ANTEEKSIANTAMUS
2. SYNTIINLANKEEMUKSESTA VAPAUTTAMINEN

Paratiisissa sielunvihollinen houkutteli ihmisen omaan lankeemukseensa. Hyljätessään Jumalan ja antautuessaan sielunvihollisen orjuuteen ihminen tuli osalliseksi samasta tuomiosta, jonka Jumala määräsi Luciferille ja sen mukana langenneille enkeleille.

Syntiinlankeemuksessa sielunvihollinen sai kuolettavan otteen ihmisestä. Ihmisellä itsellään ei enää ollut voimaa vapautua tai irrottautua pimeyden orjuudesta. Sielunvihollisella oli syyttäjän julmat aseet ihmistä vastaan eikä ihminen voinut pimeyden vankilassa nähdä Jumalaa oikein eikä uskoa Jumalan anteeksiantamukseen.

Jumala antoi Mooseksen kautta esikuvan kansan syntien sovittamisesta Jumalan edessä eläinuhrien kautta. Hän todisti tämän kautta, että Hän hyväksyy sijaisuhrin, jos uhrattava eläin on virheetön. Jumala valmisti Israelin kansaa vastaanottamaan ja uskomaan tulevaan Voideltuun. Hän oli kuoleva täydellisenä ja viattomana Uhrikaritsana kantaen kaikkien ihmisten synnit päällään.

Suuren rakkautensa tähden Jumala Isä ei voinut jättää luomaansa ihmiskuntaa sielunvihollisen vangiksi. Hän lähetti Poikansa maailmaan ihmisen muodossa todistamaan ihmisille rakkautensa ja todellisen olemuksensa Isänä ja Pelastajana. Jumala Isä käski antaa Pojalleen maailmassa nimen (Jeshua = Jumala pelastaa / Jumala on pelastus).

Jeesus palveli Voideltuna (Ha Maschiach / kristos = voideltu) parantaen sairaita, vapauttaen ihmisiä riivaajien vallasta, ruokkien suuria kansanjoukkoja, herättäen kuolleita ja tehden monia muita voimatekoja. Jeesus todisti Voidellun palvelutyönsä kautta Isän yhteyteen pääsemisen. Hän todisti julistuksensa ja voimatekojensa kautta Jumalan Isän rakkauden, vapauttavan, parantavan ja eläväksi tekevän kaikkivaltiaan voiman.

Getsemanessa Jeesus luopui Voidellun palvelutyöstä ja otti Uhrikaritsan aseman ja tehtävän. Golgatan ristillä Jeesus kuoli meidän sijaisuhrinamme. Hänen sijaisuhrinsa tähden me saamme elää Jumalan Isän kirkkauden yhteydessä.

2. Kor. 5:21: Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.

Isän määräyksestä ja sijaisuhrina Jeesus otti päälleen jokaisen ihmisen kaikki synnit, rikokset, sairaudet, kiroukset, osallisuudet vääryydestä ja kaiken muun pimeyden voiman ja vaikutukset. Jumalan Isän rangaistus pimeyttä kohtaan tuli täydellisenä ja lopullisena Jeesuksen päälle. Hän oli täydellisen puhdas ja viaton syntiuhri meidän puolestamme.

Sak. 3:1: Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan (Jeshua / Jehoshua) seisomassa Herran enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä.

"Joosua" on käännetty sanoista "jeshua" tai "jehoshua" joka tulee sanoista "jehova" (Jumala) ja "jasha" (pelastaa). Sana "Joshua" (Joosua) tai "Jeshua" voidaan kääntää merkityksissä "puolustaa", "vapauttaa", "pelastaa", "antaa voitto". Sana "Joosua" voidaan yhtä hyvin ääntää "Jeshua", koska heprean / aramean kielessä ei ole erikseen vokaaleja. Ääntäminen vaihteli eri aikoina ja eri paikkakunnilla.

Sakarjan profetia ei voi tarkoittaa Joosua nimistä ylimmäistä pappia, joka myös on saattanut olla olemassa. Vain Jeesus täyttää profetiassa myöhemmin ilmaistut tunnusmerkit. Sakarjan näyn mukaan sielunvihollisen edessä seisova persoona on "hehkuva kekäle (hepreaksi "ud"), joka on tulesta temmattu". Jeesus on tullut Jumalan Isän tulesta maailmaan sytyttämään Jumalan tulta ihmisiin. Jeesus kuoli lihansa ruumiissa päällään ihmisten synnit. Mutta Hänen sisimmässään oli Jumalan tuli, jota sielunvihollinen ei voinut tuhota.

Sak. 3:2-3: Ja Herra sanoi saatanalle: "Herra nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu?" Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä.

Sielunvihollinen luuli, että hän oli kykenevä vangitsemaan Jumalan Pojan. Pimeyden valtaama sielunvihollinen ei nähnyt Jeesuksen kirkkautta, koska Hänen päällään oli meidän syntimme ja pimeytemme. Jumala puhui sielunviholliselle lähettämänsä enkelin kautta ja julisti synnit pois Jeesuksen päältä.

Sak. 3:3-4: Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: "Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä." Ja hän sanoi hänelle: "Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin". Minä sanoin: "Pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä". Niin he panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä.

Jumalan Isän lähettämä enkeli julisti Jeesuksen elämään Jumalan Isän anteeksiantamuksen. Isä siirsi Jeesuksen päältä meidän syntimme ”niin kauaksi kuin itä on lännestä”. Enkeli antoi Jeesukselle Ylimmäisen Papin oikeudet Jumalan Isän edessä. Sakarja sai julistaa tässä näyssä Jeesuksen kruunaamisen ylimmäiseksi papiksi.

Emme voi tietää kaikkia tähän tilanteeseen liittyviä yksityiskohtia, mutta Sakarjan ilmestys antaa meille pienen väläyksen. Jeesuksen sisimmässä oli Jumalan kirkkaus ja katoamaton elämä sielunvihollisen valtaistuimenkin edessä. Jeesus tiesi ja uskoi, että Isä on vapauttava Hänet sielunvihollisen valtaistuimen edestä. Jumalan kanssa kaikki on mahdollista sille, joka uskoo.

Sak. 3:6-7: Ja Herran enkeli todisti Joosualle / Jeshualle sanoen: "Näin sanoo Herra Sebaot: Jos sinä vaellat minun teilläni ja hoidat minun säätämäni tehtävät, saat sinä myös tuomita minun huonettani ja vartioida minun esikartanoitani, ja minä annan sinulle pääsyn näiden joukkoon, jotka tässä seisovat.

Saatanan valtaistuimen edessä enkeli asetti Jeesuksen hallitsemaan Isän valtaistuimen edessä. Jeesus hallitsee nyt Kuninkaana Isän valtaistuimella. Hänellä on kaikki valta Taivaassa ja maan päällä. Nyt Hän kutsuu sinuakin yhteyteensä, jotta saisit hallita Hänen kanssaan pimeyden ja muiden. alkeisvoimien ylitse.

Aam. 3:7: Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilman että Hän ilmoittaa salaisuutensa (= vielä kätkössä olleen todellisuuden) palvelijoillensa profeetoille.

Uudessa liitossa kaikki Jeesukseen liittyneet ovat Hänen työtovereitaan. Jeesus haluaa toimia kanssasi enemmän kuin olet tullut ajatelleeksi. Pyhän Henki antaa sinullekin ilmestystä siitä, mitä uutta Jeesuksen ilmestymistä Hän haluaa tuoda ilmi sinun elämääsi tai vaikutusalallesi. Sinun tarvitsee vain täyttyä lisää Pyhällä Hengellä, Isän rakkaudella ja Jumalan uskolla. Silloin kaikki toteutuu!

ANTEEKSIANTAMUS