UPOTUSKASTE
10. UPOTUKSEN OTTAMINEN JA UPOTTAMINEN

Raamattu opettaa ihmistä ottamaan kasteen sen jälkeen, kun hän on tullut uskoon ja alkaa ymmärtää Jumalan Sanan opetusta asiasta. Raamatun mukaan kastetta ei suoritettu pakolla tai tietämättä, vaan ihmiset ottivat sen tahdon valinnan kautta. Tämä on kaiken Taivasten valtakunnan ilmestymisen periaate.

Alkuseurakunnassa ihmiset ottivat upotuskasteen julistuksen ja opetuksen jälkeen, jonka perusteella heissä syntyi uskon kuuliaisuus Jumalan Sanan opetukselle. Näin tapahtui Jerusalemissa ensimmäisen Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen, samoin tapahtui Samariassa Filippuksen julistustyön seurauksena, samoin toimi Paavali kääntymisensä jälkeen, samoin tapahtui Efesossa, ennen kuin herätys tuli sinne jne.

Upotuskasteen ottaminen vain seurakuntaan liittymiseksi on valheellinen rituaali. Silloin uskova ei pääse uskossa omistamaan upotuskasteen todellista merkitystä. Seurakuntaan liittämiset ovat turhia rituaaleja, sillä Jumala on liittänyt jokaisen uudestisyntyneen Kristuksen ruumiin jäseneksi. Toinen asia on sitten liittyä johonkin hengelliseen yhteisöön tai työnäkyyn vastuunkantajana ja palvelijana.

Jos joku upotuskasteen ottanut on saanut aivan väärän opetuksen eikä hän pysty omistamaan uskossa upotuskasteen koko siunausta, on oikein ottaa todellinen uskovien kaste. Siihen upotukseen voi haudata kaiken sen asteisen epäuskon ja sekaannuksen ja nousta uuteen elämään ylösnousemusvoimassa.

Kun kasteen ottava ihminen saa Raamatun ilmoittaman opetuksen ja ottaa upotuskasteen uskoen Jumalan toimivan elämässään Sanan opetuksen mukaisesti, kaikki upotuskasteen siunaus alkaa toteutua hänen elämässään. Oleellista ei ole se, kuka kastaa, missä se tapahtuu ja kuinka se toteutetaan. Merkitsevää on se, mitä tapahtuu kasteen ottavan ihmisen sydämessä ja mielessä suhteessa Jeesukseen. Jokainen upotuskasteen ottanut ja sen hengellisen merkityksen ymmärtävä ja opettamaan pystyvä voi palvella toisia ihmisiä upotuskasteen ottamisessa.

Korneliuksen huoneen tapahtumat osoittavat, että ihminen voi saada Pyhän Hengen, vaikkei hän olisikaan ottanut upotuskastetta. Korneliuksen perhekunnan jäsenten sydämet olivat kuitenkin niin valmistetut, että he olivat heti valmiit ottamaan kasteen Pyhällä Hengellä täyttymisen jälkeen. Upotuskasteen ottamisessa ratkaisevaa on sydämen antautuminen Jeesukselle, Hänen Sanalleen ja Pyhälle Hengelleen.

Ap. t. 8:12: Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat upotuksen, sekä miehet että naiset.
Ap. t. 9:18: Ja heti putosivat hänen (Paavali) silmistään ikään kuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti upotuksen.
Ap. t. 19:5-6: Sen kuultuaan he ottivat upotuksen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat.

Hengellinen edistyminen nopeutuu valtavasti upotuskasteen ottamisen jälkeen. Uskon voima, hengellisen elämän syvyys, voitto synnistä, Pyhän Hengen lahjat ja muu Taivasten valtakunnan elämä saavuttavat aivan toisen luokan tuloksia sen jälkeen. Ei tarvitse muuta kuin tutustua Jumalan palvelijoihin, lähetystyöhön, seurakuntiin ja työnäkyihin maailmanlaajuisesti. Evankeliumi leviää maailmassa sellaisten seurakuntien kautta, jotka opettavat Raamatun mukaista uskoa: uudestisyntymistä, upotuskastetta ja Pyhällä Hengellä täyttymistä.

Lähetyskentillä toimivat julistajat todistavat jatkuvasti siitä, kuinka nimenomaan upotuskasteen ottamisen yhteydessä tapahtuu voimakkaita vapautumisia demonisista siteistä ja myös fyysisiä parantumisia. Monet ihmiset täyttyvät myös Pyhällä Hengellä samalla kun heidät upotetaan kasteessa ja he alkavat profetoida ja puhua uusilla kielillä.

Toisaalta voimme huomata, että seurakunnissa, joissa pitäydytään lapsikasteessa, pysytään edelleen epäuskossa, sekaannuksessa, noituudessa, monenlaisessa syntielämässä. Niissä piireissä otetaan vastaan saastaisia oppeja kuten homoliittojen ja homopappien hyväksymistä jne. Sellaiset uskovat hyväksyvät jopa opettajiksi ihmisiä, jotka eivät itse edes usko.

Martti Luther toi jotain valoa katolisen kirkon pimeyteen, mutta hänen jälkeensä Jeesus on kirkastanut edelleen seurakunnalleen paljon lisää Jumalan valtakunnan totuuksia. Jeesuksen tulemuksen lähestyessä valo tulee yhä edelleenkin lisääntymään ja kutsuu meitä perkaamaan pois vanhan hapatuksen ja astumaan uuteen, suurempaan kirkkauteen.

Upotuskaste tulee ensisijaisesti ottaa oman vapaan uskossa vakuuttuneisuuden perusteella, koska Jumalan valtakuntaan astutaan uskon kautta. Kaiken tulee tapahtua Hengen vapaudessa ja uskossa. On tärkeää, että kasteen ottamisessa on avustajia ja todistajia, jotka palvelevat tässä tapahtumassa. Kastettava antautuu Jumalalle ja ottaa upotuskasteen ihmisten edessä.

Ennen upotusta uskovan tulee suun tunnustuksella vastaanottaa Jeesus, liittyä Jeesukseen kokonaan sekä irtisanoutua kaikista pimeyden voimista ja vaikutuksista. Kastettava antautuu Jeesukselle, upotettavaksi uskoen Jumalan alkavan tämän jälkeen toimia hänen elämässään ja toteuttamaan lihan kuolettamisen ja ylösnousemuselämään nousemisen. Kastettavalle voidaan sanoa esimerkiksi näin: "Ota vastaan upotus Jeesuksen nimeen." Kastettava voi vastata tähän : "Otan upotuksen Jeesuksen nimeen!"

2. Kor. 4:5-7: Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Sillä Jumala, joka sanoi: "Loistakoon valkeus pimeydestä", on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.

Tämä uskon teko on pätevä Jumalan ja ihmisten edessä. Raamatullisen kasteen ottaneella on oikeus ja voima uskoa Pyhän Hengen voitelun alkavan laskeutua hänen elämäänsä. Hän saa uskoa, että Jumala toimii hänen elämässään ja toteuttaa lihan kuolettamisen ja sydämen ympärileikkauksen Hengessä. Upotuskasteen ottaneella on oikeus uskoa täysi Pyhän Hengen lahja omakseen ja alkaa vastaanottaa lisääntyvää Hengen voitelua, vapautumisia, parantumista ja kaikkia Isän siunauksia Jeesuksessa Kristuksessa.

UPOTUSKASTE