ANTEEKSIANTAMUS
4. JUMALA ISÄ ON TÄYDELLINEN ANTEEKSIANTAMUKSESSA

Syntiin langenneen ihmisen on vaikea uskoa Jumalan Isän täydelliseen anteeksiantamukseen ja vapautumiseen pimeyden vallasta. Pimeyden voimat jja turmeltunut sielu elävät syyllisyyyden vankilassa. Syyttäjän voima on suuri pelastettujenkin sieluja vastaan. Siksi on julistettava Jumalan Isän täydellistä anteeksiantamusta ja pimeydestä vapauttavaa rakkautta Pyhän Hengen tulessa ja voimassa. Jokainen ihminen on täydellisesti vakuutettava hänen oikeudestaan vastaanottaa täydellisesti Jeesus ja muuttua Hänen kuvansa kaltaiseksi.

Jeesuksen pelastustyö koskee kaikkia ihmisiä. Jokaisella on oikeus ja mahdollisuus vastaanottaa Jeesus. Jokainen voi antautua Hänen kirkkautensa hallintovallan alle. Jokainen Jeesuksen vastaanottanut voi täydellisesti tuomita, hyljätä ja irtisanoa kaiken katkeruuden, vihan, valheen, noituuden ja muun pimeyden. Jokainen voi sulautua Jeesukseen ja Jumalan Isän yhteyteen Pyhän Hengen tulessa.

1. Joh. 1:5-7: Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valo ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä (vihassa, katkeruudessa, hylkäämisessä, noituudessa jne), niin me valhettelemme emmekä tee totuutta. Mutta jos me valossa vaellamme (anteeksiantamuksessa, Pyhän Hengen läsnäolossa ja Jeesuksen opetuksen mukaan rakkauden käskyä toteuttaen), niinkuin hän on valossa, niin meillä on yhteys keskenämme (rakkaussuhteessa / syväkiintymyssuhteessa Hänen kanssaan), ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä (pitää meidät pelastetun asemassa uskon rohkeudessa, vapaana syyttäjästä, Jumalaan suuntautuneena ja antautuneena).

Apostoli Johanneksen sanoma ja todistus on, että Jumala on täydellinen valo eikä Hänessä ole mitään pimeyttä. Jumalassa ei ole mitään pimeyttä, syytöstä, rankaisua, vihaa tai vääryyttä Jeesuksen verellä puhdistettuja lapsiaan kohtaan. Hänen kirkkautensa tuomitsee pimeyden voimat, demonit, sairaudet, traumat, kiroukset ja muun pimeyden, joka on ihmisiä vastaan. Vahvista omaa tahtoasi rakastamaan hyvää ja vihaamaan kaikkea pimeyttä ja vääryyttä.

2. Moos. 34:6-7: Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: "Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen."

Edellä oleva raamatun kohta on vaikeasti käännettävä. Valitettavasti väärä käännös on aiheuttanut paljon hämmennystä, pelkoa ja epäuskoa monien nöyrien uskovien sydämissä. Avainsanoja oikean merkityksen saamiseksi ovat ”paqad” (käydä vierailulla, huolehtia, ottaa huomioon) ja ”nasa nasa” (nostaa pois, siirtää pois, kantaa pois. Suomenkielinen käännös ”kostaa” on väärä käännös. Oikea käännös löytyy kirjoituksesta: Juutalainen vanha testamentti, Hebrew-English / Mechon-Mamre:

http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0234.htm:

"Herra, Herra Jumala, on laupias, armollinen, täynnä mielisuosiota, pitkämielinen, ylenpalttinen hyvyydessä ja totuudessa; pitäen laupeuden tuhansiin sukupolviin, siirtäen / kantaen pois (nasa nasa) vääryydet (avon avon = vika, vääryys, virheet), tahalliset rikkomukset (pesha = kapina, tahallinen vääryys, rikos) ja loukkaukset (khatta khattat = loukkaus, syntitottumus ja sen rangaistus)...

Jumalan sovitustyö Jeesuksessa kattaa henkilökohtaiset viat, virheet, tahalliset rikokset ja kapinat, loukkaukset sekä Jumalasta pois suuntautumisen tottumukset.

… ja tämä ei millään tavalla puhdista syyllisiä - (lisäksi) ottaen huomioon ja käsitellen (paqaw) lasten päälle tulleet isien synnit, kolmanteen ja neljänteen sukupolveen."

Sielunvihollinen on Jumalan edessä syyllinen kaikkeen ja siksi se on ihmisten edessä syyttäjä. Vaikka Jumala antaa ihmisille anteeksi, Hän ei voi antaa demoneille anteeksi, koska demonit ovat langenneet Jumalan suurimman kirkkauden läsnäolossa Taivaassa. Sielunvihollinen langetti ihmisen lihan ruumiissa. Ensimmäisen ihmisen henki ei ollut vielä sidottu Jumalaan, niin kuin uudestisyntymisessä tapahtuu. Siksi lankeaminen oli mahdollista. Mutta samalla Jumalan oli mahdollista pelastaa ihminen lihassaan lankeamisen tilasta Jeesuksen kuoleman kautta ja vuodattamalla Pyhän Hengen pelastettuun.

Jumala ilmaisi Moosekselle, että Hän ottaa huomioon ja käsittelee myös kaikki sukukiroukset. Nyt uudessa liitossa meillä on Jumalan uskon kautta täydellinen vapautus omista synneistämme ja sukumme kautta tulleista synneistä. Me voimme tuomita kaiken synnin ja pimeyden suvussamme ja vapautua siitä. Jeesuksen kautta olemme vapaat kaikesta Jumalasta eroon harhautumisesta ja sen kaikista seurauksista.

Ps. 103:10-13: Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä kosta meille pahain tekojemme mukaan. Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niinkuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä.

ANTEEKSIANTAMUS