PROFETIOITA
RICK JOYNER: PROFEETALLINEN ILMOITUS SEURAKUNNALLE

Tämä on tiivistelmä Rick Joynerin sanomasta hänen kirjoissaan "The Final Quest" ja "The Call", jotka molemmat on myös käännetty suomeksi. Nämä kirjat sisältävät ainutlaatuista profeetallista ilmoitusta lopun ajan seurakunnalle ja uskon, että näissä kirjoissa julki tullutta Hengen ilmoitusta tullaan tutkimaan vielä paljon.

Rick Joyner on saanut näihin kirjoihin kokoamansa profeetallisen ilmestyksen parin vuoden aikana, ja nämä ilmestykset vahvistavat erityisellä tavalla Jeesuksen opetuksia ja raamattuun talletettuja lopun ajan näkyjä. Kaikki todellinen profeetallinen ilmoitus muokkaa, laajentaa ja venyttää omaa hengellistä ymmärrystämme ja panee miettimään. Niinpä nämäkin näyt saattavat hämmentää ja asettaa kyseenalaiseksi moniakin omatekoisia oppirakennelmia ja uskomuksia! Suosittelen näitä kirjoja erittäin lämpimästi jokaiselle sillä voin omakohtaisesti todistaa siitä Pyhän Hengen uudistavasta voimasta, jota olen itse kokenut näiden kautta.

Jumalan seurakunta on kohtaamassa ainutlaatuisen sisällissodan, jossa osa seurakunnasta antautuu sielunvihollisen palvelukseen, luullen tekevänsä palvelusta Jumalalle. Tämä sotatila hämmentää koko maailmaa ja erityisesti uskosta osattomat ihmettelevät tätä tilannetta. Se tulee olemaan äärimmäinen nöyryytys Kristuksen ruumiille, mutta Jeesus vie omansa voittoon näidenkin vaiheitten lävitse alkamalla vuodattaa Pyhää Henkeään myös sellaisella tavalla, jota aikaisemmin ei ole tunnettu.

Uskovat, jotka elävät ylpeydessä, omavanhurskaudessa, arvokkuudessa ja kateudessa, joutuvat vangituksi vihollisen joukkoihin. Sokeudessaan he antautuvat pilkkaamiseen, juoruihin, syyttämiseen ja vikoiluun muita uskovia kohtaan ja näin taistelevat Jumalan valtakunnan edistymistä vastaan. Sokeus menee joissakin niin pitkälle, etteivät he enää vastaanota totuuttakaan. Sielunvihollinen hallitsee tätä petokseen antautunutta joukkoa pelolla ja sen lisäksi saastuttaa heitä tuomalla masennusta, häpeää ja tuomiota heidän ylle.

Saman aikaisesti Jeesus on varustamassa todellista taistelukykyistä Jumalan valtakunnan armeijaa. Jeesus ei enää anna aikaa kompromisseille, vaan Hän alkaa puhdistaa ja uudelleen varustaa seurakuntaansa tehdäkseen sen todellisesti taistelukykyiseksi. Tämä armeija saa varustuksensa ja voitelunsa ehdottoman Isän rakkauden kohtaamisesta. Jeesus vuodattaa nopeasti erityisiä Hengen lahjoja ja virkoja niiden ylle, jotka suostuvat kohtaamaan Jeesuksen myös Vanhurskaana Tuomarina, näin puhdistaen elämänsä.

Pian Herra on myös lähettämässä liikkeelle lopun ajan apostolit, profeetat, evankelistat, opettajat ja paimenet. Nämä tulevat toimimaan ennennäkemättömässä voitelussa suuren sekaannuksen keskellä osoittaen ihmeitten ja voimallisten tekojen kautta kaikelle kansalle, että Jeesus on Herra. Lopun ajan armeijassa taistelee vain Jeesukselle antautunut joukko. Tilanteet ja olosuhteet tulevat sellaisiksi, ettei kukaan enää voi omalla ymmärryksellään tai kokemuksellaan ennakoida hengellisiä tapahtumia ja tilanteita. Kuuliaiset kantavat hedelmää ja tottelemattomat tekevät yhä enemmän turhaa työtä, joutuen lopulta pimeyteen, elleivät käänny. Jeesuksen kirkkaus tulee yhä ilmeisemmäksi jokaiselle Häneen liittyneelle.

Tutkiessani näitä näkyjä ja ilmestyksiä ja Herran ilmoitusta, haluan varoittaa jokaista uskovaa muutamasta asiasta. Ensinnäkin, varautukaamme suureen ahdistukseen ja järkytykseen. Monet uskonnolliset rakennelmat romahtavat ja kulissit sortuvat. Omatekoiset opit tempauksesta täytyy unohtaa. Jeesus kyllä tulee ja Hänen omansa tullaan tempaamaan taivaallisiin, mutta kaikki se tulee tapahtumaan eri tavalla kuin me nyt luulemme.

Varaudu suuriin mullistuksiin ja järistyksiin kaikilla elämän alueilla ja varustaudu Pyhän Hengen voimalla ja voitelulla Jeesuksen yhteydessä. Aika tulee niin vaikeaksi, että jokaisen uskovan täytyy etsiytyä Jeesuksen armoistuinen kosketukseen henkilökohtaisesti ja päivittäin (vertaus kymmenestä neitsyeestä!). Täytä astiaasi jatkuvasti Pyhän Hengen öljyllä. Herran pelastus ja yliluonnollinen suoja tulee Hänen omilleen vihollisten silmien edessä Jeesuksen läsnäolon kautta, eikä niin että Hän veisi omansa pois taistelukentältä!

Jeesus toivoi kaikissa näissä ilmestyksissä sitä, että Hänen omansa tulisivat Hänen luokseen ja pysyisivät Hänen yhteydessään. Tulee myöskin erityinen rakkauden ja yhteyden voitelu niiden keskuuteen, jotka nöyrtyvät. Vain tätä kautta Hänen omillaan on turva ja vain näin he voivat muuttua Hänen kaltaisekseen voidakseen palvella lopun ajan armeijassa Herran palveluksessa Hänen kunniakseen.

PROFETIOITA