ANTAMINEN
3. HYLKÄÄ LAIN KIROUS JA VANHAN LIITON KYMMENYSOPPI

Vanhan liiton kymmenysoppi oli Jumalan asettama siunauksen mahdollisuus ihmisille, joiden sydäntä Pyhä Henki ei päässyt vielä muuttamaan. Lain määräyksen hyväksyminen kuritti heidän sielunsa ahneutta ja itsekkyyttä. Senkin kautta ihmiset voivat vapautua jossain määrin demonisesta kuoleman virrasta antamalla omastaan köyhille.

Uudessa liitossa tilanne on täysin erilainen. Mooseksen laki ei enää hallitse pelastettujen elämää. Mooseksen lain tilalle on tullut Isän rakkauden ja vanhurskauden laki. Kymmenysopin tilalle on tullut sydämen kyllyydestä antaminen Pyhän Hengen johdatuksessa. Lain kirousta ei ole missään muodossa enää. Uudessa liitossa ei voida vedota vanhan liiton määräyksiin. Pelastustyöllään Jeesus mitätöi lain kiroukset ja vapautti lain siunauksia suuremmat ja täydellisemmät hengelliset siunaukset.

Kol. 2:13-15: Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympäri leikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.

Kaikki Paavalin opetukset puhuvat uudesta elämästä Aabrahamin uskossa, joka on vapaa Mooseksen lain määräyksistä. Uusi liitto on sydänten liittymisen liitto Jumalan Isän sydämeen. Silloin kaikkea uuden liiton elämää hallitsee Isän rakkauden laki. Se vapauttaa pelastetut kaikista alkeisvoimista, mukaan luettuna Mooseksen laki. Kylvämisen ja niittämisen laki vapautuu toimimaan täydessä yliluonnollisessa voimassa vain silloin, kun me tulemme vapaiksi antamaan Pyhän Hengen inspiraation mukaan joka tilanteessa.

2. Kor. 9:6-7: Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.

Pyhän Hengen tulessa upotetut ja uudistetut elävät oikeudenmukaisella ja anteliaalla sydämellä. He kuulevat Pyhän Hengen ääntä ja antavat iloisella sydämellä aina kun Pyhä Henki kehottaa. He eivät mittaa antamistaan kymmenyksillä vaan Pyhän Hengen sisäisen todistuksen mukaan. He ovat vapaat antamaan yli laskennallisten kymmenysten. Kun he antavat Pyhän Hengen avaamassa Jumalan rakkauden ja uskon virrassa, he eivät köyhdy vaan Jumalan Isän yltäkylläinen siunaus virtaa heihin. He eivät anna rikastuakseen vaan avatakseen siunauksien virtoja myös rahallisten ja aineellisten lahjojen kautta.

Luuk. 6:38: Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin."

Sinulla on aina mitä voit antaa tarvitsevalle Pyhän Hengen inspiraation mukaan. Pyhä Henki kehottaa sinua antamaan siitä mitä sinulla on, eikä antamaan velkaa ottamalla. Sinä voit antaa aikaasi jonkin yksinäisen lohduttamiseksi ja rohkaisemiseksi. Pyhä Henki voi johtaa sinut esirukoukseen ihmisten puolesta, joiden puolesta kukaan ei rukoile. Pyhä Henki voi johtaa sinut antamaan mitä tahansa käytännöllistä apua sen mukaan, kuinka sinulla on voimia ja kykyä. Pyhä Henki voi johtaa sinut käymään katsomassa sairaita, rukoilemaan heidän puolestaan, auttaa heidän elämänhallinnassaan jne.

Jaak. 1:27: Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.

Jumala Isä on äärimmäisen oikeudenmukainen ja antelias. Hän on antanut jokaisen ihmisen pelastamiseksi Ainosyntyisen Poikansa. Hän antaa Pyhän Hengen ja tulen voimasta kaikkea kirkkauttaan jokaiselle Jeesuksen omalle – niin paljon kuin kukin janoaa. Jumalan Isän sydän vihaa ahneutta ja itsekkyyttä, sillä sellaisessa sydämessä asuu vielä pimeys. Jumala Isä rakastaa ja siunaa voimallisesti niitä, jotka yhtyvät Hänen sydämeensä antamisen ja oikeudenmukaisuuden alueella.

Jaak. 2:8-10: Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi", niin te hyvin teette; mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä, ja laki näyttää teille, että olette lainrikkojia. Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin.

Uudessa liitossa lain alainen antaminen estää antamasta Jumalan uskossa. Kymmenysajattelu sitoon sielun vanhan liiton lakiin. Uudestisyntynyt henki ei voi kokea vapauttaa antaa esimerkiksi yli kymmenysten ja siten vastaanottaa suurempia siunauksia kuin vanhassa liitossa oli mahdollista. Rakkauden laki on kuninkaallinen laki ja sen tulee johtaa kaikkea antamista ja vastaanottamista.

Jos tahdot olla täydellinen, sinun tulee hyljätä vanhan liiton laki ja kymmenysoppi. Silloin sinä voit siirtyä siihen antamisen ja vastaanottamisen maailmaan, johon Jeesus kutsui rikasta nuorukaista. Hylkää ahne ja kova sydän ja omista Jumalan Isän antelias ja oikeudenmukainen sydän. Silloin Pyhä Henki johtaa sinut uuden liiton mukaiseen antamiseen ja sen kautta todellisiin kiihtyviin siunauksiin elämäsi kaikilla alueilla.

Antamisen alueella on liian paljon vanhan ja uuden liiton sekoitusta. Tuomitse, hylkää ja irtisano seuraavat harhautuneet opetukset ja tilanteet:

  • Antamisen opetus kohdistetaan vain rahan antamiseen seurakuntaan. Pelastetuille ei opeteta särkyneen sydämen eheyttämistä ja vapauttamista pimeyden vallasta tai köyhien avustamista.

  • Jumalan siunauksia ehdollistetaan seurakunnalle antamiseen. Jos sitten joku on laiminlyönyt ”täysien kymmenyksien” antamisen seurakuntaan, hän kokee syyllisyyttä ja joutuu lain kirouksen alaiseksi.

  • Joissain tapauksissa seurakunnassa opetetaan elämän ongelmien johtuvan siitä, ettei pelastettu anna kymmenyksiä seurakuntaan. Mutta kukaan ei vapauta häntä särkyneestä sydämestä, sukukirouksista, mammonan ja köyhyyden vallasta, noituudesta tai muusta sellaisesta.

  • Antamista motivoidaan sillä, että sen kautta pelastettu rikastuu rahallisesti. Esimerkiksi nostetaan maailmallisesti menestyneitä, joilla on oveluutta kerätä varallisuutta.

Jeesus haluaa parantaa kaikki sydämeltään särkyneet ja tehdä heidät kykeneviksi menestymään sekä hengellisesti että taloudellisesti. Uuden liiton antaminen ja vastaanottaminen perustuu rakkaussuhteeseen Jumalan ja ihmisten kanssa. Jeesuksessa sinulla on jo kaikki. Pyhä Henki antaa sinulle kyvyn menestyä samalla kun saat lisääntyviä siunauksia. Pyhän Hengen tuli siirtää sinut köyhyyden ja ahneuden kirouksesta Jumalan valtakunnan yltäkylläisyyteen. Sinusta tulee elävän veden lähde, joka voit jakaa runsaasti sekä aineellisia ja hengellisiä siunauksia niille, jotka sitä tarvitsevat – Pyhän Hengen johdatuksen mukaan.

ANTAMINEN