RAAMATTU
3. APOGRYFIKIRJAT

Jo vanhan liiton aikana rabbit valikoivat monien kirjoitusten joukosta heidän arvionsa mukaan terveet opetukset kokoelmaan, josta muodostui vanhan liiton kirjoitukset. Uudessa liitossa oli vielä suurempi tarve koostaa tervettä uuden liiton opetusta sisältävät sirpaleiset ja hajanaiset kirjoitukset "kaanoniksi" eli "ohjeeksi". Tästä muodostui nykyisen tunnettu raamattu. Kaanonin ulkopuolelle jätettiin epämääräiset ja epäluotettaviksi arvioidut kirjoitukset. Näistä käytetään nimeä "apogryfikirjat", joka tulee sanasta "apogryfos" eli "kätketty".

Uuden liiton alkuseurakunnassa syntyi paljon eri apostolien nimellä kulkevia legendaarisia kirjoituksia, jotka on jätetty syrjään epäluotettavina. Tällaisia apogryfikirjoja ovat mm. Tuomaan evankeliumi, Jaakobin evankeliumi, Nikodeemuksen evankeliumi, Pietarin evankeliumi, Paavalin teot ja Pietarin ilmestys. Juutalaiset rabbit jättivät jo Vanhan testamentin kokoelman ulkopuolelle mm. Siirakin kirjan, Viisauden kirjan, Makkabealaiskirjat, Tobiaksen kirjan, Juditin kirjna, Barukin kirjan sekä joitain lisäyksiä Esterin ja Danielin kirjaan.

Emme suosittele tutkittavaksi Raamatun ulkopuolella olevia kirjoituksia, sillä niissä on väärää ja hämmentävää kertomusta kytkettynä Jumalaan, Jeesukseen ja apostoleihin. Käytettävissämme olevan raamatun kirjoitukset riittävät jokaiselle uskovalle päteväksi elämän ja uskon ohjeeksi. Kun me tutkimme ja sovellamme näitä kirjoituksia janoisina ja nöyrinä, Pyhä Henki tule johtamaan meidät Jumalan valtakunnan elämään ja Jeesuksen Voidellun muotoon muuttumiseen.