RAAMATTU
6. RIIPPUVUUS PYHÄN HENGEN ILMESTYSTIEDOSTA

Tavoittelemme täydellistä ilmoitusta, mutta Jumala ei kuitenkaan ole antanut ihmisten käsiin sellaista "täydellistä" tietoa tai viisautta, jolla ihmiset voisivat mitätöidä toisin ajattelijat. Hän ei odotakaan, että ihminen itsessään kykenisi erottamaan ja omistamaan totuuden. Sitä varten Hän on antanut jokaiselle pelastetulle Pyhän Hengen sisäisen todistuksen. Pyhän Hengen ilmoitus inspiroimissaan kirjoituksissa osoittaa Jeesukseen ja kiinnittää sinut Häneen. Hän on sinun uskosi alkaja ja täydelliseksi tekijä.

Jumala on asettanut meidän riippuvaisiksi Hänestä itsestään, Pyhän Hengen läsnäolosta ja opetuksesta kaikessa elämässämme. Jumalan valtakunta perustuu Jeesukseen ja Hänen kuninkuuteensa. Vain Pyhä Henki pystyy ilmaisemaan sen autenttisesti ja puhtaasti meille henkemme kautta. Sielu ei voi omaksua Jumalan maailman ilmestystä kuin osittain. Siksi haluamme olla täysin riippuvaisia Pyhän Hengen todistuksesta.

Paavali luotti Pyhän Hengen työhön ja ilmoitukseen itsessään. Hän kehotti ihmisiä ottamaan hänet esikuvakseen. Samalla hän kuitenkin tiedosti oman vajavuutensa. Paavali luovutti täydellisyyden ja totuuden auktoriteetin Jeesukselle:

Fil. 3:8-10: Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella; tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta…

Jumalan tuntemisesta käytetään heprean kielessä sanaa "jada" ja kreikan kielessä sanaa "gnosko". Nämä sanat tarkoittavat kokemuksellista ja intiimiin yhteyteen perustuvaa herkkää ja syvää tuntemista. Nykyisessä kulttuurissa on tapahtunut vääristymä siinä, että Jumalan tunteminen käsitetään usein pelkästään järjellisenä tai tiedollisena tuntemisena. Tästä tulee järkeisuskon harha. Jumalan tunteminen on kyllä myös järjellistä, mutta suhde Jumalaan on ennen kaikkea hengen yhteyden kautta. Järkeisoppi on elävän jumalasuhteen ja sisäisen tuntemisen vihollinen!

Paavali ei aseta itseään erehtymättömään asemaan, vaikka hän luottikin kutsumukseensa, asettamukseensa ja uskon vaellukseensa. Hän kehotti muita uskovia ottamaan hänet esikuvakseen.

Fil. 3:17: Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niinkuin me olemme teille esikuvana.

Vaikka Paavali sai evankeliumin sisällön suoraan ilmestyksen kautta Jeesukselta, hän tarkistutti julistamansa sanoman vanhemmilla apostoleilla:

Gal. 2:1-2: Sitten, neljäntoista vuoden kuluttua, minä taas menin ylös Jerusalemiin Barnabaan kanssa ja otin Tiituksenkin mukaani. Mutta minä menin sinne ilmestyksen johdosta ja esitin heille sen evankeliumin, jota julistan pakanain keskuudessa; esitin sen yksityisesti arvokkaimmille heistä, etten ehkä juoksisi tai olisi juossut turhaan.

Jaakob ilmaisee saman vajavuuden periaatteen:

Jaak. 3:2: Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa.

Mitä vahvemmaksi sinun henkesi kasvaa, sitä enemmän sinun uskosi nojaa Jeesuksen itsensä ilmoitukseen ja läsnäoloon hengessäsi. Sinun uskosi ei silloin perustu järjen kautta omaksuttuun raamattutietoon, vaan Pyhän Hengen sisäiseen ilmestykseen Jeesuksesta ja suhteeseen Hänen kanssaan. Järkesi pystyy omistamaan raamatusta Jumalan valtakunnan tietoa, mutta se ei ole hengessäsi olevan Jumalan uskon perustus.

Kun olet vastaanottanut Jeesuksen, sinuun on tullut Pyhä Henki. Hän on sinun täydellinen opettajasi, neuvonantajasi, puolustajasi ja voimasi kaikessa. Hän ilmaisee sinulle ja sinussa Jeesuksen. Hän ilmaisee ja toteuttaa Jumalan valtakunnan maan päällä. Hän johtaa sinut kaikkeen totuuteen.

RAAMATTU