ANTAMINEN
1. JUMALAN VALTAKUNTA PERUSTUU ANTAMISEEN

Koko Jumalan valtakunta on suurta katoamattoman elämän, kirkkauden, rakkauden ja siunausten virtaa Jumalasta käsin Hänen poikiensa ja tyttäriensä sisimpään ja ylle. Pyhä Henki toteuttaa tämän elävän veden virran tässä maailmassa. Jumala Isä on kaiken Lähde ja Luoja. Hänen Ainosyntyinen Poikansa on kaiken Johtaja, Kuningas ja toimeenpanija. Pyhä Henki ja taivaalliset sotajoukot saavat kaiken tapahtumaan. Jumalan yhteyteen otetut ihmiset ovat näiden siunausten vastaanottajia. Samalla he jakavat omalta osaltaan siitä virrasta, minkä ovat itse vastaanottaneet.

Antamisen ja vastaanottamisen todellisuus hallitsee Jumalan valtakuntaa. Siellä ei ole luotua olentoa, ympäristöä tai todellisuutta, jossa Jumalasta tuleva virta ei virtaisi ja tekisi kaikkea eläväksi yhä lisääntyvässä kirkkaudessa. Kaikkea virtaa ylläpitää ja toteuttaa Jumalan Isän ääretön, kaikkivaltias ja loppumaton rakkaus. Hän vuodattaa kirkkauttaan kaikkeen luomakuntaansa, jotta se voisi hyvin, menestyisi, lisääntyisi ja kasvaisi Hänen suunnitelmansa mukaan.

Sielunvihollisen hallitsemassa maailmassa demonisaatio, kuolema, pelko, viha, itsekkyys ja muu pimeys pysäyttävät kaiken siunauksen virran. Kun ihminen lankesi pois Jumalan yhteydestä, Jumalasta tuleva katoamattoman elämän, huolenpidon, valon ja siunauksien virta sulkeutui. Elävän veden virran sijaan tilalle tuli kuoleman virta, jota hallitsee viha, itsekkyys, varastaminen, petos, hyväksikäyttö, orjuuttaminen ja tuhoaminen. Jeesuksen vastaanottamisen kautta meillä on pääsy kuoleman virrasta elävän veden virtaan takaisin.

Jeesuksen vastaanottamisen kautta Pyhä Henki kytkee pelastetun hengen Jumalasta tulevaan elävän veden virtaan. Mitä enemmän antaudut Pyhän Hengen ja tulen kosketukseen, sitä enemmän Jumalan elämä pääsee virtaamaan sinuun. Sen tähden Pyhässä Hengessä ja tulessa upottaminen on pelastetuille lopullinen vapautus kuoleman virrasta. Pyhän Hengen tuli sulauttaa sinutkin Jeesuksen kirkkauden yhteyteen. Jeesus synnyttää sinuunkin elävän veden lähteen, josta virtaa Jumalan katoamaton elämä kaikkien ympärilläsi olevien ihmisten siunaukseksi.

Joh. 4:13-14: Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".

Jeesus sinussa tulee elävän veden lähteeksi. Sinulla on itsenäinen henki, jonka Pyhä Henki kytkee Jumalaan Isään. Samalla kun olet riippuvainen Isästä tulevasta elämän virrasta, tämä elävän veden virta asuu sinussa ja virtaa sinun kauttasi. Sinusta on tullut Jumalan työtoveri tuodaksesi ilmi Hänen valtaherruuttaan Hänen kirkkautensa virrassa.

Jeesuksen pelastustyön ainoa päämäärä ei ole pelastaa ihmisiä luonnollisen kuoleman jälkeen Taivaaseen. Hengen uudestisyntyminen on avain, mutta sen jälkeen alkaa vasta Jumalan valtakunnan ilmestyminen pelastetun sieluun, ruumiiseen ja muuhun elämään. Jumalan valtakunnan olemus on täydellinen elämä, yltäkylläisyys, hyvyys, siunaus, oikeamielisyys, rauha ja ilo Pyhässä Hengessä. Jeesuksen hallintavalta sisimmässäsi tekee sinusta rikkaan, yltäkylläisen, anteliaan ja oikeudenmukaisen. Kun sisimpäsi on vapautunut demonisesta puutteenalaisuudesta, köyhyydestä, ahneudesta, itsekkyydestä, vihasta ja muusta pimeydestä, sinä olet vapaa virtaamaan elävän veden virrassa.

Heprean kielessä ja vanhan liiton ympäristössä vanhurskaus (”tsidka”) tarkoittaa ”antelias ja oikeudenmukainen”. Vanhan liiton rabbit ymmärsivät, että Jumala on hyvä ja antelias. He opettivat ihmisiä liittymään Jumalaan, joka on hyvä, oikeudenmukainen ja antelias. Juutalaisessa kulttuurissa pidettiin häpeällisenä sellaista elämäntapaa, jossa varoja omistava ei anna taloudellista apua sitä tarvitsevalle. Kuinka ihminen voi liittyä ahneuden ja saituuden hengessä Jumalaan, joka on täydellinen ja yltäkylläisen rikas antamaan kaikille kaikkinaista hyvää?

Itsekkyys on sielunvihollisen luonto ihmisessä. Jeesuksen pelastuksen vastaanottaminen ja särkyneen sydämen eheytyminen tarkoittaa myös itsekkäästä ja ahneesta sydämestä vapautumista. Jumala voi käyttää pienessäkin voitelussa eläviä ihmisiä, jos heillä on antelias sydän. Hän voi johtaa heitä auttamaan köyhiä ja puutteenalaisia. Hän voi käyttää heitä rahoittamaan Jumalan valtakunnan palvelijoiden työtä.

Jumalan valtakunnassa antaminen ei ole suoritus tai ansio. Se on seurausta sydämen puhdistumisesta ja elämän Hengen lain alle pääsemisestä. Jumala ei ole ensisijaisesti kiinnostunut sinun antamisestasi vaan siitä, saako Hän hallita sydäntäsi Hänen oikeamielisyydessään ja anteliaisuudessaan. Silloin sisimmästäsi pääsee virtaamaan Jumalan parantava voitelu Pyhässä Hengessä. Sinä kutsut syntisiä Jeesuksen luokse, sidot sydämeltään särjettyjä, autat köyhiä ja puutteessa olevia, parannat sairaita, vapautat ihmisiä demonien ja traumojen vallasta sekä johdat ihmisiä Pyhän Hengen tulessa upottamiseen.

Antamiseen liittyviä periaatteita Jumalan valtakunnassa:

 • Jumala ei ole ensisijaisesti kiinnostunut sinun rahoistasi, vaan sinun sydämestäsi. Kun hän saa vallata sinun sydämesi, hän voi johtaa sinua toteuttamaan valtakuntansa suunnitelmia myös antamisen alueella.

 • Kun Jeesus saa ottaa valtaasa sinun taloutesi, Hän tulee johtamaan sinut täydelliseen yltäkylläisyyteen ja hyvinvointiin myös taloudellisesti. Jeesus uskoo sinun haltuusi varallisuutta, jota sinä pystyt käyttämään Hänen tahtonsa mukaisesti.

 • Jumala tietää tarkemmin kuin sinä, mitä sinulla on annettavaa. Sinä olet saanut koko elämäsi Jumalalta, joten voit myös antaa elämäsi Hänelle takaisin. Jumala on antanut sinulle hengen, sielun, ruumiin ja aineellisen elämän hyvyyttä, jota sinä voit antaa tarvitsevalle.

 • Kaikkea aineellista monin verroin arvokkaampaa on Isän rakkauden, Jeesuksen täydellisen pelastustyön, Pyhän Hengen voitelun antaminen tarvitsevalle. Jeesus haluaa, että sinäkin varustat lähimmäisiäsi Pyhän Hengen voitelussa elämään, jolloin he saavat kestäviä hengellisiä ratkaisuja elämänsä tarpeitten ratkaisemiseen.

 • Rakkauden laki on kaksisuuntainen: "Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi". Rakkauden yksi mitta on halu ja kyky antaa omastaan sellaiselle, joka tarvitsee. Vanhurskaus tarkoittaa oikeudenmukaista anteliaisuutta. Sinun vanhurskautesi mitta Jumalan valtakunnassa on kykysi antaa omastasi tarvitsevalle.

 • Kaikki elämäsi, kykysi, voimasi, omaisuutesi, vaikutusvaltasi on Jumalan lahjaa sinulle. Ne ovat sinun leivisköitäsi, joiden käyttäminen osoittaa Jumalan valtakunnan ulkopuolella eläville ihmisille sinun vanhurskautesi. Jumalan valtakunnan laki on tämä: "Jos pystyt antamaan lähimmäisellesi aineellista hyvää, Jeesus siunaa ja voitelee sinut antamaan myös hengellistä hyvää.

 • Jeesus haluaa, että Hänen omansa osoittautuvat uskollisiksi ja vanhurskaiksi palvelijoiksi myös aineellisen hyvän antamisessa niille, jotka tarvitsevat. Sinun tulee tulla uskolliseksi ”väärän” omaisuuden haltijana ja palvelijana. Silloin Jeesus voi antaa sinulle jaettavaksi taivaallisia rikkauksia.

Luuk. 16:10-12: Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikeata on? Ja jos ette ole olleet uskolliset siinä, mikä on toisen omaa, kuka teille antaa sitä, mikä teidän omaanne on?

Tässä maailmassa vallitseva talousjärjestelmä mittaa jokaisen ihmisen sydämen rehellisyyttä, uskollisuutta, elämän hallintaa ja oikeudenmukaisuutta. Jumala antaa uskottomillekin oikeuden osoittaa varoillaan anteliaisuutta. Silloin Hän siunaa tällaisen ihmisen elämää, niinkuin Korneliuksen kohdalla tapahtui.

Kun sinä annat elämäsi Jumalalle, se on kallisarvoisin lahjasi Hänelle. Synnin pimeydessä elävä ihminen ei tiedosta eikä ymmärrä oman elämänsä jumalallista luonnetta ja äärimmäisen kallisarvoista tarkoitusta. Kun sinä annat sielunvihollisen turmeleman elämän Jeesukselle, Hän antaa sinulle uuden elämän Hänen kirkkaudessaan ja kunniassaan. Kun sinä rakastat ja kunnioitat Jumalaa, Hän vuodattaa yllesi kunniansa Pyhän Hengen tulessa ja voimassa.

Jumala on valmistanut erityiset siunaukset seuraavissa antamisen alueissa. Sinä tarvitset Pyhän Hengen käyttääksesi varojasi oikein näillä alueilla:

 • Perheestäsi huolehtiminen: Et saa koskaan asettaa seurakuntaa oman perheesi edelle. Sinun lapsesi ovat sinun vastuullasi ja Herra haluaa että heidän tarpeensa tulevat tyydytetyiksi ensin.

 • Köyhille antaminen: Muista että Jumalan vanhurskaus tarkoittaa oikeudenmukaista anteliaisuutta. Hänen, jolla on, tulee antaa sellaiselle, jolla ei ole.

 • Hengelliseen työhön antaminen: Jumala on valmistanut erityisen siunauksen Hänen valtakuntansa työhön antamisessa. Kun annat hengelliseen työhön, sinä tulet osalliseksi työn hedelmästä ja Jumalan kiitoksesta. Etsi Pyhän Hengen johdatusta siihen, mihin Jeesus haluaa sinun osoittavan tukeasi palvelutyön ja taloudellisen avun muodossa.

 • Oman elämän antaminen Jumalalle: Sinun elämäsi täydellinen yltäkylläisyys alkaa Jumalan Isän katoamattoman elämän yhteyteen pääsemisestä. Kun Pyhä Henki saa johtaa elämäsi Jeesuksen yhteyteen, Jumala Isä vapauttaa antamisen ja vastaanottamisen kautta täydelliset siunaukset elämääsi. Yltäkylläisyys tulee olemaan hengessäsi, sielussasi, fyysisessä ruumiissasi, ihmissuhteissasi, taloudessasi ja palvelutyössäsi.

Meidän lahjamme Isää kohtaan on kuuliaisuus, antautuminen hänelle, kiitollisuus, ylistys ja palvonta sekä rakkauden palvelutyö lähimmäisiämme kohtaan. Silloin Pyhä Henki voi johtaa meitä palvelemaan elämämme kaikilla resursseilla Jumalan valtakunnan ilmestymistä tässä maailmassa. Olemme vapaat mammonan vallasta ja taivaalliset rikkaudet tulevat omaisuudeksemme.

Koska olemme Jeesuksessa saaneet täydellisen lahjan Jumalalta Isältä, me annamme ja välitämme siunauksia ympärillämme oleville ihmisille. Luonnollisen antamisen kautta me avaamme lähimmäisten sieluja vastaanottamaan hengellistä. Pyhän Hengen voitelun kautta sinä voit sitten jakaa Jeesuksen pelastuksen siunauksia ihmisten vapauttamiseksi köyhyyden kirouksesta Jumalan valtakunnan yltäkylläisyyteen Pyhän Hengen tulessa.

ANTAMINEN