ANTEEKSIANTAMUS
3. TÄYDELLINEN ANTEEKSIANTAMUS UUDESTISYNTYMISESSÄSI

Uhrikuolemallaan Jeesus toteutti täydellisesti Mooseksen lain määräykset koskien henkilökohtaista ja koko kansan sovittamista Jumalan edessä. Jeesuksella on nyt Ylimmäisenä Pappina Jumalan edessä valtuudet toteuttaa täydellinen sovitus Jumalan kanssa henkilökohtaisesti ja koko Hänen seurakunnassaan - kaikkien elämässä, jotka uskovat Häneen ja antatuvat Hänen kuninkuutensa alaisiksi Pyhässä Hengessä.

Jumalan anteeksiantamusta ei tule sekoittaa inhimilliseen ja tunnepohjaiseen pahoitteluun tai suopeuden pyyntöön. Englannin kielessä on selkeä ero sanan ”pardon” ja ”forgive” välillä. Kreikan kielessä anteeksiantamuksesta käytetään sanaa ”afiemi” eli ”nostaa, siirtää pois”. Kreikan kielessä sana ”synti” on ”hamartia” eli ”harhautuminen / eksyminen maalista / päämäärästä.

Jumalan näkökulmasta ihmisen ”synti” tarkoittaa kaikkea pimeyden valtaa ihmisessä. Se tarkoittaa demonisaatiota, sairauksia, kirouksia ja kaikkea muuta pimeyttä. Jumalan anteeksiantamus Jeesuksessa tarkoittaa näiden seurausvaikutusten täydellistä pois siirtämistä ja ihmisen siirtämistä Jumalasta tulevan katoamattoman elämän yhteyteen.

Jeesuksen vastaanottamisen kautta Pyhä Henki pääsee ihmiseen ja synnyttää uuden yhteyden Jumalaan Isään. Lisääntyvässä anteeksiantamuksessa eli Pyhän Hengen tulessa upottamisessa Jeesus kohtaa ihmistä ja parantaa sielun traumoja ja fyysisiä sairauksia sekä muita synnin kirouksia lisääntyvästi. Jumalan Isän ja myös meidän päämääränämme on täysi kirkkaus.

Sisäistä seuraavat anteeksiantamuksen käsitteet:

  • Synti tarkoittaa kaikkia Jumalan ulkopuolella syntyneitä ja Hänen ulkopuolellaan vaikuttavia elämän olotiloja, vaikutuksia, ajatuksia, aikomuksia, sanoja, tekoja, kokemuksia, tunteitta, mielikuvitusta, unelmia ja tahtoelämää.

  • Anteeksiantamus tarkoittaa kaiken pimeyden ja sen alkujuurien, sisäisten eksymisten, pimeyteen sulautumisen ja liittymisen pois siirtämistä Jeesuksen sijaisuhrin kautta. Sen kautta ihmiselle vapautuu kaikki elämän alueet kattava yhteys Jumalaan Isään ja Jeesukseen Pyhässä Hengessä.

  • Anteeksiantamuksen julistaminen ja siinä palveleminen tarkoittaa sielujen voittamista, Pyhän Hengen vuodattamista, sairaitten parantamista ja vapauttamista riivaajien vallasta sekä Pyhän Hengen tulessa upottamista

Ps. 103:10-13: Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä kosta meille pahain tekojemme mukaan. Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niinkuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä.

Jeesus otti Jumalan uskossa päälleen kaikkien ihmisten kaikki Jumalasta eroon harhautumiset ja kaikki niiden seuraukset. Näin Hän vapautti Pyhän Hengen tulemaan ihmiseen ja johtamaan ihmisen takaisin Jumalan yhteyteen. Kun ihminen kutsuu Jeesuksen sydämeensä, Jumalan pelastava voima koskettaa ihmisen henkeä ja uudestisynnyttää hänet Jumalan yhteyteen.

Kol. 2:13-15: Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.

Uudestisyntymisessä sinua on jo kohdannut Jeesuksen täysi sovitustyö. Jeesuksen veri peitti sinut silloin ja Pyhä Henki on tuli henkeesi. Silloin PYhä Henki aloitti sielusi, ruumiisi ja koko elämäsi erottamisen (pyhittämisen) Jumalan yhteyteen. Pyhän Hengen kautta sinä olet päässyt jatkuvaan ja ikuiseen yhteyteen Jumalan kanssa. Jumala on puhdistanut sinun sydämesi Jeesuksen vastaanottamisen kautta. Hän todistaa tämän Pyhän Hengen läsnäolon kautta sinussa.

Jeesuksen kautta sinun henkeesi on tullut Jumalan uskon siemen. Jeesus sinussa uskoo niinkuin Jumala Isä uskoo Poikansa sovitustyöhön. Jumalan uskon kautta hengessäsi sinä uskot, että Jeesuksen veri peittää koko ajan sinun pimeytesi. Pyhän Hengen läsnäolo todistaa sinulle, että sielussasi ja elämässäsi oleva pimeys poistuu Pyhän Hengen tulessa. Tuli polttaa roskat "sammumattomassa tulessa" ja toteuttaa uuden luomistyön elämässäsi.

Kun otit Jeesuksen vastaan, Hän vapautti, puhdisti ja uudestisynnytti henkesi Jumalan yhteyteen. Henkesi on puhdistettu pimeyden orjuudesta ja sulautunut Pyhään Henkeen. Henkesi uudestisyntymisestä alkoi Jumalan valtakunnan ilmestyminen sieluusi, ruumiiseesi ja kaikille elämäsi alueille. Tämä työ jatkuu sinussakin Jeesuksen täydelliseen ilmestymiseen asti.

Vahvista hengellinen ymmärryksesi ja uskosi näihin asioihin. Jeesuksen pelastustyön hengellinen todellisuus on uudestisyntyneessä hengessäsi. Sinä omistat tämän täydellisen hengellisen siunauksen elämääsi Pyhän Hengen tulessa upottamisen ja Jumalan valtakunnan totuuksiin sulautumisen kautta.

Pelastuksesi ja Jumalaan liittymisesi ensimmäisenä näkyvänä todistuksena sinulla on kielillä puhumisen lahja. Et voi puhua Pyhän Hengen inspiraatiossa, ellei Jeesus asu sydämessäsi. Kun Jeesus asuu sydämessäsi, Pyhän Hengen lähde on syntynyt sinuun ja virtaa sinusta ulospäin. Tämä on kaikkien muiden Hengen lahjojen perustus. Jeesus kutsuu sinua puhumaan paljon kielillä, koska sen kautta sinä rakennat henkeäsi ja suhdettasi Jeesukseen.

Ap.t. 15:8-9: Ja Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestansa, antaen heille Pyhän Hengen samoin kuin meillekin, eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla.

Täydellinen anteeksiantamus on kohdannut sinua silloin kun ensimmäisen kerran otit Jeesuksen vastaan. Jumalan Isän pelastava ja armahtava ”eleos” rakkaus (eleos) kohtasi sinua silloin. Sen jälkeen sinä olet ollut ja olet aina oleva Jumalan lapsi. Jumalan lapsena sinä olet hänen ”karis” rakkautensa ja mielisuosionsa kohteena. Pyhä Henki todistaa sinulle tämän. Siksi sinulla on Jumalan usko ja auktoriteetti pimeyden voimia vastaan.

Jumala toteutti syntiesi pois siirtämisen Golgatan ristillä. Sinun ei enää tarvitse pyytä sitä. Sen sijaan sinun tulee antautua lisää Jeesukselle, tunnustaa Pyhän Hengen osoittamat pimeydet sekä hyljätä ne. Sinun tulee silloin uskoa ne pois siirretyiksi. Näin sinä liityt Jumalan uskoon ja vastaanotat Jeesuksen pelastustyön siunaukset.

Apostolit eivät kehota uudestisyntyneitä uskovia anomaan syntien pois siirtämistä. Uskon kautta Jeesukseen Jumala on jo siirtänyt uudestisyntymisessä pelastettujen synnit Jeesuksen päälle. Sen sijaan apostolit kehottavat meitä antautumaan Jeesukselle ja uskomaan Hänen kauttaan syntimme pois siirretyiksi.

Anteeksiantamus ja pelastus ovat yliluonnollinen Jumalan teko. Meidän osuutemme ja oikeutemme on vastaanottaa, uskoa ja omistaa tämä pelastus. Pyhä Henki tulee silloin henkeemme ja todistaa tietoisuudellemme, että Jeesuksen ja Isän läsnäolo ja vaikutus on tullut elämäämme. Koska me uskomme olevamme hengen kautta vapautetut, me avaamme sielumme, ruumiimme ja koko elämämme Pyhän Hengen yhä lisää tulen kosketukseen, joka polttaa roskat.

Pyhän Hengen kautta kytketyt Jumalan Isän kirkkauden auktoriteettiin, voimaan ja suunnitelmiin. Itsenäisenä auktoriteetin käyttäjänä sinullakin on vastuu, valtuutus ja voima hyljätä kaikki sielun pimeys ja vastustaa kaikkia pimeyden juonia. Usko täydelliseen yhteyteesi Jeesuksen ja Isän kanssa. Antaudu Pyhän Hengen tulessa upottamiseen, niin sinä muutut kohti Jeesuksen muotoa. Voideltu sinussa kirkkauden toivo tulee ilmi.

Suuntaudu yhä lujemmin Jeesukseen, etsi, janoa ja kolkuta Pyhällä Hengellä täyttymistä ja uutta luomistyötä elämässäsi. Sinä elät Jeesuksen täydellisessä anteeksiantamuksessa ja kasvat Pyhän Hengen voimassa. Sinä saat yhä lisää voimaa ja varustusta pimeyden voittamiseksi ja Jumalan kirkkauden ilmi tuomiseksi. Sinä täytyt yhä lisää Jumalan rakkaudella, ilmestyksen hengellä ja Jumalan uskolla. Suurempi kirkkaus laskeutuu yllesi koko ajan.

Pyhä Henki kasvattaa ja johtaa sinua yhä voimakkaampaan työtoveruuteen Jeesuksen kanssa. Sinä saat Pyhän Hengen kautta näkökyvyn ja viisauden tunnistaa sielussasi ja elämässäsi olevaa pimeyttä. Oman elämäsi puhdistamisen kautta sinuun laskeutuu Pyhän Hengen voitelu, jossa voit palvella muita ihmisiä Jeesuksen kanssa.

Room. 8:1-4: Niin ei nyt siis ole mitään rankaisuun johtavaa tuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus (oikeamielisyys, puhtaus, oikeus) täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.

Jumala lähestyy sinua ja sinä lähestyt Jumalaa. Lisääntyvä kirkkaus karkottaa ja tuhoaa pimeyden vallat ja kaikki niiden aikaansaannokset sinussa. Sinä sulautat oman henkesi, sielusi ja ruumiisi auktoriteetin Jumalan tahtoon, kun puhdistat sieluasi ja elämääsi Jeesuksen ja apostolien opetusten mukaisesti.

1. Joh. 1:8-9: Jos sanomme, ettemme ole harhautuneet pois Jumalasta, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme Jumalasta eroon harhautumisemme ja sen seuraukset, on hän uskollinen ja oikeudenmukainen / oikeamielinen, niin että hän lähettää meistä pois kaiken Jumalasta eroon harhautumisen ja sen seuraukset ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

Jumala on oikeamielinen ja siksi hän tuomitsee pimeyden vallat, mutta vapauttaa jokaisen ihmisen, joka uskoo Jeesuksen pelastustyöhön niin Jumala Isä uskoo. Kun Jumalan oikeamielisyys tulee sinun uudestisyntyneeseen henkeesi, sinun henkesi johtaa sinut antamaan anteeksi kaikille ihmisille.

Sinä annat anteeksi, koska sinä ymmärrät – niin kuin Jumalakin – että pimeyden lähde ihmisissä on demonisaatiossa. Ihmiset ovat vain joutuneet sielunvihollisen eksytyksen uhreiksi. Kaikki, jotka haluavat palata Jumalan yhteyteen takaisin ja päästä vapaaksi kaikesta pimeydestä, saavat tulla Isän kirkkauden yhteyteen ottamalla Jeesuksen vastaan.

Jumalan valtakuntaa hallitsee Isän rakkaus ja oikeamielisyys. Isän rakkaudessa / oikeamielisyydessä on täydellinen anteeksiantamus jokaiselle, joka haluaa palata pimeydestä takaisin Jumalan yhteyteen. Kun sinä olet vastaanottanut Jeesuksen vanhurskauden, sinulla on valta ja velvoite antaa anteeksi kaikille ihmisille.

Pyhän Hengen voitelussa sinulla on oikeus käyttää Jeesuksen auktoriteettia yhteisen rukoussopimuksen kautta. Sinä liität oman uskosi lähimmäisesi uskoon ja yhteisen uskon kautta te siirrätte pois hänen Jumalasta eroon harhautumisia ja sen vaikutuksia. Pyhän Hengen voitelussa sinulla on oikeus ja varustus kutsua ihmisiä Jeesuksen yhteyteen ja vapauttaa pimeyden sidoksista jokainen, joka on ottanut Jeesuksen vastaan.

Anteeksiantamuksessa eläminen on Jeesuksen oikeamielisyydessä ja rakkaudessa elämistä. Sinä näet ihmiset niin kuin Jeesus näkee. Sinussa herää Hyvän Paimenen sydän ja voitelu. Haluat kutsua pelastukseen jokaisen, jota voit puhutella. Haluat parantaa Jeesuksen kanssa kaikki sairaat, vapauttaa jokaisen pimeyden orjuuksista, vuodattaa jokaisen elämään Pyhän Hengen voimaa.

ANTEEKSIANTAMUS