ANTAMINEN
2. MITÄ TARKOITTAA VANHURSKAUS?

Vanhan liiton ilmaisu vanhurskaudesta (tsidka) on paljon enemmän kuin kreikan kielen käännös oikeamielisyys (dikaiosyne). Länsimaissa käsitys vanhurskaudesta (oikeamielisyydestä) painottuu rehellisyyteen ja lain mukaiseen luonteeseen tai toimintaan. Kreikan kielen sana ”dikaiosyne” tulee sanasta ”dikaios”, joka tarkoittaa ”oikeudenmukainen” tai ”kohtuullinen”.

Sanaa vanhurskas eli oikeamielinen tulkitaan lain noudattamisen periaatteella. Länsimaisessa kristillisyydessä siihen liitetään merkityksiä, jotka ilmaisevat luonteen puhtautta, eheyttä ja tinkimättömyyttä. Mutta siinä unohdetaan "armollisuus", joka on Jumalan valtakunnan vanhurskautta. Jumalan valtakunnassa oikeamielisyyttä mitataan sillä, kuinka paljon ihminen toimii Jumalan rakkauden lain mukaan.

Matt. 23:23-26: Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeuden toteuttamisen ja pelastavan laupeuden (eleos) ja Jumalan uskon (pistis)! Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää. Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin! Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä! Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!

Jeesus nuhteli kirjanoppineita ja fariseuksia heidän sydämensä kovuudesta. Hän ei kumonnut lain noudattajien edessä lakia vaan osoitti lain täydellisyyden myös antamisen alueella. Fariseukset eivät ymmärtäneet, että Jumala tavoitteli antamisen kehotuksen kautta ensisijaisesti ihmisten sydänten muuttumista. Heillä itsellään oli kova ja itsekäs sydän. He hallitsivat ihmisiä lain kirouksella ja vaativat heitä maksamaan kymmenyksiä kaikesta mahdollisesta. Jeesus sanoi, että kaikkein tärkeintä on:

  • oikeuden toteuttaminen, jossa oikeamieliset periaatteet hallitsevat antamista,
  • pelastava rakkaus ja laupeus, joka antaa armon vaikka laki sanoisi muuta ja
  • Jumalan usko, jonka kautta antamisen siunaukset tulevat voimaan.

Kaikkea antamista ja vastaanottamista tulee hallita Jumalan rakkauden ja uskon. Antaminen ja vastaanottaminen on Jumalan valtakunnan taloudenhoitoa, jota Jeesus vaikuttaa meissä. Hylkää siis köyhyys, ahneus ja puutteenalaisuus ja astu Jumalan valtakunnan yltäkylläisyyteen antamisen ja vastaanottamisen alueella.

Jumalan vanhurskaus tarkoittaa siis, että sen, jolla on yltä kyllin, tulee antaa sille, jolta puuttuu. Antaminen perustuu rakkauden lain täydellisyyteen. Jumala on rikas antaja ja siksi Hänen oikeudenmukaisuuttaan on antaa kirkkauttaan ihmisille, joilta sitä puuttuu. Hän on sen totisesti tekevä heti, kun ihminen tulee Hänen yhteyteensä.

Mooseksen laki toimi aineellisessa ja sielullisesti käsitettävässä ympäristössä. Vanhurskauden mittarina oli lain noudattaminen käskyjen noudattamisen muodossa ja myös antamisen / vastaanottamisen alueella. Uudessa liitossa vanhurskauden mittarina on Jeesuksen muotoon muuttuminen. Jeesuksen vanhurskaus ilmenee nyt sydämen tilana, jota Isän rakkaus, Pyhän Hengen ilmestystieto ja Jumalan usko hallitsevat. Kun pelastettu on Jeesuksen vanhurskaudessa, hänen luonteessaan, sanoissaan ja teoissaan ilmenee Jeesuksen Voidellun muoto.

Kun tutkit Jeesuksen elämää, Hänen vanhurskautensa ilmeni koko ajan Hänen anteliaassa, armahtavassa ja rakastavassa sydämessä. Hän eli Isästä tulevassa kirkkauden virrassa ja jakoi koko ajan kaiken ihmisille, joita Hän palveli. Hengellisen palvelutyön ohella hänellä oli köyhien avustamisen palvelutyö. Hänen palvelutyönsä yhteydessä oli muun muassa varakkaita naisia, jotka palvelivat Jeesusta ja Hänen opetuslapsiaan varoillaan. Varoistaan antamisen kautta he tekivät mahdolliseksi Jeesuksen ja Hänen opetuslastensa palvelutyön. Kuinka arvokasta ajattelet tämän antamisen olevan Jumalan silmissä?

Luuk. 8:1-3: Ja sen jälkeen hän vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja saarnasi ja julisti Jumalan valtakunnan evankeliumia; ja ne kaksitoista olivat hänen kanssansa, niin myös muutamia naisia, jotka olivat parannetut pahoista hengistä ja taudeista: Maria, Magdaleenaksi kutsuttu, josta seitsemän riivaajaa oli lähtenyt ulos, ja Johanna, Herodeksen taloudenhoitajan Kuusaan vaimo, ja Susanna ja useita muita, jotka palvelivat heitä varoillansa.

Kirjoitukset eivät ilmaise paljonkaan Jeesuksen köyhien avustamistyöstä, mutta apostoli Johanneksen tallentama tapaus antaa merkittäviä viitteitä. Juudas oli rahaston hoitaja, joka kuitenkin oli epärehellinen ja otti yhteisestä kassasta omaan käyttöönsä varoja. Ahneus ja epärehellisyys oli hänen lankeemuksensa portti. Mutta tämä ei vähentänyt Jeesuksen toteuttaman köyhien avustamistyön arvoa.

Joh. 12:3-6: Niin Maria otti naulan oikeata, kallisarvoista nardusvoidetta ja voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan; ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Silloin sanoi yksi hänen opetuslapsistaan, Juudas Iskariot, joka oli hänet kavaltava: "Miksi ei tätä voidetta myyty kolmeensataan denariin ja niitä annettu köyhille?" Mutta tätä hän ei sanonut sentähden, että olisi pitänyt huolta köyhistä, vaan sentähden, että hän oli varas ja että hän rahakukkaron hoitajana otti itselleen, mitä siihen oli pantu.

Juudas oivalsi heti nardusöljypullon arvon. Hänessä oleva ahneus ei sietänyt sitä ylenpalttista palvontaa ja kunnioitusta, jota Maria osoitti Jeesukselle vuodattamalla nardusöljyn Jeesuksen ylle. Kolmesataa denaria oli siinä yhteiskunnassa vuoden palkka normaalituloiselle ihmiselle. Tästä voidaan päätellä, että suhteellisen merkittäviä summia rahaa virtasi Jeesuksen palvelutyöstä myös köyhien avustamiseen.

Matt. 19:21-23: Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua". Mutta kun nuorukainen kuuli tämän sanan, meni hän pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Totisesti minä sanon teille: rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan.

Jeesus asetti rikkaalle nuorukaiselle, joka halusi olla täydellinen, todellisen haasteen astua Jumalan valtakunnan elämään. Hänenkin porttinsa päästä Jumalan valtakunnan siunauksiin oli vapautua mammonan orjuudesta. Jeesus ei kutsunut nuorukaista elämään kerjäläisenä tai pummina. Hän kutsui nuorukaista seuraamaan Häntä. Jeesus oli valmis opettamaan hänelle mammonan orjuudesta vapaan uuden elämän Pyhän Hengen ja tulen voimassa sekä Jumalan Isän huolenpidossa.

Jeesus kutsui tätä nuorukaista seuraamaan Häntä. Kaikki muut, joita Jeesus kutsui (12 opetuslastaan), jättivät kaiken ja seurasivat Häntä. Mutta tämä nuorukainen oli sidottu. Hän oli kuitenkin Jumalan valitsema. Tämä täydellisyyttä ja Jumalaa tavoitteleva nuorukainen oli todennäköisesti Saulus Tarsolainen. Mammonan orjuus esti tämän ja Paavali joutui käymään kovan koulun ennen kuin hän antautui Jumalalle. Kun hänen sydämensä oli nöyrtynyt tunnistamaan oman eksymisensä, Jeesus kohtasi häntä Damaskon tiellä. Jeesus voiteli ahneudesta ja mammonasta vapautuneen Saulus Tarsolaisen ja teki hänestä pakanain apostolin.

Jumalaan uskova sydän etsii oikeudenmukaisuutta ja oikeuden toteuttamista aineellisellakin alueella. Isän rakkaudessa elävä sydän antaa rakastavan laupeuden perusteella eikä lain määräyksen mukaan. Jumalan uskossa elävä ihminen antaa omastaan, koska hän luottaa Jumalan huolenpitoon. Hän ei pelkää, että hänen antamisensa köyhdyttäisi häntä. Hän ei anna rikastuakseen vaan Hän antaa koska Isän rakkaus hänen sydämessään johtaa häntä antamaan sille, joka tarvitsee. Hän kunnioittaa Jumalan palvelijoita ja antaa heille, koska he jakavat hänelle elämän leipää Pyhän Hengen voitelussa.

Antelias ja oikeudenmukainen ihminen elää Jumalasta tulevassa elävän veden virrassa, jossa hänellä on aina oleva kaikkea riittävästi. Jumala siunaa hänen taloutensa, koska hän on kytkeytynyt elävän veden virtaan.

Luuk. 21:1-4: Ja hän katsahti ja näki rikkaiden panevan lahjoja uhriarkkuun. Niin hän näki myös köyhän lesken panevan siihen kaksi ropoa. Silloin hän sanoi: "Totisesti minä sanon teille: tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut. Sillä kaikki nuo panivat lahjansa liiastaan, mutta tämä pani puutteestaan, koko elämisensä, mikä hänellä oli."

Köyhä leski ei antanut kahta ropoa uhriarkkuun täyttääkseen kymmenysopin vaatimukset. Hän antoi kaiken rahan, mitä hänellä oli. Uskon, että köyhä leski oli erityisessä Pyhän Hengen kosketuksessa tässä tilanteessa. Jeesus tunnisti Pyhän Hengen ilmoituksen ja vaikutuksen. Jeesus näki ja tunsi hengessään tämän naisen uskon ja antautumisen. Hän nosti tarkoituksella esille tämän tapahtuman, jotta todellinen antamisen periaate Jumalalle antautumisessa ja Jumalan uskossa tulisi ilmi opetuslapsille. Uskon, että Jeesus lähetti tämän jälkeen opetuslapsiaan antamaan tälle leskelle ”satakertaisesti” sen, mitä hän oli uhriarkkuun laittanut.

Uskon, että köyhä leski oli ymmärtänyt, että kaksi ropoa eivät tule auttamaan häntä pitkän päälle. Hän oli tullut toimeentulossaan umpikujaan. Tässä tilanteessa Pyhä Henki johti hänet radikaaliin antamiseen, jolla hän voi murtaa köyhyyden kirouksen. Antamisen kautta hän todisti ennen kaikkea Jumalalle oman vanhurskautensa ja antautumisensa Jumalan huolenpitoon. Jumala näki tämän tapahtuman ja siunaukset vapautuivat lesken elämässä. Jeesus julisti hänelle oikeuden vastaanottaa suuremman antamisen siunauksen kuin kukaan muu siinä joukossa.

Tänä päivänä on seurakuntia, jotka keskittyvät varakkaiden ihmisten rahastamiseen. Köyhät, raajarikot, addiktoituneet ja rammat eivät ole tervetulleita heidän yhteyteensä. Tällainen seurakunta on ”kauniitten ja rohkeitten” joukko, jossa ei toteudu Jeesuksen palvelutyö sydämeltään särkyneitten eheyttämiseksi ja vapauttamiseksi köyhyyden kirouksesta. Mutta siinä kyllä toteutuu heidän oma uskonnollisen suuruutensa näky. Jos sinulla on sydämen haavoja ja heikkoutta, sinä et kelpaa siihen joukkoon. Kavahda tällaisia yhteyksiä, sillä Jeesus kutsuu sinua Hänen valtakuntaansa.

Jos olet omaksunut antamisen ja vastaanottamisen periaatteen vain rahaan liitettynä, olet joutunut eksyksiin. Jumala etsii sinussa ensisijaisesti anteliasta, rakastavaa ja puhdasta sydäntä. Sen vaikutuksesta Hän tulee johtamaan sinua antamaan Pyhän Hengen kehotuksen mukaan yltäkylläisesti. Jeesus voitelee sinut antamaan taloudellista apua aineellisesti köyhille ja Jeesuksen pelastuksen hengellisiä siunauksia hengellisesti köyhille.

Antaudu Pyhän Hengen tulessa upotettavaksi ja sisäisen vapautumisen ja parantumisen prosessiin. Silloin Jeesus luo sinuun uuden sydämen, joka virtaa antamisen ja vastaanottamisen ylenpalttisissa siunauksissa elämän kaikilla alueilla.

ANTAMINEN