtoveruuteen. Jeesuksen sovitustyön kautta Jumala on jo hyväksynyt sinut. Hän etsii sinunkin kanssa yhä syvempää yhteyttä Pyhän Hengen tulessa upottamisen kautta.

Uuden liiton elämän ja siunauksien vastaanottamisen perustus on ilmestys ja uskon Isän täydelliseen rakkauteen. Isä on jo Jeesuksessa hyväksynyt sinutkin kokonaan. Sinun sielussasi voi olla pimeyttä, jota Isä ei hyväksy. Keskeneräisyytesi takia Isä katsoo sinua Jeesuksen täytetyn työn kautta. Hän on jo vapauttanut sinullekin kaikki hengelliset siunaukset Jeesuksessa. Sinun ei tarvitse ansaita Häneltä mitään. Mutta kaiken vastaanottamiseksi sinun tulee sulautua Jeesuksen Voidellun muotoon. Silloin sinulla on tietoisuus Isän rakkaudesta, Pyhän Hengen ilmestyksen voima ja Jumalan usko kaikkien siunausten omistamiseksi.

Sinun liittosi Jumalan kanssa tarkoittaa, että sinä sulaudut Jeesukseen ja sinusta tulee ilmi Hänen kuvansa Voideltuna. Sinä sulaudut yhteistyöhön Jeesuksen kanssa ja tulet hallitsemaan Hänen kanssaan alkeisvoimien ylitse. Jeesus hallitsee sinussa ja sinun kauttasi Pelastajana, Parantajana, Vapauttajana ja Kuninkaana. Tuleva taivaallinen elämäsi on luonnollista jatkoa ja täydellistymistä kohti ylösnousemusta. Kaikki tämä on alkanut vaikuttaa sinussa henkesi uudestisyntymisestä alkaen.

LIITTOYHTEYS