HENGEN LAHJAT
2. YHDEKSÄN PYHÄN HENGEN LAHJAA

Jeesuksen ilmestyminen ja kosketus virtaa Pyhän Hengen vaikutuksen kautta. Jeesus Voideltuna on meidän täydellinen esimerkkimme kaikessa. Hänen palvelutyössään me näemme Pyhän Hengen erilaisia toimintatapoja ja lahjoja. Jeesus on vapauttanut sinut pimeydestä ja liittänyt sinut Pyhään Henkeen. Pyhä Henki on sinun täydellinen Opettajasi, Neuvonantajasi, Puolustajasi ja Jumalan rakkauden, elämän ja voiman lähde. Pyhä Henki tekee sinut kykeneväksi kuulemaan, näkemään ja ymmärtämään Jeesuksen palvelutyötä. Hän tekee sinut herkäksi, viisaaksi, vahvaksi ja uskolliseksi palvelemaan Jeesuksen kanssa.

Jeesus haluaa käyttää kaikkia uskovia palvelutyössään. Mutta Hän voi käyttää vain sellaisia, jotka ovat käytettävissä Pyhän Hengen voitelussa. Hän ei tarvitse sinun voimaasi tai viisauttasi. Hän tarvitsee sinun sydämesi, henkesi, sielusi ja fyysisen ruumiisi, joiden kautta sinä voit olla kuuliainen Hänen inspiraatiolleen ja johtajuudelleen. Lahjojensa kautta Jeesus kohtaa tarpeessa olevia ihmisiä. Hänellä on lahjoja ylenpalttisesti, mutta kaikki ihmiset eivät voi ottaa niitä uskossa vastaan. Sinun keskeinen palvelutyösi on auttaa ihmisiä vastaanottamaan Jeesus ja Hänen lahjojaan Pyhässä Hengessä.

Sinä olet kykenevä vastaanottamaan ja palvelemaan Pyhän Hengen lahjoja. Ensiksi sinä kytkeydyt Pyhän Hengen inspiraatioon. Sitten sinä kuuntelet mitä Jeesus puhuu henkeesi. Kun sinä kuulet ja ymmärrät, sinä toimit sen mukaan. Silloin Pyhä Henki toteuttaa yliluonnollisen osan palvelutyöstäsi.

1. Kor. 12:4-10: Nyt on erilaisia Jumalan mielisuosion lahjoja ja vaikutuksia, , mutta Henki on sama; ja on erilaisia palvelutehtäviä, mutta Herra on sama; ja on erilaisia voimavaikutuksia, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Nyt kullekin annetaan jatkuvasti Hengen vaikutusten ilmi tulemista yhteiseksi hyödyksi. Sillä todellakin Hengen kautta annetaan (jatkuvasti) toiselle viisauden sanoma (logos), toisen tiedon / tuntemisen / kokemisen sanoma saman Hengen vaikutuksesta; vielä toiselle annetaan (Jumalan) usko saman Hengen kautta, vielä toiselle parantamisen lahjoja sen yhden Hengen kautta; vielä toiselle annetaan voiman toimimisia, toiselle profetia, toiselle henkien erottamisia, vielä toiselle eri kielien lajeja, vielä toiselle kielien selittäminen.

Paavali luettelee korintolaiskirjeessä yhdeksän Jumalan lahjaa, jotka voidaan tunnistaa. Yhdeksän Pyhän Hengen lahjaa ovat:

 • Viisauden sanoma / sana
 • Tiedon / tuntemisen / kokemisen sanoma / sana
 • Jumalan usko
 • Parantamisen lahjat
 • Voiman toimimisia
 • Profetia / julistus
 • Henkien erottamisia
 • Eri kielien lajeja
 • Kielten selittäminen

Viisauden sanoma / sana tarkoittaa Pyhän Hengen antamaa ilmestystä, käsitystä ja viisautta toimia oikein tai tehdä oikeita ratkaisuja tietyssä tilanteessa. Tämä koskee sekä Jeesuksen muotoon muuttumisen prosessia että omaa ulkoista palvelutyötä ja elämää. Viisauden sana antaa sinulle kyvyn toimia oikealla tavalla oikeassa hetkessä. Kaikki sekaannus, pelko ja horjuminen väistyy ja sinulla on voima ja kyky tehdä tarpeelliset asiat.

Tiedon / tuntemisen / kokemisen sanoma / sana tarkoittaa Pyhän Hengen antamaa ilmestystietoa, jota vastaanottajalla ei ole ollut aikaisemmin. Ilmestystieto voi koskea eri tilanteita, oman sydämen asioita sekä ulkopuolella tapahtuvia asioita. Tämän tiedon kautta Jeesus ratkaisee ongelmia, paljastaa salattuja asioita, näyttää Hänen mielensä mukaisia ratkaisuja. Tiedon sanoman / sanan kautta Jeesus voi herättää esimerkiksi odotuksen ja uskon parantumisen vastaanottamiseen. Tiedon sana voi pelastaa sinut tekemästä vääriä ratkaisuja. Tiedon sana voi olla laaja kokonaisuus yliluonnollista tietoa, joka tekee mahdolliseksi muita ihmeitä ja voimatekoja.

Uskon lahja tarkoittaa Jumalan läsnäoloa pelastetun hengessä ja sielussa. Jumalan usko liittää sinut Jeesukseen ja Jumalaan Isään Pyhän Hengen kautta. Jumalan usko aktivoituu elämässäsi silloin kun sielusi (mieli, ajatukset, tunteet, tahto) yhtyy Pyhän Hengen kautta ilmestyvään Jumalan mieleen, ajatuksiin, tunteisiin ja tahtoon. Silloin sielussasi oleva luonnollinen usko tuo ilmi Jumalan uskoa näkyvässä maailmassa.

Kaikki Jumalan valtakunnassa toimii Jumalan uskon kautta. Tämä on erotettava luonnollisesta uskosta, joka jokaisella ihmisellä on luonnollisen syntymän ja kasvun vaikutuksesta. Jeesus käski meitä omistamaan Jumalan uskon omaisuutenamme ja ominaisuutenamme (Mark. 11:22). Pyhä Henki kasvattaa Jumalan uskoa elämässämme. Vastaanottamalla Jumalan valtakunnan totuuksia me uudistamme mieltämme hyväksymään lisää Jumalan uskoa. Me toimimme Jumalan valtakunnassa Jumalan uskon kautta ja luonnollisessa maailmassa luonnollisen uskon kautta.

Jeesus voi erityisessä tilanteissa vahvistaa pelastetun hengessä olevaa Jumalan uskoa tietyn uskon teon toteutumiseksi. Tämä on Jumalan rakkautta ja huolenpitoa ihmisiä kohtaan, joilla ei ole jatkuvasti Jumalan uskon voimaa sielussaan. Me olemme kutsutut kasvamaan Jumalan uskossa, sillä Jumalan uskon kautta me voitamme maailman ja vastaanotamme lisää Hänen siunauksiaan.

Parantamisen lahjat tarkoittavat sekä palvelijan kykyä välittää parantavaa voitelua että Jeesuksen parantavaa kosketusta parantumista tarvitsevalle. Jeesuksen muotoon kasvamisen yksi päämäärä on tulla terveeksi ja päästä parantamisen voiteluun. Sinä voit palvella parantamisen lahjoilla uudesti syntymisestäsi lähtien. Sinun tarvitsee vain antautua elämässäsi Jeesukselle ja antaa Pyhän Hengen voidella sinut palvelemisen hetkessä. Rakkauden kautta vaikuttava usko on kaikkien Hengen lahjojen avain. Erityisen tärkeä se on parantamisen lahjojen toiminnassa.

Voimalliset teot tarkoittavat Pyhän Hengen voiman ilmestymistä missä tilanteessa tahansa. Voimallinen teko tapahtuu usein pidemmän ajan kuluessa. Jumalan uskon tulee hallita tilanteen ja olosuhteiden yllä. Voi olla monia vaiheita ja Pyhän Hengen vaikutuksia ennen kuin lopullinen tulos saavutetaan. Sinä voit tehdä voimallisia tekoja yksin tai voit yhdistää uskosi ja elämäsi monien ihmisten kanssa tuottaaksesi Jeesuksen yliluonnollisen ilmestymisen Pyhässä Hengessä.

Jeesus voi koskettaa luonnollisia olosuhteita ja ylittää kaikki luonnonlait ja inhimilliset kokemukset. Hurrikaanit voidaan käskeä laantumaan. Voi tapahtua yliluonnollisia siirtymisiä paikasta toiseen. Pyhän Hengen voima voi pysäyttää demonisoituja ihmisiä ja vapauttaa heidät hetkessä.

Profetian lahja tarkoittaa sekä Pyhän Hengen inspiroiman sanoman / julistuksen välittämistä, että itse sanomaa sen vastaanottajalle. Paavali opettaa paljon julistamisesta Pyhän Hengen voitelun ja inspiraation alla. Tätä lahjaa kutsutaan vanhassa liitossa "profetoimiseksi". Siihen aikaan vain tietyt Jumalan valitsemat ihmiset kykenivät vastaanottamaan sieluunsa Pyhän Hengen vaikutusta suoraan Jumalasta.

Uuden liiton tarkoitus ja olemus on, että jokainen pelastettu puhuu ja julistaa Pyhän Hengen inspiroimia sanomia. Tämän lisäksi uudessa liitossa on profeetan virka, joka on eri asia kuin kyky profetoida. Profeetta on erityisesti puhdistanut ja erottanut elämänsä Jumalan yhteyteen. Hänellä on erityinen ilmestyksen lahja ja Jumala käyttää häntä valmistamaan Kristuksen ruumista Jumalan valtaherruudessa elämiseen.

1. Kor. 14:29-33: Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua, ja muut arvostelkoot; mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen. Sillä te saatatte kaikki profetoida, toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehotusta. Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset; sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niinkuin kaikissa pyhien seurakunnissa,

Vanhan liiton profeetat puhuivat Pyhän Hengen vaikutuksessa, mutta heillä ei ollut sisäistä Pyhän Hengen läsnäoloa hengessään. Meillä on nyt uudessa liitossa aivan toinen maailma. Pyhä Henki on sinussa ja haluaa toimia kauttasi sinun antautumisesi ja kuuliaisuutesi mukaan. Olet kutsuttu rakentamaan seurakuntaa voidellun puheesi ja julistuksesi kautta. Kun Isän rakkaus täyttää sinut, Pyhän Hengen inspiraatio alkaa virrata kauttasi. Sinäkin tulet rohkaisemaan, kehottamaan ja lohduttamaan ihmisiä profetoimisellasi.

Henkien erottaminen tarkoittaa erityistä kykyä tunnistaa ja erottaa toisistaan

 • Pyhä Henki ja Hänen inspiraationsa, vaikutuksensa ja manifestaationsa,

 • luonnollinen ihmisen henki ja sen inspiraatio, vaikutukset ja manifestaatiot,

 • pimeyden henget ja niiden inspiraatio, vaikutukset ja manifestaatiot sekä

 • kaikkien näiden henkien sekoitus ja tuoda selkeys ja totuus esille.

Henkien erottamisen lahjan tarkoitus on auttaa pelastettuja puhdistumaan ja vapautumaan pimeyden häirinnästä. Henkien erottaminen on välttämätöntä koko seurakunnalle. Eksyttäviä henkiä on kaikkialla. Pyhä Henki haluaa luotsata sinut kaikkien esteiden ja sekaannuksen läpi.

Jumalan valtakunnan totuudet kalibroivat sielusi erottamaan Jumalan tahdon ja pimeyden eksytykset toisistaan. Jumala kutsuu sinua erottamaan henkesi, sielusi, ruumiisi ja koko elämäsi Hänelle. Pyhä Henki ja tuli tulee puhdistamaan sielusi syvimmät alueet ja antamaan sinulle ehdottoman erotuskyvyn henkesi kautta. Henkien erottamisen lahja tulee antamaan sinulle suunnattoman lujuuden ja uskon vapauttaa ja parantaa ihmisiä pimeyden vallasta.

Eri kielien lajit tarkoittavat Pyhän Hengen antamaa kykyä puhua ja ymmärtää sellaista luonnollista kieltä, jota ihminen ei ole aikaisemmin opiskellut. Monissa herätyksissä tämä lahja on varustanut lähetyssaarnaajia lähtemään kyseiseen maahan. Tämä lahja voi toimia monella tavalla. Sinä saatat puhua eri kielillä kerran elämässäsi tai toistuvasti eri tilanteissa. Voit puhua eri kielillä tiedostamatta sitä itse, koska muutenkin puhut paljon rukouskielilläsi.

Olen kuullut todistuksen, jossa uskova on tietämättään puhunut jotain muinaista kieltä. Yleisön joukossa oli epäuskoinen tiedemies, joka oli tutkinut tätä muinaista kieltä. Sitten tämä tiedemies yhtäkkiä kuulee jonkun puhuvan tätä kieltä, jota kukaan ei ole puhunut vuosisatoihin. Tämä yliluonnollinen tuntemattomalla kielellä puhuminen vakuutti epäuskoisen tiedemiehen vastaanottamaan Jeesuksen.

Eri kielillä puhuminen pitää erottaa "normaalista" kielillä puhumisesta. Jumalan palvominen kielillä on todistus Pyhän Hengen läsnäolosta uskovan sydämessä. Eri kielillä puhuminen todistukseksi niille, jotka sen kuulevat. Pyhä Henki voi antaa sinun puhua omalla kielelläsi, mutta sinun kuulijasi ymmärtävät sen omalla kielellään. Tämä on yliluonnollinen voimateko, joka todistaa Jeesuksen läsnäolon siinä tilanteessa. Kun opetuslapset julistivat Herran suuria tekoja omalla kielellään tai kielillä puhuen, ympärillä olevat ihmiset kuulivat heidän puhuvan heidän omaa kieltään.

Ap.t. 2:6-8: Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa; ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: "Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet?

Kielten selittäminen toimii profeetallisen voitelun alla. Normaalissa kielillä puhumisessa ei ole samaa profeetallisen hengen inspiraatiota kuin sellaisessa kielillä puhumisessa, johon Jumala on tarkoittanut selityksen. Pyhä Henki voi antaa kielien selittämisen yhdelle tai kahdelle ihmiselle, joka kykenee astumaan profeetalliseen virtaan Pyhässä Hengessä. Sekä puhuja että tulkitsija tuntevat hengessään inspiraation toimia tällä tavalla.

Sinä voit palvella Pyhän Hengen lahjoissa vain uskon kautta. Sinun tulee astua luonnollisen ajattelusi ja uskosi ulkopuolelle Jumalan uskon alueelle Pyhässä Hengessä. Isän rakkaudessa kasvaminen varustaa sinut palvelemaan Pyhän Hengen lahjoissa.

1. Kor. 14:26-31: Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme, ja yksi kerrallaan, ja yksi selittäköön; mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle. Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua, ja muut arvostelkoot; mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen. Sillä te saatatte kaikki profetoida, toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehotusta.

Pyhä Henki vaikuttaa sinunkin kauttasi hengellisen antautumisesi ja harjoituksesi mukaan. Jokainen pyrkii Jumalan valtakuntaan ponnistellen ja vaivaa nähden. Sinun täytyy Pyhän Hengen avulla voittaa "vanha ihmisesi". Jeesus haluaa kohdata sinua ja käyttää sinua enemmän kuin uskotkaan. Hänellä on sinullekin Jumalan kirkkauden ilmestymisen suunnitelma. Sinä tulet palvelemaan voimallisesti kaikissa Pyhän Hengen lahjoissa.

1. Kor. 12:11-13: Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo. Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin; sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.
HENGEN LAHJAT