ANTEEKSIANTAMUS
5. ANTEEKSIANTAMUS ON JUMALAN USKON AUKTORITEETTIA

Jumalan anteeksiantavassa rakkaudessa toimii Hänen kaikkein suurin auktoriteettinsa ihmisen puolesta ja pimeyttä vastaan. Jumala Isä uskoo Poikansa Jeesuksen täydelliseen lunastukseen ja sovitustyöhön. Kun ihminen ottaa vastaan Jeesuksen, Isä oman uskonsa kautta siirtää ihmisen hengen, sielun, ruumiin ja koko elämän yltä kaiken Jumalasta eroon harhautumisen valheet, traumat, sairaudet, kiroukset, demonisaation, vääristymät ja muun pimeyden vallan. Jumala Isä herättää sinun henkesi lapsekseen. Hän näkee ja käsittelee sinua täydellisesti puhdistettuna Jeesuksen veren ja Pyhän Hengen tulen puhdistusvoiman kautta.

Ef. 1:3-7: Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.

Isä näkee sinussa uuden luomistyön toteutumisen. Hän ei näe sinussa mitään menneen elämäsi pimeyttä. Hän näkee sinut Poikansa Jeesuksen kaltaiseen oikeamielisyyteen ja puhtauteen puettuna poikanaan / tyttärenään. Hän näkee sinut täysi-ikäisenä perillisenään ja vapauttaa kaiken rakkautensa ja mielisuosionsa lahjat hyväksesi. Tämä on sinun uudestisyntyneen henkesi todellisuus.

Room. 12:2: Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkimalla ja vakuuttumalla siitä, mikä on Jumalan hyvä, otollinen ja täydellinen tahto.

Jumalan hyvä tahto on, että ihminen ottaa vastaan Jeesuksen. Jumalan otollinen tahto on, että pelastettu tulee Jeesuksen opetuslapseksi. Jumalan täydellinen tahto on, että opetuslapsi muuttuu Jeesuksen Voidellun kaltaiseksi. Silloin Jumalan valtaherruus on tullut maan päälle tämän ihmisen elämään.

Jumala julistaa sinullekin täyden anteeksiantamuksen Jeesuksen vastaanottamisen kautta. Tällä auktoriteettipäätöksellään Jumala mitätöi kaiken pimeyden vallan ja vaikutukset sinussa. Sinä olet vapautettu ja vanhurskautettu Hänen henkensä ja uskonsa maailmassa. Tämä vapautus tulee voimaan elämässäsi sitä myöten, kun sulaudut Jumalan uskoon ja ajatteluun sielussasi.

Jumalan anteeksiantamus on Hänen rakkautensa tulta Hänen tunteissaan ja se on samalla Hänen täydellisen auktoriteettinsa ja tuhovoimansa pimeyden voimia vastaan. Kun ihminen ottaa Jeesuksen vastaan, hän pääsee täydellisesti pois synnin orjuudesta Jumalan Isän rakkauden ja kirkkauden yhteyteen. Pyhä Henki toteuttaa tätä jo maan päällä ja tekee sinusta Jeesuksen ja Isän asumuksen Pyhässä Hengessä.

Mark. 11:22-25: Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Pitäkää ominaisuutenanne ja omaisuutenanne Jumalan usko. Totisesti minä sanon teille: jos kuka tahansa sanoisi tälle vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', eikä esittäisi vastaväitettä / eriävää mielipidettä mielensä sisimmässä, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuu. Sen tähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoillen anotte, uskokaa vastaanottaneenne, niin se tulee teille. Ja kun te seisotte rukoillen, niin antakaa anteeksi (=siirtäkää pimeyden kuorma, rangaistukset ja vaikutukset pois Jeesuksen nimessä), jos teillä on jotakin jotakuta vastaan, että teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi myös teille anteeksi teidän rikkomuksenne (=siirtäisi pimeyden kuorman, rangaistukset ja vaikutukset pois Jeesuksen nimessä)."

Syntien anteeksiantamus siirtää pelastetun Jumalan Isän yhteyteen ja Hänestä tulevan katoamattoman elämän kosketukseen. Tämän seurauksena ihminen saa yhteyden Jumalaan ja osallisuuden Hänen uskostaan. Pyhä Henki toteuttaa uuden luomistyön pelastetun hengessä ja sielussa. Sen seurauksena syntyy uusi ihminen, jonka ominaisuutena on Jumalan usko Hänen yhteydessään.

Jumalan uskossa elävä ihminen elää anteeksiantamuksessa ja katsoo lähimmäistä Jeesuksen veren täydellisen puhdistusvoiman ja Pyhän Hengen tulen uudistavan työn kautta. Tämä on sinunkin uusi elämäsi Jumalan uskossa. Pyhä Henki odottaa sinua voidellakseen sinut yhä suurempaan auktoriteettiin ja syvempään Jeesukseen sulautumiseen.

Matt. 6:14-15: Sillä jos te annatte anteeksi (afiemi = siirtää pois) ihmisille heidän rikkomuksensa (paraptoma = pois poikkeaminen, virhe, erehtyminen), niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne (paraptoma = pois poikkeaminen, virhe, erehtyminen).

Tarkennettu käännös:

"Sillä jos te siirrätte pois ihmisiltä heidän erehtymisensä, virheensä, pois poikkeamisensa, niin teidän taivaallinen Isänne siirtää myös teiltä pois (nämä), mutta jos ette siirrä ihmisiltä pois heidän erehtymistään, virhettään, pois poikkeamistaan, niin ei myöskään teidän Isänne siirrä teiltä pois teidän erehtymistänne, virhettänne, pois poikkeamistanne."

Jumalan valtaherruus on Isän rakkautta, jonka suurin ilmentymä on täydellinen anteeksiantamus – pimeyden pois siirtäminen – Jumalan Pojan uhraamisen kautta. Anteeksisantamuksessa eläminen on rakkauden käskyn toteuttamista täydellisimmässä muodossa. Se tarkoittaa epäuskosta ja katkeruudesta luopumista. Silloin pelastettu siirtyy kuninkaalliseen auktoriteettiin Pyhässä Hengessä ja saa voitelun kutsua sieluja pelastukseen, ajaa ulos riivaajia, parantaa sairaita ja eheyttää särjettyjä sydämiä.

Anteeksiantamuksen vastaanottamisen kautta ihmisen epäuskoinen ja kova sydän alkaa murtua. Jumalan Isän rakkaus pääsee eheyttämään särkyneen sydämen. Anteeksiantamuksessa elävä pelastettu herkistyy yhä lisää Pyhän Hengen kosketukselle. Hän tulee kykeneväksi uskomaan itselleen Jumalan rakkauden ja Pyhän Hengen voitelun. Hän tulee kykeneväksi välittämään näitä siunauksia lähimmäiselle.

Jumalan tavoite pelastettuja kohtaan on korkealla. Jumalan valtakunnan täytyy ilmestyä maan päälle ihmisiin. Hän tavoittelee Jeesuksen muotoa ja Pyhän Hengen tulen hehkua pelastetuissa. Jumala Isä haluaa johtaa meidät Hänen kirkkautensa johtamaan elämään. Hän on jo antanut meille kaikki hengelliset siunaukset Jeesuksessa. Siksi Pyhä Henki johtaa ja auttaa meitä vastaanottamaan nämä siunaukset todellisen elämämme pelastukseksi pimeydestä. Kun Isän rakkaus on täyttänyt sydämesi, sinulla on jatkuva into ja voima jakaa Jeesuksen siunauksia kaikille janoaville.

Jumala ei siirrä syntejämme pois siksi että pyydämme sitä oman ahdistuksemme tähden synnin orjuudessa. Anteeksiantamus ja synneistä vapauttaminen on Jumalan Isän tahto ja Hänen kaikkivaltiutensa suvereeni työ meidän hyväksemme. Meidän osuutemme on liittää oma sinapinsiemenen kokoinen uskomme Jumalan uskoon ja uskoa niin kuin Jumala Isä Jeesuksen täydelliseen pelastustyöhön hyväksemme.

Jeesuksen vastaanottamisen kautta meillä on siis syntien anteeksiantamus ja uusi elämä Jumalan Isän yhteydessä. Tämä elämä toteutuu meissä sen mukaan, kuinka paljon meidän sisäinen ihmisemme – henkemme ja sielumme – yhtyy Jumalan suunnitelmaan. Jeesuksessa meillä on syntien ja sen seurausten pois siirtäminen. Yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa me tuomitsemme ja hylkäämme sielussamme, ruumiissamme ja muilla elämämme luonnollisilla alueilla olevan pimeyden ja käskemme sen ulos. Pyhä Henki meidän henkemme kanssa todistaa lisääntyvän vapauden ja puhtauden.

Jumala loi ihmisen itsenäisen auktoriteetin käyttäjäksi. Ihminen lankesi ilman traumoja, syntiä tai muuta sisäistä pimeyttä. Pimeys tuli vasta lankeemuksen jälkeen. Tämän vuoksi myöskin pelastuksen ja Jumalan yhteyteen palaamisen tulee tapahtua ihmisen oman auktoriteetin kautta. Jumala kutsuu mutta ihminen valitsee kääntyä ja tulla Jumalan yhteyteen vapaaehtoisesti. Pyhä Henki lähestyy, mutta ihminen valitsee avautua ja antautua Pyhälle Hengelle. Silloin Jeesus voi koskettaa, puhdistaa, parantaa ja luoda uutta ihmisessä.

Jumalan päämäärä omia lapsiaan kohtaan, että heidän sydämensä olisi Isän sydämen kaltainen. Anteeksiantamus on ainoa elämäntapa Jumalan valtakunnassa. Jeesukseen ja Pyhään Henkeen sulautuneena me uskon kautta mitätöimme kaiken pimeyden vallan, mikä meidän eteemme tulee omassa elämässä ja niiden elämässä, joita saamme palvella. Anteeksiantamuksessa eläminen on Isän rakkauden auktoriteetin käyttöä pimeyden valtaa vastaan. Se on pimeyden tekojen täydellistä mitätöimistä ja Jumalan valtakunnan todellisuuden mukaan elämistä.

ANTEEKSIANTAMUS