HENGEN LAHJAT
3. ISÄN RAKKAUS AKTIVOI JA VALTUUTTAA

Kun sinä palvelet Pyhän Hengen lahjoissa, sinä harjoitat Jumalan rakkauden auktoriteettia. Kun sinä sulaudut Isän rakkauteen, Pyhä Henki avaa sisäisen ihmisesi näkemään lähimmäisesi niin kuin Jumala näkee. Kun sinä sulaudut Jumalan äärimmäiseen rakkauden myötätuntoon, sinä olet yhtynyt Hänen valtakuntansa auktoriteettiin. Olet saavuttanut Isän sydämen ja Hän lähettää sinulle yliluonnollisen avun ja ratkaisun Pyhän Hengen kautta.

1. Kor. 12:31-14:1: Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi...
...Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista….
…Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa.

Jeesus on pelastanut sinut Jumalan uskon hallitsemaan todellisuuteen. Sinun ei tarvitse olla täydellinen voidaksesi toimia Pyhän Hengen lahjoissa. Mutta siinä hetkessä, kun haluat palvella Pyhän Hengen lahjoissa, sinun täytyy yhtyä Jeesukseen Jumalan uskossa Pyhässä Hengessä. Pyhä Henki tulee johtamaan sinut seuraavien askelten kautta palvelutyössäsi:

  • Sinä hylkäät pimeyden ja erotat itsesi Jeesukselle.

  • Sinä etsit Jeesuksen ja Pyhän Hengen kosketuksen / inspiraation.

  • sinä annat Pyhän Hengen valaista ja puhdistaa sinut.

  • Uudistuneen tahtosi ja Jumalan uskon kautta hengessäsi sinä omistat Jumalan pojan / tyttären aseman, auktoriteetin ja tehtävän.

  • Sinä elät ja palvelet Jeesuksen kanssa Pyhän Hengen voitelussa.

  • Pyhän Hengen voitelu liittää sinut Jeesuksen yliluonnolliseen vaikutukseen.

  • Sinä uskot, julistat ja vastaanotat Pyhän Hengen yliluonnollisen vaikutuksen itsellesi ja muille ihmisille.

Nuorelle uskovalle tämä saattaa olla huomattavan iso ponnistus. Mutta Pyhä Henki vahvistaa sinua, kun harjoitat uskoasi. Sinä tulet kasvamaan nopeasti ja kykenet astumaan Pyhän Hengen voiteluun. Jeesuksen päämäärä sinulle ei ole vain antaa joitain voideltuja hetkiä silloin tällöin. Hän pyrkii johtamaan sinut pysyvään voiteluun ja tehokkaaseen palvelutyöhön kanssaan. Jokainen Jeesuksen kosketus on kutsu Hänen täyteen kirkkauteensa myös sinulle.

Sinä hylkäät lapsellisen periaatteen että "kyllä sokeakin kana jyvän löytää". Sinun elämääsi tulee hallitsemaan Jeesuksen ajattelu "Kaiken minä voin Hänessä, joka vahvistaa minua". Sinä opit virtaamaan jatkuvasti Pyhän Hengen yliluonnollisessa läsnäolossa ja lahjoissa.

Luuk. 17:20-21: Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule tarkkailemalla, katsomisen kautta, eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä (teidän sisimmässä osassanne)."

Jumalan valtakunta on hengessäsi ja sielusi sisimmässä. Hänen rakastava myötätuntonsa motivoi ja määrittelee elämäsi. Pyhän Hengen tulessa upottamisessa Isän rakkaus puhdistaa sinun ajatuksesi, aikomuksesi, asenteesi, motivaatiosi, tunteesi, unelmasi, muistikuvasi, alitajuntasi ja tahtoelämäsi. Kun Jeesuksen rakkauden tuli on vallannut sydämesi, sinusta tulee ilmi Jeesuksen kuninkuus Pyhän Hengen voiman kautta.

Jeesus voitelee sinut työtoverikseen Pyhän Hengen tulessa upottamisessa. Hän tavoittelee sinua saavuttaakseen sinut kokonaan. Sinä olet pelastettu elääksesi Hänessä ja Hänen voitelussaan. Jumala Isä on luonut sinuun yliluonnollisen tarkoituksen Jeesukseen sulautuneena. Pyhän Hengen tuli on ylläsi toteuttaakseen kaiken tämän yhteistyössä sinun kanssasi.

Pyhän Hengen lahjat virittävät sinut Jumalan Isän sydämen tunteisiin, tavoitteisiin ja kaikkivaltiuteen. Pyhän Hengen voitelussa kaikki, minkä Isä näyttää on mahdollista sinulle. Sinun osuutesi on puhdistaa sydämesi, antautua Pyhän Hengen tulessa upotettavaksi. Sinä olet yhtä mieltä Jumalan kanssa siitä, että Pyhä Henki saa muuttaa sinut Jeesuksen Voidellun kaltaiseksi.

Pyhän Hengen voitelussa sinulla on kyky kohdata juuri niitä ihmisiä, joita Jeesus haluaa sinun kohtaavan. Jumalan Isän kanssa sinun sydämesi on kaikkien orjuutettujen, heikkojen, sairaitten ja vammaisten puolella. Jeesuksen kanssa sinä vihaat pimeyden voimia ja niiden aikaansaannoksia luomissaan Jumalan ihmisissä. Niinkuin Jumala Isä, sinäkin näet jokaisen ihmisen olevan luotu Hänen valtakuntansa kirkkautta varten. Sinä näet jokaisen ihmisen kutsuttuna omistamaan perintöosa Jeesuksessa. Jeesuksen kanssa sinä olet valmis pelastamaan, parantamaan, vapauttamaan ja uudistamaan jokaisen, joka antautuu Hänelle.

Pyhän Hengen lahjat ja vaikutus poistavat ja tuhoavat sairauksien, demonisaation, traumaattisuuden ja muun pimeyden ikeitä. Pyhä Henki tietää uskovan kriittiset pisteet. Pyhän Hengen lahjat kohdistuvat elämän pääkysymyksiin ja avaavat nopeimman tien vapauteen Jeesuksessa.

Pyhän Hengen ensimmäinen päämäärä on johtaa ihminen vastaanottamaan Jeesus. Sitten Pyhä Henki johtaa vapautumiseen ja sisäiseen parantumiseen erilaisista pimeyden kahleista. Kaikki tämä tapahtuu yhteistyössä uskovan kanssa. Pyhä Henki muuttaa sinua Jeesuksen Voidellun kaltaiseksi. Tämä on yliluonnollinen prosessi, jossa sinä vapaudut, paranet ja saat voitelua yhä lisää. Jumalan usko ottaa valtaansa elämäsi, henkesi, sielusi ja fyysisen ruumiisi. Sinä tulet paranemaan kaikilla elämäsi alueilla ja uudet palvelutehtävät avautuvat elämässäsi.

2 Kor. 3:17-18: Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

Jumalan Isän valtaherruus, Jeesuksen kuninkuus ja kaikki Jumalan valtakunnan ilmestyminen toimivat läheisen, herkän, syvän, kestävän, turvallisen, puhtaan ja voimakkaan läheisyyden kautta. Haavoittunut sielu tarvitsee ensin kohdata Jumalan rakkaudessa palvelevan ihmisen, jotta Hän voisi vastaanottaa itse Jumalan rakkauden kosketusta. Pyhä Henki johtaa sielusi rakkauden tunteesi yhtymään Jumalan Isän rakkauden hengellisiin tunteisiin. Kun tunteesi ovat parantuneet Isän rakkaudessa, sinä olet vapaa virtaamaan Pyhän Hengen voitelussa.

Pyhä Henki eheyttää ja varustaa sinut tuomaan ilmi Jumalan Isän rakkautta kaikissa ulottuvuuksissaan:

ISÄN SYDÄN

"Olen sinun Luojasi, tunnen sinut kokonaan. Tiedän hyvän suunnitelmani sinua kohtaan. Olet minun lapseni ja kytketty Minuun siitä lähtien kun loin sinut Taivaassani. Näen sinut rakkaan Poikani Jeesuksen kuvan kaltaisena. Sinä olet Minun sydämeni mukainen täydellinen luomus. Kaipaan toteuttaa hyvän suunnitelmani elämässäsi aina täyteen läsnäoloni kirkkauteen asti."

EPÄITSEKÄS RAKKAUS (AGAPE)

"Minä annan sinulle vain siunaavaa, epäitsekästä, sinun elämääsi tukevaa rakkauttani sinua kohtaan. En voi pidättää sen ilmi tulemista, koska rakkaus hallitsee minua. Minun rakkauteni haluaa vetää sinut yhteyteeni. En halua menettää sinua pois suunnitelmastani. Minun sydämeni riemuitsee ja pakahtuu ilosta, kun saan olla lähelläsi ja sinun kanssasi!"

JUMALAN HYVYYS, HELLYYS JA SULOISUUS (KRESTOTES, FILANTROPIA)

"Haluan osoittaa rakkauteni hellyyttä, hyvyyttä, ystävällisyyttä, suloisuutta sinua kohtaan. Haluan, että sinun sydämesi saisi tuntea minun pehmeän rakkauteni ja sen, kuinka minun luomani ihmislapset ovat rakkaita sydämelläni. Jeesuksen sovitustyö on poistanut synnin ja kuoleman lain. Nyt Minä voin näyttää ja toteuttaa sinussa kaiken kirkkauteni ilmestymisen."

JUMALAN PELASTAVA JA ARMAHTAVA RAKKAUS (ELEOS)

”En välitä sinun menneistä epäonnistumisestasi ja synnin vioista, koska Poikani Jeesus on ratkaissut ongelmasi ja puhdistanut sinut. Rakkauteni tulee pyyhkimään synnin turmeluksen yliluonnollisella tavalla pois sielustasi ja koko elämästäsi. En näe sinussa mitään puutetta tai vikaa, koska katson sinua Poikani Jeesuksen sovitustyön kautta. Näen sinussa Pyhän Hengen tulen uudistavan voiman ja täyden kirkkauteni. Rakkauteni näkee jo sinut kirkastettuna Jeesuksessa."

JUMALAN RAKKAUDEN MIELISUOSIO (KARIS)

"Rakkauteni vaatii minua jakamaan kanssasi kaiken rikkauteni, kunniani, hyvyyteni ja elämäni. Haluan antaa sinulle enemmän kuin anot tai ymmärrätkään, sillä rakkauteni vaatii sydämesi yllättämistä ja täyttämistä hyvyydelläni. Olen antanut Henkeni sinuun. Hän tulee tekemään sinut kykeneväksi vastaanottamaan siunauksiani yhä lisää. Minun sydämeni on tyydytetty ja täytetty ilolla kun olen tyydyttänyt ja täyttänyt sinun elämäsi Kirkkaudellani."

ÄÄRIMMÄINEN RAKKAUDEN MYÖTÄTUNTO (SPLANKIZOMAI)

"Minun Isän sydämeni tuntee ja tietää sinun sydämesi särkymisen ja tuskan. Minä tunnen ja tiedän elämäsi onnettomuudet ja ahdistukset. Poikani Jeesuksen pelastuksen kautta olen jo tehnyt kaikkeni pelastaakseni sinut yhteyteeni. Minun äärimmäinen rakkauteni voittaa kaiken sinun pimeytesi. Älä pelkää, sillä Minä annan sinulle uuden elämän. Annan sinulle eheyden, terveyden, voiman ja kunnian yhteydessä kanssani. Antaudu Minun rakkauteeni ja anna Minun tehdä sinut terveeksi ja ehyeksi. Anna Minun upottaa sinut Pyhässä Hengessäni ja tulessani. Silloin sinä tulet Jeesuksen kaltaiseksi. Silloin sinä tiedät ja omistat uuden elämäsi Minun rakastavassa mielisuosiossani ikuisesti."

Tit. 3:3-4: Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys (krestotes=hellyys, hyvyys, lempeys) ja ihmisrakkaus filantropia= ihmisrakkaus) ilmestyi (Jeesuksessa), pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa (eleos) mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta…
HENGEN LAHJAT