RAAMATTU
8. SANAN JA HENGEN ILMOITUS

Meillä on tänään saatavilla hengellisiä kirjoituksia, opetusta ja muuta materiaalia yltä kyllin. Epäilemättä ne rakentavat sielullista uskoa ja uskonnollista tietoa, josta voi olla hyötyä. Mutta ovatko ne todellisuudessa välttämättömiä Jumalan uskon syntymiseen? Valtasivatko apostolit maailman Jeesuksen ilosanomalle raamatun käännösten vai vanhan liiton kirjoitusten, henkilökohtaisen Jumalan uskon, ilmestystiedon ja Isän rakkauden voimalla Pyhän Hengen tulessa?

Paavali kutsuu meitä uskovia Aabrahamin lapsiksi, koska meillä on "Aabrahamin usko". Meidän uskomme perustuu Jeesuksen ilmestykseen hengessämme, niinkuin tapahtui myös Aabrahamille jo ennen Jeesuksen ilmestymistä. Aabraham näki Jeesuksen tulevan kirkkauden ja omisti sen. Me näemme Jeesuksen nyt ilmestyneen kirkkauden ja omistamme sen.

Joh. 8:56: Aabraham, teidän isänne, riemuitsi nähdä minun päiväni; ja hän näki sen ja iloitsi."

Jumala kutsui Aabrahamin Kaldean Uurista puhumalla suoraan hänen hengelleen ja sielulleen. Aabraham pystyi vastaanottamaan Jumalan uskon suoraan Jumalan ilmoituksesta. Ymmärrämme, että hän oli erityinen persoonallisuus. Jumala kohtasi Aabrahamia ja vaikutti häneen niin, että Aabraham pystyi siirtämään Hänen ilmoituksensa ja vanhurskauden perustukset jälkeläisilleen (1. Moos. 18:17-19).

Aabraham ja muut vanhan liiton profeetat ja voidellut olivat todella ainutlaatuisia ja kunnioitettavia ihmisiä. Heikkouden keskellä he ojentautuivat Jumalan lupauksiin, vaikka he eivät vielä voineet nähdä niiden täyttymystä. Nyt meillä on kaikkien lupausten täyttymys Jeesuksessa. Meillä on tarkkoja raamatun käännöksiä ja Pyhän Hengen täydellinen lupaus. Uskon, että Jeesus todella odottaa, että me paneudumme Häntä koskevaan ilmoitukseen kirjoituksissa ja sulaudumme yhä enemmän Häneen.

Jumalan valtakunnan ilmoitus Raamatun sanan kautta ymmärrykseemme on uskomme perustus ja ohjenuora. Mutta vielä syvällisempi, voimallisempi ja täydellisempi on Jumalan ilmoitus meidän henkeemme Pyhän Hengen kautta. Sisäinen kokemisemme Pyhässä Hengessä synnyttää meissä rakkaussuhteen Jumalan kanssa ja äärimmäisen syvän ilmestyksen Hänestä. Tämä on Jumalan päämäärä meissä. Tämä rakkaussuhde myös tyydyttää meidän halajamisemme ja johtaa elämämme täyttymykseen.

RAAMATTU