RUKOUSPALVELU
1. UUDEN VIRRAN KOSKETUS

Tämä rukouspalveluohje on soveltuu yleisiin rukouspalvelutilanteisiin seurakunnassa ja kotikokouksissa, joissa tavoitteena on saada lisää Pyhän Hengen ja tulen kosketusta ja läpimurtoa.

Jeesus haluaa koskettaa ja täyttää Pyhällä Hengellä jokaisen, joka etsii Häntä ehyellä sydämellä. Rukouspalvelutilanteissa haluamme johtaa ihmisiä voimakkaaseen ja syvään Jeesuksen henkilökohtaiseen kosketukseen sen sijaan, että etsisimme yksittäisiä ratkaisuja ihmisten ongelmiin. Herätys ja elämän ratkaisut tulevat ihmisen elämään silloin, kun Jeesus itse koskettaa häntä uudistavalla, parantavalla ja vapauttavalla voimalla.

'Vanhassa virrassa' painopiste oli ratkaisujen etsimisessä Jumalalta. Silloin oleellista oli antautua pohtimaan yhdessä ongelmia, profetoida, rukoilla esitettyjen rukouspyyntöjen mukaan, tai "sitoa ja päästää" uskon rukouksella. Tässä toimintatavassa rukouspalvelija oli avainhenkilö, jonka "osaamisen" varassa oli tilanteen onnistuminen. Tämä toimintatapa on valitettavasti myös johtanut silloin tällöin ihmisiä hyväksikäyttäjiksi/hyväksikäytetyksi ja väärään riippuvuuteen 'profeetasta'. On selvää, että tässä toimintatavassa ihmiset saattavat jäädä hengellisesti alaikäisiksi, koska he eivät opi HENKILÖKOHTAISTA PYHÄLLE HENGELLE AVAUTUMISTA JA VASTAANOTTAMISTA, joka kasvattaa heidät hengelliseen aikuisuuteen.

Matalassa virrassa oli paljon kontrollia, yrittämistä ja vaatimusta, jotka ovat esteitä Hengen vapaudelle ja voitelun läpimurrolle. Jumalan kirkkauden virrassa palveleminen lähtee RAKKAUDEN KAUTTA VAIKUTTAVASTA USKOSTA ja SUURESTA HENGEN VAPAUDESTA. Tässä voitelussa voimme johtaa palveltavat Jeesuksen ainutlaatuiseen kosketukseen ja lisääntyvään vapauteen kaikilla elämän alueilla.

Jumalan kirkkauden virrassa Jeesus on avainhenkilö ja ratkaisevaa on johtaa etsivä ihminen Hänen kirkkautensa läpimurtavaan kosketukseen henkilökohtaisesti. Kun Jeesus koskettaa etsivää, Hän tuo lahjansa mukanaan ja antaa ENEMMÄN KUIN ME ANOMMEKAAN! On ilman muuta selvää, että tämäkin virta syvenee ja laajenee koko ajan ja siksi haluamme etsiä lisää, avautua enemmän ja muuttua 'voimasta voimaan ja kirkkaudesta kirkkauteen'.

Voidaksesi tehokkaasti palvella tässä voitelussa, sinä tarvitset ilmestyksen Pyhän Hengen toimintatavoista, uskon rukouksesta ja hengen avaamisesta Jumalalle. Tämä toimintaohje antaa sinulle tämän ilmestyksen. Uskomme, että Jumala on avannut meille erityisen lähteen, josta ammentamaan nämä ohjeet auttavat. Tämän vuoksi nämä ohjeet soveltuvat erityisesti yleisökokouksiin. Voidaksemme palvella Jumalan kirkkauden virrassa meidän tulee ensin itse päästä kohtaamaan Jeesuksen vapauttava, uudistava ja muuttava kosketus. Sen jälkeen meillä on ilmestys ja usko siitä, että Jeesus voi koskettaa ketä tahansa muuta samalla voimalla. Rukouspalvelutilanteessa me kiinnitämme rakkautemme ja uskomme Jeesuksen kosketusta etsivän hyväksi, jotta Pyhän Hengen läpimurto voisi tapahtua hänen elämässään.

Erityinen mahdollisuus Jumalan kirkkauden läpimurtautumiseksi on, kun rukouspalvelun aikana voidaan toteuttaa profeetallista ylistystä, joka vahvistaa Hengen kosketusta rukouspalvelun aikana. Silloin palveltavat voivat koko ajan ammentaa palvonnan voitelusta ja sitten rukouspalvelijan tullessa kohdalle keskittyä vastaanottamaan hänen kauttaan Pyhää Henkeä. Jumalan kirkkaus ilmestyy vapaudessa ja siksi pyrimme itse vetäytymään taka-alalle ja annamme Jeesuksen ilmestyä ja koskettaa suoraan palveltavaa.

Haluamme auttaa ihmisiä henkilökohtaiseen Pyhän Hengen voitelun läpimurtoon. Herätystä janoavat ihmiset ovat jo käyneet lävitse 'matalan virran' voitelun ja he janoavat todellista tulta, läpimurtoa ja Jumalan kirkkauden kosketusta/ilmestystä. Ylistyksemme, palvontamme ja julistuksemme on viritetty johtamaan ihmiset henkilökohtaisen parannuksenteon ja sydämen avaamisen kautta vastaanottamaan ITSE PYHÄÄ HENKEÄ, joka siis on Jeesuksen persoonallinen läsnäolo.

Rukouspalveluun tulevat ihmiset odottavat saavansa Pyhän Hengen kosketuksen juuri sillä alueella, mitä julistus on koskettanut. Pyhä Henki on myös valmistautunut vahvistamaan Sanan sitä seuraavilla merkeillä, joten rukouspalvelijain tulee hengessään vastaanottaa tämä sanoma ja antautua palvelemaan sen alueella niitä, jotka tulevat esille.

Osa kokouksissamme läsnä olevista ihmisistä on kokeneita Pyhän Hengen vastaanottamisessa. Mutta kokouksissamme on aina myös ihmisiä, jotka tulevat ensimmäistä kertaa tai ovat vasta avautumassa Pyhän Hengen sisäiselle täyttymiselle. Rukouspalvelutilanteissa eri valmiusvaiheessa olevat ihmiset erottaa helposti toisistaan. Kokeneet vastaanottajat ottavat vastaan ensimmäisestä ylistyshetkestä alkaen ja täyttyvät nopeasti lyhyessäkin rukouspalveluhetkessä.

Rukouspalvelun tärkeimpänä tehtävänä on antaa jokaiselle aikaa ja harjoitusta Pyhän Hengen vastaanottamisessa. Jeesus haluaa tyydyttää jokaisen Häntä etsivän sielun janon. Mutta koska esteet ovat lihan alueella, tarvitaan rukouspalvelijan uskoa, rakkautta ja rohkaisua, jotta etsivä pystyy avautumaan ja hiljalleen sulamaan Pyhän Hengen läsnäolossa ja lopulta päästä avautumaan kokonaan Pyhän Hengen valtavalle vaikutukselle elämässään. Rukouspalvelutilanteessa toimii KÄTTEN PÄÄLLE PANEMISEN PALVELUTEHTÄVÄ, joka on eräs voimakkaimmista palvelutehtävistä.

Meidän tehtävämme kokouksissamme on vapauttaa ihmiset ongelmakeskeisestä ajattelusta, koska se on yksi este Pyhän Hengen vastaanottamiselle. Sen vuoksi rukouspalvelijoiden tulee rauhoittaa jokainen palveltava sillä, että Jeesus tietää hänen ongelmansa. On parempi kohdata itse Jeesus, joka on TÄYDELLINEN RATKAISU, kuin rukoilla yksittäisiin ongelmiin ratkaisuja Jeesuksen ulkopuolelta! Tämän vuoksi rukouspalvelussamme emme keskity ongelmien kuuntelemiseen tai niiden viemiseen Herralle. Emme myöskään ryhdy pitkällisiin profetioihin, vaan puhumme uskon ja tiedon ja viisauden sanoja LYHYESTI, ja kutsumme Jeesusta täyttämään palveltavaa koko kirkkaudellaan.

Uuden virran rukouspalvelu:

 • Opeta palveltavaa rentoutumaan, avautumaan ja vastaanottamaan Jumalan rakkautta.

 • Rauhoita tilanne, sillä olemme tekemisissä Rauhanruhtinaan ja rakastavan Isän kanssa.

 • Opeta luottamaan Pyhän Hengen ilmestymiseen ja vaikutukseen. Jos on esteitä, Pyhä Henki tulee ne näyttämään.

 • Opeta ihmisiä odottamaan ja tunnistamaan Pyhän Hengen kosketusta levosta, rauhasta ja uskosta käsin. Jeesus haluaa täyttää jokaisen omansa Pyhällä Hengellä enemmän kuin me itse osaamme etsiä ja anoa.

 • Opeta ihmisiä tunnistamaan Pyhän Hengen kosketusta ja antautumaan siinä tilanteessa lisää.

 • Opeta ihmisiä suuntautumaan Jeesukseen ja kääntämään katse ja ajatukset pois omista ongelmista ja ympärillä olevista ihmisistä.

 • Jumala Isä rakastaa ja iloitsee jokaisesta, joka tulee etsimään Hänen kosketustaan. Jokainen on otollinen ja Jeesus on poistanut kaikki esteet.

 • Me emme voi manipuloida Pyhää Henkeä toimimaan, vaan voimme vain antautua. Siksi sinunkin tulee vain luottaa Jeesuksen kosketukseen.

 • Vahvistu rakkaudessa, rauhassa ja uskossa, jotta voit auttaa palveltavaasi kohtaamaan Jeesusta syvemmin kuin koskaan aikaisemmin.

 • Rukouspalvelumme tehtävänä on vapauttaa palveltava vastaaanottamaan ja vapauttaa Pyhä Henki koskettamaan ja jäämään palveltavan elämään.

 • Opeta jokaista harjoittamaan henkilökohtaista Pyhän Hengen janoamista ja Hänen läsnäolossaan lepäämistä omassa kodissaan tai missä tahansa rauhallisessa ympäristössä.

 • JEESUKSEN VEREN KAUTTA SINULLA ON PÄÄSY JUMALAN KIRKKAUTEEN: "TULE PYHÄ HENKI JA TÄYTÄ LISÄÄ KIRKKAUDELLASI JEESUKSEN NIMEESÄ!"

Rukouspalvelijoiden tulee olla valmiit kasvamaan ja uudistumaan koko ajan sekä vastaanottamaan ohjausta. Suosittelemme, että rukouspalvelijat "tankkaavat" säännöllisesti kokouksissamme. Suosittelemme, että kaikki rukouspalvelussa toimivat kokoontuvat yhdessä ennen kokousta ja virittyvät Pyhän Hengen kosketuksessa. Jokainen voi kasvaa valtavasti Hengen voimassa, lahjoissa ja uskossa tässä palvelutyössä.

Kun kaikki rukouspalvelijat sisäistävät tämän näyn ja toimivat sen mukaan, yhteinen voitelu vahvistuu ja jokainen voi julistaa ja uskoa suuria Pyhän Hengen läpimurtoja tapahtumaan jokaisen ihmisen elämässä, joka tulee etsimään Herran kosketusta kokouksissamme.

RUKOUSPALVELU