HENGEN LAHJAT
4. PUHDISTA ASTIASI JALOA KÄYTTÖÄ VARTEN

Pyhän Hengen ilmestystieto ja voima ovat aina täydellisiän, koska se tulee Jumalasta. Ongelmat kuulemisessa, vastaanottamisessa ja tottelemisessa syntyvät epäpuhtaassa sielussa, joka täytyy puhdistaa. Pyhä Henki puhuu uudestisyntyneelle hengelle. Sielu vastaanottaa hengessä olevan Pyhän Hengen inspiraation sielun sisimmässä olevan kerroksen kautta. Pyhän Hengen ilmestystieto voi tulla ilmi näkyvään maailmaan vain sielun ja ruumiin aktivoitumisen kautta. Tästä syystä vain puhdistettu sielu voi toimia yhteistyössä Jeesuksen kanssa ja tuoda ilmi Jumalan valtakuntaa näkyvässä ulottuvuudessa.

Jeesuksen pelastus kattaa kaikki puutteet ja tuhoutumisen minkä pimeyden voimat ovat saaneet aikaan ihmisen hengessä, sielussa, ruumiissa ja koko elämässä. Pyhä Henki tulee paljastamaan epäpuhtaat alueet ja johtamaan uskovat vapautumisen, puhdistumisen ja parantumisen prosessiin. Ihmisen sielun täytyy päästä uudestisyntyneen hengen auktoriteetin alaiseksi. Silloin Isän rakkaus ja Totuuden Henki tulevat käsittelemään uskovan sielussa ja elämässä olevan pimeyden. Sinä olet jo Jumalan rajattoman mielisuosion alla. Pidä sen tähden sielusi puhdistamista etuoikeutena ja mene ahtaan portin lävitse täyteen kirkkauteen.

2. Tim. 2:19-21: Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: "Herra tuntee omansa", ja: "Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee." Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis.

Demoninen painostus, mielen ja fyysisen ruumiin traumat sekä uskonnollisuus pitää uskovia hengellisesti alaikäisinä. Jeesus toimii apostolien, profeettojen, opettajien, evankelistojen ja paimenten sekä kaikkien uskovien kanssa kasvattaakseen seurakuntaa hengelliseen kypsyyteen ja Hänen täyteen tuntemiseen.

Ef. 4:14-15: "…ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus…"

Jos jokin seurakunta tai ryhmittymä eristäytyy laajemmasta Jumalan seurakunnan yhteydestä, se harhautuu. Eristyksessä olevat kultit eivät vastaanota täyttä ilmestystä eikä tasapainoista opetusta Jumalan valtakunnasta. On paljon yksinäisiä lampaita Kristuksen ruumiissa, jotka täytyy löytää ja johtaa voideltuun yhteyteen. Jeesus näkee kaiken tämän ja siksi Hän kutsuu monia palvelijoita palvelemaan tällä elopellolla.

Sinun haasteesi Pyhän Hengen palvelutyössä on seuraava. Sinä vastaanotat Pyhän Hengen inspiraation henkeesi helposti. Mutta synnin tähden sinun sielusi ja henkesi eivät ole tottuneet toimimaan yhteistyössä oikealla tavalla. Sielusi ja henkesi välillä on pimeä seinä. Sielussa oleva kapina, ylpeys ja muu Jumalaa vastustava synnin voima pitää puhdistaa Pyhän Hengen tulessa. Sen jälkeen uudestisyntynyt henkesi voi johtaa sieluasi ja sisäinen ihmisesi yhtyy ilolla Jumalan lakiin.

Room. 7:22: ...sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin....

Sinä vastaanotat Pyhän Hengen inspiraation hengessäsi, mutta tuot tämän inspiraation ilmi sielusi ja ruumiisi kautta. Sielusi voi julistaa vain sellaisia asioita, joihin sinä uskot. Jos uskosi on pieni, sinä voit tuoda esille vain pieniä asioita Jumalasta. Jos sielusi on hämmennyksessä, sinä tuot ilmi hämmennystä. Jos sielusi on katkera, sinun sanomasi on leivottu katkeruuteen. Sielusi tila vaikuttaa aina siihen sanomaan, jota olet vastaanottanut henkesi kautta.

Omapäisyys, ylimielisyys ja tottelemattomuus ovat vaarallisia elämänasenteita, jotka estävät Pyhän Hengen inspiraation. Nöyryys on jumalallinen turvavarustuksesi, jonka kautta sinun tulee alistaa sielusi luonnolliset halut ja demoniset juonet Pyhän Hengen ja Jeesuksen ja apostolien auktoriteetin ja opetuksen alle. Antaudu Jeesuksen kosketukselle niin, että Hän voi tehdä sinut puhtaaksi astiaksi jaloa käyttöä varten. Tutki Jumalan valtakunnan salaisuuksia ja opi uskomaan niin kuin Jumala uskoo. Pyhä Henki on sinun täydellinen Opettajasi joka tilanteessa.

Anna Pyhän Hengen tutkia sielusi. Jos olet kiinnostunut juoruista, onnettomuuksista, murhista, terroriteoista, demonisista ilmiöistä jne., sinä saatat tarvita erityistä sielun puhdistamista ja uutta hengellistä kasvua. Käännä silmäsi pois pimeydestä ja katso Jeesukseen. Silloin sinä näet Hänen kirkkautta täynnä olevat silmänsä ja sinä muutut Hänen kaltaisekseen. Antaudu elämän hengen lain alle ja julista Jumalan elämää lähimmäisillesi!

Sinun hengellinen täysi-ikäisyytesi tulee Pyhän Hengen tulessa upottamisen kautta. Ennen kuin tuli koskettaa sinua, sinä kohtaat sielusi pimeyden. Silloin Jeesus odottaa, että sinä irtisanoudut siitä ja käännyt Hänen puoleensa koko sydämestäsi. Kun sinä teet tämän, Pyhän Hengen tuli tulee koskettamaan sielusi epäpuhtaita alueita. Sinä tulet vapautumaan ja Jumalan rauha asettuu sinuun. Jeesus tulee nostamaan sinut hengellisessä täysi-ikäisyydessä ja sinä tulet elämään Jumalan valtaherruuden alla ja palvelemaan Hänen pelastuksensa ilmi tulemiseksi kaikissa ihmisissä.

Gal. 4:1-7: Mutta minä sanon, niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, ei hän missään kohden eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken herra; vaan hän on holhoojain ja huoneenhaltijain alainen isän määräämään aikaan asti. Samoin mekin; kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette poikia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!" niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan poika; mutta jos olet poika, olet myös perillinen Jumalan kautta.

Oman sielun haavat, lihalliset pyyteet, puutteenalaisuus, katkeruus ja hyvityksen tarve voivat vaikuttaa pitkään uskovien rukousten sielullisena motivaationa. Pyhä Henki antaa sinulle uuden identiteetin Jumalan poikana / tyttärenä. Sinun identiteettisi ei enää ole orvon reppanaminuus. Et ole enää epäonnistunut, kurja ja yksinäinen suorittaja. Sinulla on ihana rakkaussuhde Jeesuksen ja Isän kanssa. Sinä tiedät, että Isä Jumala on sinun todellinen isäsi. Suhteesi Jeesukseen tulee niin intensiiviseksi, ettet pidä itseäsi erillisenä Hänestä. Sinä elät Jeesuksessa ja Jeesus elää sinussa. Tässä rakkaussuhteessa Jeesus voi käyttää sinua voimakkaasti.

Palvelutyössäsi sinä tulet välttämättä kohtaamaan erilaisia demonisia voimia. Sinä et pelkää demoneja, et anna niiden lumota tai vaikuttaa sinuun, koska Jeesus on sinussa ja sinä olet voittanut demonit omassa elämässäsi. Joka tilanteessa sinä pysyt Pyhän Hengen voitelussa ja Jeesuksen todellisuudessa. Sinä tulet olemaan täynnä Jumalan rakkautta ja uskoa. Pyhä Henki tulee inspiroimaan sinua ja vapauttamaan minkä tahansa hengellisen lahjan, joka tarvitaan voiton saamiseksi. Sinun uskon opetuksesi, todistuksesi Jeesuksesta ja voitostasi Hänen kanssa tulevat vakuuttamaan ympärilläsi olevat ihmiset. He tulevat irtisanoutumaan pimeydestä, Pyhä Henki tulee ilmestymään ja toteuttamaan vapautumisia ja parantumisia ihmisten elämässä.

Oikeat profeetat tuovat aina esille syvempää ilmestystä Jeesuksesta, Hänen pelastustyöstään ja ratkaisuistaan ihmisille. Pyhä Henki inspiroi heidän sanomansa, joka vahvistaa ihmisten uskoa, elämää ja palvelutyötä. Puhdas ilmestyksen sana johtaa ihmiset synnin tuntoon ja vastaanottamaan parantumisen sekä vapautumisen. profeetallisuus tuo aina syvemmän ilmestyksen Jeesuksesta, Hänen pelastustyöstään ja ratkaisuista ihmisiä varten. Pyhän Hengen inspiroima sanoma vahvistaa uutta luomusta uskossa, elämässä ja palvelutyössä. Puhdas ilmestyksen sana johtaa ihmisiä synnintuntoon ja parantumiseen sekä vapautumiseen. Voideltu julistus johtaa ihmiset lisääntyvään Pyhän Hengen täyteyteen ja menestymään elämässään.

Sinun opetuksesi tulee keskittyä Jeesuksen ja Hänen täyden pelastuksensa vastaanottamiseen. Opeta sitä, mitä Jeesus ja apostolit opettivat. Älä kehitä omia teorioita tai painotuksia. Sinulla ei tarvitse olla mitään mielipiteitä raamatusta. Sinun tarvitsee vain tietää, uskoa ja julistaa Jumalan ilmoitus. Jeesuksen ja apostolien opetukset sisältävät kaiken tarpeellisen opetuksen uskoasi, elämääsi ja palvelutyötäsi varten. Pyhä Henki tulee johtamaan sinut Jeesuksen täyteen tuntemiseen. Voitelu tulee opettamaan sinua ja sinä tulet olemaan siunattu ikuisesti.

Luuk. 11:9-13: Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!"
HENGEN LAHJAT